Christian Engström, Pirat

28 augusti 2014

Piratpartister: Basinkomst är svaret på arbetslösheten

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 10:30

Gustav Nipe och Nathalie Ylitalo, som är kandidater för Piratpartiet till riksdag och kommunfullmäktige, skriver idag en debattartikel i Norrbottenskuriren med rubriken Basinkomst är svaret på arbetslösheten.

De konstaterar att varken statliga åtgärdsprogram som Fas 3 eller skattesubventioner till vissa branscher verkar minska arbetslösheten på allvar. Och med dagens Arbetsförmedling och bidragssystem utsätts den som hamnar utanför arbetsmarknaden för en enorm social stress.

De två piratpartisterna skriver:

Vi i Piratpartiet vill införa en generell basinkomst till medborgarna. Varje månad bör alla medborgare i landet få en garanterad inkomst för att kunna leva på en minimistandard. I takt med ökad inkomst trappas ersättningen av, och det lönar sig bättre att få ett arbete än i dagens system där man måste välja mellan bidrag eller arbete. Vi vill stimulera till arbete och minska på byråkrati och kontroll.

Med en basinkomst möjliggör man för människor att arbeta del- eller halvtid, så skulle många människor kunna få in en fot på arbetsmarknaden och känna sig delaktiga i samhället. En basinkomstreform skulle stänga bidragsfällan. Tryggheten som en basinkomst medför kommer ge fler modet att våga starta egna företag, för de vet att oavsett hur det går kommer de fortfarande ha möjligheten att betala hyran och mat.

Piratpartiet ställer upp i valen den 14 september. Vi vill sjösätta ett system för garanterad basinkomst inom en tioårsperiod, och nu direkt börja ta de första stegen mot ett enklare och robustare system för att hantera arbetslösheten.

Läs debattartikeln hos Norrbottenskuriren

25 augusti 2014

Basinkomst: Dagens kostnader för a-kassa, försäkringskassa och studiemedel

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 17:51

Vad kostar arbetslösheten för skattebetalarna idag? Frågan är relevant när man diskuterar olika system för garanterad basinkomst, och vill jämföra kostnaden för tänkta system med vad vi betalar idag.

Statens budget ger en första fingervisning, men Anders S Lindbäck tipsade i kommentarerna till den bloggposten om att man kan hitta bättre och mer detaljerade siffror i de olika relevanta myndigheternas årsredovisningar. Så visar sig vara fallet.

Här är lite siffror från årsredovisningarna för Arbetsförmedlingen, Centrala Studiestödsnämnden CSN och Försäkringskassan:

A-kassan:

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 (för verksamhetsåret 2013)
sid 188:

 • Verksamhetens kostnader: 8,4 miljarder
 • Transfereringar: 55,4 miljarder, varav
  • utbetalda bidrag 34,4 miljarder
  • kostnader för erkända arbetslöshetskassor 15,9 miljarder
  • köp av utbildningar och andra tjänster cirka 5 miljarder

Totalkostnad för Arbetsförmedlingen: 63,8 miljarder

CSN Centrala Studiestödsnämnden

CSN’s årsredovisning 2013
sid 92:

 • Verksamhetens kostnader: 0,8 miljarder
 • Transfereringar: 21,0 miljarder, varav
  • lämnade bidrag 16,4 miljarder
  • kostnader studielån 4,6 miljarder

Totalkostnad för CSN: 21,8 miljarder

Kommunalt försörjningsstöd (socialhjälp)

Enligt uppskattning (bättre referens välkommen om någon har)

 • Verksamhetens kostnader (kommunernas socialtjänster): okänd, och kanske svår att få reda på
 • Transfereringar: ca 11 miljarder

Försäkringskassan:

Försäkringskassans årsredovisning 2013
sid 142:

 • Verksamhetens kostnader: 8,5 miljarder
 • Transfereringar: 212 miljarder, varav
  • hälsovård, sjukvård och social omsorg 33,6 miljarder
  • ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 88,3 miljarder
  • ekonomisk trygghet för familjer och barn 72,4 miljarder
  • andra utbetalningar 17,6 miljarder

Totalkostnad för Försäkringskassan: 220 miljarder

Som jag påpekat tidigare är det inte nödvändigtvis så att man kan ta bort samtliga de här transfereringarna bara för att man inför basinkomst. Det beror på hur basinkomstsystemet är utformat, och vad det är tänkt att ersätta.

Försäkringskassans olika bidragssystem är till för ett antal olika syften förutom att se till att ingen i systemet svälter ihjäl. Därför är det högst osannolikt att alla de 220 miljarderna skulle vara tillgängliga för att finansiera ett tänkt basinkomstsystem.

I Försäkringskassans årsredovisning är de olika bidragsområdena uppbrutna i mer detalj, så det går att gräva vidare för att se vilka bidrag man eventuellt vill låta basinkomsten ersätta. Men det kan vi återkomma till senare.

Däremot torde de flesta tänkbara system för garanterad basinkomst kunna ersätta a-kassan och Arbetsförmedlingen (63,8 miljarder), CSN (21,8 miljarder) och det kommunala försörjningsstödet (11 miljarder). Det ger oss i så fall 96,6 miljarder i utrymme för att finansiera införandet av garanterad basinkomst.

En hel del grävande återstår förstås för att reda ut hur mycket vi idag betalar via skattsedeln för arbetslösheten, men det här är en början. Kommentera gärna med rättelser och tillägg.

24 augusti 2014

Statens utgifter 2013, underlag för diskussioner om basinkomst

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 12:16
Statens utgifter 2013

Statens utgifter 2013

I Facebook-gruppen för Medborgarlön tipsade någon om den här grafiken över statens utgifter år 2013, framställd av Sveriges Radio. Den är bra att ha till hands när man diskuterar hur mycket man skulle kunna spara genom att ersätta dagens olika bidragssystem med ett enhetligt, enkelt och rättvist system för garanterad basinkomst.

Observera dock att det här bara är statens utgifter. Kommuner och landsting (som totalt omsätter mer än staten) är inte med.

Därför syns exempelvis inte kostnaden det kommunala försörjningsstödet (som förr kallades för socialhjälpen). Det kommunala försörjningsstödet kostar runt 11 miljarder, men finns alltså inte med i det här diagrammet.

Men statsbudgeten är förstås också viktig. Några poster att lägga märke till särskilt:

 • Arbetsmarknad och arbetsliv: 77 miljarder
 • Ekonomisk trygghet för familjer och barn: 78 miljarder
 • Ekonomisk trygghet vid sjukdom: 93 miljarder
 • Studiestöd: 21 miljarder

Nu påstår jag inte att alla de här posterna nödvändigtvis skulle bortfalla i sin helhet. Det beror på hur man utformar ett eventuellt system, och vilka delar av det gamla man i så fall kan skrota.

Men de här posterna ger dels en uppfattning om storleksordningen på pengar hit och dit som vi pratar om, och är dels en startpunkt för att gräva djupare.

Till exempel skulle det vara väldigt intressant att veta hur många av miljarderna i var och en av de här posterna som betalas ut som bidrag, och hur många som går till verksamhet och administration. Någon som vet någon källa?

Däremot skulle jag föreslå att vi bortser från posten ”Ekonomisk trygghet vid ålderdom”, 40 miljarder. Pensionärerna är redan försörjda utan att behöva jobba idag, så vi kan inrikta oss på att diskutera system för yrkesaktiv ålder, alltså 20-64 år.

Om man sedan någon gång i framtiden, när basinkomst är införd för alla upp till 64, vill göra förändringar för att förenkla pensionssystemet kan man förstås göra det, men om vi antar att det görs på ett sätt som är kostnadsneutralt kan vi bortse från ålderspensionärerna när vi försöker uppskatta kostnader.

Läs mer på Facebook

22 augusti 2014

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst istället för arbetslinjen

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 11:03
Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst. Det innebär att alla vuxna som bor i Sverige är garanterade att få så de klarar att överleva om de inte har jobb och kan försörja sig själva. Inga krav på motprestation, som att stå till arbetsmarknadens förfogande eller kunna uppvisa sjukintyg. Garanterad basinkomst, eller medborgarlön som det också kallas, skulle innebära ett farväl till arbetslinjen.

I veckan gjorde vi det här utspelet i ett pressmeddelande:

Den svenska arbetsmarknadspolitiken är föråldrad. Ökad automatisering leder inte bara till billigare produkter och tjänster, utan även till färre traditionella arbetstillfällen. Det ser Piratpartiet som en möjlighet att överge en förlegad syn på arbete, samhällsnytta och människovärde och introducera en modern och human arbetsmarknadspolitik.

Partiets talesperson för arbetsmarknad och social trygghet, Björn Flintberg:

– Det är skamligt att jaga ut människor på en fruktlös jakt efter traditionella arbetstillfällen som inte finns och sedan straffa dem när de misslyckas, säger Flintberg. Många människor som i dag anses vara en ekonomisk belastning tillför i realiteten oändliga värden till samhället. Det är dags att uppmärksamma och uppskatta de insatserna.

Piratpartiet presenterar i dag tre punkter för en modern och human arbetsmarknadspolitik på sin hemsida. Partiet vill att:

 • arbetslösa och bidragstagare ska ges större möjlighet att arbeta ideellt istället för att delta i arbetsmarknadsåtgärder utan att för den skull riskera att förlora sina bidrag.
 • alla arbetsmarknads- och socialförsäkringar snarast möjligt samlas under ett tak. Ett samlat, mer tydligt och rättssäkert system är ett mindre stigmatiserande och mer medmänskligt system där människor inte faller mellan olika stolar eller skickas runt i ett försök att göra kostnaden till någon annan myndighets problem.
 • ett system för medborgarlön sjösätts inom en tioårsperiod. En garanterad grundförsörjning skapar nya möjligheter att förkovra sig och bidra till samhället på alla de kreativa sätt som dagens arbetsmarknadsmodell både hämmar och ofta aktivt motarbetar.

Piratpartiets partiledare, Anna Troberg:

– Arbetslöshet är en myt. Det finns hur mycket arbete som helst. Problemet är att allt arbete inte räknas i dag. I framtiden definierar vi vår egen samhällsnytta och bygger ett bättre samhälle där allas insatser räknas.

Många har reagerat på det här utspelet, och de allra flesta mycket positivt och uppskattande. Det här är en idé vars tid har kommit. Några som skriver om ämnet:

Själv har jag skrivit ett antal blogginlägg om garanterad basinkomst, där jag skissar på ett system, och diskuterar vad som behöver undersökas för att kunna bedöma kostnaden och genomförbarheten. Det finns också en video på 65 minuter på Youtube där jag pratar om det.

Jag är övertygad om att garanterad basinkomst inte bara är genomförbart och möjligt, utan att det är en nödvändighet för att klara arbetsmarknadspolitiken i framtiden. Vi har en fantastisk möjlighet att skapa ett samhälle som både blir mer humant och mer effektivt än det vi har idag. Den chansen måste vi ta.

11 augusti 2014

Min drogliberala åsikt, som KD och FP vill förbjuda

Filed under: droger — Christian Engström @ 10:06

En kristdemokrat och en folkpartist vill införa ”nolltolerans mot all relativisering av narkotika” i en debattartikel i Göteborgsposten. Inte bara nolltolerans mot narkotika alltså — det är ju redan den officiella politiken i Sverige, som Kristdemokraterna och Folkpartiet försvarar sedan länge, oavsett konsekvenserna. Utan nu även ett förbud mot att ens diskutera narkotika på ett faktabaserat sätt, att ”relativisera narkotika”.

Jag blir upprörd över att svenska politiker (som tydligen kandiderar till riksdag och kommunfullmäktige) ens kan föreslå något så korkat och odemokratiskt. Det ska alltså bli förbjudet att ifrågasätta den svenska misslyckade narkotikapolitiken, som kostar liv fullständigt i onödan? Är det så kristdemokraterna och folkpartisterna tycker att vi ska bedriva politisk debatt i Sverige, att när makten får slut på argument så förbjuds helt enkelt motståndarsidan från att yttra sig?

Självklart måste vi ”relativisera” narkotika och se vilka preparat som är mer eller mindre farliga, och vilken politik som kan tänkas göra minst skada för dem som har oturen att fastna i missbruksproblem. Annars kan vi aldrig förbättra vår politik på det området. Då kommer missbrukare fortsätta dö i onödan.

Vill KD och FP att det ska vara förbjudet att säga offentligt att cannabis är mycket mindre farligt än alkohol? Det är ingen tvekan om att det är sant att det är så, men den faktauppgiften gör ju att man kan börja ifrågasätta den politik som KD och FP står för. Ur det perspektivet kan man förstås förstå om KD och FP tycker det vore skönare om den faktauppgiften försvann ur debatten.

Ska det vara förbjudet att säga att sprutbytesprogram är bra, eftersom det minskar spridningen av aids och gulsot bland tunga missbrukare? Ska det vara förbjudet att fråga varför KD och FP alltid ropar på mer tvång inom missbrukarvården, samtidigt som köerna kan vara årslånga till frivillig vård för missbrukare som själva kommit till en punkt när de vill ha hjälp?

Dagens svenska narkotikapolitik är en humanitär katastrof, som går ut på att straffa dem som redan har det svårt istället för att erbjuda dem hjälp. Allt i den heliga ”nolltoleransens” tecken — en dogm som bara tänker i termer av en slutgiltig lösning med vilka medel som helst, men som inte på något sätt är baserad vare sig på kunskap om vad som fungerar, eller ens vanlig medmänsklighet.

Jag och Piratpartiet vill se en ny svensk narkotikapolitik, inspirerad av vad som har visat sig fungera på andra håll i Europa, till exempel i Portugal. Vi vill att innehav av alla droger — från cannabis till heroin — avkriminaliseras för eget bruk.

De som har problem med en drog blir inte hjälpta av att bli trakasserade av polis och rättsväsende. De ska få hjälp av samhället om de själva vill ha den. Och de som inte har problem, men kanske gillar att röka på en holk någon gång ibland, har samhället ingen anledning att slösa polisresurser på alls.

Det här är en drogliberal åsikt jämfört med dagens svenska dogmatiska nolltoleranspolitik. Det är också en humanistisk och humanitär åsikt, som tycker att vi ska fokusera på att hjälpa människor när de behöver hjälp, och att narkotikapolitiken ska syfta till skademinimering.

Men enligt KD och FP borde jag alltså inte ens få yttra den åsikten.

Läs förbudsivrarnas debattartikel i Göteborgsposten

9 augusti 2014

”Sverige ignorerar historiskt EU-förbud mot datalagring”

Filed under: datalagringen — Christian Engström @ 10:30

Trots att EU-domstolen kommit med en historisk och tydlig dom som stoppat datalagringsdirektivet fortsätter omfattande uppgifter att lagras i Sverige. Det är anmärkningsvärt. När nu domstolen ställt sig på mänskliga rättigheternas sida vore det tragiskt om det inte blev en vändpunkt, skriver jag tillsammans med tre andra EU-debattörer på DN Debatt idag.

Vi som undertecknat den gemensamma debattartikeln är:

 • Anders Erkéus, redaktör www.eusverige.se
 • Max Andersson, EU-parlamentariker (MP)
 • Fredrick Federley, EU-parlamentariker (C)
 • Christian Engström, fd EU-parlamentariker (PP)

Läs artikeln på DN Debatt

6 augusti 2014

Massövervakningen är värdelös mot både terrorism och grov brottslighet

Filed under: datalagringen,FRA,NSA — Christian Engström @ 12:49

”FRA skyddar oss mot terrorister” är statsminister Fredrik Reinfeldts och regeringens standardargument för massavlyssningen.

”FRA har avvärjt flera stora terroristangrepp, men vi kan inte berätta några detaljer, för det är hemligt” brukar de som försvarar FRA’s verksamhet hävda.

Detta är inte sant, och det kan vi veta med säkerhet. Man behöver inte ha tillgång till någon hemlig information från FRA för att veta att de inte någonsin har avslöjat någon riktig terrorkomplott i Sverige. Det räcker med att veta vad som inte har stått i tidningarna de senaste decennierna.

Låt oss anta att FRA faktiskt skulle ha kommit någon (stor, riktig) terroristkomplott på spåren. Vad skulle de göra då?

Sverige har inga hemliga domstolar som dömer i terroristmål, och vi slänger inte ut misstänkta terrorister ur flygplan över Östersjön. Det kanske finns konspirationsteoretiker där ute som tror Sverige gör det, men i så fall är jag inte en av dem.

Om FRA hade hittat riktiga bevis för förberedelse för terrorism, då skulle de misstänkta blivit arresterade och åtalade. Både stämpling till mord och förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse är mycket allvarliga brott, som i praktiken kan ge lika långa straff som ett fullbordat terroristangrepp. Om FRA hade hittat sådana bevis mot någon grupp av personer skulle det inte ens finnas någon anledning att ta till de speciella terroristlagarna.

Hade det här hänt i Sverige skulle de skyldiga sitta inne på mycket långa straff även om angreppet hade avvärjts. Då hade vi alla kunnat namnen på de terroristerna lika bra som vi nu känner namnen Breivik och bin Laden. Men Sverige har inte haft några stora terroristrättegångar sedan 70-talet. Hade vi haft det hade vi alla kommit ihåg det.

Om FRA hade hittat några riktiga terrorister skulle det dessutom legat i deras intresse att göra så stor affär som möjligt av det i media. Det skulle ju stärka deras argument för att de behövs (och därför behöver få ännu större anslag), och hjälpa deras huvudmän USA och Obama att vinna propagandakriget om den allmänna opinionen i Sverige när det gäller massövervakningen.

Men ändå har det inte varit några terroristrättegångar byggda på FRA-material i Sverige.

När företrädare för allianspartierna och regeringen påstår att FRA har hittat terrorister, då ljuger de. Eller kan de förklara vad de har gjort med alla terroristerna, i så fall?

Lika magert resultat tycks hela USA’s globala system för massövervakning ha givit. Trots närmast obegränsade resurser och befogenheter, har den amerikanska spiontjänsten NSA aldrig lyckats stoppa något terrordåd eller några terrorister.

I november 2013 anordnade Europaparlamentet en utfrågning med anledning av visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden. En av de inbjudna gästerna var den amerikanske före detta kongressledamoten Jim Sensenbrenner. Undet sin tid i kongressen var han en av initiativtagarna till den drakoniska The Patriot Act, som ger amerikanska myndigheter vida befogenheter att åsidosätta medborgerliga rättigheter i kriget mot terrorismen. Jim Sensenbrenner är alltså på intet vis någon duva. Men numera tycker även han att massövervakningen har gått för långt.

Jag frågade honom om den amerikanska massövervakningen lett till att någon terrorist fällts i domstol för terroristbrott. Svaret blev nej.

Enligt NSA själva (sa Sensenbrenner) har massövervakningen lett till att de har kunnat avstyra totalt ett (1) terroristangrepp. Men det ledde inte till att någon eller några dömdes för terroristbrott (som till exempel förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse eller stämpling till mord), utan bara till någon dom för ekonomiska brott.

Närmare efterforskningar visar att det rörde sig om ett fall där en somalisk taxichaufför som bodde och arbetade i USA skickade 8.500 dollar till någon av de stridande fraktionerna i Somalia. Eftersom den somaliska organisationen är terroristklassad av USA, gjorde sig taxichauffören därmed skyldig till ett terroristbrott.

Det här är alltså den största framgången som NSA kan visa upp som resultat av alla de miljarder som massövervakningen kostar de amerikanska skattebetalarna. Det är alltså inte bara den svenska massövervakningen i FRA’s regi som har resulterat i exakt noll terroristdomar för avstyrda försök till attentat. Inte ens NSA’s globala övervakning tycks har fått fram tillräckligt med bevisning för att fälla någon i domstol för terroristbrott.

I januari 2014 skrev Washington Post:

En analys av 225 terrorismfall i USA sedan den 11 september 2001 konstaterar att NSA’s massinsamling av trafikdata rörande telefonsamtal ”inte haft någon märkbar effekt för att stoppa terroristhandlingar”

Det som har lett till att terroristkomplotter har kunnat avslöjas vid ett antal tillfällen i USA har istället varit traditionellt polisarbete, skrev Washington Post.

En annan amerikansk rapport samma månad, januari 2014, kom fram till samma resultat. Inga fångade terrorister.

Den 238-sidiga rapporten konstaterar att den amerikanska spionorganisationen NSA’s program för att samla in metadata om alla medborgares telefonsamtal bara har givit ”minimala” tillskott till kampen mot terrorism, strider mot lagen och borde stängas ner fortast möjligt.

Rapporten granskar den handfull fall där data från massövervakningen överhuvudtaget har använts, och hittar

“… inget fall där programmet bidrog direkt till att man upptäckte någon tidigare okänd terroristkomplott eller lyckades avstyra en terroristattack.”

NSA har aldrig stoppat en enda terroristattack, trots att de har närmast obegränsade ekonomiska resurser, spionerar på precis allt de kan komma åt, och inte bryr sig ett jota om att följa de lagar som finns för att skydda allas vår rätt till privat kommunikation.

I Sverige agerar FRA som underleverantör och bästa samarbetspartner med NSA. Den verksamheten kostar 860 miljoner kronor i budgeten 2014. Men inte heller FRA har fångat någon enda terrorist.

Grov brottslighet är det andra området som brukar lyftas fram som argument för massövervakningen. Enligt EU’s datalagringsdirektiv är alla telefon- och internetoperatörer skyldiga att lagra data om alla vi kontaktar och allt vi gör på nätet. Motivet är (förutom terrorism) att bekämpa grov brottslighet.

Men inte heller mot grov brottslighet är massövervakningen effektiv.

År 2013 gjorde tyska parlamentet en utvärdering av datalagringsdirektivet i Tyskland. De kom fram till att datalagringen var så gott som helt värdelös:

Användandet av datalagringsdirektivet höjde framgången hos brottsutredningar med endast 0,006 procent. Direktivet står därför inte i proportion till antalet brott som kan lösas.

skrev Bundestag Working Group i sin studie.

Någon räknade ut att man rent statistiskt skulle ha kunnat anställa 1,4 nya poliser i hela Tyskland istället för att lägga miljarder på datalagringen för att komma upp i en förbättring på 0,006 procent.

När EU-kommissionen sent omsider presenterade en utvärdering av datalagringsdirektivet 2011, kom den redan i inledningen fram till  slutsatsen att datalagringen ”spelar en viktig roll” i kampen mot den grova brottsligheten. Den ansvariga kommissionären Cecilia Malmström (FP) hävdade att den var ”av mycket stor betydelse för de straffrättsliga systemen och brottsbekämpningen”. Det budskapet basunerades ut i EU-kommissionens pressmeddelande.

Men själva utvärderingen visade sig mest bestå av anekdoter utan källhänvisningar. Någon riktig statistik över hur många fall som verkligen klarats upp med hjälp av datalagringen i de olika medlemsländerna fanns inte — i de flesta fall för att medlemsländerna inte kunnat eller velat presentera någon sådan statistik.

FRA, NSA och EU-kommissionen följer alla samma mönster när de får frågan om massövervakningens effektivitet. Först säger de i svepande ordalag att de har fångat massor av terrorister eller skurkar. Men när någon ber om närmare detaljer visar det sig vara endera önsketänkande eller ren lögn.

Datalagringen kränker våra mänskliga rättigheter. Det konstaterade EU-domstolen i en dom den 8 april 2014. Det är okay under vissa omständigheter övervaka personer som är misstänkta för brott. Men det är inte okay att övervaka alla på det sätt som datalagringsdirektivet kräver, sa domstolen.

Det här är det grundläggande argumentet för varför vi varken ska ha datalagring eller massövervakning enligt (eller i strid mot) några andra lagar. Massövervakning utan brottsmisstanke är inte proportionerligt, och är varken nödvändigt eller acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. När EU-länderna ägnar sig åt sådan övervakning bryter de mot både Europakonventionen om mänskliga rättigheter och EU’s rättighetsstadga.

Även om det gick att visa att massövervakningen var effektiv mot terrorism och grov brottslighet skulle den fortfarande inte vara proportionerlig, och därmed fortfarande olaglig.

Men när det visar sig att massövervakningen inte ens är effektiv för att bekämpa brott, varför i herrans namn vill både EU-kommissionen och vår egen regering ha kvar den till varje pris? Den frågan får de gärna svara på.

19 juli 2014

Piratpartiets ideologi — Frihetlig humanism i informationsåldern

Filed under: political ideology — Christian Engström @ 13:43

Frihetlig humanism i informationsåldern.

Så tycker jag man kan sammanfatta piratideologin i några få ord. Jag ska förklara hur jag ser det.

Frihetlig…
Piratideologins främsta kännetecken är att den ligger lång ut åt det frihetliga hållet på skalan frihetlig-auktoritär i den politiska kompassen. Det har alla pirater jag någonsin hört prata om frihet varit helt överens om. Och pirater är väldigt förtjusta i att prata om frihet, så under de tio år som gått sedan jag själv började som nätfrihetsaktivist har det blivit många pirater som jag hört säga samma sak.

Nej till storebrorsstaten och övervakningssamhället är vårt mest fundamentala krav för att bevara det fria och öppna samhället. Just nu är alla vi medborgare under attack från våra egna västerländska regeringars spiontjänster. Vi måste vända den utvecklingen innan det är för sent.

Men vår vision av frihet går längre än att bara säga nej till det totalitära övervakningssamhället. Tack vare internet har vi kunnat se många strålande exempel på hur frihet leder till mångfald, och hur mångfald leder till kvalitet. Permissionless innovation är den princip som skapade internet, och som har låtit miljontals stora och små projekt och verksamheter blomma upp på och tack vare nätet.

Med mer frihet och färre begränsande regler kan vi släppa fram den kreativa kraften i vårt samhälle på alla områden. Den region i världen som först och bäst lyckas få kreativitet och nytänkande att blomma upp kommer bli det här århundradets vinnare.

Individen har friheten att göra vad hen vill så länge det inte inkräktar på andras frihet. Var och en har rätten att bestämma över sin egen kropp. Var och en har rätt att älska vem hen vill. All kärlek är bra kärlek. Var och en har rätt tro på vad hen vill, och bli salig på sin egen tro.

Vi pirater tror att frihet är grunden både för individens möjlighet till lycka och samhällets möjlighet att utvecklas och finna kreativa lösningar på problem.

…humanism…
Humanismen är den grundläggande ideologi som har sina rötter i upplysningstidens tankar, och som har slipats ihop till ett väl beprövat och sammanhållet ramverk för hur ett anständigt samhälle ska se ut. Vi pirater stödjer helhjärtat de principerna, och vill se dem tillämpade i praktiken i vår tid.

Alla människors lika värde och individens frihet är grunden. Alla individers mänskliga fri- och rättigheter ska respekteras både av staten och alla andra. Demokratins grundvalar — yttrandefriheten, rätten att söka information, brevhemligheten — måste värnas. Rättsstatens principer likaså.

Men humanismen betonar också hur viktigt samarbetet mellan oss människor är. För att det ska fungera måste vi till att börja med bete oss anständigt mot varandra. ”Behandla andra som du vill bli behandlad själv” är den gyllene regeln. Vi ska ta hand om varandra, och skapa ett samhälle byggt på omtänksamhet istället för misstänksamhet.

”Assume good faith” är ledordet både för Wikipedia och för allt annat svärmarbete. Vi tror på det goda i människan.

Kulturen spelar en nyckelroll inom både humanismen och piratideologin. Vi ser kulturspridning som någonting positivt både för samhället och individen. Därför vill vi undaröja så många konstgjorda hinder för kulturspridning som möjligt. The Pirate Bay är en del av mänsklighetens gemensamma bibliotek, Alexandria 2.0, som uppstått som ett mirakel genom internet. All kultur bygger på det som tidigare skapats, så genom att släppa kulturen fri kan vi låta mångfalden i hela världens gemensamma kulturarv bli tillgänglig och remixas till nya verk i en evigt levande cirkel.

Vetenskapen som givit oss den moderna världen bygger på öppenhet, och att vetenskapsmän kan både testa och bygga vidare på varandras resultat. ”Genom att stå på jättars axlar har jag kunnat se längre” sa Isaac Newton. Piratrörelsen är mot patent som är monopol på kunskap, och för ett fritt globalt idéutbyte.

Bara genom kunskapsöverföring kan det som idag är tredje världen uppnå en dräglig levnadsstandard utan att naturens begränsningar och jordens resurser överskrids.

Vi pirater tror på det tekniska framåtskridandet, och vi tror på framtiden.

…i informationsåldern
Upplysningstidens idéer må vara över 200 år gamla, men de har aldrig varit mer aktuella än just nu i vår tid.

Internet är det största som har hänt mänskligheten sedan boktryckarkonsten, så det är helt naturligt att det väcker politiska frågor som behöver besvaras. Den nya informationsteknologin har ställt de informationspolitiska frågorna på sin spets.

Vi pirater har fattat att det är här matchen står just nu. Vi ger informationspolitiken den höga prioritet den förtjänar. Det är nu vi väljer väg in i informationssamhället.

All teknologi kan användas till både gott och ont. Internet är bara i sin linda, men vi har redan sett hur det är det mest fantastiska redskap som någonsin skapats för att sprida kultur, kunskap och demokrati, och för att skapa länkar mellan människor över alla kulturella och nationella gränser.

Men samma informationsteknologi kan också användas för att skapa ett övervakningssamhälle värre än vad någon tidigare kunnat föreställa sig.

Vilken väg vi kommer välja avgörs nu.

Vi pirater vill välja den öppna vägen mot framtiden.

18 juli 2014

Hur hittar man terrorister genom att manipulera webenkäter?

Filed under: NSA — Christian Engström @ 14:27

Kampen mot terrorism är huvudargumentet som de som försvarar den globala massövervakningen använder.

Nu är det visserligen så att massövervakningen inte har avvärjt ett enda terroristdåd. Den amerikanska säkerhetstjänsten NSA har aldrig stoppat en enda terroristattack, trots att de har närmast obegränsade ekonomiska resurser och spionerar på precis allt de kan komma åt. Samma sak gäller för svenska FRA och brittiska GCHQ.

Nästan lika dåligt fungerar massövervakningen när det gäller att hitta vanliga brottslingar. När det tyska parlamentet gjorde en utvärdering av EU’s datalagringsdirektiv i Tyskland fann de att:

”Användandet av datalagringsdirektivet höjde framgången hos brottsutredningar med endast 0,006 procent. Direktivet står därför inte i proportion till antalet brott som kan lösas”

Men för den som inte känner till det magra utfallet låter det ändå som ett någorlunda rimligt argument för att tillåta staten att rutinövervaka medborgarnas kommunikation, i vart fall för den som är beredd att ge upp lite frihet i utbyte mot tillfälligt ökad säkerhet.

Jag köper själv inte argumentet av ett antal skäl, både praktiska och principiella. Men även om jag ser det som ihåligt, erkänner jag att det i vart fall är ett argument som NSA och dess hantlangare har.

Men vad finns det för argument för att säkerhetstjänsterna på betald arbetstid ägnar sig åt att manipulera webomröstningar och sidvisningsstatistik i sociala medier? För det gör de, visar det senast släppta materialet från visselblåsaren Edward Snowden.

Journalisten Glenn Greenwald skriver:

Den hemlighetsfulla brittiska spiontjänsten GCHQ har utvecklat dolda verktyg för att sprida falsk information på internet, inklusive förmågan att manipulera resutatet i online-omröstningar, att på konstgjord väg blåsa upp statistiken över sidvisningar på websajter, att ”förstärka” godkända budskap på YouTube, och att censurera videoinnehåll som bedöms som ”extremistiskt”. De här förmågorna, som beskrivs i detalj i dokument som gjorts tillgänglig av visselblåsaren Edward Snowden, inkluderar till och med en gammal klassiker för busringande skolpojkar världen över: ett sätt att koppla ihop två intet ont anande användare med varandra.

Verktygen har skapats av GCHQ´s Joint Threat Research Intelligence Group (JTRIG), och utgör några av de mest uppseendeväckande metoderna för propaganda och desinformation på internet som finns i Snowdens arkiv. Tidgare offentliggjorda dokument har beskrivit JTRIG’s användning av ”bloggposter från fejkade offer”, ”honungsfällor” och psykologisk manipulation för att rikta in sig på online-aktivister, övervaka besökare på WikiLeaks och spionera på användare på YouTube och Facebook.

Första reaktionen när man hör talas om det här, är kanske att associera från frasen ”joint … intelligence” och ställa sig frågan vad de hade rökt. Men fullt så roligt som det låter är det inte att världens mäktigaste spiontjänster ägnar sig åt att busa i sociala medier.

Det torde vara uppenbart att den här typen av verksamhet inte har ett dugg med brottsbekämpning att göra. Varken terrorister eller bankrånare använder nätomröstningar för att avgöra om de ska gå till aktion eller inte. Det tror jag inte ens övervakningsstatens varmaste vänner eller spionorganisationernas egna presstalesmän skulle påstå.

Förmågan att sprida propaganda och desinformation är bara användbar mot politiska mål. Varför känner västerländska demokratier att de bör ge sina hemliga spionorganisationer förmågan att i det fördolda manipulera den politiska opinionen? Och vem i herrans namn har givit dem det mandatet?

Att diktatorer i skurkstater beter sig på det här sättet är en sak. Vi kan bli upprörda över det, men ingen av oss kan påstå att vi blir förvånade över att odemokratiska regimer använder odemokratiska metoder. Men att våra egna demokratiskt valda regeringar i väst ägnar sig åt samma sak är minst sagt anmärkningsvärt.

Hur kan vi vara trovärdiga när vi kritiserar Kina eller Syrien, om våra egna säkerhetstjänster använder skattepengar för att göra exakt samma sak? Och exakt i vilket läge och mot vilka politiska grupper tänker sig våra regeringar ta till de här metoderna?

Carl Bildt är ju förtjust i att resa världen runt och framställa sig själv som en förkämpe för friheten på nätet. Han får gärna svar på de här frågorna år regeringens vägnar. Men det är jag säker på att han inte kommer göra. Regeringens linje när det gäller övervakningsfrågor har ju varit tydlig ända sedan FRA-striden 2008:

”Alla tjänar på om debatten lägger sig.”

Läs Glenn Greenwalds artikel med avslöjandet
…………

Andra om ämnet: Henrik Alexandersson, The Guardian

15 juli 2014

Internet och informationsteknologin är på både gott och ont

Filed under: political ideology — Christian Engström @ 14:31

Internet är fantastiskt, men all teknologi kan användas för både goda och onda syften. Det gäller i allra högsta grad även för informationsteknologin.

Internet är det bästa bibliotek som någonsin skapats. I princip all världens kultur och kunskap finns tillgänglig ett musklick bort för var och en som har en uppkoppling. Det här är Alexandria 2.0 med dubbelt extra allt.

Internet är den bästa mötesplats för människor som någonsin skapats. Det spelar ingen roll hur udda ditt specialintresse är. Någonstans därute finns det likasinnade människor och via internet kan du hitta dem, vare sig du letar efter kärleken, eller bara vill ha några att prata strunt med, eller vill bygga någonting fantastiskt tillsammans med andra.

Internet är den bästa plattformen för samarbete som någonsin skapats. Det gör den möjligt för tusentals människor som inte en känner varandra att tillsammans bygga stora komplicerade skapelser. Wikipedia, som är världens största och snabbast uppdaterade uppslagsverk. Linux och annan fri programvara, som utgör ryggraden i internet självt. Eller politiska rörelser som kämpar för demokrati i länder där det behövs.

Internet är den bästa offentliga scen som någonsin skapats. Det är ett globalt Speaker’s Corner, öppet 24 timmar om dygnet för var och en som har något som hon dela med sig av — det må vara vad som helst från politiska åsikter till nyskapande kultur till användbar kunskap till knäppa filmklipp till söta kattungar.

Internet är den bästa marknadsplats som någonsin skapats. Som konsument kan du hitta exakt vad du letar efter, och inte bara det som en lokal affär hade råkat ta hem och ha på hyllan. Som säljare är du inte begränsad till att erbjuda vad som får plats på en hylla i en butik. Och även mycket smala specialprodukter kan hitta sina köpare, även om de är utspridda över hela världen.

Hittar vi rätt väg in i informationssamhället finns det enorm potential. Det vi har sett hittills av internet är bara början. Vi har fått världens bästa verktyg för att sprida kultur, kunskap och demokrati, och för att föra människor närmare varandra.

Men det är inte förutbestämt att det blir den här vägen som Sverige, Europa eller världen tar in i det nya århundradets informationssamhälle. Samma teknologi som givit oss internet som ett verktyg för frihet och öppenhet kan också användas för att bygga ett övervakningssamhälle som är raka motsatsen.

Och tyvärr håller det på att hända framför våra ögon. George Orwells 1984 filmen V för Vendetta är inte framtidsdystopier som vi måste akta oss för att hamna i. Det är betydligt värre än så. Övervakningssystemen som beskrivs där visar sig redan vara byggda, installerade och satta i drift. Verkligheten har redan överträffat dikten, och utbyggnaden går vidare i oförminskad takt.

Det här vet vi nu med säkerhet, tack vare avslöjandena som visselblåsaren och hjälten Edward Snowden kommit med. Under FRA-striden i Sverige 2008 varnade vi i Piratpartiet för riskerna med ett framtida övervakningssamhälle, och citerade 1984 tills vi blev blåa i ansiktet. Många kallade oss för foliehattar och konspirationsteoretiker, eller tyckte att vi överdrev och ropade varg för att skrämmas.

Tack vare Snowdens avslöjanden vet vi nu att allt vi varnade för 2008 stämde på pricken, och att vi bara hade fel på en enda punkt. Vi underskattade hur långt marschen mot storebrorssamhället hade gått redan då. Nästan allt som vi målade ut som framtida hot i ett worst case-scenario fanns i själva verket redan installerat och i drift. Och under de sex år som gått sedan dess har det blivit ännu värre.

Medan vi andra gladde oss åt nya vänner och söta kattungar och drömmar om en bättre värld, har västvärldens demokratiska regeringar och deras säkerhetstjänster passat på att i tysthet bygga upp en global infrastruktur för att övervaka oss alla hela tiden.

Det handlar om makten över informationen. Om hur mycket kontroll staten och säkerhetstjänsterna ska ha över medborgarna. Svaret på den frågan avgör vilket samhälle vi får det här århundradet.

Vi i Piratpartiet vill gärna diskutera det här inför riksdagsvalet 2014. Vi tycker det är en fråga som ska avgöras av upplysta medborgare i en demokratisk process, och inte av övervakarna själva i slutna rum.

Finns det någon annan som är intresserad?

…………

Läs också Emma på Opassande: Ett år med Snowdenläckan

« Föregående sidaNästa sida »

Theme: Rubric. Get a free blog at WordPress.com

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 951 andra följare

%d bloggers like this: