Christian Engström, Pirate MEP

8 april 2014

M och S vill fortsätta kränka mänskliga rättigheter med massövervakning

Postat i: datalagringen — Christian Engström @ 22:43

De grundläggande mänskliga rättigheterna ska respekteras. De ska inte balanseras mot andra intressen eller åsidosättas för att det kanske är till nytta för något visst mål. Skälet till att våra rättigheter kallas grundläggande är att de aldrig får kompromissas bort.

I den dom som ogiltigförklarar EU:s datalagringsdirektiv och den svenska lagen om teledatalagring slår EU-domstolen fast just detta. De mänskliga rättigheterna är inte förhandlingsbara. Och rätten till privatliv är en av dem. Punkt. Konsekvensen av detta är att det måste bli ett stopp på urskiljningslös massövervakning av medborgarna. Övervakning och avlyssning ska bara få användas om det finns en verklig misstanke om brott – och då bara mot de människor som är misstänkta.

Men Alliansregeringen och Socialdemokaterna tycks inte förstå detta. De vill fortsätta massövervaka vanligt, hederligt folk. Så de försöker nu ducka för EU-domstolens dom.

Detta är allvarligt dels eftersom de inte tycks förstå meningen och värdet med våra medborgerliga fri- och rättigheter.

Och det är allvarligt eftersom dessa partier använder EU och EU:s makt bara när det passar dem.

De tvekar aldrig att sluta upp bakom EU när Bryssel kommer dragande med hårdare fildelarjakt eller krav på inskränkt offentlighetsprincip.

Men när EU nu sätter ner foten och kräver att de mänskliga rättigheterna skall respekteras, då är det precis tvärt om. Då tiger dessa partier och försöker låtsas som om det regnar. Utom justitieminister Beatrice Ask (M), som försöker säga att det där är inget att bry sig om.

Så inte nog med att Alliansen och Socialdemokraterna bara är för våra fri- och rättigheter när det passar dem. De använder EU på samma sätt: Bra att skylla på för att tvinga på folket saker folket inte vill ha. Inte viktigt alls när EU för ovanlighets skull står upp för folkets rättigheter.

Detta är inte seriöst. Det är inte hederligt. Det är inte trovärdigt.

Den som vill rösta på ett parti som konsekvent står upp för folkets fri- och rättigheter skall rösta på Piratpartiet!

Nu hamnar datalagringen på EU’s bord efter valet

Postat i: datalagringen — Christian Engström @ 13:56

Idag är en glädjens dag för alla oss som kämpar för ett fritt och öppet internet, och mot massövervakningen. Som tidgare rapporterats har EU-domstolen sagt att EU’s datalagringsdirektiv kränker de mänskliga rättigheterna, och därför är olagligt.

Det visar att Piratpartiet hade rätt i vår kritik, och att Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna hade fel när de trumfade igenom lagen.

Det är kul att se företrädare för Allianspartierna vända kappan efter vinden idag.

IT-minister Anna-Karin Hatt (C) kallar det för ”en stor seger för Centerpartiet”, trots att Centern var med och röstade igenom lagen i Sverige. Men det hoppas hon att ingen kommer ihåg.

EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) pratade med journalister idag om hur glad hon var över domen, och hur mycket hon var emot datalagringsdirektivet på den tiden hon var EU-parlamentariker (förra mandatperioden). Det är i och för sig sant att hon röstade emot direktivet då. Men det är också sant att EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) var den som drev på för att bötfälla Sverige för att vi inte hade infört direktivet i tid, och på det sättet få sina kollegor i riksdagen att rösta igenom lagen i Sverige. Hon hoppas väl också att väljarna inte kommer ihåg någonting av vad hon gjort.

Men det viktiga är vad som händer nu, efter domen.

För det första bör regeringen omedelbart lägga en proposition om att upphäva datalagringslagen i Sverige. Det kan den göra direkt, innan riksdagen går på sommarlov. Det handlar ju bara om att upphäva en lag som domstolen har sagt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Någon ytterligare utredning behövs inte i och med det.

Eller tycker Allianspartierna i regeringen att det är okay att fortsätta kränka de mänskliga rättigheterna i Sverige?

Men huvudmatchen om datalagringen kommer inte stå i den svenska riksdagen, utan i EU-parlamentet. Eftersom dagens dom säger att direktivet är olagligt, kommer EU-parlamentet få ta ställning till vad vi ska göra med det. Det beslutet kommer komma under nästa mandatperiod.

Det här är ytterligare ett skäl till varför EU-valet i maj är viktigt. Piratpartiet kommer driva linjen att direktivet ska skrotas helt. Men det kommer alldeles säkert finnas krafter som kommer vilja ha kvar direktivet, och bara göra mer eller mindre kosmetiska förändringar av det.

Kommer någon ihåg FRA-lagen, och Allianspartiernas alla försök att måla läppstift på grisen? Räkna med liknande försök i det nya EU-parlament som kommer tillträda efter valet, och som kommer få besluta om hur det ska bli.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet i maj. Vi kommer göra allt vi kan i EU-parlamentet för att datalagringsdirektivet ska hamna på soptippen för alltid.

Yippieee! Nu måsta datalagringsdirektivet rivas upp

Postat i: datalagringen — Christian Engström @ 10:21

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Piratpartiet: Nu måste datalagringsdirektivet rivas upp!

EU-domstolen har just ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv.-EU-domstolen ger oss Piratpartister rätt i att teledatalagringen är ett oacceptabelt ingrepp i medborgarnas rätt till privatliv, säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

-EU-domstolen ger allianspartierna i regeringen och socialdemokraterna bakläxa. Genom att göra datalagringsdirektivet till svensk lag bröt de mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Vilket är precis vad vi varnade för och exakt den invändning som regeringen och (S) viftade bort, säger Christian Engström (PP).

-Nu står vi här med lagring av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Det är ett grundlagsvidrigt övergrepp på våra rättigheter. Därför förväntar vi oss att regeringen omedelbart gör vad som krävs för att upphäva den svenska lagen om datalagring, säger Christian Engström (PP).

-Detta kommer att hamna på Europaparlamentets bord efter EU-valet. Då krävs det att Piratpartiet blir omvalt och finns på plats för att slutligen döda datalagringsdirektivet, avslutar Christian Engström, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

EU-domstolens pressmeddelande:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf

6 april 2014

Lyxproblem: Nätneutraliteten måste in bland Piratpartiets topp 3 segrar

Postat i: Net Neutrality — Christian Engström @ 12:49
Vi försvarade nätneutraliteten

Vi försvarade nätneutraliteten

Piratpartiet har ett lyxproblem när det gäller att tala om för väljarna vad vi har uträttat under den gångna mandatperioden i Europaparlamentet. Hittills har jag svarat på frågan ”vad är era tre största segrar” med att säga:

  1. Vi stoppade ACTA-avtalet (2012)
  2. Vi har förhindrat att fildelare stängs av från nätet (Telekompaketet, 2009)
  3. Vi har övertygat en politisk grupp att bli för fri fildelning (den Gröna, 2011)

Men nu har vi vunnit en stor seger till, som måste vara med på topp 3. I veckan röstade EU-parlamentet för att försvara nätneutraliteten på internet. Det var en otroligt viktig seger. Det blir Telekompaketet som får maka på sig.

Sålunda tvingas jag ändra min topp 3-lista från och med nu: :)

  1. Vi stoppade ACTA-avtalet (2012)
  2. Vi har försvarat nätneutraliteten (2014)
  3. Vi har övertygat en politisk grupp att bli för fri fildelning (den Gröna, 2011)

Det är en track record för Piratpartiet som jag är väldigt stolt över.

Nätneutraliteten är grunden för det fria och öppna internet vi har vant oss vid. Var och en får betala för sin egen uppkoppling mot nätet. Den som har stora volymer får betala mer än den som bara har lite grand trafik.

Men när man väl är ute på internet, då kan man nå alla andra som är där på samma villkor. Det är inte som det är i kabelteve-världen, att det finns ett visst utbud som ens leverantör (till exempel Telia) har valt ut, utan så fort man är ute på nätet har man tillgång till hela världens utbud, och väljer det man vill.

Det är innebörden av nätneutralitet, och det som är internets storhet. Lagstiftningspaketet som EU-parlamentet antog som första läsning inför lagar för att garantera fortsatt nätneutralitet. Sådan lagstiftning behövs, eftersom telekombolagen håller på att attackera principen om nätneutralitet.

Vinner telekombolagen och lyckas avskaffa nätneutraliteten skulle det vara bra för telekombolagens lönsamhet, eftersom de kan ta mer eller mindre hur mycket betalt de vill av framgångsrika företag för att släppa fram dem i gräddfilen. Men för resten av samhället, både företag och medborgare, skulle det vara riktigt dåligt.

Både jag och Amelia kämpade för nätneutraliteten i våra respektive utskott i parlamentet, men det var Amelia som tog fajten i huvudutskottet ITRE där hon sitter, och det var hon som drev på för Piratpartiets och den Gröna gruppen i slutförhandlingarna med de andra partigrupperna. Det var de förhandlingarna som ledde fram till segern i plenum, och det är den som räknas.

Att vi kunde vinna berodde på att vi inte var ensamma om att slåss för nätneutraliteten. Holländska liberalen Marietje Schaake gjorde ett fantastiskt arbete och förtjänar ett särskilt omnämnande, liksom alltid lika värdefulla aktivistorganisationen EDRI. Och många, många andra.

Men det var tajt och spännande in i det sista, så Piratpartiets insatser var avgörande. Hade vi inte varit med och drivit frågan med kraft är risken stor att slutomröstningen hade gått åt andra hållet istället.

Det är var en så kallad ”första läsning”. Det innebär att det inte är slutgiltigt klart ännu, utan att det här bara var en delseger på vägen (även om det var en mycket viktig sådan). Det slutgiltiga avgörandet kommer komma efter EU-valet i maj.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet för att försvara segern om nätneutraliteten och se till att den blir bindande lag.

…………

Se vilka som röstade för och mot nätneutraliteten på Votewatch.eu.

Piratpartiet och MP, V, FP, C och S röstade för nätneutralitet. M och KD röstade mot.

5 april 2014

Kryptering duger inte som ersättning för nätneutralitet, tyvärr

Postat i: Net Neutrality — Christian Engström @ 19:42

Kari Lantto skrev i en kommentar till min förra bloggpost om nätneutralitet:

Net neutrality skulle följa av allmän kryptering! ISP skulle inte kunna skilja på olika användningar. De måste kunna veta vilka som använder tjänsten och hur mycket, men inte innehållet. Med allmän kryptering skulle de inte känna till innehållet. Alltså skulle net neutrality uppstå.

Jag håller inte med, tyvärr. ”Kryptering av allt” är ett vanligt förslag som alternativ till lagstiftning, men fungerar dessvärre inte. Allmänt utbredd kryptering skulle inte lösa problemet.

Antag att alla vettiga människor krypterar, men att vi tillåter att internet är uppdelat i en gräddfil och ett vanligt internet:

Då ligger all den vanliga trafiken på det vanliga internet, och är krypterad och (säger vi) omöjlig att diskriminera emellan.

Men Netflix (exempelvis) – eller Telias egen videotjänst om de väljer att starta en – ligger i gräddfilen. Där funkar det alltid klockrent för alla konsumenter att titta på film.

Allt annat, inklusive allting krypterat, ligger på det vanliga internet. Det går enligt principen ”best effort”. Så har det alltid varit. Men tyvärr har volymerna på video på det vanliga internet ökat exponentiellt, så numera hackar video över det vanliga internet mycket mer än det gjorde tidigare. I praktiken inte går att titta på strömmad video på det vanliga internet längre. Telia beklagar verkligen det, men det är ju bara att titta på ett diagram över hur mycket trafiken har växt för att förstå varför.

Så trots att alla vettiga människor krypterar, är det i praktiken så att om man vill titta på strömmad video, då kan man bara göra det på de tjänster som Telia har släppt fram i gräddfilen. Endera deras egna, eller de som marknadsförs av de företag som betalat för och blivit beviljade gräddfil.

För konsumenterna leder det till att internet slutar vara en plats där man kan titta på precis vilken strömmad video man vill i hela världen. Istället är man hänvisad till de kanaler som ens internetleverantör (Telia) har bestämt sig för att ha med i sitt sortiment i gräddfilen. Internet förvandlas till ett ”Kabelteve+”, där utbudet beror på vilken leverantör man valt.

För nystartade företag blir det ännu värre. Någonstans i en källare kanske en entreprenör har tagit fram det som kommer bli nästa decenniums Youtube eller Netflix eller vad som helst. Men det kommer vi aldrig få veta, för hon kommer aldrig kunna konkurrera med de videotjänster som redan är etablerade i gräddfilen. Endera för att inte Telia känner för att sälja gräddfil till henne. De kanske har lovat de etablerade spelarna att inte släppa in fler nykomlingar. Eller också helt enkelt för att hon inte har råd att betala inträdesavgifterna innan hon ens har fått snurr på sin verksamhet.

Utan nätneutralitet förlorar alla vi konsumenter mångfalden och friheten att titta på vad vad vill, utan att vara hänvisade till det utbud som någon mellanhand har bestämt. Och det blir mycket svårare, eller i värsta fall omöjligt, för nya aktörer och nya tjänster att slå sig in på marknaden och konkurrera.

Nätneutralitet är vår tids näringsfrihet. Det är en förutsättning för att vi ska få behålla internet som vi känner det. Förlorar vi nätneutraliteten blir internet en upphottad kabeltevetjänst, och den digitala allmänningen en inhägnad gård som ägs av ett litet antal stora mediaföretag.

Det finns mycket goda skäl att uppmuntra till mycket mer användning av kryptering på internet. Den som inte har förstått det efter Edward Snowdens avslöjanden har nog inte riktigt följt med i debatten. Jag hoppas verkligen att vi kommer få mer kryptering rent allmänt, och det är bra.

Men kryptering kan inte ersätta nätneutralitet. Den kan vi bara få genom lagstiftning.

Därför är det en stor seger att EU-parlamentet (preliminärt) röstade ja till nätneutralitet i första läsningen nu i veckan. Och därför är det otroligt viktigt att Piratpartiet får vara med i nästa parlament och se till att nätneutraliteten verkligen blir antagen i andra läsningen som bindande lagstiftning.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet i maj.

4 april 2014

Förbanna inte näthatet, tänd ett ljus istället

Postat i: informationspolitik — Christian Engström @ 9:46

Näthatet är ett problem, och det ska lösas precis som Piratpartiets partiledare Anna Troberg sa i SVT Debatt i diskussionen med Robert Aschberg igår kväll.

  • Allvarliga fall med hotelser och liknande ska hanteras av polisen, inte av lynchmobbar (vare sig i teve eller någon annanstans). I den analoga världen tycker alla det – inte minst Robert Aschberg själv, som under decennier har stått upp för rättsstatens principer i olika sammanhang. Men tyvärr inser inte alla att samma principer måste gälla också i den digitala miljön.
  • Mindre allvarliga fall som inte är direkt brottsliga, men som ändå är otrevliga, ska inte heller bemötas av lynchmobbar. De bekämpar man genom att själv föregå med gott exempel, och inte själv förfalla till samma sorts otrevliga uppträdande som man ville bekämpa.

Robert Aschberg brister tyvärr på den senare punkten. Han har ett gott uppsåt: att hjälpa till att göra nätet till en så trevlig plats som möjligt för alla. Men hans metod – att hänga ut privatpersoner som betett sig dumt, och utsätta dem för otrevligheter i sitt teveprogram – går precis tvärt emot det målet.

Som högprofilerad debattör skulle han kunna göra stor nytta genom att själv föregå som gott exempel. Det misslyckades han fullständigt med i SVT Debatt. Istället var han precis lika arg som vilken typisk näthatare som helst, och siktade in sig på att säga arga otrevligheter om både näthatare och sin motdebattör Anna Troberg. Därmed blir han – naturligtvis utan att själv medvetet vilja det – istället en negativ förebild för alla de näthatare som både han själv och alla andra skulle vilja se mindre av.

Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus istället, är ett väldigt bra motto i de flesta sammanhang. Anna Troberg är ett fantastisk positivt exempel på den punkten. Hon är ute på nätet – i kommentarsfälten, på Flashback, eller varhelst diskussionen förekommer – och pratar lugnt och sansat med dem som låtit ilskan ta över deras goda omdöme.

I de allra flesta fall visar det sig att näthataren i själva verket inte alls är någon genomond demon som bara kan bemötas med facklor och högafflar. I de allra flesta fall visar det sig vara en helt vanlig människa som tyvärr lät ilskan rinna över – ofta för att hen känner sig undanskuffad i debatten och samhället, och därför är fylld av frustration.

Det vardagliga ”näthatet”, alltså människor som glömmer bort att uppföra sig som folk bara för att de glömmer att internet består av andra människor som också har känslor, det bekämpar man genom att visa ett bättre sätt att bete sig. Anna Troberg är ett lysande föredöme på den punkten.

Robert Aschberg, som är en känd och uppskattad mediapersonlighet, skulle också kunna bli ett föredöme när det gäller hur man bör uppträda i offentligheten, både i teve och på nätet. Det kräver i så fall att han lägger om stilen 180 grader. Men just Aschberg är faktiskt så pass välsorterad i huvudet att han kan klara det om han vill.

Riktiga brott, som förtal, olaga hot, hets mot folkgrupp eller uppmaningar till våld, ska hanteras av polis och rättsväsende.

Polisen som var med i debatten sa att de saknar kompetens och resurser, och det är säkert sant. Idag prioriteras de här brotten ner så mycket att de i praktiken inte utreds alls.

Istället är fildelarjakten en prioriterad fråga för det fåtal poliser som har IT-kompetens. Lösningen är uppenbar. Sluta jaga fildelare, och låt de IT-poliser vi har istället jobba med de riktiga brott som begås med internet som hjälpmedel. Det gäller allt från kontokortsbedrägerier till olaga näthat.

Att jaga helt vanliga ungdomar som gillar tanka ner eller sprida kultur är en vansinnesprioritering när vi har ont om poliser som har kompetensen att arbeta i den digitala miljön. På längre sikt måste vi alldeles säkert utbilda och rekrytera fler poliser som kan bekämpa riktig brottslighet på nätet. Men nu råkar det vara så lyckligt att vi snabbt skulle kunna frilägga rätt sorts polisresurser helt enkelt genom att avblåsa kriget mot fildelarna. Det vore en win-win för hela samhället.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet med målet att få igenom en reform av upphovsrätten som gör fildelning laglig nästa mandatperiod. Men svenska regeringen behöver inte vänta på det för att ge polisen direktiv att börja bekämpa brottslighet istället för kulturspridning på nätet.

Och om dessutom tongivande mediapersonligheter (som Robert Aschberg, men också väldigt många andra) bestämmer sig för att börja leda genom att vara goda föredömen, då tror jag att vi ganska snabbt skulle kunna få en mycket bättre stämning på nätet.

3 april 2014

Nätneutraliteten: Seger i EU-parlamentet!

Postat i: Net Neutrality — Christian Engström @ 12:29

Vi vann omröstningen om nätneutralitet i EU-parlamentet idag!

Och vi vann faktiskt ganska stort – i de viktiga voteringarna var det cirka 350 röster för ett fortsatt internet där alla kan konkurrera på samma villkor, och cirka 250 röster mot. Det var en bättre majoritet än jag hade vågat hoppas på.

Det här är riktigt goda nyheter!

Men det är inte klart ännu, för det här vara bara en så kallad ”första läsning”. Striden mot telekombolagen som vill ta kontrollen över internet kommer att fortsätta nästa mandatperiod. Då hoppas jag att Piratpartiet finns där med en stark representation, så att vi kan fortsätta fajten för det fria och öppna internet som vi har vant oss vid.

Men just idag är en bra dag att bara vara glad å internets vägnar!

Läs pressmeddeladet från Piratpartiet

…………

Wall Street Journal intervjuade mig igår, men tyvärr är den artikeln bakom en betalvägg. Artikeln på tyska Wall Street Journal kan dock läsas fritt.

Andra om ämnet: EDRI, La Quadrature du Net, Greens/EFA,

2 april 2014

Viktig omröstning om nätneutralitet i EU-parlamentet torsdagen den 3 april

Postat i: Net Neutrality — Christian Engström @ 13:32

En av de viktigaste omröstningarna i EU-parlamentet den här mandatperioden hålls imorgon torsdag. Då kommer parlamentet ta ställning för eller mot nätneutralitet på internet.

Nätneutralitet innebär att alla företag (och privatpersoner) har tillgång till internet på samma villkor. Så har det varit hittills, och det är det som har gjort internet till vad det är idag.

Nätneutralitet är i praktiken vår tids näringsfrihet.

Men nu är den principen hotad av de stora telekombolagen, som ser en möjlighet att få en position som grindvakter, där de kan bestämma vilka företag som får gräddfil på internet och vilka som får nöja sig med andra klassens tillgång till nätet.

Telia kräver Netflixextra betalt för att distribuera video till Netflix’ kunder. Telias affärsmodell är den klassiska maffiamodellen: ”Vilket trevligt företag ni har, visst vore det otur om videostreamingen skulle börja hacka för era kunder, ni borde nog betala oss för att inte det ska hända…”

Netflix har i praktiken inte så mycket val, eftersom de skulle bli utplånade som företag om deras tjänst slutar fungera för deras kunder. Jag gissar att Netflix och andra företag som blir utpressade tycker att det känns ganska surt. Men det är inte bara företagen som tvingas betala beskyddspengarna till telekombolagen som blir offer. Hela samhället blir lidande.

Konkurrensen sätts ur spel om utvecklingen går mot ett internet där de stora spelarna har gräddfil, och alla andra får nöja sig med ”best effort”. Idag konkurrerar ett nystartat källarföretag och en jätte som Google eller Netflix på samma villkor. Företagen betalar för sin egen internetuppkoppling, men när de väl är ute på nätet hanteras trafiken från källarföretaget och från Google likvärdigt.

Om telekomföretagen får som de vill, och nätneutraliteten försvinner till förmån för ”specialtjänster”, då blir det slut på likabehandlingen. Då blir det svårare, eller i värsta fall omöjligt, för nya uppstickare att slå sig in på marknaden. Det skulle vara förödande för internet så som vi känner det. Och för den ekonomiska utvecklingen i EU.

Torsdagens omröstning i EU-parlamentet handlar rent tekniskt om ett antal ändringsförslag till ett stort paket som går under namnet Connected Continent. Grundförslaget som ligger säger nej till nätneutralitet, eftersom vi förlorade omröstningen i industriutskottet ITRE (som är ansvarigt utskott för den här frågan).

Hoppet står till att vi lyckas få majoritet för ett antal ändringsförslag, som har nummer 234-236 och 237-244. Går de igenom innebär det ett ja till nätneutralitet.

På pappret borde vi vinna och få igenom ändringsförslagen, eftersom de förutom Piratpartiet har stöd av den Gröna gruppen, Vänstern, Socialdemokraterna och Liberalerna.

Men EU-parlamentet är inget knapptryckarkompani, så riktigt säker kan man inte vara förrän voteringen har skett. Telekomföretagen och EU-kommissionen springer runt in i det sista och lobbar för att få ändringsförslagen nedröstade.

På torsdag någon gång efter 11:30 sker omröstningen. (Debatten hölls på onsdagen efter att dagordningen hade ändrats.) Omröstningen kommer att webstreamas live på parlamentets sajt Seance en direct (där man även kan titta på debatten).

Hur det än går kommer torsdagen den 3 april bli en ödesdag för internet i Europa. Vi hoppas att det kommer bli en dag som vi minns med glädje.

Läs mer hos EDRI.org och La Quadrature du Net

1 april 2014

SVT Agenda utesluter Piratpartiet ur debatt inför EU-valet

Postat i: val — Christian Engström @ 15:44

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. Tre veckor innan, den 4 maj, ordnar SVT Agenda en partiledardebatt. De skriver på sin hemsida:

Fyra veckor före EU-valet kommer en av det politiska årets viktigaste händelser, nämligen partiledardebatten i Agenda.

Men Piratpartiet får inte vara med i Agendas debatt inför EU-valet.

Istället har SVT Agenda bjudit in ledarna för riksdagspartierna. Sverigedemokraterna får vara med, trots att de inte sitter i EU-parlamentet. Men Piratpartiet får inte vara med, trots att vi är representerade i EU-parlamentet med två mandat, och därmed är större än både C, KD och V.

Jag missunnar inte Sverigedemokraterna att de får vara med. Men jag har väldigt svårt att förstå varför inte vi får vara det.

Kan någon förklara varför?

Läs mer hos SVT Agenda

…………

Uppdatering: En liten stund efter att jag postade det här inlägget ändrade SVT Agenda på sin hemsida, så meningen om EU-valet som jag citerade ovan är nu borttagen.

De har också lagt till några stycken där de försvarar beslutet att stänga oss ute, dock utan att nämna Piratpartiet vid namn.

27 mars 2014

Hur gör man för att göra skillnad i EU-parlamentet?

Postat i: valplattform — Christian Engström @ 9:33

Igår var jag med på en intressant debatt om de olika strategierna man har som EU-parlamentariker för att faktiskt få någonting gjort i parlamentet. Det var Timbro som ordnade debatten, med anledning att de just har släppt en rapport som fokuserar på ”vågmästargrupperna” i EU-parlamentet, alltså den Liberala och den Gröna gruppen (där ju Piratpartiet sitter med).

Rapporten finns att ladda ner här (pdf 59 sid).

Jag tycker det är en bra rapport som beskriver Piratpartiets strategi på ett utmärkt sätt, och förklarar varför den har gjort att vi har kunnat leverera konkreta segrar i EU-parlamentet trots att vi bara har 2 mandat av drygt 750.

Det fungerar att göra som Piratpartiet har gjort, att koncentrera sig på ett område (informationspolitik och friheten på internet i Piratpartiets fall). Då kan man leverera resultat.

Debatten går att se hos SVT Play (60 min), och även i en enklare inspelning på Youtube (61 min):

« Föregående sidaNästa sida »

Rubric-temat. Blogga med WordPress.com.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 870 andra följare

%d bloggers like this: