Christian Engström, Pirat

30 mars 2021

Vad kostar barn enligt reglerna för existensminimum?

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 12:09
Existensminimum är så mycket som Kronofogden låter en behålla att leva på om man har skulder som ska drivas in

Existensminimum är det belopp som Kronofogden låter en behålla varje månad om man har stora skulder att betala av. Formellt kallas det numera för ”förbehållsbelopp”, men de flesta fortsätter att säga existensminimum. Vad man än kallar det är nivån satt så att man ska klara att överleva, men inte så väldigt mycket mer.

För en ensamstående utan barn är existensminimum 5.016 kronor (efter skatt) plus boendekostander. Som vi konstaterat tidigare motsvarar det ungefär den föreslagna nivån på basinkomst för den som inte har några barn.

Har man barn höjs existensminimum med

 • 2.662 kronor för barn 0-6 år
 • 3.064 kronor för barn 7- år

Vi kan rita in nivån för ett barn i ett diagram för att jämföra det med försörjningsstödets nivå för barn.


Som framgår av diagrammet är nivån på existensminimum för barn nästan precis densamma som försörjningsstödet upp till 10 års ålder. Därefter höjs nivån på försörjningsstödet, medan existensminimum ligger kvar på samma nivå. För barn 11-14 är existensminimum ungefär 500 kronor lägre än försörjningsstödet, och från 15 års ålder drygt 1.000 kronor lägre. Det framgår inte om det finns någon tanke bakom det, eller om det bara är som det har blivit. (Gissningsvis det senare.)

Boendekostnader ingår inte i normalbeloppet för existensminimum, så pengarna är bara tänkta att räcka till mat, kläder och andra nödvändiga utgifter.

Kronofogden bestämmer hur stort normalbeloppet ska vara en gång per år. Normalbeloppet är kopplat till konsumentprisindex som SCB fastställer på regeringens uppdrag. Siffrorna här är 2021 års nivå.

Precis som med försörjningsstödet är nivåerna i existensminimum tänkta att motsvara hela kostnaden för ett barn, förutom boendet. Barnbidraget är inräknat, så det tillkommer inte.

Alla inlägg i serien:

5 kommentarer

 1. […] Vad kostar barn enligt reglerna för existensminimum? […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för underhållsstöd? | Christian Engström, Pirat — 30 mars 2021 @ 12:17

 2. […] Vad kostar barn enligt reglerna för existensminimum? […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för studiemedel? | Christian Engström, Pirat — 30 mars 2021 @ 12:18

 3. […] Vad kostar barn enligt reglerna för existensminimum? […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för försörjningsstöd? | Christian Engström, Pirat — 30 mars 2021 @ 12:19

 4. […] Vad kostar barn enligt reglerna för existensminimum? […]

  Pingback av Förslag till basinkomst – Innehåll | Christian Engström, Pirat — 6 april 2021 @ 13:03

 5. […] ett barn enbart på tilläggsbidraget från CSN. Barntilläggen i försörjningsstödet och Kronofogdemyndighetens existensminimum ligger på mer realistiska nivåer, men bägge är satta så att boendekostnaderna inte ingår i […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för underhållsstöd? | Christian Engström, Pirat — 14 april 2021 @ 12:37


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: