Christian Engström, Pirat

21 februari 2021

Vad kostar barn enligt reglerna för försörjningsstöd?

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 14:30
Har man barn får man högre försörjningsstöd

Vad kostar barn? Frågan är intressant när man funderar på basinkomst. Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn enligt lag. Om ett basinkomstsystem ska fungera även för barnfamiljer måste systemet ta hänsyn till att barn finns och kostar pengar. Den nivå som räcker för att en ensamstående vuxen ska klara sig räcker inte om hen har ett antal ungar att försörja också.

Flera av dagens olika trygghetssystem har regler som gör att man får mer pengar om man har barn. Vi kan titta på de systemen för att se vilken nivå lagstiftaren har tyckt var rimlig för att täcka kostnaden för att försörja barn. Vi börjar med försörjningsstödet.

Försörjningsstöd (socialbidrag, ekonomiskt bistånd)

Försörjningsstödet består av två huvudkomponenter: dels hyra upp till en nivå som socialtjänsten bedömer som rimlig, dels den så kallade riksnormen som ska täcka mat och övriga nödvändiga utgifter. Beloppet bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

I riksnormen för 2019 fick en ensamstående vuxen 3.090 kronor för ”personliga kostnader” plus 990 kronor för ”gemensamma hushållskostnader”. Tillsammans blir det 4.080 kronor. Försörjningsstödet är obeskattat, så det är vad man faktiskt får ut för att täcka sina kostnader för mat och övrigt.

Men dessutom tillkommer ersättning för hyran, upp till den nivå som socialtjänsten i ens kommun tycker är lagom. I praktiken verkar det som att maxhyran som socialtjänsten betalar är runt 5.000 kronor i månaden för en ensamstående. Det ger totalt 9.000 efter skatt för personen att överleva på. Det är väldigt lite pengar, och det är inte särskilt kul att leva på den nivån, i synnerhet inte i längden. Men det går bevisligen, för det är många tiotusentals människor som gör det i Sverige idag.

Det är dock ett problem att myndigheterna inte redovisar öppet vilken maxhyra de accepterar för familjer av olika sammansättning. Det gör att det inte går att använda siffrorna från försörjningsstödet för att räkna ut totalkostnaden för barn inklusive hyra. Men vi kan ändå titta på riksnormen för barn för att se hur mycket socialtjänsten tycker att barn kostar om man bortser från att stora familjer behöver större boende. Det ger inte hela svaret, men det ger i alla fall viss information.

Riksnormen för barn består av de två komponenterna ”personliga kostnader” och ”gemensamma hushållskostnader”, precis som för vuxna.

De personliga kostnaderna är den största delen av riksnormen. Beroende på hur gammalt barnet är får man mellan 2.120 och 3.910 kronor, enligt den här tabellen:

Riksnorm hemmavarande barn 2019

Tabellen ser lite märklig ut om man tittar noga på den. Barn 1-2 år och 4-6 år kostar 2.380 kronor i månaden enligt tabellen. Men treåringar kostar bara 2.120. Vad är det som gör just att just treåringar är billigare? Det vet vi inte, och får troligen aldrig veta. Men det spelar inte så stor roll, för det är i vart fall den här tabellen som gäller.

Ersättningsnivån för de gemensamma hushållskostnaderna varierar mellan 110 och 280 kronor per barn, beroende på vilket barn i ordningen det är. Logiken i hur det varierar är inte glasklar. Enligt socialtjänsten ökar de gemensamma hushållskostnaderna med 110 kronor för det första barnet, 280 kronor för det andra, och 190 kronor för det tredje.

Varför just det andra barnet är dyrare förklaras ingenstans, precis som vi inte får veta varför treåringar är billigare än tvååringar och fyraåringar. Men det är lite kul att det finns mysterier här i livet. 🙂

För att få fram den totala riksnormen för barn i olika åldrar behöver vi ta ett snittvärde för de gemensamma kostnaderna och lägga till till de personliga kostnaderna. Låt oss säga 200 kronor jämnt, som är ungefär mittemellan värdena för det första och andra barnet.

Den totala riksnormen för barn blir då mellan 2.320 (för treåringar) och 4.110 (för 19-20-åringar som bor hemma och läser på gymnasiet).

Det tillkommer inget barnbidrag om man går på försörjningsstöd, eftersom försörjningsstödet sänks med precis lika mycket som man får ut i barnbidrag. Beloppen i diagrammet inkluderar alltså eventuellt barnbidrag.

Hyran ingår inte i riksnormen, så diagrammet ger en ofullständig bild av vad socialtjänsten anser att ett barn kostar. Men det är ändå värdefullt att ha data på vad som anses rimligt som merkostnad för barn förutom boendekostnaden.

Kommentarer på Facebook

Alla inlägg i serien:

5 kommentarer

 1. […] en jämförelse ligger förjningsstödet (socialbidrag) på mellan 2.320 och 4.110 för varje barn man har, beroende på hur gamla de är. Riksnormen för försörjningsstöd är satt så snålt som […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för studiemedel? | Christian Engström, Pirat — 22 februari 2021 @ 15:45

 2. […] Vi kan rita in de här siffrorna i ett diagram, och jämföra med riksnormen för försörjningsstöd (socialbidrag) för barn: […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för underhållsstöd? | Christian Engström, Pirat — 24 februari 2021 @ 12:33

 3. […] Vad kostar barn enligt reglerna för försörjningsstöd? […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för existensminimum? | Christian Engström, Pirat — 30 mars 2021 @ 12:14

 4. […] Vad kostar barn enligt reglerna för försörjningsstöd? […]

  Pingback av Förslag till basinkomst – Innehåll | Christian Engström, Pirat — 6 april 2021 @ 13:03

 5. […] till någon hjälp. Det går inte att försörja ett barn enbart på tilläggsbidraget från CSN. Barntilläggen i försörjningsstödet och Kronofogdemyndighetens existensminimum ligger på mer realistiska nivåer, men bägge är satta […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för underhållsstöd? | Christian Engström, Pirat — 14 april 2021 @ 12:37


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: