Christian Engström, Pirat

25 maj 2021

Sjukförsäkring och basinkomst: välj det som ger mest

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 10:18
Sjukförsäkringen får finnas kvar som idag, men om basinkomsten ger mer än dagens ersättningar får man basinkomst istället.

Systemen för sjukpenning och sjukersättning får finnas kvar parallellt med basinkomsten. Skälet är att både sjukpenning sjukersättning i de flesta fall ger mer pengar än vad basinkomsten skulle göra. Att ta bort de högre ersättningarna och ersätta dem med enbart basinkomst skulle vara politiskt omöjligt. Istället inför vi regeln att man får det som ger mest: endera basinkomst eller ersättning enligt dagens regler för sjukkassa. Men aldrig bägge samtidigt.

Sjukersättning (sjukpension)

Sjukersättning är det som förr kallades förtidspension eller sjukpension. Är man under 30 kalla sjukersättningen för aktivitetsersättning, men det är i princip samma regler som gäller för både sjuk- och aktivitetsersättning. Här kallar jag bägge för sjukersättning. I det tidigare inlägget i den här basinkomstserien, där vi gick igenom nivåerna i några av dagens system, konstaterade vi att hel sjukersättning ger mer än basinkomsten i de allra flesta fall. Storleken på sjukersättningen beror på vad man hade för inkomst innan man blev sjukpensionerad. Den högsta sjukersättningen ligger runt 20.000 före skatt, vilket är betydligt högre än basinkomsten. Den lägsta sjukersättningen ligger runt 10.000 före skatt, men har man så låg sjukersättning är man normalt berättigad till bostadsbidrag också. För de allra flesta som har sjukersättning idag ger den mer än basinkomsten, så de får fortsätta kvittera ut sjukersättningen enligt dagens regler.

Men för den som har oturen att bli utförsäkrad av Försäkringskassan finns basinkomsten där som ett extra skyddsnät. Blir man utförsäkrad får man automatiskt basinkomst istället.

Sjukpenning

Sjukpenning är ersättningen man får från Försäkringskassan för korttidsfrånvaro upp till 360 dagar. De två första veckorna man är sjuk betalar arbetsgivaren. Så ska det fortsätta vara när basinkomsten är införd. Från dag 15 till dag 360 betalar Försäkringskassan. Sjukpenningen är inkomstrelaterad, och den högsta ersättningen från Försäkringskassan är 24.280 kronor i månaden. Har man kollektivavtal och/eller en privat inkomstförsäkring kan man få ännu mer, men det bekostas inte av staten så det faller utanför den här diskussionen. Kollektivavtal och privata försäkringar fortsätter finnas som förut även med basinkomsten.

De flesta som har sjukersättning idag får ut mer än de skulle med basinkomst. De behåller sin sjukersättning enligt dagens regler.

Men för en del som har sjukersättning blir basinkomsten förmånligare. Dels ensamstående med låg ersättning och lågt bostadsbidrag. Dels föräldrar med försörjningsansvar för så många barn att basinkomsten blir högre än sjukersättningen av det skälet. Blir basinkomsten högre än sjukersättningen får man automatiskt basinkomsten istället för sjukersättning.

Övriga bidrag för funktionsnedsatta blir kvar

Förutom sjukersättning och sjukpenning finns det ett antal olika specialstöd för funktionsnedsatta och långtidssjuka. På sin hemsida räknar Försäkringskassan upp handikappersättning, merkostnadsersättning, särskilt högriskskydd, bilstöd, bostadstillägg vid sjukersättning, särskilt tandvårdsbidrag, arbetshjälpmedel och stöd till den som har barn med funktionsnedsättning. Alla de här bidragen ska finnas kvar, och påverkas inte av basinkomstreformen. LSS-stödet och rätten till personlig assistans får också finnas kvar som idag. Om det systemet behöver reformeras är det i så fall en separat fråga.

Genom att vi behåller sjukersättning och sjukpenning i alla fall där de ger mer än basinkomsten, och behåller alla de övriga stöden vid sjukdom och funktionsnedsättning, kommer ingen som har de stöden idag förlora på reformen. Så länge de inte blir utförsäkrade fortsätter de få samma ersättningar som idag.

Men att vi inför basinkomst blir en väldigt stor förbättring för alla som idag lever på sjukpenning eller sjukersättning, trots att de i de flesta fall kommer vara kvar i sjukkassans system. Idag är utförsäkringarna ett stort samhällsproblem, som gör att ingen som har sjukpenning under längre tid kan känna sig trygg. När som helst kan det dimpa ner ett brev från en handläggare på Försäkringskassan som säger att sjukpenningen har blivit indragen, och att man får lov att klara sig bäst man kan ändå.

Med basinkomst som ett extra skyddsnät mildrar vi det problemet. Det blir fortfarande ett ekonomiskt avbräck att bli utförsäkrad, men tack vare basinkomsten blir den utförsäkrade i vart fall inte av med all inkomst.

Kommentarer på Facebook

Nästa inlägg: Föräldraföräkringen får vara kvar med basinkomst

Innehållsförteckning: Alla inlägg i serien

4 kommentarer

 1. […] Nästa inlägg: Sjukförsäkring och basinkomst: välj det som ger mest […]

  Pingback av Basinkomst till studenter: hälften lån | Christian Engström, Pirat — 25 maj 2021 @ 10:20

 2. […] Sjukförsäkring och basinkomst: välj det som ger mest […]

  Pingback av Förslag till basinkomst – Innehåll | Christian Engström, Pirat — 25 maj 2021 @ 10:26

 3. […] Föräldrapenningen tänker jag mig också ska vara kvar oförändrad när vi inför basinkomst. Skälet är detsamma som varför jag vill behålla sjukförsäkringen: […]

  Pingback av Föräldraföräkringen får vara kvar med basinkomst | Christian Engström, Pirat — 11 juni 2021 @ 10:35

 4. […] Bostadsbidrag till personer med sjukersättning blir kvar, eftersom de ingår som en integrerad del i systemet för sjukersättning (sjukpension), och vi har sagt att vi inte vill göra några försämringar för sjukpensionärerna […]

  Pingback av Försörjningsstöd och bostadsbidrag till barnfamiljer behövs inte med basinkomst | Christian Engström, Pirat — 14 juni 2021 @ 10:00


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: