Christian Engström, Pirat

18 maj 2014

Piratpartiets planerade stordåd nästa mandatperiod i EU-parlamentet

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 15:48

När SvD intervjuade mig om vad Piratpartiet gjort och vill göra i EU-parlamentet, var en av frågona

– Vilka stordåd gör du under kommande mandatperiod?

Jag svarade med en ganska lång lista med frågor som var och en är centrala för att bevara friheten på internet och i samhället, och som vi redan idag vet kommer komma på EU-parlamentets bord kommande mandatperiod.

Av utrymmesskäl kunde jag inte ge så många detaljer på var och en av punkterna hos SvD, så jag tänkte utveckla dem lite grand här.

Om Piratpartiet blir omvalt till EU-parlamentet kommer vi att arbeta med de här frågorna:

 • Legalisera fildelningen och skapa en digital inre marknad genom att reformera upphovsrätten. Vi vet att EU-kommissionen kommer komma med ett förslag till reform, men risken är stor att förslaget går i fel riktning och innehåller ännu hårdare fildelarjakt. Allt hänger på om vi kan skapa majoritet i parlamentet för att skriva om förslaget, och släppa fildelningen fri istället. För att vi ska lyckas få parlamentet att bli för fri fildelning kommer vi behöva hjälp av aktivister och engagerade medborgare (precis som vi hade när vi vann ACTA), men får vi det ligger det helt inom det möjliga att vi kan avsluta kriget mot ungdomsgenerationen och släppa fildelningen fri.
 • Försvara nätneutraliteten i lag, eftersom ett internet utan gräddfiler är en förutsättning för konkurrensen på marknaden, och därmed på sikt ekonomin och jobben. Parlamentet har antagit bra lagstiftning preliminärt i en ”första läsning”, men vi kommer behöva försvara den segern mot ministerrådet och de stora telekomföretagens lobbyister nästa mandatperiod. Nätneutralitet är vår tids näringsfrihet, så det här är en mycket viktig fråga.
 • Skrota datalagringen omedelbart och se till att tanken på ett nytt datalagringsdirektiv förpassas till papperskorgen. EU-domstolen har konstaterat att datalagring kränker våra mänskliga rättigheter, men Moderaternas grupp i EU-parlamentet pratar redan om att ta fram ett nytt datalagringsdirektiv, och i Sverige vägrar regeringen riva upp den svenska lagen om datalagring.
 • Sluta skicka våra banktransaktioner till USA’s säkerhetstjänst, och riv upp Swift-avtalet (TFTP) som säger att vi ska göra det. Från Edward Snowdens avslöjanden vet vi att USA inte respekterar några ingångna avtal, utan anser sig ha rätt att fritt spionera både på europeiska företag och privatpersoner. Men Cecilia Malmström från Folkpartiet, som är den ansvariga EU-kommissionären, vägrar att ens lägga avtalet på is, fastän parlamentet redan har krävt det. Vi måste fortsätta sätta tryck på Cecilia Malmström tills hon ändrar sig.
 • Sluta skicka uppgifter om våra resor till USA’s säkerhetstjänst. Det sker idag enligt ett avtal som kallas PNR (Passenger Name Record). Precis som med Swiftavtalet vägrar Cecilia Malmström säga upp avtalet med USA, så det behövs mer tryck från både parlamentet och medborgare.
 • Stoppa TTIP-avtalet mellan USA och EU. Precis som med ACTA-avtalet (som vi lyckades stoppa) är det här ett ”frihandelsavtal” som inte alls handlar om frihandel, utan är ett sätt att försöka smyga igenom tvingande lagstiftning bakom ryggen på de folkvalda lagstiftarna i EU-parlament och riksdag. Precis som ACTA innehåller det ett IP-kapitel med krav på hårdare upprätthållande av upphovsrätt och patent. Men det allra värsta i TTIP är något som kallas ISDS, Investor State Dispute Settlement. Det ger storföretag rätten att stämma länder som på demokratisk väg stiftar lagar som storföretaget anser sänker deras vinst. Det är att avskaffa demokratin. Precis som ACTA förhandlas TTIP-avtalet fram bakom stängda dörrar av icke-valda tjänstemän som står nära kontakt med lobbyisterna. Vi arbetar redan på att få ett nej till TTIP när frågan kommer upp någon gång under nästa mandatperiod.
 • Stärk personuppgiftslagarna som reglerar dels vad storföretag får göra med våra personuppgifter (dataskyddsförordningen), och dels vad polis och säkerhetstjänster i EU-länderna får göra (dataskyddsdirektivet). Parlamentet har antagit de nya personuppgiftslagarna i en bra version i en ”första läsning”. Nästa mandatperiod gäller det att försvara det parlamentet har tagit fram mot regeringarna i ministerrådet. Bland annat den svenska regeringen (alltså Allianspartierna) motsätter sig regler som gör det svårare för dem att fortsätta massövervakningen.
 • Begränsa patentens skadeverkningar på både innovationsklimat och ekonomisk tillväxt i EUropa, och livsnödvändig teknologiöverföring till tredje världen inom bland annat miljö- och klimatområdet. EU antog nya (dåliga) regler för patent under förra mandatperioden, men det lagstiftningspaketet är redan anmält till EU-domstolen för att det bryter mot EU’s grundfördrag, så det finns en god chans att frågan kommer tillbaka till EU-parlamentet nästa mandatperiod. I så fall får vi en ny chans att försöka återta så mycket som möjligt av kontrollen över patentsystemet, som har växt över alla breddar och blivit till skada.

Alla de här frågorna vet vi redan nu kommer komma upp till beslut under nästa mandatperiod. Och så finns det en fråga till — the Big One:

 • Ett nytt grundfördrag för EU. Det är enda sättet att komma tillrätta med det demokratiska underskottet, där alldeles för mycket makt ligger hos icke-valda tjänstemän och lobbyister, och utövas bakom stängda dörrar långt från medborgarna. Att försöka stoppa vansinnet genom att bara rösta nej i parlamentet fungerar inte. Det visade Junilistan på sin tid. Piratpartiet vill ha ett helt nytt grundfördrag, som ska antas först i en folkomröstning i hela EU, och sedan godkännas av de länder som vill vara med. Om vi kunde komma överens om den processen skulle det garantera att det nya fördraget åtminstone blir begripligt, demokratiskt och inte flyttar mer makt än nödvändigt till Bryssel. Tack vare David Camerons löfte att Storbritannien kommer hålla en folkomröstning 2017 om de vill fortsätta vara med i EU eller inte, finns det en liten chans att det öppnar sig ett window of opportunity för den här planen för att göra EU demokratiskt. I så fall ska vi göra vad vi kan för att ta den chansen.

Piratpartiet försvarar de mänskliga rättigheterna i den digitala miljön.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

 

15 maj 2014

Svar till Upphovsträtan om Piratpartiets informationspolitik

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 18:59

Bloggen Upphovsträtan ställer ett antal mycket bra frågor om partiernas informationspolitik inför EU-valet. Det parlament som väljs nu nästa söndag kommer få ta ställning till ett antal mycket viktiga informationspolitiska frågor, som kommer bestämma vilken väg vi väljer in i informationssamhället.

Här är mina svar, som förstanamn på Piratpartiets lista till EU-parlamentet:

1.    Har du någon konkret handlingsplan för hur EU kan göras mer demokratiskt och det politiska arbetet mer transparent?

Ja. För att komma tillrätta med det demokratiska underskottet behövs ett nytt grundfördrag. Det går inte att rädda EU genom ytterligare ett lager lappningar på Lissabonfördraget och de andra grundfördragen.

Det nya grundfördraget för EU ska antas först i en folkomröstning i hela EU, och sedan godkännas av de länder som vill vara med. Om vi kan komma överens om den processen skulle det garantera att det nya fördraget åtminstone blir begripligt, demokratiskt och inte flyttar mer makt än nödvändigt till Bryssel.

Tack vare att Storbritanniens premiärminister David Cameron lovat att britterna ska få rösta om de vill fortsätta vara med 2017, finns det en viss chans att den handlingsplanen för ett demokratiskt EU faktiskt skulle kunna bli verklighet.

Jag har börjat presentera den här idén nere i Bryssel, bland annat i den här debattartikeln i tidskriften The Parliament.

2.    Skall EU ges egen beskattningsrätt?

Nej, personligen tycker jag att det är ett sätt att flytta över mer makt till EU, och det ska vi inte göra så länge EU är så odemokratiskt som det är. Men det är inte en fråga där Piratpartiet har tagit ställning uttryckligen, och det är inte en fråga som vi driver aktivt.


3.    Vad är din inställning till subsidiaritetsprincipen och hur kommer den att yttra sig rent praktiskt om du blir vald?

Subsidiaritetsprincipen innebär att EU inte ska lägga sig i saker som hanteras bättre av länderna själva.

Principen är bra, och alla säger vackra ord om den, men den fungerar inte i principen. EU har blivit som en svamp som hela tiden suger åt sig mer makt, och lägger den i händerna på icke-valda tjänstemän och lobbyister.

3b.    I vilken utsträckning är du beredd att gå emot din egen linje i andra frågor i försvaret av denna princip?

Tyvärr fungerar det inte i praktiken att försvara subsidiaritetsprincipen genom att bara rösta nej till allt som egentligen borde hanteras av medlemsstaterna. Det visar Junilistans erfarenheter.

Junilistan satt i parlamentet mellan 2004 och 2009 och röstade konsekvent nej till det mesta, precis som de hade lovat. Det var på alla sätt hedervärt, men de lyckades inte påverka ett enda beslut. Allt som de röstade nej till gick igenom ändå. Det är med bakgrund av deras erfarenheter som Piratpartiet har valt en annan strategi, även om vi i grunden delar Junilistans syn på EU.

Vi kräver ett helt nytt grundfördrag för att återupprätta subsidiaritetsprincipen. Men tills det händer arbetar aktivt för att få så bra beslut som möjligt i de frågor som kommer på EU’s bord och har med friheten i samhället och på nätet att göra.

4.    Vad är din inställning till att EU under sekretess förhandlar fram internationella avtal om harmonisering av regelverk och cementering av vissa existerande EU-regler?

Det suger totalt. Piratpartiets största seger under den gångna mandatperioden är att vi lyckades skapa en majoritet mot ACTA-avtalet. ACTA förhandlades fram under sekretess och skulle ha gjort det väldigt mycket svårare att reformera upphovsrätten om det hade gått igenom.

TTIP-avtalet mellan EU och USA, som parlamentet kommer få ta ställning till nästa mandatperiod, en en upprepning av precis samma hemliga procedur som ACTA. Jag och Piratpartiet arbetar redan aktivt på att stoppa TTIP-avtalet så fort som möjligt.

5.    Ser du något demokratiskt problem med att en mindre grupp människor utan insyn men ofta med input från storföretagsintressen förhandlar fram avtal och sedan ställer EU-parlamentet inför fullbordat faktum (och om avtalen antas samma sak senare upprepas i förhållande till utvecklingsländer som tidigare medvetet utestängts från processen)? Hur tänker du förhålla dig till och jobba med detta?

Ja, det är ett mycket stort problem.

För att lösa det behöver vi ett nytt, demokratiskt, grundförddrag, men tills dess kan bli verklighet fortsätter Piratpartiet (och den Gröna gruppen, där vi ingår) att göra vad vi kan för att dels öka transparensen, dels försöka bekämpa storföretagens och särintressenas lobbyister i sak.

6.    Om du är kritisk till sekretessen men positiv till avtalsinnehållet kommer du ändå vara beredd att av principiella skäl motsätta dig internationella avtal beredda utan insyn för att på så sätt tvinga fram större transparens och möjlighet för medborgerligt deltagande under hela processen?

Piratpartiet är kritiskt till både sekretessen och innehållet, så vi arbetar för ett nej till TTIP under alla omständigheter.

7.    Hur ställer du dig till ISDS-klausuler (som ger företag rätt att kräva ersättning av stater utom ramen för den nationella lagstiftningen)?

Det är att slå undan fötterna för demokratin, och det allra värsta av allt otyg i TTIP-avtalet. Att ge storföretag rätten att överklaga demokratiskt beslutade lagar är helt oacceptabelt, och erfarenheterna från till exempel Australien visar att ISDS leder till helt sjuka rättsprocesser i praktiken.

8.    Om du inte tänker motsätta dig ISDS-klausuler i handelsavtal mellan EU och USA: kan du presentera några siffror på idag uteblivna investeringar mellan dessa regioner till följd av bristfälligt investeringsskydd som du menar uppväger de risker för den nationella självbestämmanderätten och skattebetalarna som ISDS-klausuler innebär?

Bra fråga, för det vet jag säkert att TTIP-kramarna inte kan, utan får använda påhittade siffror och hoppas att ingen kollar. 🙂

9.    Trots att europeiska patentkonventionen inte tillåter patent på ”mjukvara som sådan” beviljas ändå en mängd patent på mjukvara för datorer – i många fall på fullständigt elementära lösningar. När vi nu fått ett nytt patent med enhetlig verkan i EU (med ett par länder undantagna) ökar risken betydligt för att även svenska småföretagare utsätts för problemen. Detta alltså även om vi utvecklar program och algoritmer helt självständigt. I USA har redan mjukvarupatenten skapat enorma problem med så kallade Non-Practicing Entities – företag som köper upp många breda patent och sedan, utan att tillverka något själva, på ett parasiterande sätt livnär sig på på att stämma dem som gör det. Dessa problem finns väl belagda och kvantifierade i forskning. Hur kommer du att agera för att skydda svenska och europeiska mjukvaruutvecklare mot detta hot? (De som tillverkar gratis öppen källkodsprogram som t ex. Linux, OpenOffice, m.fl. är extra utsatta)

Det är är den fråga som fick mig att bli politisk aktivist 2004 (och på den vägen är det 🙂 ). Det sätt som det europeiska patentverket EPO sätter sig över lagen är en skandal. Fastän lagen uttryckligen förbjuder mjukvarupatent beviljar EPO dem ändå, eftersom EPO tjänar pengar per patent de beviljar. År 2004 skrev jag en text som på ett lättsamt sätt förklarar de juridiska krumbukter patentjuristerna använder. Tyvärr är den lika aktuell nu, tio år senare.

Jag sitter med i det rättsliga utskottet som har hand om patentfrågan. Under den förra mandatperioden antogs dessvärre ett patentpaket som ger det europeiska patentverket ännu lösare tyglar. Jag och kollegorna från den Gröna gruppen kämpade emot så mycket vi kunde, men tyvärr förlorade vi stort mot en majoritet bestående av Moderaternas, Folkpartiets och Socialdemokraternas politiska grupper.

De enda goda nyheterna är att det som antogs under förra mandatperioden nästan säkert strider mot EU’s grundfördrag av olika anledningar, och att Spanien redan har överklagat de nya patentlagarna till domstolen.

Därför är det en stor chans att frågan kommer komma tillbaka till parlamentet nästa mandatperiod. Då kommer jag och Piratpartiet göra ett nytt försök att ställa det europeiska patentsystemet under demokratisk och juridisk kontroll, för att förhindra bland annat de olagliga mjukvarupatenten.

10.    Idag kan upphovsrätten skydda verk i upp till ~130 år. Det finner jag personligen helt orimligt.

*     Ungefär hur lång tid tycker du att det är rimligt att den ideella upphovsrätten (rätten till erkännande, skydd mot förvanskning, etc) gäller från och med att verket gjorts tillgängligt för allmänheten?

Rätten till erkännande (”äras den som äras bör”) är inte på något sätt ifrågasatt på internet, utan tvärtom en del av etiketten för gott uppförande. Den är så gott som helt oproblematisk. I den mån den behöver vara med i lagen alls kan den exempelvis gälla under upphovsmannens livstid.

Rätten till skydd mot förvanskning utgörr däremot ett problem, eftersom den innebär ett förbud mot remixer, satirer och andra helt legitima konstformer eller samhällskommentarer. Ingen bör ha rätt använda den ideella upphovsrätten till att vägra andra att bygga vidare på publicerade kulturella verk. Däremot är det rimligt att ge upphovsmän som tar avstånd från någon viss användning av ideella skäl att rätten att kräva att den som använt verket gör klart vid varje publicering att den ursprungliga upphovsmannen inte stödjer användandet.

*        Ungefär hur lång tid tycker du att det är rimligt att den ekonomiska upphovsrätten (kontroll över kopiering och tillgängliggörande) gäller från och med att verket gjorts tillgängligt för allmänheten?

Piratpartiet föreslår 5 år automatisk kommersiell ensamrätt, men möjlighet att förlänga den upp till maximalt 20 år genom registrering.

*        Kommer du att i EU-parlamentet jobba för eller stödja förslag som syftar till att sänka skyddstiderna?

Ja, att få igenom en reform av upphovsrätten i enlighet med Piratpartiets principer är min högsta prioritet för nästa mandatperiod, eftersom jag sitter i det rättsliga utskottet som kommer bli ansvarigt för det förslag om reform som vi vet kommer komma nästa mandatperiod.

*        Kommer du att i EU-parlamentet motsätta dig förslag som syftar till att öka eller cementera nuvarande skyddstider?

Ja, absolut. Jag gjorde ett försök att stoppa förlängningen av närstående rättigheter för musiker från 50 till 70 år, men det försöket misslyckades tyvärr.

11.    Stödjer du ett avskaffande av privatkopieringsersättningen (extraavgiften på lagringsutrymme i mp3-spelare, hårddiskar, minnesstickor, etc)? Om inte, varför?

Ja. Här är ett brandtal mot privatkopieringsavgiften som jag levererade i det rättsliga utskottet när frågan var aktuell i en resolution: Ett brandtal mot kassettavgifter i EU får oväntat stöd från Folkpartiet

12.    Har du någon informationspolitiska agenda och hur ser den i sådana fall i grova drag ut? (länka gärna, om den redan finns beskriven någonstans)

Ja, just informationspolitik är själva kärnan i Piratpartiets politik.

Vi står för fri fildelning och skyddat privatliv på ett fritt internet. Vi ser internet som en viktig del av samhället och inte som en leksak, och vi kräver att samma regler för att skydda våra fundamentala rättigheter som gäller i den analoga världen också ska gälla i den digitala.

Läs mer på http://www.piratpartiet.se/partiprogram/3-information-ska-vara-fri/

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

13 maj 2014

Väx upp, F! — Internet är för porr!

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 11:58
Lyssna på nätklassikern "The Internet is for Porn"

Lyssna på nätklassikern ”The Internet is for Porn”

Hälften av Feministiskt Initiativs toppkandidater till EU-valet vill förbjuda alla former av pornografi, rapporterar Aftonbladet.

Man tar sig för pannan. Dels för att F! kommer ut som ett sexualfientligt förbudsparti (i vart fall när det gäller den manliga sexualiteten). Men också för att de visar så tydligt att de inte har förstått ett dugg av internet och den nya tiden.

Att förbjuda porr på internet är både fullständigt lönlöst och direkt samhällsskadligt. Det inser alla som vet det allra minsta om internet. Ingen av Piratpartiets kandidater i Aftonbladets enkät vill förbjuda pornografin.

Om man ens ska försöka blockera all porr som finns på internet, då kräver det en gigantisk satsning på censur och övervakning av vad alla gör på nätet. Och det kommer ändå inte att fungera.

Jämför med den olagliga fildelningen. Under de senaste 15 åren har myndigheterna försökt få stopp på fildelningssajter som The Pirate Bay med alla medel. Hur har det gått? Fildelningen har fortsatt att öka exponentiellt varje år, trots alla försök till censur och trots all övervakning av vad hederligt folk gör på nätet.

Att försöka stoppa den olagliga fildelningen har visat sig vara lika omöjligt som att stoppa tidvattnet. Att försöka stoppa alla former pornografi skulle vara ännu omöjligare.

Men om politikerna skulle få för sig att försöka, då är de enda tänkbara verktygen censur, övervakning och registrering av alla som letar upp porr på nätet. Det är precis ett sådant samhälle som Piratpartiet inte vill ha.

Porr är en mycket uppskattad form av underhållning på internet. Många — både män och kvinnor, men speciellt män — gillar att titta på porr på nätet. Jag ser ingenting negativt alls i det.

Blir man kåt av porr är det bara att fortsätta njuta av det. Blir man det inte, då är det bara att klicka vidare och titta på någonting annat som man tycker är roligare istället.

Det fina med internet är ju att vad man än är intresserad av, så kan man alltid hitta det som just man själv gillar. Det kallas för ”mångfald” eller ”valfrihet”. Det är någonting positivt. Det är ingenting som politiker ska försöka bekämpa med förbud om det inte finns utomordentligt goda skäl. Och när det gäller vuxna människor som frivilligt ägnar sig åt sex finns det inga skäl alls att förbjuda det.

Sex är ingenting fult eller äckligt som politiker ska ägna sig åt att försöka dölja att det förekommer här i världen. Vare sig det gäller manlig, kvinnlig, genusöverskridande eller någon annan form av sexualitet. Sex är en naturlig del av livet, och en väldigt rolig och positiv del dessutom. För många är porr en uppskattad del av det egna sexlivet. Det har politikerna inte med att göra i så fall.

Piratpartiet säger nej till både censur och massövervakning, och vi har ingenting emot pornografi producerad av samtyckande vuxna. Som piratpartist är jag stolt över att stå upp för porren, om nu det är ett lämpligt uttryck i sammanhanget 🙂

Samtyckande vuxna ska få ägna sig åt vilka sexuella aktiviteter de vill. Den åsikten borde vara en självklarhet. För Piratpartiet är den det.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

Piratpartiet har varit 100% HBTQ i EU-parlamentet

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 10:31
Piratpartiet som stolta deltagare i Prideparaden

Piratpartiet som stolta deltagare i Prideparaden

RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, har granskat partierna som ställer upp i EU-valet ur HBTQ-perspektiv.

För partier som idag är representerade i EU-parlamentet (som Piratpartiet) har de tittat dels på hur vi har röstat under mandatperioden, dels hur partiets toppkandidater har svarat på en enkät som RFSL har skickat ut.

Så här skriver de om Piratpartiet i sin rapport:

Piratpartiet
100 procent överensstämmelse i utvalda omröstningar.
83,3 procent överensstämmelse i enkätsvaren.
88,2 procent överensstämmelse totalt.

Har idag två mandat i Europaparlamentet och tillhör parlamentets fjärde största partigrupp, Den gröna gruppen/Europeiska fria alliansen.

Av de 10 översta kandidaterna på Piratpartiets valsedel svarade 6 på RFSL’s enkät.

I Piratpartiets valmanifest nämns hbtq-frågor uttryckligen. Under rubriken ”Alla har rätt att vara olika” står följande: ”Vi anser att det i hela unionen ska vara förbjudet att diskriminera utifrån sexuell läggning och könsidentitet. Samkönade äktenskap och partnerskap ska tillåtas i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land.”

I de tio omröstningar som RFSL valt ut att redovisa har Piratpartiets ledamöter röstat hbtq-vänligt i samtliga, vilket är glädjande.

Av de 6 kandidater på Piratpartiets valsedel som svarat på RFSL’s enkät skiljer Amelia Andersdotter (nr 2) och Gun Svensson (nr 10) sig från de övriga genom att svara möjligen/inte tagit ställning på fyra av sex frågor respektive alla frågor.

Piratpartiet har numera integrerat fler frågor, som sådana om demokrati, mänskliga rättigheter och likabehandling, i sitt program. Tonvikten ligger dock fast på Internetfrihet och skydd mot statlig övervakning av medborgarna. Allt tyder på att Piratpartiet kommer fortsätta inta en hbtq-vänlig hållning i EU-frågor.

Jag kan bara bekräfta att vi kommer fortsätta rösta HBTQ-vänligt även nästa mandatperiod i EU-parlamentet om vi blir omvalda.

Samtyckande vuxna ska få ägna sig åt vilka sexuella aktiviteter de vill. Den åsikten borde vara en självklarhet. För Piratpartiet är den det.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

25 april 2014

Mina svar på enkäten från Naturskyddsföreningen

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 13:23

Naturskyddsföreningen har publicerat en enkät om vad de olika partiernas toppkandidater i EU-valet i maj tycker i olika miljöfrågor. Så långt är allting väl.

Men de har inte tagit med Piratpartiets svar, trots att jag ser i min mejlklient att jag skickade dem den 29 mars. Istället påstår de att Piratpartiet skulle ha avböjt att svara, men jag förstår inte vad de baserar det på. Min assistent i Bryssel har varit i kontakt med Naturskyddsföreningens kontaktperson flera gånger, och jag har tackat ja till att delta i en debatt som Naturskyddsföreningen ordnar den 8 maj.

Men av någon anledning har de inte tagit med svaren som jag skickat dem bland dem som de publicerar. Jag publicerar därför mina svar på Naturskyddsföreningens frågor här:


Vad heter du?

Christian Engström

Vilket politiskt parti tillhör du?

Piratpartiet.

Vilken europeisk partigrupp kommer du att tillhöra om du blir vald?

Piratpartiet kommer tillhöra en grupp som är stabil i försvaret för de fundamentala rättigheterna, och i övrigt ligger så nära Piratpartiet som möjligt i övriga frågor. Formellt vill vi inte binda oss till någon grupp, men i praktiken har det fungerat utmärkt under den gångna mandatperioden när vi suttit i den Gröna gruppen, och jag utgår från att vi kommer vilja fortsätta göra det.


A: Öppen fråga: Vilka tre miljöfrågor vill du att EP prioriterar att driva under nästa mandatperiod?

Teknologiöverföring till tredje världen, stopp för patent på liv, och att bekämpa innovationshämmande patent inom miljö och klimat.

B: Övergripande frågor om miljöpolitik

1. Ställer du dig bakom att EU1 under mandatperioden ska besluta om ett mål för att fördubbla miljöskatternas andel av det totala skattetrycket i medlemsstaterna?
(Vet ej)
EU har idag inte beslutanderätt över skatterna i medlemsstaterna, och vi vill inte se någon ytterligare överföring av makt till Bryssel så länge det demokratiska underskottet finns kvar. Vi vill se ett helt nytt grundfördrag för EU. Det ska antas först i en folkomröstning i hela EU, sedan av vart och ett av de länder som vill vara med. Om vi kan enas om den processen, garanterar det att det nya fördraget (hur det än ser ut) måste vara begripligt och demokratiskt (för att godkännas av medborgarna), och minimalistiskt och respektera medlemsländerna (så att inte viktiga länder säger nej). Om det blir så här får de som vill att EU ska ha makt över medlemsländernas skatter argumentera för det, så får vi se vad majoriteten av medborgarna anser. Piratpartiet har idag inte tagit ställning i den frågan.

2. Ställer du dig bakom att EU ska anta ett direktiv om allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i enlighet med Århuskonventionen?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning till Århuskonventionen specifikt, men vi stödjer arbetet i den Gröna gruppen i parlamentet för att öka allmänhetens deltagande i beslutsprocesserna och tillgång till information, och kommer fortsätta göra det nästa period. De segrar som Piratpartiet har vunnit parlamentet den gångna mandatperioden (som nejet till Acta) skedde tack vare att tusentals medborgare engagerade sig i frågan och satte tryck på parlamentet. Vi ser åtgärder för att på alla sätt öka öppenheten inom beslutsfattandet som helt centrala, och en förutsättning för fungerande demokrati.

3. Ställer du dig bakom att EU:s handelsavtal med USA inte ska innehålla en särskild ”Investor-State Dispute Settlement Mechanism” (ISDM)?
(Ja)
ISDS är att slå undan fötterna för demokratin, och är fullständigt oacceptabelt. Piratpartiet arbetar redan aktivt tillsammans med den Gröna gruppen i parlamentet för att fälla TTIP-avtalet, i vart fall så länge det innehåller ISDS och krav på skärpningar av upphovsrätt och/eller patent. Vi kommer aldrig att rösta för ISDS i något sammanhang, och vi kommer fortsätta aktivt bekämpa både TTIP och alla andra eventuella avtal som innehåller ISDS.

C: Frågor om specifika delar av miljöpolitiken

1. Ställer du dig bakom att EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser inom EU med 60 procent 1990-2030?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning till någon särskild procentsats, utan överlåter det åt de andra partierna att gemensamt komma fram till. I parlamentet röstar vi med den politiska grupp vi tillhör (den Gröna) i frågor där vi inte själva tagit ställning. Men viktigare än vilken procentsats man väljer som mål är vilka åtgärder här och nu som man föreslår för att vi ska röra oss i riktning mot målet. Piratpartiet vill begränsa (eller helst avskaffa) innovationshämmande patent inom både miljö och klimat och inom andra områden. Det skulle både gynna teknologiöverföring till tredje världen och ett snabbare införande av modern miljövänlig teknik i våra egna länder.

2. Ställer du dig bakom att EU ska anta bindande krav för respektive medlemsstat som sammantaget gör att andelen förnybar energi i EU blir minst 45 procent 2030?
(Vet ej)
Se föregående svar. Det är viktigare att vi pratar om vilka förändringar vi vill göra för att uppnå målen än exakt vilka procentsatser vi ska sikta på. Förutom att Piratpartiet vill reducera patentens skadeverkningar vill vi också styra över pengar från EUs jordbruksstöd till forskning inom alla områden, inklusive förnybar energi.

3. Ställer du dig bakom att EU ska anta bindande mål för respektive medlemsstat som sammantaget minskar energianvändningen i EU med minst 40 procent 2005-2030?
(Vet ej)
Se föregående svar.

4. Ställer du dig bakom att EU måste besluta om att minska utbudet av utsläppsrätter så att priset bli minst 30 euro (ca 265 kr) per ton utsläpp av växthusgaser?
(Vet ej)
Se föregående svar.

5. Ställer du dig bakom att EU ska besluta om gemensamma hållbarhetskriterier för användning av alla slags biobränslen?
(Vet ej)
Se föregående svar.

6. Ställer du dig bakom att EU ska anta mål om att halvera matsvinnet till år 2025 och verka för att målet blir bindande för medlemsstaterna?
(Nej)
Det känns inte som en fråga där det är uppenbart varför den måste hanteras på EU-nivån. Det är nog bättre att den frågan hanteras av de enskilda länderna om de anser att det behövs.

7. Ställer du dig bakom att ideella verksamheter och småföretag ska undantas från EU:s föreslagna växtförökningslag?
(Ja)
Tillsammans med den Gröna gruppen i parlamentet är vi motståndare till Frödirektivet som helhet och vill helst att det avslås, eftersom det hotar den biologiska mångfalden och inkräktar på odlares rätt sedan urminnes tider att själva välja utsäden. Går det inte att stoppa direktivet helt är vi för så stora och många undantag som möjligt, i synnerhet för ideella verksamheter och småföretag.

8. Ställer du dig bakom att EU-kommissionens nya luftvårdspaket ska skärpas så att EU:s miljömål och WHO:s krav för luftkvalitet uppnås till senast 2030?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

9. Ställer du dig bakom att införa vetenskapliga kriterier samt begränsningar i lag för hormonstörande ämnen i sådana varor som barn kommer i kontakt med i vardagen?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

10. Ställer du dig bakom att skärpa REACH så att förordningen omfattar även varor, lågvolymämnen, nanomaterial, stärkt substitution och gruppvis prövning av ämnen?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

11. Ställer du dig bakom att förordningen om tekniska åtgärder i fiskeripolitiken ska minimera användningen av fiskeredskap som skadar havsbotten, även utanför EU?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

12. Ställer du dig bakom att införa förbud mot import av foder som innehåller illegalt fiskade fiskar samt förbud mot import av fiskar som har ätit denna typ av foder?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

Läs andra kandidaters svar hos Naturskyddsföreningen

13 april 2014

Svar på frågor från SR inför EU-valet

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 11:30
Läs vad jag och Piratpartiet tycker hos Sveriges Radio

Läs vad jag och Piratpartiet tycker hos Sveriges Radio

Piratpartiets viktigaste valfrågor handlar om att försvara det fria internet, att släppa fildelningen fri och att göra EU mer demokratiskt och transparent.

Sveriges Radio har ställt ett batteri av frågor om vad jag och Piratpartiet tycker, och vad vi går till val på.

Läs mer hos Sveriges Radio

27 mars 2014

Hur gör man för att göra skillnad i EU-parlamentet?

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 9:33

Igår var jag med på en intressant debatt om de olika strategierna man har som EU-parlamentariker för att faktiskt få någonting gjort i parlamentet. Det var Timbro som ordnade debatten, med anledning att de just har släppt en rapport som fokuserar på ”vågmästargrupperna” i EU-parlamentet, alltså den Liberala och den Gröna gruppen (där ju Piratpartiet sitter med).

Rapporten finns att ladda ner här (pdf 59 sid).

Jag tycker det är en bra rapport som beskriver Piratpartiets strategi på ett utmärkt sätt, och förklarar varför den har gjort att vi har kunnat leverera konkreta segrar i EU-parlamentet trots att vi bara har 2 mandat av drygt 750.

Det fungerar att göra som Piratpartiet har gjort, att koncentrera sig på ett område (informationspolitik och friheten på internet i Piratpartiets fall). Då kan man leverera resultat.

Debatten går att se hos SVT Play (60 min), och även i en enklare inspelning på Youtube (61 min):

24 mars 2014

Vilken politisk grupp vill Piratpartiet tillhöra nästa mandatperiod i EU-parlamentet?

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 13:09

Den gångna mandatperioden har Piratpartiet suttit med som oberoende medlemmar i den Gröna gruppen i EU-parlamentet.

Det har fungerat jättebra, och i praktiken är jag säker på att vi kommer sitta kvar där även nästa period.

Men rent formellt ber vi om ett öppet mandat att välja den politiska grupp som vi tror ger oss bäst chanser att få igenom vår politik, så länge det är en grupp som är pålitlig i försvaret av de fundamentala rättigheterna.

Det här är precis samma sak som vi sa inför EU-valet 2009. Så här skrev vi i Piratpartiets strategi i EU-parlamentet (2009):

I europaparlamentet är det partigrupperna som är nyckeln till att få inflytande. När vi väl har tagit plats i parlamentet, kommer vi att diskutera med de grupper som känns relevanta för att avgöra vilken grupp som ligger närmast oss i våra frågor, och gå med i den gruppen.

Inne i gruppen kommer vi att göra vårt yttersta för att övertala de andra medlemmarna att ansluta sig till våra ställningstaganden i de frågor som ligger inom vår politiska plattform. I gengäld kommer vi att ta råd av gruppen i alla andra frågor, och rösta med gruppen om vi inte har starka skäl mot.

När vi blir kontaktade av lobbyister och andra i frågor som ligger utanför Piratpartiets plattform, kommer vi att hänvisa dem till rätt person i gruppen och uppmana dem att ta upp saken med honom. På så sätt kan vi fokusera på de frågor vi verkligen brinner för.

Den här strategin har vi tillämpat konsekvent i EU-parlamentet sedan 2009, och den har fungerat precis så bra som vi hoppades.

Den Gröna gruppen har följt Piratpartiets linje i alla centrala piratfrågor, och vi har kunnat bidra till att frågan om friheten på nätet fått en högre profil i hela den Gröna gruppen än den hade tidigare. I gengäld har vi röstat med de Gröna i alla frågor som legat utanför Piratpartiets områden.

Den Gröna gruppen är också fullständigt stabil när det gäller att försvara de fundamentala rättigheterna och den fria rörligheten för människor i EU. Det gör att vi inte behöver lägga tid på att oroa oss över hanteringen av de frågorna, utan kan stödja den Gröna gruppens arbete helhjärtat.

Precis som vi hoppades 2009 har strategin lett till att vi har kunnat koncentrera oss på piratfrågor och leverera konkreta segrar från Bryssel. Vi har stoppat ACTA-avtalet, vi har hållit three strikes borta, och den Gröna gruppen har formellt antagit vårt program som säger att fildelning måste bli lagligt.

Vi är mycket stolta över vad vi lyckats uträtta i Bryssel med hjälp av den här strategin, trots att vi med våra 2 mandat av drygt 750 bara har 2,7 promille av rösterna i EU-parlamentet.

Så rent formellt ber vi om ett öppet mandat att vara med i den grupp som känns bäst, för att fortsätta med samma strategi som vi kört på sedan 2009. Men det har fungerat jättebra hittills att vara med som oberoende ledamöter i den Gröna gruppen, så det fortsätter vi säkert med om det inte händer något väldigt oväntat.

14 februari 2014

EU-valet: Gör fildelning lagligt, Nej till övervakningsstaten och Demokratisera EU

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 8:41

Expressen skriver om det stundande EU-valet under rubriken De slåss om rösterna till EU-parlamentet, och har faktarutor om partierna som ställer upp.

Piratpartiets ser ut så här:

Toppnamn: Christian Engström.
Ålder: 54.
Bor: Nacka.
Inkomst: 844 800 kronor.
Bakgrund: Programmerare och egen företagare som sedan förra EU-valet sitter i parlamentet, utskottet för inre marknad och konsumentskydd samt utskottet för rättsliga frågor.

Frågorna jag VILL DRIVA

 • Reformera upphovsrätten. Göra fildelning lagligt och korta skyddstiderna. .
 • Nej till övervakningsstaten. Vi har sett genom Snowdens avslöjanden att det är värre än de värsta mardrömmar som vi pirater hade för några år sedan.
 • Demokratisera EU. EU-parlamentet är bra när det gäller öppenhet men det mesta bestäms av ministerrådet eller kommissionen och där är allt hemligt.

Piratpartiets Fem toppnamn i EU-valet

 1. Christian Engström, 54, Nacka
 2. Amelia Andersdotter, 26, Uppsala/Bryssel
 3. Anna Troberg, 40, Järfälla
 4. Gustav Nipe, 25, Uppsala
 5. Mattias Bjärnemalm, 34, Bryssel/Malmö

Läs mer hos Expressen

…………

Andra om EU-valet: SvD

12 februari 2014

Piratpartiets valmanifest presenteras idag

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 9:26
Jag och Amelia vill fortsätta representera Piratpartiet i EU-parlamentet, och fortsätta kämpa för friheten på nätet och i samhället

Jag och Amelia vill fortsätta representera Piratpartiet i EU-parlamentet, och fortsätta kämpa för friheten på nätet och i samhället

Idag presenterar vi Piratpartiets valmanifest inför EU-valet i maj 2014.

Vi stakar ut en väg för ett öppnare och mer demokratiskt EU, ett starkare skydd för personuppgifter och en reformerad upphovsrätt. Vi lyfter också fram behovet av en human och rättssäker flyktingpolitik som utgår från individens rättigheter, och ett starkare stöd för hbtq-personer i hela unionen.

Vi har gjort nytta under de snart fem år som vi har suttit i EU-parlamentet. Vi stoppade ACTA-avtalet, vi har fått en politisk grupp att kopiera vårt program för fri fildelning, och vi har slagits för ett bättre skydd för personuppgifter.

Men det finns mycket kvar att göra nästa mandatperiod. Nätneutraliteten, personuppgiftsskyddet och en reform av upphovsrätten är frågor som vi vet kommer beslutas av det EU-parlament som väljs den 25 maj.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet för att vi har något att tillföra i europeisk politik. Under den gångna mandatperioden har vi visat att vi kan leverera. Nu vill vi fortsätta arbetet med att försvara det fria och öppna samhället, både på nätet och utanför.

Mer information:
Piratpartiets EU-valsmanifest
Piratpartiets arbete i EU
Piratpartiets EU-kandidater
Pressmeddelande om valmanifestet

Nästa sida »

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: