Christian Engström, Pirat

13 februari 2013

Child Safety Online – Christian Engström, Pirate MEP

Filed under: Censilia,English — Christian Engström @ 11:43
Watch the video at Vieuws.com (4 min)

Watch the video at Vieuws.eu (4 min)

Two weeks ago, I took part in a panel discussion on child safety online, and also did a video interview on the subject for Vieuws.eu.

The internet is generally speaking very much safer for children than the physical world, even if it is true that some of the problems of the physical world are sometimes reflected on the internet.

The biggest internet related threat to our children is that they might inherit a society with less freedom than the one we got from our parents, if we allow well-meaning but misguided politicians to introduce censorship and general surveillance on the net. We know for a fact that the copyright industry is deliberately using child porn as an argument to introduce censorship on the net, as the thin wedge to get censorship accepted as a principle, to help them get file sharing sites censored.

“We want the same laws, and in particular the same fundamental rights, applied on the internet as in the rest of society,” I say in the interview.

Watch the interview at vieuws.eu (4 min)

8 december 2011

Filmen ”Ligg med mig” är barnporr enligt EU-direktiv

Filed under: Censilia,informationspolitik — Christian Engström @ 22:49

Den här bilden hos SvD kommer att klassas som barnpornografi när EU-direktivet är infört i svensk lag

Imorgon har filmen ”Ligg med mig” premiär, skriver SvD i en recension. Det är en prisbelönt norsk komedi, typ ”Fucking Åmål” på norska om jag tolkar recensionen rätt.

Enligt SvD ligger den 1:a på norska biotoppen och hade otroliga 65.000 besökare bara första veckan den gick på bio i Norge. Den vann priset för bästa manus på Tribeca Film Festival, och den är utvald till Stockholms Filmfestivals tävlingssektion i november 2011.

Men både filmen själv och bilden som illustrerar recensionen hos SvD är solklara exempel på barnpornografi, enligt det Direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi som EU-parlamentet antog för en dryg månad sedan.

Definitionerna av vad som menas med ”barn” och ”barnpornografi” finns i Artikel 2 i direktivet.

”Barn” är ”varje person som är under 18 år” enligt Artikel 2(a). På den här punkten är det ingen tvekan. Rollfiguren i filmen är 15 år, och det ser hon ut som, så det är ett barn som avbildas.

”Barnpornografi” är enligt Artikel 2(b)(iii) ”allt material som föreställer en person som ser ut att vara ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd…”. Tjejen i filmen ligger och onanerar, så det är lika lite att diskutera där. Det är uppenbarligen en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd.

Därför är både SvD:s recension och filmen som sådan att betrakta som barnpornografi enligt direktivets definitioner. Att sprida den här typen av material ska vara belagt med ett maximistraff på minst 2 års fängelse, enligt Artikel 5 i direktivet. Att inneha en kopia av filmen när den kommer på DVD ska ha ett maximistraff på minst 1 års fängelse. Dessutom tillkommer andra påföljder, som till exempel förbud att i framtiden arbeta i yrken där man regelbundet kommer i direkt kontakt med barn.

Nu är inte direktivet infört i svensk lag ännu. Därför är det ingen mening med att springa och polisanmäla SvD eller biografer som visar filmen. Jag har svårt att tänka mig att en svensk domstol skulle fälla filmen idag.

Men Sverige är skyldigt att införa direktivet, så om några år kommer den här filmen att vara olaglig. Sverige måste införa alla direktiv som antas av EU, annars får Sverige betala böter till EU tills vi har stiftat de lagar som EU kräver.

Initiativet till det här direktivet som EU-parlamentet antog kommer från Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström. I EU-parlamentet antogs det med röstsiffrorna 541 ja, 2 nej, och 31 som avstod.

Jag är en av de två parlamentariker som röstade nej till direktivet. Det är jag glad att jag gjorde.

27 oktober 2011

Eurokris och barnporr i Kunskapskanalen fredag 15.30

Filed under: Censilia,informationspolitik — Christian Engström @ 23:08

Se samtalet om barnporr och nätblockering på Kunskapskanalen fredag eftermiddag 15.30

Fredag kl 15.30 visar Kunskapskanalen ett halvtimmesprogram med ett samtal från EU i Strasbourg mellan mig, Anna Hedh (S), och nyblivne ledamoten Mikael Gustafsson (V). Vi spelade in det på torsdagsmorgonen, innan omröstningen om barnpornografi och blockering av internet, där jag sedan röstade nej.

Vi inledde med att diskutera Eurokrisen och om vi tror att den är löst nu, för att sedan komma över på barnporrfrågan.

Anna Hedh tycker att barnporrdirektivet är mycket bra, och röstade ja till det. Mikael Gustafsson röstade också ja, men med större tvekan. Jag röstade som sagt nej, som den ena av bara 2 ledamöter i hela kammaren.

Röstsiffrorna blev 541 ja, 2 nej, och 31 avstod. Mer detaljer om omröstningen finns på Votewatch.eu.

Titta gärna på programmet där vi förklarar hur vi tänker på:

Kunskapskanalen – fredag
15.30
-16.00 SVT Forum SVT Forums Per Malm i samtal med EU-parlamentarikerna Anna Hedh (S), Christian Engström (PP) och Mikael Gustafsson (V).

…………

Foto: Henrik Alexandersson

Andra om ämnet: Anna Troberg (PP), Rick Falkvinge, Henrik Alexandersson

Piratpartiet röstar nej till censur av internet

Filed under: Censilia,informationspolitik — Christian Engström @ 8:57

Piratpartiet röstar nej till censur av internet i Europaparlamentet idag

Pressmeddelande från Piratpartiet:

I dagens votering i Europaparlamentet – om åtgärder mot sexuella övergrepp på barn – kommer Piratpartiet att rösta nej till censur av internet.

– Det handlar om bristande rättssäkerhet och om att rusa iväg på ett sätt som kommer att få oklara och olyckliga konsekvenser, säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Christian Engström.

– Alla är vi naturligtvis mot övergrepp mot barn, oavsett om det sker på internet eller någon annanstans. Vi har samtidigt en skyldighet att respektera rättsstatens grundläggande principer, säger Christian Engström.

– Brott skall bekämpas av ordningsmakten och rättsväsendet. Här vill man införa censur av internet utan att vederbörliga rättsliga instanser, inte ens en åklagare, behöver vara inblandade, säger Christian Engström.

– Vi vet, till exempel från Sverige, att sådan blockering kan vara trubbig och drabba oskyldiga, påpekar Christian Engström.

– Detta förslag är en kompromiss, där ministerrådet och EU-kommissionen ännu en gång har urholkat rättssäkerheten, jämfört med parlamentets ursprungliga krav, säger Christian Engström.

Den text som nu ligger på bordet är förvisso bättre än det förslag som EU-kommissionär Malmström ursprungligen lade fram. Det krävde att EU:s medlemsstater skall blockera barnporrsidor på nätet. Den nya text som förhandlats fram säger att barnporr först och främst skall plockas bort, om sådan upptäcks på internet. Därefter kan medlemsstaterna besluta om eventuell web-blockering.

– Vi vet också att vissa intressen cyniskt ser barnporr som en murbräcka för annan censur och blockering. Frågan är redan på tapeten vad gäller online-spel. Och upphovsrättsindustrin har helt öppet erkänt att barnporr är den öppning den behöver för att få till stånd censur av fildelningssiter, säger Christian Engström.

– Förslaget innefattar även tecknade bilder. Hur fel det kan bli visar det omdiskuterade svenska Manga-målet. Vill man skydda barn mot sexuella övergrepp, då skall man istället fokusera på verkliga barn och på övergrepp som sker i verkligheten, säger Christian Engström.

– Även bilder på personer över 18 år klassas i förslaget som barnpornografi om de ”ser ut” att vara under 18. Det är alldeles för rättsosäkert, säger Christian Engström.

– Ett annat exempel är att vi nu kommer att få en oklar situation, där ungdomar som utforskar sin sexualitet, själva eller med andra, kan bli anklagade för att producera barnpornografi eller för övergrepp. Det är helt enkelt inte rimligt, säger Christian Engström.

Mer information:
Förslag till Europaparlamentets lagstiftningsresolution:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0294+0+DOC+XML+V0//SV

Uppdatering: Nu är omröstningen klar. Förslaget antogs med röstsiffrorna 541 för, 2 mot, och 31 avstod.

Uppdatering 2: Den andra som röstade mot var en tjeckisk ledamot från GUE (alltså vänstern), och de flesta som avstod var också från GUE, enligt Votewatch.eu.

3 juli 2011

The net blocking slope starts to get slippery

Filed under: Censilia,English,informationspolitik — Christian Engström @ 21:06

EU Commissioner Cecilia Malmström's directive on Internet blocking may prove a slippery slope very quickly

EU Commissioner Cecilia Malmström wants to introduce blocking on the Internet, to hide sites alleged to contain child pornography. Critics, like the Pirate Party, have warned about the slippery slope, and that once you have introduced blocking for one purpose, demands for blocking other types of sites, such as file sharing portals, will quickly follow. Commissioner Malmström has replied that this is about pictures of sexual child abuse only, and that she would ”personally very strongly oppose” any attempt to extend the blocking to other areas.

Two months ago
we got an opportunity to see what Commissioner Malmström’s will mean in practice. An EU working party for law enforcement presented its idea to create a ”virtual Schengen border” on the basis of an EU black-list of sites to be blocked.

I put a question to the Commission about what Malmström had personally done to ”very strongly oppose” this idea. Now the answer has come (same blog post). So, what did she do? Absolutely nothing, it turns out.

”The Commission will not react to a presentation made by a national expert,” is Malmström’s answer now.

From the earlier promise to strongly oppose any ideas about extending the child abuse filter to other areas, all the Commission now says is that there are no current plans to do so. This makes me worried.

The European Parliament, the Commission, and the Council of Ministers have just reached a compromise on blocking of child abuse sites. It says that the member states ”may” (as opposed to ”shall”) block sites containing child pornography, and it introduces legal safeguards such as the right to legal appeal for anyone who has his site blocked, so the compromise as such is not altogether bad.

But before the European Parliament has even formally adopted the directive (which is expected to happen in September), those who want to block other things than child abuse pictures have already gone to work.

At a seminar
I attended this week I heard two representatives from music collecting societies and rights holders’ organizations explain how file sharing sites ought to be blocked as well, in the same way as with child abuse sites. In the UK, the Motion Picture Association MPA has gone to court to force British Telecom to apply the child abuse filter to file-sharing sites, in order to block them.

This comes as no surprise. ”Start with child porn, then get the politicians to extend the blocking” has been IFPI’s child porn strategy all along. There will be many more suggestions to extend the blocking to other areas, once it is in place for child abuse pictures.

…………
Andra bloggar om: , , ,

23 juni 2011

EU-kompromiss om nätblockering nådd

Filed under: Censilia,informationspolitik — Christian Engström @ 14:33

EU-kommissionär Cecilia Malmström vill att barnpornografi på nätet ska döljas

Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen har nu nått fram till en kompromiss om EU-kommissionär Cecilia Malmströms förslag om blockering av barnpornografi på internet. Kompromissen ska nu godkännas av de politiska grupperna i parlamentet. Därefter kommer det att behandlas i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter LIBE i juli, och komma upp till votering i plenum i september (om allt går som planerat).

Cecilia Malmströms ursprungliga förslag krävde obligatorisk blockering (utan att specificera hur det skulle ske rent tekniskt), och uppmanade länderna att sätta press på internetleverantörerna för att sköta blockeringen utanför det juridiska systemet och utan inblandning av domstolar. Den svenska blockeringen av internetsidor påstådd barnpornografi fungerar så, genom ett samarbete mellan den privata intresseorganisationen Ecpat, några poliser på en särskild avdelning och internetleverantörerna som har gått med på att blockera under hot om lagstiftning.

I kompromissen som EU-parlamentet drivit fram är kravet på obligatorisk blockering borta, så istället för att länderna ”ska” blockera står det nu att de ”får” blockera. Dessutom har EU-parlamentet fått igenom skrivningar om att blockeringen måste ske på ett rättssäkert sätt.

I de förklarande avsnitten i direktivet står det visserligen fortfarande att blockeringen kan ske endera med eller utan lagstöd, men det står också att blockeringen måste uppfylla krav på rättssäkerhet och vara förenlig med Europakonventionen om mänskliga rättigheter och EU’s staga om de grundläggande rättigheterna. I både konventionen och stadgan finns det krav på att det ska finnas lagstöd när man gör inskränkningar i de fundamentala rättigheterna, så som rätten till informationsfrihet och privatliv.

Det torde innebära att den laglösa blockering som Sverige tillämpar idag inte uppfyller kraven.

Däremot innehåller direktivet mycket lite när det gäller åtgärder för att stänga ner sajter som sprider riktiga övergreppsbilder och spåra upp de skyldiga bakom dem. Direktivet säger att länderna ska ”försöka” (”endeavour”) få sajterna nedstängda ”så gott de kan” (”should do their best”). Det är anmärkningsvärt svaga skrivningar.

Definitionen av ”barn” är ”personer som är under 18, eller ser ut att vara det”. För att inte alla tonåringar som har camsex med varandra automatiskt ska anses begå barnpornografibrott innehåller direktivet ett juridiskt minfält av detaljerade specialregler som ska undanta just det fallet. Men gör ungdomarna fel kan de bli dömda.

Dessutom jämställs teckningar med riktiga bilder på övergrepp mot riktiga barn.

EU-parlamentet har fått igenom stora förbättringar i just blockeringsdelen, och kraven på någon form av rättssäkerhet runt blockeringen ett steg framåt jämfört med det laglösa tillstånd som råder i Sverige just nu. Men det är ändå ett direktiv som har som huvudsyfte att legitimera blockering och censur på internet, istället för att försöka skydda riktiga barn mot riktiga övergrepp. Och definitionen av ”barn” i det här sammanhanget saknar rim och reson.

Därför kommer jag att rösta emot direktivet när det kommer upp i plenum.

…………

Läs mer hos: EDRI.org, Henrik Alexandersson,

Andra bloggar om: , , ,

11 maj 2011

What are Cecilia Malmström’s promises on Internet censorship worth?

Filed under: Censilia,English,informationspolitik — Christian Engström @ 15:02

When arguing for Internet blocking of child pornography, EU Commissioner Cecilia Malmström promised to oppose any idea about extending the blocking to other areas

I have just submittedthe following question to the Commission:

Written Question to the Commission (Rule 117)

AUTHOR(S): ENGSTRÖM, Christian
SUBJECT: Commissioner Malmström’s personal actions to oppose extended Internet blocking

On May 6, 2010, Commissioner Malmström gave a keynote speech at a conference, presenting the Commission’s proposed Directive to combat sexual abuse, sexual exploitation of children and child pornography. On the subject of blocking sexual child abuse pictures on the Internet, Commissioner Malmström said:

”[T]he Commission’s proposal is about child abuse images, no more no less. The Commission has absolutely no plans to propose blocking of other types of content – and I would personally very strongly oppose any such idea.” [1]

On 17 February, 2011, the Council’s Law Enforcement Working Party LEWP presented its intention to propose concrete measures towards creating a single secure European cyberspace with a certain ”virtual Schengen border” and ”virtual access points” whereby the Internet Service Providers (ISP) would block illicit contents on the basis of the EU ”black-list”. [2]

What has Commissioner Malmström personally done to oppose this idea?

[1] http://www.meldpunt-kinderporno.nl/files/Biblio/Speech-Malmstrom-Combating-sexual-abuse06_05_2010.pdf

[2] http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07181.en11.pdf

An answer from the Commission should be expected in about 6 weeks, and will appear on my EU-parl page for written questions.

Update: The answer has now arrived:

EN
E-004996/2011
Answer given by Ms Malmström
on behalf of the Commission
(20.6.2011)

According to the information at the disposal of the Commission, the initiative referred to by the Honourable Member is a presentation by an expert of the Hungarian delegation with the title ”Towards the single Secure European Cyberspace” given during a joint meeting of the Law enforcement Working Party and the Customs Cooperation Working Party of the Council of the European Union. It is not a specific proposal for action proposed or endorsed by the Council, the General Secretariat of the Council or the Presidency.

The Commission will not react to a presentation made by a national expert.

The Commission has tabled a proposal for a Directive on combating sexual abuse and sexual exploitation of children as well as child pornography [1], which takes the obligation of Member States to remove and block access to websites containing or disseminating child pornography into account. The proposal is currently under discussion. The Council has adopted a general approach on 3 December 2010, and the Parliament LIBE Committee has taken an orientation vote on 14 February 2011.

The Commission does not envisage to propose the blocking of other types of illegal content.

—–

[1] COM(2010) 94 final: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating the sexual abuse, sexual exploitation of children and child pornography, repealing Framework Decision 2004/68/JHA.

…………

Others who write about the subject: The Daily Telegraph, Tags: , , ,

9 maj 2011

Radioinslag om EU:s digitala järnridå

Filed under: Censilia,informationspolitik — Christian Engström @ 17:02

Lyssna på radioinslaget om internetcensur i EU

Radioprogrammet Medierna i SR P1 tog i lördags upp frågan om den digitala järnridå med internetcensur på bred front som ministerrådet diskuterar.

Medierna
skriver på programmets site:

Kritik mot europeiska censurplaner
Nyligen avslöjades det att lagstiftare i EU skissar på planer att införa ett centralt filter för internettrafik i EU och att skapa ett ”virtuellt Schengen” där EU ska ha en central svartlista med sajter som ska blockeras. Tidigare har det handlat om sidor med barnporr, men nu har även annat börjat nämnas, som olagliga spelsajter och sidor med ”olagligt innehåll” i största allmänhet.
Kritikerna kallar det för en ”digital järnridå”.

Bland andra medverkar jag och Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Lyssna på programmet. (Första inslag, 2 minuter in i programmet.)

…………

Andra som skriver om den digitala järnridån: Anna Troberg, Henrik Alexandersson,

Tags: , , ,

8 maj 2011

Vad ska en digital järnridå stänga ute?

Filed under: Censilia,informationspolitik — Christian Engström @ 20:02

En del av den gamla järnridån, som vi var så glada när den försvann

EU:s ministerråd vill bygga en digital järnridå, eller ”virtuell Schengen-gräns”, för att stänga ute olagligt material från Europa. Förslaget kommer från en arbetsgrupp som heter LEWP, Law Enforcement Work Party. Det framgår av ministerrådets protokoll från februari (PDF), som inte har blivit allmänt uppmärksammat förrän nu.

Punkt 8 i protokollet lyder så här:

8. Cybercrime

The Presidency of the LEWP presented its intention to propose concrete measures towards creating a single secure European cyberspace with a certain ”virtual Schengen border” and ”virtual access points” whereby the Internet Service Providers (ISP) would block illicit contents on the basis of the EU ”black-list”. Delegations were also informed that a conference on cyber-crime would be held in Budapest on 12-13 April 2011.

Några detaljer ges inte, men det talas om illicit content, olagligt material, i största allmänhet, och inte bara exempelvis bilder på övergrepp mot barn eller uppmaningar till terrorism.

Här är några exempel på vad som är ”olagligt material” i några medlemsländer:

  • Litauen – homosexualitet. Litauen antog nyligen en lag som gör det olagligt att informera om homosexualitet eller beskriva homosexualitet i positiv dager.
  • Polen – aborter. Information till polska kvinnor om hur de kan få lagliga och säkra aborter utomlands är olaglig enligt polsk lag.
  • Irland – hädelse. Exakt vad man får och inte får säga om Gud torde vara svårt för en lekman att hålla reda på, men hädelse är ett brott enligt irländsk lag.
  • Frankrike – nazimemorabilia. Det är förbjudet att annonsera historiska föremål från Tredje Riket. Boken Mein Kampf är också förbjuden i Frankrike.
  • Sverige – mangabilder. Domen mot manga-översättaren nyligen visar att japanska manga-bilder som säljs i vanliga affärer i Japan kan klassas som barnporr i Sverige. Vår egen EU-kommissionär Cecilia Malmström har för övrigt lanserat ett eget förslag till censur på EU-nivå, som även det inkluderar tecknade bilder där inget riktigt barn kommit till skada på något sätt.
  • Sverige – nätpoker. Utländska pokersajter är olagliga i Sverige, och våra politiker här hemma skulle gärna vilja blockera dem.
  • Hela EU – fildelning. Som vanligt när det kommer olika förslag om blockering, filtrering eller censur är naturligtvis blockering av fildelningssajter det som står högst på lobbyisternas lista, och därmed på ministerrådets och EU-kommissionens.

Ska allt det här blockeras av myndigheterna för att skydda oss stackars medborgare? Är det så här vi vill ha det?

Jag vill inte det. Jag tycker inte censur i fredstid hör hemma i en demokrati. Jag tycker att alla ska ha rätt att sprida och ta emot information fritt, utan inblandning av myndigheter och oberoende av landsgränser.

Är jag en extremist för att jag tycker det?

…………

Andra som skriver om den digitala järnridån: Nyheter24, Svensk Myndighetskontroll, Computer Sweden, The Daily Telegraph, Karl Sigfrid, Robotpartiet.

Picture by Christian Engström, free for publication CC0.

Tags: , , ,

5 oktober 2010

Liberals oppose Cecilia Malmström’s censorship plans

Filed under: Censilia,English,informationspolitik — Christian Engström @ 13:50

Liberals oppose EU Commissioner Cecilia Malmström's plans to introduce censorship of the Internet

The European Liberal Youth group LYMEC.org has launched a campaign against web site blocking. They write:

Recently, Commissioner Cecilia Malmström published proposals for a directive to block access to websites that show images of child abuse. While the fight against this cruel and loathsome crime deserves the support of every righteous individual, this recent initiative of is deeply worrying. The approach of blocking websites is counterproductive and outright dangerous.

Blocking access to these websites does not make them go away. They are still on the internet and can be accessed by anybody capable of circumventing the filters. And since circumventing the filters is as easy as entering a new DNS server in your computer, it can be done in 10-15 seconds.

The proposal of the European Commission requires the instalment of a censorship infrastructure. Experience tells us that such infrastructure can easily be misused and that it-once in place- will whet politicians’ appetite to extend it on other areas such as copyright violations, hate speech, and many more.

Even without misuse, the mechanisms employed to censor access and the technical infrastructure of the internet make it quite probable that when blocking some websites which you want to target, you also block numerous others, which are located with the same webhoster. This is what is called overblocking and which certainly is not desirable.

Blocking websites is too easy an answer to a difficult problem and not an ambitious policy goal which really would benefit the victims or prevent further crimes. Instead of easy populist answers, the policy must be to remove pictures of child abuse from the Internet and to investigate the perpetrators. Priority must go to hunt the culprits down through international cooperation of law enforcement agencies.

Sexual abuse of children is one of the few crimes that is outlawed on a global scale. Experience from leaked blocking lists indicates that most websites in question are located in the USA and Western Europe. Taking them down and getting information on who uploaded them is not black magic, but rather should be the standard.

Unlawful content should be deleted, not simply hidden by creating censorship infrastructure! Perpetrators should be investigated and jailed, not providing with shopping lists in form of leaked blacklists.

Instead of employing a useless but dangerous tool, we have to make sure that European law enforcement agencies finally start cooperating in fighting these awful crimes.

I just signed the petition urging Commissioner Cecilia Malmström to withdraw the censorship proposal, and I encourage everybody else to sign it as well.

Censorship of the Internet is not the right way forward for Europe.

…………

Previous articles on Cecilia Malmström’s plans to introduce Internet censorship.

Tags: , , ,

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: