Christian Engström, Pirat

12 november 2020

EU har infört strafftullar på flipperspel från USA

Filed under: övrigt — Christian Engström @ 13:46


EU har infört strafftullar på flipperspel från USA. Mina egna två spel importerades dock på 90-talet, och berörs inte av beslutet.

EU har infört strafftullar på flipperspel som importeras från USA. Strafftullen är på 25%, och gäller från den 10 november 2020.

Den här nyheten har knappast toppat löpsedlarna, och det får jag erkänna att jag har viss förståelse för. Det kanske inte är en fråga som berör så väldigt många. Men eftersom jag själv dels har arbetat i Bryssel som EU-parlamentariker, dels är stolt ägare av två flipperspel (The Addams Family och Twilight Zone), känner jag att jag bör rapportera det nu när jag hört talas om det.

Det är ett pågående handelskrig mellan EU och USA som har lett till att EU infört de här straffrullarna. Handelskrig är någonting dåligt, men åtminstone vi europeer anser att det var president Trump som började. Jag har hittills inte tyckt jag hade så mycket att tillföra i kategorin Trump-bashing, men när hans presidentskap får sådana här konsekvenser, då kan jag inte vara tyst längre! 🙂

Jag såg nyheten i facebookgruppen Flipper- & Arkadspel, och där källan var en sida hos finska tullverket. Att det är en finsk sida och inte en svensk spelar ingen roll, för det gäller på precis samma sätt hos oss som i Finland. Det är EU som har makten över allt som har med tullar att göra. Beslut om tullar tas alltid i form av en EU-förordning som gäller på samma sätt i alla medlemsländer, utan att den svenska riksdagen eller andra nationella parlament har något med saken att göra.

Man får gräva lite för att inse att flipperspel är en av de produkter som omfattas av den här nya förordningen, för det är inte något som finska tullverket lyfter fram på sin sida. Förståeligt, kanske – men ändå! 😉

Letar man runt hos den svenska tullen hittar efter visst besvär att flipperspel ingår i varukoden 9504.90. Därefter får man gå till EU:s tullsystem TARIC och skriva in varukoden ”950490” (utan punkt), ursprungslandet ”Förenta staterna US”, och klicka på ”Visa åtgärder”. Klickar man därefter på koden ”9504 90 80 – Andra” ser man:

 Förenta staterna (US)
– Import:    
Tilläggstullar (10-11-2020 – ) :      25.00 %     –   R1646/20

R1646/20 tycks alltså vara numret på den aktuella EU-förordningen.

Reservdelar till flipperspel (som det kanske är vanligare att man vill direktimportera från USA) är såvitt jag förstår belagda med strafftullar även de. Det är i alla fall vad jag gissar på efter att ha läst sidan hos svenska tullverket där det står att flipperspel har koden 9504.90. Där står att:

Detta nummer omfattar bl.a.:

[…]

13. vissa andra tillbehör som är gemensamma för spel enligt detta nummer, t.ex. tärningar, tärningsbägare, spelmarker, trumfangivare för kortspel samt speciellt utformade dukar för spelbord (t.ex. för roulett).

Även om reservdelar till flipperspel inte nämns uttryckligen, gissar jag (som fullständig amatör på tullförordningar) att de faller under den här punkten.

Om du har läst så här långt vill jag verkligen tacka för visat intresse för någonting riktigt supernördigt. Tulltarifferna för flipperspel berör inte särskilt många väljare, och är ingen het politisk fråga. Inte ens Piratpartiet (som iofs inte har något emot tekniknörderi) lär göra avskaffandet av den här strafftullen till en huvudfråga i EU-valet 2024.

Men när nu jag råkade snubbla över frågan och hittade ett antal länkar till källor, då tyckte jag att jag kunde blogga om det också. Har du läst ända hit är du mer än välkommen att engagera dig i Piratpartiet om du vill! 🙂


Mer:

Kommerskollegium: Strafftullar har införts på varor från USA

19 juni 2017

Datorer kan aldrig bli intelligenta – men Internet kanske kan

Filed under: övrigt — Christian Engström @ 14:15

imagesJag var programmerare innan jag halkade in i politiken, och jag tycker AI-diskussionen som försigår lite överallt är fascinerande.

Men det finns inget sätt för ett dataprogram att utvecklas till en självständig intelligens av samma slag som människan. Det skulle strida mot själva grunden för vad ett dataprogram är och hur datorer fungerar.

Ett dataprogram, hur komplicerat det än är, är bara en matematisk formel som för varje uppsättning indata genererar en viss uppsättning utdata. Dataprogram kan vara stora och komplicerade och bestå av miljontals rader kod, men i grunden fungerar de på precis samma sätt som de enkla formler vi lärde oss i matematiken och fysiken i skolan. Stoppar man in vissa värden i formeln kommer det ut vissa andra värden. Processen är helt deterministisk, och om man kör om ett dataprogram med exakt samma indata får man alltid exakt samma resultat.

För att förstå kan man jämföra med en enkel formel från skolan, till exempel formeln A = b * h som räknar ut arean på en rektangel. För bestämda värden på b och h kommer formeln alltid att leverera exakt samma värde på A som utdata. Precis så fungerar varje dataprogram. Samma indata genererar alltid samma utdata, på ett helt och hållet mekaniskt och upprepningsbart sätt.

Att räkna ut areor är iofs förknippat med intelligens: människor kan det, men schimpanser och daggmaskar kan det inte. Skriver vi ett dataprogram som räknar ut arean på rektanglar kommer det programmet uppvisa ett beteende som för en utomstående betraktare kan framstå som lika smart som en femteklassare. Men själva formeln är inte intelligent. Den har inget medvetande, och det beror inte bara på att det är en väldigt enkel formel som kan skrivas på en enda rad. Även om formeln/dataprogrammet består av en miljon rader, är det fortfarande bara ett mekaniskt räkneschema, inte en intelligens. Så länge det inte uppstår något hårdvarufel i datorn som programmet körs på, blir det alltid exakt samma utdata från en viss uppsättning indata, enligt de mekaniska reglerna i formeln/dataprogrammet.

Det här gäller även så kallade ”självlärande” program. När ett program ”lär sig” innebär det inte att något medvetande inne i programmet får djupare insikter, som det gör när en människa lär sig något. Det enda som händer när ett dataprogram ”lär sig” är att vissa interna parametrar i programmet får bättre värden, så att programmet blir bättre på att leverera det önskade resultatet.

Det går att skriva fullständigt fantastiskt användbara program på det här sättet, och vi är alla djupt imponerade av framstegen som görs med ”självlärande” program för bildanalys, rösttolkning, bilkörning, schack/backgammon/go eller vad som helst. Men hela ”inlärningsprocessen” är precis lika mekanisk och förutbestämd som allting annat som en dator gör. Med en viss uppsättning indata kommer programmet alltid ”lära sig” exakt samma sak, och därefter bete sig på exakt samma sätt varje gång det körs med samma indata.

Om vi för resonemangets skull ändå tänker oss att ett (tillräckligt komplicerat) dataprogram på något sätt skulle kunna utveckla ett medvetande, då skulle jag tycka väldigt synd om det medvetandet. Det skulle i så fall befinna sig i samma situation som en människa som har medvetandet och alla sinnen helt intakta, men är totalförlamad utan någon som helst möjlighet att kommunicera med omvärlden. För hur intelligent och medvetet dataprogrammet än skulle vara, finns det inget sätt för det att påverka vad det blir för utdata när programmet körs. Vad det blir för utdata är ju fullständigt och entydigt bestämt av de matematiska uttrycken som är skrivna i dataprogrammet. Även om formeln A = b * h på något magiskt sätt kunde bli sjävmedveten och intelligent och känna att arean av en rektangel borde vara något annat än vad formeln säger, skulle ju den intelligensen inte kunna påverka vad resultatet blir när man tillämpar formeln.

Det enda sätt som dataprogrammets tänkta medvetande skulle kunna påverka vad det blir för utdata skulle vara om det på någon sorts telekinetisk väg kunde förorsaka exakt rätt hårdvarufel i datorn där programmet körs, så att resultatet blir något annat än det som var skrivet i programkoden. Men att det skulle fungera på det viset tror jag ingen av oss tror, så den möjligheten kanske vi kan bortse ifrån. Och om vi utesluter holistisk telekinesi finns det inget annat sätt för det tänkta medvetandet att påverka omvärlden. Datorer är uttryckligen konstruerade för att göra exakt det som det står i programkoden, varken mer eller mindre. Därmed finns det inget ”wiggle room” som en hypotetisk datorbaserad intelligens skulle kunna använda för att ta sig ur programkodens deterministiska boja. Det enda ett tänkt medvetande i ett dataprogram skulle kunna göra vore att med bestörtning och frustration se på när datorn slaviskt följer varje instruktion i dataprogrammet om och om igen, hur dum det artificiella medvetandet än tycker att den ursprungliga programkoden är. En dator kan helt enkelt aldrig bli intelligent, för det skulle strida mot hur datorer är konstruerade.

Men tittar man på internet som helhet, då är det inte omöjligt att det är en framväxande intelligens. Hade internet bara bestått av en massa sammankopplade datorer, då hade invändningen att datorer är deterministiska också gällt för internet som helhet. Massor av deterministiska delar sammankopplade med varandra på ett deterministiskt sätt, blir fortfarande en deterministisk helhet.

Men internet består inte av miljarder sammankopplade datorer. Det består av miljarder sammankopplade människor. Därmed faller invändningen att delarna är deterministiska, för det är de ju inte när noderna utgörs av människor istället för maskiner.

Själv är jag fullständigt övertygad om att internet som vi känner det idag är början på en emergent intelligens, med människor som noder. Det är otroligt spännande. Det är förstås ingenting jag kan bevisa, men det är vad jag personligen tror, och det som är viktigt i det här sammanhanget: Det faktum att datorer bara är deterministiska räknesnurror motsäger inte på något sätt hypotesen att miljarder sammankopplade människor skulle kunna bilda något som är mer än summan av delarna. I varje enskild mänsklig nod finns det wiggle room så det räcker och blir över, så ”internet of people” är inte en mekanisk maskin som kan beskrivas i matematisk programkod. Det uppvisar en massa spännande egenskaper som vi normalt förknippar med intelligens och medvetande.

I och med det blir hela den etiska och filosofiska diskussionen om AI relevant igen, även om vi accepterar att varken datorer eller nätverk av datorer kan göra något annat än att räkna ut matematiska uttryck utan att förstå varför. Det är inte sladdarna och programkoden som håller ihop internet som gör det intressant. Det är människorna som använder internet för att koppla ihop sig med varandra som är det fantastiska. Och att en massa intelligenta noder tillsammans skulle kunna bilda en hyperintelligens som går utöver vad någon enskild nod kan prestera, det tycker jag varken känns omöjligt eller ens konstigt.

Jag är helt övertygad om att det är det som vi nu ser hända inför våra ögon, och att det är det mest magiska som har hänt mänskligheten sedan en apa kom på att krossa skallar med ett ben. Men om jag har rätt på den punkten eller inte återstår förstås att se.

4 oktober 2013

LCHF-alternativ på Kanelbullens dag

Filed under: övrigt — Christian Engström @ 8:48

Happy Kanelbullens dag, alla LCHF-are!

Happy Kanelbullens dag, alla LCHF-are!

Idag firar vi den extremt svenska högtiden Kanelbullens dag.

Här är ett alternativ i delikat Schwarzwälder-skinka för alla LCHF-are. 🙂

Bilden får användas fritt CC0

7 mars 2010

Installing Ipredator under Ubuntu Linux 9.10

Filed under: övrigt,English — Christian Engström @ 16:30

Ipredator - safe surfing

Ipredator is a service for safe and anonymous access to the Internet. Ipredator creates an encrypted tunnel and changes your public IP number to an anonymous (Swedish) one. This allows you to use the net safely, without having to worry about who may be tracing your IP number.

Ipredator was launched by The Pirate Bay during 2009, in response to privacy infringing laws like Ipred and the data retention directive. The service is designed to be able to handle all kinds of net traffic, including peer-to-peer file sharing.

I just signed up, and have installed Ipredator on a machine running Ubuntu Linux 9.10. How to install it under Linux is mentioned briefly in the Ipredator FAQ, but there is no step by step installation instruction.

Since I did not find any up to date and complete installation description for Ubuntu 9.10 on the net either, I have written down how I did. I am by no means any Linux expert, but I hope the description what I did to get it working might be helpful anyway.

To get an account
you go to Ipredator.se and pay the subscription fee. Right now (March 2010) the price is 15 euro for 3 months. You can pay by credit card.

When you register the account, you will be asked to supply a username, a password and an email address. The username and the password are used when you configure the VPN connection (see below).

The programs necessary to run VPN tunnels are not installed in Ubuntu 9.10 by default, but they are easy to install.

 1. Click on ”Applications” -> ”Ubuntu Software Center”
 2. Click ”Internet”
 3. Type ”vpn” in the search box
 4. Install the following three applications one by one:
  • PPTP VPN Connection Manager
  • VPN Connection Manager (vpnc)
  • VPN Connection manager (OpenVPN)
 5. Done.

The icons for the three applications will get little green symbols on them when you have installed them:

The VPN programs installed in Ubuntu Software Center

Configuring a VPN connection for Ipredator is the next step. Click on the network icon

in the upper right corner of the screen, and choose ”VPN Connections” -> ”Configure VPN…”. Choose the ”VPN” tab.

This brings up the following window:

Click ”Add”, choose ”Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)” as the VPN connection type in the box that appears, and click ”Create”.

You then get:

Enter the follwing information:

 • Connection name: Ipredator
 • Gateway: vpn.ipredator.se
 • User name: the username for the Ipredator account
 • Password: the password for the Ipredator account

Check the ”Connct automatically” box if you want your computer to try to connect automatically to Ipredator every time you start it; leave it unchecked otherwise.

Then click ”Advanced”.

Check ”Use Point-to-Point encryption (MPPE)” and set the Security to ”128-bit (most secure)”. Click ”Ok” and ”Apply” and ”Close”.

The Ipredator VPN connection has now been created.

(Thank you Jonk for the information on how to configure the connection!)

To start using the Ipredator connection you click on the network button

and choose ”VPN Connections” -> ”Ipredator”. This starts the connection.

If it works properly, the network icon will get a little lock on it, to signal that Ipredator is activated:

If it looks like this, you are all set to go out on the net with your new anonymous Swedish IP number. Just use your browser, peer-to-peer software, or whatever else in the normal fashion, and the network traffic will go through Ipredator.

You may get a problem sending mail if your SMTP server does not accept your new IP number from Ipredator. In that case, you will have to switch off Ipredator to send email, if you cannot change the SMTP server. Otherwise everything should be just as usual.

A disclaimer: I am not a Linux expert by any means, so this is just a description of what worked for me. Please feel free to comment. If you have any questions I probably don’t know the answer to them, but do post them in the comments anyway, as somebody else might know.

Surf safely! Sharing is caring!

…………

Andra bloggar om: , , ,

9 februari 2010

En ovanlig 50-årspresent

Filed under: övrigt — Christian Engström @ 11:00

Christian Engström, 50 år

Min värld började för precis 50 år sedan, när jag föddes den 9 februari 1960. Det råkade vara på min farfars 50-årsdag, och en tidning hade en notis med rubriken ”En ovanlig 50-årspresent”.

Egentligen är det inte mycket att fira att man fyller 50. Jag tycker mest att det känns orättvist, för ”50-åring” låter mycket äldre än det känns. Men man kan inte argumetera mot biometriska data, så det är bara att acceptera.

Det jag önskar mig i födelsedatspresent är ett fritt, kaotiskt och kul internet precis som vi har haft hittills, och en värld där stater och storföretag respekterar åtminstone de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Men en sådan värld är inget man får i present. Vill man ha en får man bygga den själv, tillsammans med andra. Och det håller vi ju redan på med.

Istället har jag fått en ny EU-kommission på 50-årsdagen. Det är kanske inte precis vad jag hade önskat mig, men det är i alla fall en ganska påkostad leksak. Jag har åtminstone haft mer tur än Oscar Swartz, som fick FRA-kablarnas inkoppling i present när han fyllde 50. Det ville han inte ha.

Så därför är jag nöjd med den kommission jag har fått, och tackar alla medlemsländers regeringar för presenten. Jag lovar att försöka leka med den på ett varsamt och ansvarsfullt sätt, ungefär som man gör med en hundvalp.

Alla som vill är välkomna som lekkamrater. Tillsammans kanske vi kan uppfostra vår nya kommission till att bli till glädje för oss alla, även om det inte kommer gå alldeles smärtfritt.

Och jag vill också ta tillfället i akt att gratulera världen, som (ur mitt perspektiv) har funnits i 50 år.

Gott Nytt Halvsekel på dig, världen! På det stora hela har du faktiskt blivit bättre under den tid vi har känt varandra, även om det förstås har varit många bakslag också. Nu fortsätter vi framåt.

Jag och mina kompisar ska nog kunna få stil på dig också.

…………

Snälla pirater som grattar: Anna Troberg, Rick Falkvinge, Johanna Drott, Emil Isberg, Anne Kekki, Jan-Olof Flink, Jonatan Kindh, Marie ”Maloki” Axelsson, Jonathan Rieder Lundkvist, Mikael Nilsson, Björn Felten, Ola Nyström, Anders S Lindbäck, Christoffer Willenfort, Rickard Olsson, Jan Lindgren, Signe Rocklin, Göran Widham och Marcus Fridholm, Göran Widham och Marcus Fridholm, Göran Widham och Marcus Fridholm, Dexion, Henrik Alexandersson, Curt Jonsson, Futuriteter, Magnihasa, Carl Johan Rehbinder, Gustav Nipe, Opassande

Andra som skriver om den nya kommissionen: SVT, Expressen, Sydsvenskan, SvD

Andra bloggar om: , , ,

20 mars 2009

PiratLAN i Åkersberga i påsk

Filed under: övrigt — Christian Engström @ 16:21

10-13 april i Åkersberga

Åkersberga 10-13 april 2009

Piratpartiet i Åkersberga ordnar ett LAN den 10-13 april, alltså från långfredagen till annandag påsk. Så här skriver de i inbjudan:

Välkommen till PIRATLAN 2009

10-13 april

Vi är några glada piratpartister som tyckte att det vore en kul idé att göra ett litet LAN för att träffa folk och ha väldigt roligt tillsammans. Det är naturligtvis öppet för alla som vill, pirat som glad spelgalen WoWare. Det är bara att komma hit! JoltColan är beställd och Micropizzorna väntar i frysen! Kom så spelar vi och har sjukt roligt!!!

Om det går bra och vi inte sliter ihjäl oss kommer vi köra fler gånger!

Läs mer och anmäl dig på http://www.piratlan.net/

…………

Andra bloggar om: , , , ,

12 augusti 2008

Piratpartiet går under jorden

Filed under: övrigt,bilder — Christian Engström @ 14:54

Just nu håller vi på att flytta in Piratpartiets servrar i ett underjordiskt bergrum hos internetleverantören Bahnhof. Det är ett kärnvapensäkert skyddsrum från det kalla krigets dagar som nu är omgjort till ett modernt serverrum.

Det här är ett led i förberedelserna inför EU-valet i juni 2009. Vi vill vara alldeles säkra på att datasystemen fungerar som de ska i valrörelsen. Då kommer vi ha annat att tänka på.

Till följd av flytten är partiets forum och de interna systemen för bland annat medlemshantering nere just nu. Vi hoppas ha dem uppe tills imorgon igen, men som alltid i sådana här situationer gäller ju att osvuret är bäst.

Hemsidan på piratpartiet.se är fortfarande uppe, för den ligger på andra datorer som vi ska flytta vid ett senare tillfälle.

Några bilder:

Entré till serverhallen

Ingången till serverhallen

Serverhallen

Serverhallen

Serverhallen lite grand från ovan

Serverhallen lite grand från ovan

Reservkraft i händelse av elavbrott

Reservkraft i händelse av elavbrott

Samtliga bilder är fria för publicering. Fotograf Christian Engström, men det behöver inte anges om du inte känner för det.

…………

Andra bloggar om: , ,

20 maj 2008

3G mobilt bredband på Ubuntu Linux

Filed under: övrigt — Christian Engström @ 15:42

Jag har fått mitt mobila bredband med 3G-modemet Huawei E220 från Tele2 att fungera under Ubuntu Linux.

Det var den här kommentaren (och efterföljande kommentar) på ett Ubuntu-forum som berättade hur man gör. Det var inte särskilt svårt när man väl hade hittat hur man ska göra, men för att vara säker på att jag själv inte slarvar bort uppgifterna postar jag dem här.

Signaturen Motin sa:

Den fullt grafiska vägen som stöder anslutning när datorn är igång, PIN-kodstöd, sms-mottagning + skickning, signalstyrkavisning mm mm…

Vodafone Mobile Connect Card driver for Linux är ett grafiskt program som stödjer många kort och operatörer, däribland E220 och Tre.

1. Gå till http://forge.vodafonebetavine.net/frs/?group_id=12&release_id=14 och ladda ner senaste .deb-versionen (Exempelvis vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux_2.0.beta1_i386.deb) Dubbelklicka på den så installerar den sig automatiskt.

2. Koppla in ditt 3g-kort i datorn och låt datorn göra sitt i ca 30 sekunder.

3. Starta programmet från startmenyn i kategorin Internet.

4. Följ anvisningarna för Initial Setup, det enda som du behöver veta specifikt är rätt APN – som är bredband.tre.se för Tre’s bredbands abbonemang.

5. Tryck därefter Connect för att komma ut på internet.

Om det inte fungerar som det ska kan du starta programmet /usr/bin/vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux-debug från en terminal för att se programloggen under körning.

Tack Vodafone-devs för att ni gav världen detta GPL-baserade program!

Signaturen Calle fyllde på med uppgifterna man behöver för Tele2:

Motins lösning fungerade perfekt för mig. För Tele2 som jag använder är det följande inställningar som gäller:

– Användarnamn: gprs
– Lösenord: internet
– APN: internet.tele2.se

Välj också inställningen 3G Preferred.

Svårare än så här var det inte. Tack Motin och Calle för hjälpen, och tack Vodafone för programmet.

Tips till Tele2 och Tre och alla andra svenska telefonoperatörer: Lägg upp motsvarande den här beskrivningen på era respektive hemsidor, så kan ni börja säga att ni stödjer Linux. Det är ett billigt sätt att få cred bland datanördar. Det är ju en central målgrupp, eftersom det är dem som vanliga människor frågar när de vill ha råd om vilken leverantör de ska välja för olika datorrelaterade produkter.

Det som jag fått att funka ihop är alltså:

Dator: Dell Vostro 1700
Linuxversion: Ubuntu 8.04 Hairy Hardon Hardy Heron
3G-modem: Huawei E220
Mobiloperatör: Tele2

…………

Andra bloggar om: ,

14 oktober 2007

Flyttat hit från Blogger

Filed under: övrigt — Christian Engström @ 14:50

Jag har nu flyttat den här bloggen hit till WordPress från Blogger. I första hand för att WordPress ger automatisk besöksstatistik, men det verkar finnas en del andra bra saker där också.

Äldre artiklar och kommentarer är kopierade hit, men kommer att ligga kvar där de låg också för att inte bryta eventuella länkar.

Välkommen hit till Christian Engström (pp) på WordPress.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: