Christian Engström, Pirat

16 maj 2010

Behöver Sverige en författningsdomstol?

Filed under: informationspolitik — Christian Engström @ 11:33

Tysklands författningsdomstol - ett föredöme för Sverige?

Den svenska grundlagen är bra. Den sätter gränser för politikernas makt. Även om de har majoritet finns det vissa saker de faktiskt inte får göra, som till exempel införa censur eller kränka privatlivet för vanliga medborgare.

Men vad gör man när de styrande politikerna struntar i grundlagen, och inför sådana lagar i alla fall?

En stor del av de lagar som Piratpartiet bekämpar är lagar som vi menar strider mot grundlagen och mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (som ingår i grundlagen via RF 2:23).

FRA-lagen inkräktar på rätten till ett privatliv och till privat korrespondens, som står i Artikel 8 i Europakonventionen. Datalagringsdirektivet strider också mot samma artikel. Ipred-lagen ger privata företag större befogenheter än polisen för att få tag på namnen bakom IP-nummer, och banar väg för privata bestraffningar som strider mot rätten till rättegång innan straff, som står i Artikel 6. Justitieministern vill skicka gredelina skambrev till misstänkta, också i strid mot Artikel 6. Den svenska EU-kommissionären vill tvinga internetleverantörerna att börja filtrera bort vissa sidor från internet, utan att någon rättslig instans fått bedöma vad som ska censureras, i strid mot Artikel 10.

Piratpartiet tycker att det här handlar om solklara grundlagsbrott begågna av de styrande politikerna. Men vad ska vi göra åt det mer än att tycka? Frågar man politikerna själva slår de naturligtvis ifrån sig, och menar att själva tanken är vansinnig att de skulle bryta mot grundlagen. Men om man nu ändå anser att de gör det, vad gör man då?

Det är här tanken på en konstitutionsdomstol kommer in. Tyskland har redan en som har visat sig fungera bra. Den har sagt nej till bland annat datalagringsdirektivet i Tyskland, men hänvisning till den tyska grundlagen och de fundamentala rättigheterna. Borde Sverige kopiera den här modellen?

Piratpartiets årsmöte, som avslutades för några veckor sedan, antog den här skrivningen om grundlagsskyddets ställning i Sverige:

att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att den svenska grundlagens ställning måste stärkas. Detta skulle till exempel kunna ske genom att ge rättsprövande instanser rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utöka lagrådets möjligheter att förkasta lagförslag, eller genom att införa en svensk konstitutionsdomstol. Samtidigt ska styrelsen tillsätta en arbetsgrupp med målsättning att senast nästa årsmöte lägga fram ett förslag på hur grundlagen bör stärkas samt lämna in ett förslag på hur detta ska återspeglas i principprogrammet.

Vi har alltså inget färdigt förslag, men vi tycker att frågan behöver diskuteras.

För även om det kan kännas som en bra idé med en författningsdomstol när man tittar på det tyska exemplet, finns det invändningar. När Nyheter24 intervjuade mig sa jag så här:

– Å ena sidan vill vi att lagstiftarna följer grundlagen, jag tänker särskilt på piratpartiets centrala frågor som IPRED, FRA och dalagringsdirektivet som vi anser är konstitutionsvidriga.

– Å andra sidan är det problematiskt med en domstol bestående av icke folkvalda gubbar i slips som överprövar folkviljan i riksdagen.

Om man ger den yttersta makten över vilka lagar som får stiftas till ett icke folkvalt organ, då blir det ju av yttersta vikt hur man ser till att det organet bevarar sitt oberoende. Hur undviker man att domstolen politiseras börjar driva en egen agenda som ingen utomstående har kontroll över? Hur förhindrar man att det blir vänskapskorruptionen som styr, så att det bara blir ytterligare ett tandlöst organ som ger makthavarna en klapp på ryggen varje gång de möts av kritik?

Det är som sagt knepiga frågor, där jag inte tycker svaret är självklart. Å ena sidan, å andra sidan.

Men just nu har vi ingen konstitutionsdomstol i Sverige, och även om vi hade en fix och färdig plan idag skulle det ta allra minst fram till 2014 att införa en. Så länge kan vi inte vänta.

Men dessbättre finns det ett annat sätt som fungerar under gällande grundlag.

Om Piratpartiet kommer in i riksdagen i vågmästarställning den 19 september lovar vi att riva upp de här lagarna. Vi är beredda att acceptera endera en rödgrön eller en blå regering, men bara på villkor att den respekterar Sveriges grundlagar. Piratpartiet tar ansvar. Det innebär ett nej till datalagringsdirektivet, och att Ipred rivs upp och att FRA läggs ner.

Med Piratpartiet i riksdagen börjar vi med det akuta, att riva upp de lagar från de senaste åren som aldrig borde ha införts. Men sedan får vi ta en ordentlig diskussion om vad vi kan göra för att förhindra att vi halkar snett på det här viset i framtiden. Den diskussionen kan gärna börja nu.

…………

Andra bloggar om: , , ,

47 kommentarer

 1. Tack för ett bra inlägg gällande författningsdomstol. Diskussionen om frågan inför årsmötet var tämligen onyanserad. Jag uppskattar att du tog upp Tyskland som exempel, istället för några mindre genomtänka såsom Frankrike eller USA, eftersom Tyskland faktiskt har en författningsdomstol. Tilläggas bör att den tyska författningsdomstolen varit särdeles aktiv i policy-framtaganden.

  Grundlagsutredningen rekommenderade inte en författningsdomstol med hänsyn till den i det svenska rättssystemet oerhört starka folksuveränitetsprincipen. Tråkigt. Om viljan hade funnits hade ett genomtänkt system kunnat skapas. Som du säger är det viktigt med tillsättning, insyn och säkerställandet av domstolens oberoende. Det finns mycket skrivet om sådant, det är bara att kanalisera!

  Kommentar av Johannes Schönning — 16 maj 2010 @ 11:54

 2. ”Å andra sidan är det problematiskt med en domstol bestående av icke folkvalda gubbar i slips som överprövar folkviljan i riksdagen.”

  Vadå slips? Om inte vår författningsdomstol får lika roliga kläder som den tyska så kan det lika gärna kvitta 😉

  Kommentar av Aewheros — 16 maj 2010 @ 12:19

 3. Det kanske vore bra att börja med att försöka bena ut följande frågor:
  – Om man ska införa en författningsdomstol, vilka medel finns för att försäkra sig om att den fungerar som avsett? (”Vem vaktar väktaren?”)
  – Om man inte ska införa någon författningsdomstol, vilka alternativ kan man tänka sig?

  Vi kanske borde starta en tråd om detta på PP forum och börja med en brainstorming under någon månad eller så och därefter dissa/hissa tills vi vaskat fram en idé vi tror på?

  Kommentar av Christer — 16 maj 2010 @ 12:31

 4. Christian det skulle vara intressant att höra din definition på ”folkviljan”, med tanke på att det ordet verkar betyda lite vad man vill i politiska sammanhang.

  Kommentar av christoffer — 16 maj 2010 @ 12:41

 5. Ja, Sverige behöver absolut en författningsdomstol. Det måste bli ett slut på ryggdunkandet bland de som har makten.

  Kommentar av Oskar Hanberg — 16 maj 2010 @ 12:45

 6. Det vore mycket bra med en författningsdomstol!

  ”Å andra sidan är det problematiskt med en domstol bestående av icke folkvalda gubbar i slips som överprövar folkviljan i riksdagen”
  Men folkviljan kan alltid via riksdagen ändra grundlagen. Även om det (som väl är) tar lite tid.

  Kommentar av ConnyT — 16 maj 2010 @ 13:26

 7. Ja, Sverige bör ha en författningsdomstol som kan komplettera lagrådet (som ju bara har en rådgivningsfunktion inför beslut om nya lagar). Funktionen borde vara att löpande pröva om svensk lagstiftning är förenlig med grundlag och europakonventionen. Detta blir extra viktigt i takt med att Riksdagen allt mindre utövar sin makt och det allt mer blivit så att sittande regering i praktiken dikterar besluten. Idag har Europadomstolen den funktionen för oss svenskar. Men där tar det tid, tyvärr.

  Kommentar av Peter — 16 maj 2010 @ 13:32

 8. Coolt. Då har man gjort något som hamnat i tidningen (om än i en ”kalle anka”-webbtidning) och som dessutom behandlats i ett någorlunda långt inlägg av en europaparlamentariker. (Var jag som skrev motionen om någon undrade.) Kanske inte någon gigantisk prestation men i alla fall roligt. Kan vara den knuff jag behöver för att släppa sargen och faktiskt hänga med och kampanja i sommar.

  Kommentar av stroll — 16 maj 2010 @ 13:34

 9. Det gäller förstås att det inte blir politikerna som tillsätter en sådan domstol, och att de som skall sitta i en eventuell sådan inte har vänskapsrelationer med någon sittande politiker eller några band till lobbyister/företag/föreningar.

  Det kommer att krävas principfasta, hederliga människor med stort mått av sunt förnuft.

  Men ja, Sverige behöver definitivt en konstitutions/författnings domstol

  Kommentar av SBJ — 16 maj 2010 @ 14:13

 10. Problemet är väl INTE icke folkvalda domare i en konstitutionsdomstol! Det går nog riktigt bra att hitta neutrala jurister, för de brukar vara ganska nördiga.
  Problemet är TIDPUNKTEN för införandet av konstitutionsdomstolen.
  HUR tror du en konstitution skulle se ut med dessa neurotiska riksdagspolitiker som röstat igenom FRA, IPRED ……….???

  Kommentar av Peter Wagenius — 16 maj 2010 @ 14:38

 11. Var det bara jag som reagerade på Morgan Johanssons tveksamma svar? Han verkar tycka att politiker får bryta mot lagar, inklusive grundlagen, i sitt arbete. Det är en sak att stifta nya, eller ändra på, lagar. Det är något helt annat att bryta mot dom. Det är det senare som Morgan inte verkar ha några problem med.

  Kommentar av kalle — 16 maj 2010 @ 14:40

 12. En bild säger mer än tusen ord – därför får den här bloggposten helt motsatt effekt så länge den illustreras av de där jönsigt klädda clownerna – författningsdomstolsdomare eller inte!

  (Kan den påtvingade(?) utstyrseln vara de tyska politikernas sätt att ”hämnas” på de som har makt över dem?).

  Kommentar av Peter Andersson — 16 maj 2010 @ 14:55

 13. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

  2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

  19 § Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. Lag (1976:871).

  Piratpartiet(PP) bryter mot grundlag och internationella avtal när ändring av lagstiftning från PP är på tapeten.

  Som upphovsman förlorar jag kontrollen på mitt verk från dag ett samt att verket blir klassad som Public Domain efter år fem.

  Kommentar av minata — 16 maj 2010 @ 14:55

 14. ”Piratpartiet(PP) bryter mot grundlag och internationella avtal när ändring av lagstiftning från PP är på tapeten.”

  Nej. Grundlagen hänvisar till en annan lag. Denna andra lag kan ändras utan att grundlaggen behöver ändras.

  ”Som upphovsman förlorar jag kontrollen på mitt verk från dag ett samt att verket blir klassad som Public Domain efter år fem.”

  Om man går på den modellen. Det är en av anledningarna till att jag förordar en mer GPL-lik modell. Då har du som upphovsman full kontroll över ditt verk från dag ett och för alltid, men det är inte en exklusiv rätt. Med andra ord, du kan göra vad du vill med ditt verk, men andra har också den rätten. Du har inte förlorat något, men andra har vunnit något.

  Det blir också mer i linje med annan egendom, där det är den fysiska instansen av en vara som är vara, inte designen bakom den. Köper jag en SAAB (vilket jag i så fall antagligen borde medicineras för…) så äger jag bilen och får göra vad jag vill med dem. Köper jag en iPhone så äger jag telefonen och får göra vad jag vill med den. Jag kan modifiera den, sälja den, bygga mig en likadan osv. Låter man även verk bli den fysiska instansen som man äger oinskränkt så försvinner många av problemen. Det kan finnas ett obegränsat antal ägda fysiska instanser som ägs av olika personer, vilket är en betydligt renare modell än idén om att innehållet på den fysiska instansen är produkten och att man bara betalar för att få rätten att ta del av den via den fysiska instansen.

  Kommentar av Anders Troberg — 16 maj 2010 @ 15:24

 15. @minata
  Ge dig. Du kan väl försöka hålla dig till ämnet. Allt kretsar inte om rättigheten till dina verk.

  Kommentar av ConnyT — 16 maj 2010 @ 15:37

 16. Hej Christian!

  Måste fråga om en sak du skriver och det är att FRA ska läggas ner. Att lagen ska rivas upp, göras om och göras rätt är vad jag tidigare hört. Att PP vill att FRA ska läggas ner måste jag, om det stämmer, ha missat. Så frågan blir, ska FRA läggas ner eller har det bara blivit en felsyftning i det du skriver?

  Kommentar av Michael Gajditza — 16 maj 2010 @ 15:49

 17. Bo Rothstein: Håll domarskrået utanför riksdagen Expressen 9 maj 2010

  Sammanfattningsvis kan man väl säga att Rothstein befarar att svenska domar inte har stake nog och dessutom noll koll på konstitutionell rätt.

  Det finns väl anledning att befara att han har rätt.

  Kommentar av Johan Tjäder — 16 maj 2010 @ 17:00

 18. Minata, är det inte du som brukar kokettera med att vara kremlolog som granskar Piratpartiet? Då kanske du skall agera som en seriös sådan och inte sitta och bräka ut din propaganda om dina upphovsmannarättigheter i varenda diskussion, vad det än månde handla om.

  Kommentar av André — 16 maj 2010 @ 17:03

 19. Jag förstår inte denna förkärlek för en författningsdomstol. Jag förstår vad man vill uppnå, men jag fruktar att det lika gärna kan bli ännu värre.

  I går skrev Rick Falkvinge om vänskapskorruption i Sverige. Finns det någon som tror att man kan hamna i författningsdomstolen om man inte är kompis?

  Nej, det finns bara ett sätt att lösa ut detta, och det är att öppna för folkinitiativ till beslutande folkomröstningar för att pröva av regeringen riksdagen lagar. Dessutom utökade möjligheter för en riksdagsmajoritet att driva beslut om inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter till folkomröstning. Det där med ett års väntetid är si sådär som minoritetsskydd. Det såg vi ju med FRA:

  Riksdagen ska inte kunna köra över lagrådet med enkel majoritet. Om lagrådet motsätter sig en lag så ska det krävas en särskild majoritet, eller en folkomröstning.

  Kommentar av Johan Tjäder — 16 maj 2010 @ 17:11

 20. Man behöver naturligtvis inte vänta till 2014 för att införa en författningsdomstol. Den går att sätta i sjön redan till 2011 om man vill, men på frivillig basis för riksdagen då förstås.

  Domstolen kan dock inte få något grundlagsskydd med en gång. Men grundlagsskydd – det vet vi ju vad det är värt…

  Kommentar av Johan Tjäder — 16 maj 2010 @ 17:19

 21. @ Michael Gajditza,

  Jag tycker definitivt att FRA ska läggas ner. De har ju visat att de inte följer lagen, så det är enda sättet att få stopp på dem.

  Signalspaning i traditionell mening har de ju slutat med själva, så det enda de har att göra är att avlyssna svenska folket. Det är inte något vi vill att de ska fortsätta med.

  Lokalerna ute på Lovön skulle kunna bli en fantastisk småföretagarby med Sveriges fetaste internetlina.

  Kommentar av Christian Engström — 16 maj 2010 @ 18:06

 22. Vi brukar vara överens om det mesta men i det här fallet så delar jag inte alls din uppfattning. Det är i mina ögon ett svårt taktiskt missgrepp. Det går att förklara varför lagen är fel och måste ändras. Det går inte att förklara varför Sverige skulle frånsäga sig rätten och möjligheten att signalspana på samma sätt som andra länder gör./Micke

  Kommentar av Michael Gajditza — 16 maj 2010 @ 18:25

 23. Michael Gajditza,
  Vad är fel i lagen och hur ska den ändras?

  Kommentar av Anonym — 16 maj 2010 @ 18:34

 24. Jag är ledsen ”anonym” men jag hinner inte här och nu gå igenom alla de argument som finns för att riva upp och göra om lagen utan hänvisar dig helt enkelt till min blogg http://blogg.aftonbladet.se/21909 där du i bloggarkivet kan titta på månaderna juni t.o.m oktober 2008 för att hitta alla de argument jag tycker talar för att lagen ska bort.

  Kommentar av Michael Gajditza — 16 maj 2010 @ 18:56

 25. Vi kan inte ha en författningsdomstol vars medlemmar ser ut som medlemmar ur den onde rymdkejsarens personliga livvakt, den saken är klar!

  Kommentar av harfagre — 16 maj 2010 @ 20:41

 26. Jag tror helt enkelt inte att en konstitutionsdomstol är politiskt möjlig att införa i Sverige, åtminstone inte på kortare sikt.

  Vad jag förstår finns redan förslag på att skippa grundlagsrekvisitet (eller vad det heter?), vilket kan vara ett steg framåt.

  Ett annat problem som borde diskuteras är att makten ligger hos partiledningarna, snarare än hos riksdagen. Hur kan riksdagens ställning stärkas?

  Kommentar av infallsvinkel — 16 maj 2010 @ 21:25

 27. @ #26 Riksdagens roll stärks snabbast och enklast genom att personval tillmäts större betydelse och får en utökad roll i kommande val. Det ena behöver dock inte förta det andra. Tror förresten att det är uppenbarhetsrekvisitet du syftar på.

  Kommentar av Michael Gajditza — 16 maj 2010 @ 21:34

 28. Vänskapskorruption? att erbjuda ett lån på ett par hundratusen så länge styrelsen blir den man själv gillar? men inget lån om ”fel” individer kommer med i styrelsen?

  Kommentar av Martin — 16 maj 2010 @ 22:16

 29. Ett vettigt initiativ! Jag skulle nog vilja utveckla det hela, utan att vara expert på ämnet, eftersom den politiska och ekonomiska makteliten (jag är inte politisk kommunist)verkar toppstyra alltmer av det som är vårt gemensamma samhälle. Jag skulle vilja att det kom upp i media en diskussion om författningsdomstol OCH ett bättre utvecklat folkomröstningssystem och inte minst skulle jag önska att massmedia i viktiga frågor skulle införa ett formulär på kommentatorskolumnerna (och liknande reflektionsmöjligheter från läsarnas sida) där det man vill säga i vilket ämne det än gäller, ska hjälpas på traven i förståelsehänseende genom att formuläret ges aktiva ledpunkter med rubrikerna: Ditt namn, Ditt ärende/reflektion, Varför, Hur, När, i vilket sammanhang, sammanfatta ditt budskap kort.
  Det sistnämnda är ett exempel på hur jag ser på saken och hur jag skulle vilja att vissa bitar i vår levnadsmiljö utvecklade sig. I korthet angående allmänhetens reflektion på skrivna texter förmedlade via media och andra viktiga instanser: Enkla, retoriska uppspaltningar av det man vill säga så det blir kristallklart, så gott det går.

  Kommentar av Maxx Ka — 17 maj 2010 @ 0:32

 30. […] det finns ett parti som går till val på att även Säpo, FRA, och andra statliga instanser ska följa svensk lag. Det ni! ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayAKPC_IDS += "4043,";Popularity: unranked […]

  Pingback av Anna Troberg » När ska gammelmedia vakna? — 17 maj 2010 @ 8:37

 31. @Michael Gajditza (#22)

  Det finns länder som torterar egna och andras medborgare också. Likväl tycker vi det är fel om det skulle göras i Sverige.

  Att urskiljningslöst avlyssna är inte okej, även om det till stor del är automatiserat och att andra länder gör så. Det behöver inte innebära att vi upphör med underrättelseverksamheten. Det kan till och med vara till fördel för underrättelseverksamheten att resurserna inte behöver läggas på FRA.

  Kommentar av Johan Tjäder — 17 maj 2010 @ 11:16

 32. @Martin (#28)

  Alla tjänar på att debatten lägger sig…

  Kommentar av Johan Tjäder — 17 maj 2010 @ 11:18

 33. @ Johan Tjäder # 31

  Jag är fullständigt överens vad gäller avskaffandet av FRA-lagen, det behöver ingen hysa den minsta tvekan om. Vad jag säger är att om man nu går ut med ett öppet krav på att lägga ner FRA så kommer PP att få storstryk av de andra partierna i en debatt som är totalt omöjlig att vinna straxt innan ett riksdagsval. Genom att föreslå en nedläggning av FRA så ändrar man de politiska förutsättningarna radikalt. Detta är då inte längre en integritets- och frihetsfråga utan har förvandlats till ren försvarspolitik.

  En försvarspolitisk debatt som ska föras från en undanskymd tillvaro för PP där man får komma till tals ibland då tidningarna och TV/radio finner det vara lämpligt. En debatt som ska föras mot samtliga de etablerade partierna i riksdagen (möjligen med undantag för V)som samstämt kommer att förklara förslaget vara ogenomtänkt och att det leder till att Sverige avstår från en av våra spjutspetsar i försvaret mot terrorism, organiserad brottslighet etc. etc.

  Den fundamentala skillnaden ligger i att när PP diskuterar en lag utifrån ett integritetsperspektiv så har man tillräcklig trovärdighet idag för att ha en chans. I en försvarspolitisk debatt är man, i brist på trovärdighet i försvarsfrågor, dömd att förlora. En valrörelse handlar i inte ringa grad om taktik. Man väljer helt enkelt att spela de kort man har som man tror ska ge bäst utdelning. Lägg fel kort och motståndaren får chans att trumfa och sedan kan hela spelet vara förlorat. Att lägga ner FRA är ett sådant kort som ger motståndarna chansen att se till att spelet slutar med att du får lämna bordet.

  Ett sånt här förslag kan läggas av ett parti som har massor av års förtroendekapital investerat i en fråga ( jfr. S och vårdfrågan) men inte av
  ett parti som hos den breda allmänheten fortfarande bara är känt för fildelning och i viss mån även andra internetrelaterade frågor. Detta är försvarspolitik och den debatten torskar PP så det sjunger om det.

  Kommentar av Michael Gajditza — 17 maj 2010 @ 12:30

 34. @Michael Gajditza (#33)

  Nja, att lägga ner FRA behöver inte betyda att man upphör med den militära underrättelsetjänsten. FRA är ju inte ens en del av den militära underrättelsetjänsten.

  All signalspaning kommer naturligtvis inte att upphöra bara för att man lägger ner FRA, men genom att omstrukturera organisationen så kan man få ett tydligare uppdrag och syfte med signalspaningen och det skulle minska risken för ändamålsglidning och därmed ökade integritetskräkningar.

  Kommentar av Johan Tjäder — 17 maj 2010 @ 12:56

 35. @ Johan Tjäder, fortfarande, jag är inte oenig med dig. Däremot så är jag fortfarande helt och fullt övertygad om att det inte i årets valrörelse går att få något annat än stryk för ett sånt förslag. Det är helt enkelt för lätt för motståndaren att få det att framstå som ett förslag som hotar den nationella säkerheten. I det sammanhanget och i den debatt som skulle uppstå kan du prata dig blå om ändamålsglidningar och integritetskränkningar. Det som hörs i bruset och det som fastnar hos väljaren är kort och gott, ”PP vill skrota FRA”.

  Det finns många exempel på misslyckade valrörelser som har hängt på hur man formulerar en enda fråga. 1985 t.ex så hade Moderaterna ett förslag inom bostadspolitiken som var riktigt bra och väl genomarbetat. Sossarna med hela sin valmaskin kom exakt en vecka före valet med beräkningar som visade att förslaget skulle ge kraftiga hyreshöjningar för ett par utvalda grupper. Det presenterades som att M avsiktligt dels ville köra över hyresgäströrelsen och dels ville skapa utrymme för höginkomsttagare att ta över vid tiden relativt billiga lägenheter med bra citylägen.

  Följden blev att M, som då hade Ulf Adehlson som partiledare, från att ha varit på offensiven fick ägna den sista viktiga veckan åt att springandes baklänges förklara vad förslaget egentligen innebar. M tappade, i förhållande till tidigare opinionssiffror, uppåt fem procent på den frågan när valresultatet var klart. Exemplet visar vad det kan kosta att presentera ett förslag som kan förenklas till simpla slagord och som ger motståndaren en möjlighet att kraftsamla för en offensiv.

  Just nu är det ingen som bryr sig om PP p.g.av att partiet inte ens syns i opinionsmätningarna. Låt oss anta att det närmare valet ser annorlunda ut och att PP i två mätningar på rad fått ökande siffror och nu ligger på 3%. samt att mycket talar för att partiet kan få den vågmästarroll som eftersträvas. I det läget kan jag lova min ena arm på att attackerna kommer och ett trumfkort skulle bli FRA-nedläggningen. Att förklara bakgrund och hur det är tänkt på låt oss säga två återstående veckor på ett sådant sätt att PP behåller sina tre procent och dessutom ökar så att spärren nås, är kort och gott omöjligt.

  Vad gäller FRA-lagen och hur den ska hanteras så har man mycket, mycket bättre på fötterna och jag hoppas verkligen att man koncentrerar sig på att väcka den frågan till liv igen och låter bli att tala om att också lägga ner FRA. Ett sådant beslut blir ofantligt mycket lättare att motivera i samband med att en ny signalspaningslag presenteras. Då visar man ju konkret och med lagtext att man är för en fortsatt signalspaning men att den ska organiseras och utföras på ett helt nytt sätt.

  Kommentar av Michael Gajditza — 17 maj 2010 @ 14:22

 36. Mitt förslag till lösning på problemet: korta mandatperioder för domarna i författningsdomstolen (t.ex. 6 månader) och krav på att två, tre konsekutiva domstolsuppsättningar är överens före deras beslut har någon betydelse.

  Då blir det svårare med vänskapskretsar, än om samma domare har posten i flera år och direkt makt över lagar.

  Kommentar av AC — 17 maj 2010 @ 23:11

 37. @Michael Gajditza: jag håller med om att du har en poäng att man i så fall måste vara MYCKET tydlig, men är man bara det så ser jag inte varför man inte skulle skulle kunna lägga ner FRA

  1) FRA har en så smutsig byk att ingen vettig människa någonsin skulle vilja sätta på sig de paltorna även efter tvätt. Stäng ner och bygg från scratch istället.
  2) De _fåtalet_ legitima aktiviteter som FRA har överförs till MUST/Säpo/Sitic (se tex: http://www.webhackande.se/plan_a )
  3) Det budgetutrymme som skapas genom att lägga ner en myndighet av FRAs storlek lägger sig visserligen inte PP i vad de ska gå till, men man skulle ändå kunna påpeka att en Alliansregering skulle kunna använda det till skattesänkningar, en rödgrön till ökad välfärd (vårdskolaomsorg) eller något som båda block skulle kunna tycka är bra, mer resurser till den öppna polisen (riktig säkerhet, sicken grej!)

  Visst, nån form av underrättelsetjänst behöver vi nog, men FRA? nä FRA åt helvete med dom! 😉

  Kommentar av Björn Odlund — 18 maj 2010 @ 1:12

 38. Angående konstitutionsdomstol, så håller jag med att dom inte ska kunna sätta sig upp emot folkviljan.

  Vill politikerna ÄNDRA _grundlagarna_ så fine. men det man vill komma åt med konstitutionsdomstolen är att vanliga lagar och grundlagen (”konstitutionen”) säger två helt motsägande saker:

  grundlag A: X må icke ske
  lag k404: varje medborgare utsätts för X

  Det är ju som att försöka påstå att en sats och dess motsats kan vara sann samtidigt. ”Bilens alla dörrar var låsta” och ”Bilens alla dörrar var olåsta”, båda påståendena gäller!

  WTF?! Syntax error.

  Så ja, jag anser att vi nog borde ha en konstitutionsdomstol, men att den bara ska se till att lagarna ska vara kompatibla och sammanhängande. Vill regeringen rövknulla svenska folket får dom fan se till att göra det på ett sammanhängande och konsekvent sätt (som om dom nu skulle lyckas om de inte kunde smyga med det, men… 😉 )…

  Sen kommer frågan hur man utser domarna och undviker vänskapskorruption. Några tankar.
  1) Regeringen skall absolut inte utse, allra minst Riksdagen (direkt folkvalda var en tanke jag fick, inte säker jag gillar den, men tål att tänkas på iaf)
  2) Ledamöterna i Domstolen bör inte bara sitta i konstitutionsdomstolen utan hämtas från domare som samtidigt sitter även Högsta Domstolen, Regeringsrätten, Hovrätterna och Kammarrätterna. Så många fall kommer väl knappast författningsdomstolen ta ställning till per år? Antalet dommare kan ju justeras upp och ned.

  Frågan är svår, men jag kan allvarligt inte se vad som skulle vara ett rimligt alternativ, även om man navigera runt kring endel skär när man skapar entiteten och dess befogenheter.

  Kommentar av Björn Odlund — 18 maj 2010 @ 1:32

 39. @ Björn Odlund # 37 Japp, Björn. Du måste vara MYCKET MYCKET TYDLIG och det måste du vara i ett par år. Jag har skrivit så mycket om detta tidigare så jag ska inte bli långrandig nu utan uttrycka mig kategoriskt och baserat på all den erfarenhet jag samlat om politik och det politiska spelet, partier och partitaktik, ärlighet, falskhet, lömskhet och så politik alltsedan jag som 16 åring gick med i CUF 1973.

  Det finns områden i livet där det ibland kan vara svårt att framlägga en konklusiv fysisk eller annan påtaglig bevisning för ett påstående. Det här är ett sådant fall. Jag påstår rakt ut, oförblommerat och helt utan förbehåll och utan att kunna bevisa det på annat sätt än vad jag försökt göra med de argument jag ovan anfört, att jag vet att PP inte har större chans än en snöboll i helvetet att vinna en debatt om att lägga ner FRA före valet. När den politiska ångvälten rullar, som den kan göra i en valrörelse, och ni finner att varenda debattsida i landet tillsammans med en i stort sett obruten rad av ledarskribenter påhejade av ledande radio och TV människor i nyinsatta debattprogram samtliga sågar ert förslag som varandes orealistisk, omoget (ni är ju ett nytt parti eller hur?) och rent allmänt nästan lite dumt, så har ni inte en möjlighet att möta detta på ett effektivt sätt. Jag var med om det, som jag skrivit ovan, vid ett tillfälle och då i ett stort och sedan länge etablerat parti och vi blev blåsta av banan för att vi bjöd upp till dans med ett förslag som kunde ges en tolkning som ingen hade förutsett. Många av er säger redan idag att det är svårt att få in material etc. i gammelmedia, fundera då på om ni tror att den här frågan skulle underlätta det för er?

  Det är min förutsägelse av hur det kommer att bli i en situation där de andra partierna har upptäckt att opinionssiffrorna för er vänt uppåt och att PP gått från att vara en marginaliserad liten grupp missnöjda fildelare till ett potentiellt hot om att ta plats i kammaren i en vågmästarroll. Funderar man vidare så har PP i den sitsen tagit väljare av någon och jag misstänker att t.ex många besvikna liberala centerväljare kan vara en sån grupp. Det i sin tur betyder att C kommer att ligga väldigt illa till i förhållande till spärren. Det i sin tur mobiliserar hela alliansen mot er i syfte att från er återta dessa väljare och det är ju lite otur att det just är Centern, som råkar ha en kassa med mer pengar än alla de övriga partierna tillsammans, som i det läget blir huvudfienden för med hjälp av en miljard eller så kan man köpa sig all den plats man önskar för att locka hem de vilseförda fåren igen.

  Jag är av den uppfattningen att PP behövs i riksdagen. Vad gäller FRA så kan och ska man seriöst diskutera vad som ska ske med organisationen. Jag menar dock att det idag är motsvarande politisk harakiri att inför valet kräva att FRA läggs ned. Den debatten blir försvarspolitisk, ger motståndaren allt överläge och kan inte vinnas på ett sätt som gör att väljarna också vinns. Det har tagit ett par år att komma dit vi är idag vad gäller folks kunskap och förståelse av FRA frågan och att idag kräva att lagen rivs upp och görs om finns det ju t.o.m andra riksdagspartier som ställer sig bakom. Detta ger PP en sorts legitimitet och innebär att ett förslag från PP som har ett såpass brett stöd inte kan vara fullständigt galet.

  Politik i en valrörelse är i mångt och mycket ett bländverk. Budskap ska paketeras och serveras på ett så aptitligt och säljande sätt som möjligt.
  Att slå in ett paket med ett löfte om att riva upp en lag som inkräktar på väljarnas integritet går bra men att slå in ett paket som motståndarna kommer att påstå innehåller slutet på Sveriges säkerhet och som riskerar vår självständighet som nation, blir tufft att ens skänka bort.

  Även om det argumenteras för att FRA ska ersättas med annat så kommer människor, med högljutt och benäget bistånd av riksdagspartierna, att få höra att PP vill lägga ner FRA och därigenom blottställa oss helt mot attacker från den ene eller den andre. Det kommer att skrämmas med ryssen och man kommer att skrämma med organiserad brottslighet som i horder, likt en gång Djingis Kahns trupper, kommer att välla in i landet, döda din mor och våldta din syster. (här kan jag nu möjligen ha gjort mig skyldig till en lättare överdrift men I think U get my drift)

  PP har inte den nödvändiga trovärdigheten för att kunna vinna den debatten helt enkelt. Det är alltså inget bra förslag att trolla fram ur partihatten i det här läget och jag skulle önska att PP:s ledning kunde inse det så snart som möjligt. Dessutom så har man väl heller inget genomarbetat förslag till hur och med vad som FRA skulle ersättas vilket får utgöra ytterligare ett argument.

  Till sist, jag skulle ju inte skriva så långt, så har jag med detta gjort vad jag har kunnat för att försöka få er att förstå att detta inte är en fråga som bär er in i riksdagen utan tvärtom stoppar er redan i höjd med Solna. Om PP ändå väljer att ta med sig det här kravet hela vägen så ber jag tyst om att opinionsvindarna ska blåsa på ett sådant sätt att ingen uteslutande av taktiska skäl bestämmer sig för att spela det kortet. Det finns scenarion som gör att det möjligen kan gå vägen ändå men att t.ex hoppas på en opinionssiffra på 0,7% en vecka före valet för att sedan lyckas med en spurt som ingen märker är i sig ett scenario men hur trovärdigt eller sannolikt är det? Lägg inte ner FRA i den här valrörelsen. Gör något politiskt som att begära en sanningskommission och en rejäl svensk utredning först. På sanningskommissionståget får ni dessutom passagerare av god kaliber som advokatsamfundet vars Anne Rahmberg krävt detta upprepade gånger. Det är i nuläget otroligt mycket klokare och bättre för partiet och i slutänden så kommer en sådan jämkning kanske att få som konsekvens att FRA läggs ner snabbare än annars. Med PP i riksdagen som pådrivare av sanningskommissionen och dess arbete och, glöm inte det, under mandatperioden välbesökta presskonferenser, så får ni tillfälle att lägga en bra grund inför 2014. Lägg fram ett krav på att lägga ner FRA och ni får som oss andra se den där presskonferensen på svt play när ni kommer hem från det jobb ni skulle varit tjänstlediga från om ni kommit in i riksdagen.

  Kommentar av Michael Gajditza — 18 maj 2010 @ 4:46

 40. Hej Christian! Ja, Sverige behöver definitivt en från den politiska sfären helt fristående Författningsdomatol. Denna ska lagföra och straffa poliker från kommunal till riksnivå och skatteavlönade tjänstemän inom offentligt sektor på alla nivåer när de konstaterat brutit mot våra grundlagar, FN’s och Europarådets konventilner om mänskliga fri och rättigheter, FN*s barnkonvention o.dyl. Risken att landet efter en sådan reform kommer att styras av jurister är nonsens. Det är självklart att politiker gnölar om någon från en av dem okontrellerbar instans ser till att de håller sig till Sveriges författning i sin gärning. Men det får de som alla vi andra stå ut med att följa lagen. Vad ska vi annars ha en Författning, våra grundlagar till? Kulisser vilka bakom det döljer sig ett lite nordlig maffioområde med ”män av heder” som gör lit hur de vill?

  Det här är fritt efter 1700-talsfilosofen Montesqiue som sa ”att en demokrati mår dåligt om inte det råder balans mellan dess statsmakter. (Riksdag, Regering, Den Dömade och Den granskande, d.v.s. Den Lagstiftande, den Verkställande, Domstolsväsendet och Fria Media) I Sverige haltar det betänkligt idag när statsmakten regeringen piskar landets högsta lagstiften organ Riksdagen att godkänna t.ex. IPRED- och FRA-lagarna. Efter sådan uppvisning av maktfullkomlighet från en av statsmakterna – den verställande, Regeringen) är det tveksamt om Sverige längre ÄR en demokrati.

  Färskaste exemplet på att obalans råder är den sanslösa politiska påverkan domstolsväsendet utsatts för då det uppenbarligen är helt OK att vara jävig och öppet stödja organisationer djupt inblandade i rättsliga mål man själv ska döma i. Till tveksamheten om Sverige är en demokrati tillkommer frågan om vi numera lever och bor i en rättstat.

  Dagen händelse av väl annars att The Pratie Bay stängts av från nätet. Kommer du, Christian, att med hälp av EU och med samma argument TPB stängts av, se till att sökmotorerna Google och Yahoo släcks, otäcka förmedlare av torrentfiler som är?

  Kommentar av Cnab — 18 maj 2010 @ 9:10

 41. Martin (kommentar 28):

  Nu får du väl ge dig.

  Ena sekunden vill partiets kårfifflare plocka bort CE ur styrelsen på grund av ett påstått ekonomiskt beroendeförhållande. (Det vill säga att CE till större delen använder sina lönepengar från EU till att anställa assistenter i Sverige. Vilket f.ö. var på styrelsens rekommendation.)

  I nästa ögonblick kräver samma människor att CE skall öppna sin privata plånbok för att finansiera partiets verksamhet. (CE hade erbjudit sig att låna ut en slant till partiet privat, vilket han av naturliga skäl drog tillbaka när han inte var på förslag till omval och då det talades om att på sikt byta ut de flesta gamla kända namn ur styrelsen. Man lånar ju liksom inte ut privata pengar till folk som man inte vet vilka de är.)

  Hur skall man ha det? Man kan liksom inte vara mot och för att (pp) får pengar från CE på samma gång.

  För övrigt kan påpekas att CE de facto skjuter till ungefär 30.000 kr per månad till (pp) från de ”kontorspengar” han får från EP. Det vill säga 300-400.000 spänn per år. Pengar som han, formellt sett, skulle ha rätt att stoppa i egen ficka om han skulle vilja. Så man kan knappast anklaga CE för att vara småsint eller snål. Som partimedlem tycker jag snarast att man skulle vara glad och tacksam över hans bidrag.

  Jag blir bara så trött på detta evinnerliga krypskytte från människor som tycker det är roligare att obstruera i konstruerade organisationsfrågor än att bilda opinion och att vinna val.

  Kommentar av Henrik Alexandersson — 18 maj 2010 @ 11:44

 42. @ Michael Gajditza #39: ja, alltså, att gå ut i valrörelsen med att lägga ner FRA och att ha det krav för stödja ett block i vågmästarställning, tror jag är lite väl magstarkt. Där tror jag man ska nöja sig med att avskaffa FRA-lagen, vilken man dock VERKLIGEN ska/måste göra!

  Däremot, när FRA-lagen är tillbakarullad, vad är då FRA? Jo, en menlöst slöseri med skattepengar. Det rätta vore att göra liknande plan A som jag länkade i förra kommentaren. Riv upp och bygg nytt.

  Så, även om PP nog inte ska _kräva_ FRA nedläggande är det ändå det rimliga att göra iom FRA-lagens avskaffande. PP skulle i min mening väl iofs kunna tänka sig ett FRA utan FRA-lag, även om det är en rätt osmakligt och idiotiskt slöseri med skattepengar (vilket pp inte tar ställning till per se hur de ska användas).

  Kommentar av Björn Odlund — 18 maj 2010 @ 19:53

 43. Som konkret förslag till hur PP fortsättningsvis, enligt min uppfattning, bör hantera frågan lämnas nedanstående tanke.

  1. FRA-lagen ska naturligtvis behandlas på det sätt man hela tiden gjort.

  2. I syfte att kontrollera om FRA historiskt följt gällande lag skall en sanningskommission tillsättas för att granska myndigheten.

  3. Sanningskommissionen måste ges fullständig och oinskränkt rätt att granska material.

  4. Kommissionen skall även ges rätt att hålla utfrågningar med nuvarande och tidigare anställda vilka hörs upplysningsvis. Framkommer misstanke om brott äger kommissionen rätt att ta del av allt det material som framkommer vid en förundersökning utförd inom ramen för ordinarie rättsväsende inklusive Säpo.

  5. Kommissionens arbete avses även ligga till grund för de direktiv som en ny parlamentarisk utredning erhåller för att ta fram underlag för en ny organisation och inriktning av svensk signalspaning.

  6. Såväl kommission som utredning garanteras de anslag som krävs för att arbetet ska kunna föreläggas först konstitutionsutskottet och därefter riksdagen under den kommande mandatperioden.

  7. Under den tid som signalspaningen kommer att bedrivas i avsaknad av formellt lagstöd, då FRA-lagen rivits upp, skall tydliga avgränsningar för signalspaningen finnas vilka i första hand skall säkerställa spaning för rent militärt bruk.

  8. Ansökningar från andra myndigheter skall i alla avseenden vara utformade så att den personliga integriteten skyddas. Regler och anvisningar kring det särskilda integritetsstöd som ges skall utformas av en kommitte bestående av representanter från de myndigheter som idag har att värna integriteten samt av en ledamot vardera från advokatsamfundet, lagrådet, journalistförbundet, Helsingforskommitten samt från landets tre största juridiska fakulteter.

  Detta är snabbt nedskrivet en modell för hur FRA skall läggas ned utan att det behöver uttalas att så är fallet.

  Fördelarna är givna och tydliga. För kravet på sanningskommission kan PP påräkna stöd från t.ex advokatsamfundet vilka också får en plats i den kommitte som enligt punkt åtta har att ta fram regler för integritetsskyddet. Att PP på så vis kan erhålla credit från en så etablerad institution skapar synergi och spinoffeffekter för andra delar av PP:s program.

  Kan någon lasta PP för att man begär att sanningen skall redovisas? Kan någon kritisera att landets främsta expertis blir de som tar hand om att tillse att de regler som utformas blir korrekta?

  Sanningskommissionen ges inga extraordinära rättsmedel utan har att i samverkan med ordinarie rättsvårdande myndigheter hantera frågor om ev kommande misstankar om brottslig verksamhet. Att resultatet föreläggs konstitutionsutskottet är för att täcka den politiska vinkeln. Statsråd kan ha varit inblandade i olagligheter.

  Ung Pirat är naturligtvis fria att driva en tuffare linje med krav på omedelbar nedläggning om de så önskar men jag hoppas att de inte gör det utan ansluter sig till den skissade modellen ovan.

  Jag har säkert glömt en del och inte tänkt på en del annat men som politiskt ideverktyg får det jag skrivit ändå sägas vara en grund för en kompromiss som i slutänden kan visa sig ha stor betydelse för valresultatet.

  Kommentar av Michael Gajditza — 18 maj 2010 @ 21:30

 44. Jag tror vi behöver en författningsdomstol men medlemarna där bör inte handplockas pga risken för kompis val.

  Skulle man inte kunna ha ett lottningsförfarande från en rejäl pool av kvalificerade personer? Lotta först, fråga sedan om de vill ha jobbet och i så fall, ge dem en rejäl lön. Låt dem arbeta med ett förordnande på fem år och byt sedan ut alla medlemmar så de inte biter sig fast i jobbet.

  Kommentar av Michael — 19 maj 2010 @ 18:12

 45. Det var jag på post 44 ovan, bara så jag inte av misstag samanblandas med Michael Gajditza ovanför mig. Får se till attt lägga till mitt efternamn i forsättningen.

  Kommentar av Michael Pettersson — 19 maj 2010 @ 18:14

 46. Bra tänkt!

  Kommentar av Rick — 22 maj 2010 @ 18:52

 47. […] kommentarer om politiska domar. Och en samtidigt vanligt utbredd uppfattning i Piratpartiet att politikers makt bör begränsas i övervakningsfrågor. I det första fallet, om fildelning, finns uppfattningen att politikerna […]

  Pingback av Mognad « Stenskott — 27 november 2010 @ 6:19


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: