Christian Engström, Pirat

19 februari 2013

Och så kom utpressningshotet från Rättighetsalliansen

Filed under: The Pirate Bay — Christian Engström @ 15:47

Piratpartiet har idag fått ta emot ett hotbrev från Rättighetsalliansen (f.d. Antipiratbyrån). De skriver att om inte Piratpartiet slutar hjälpa The Pirate Bay med internetaccess, då hotar de att stämma ”Piratpartiet, deras styrelseledamöter och andra ställföreträdare”.

I vårt pressmeddelande berättar vår partiledare Anna Troberg hur upprörd hon är över hotet:

– Piratpartiets verksamhet är laglig och laglig verksamhet ska inte behöva utsättas för hot av den här typen. Det är inte olagligt att förse Pirate Bay med internetaccess, säger Troberg. Det finns ingen lista över olagliga sajter som internetleverantörer inte får ge internetuppkoppling till.

Lagen om elektronisk kommunikation och EU’s e-handelsdirektiv säger båda att den som tillhandahåller internetaccess inte har något ansvar för vad som skickas i kablarna. Enligt lagen torde vi ha solklart rätt.

Men räcker det, när vi såg i Pirate Bay-målet hur rättsväsendet med hjälp av bland annat en mutad polis i förundersökningen och en jävig domare i tingsrätten glatt dömde alla de åtalade till fängelse och astronomiska skadestånd (inklusive den fjärde personen som inte hade ett skvatt med The Pirate Bay att göra)?

Vi har till den 26 februari på oss att fundera på den saken.

Läs pressmeddelandet från Piratpartiet

27 kommentarer

 1. Ni har på ett mycket grundmurat sätt LEK på er sida, så en stämning kan inte bli annat än en enorm PR vinst för partiet. Ni har blivit serverade en PR-kupp på silverfat, sumpa inte den chansen. Hitta gärna något att stämma tillbaks med, och ta i så det ryker och osar om det gärna riktat personligt mot ett lämpligt urval av personer..

  Kommentar av steelneck — 19 februari 2013 @ 17:26

 2. steelneck,
  är du säker på det? I TPB-domen står det: ”Inte heller i övrigt är det bevisat att Carl Lundström deltagit i administrationen eller organisationen av fildelningstjänsten TPB på annat sätt än att tillhandahålla datorer, bredbandsuppkoppling och datorskåp. Han ska därför inte fällas till ansvar för mer än just dessa handlingar. ”. Och se’n har du ju 19 § i e-handelslagen.

  I och för sig kanske risken för straff/skadestånd är lägre än för att domstolen beviljar ett vitesförbud så som skedde i fallet Black Internet.

  För övrigt tycker jag att det är intressant att rättighetsalliansen inte nämner några specifika verk i sitt brev eller kräver att Piratpartiet ska se till att specifika verk som alliansen äger rätten till ej ska länkas på TPB. Kan de verkligen påstå att alla rättsliga åtgärder är uttömda utan att ens försöka göra det? Jag undrar om detta är en medveten strategi.

  Kommentar av Tor — 19 februari 2013 @ 18:33

 3. Jag är medlem i Piratpartiet. Jag donerar pengar till Piratpartiet (en hundralapp här, en tusing där) . Jag är alltså del av den svärm som finansierar verksamheten. rättighetsalliansen borde alltså skicka ett likadant brev till mig!
  Om rättighetsalliansen anser att det är ett brott att Hjälpa till att tillhandahålla internetaccess till TPB, så skall även jag dömas för Medhjälp.

  Kommentar av Svärmor — 19 februari 2013 @ 19:35

 4. Då får de stämma alla medlemmar i Piratpartiet som stödjer denna verksamhet! Blir väl sisådär 15900 medlemmar att göra rättegång för.

  Kommentar av Anonym — 19 februari 2013 @ 21:03

 5. […] omedelbart upphöra med att tillhandahålla internetaccess till The Pirate Bay (TPB). Man har gett Piratpartiet och Serious Tubes en vecka på sig att vidta nödvändiga åtgärder. Om besked inte lämnas senast […]

  Pingback av Rättighetsalliansens krav på Piratpartiet vidgar medverkansansvaret : Cybernormer.se — 19 februari 2013 @ 22:41

 6. […] några andra som skrivit om detta: Pirate Times (engelska), Anton Nordenfur, Fredrik Holmbom, Christian Engström, Marit Deldén, Upphovsreträtt, Frekar, Magnihasa, Hax. Sundsvalls Tidning, Norrköpings […]

  Pingback av Jag är numera pirat. Pontén made me. | DeepeditionDeepedition — 19 februari 2013 @ 23:04

 7. @Tor: De bakom TPB _drev_ sajten och blev därför dömda för medhjälp till upphovsrättsbrott, den grundläggande handlingen var _inte_ att vara en ISP. Annars skulle exakt varje ISP i hela sverige och för den delen världen, vara medhjälpare till upphovsrättsbrott eftersom exakt alla ISPer har kunder som använder TPB eller något liknande. Telia skulle kunna dömas för medhjälp till barnpornografi eftersom de säkerligen har någon pedofil som kund. Eller varför inte klämma åt posten för mehjälp till knarkbrott eftersom de bevisligen gång på gång befodrar brev innehållandes knark.

  De bakom TPB kunde inte stödja sig mot LEK helt enkelt eftersom de drev sajten, PP driver inte TPB. Det här handlar om att skrämmas, de spelar ett spel och det är ett gyllene tillfälle för PP. Men det kan också innebära att PP saga är all om PP låter sig skrämmas, då tar sagan PP slut om 6 dagar.

  Kommentar av steelneck — 19 februari 2013 @ 23:29

 8. Låt nu för allt i världen inte detta bli en repris på den första TPB-rättegången. Om rättegången tillåts handla om upphovsrätt så kommer Piratpartiet att få spö så att det rungar om det.

  I ordinära upphovsrättsmål är det olika rättighetshavare som tvistar om vem som har rätt till hur mycket pengar. Vem som har spridit eller inte spridit det ena eller andra verket har domarna normalt ingen anledning att grubbla över. En skiva har getts ut eller en film har sänts i TV eller något, och vem som är ansvarig utgivare råder det inget tvivel om. Vad domstolen har att ta ställning till är vem som innehar vilka rättigheter och licenser, vilka rättigheter som ingick i ett köp, huruvida en viss licens tillåter en viss form av spridning, eller (som i fallet Röyksopp som DN skrev om i dag) huruvida en person har haft tillräckligt inflytande över ett verk för att räknas som upphovsman. Om domstolen ser det här målet ur den synvinkeln så kommer det att se glasklart ut: Varken Piratpartiet eller Pirate Bay är upphovsmän till verken si och så, och har inte heller haft några licenser för att sprida dem, och därmed är saken klar och det ska betalas femtioelva fantasiljoner i skadestånd.

  Om ni ska ha någon chans att vinna i en domstol så måste domarna förmås att inse att det här fallet är fullständigt annorlunda. Ni måste tjata ihärdigt om budbärarimmunitet och brevhemlighet så fort det finns minsta chans.

  Kommentar av Björn Persson — 19 februari 2013 @ 23:41

 9. You can’t win, Pontén. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.

  Kommentar av Oldtimer — 20 februari 2013 @ 0:06

 10. […] några andra som skrivit om detta: Pirate Times (engelska), Anton Nordenfur, Fredrik Holmbom, Christian Engström, Marit Deldén, Upphovsreträtt, Frekar, Magnihasa, Hax, Falkvinge, Mina Moderata Karameller, […]

  Pingback av Jag hade nästan gått vidare, nästan. (Orättfärdighetsalliansens utpressninsförsök mot Piratpartiet) « Scaber Nestor — 20 februari 2013 @ 9:19

 11. […] några andra som skrivit om detta: Pirate Times (engelska), Anton Nordenfur, Fredrik Holmbom, Christian Engström, Marit Deldén, Upphovsreträtt, Frekar, Magnihasa, Hax, Falkvinge, Mina Moderata Karameller, […]

  Pingback av Jag hade nästan gått vidare, nästan. (Orättfärdighetsalliansens utpressningsförsök mot Piratpartiet) « Scaber Nestor — 20 februari 2013 @ 9:21

 12. Härligt! Äntligen någon som plockat upp piratpartiets järnrör.

  Kommentar av Hemmafrun — 20 februari 2013 @ 12:41

 13. […] som skrivit om det: Anton Nordenfur, Christian Engström, Copyriot, Cybernormer, Deepedition, Emma, Fredrik Holmbom, Frekar, Magnihasa, Marit Deldén, […]

  Pingback av Kom igen, nu löser vi det här! | Adam Eltér — 20 februari 2013 @ 14:11

 14. […] har Rättighetsalliansen (tidigare Antipiratbyrån) hotat med stämning om man inte stänger av leveransen innan den 26 februari. Enligt brevet från […]

  Pingback av Piratpartiet riskerar att stämmas för sin medverkan i The Pirate Bays kriminalitet « Nej till pirater och Piratpartiet — 20 februari 2013 @ 18:00

 15. […] mostly Swedish, sources on this: Pirate Times (English), Anton Nordenfur, Fredrik Holmbom, Christian Engström, Marit Deldén, Upphovsreträtt, Frekar, Magnihasa (also writing about chilling […]

  Pingback av A Chilling Effect: Commercial Interests vs Free Speech | Transparency, Social Media and Cultural Patterns — 20 februari 2013 @ 18:29

 16. Varför ska ni fundera om ni är så bergsäkra på att det är lagligt?

  Jag är tämligen säker på att ni kan bli fällda men välkomnar att stämningen prövas rättsligt.

  Kommentar av nejtillpirater — 20 februari 2013 @ 20:32

 17. @nejtillpirater (#18)
  Det är ju ”rättighetsalliansen” som satt tidsgräns. Jag tror inte PP funderar särskilt mycket. Själva brevet torde inte ha någon rättsverkan, eftersom ”rättighetsalliansen” vare sig pekat ut något specifikt intrång eller att de är behöriga att driva rättssak för ett visst verk.

  Kommentar av Johan Tjäder — 20 februari 2013 @ 23:14

 18. Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation är inte tillämplig alls i detta. Det är snarare då lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, som är Sveriges genomförande av E-handelsdirektivet (2000/31/EG)

  Alldeles självklart är inte lagtolkningen, eftersom det finns motstående intressen. E-handelsdirektivet står mot Upphovsrättsdirektivet (2001/29/EG) vari det står i artikel 8.2 att ”Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att rättsinnehavare, vilkas intressen berörs av en intrångshandling som utförs inom dess territorium, kan föra talan om skadestånd och/eller begära föreläggande samt, i tilllämpliga fall, föra talan om beslag av det material som använts vid intrånget och även av sådana anordningar, produkter eller komponenter som avses i artikel 6.2.”

  Denna bestämmelse återfinns i 53 b § upphovsrättslagen.

  Vilken bestämmelse ska då gå före? En utgångspunkt i det fallet är att den bestämmelse som är mest specifik får företräde. E-handelsdirektivet föreskriver ett allmänt skydd mot medhjälparansvar oavsett vilket brott som underlättas genom förmedlandet av informationen. Upphovsrättsdirektivet beskriver däremot ingripande för ett visst specifikt brott, och kan alltså sägas vara ett undantag från E-handelsdirektivet.

  Alltså bör bestämmelserna i Upphovsrättslagen ges företräde, vilket gör det möjligt att förelägga en internetleverantör att upphöra med leveranser. Detta är ju också gällande rätt, om än enbart för att operatörer som drabbats valt att inte driva frågan vidare. Det skulle behövas ett klart uttalande från HD.

  Dessutom, ett föreläggande gäller ju endast tills rätten har avgjort sakfrågan, vilket är anledningen till att man kan göra sådana inskränkningar utan att det kan sägas bryta mot yttrandefriheten.

  Kommentar av Johan Tjäder — 20 februari 2013 @ 23:36

 19. nejtillpirater skrev:

  Varför ska ni fundera om ni är så bergsäkra på att det är lagligt?

  Eftersom det svenska rättsväsendet har visat sig vara genomkorrumperat och inte följa lagen i fall som har något med The Pirate Bay att göra.

  Kommentar av Christian Engström — 21 februari 2013 @ 9:14

 20. […] framför dem, skickade av en hänsynslös och mäktig lobbygrupp i syfte att kväsa obekväma men rimlgien helt lagliga röster som ifrågasatte deras politiska […]

  Pingback av Vem bryr sig om hotet mot demokratin? « Calandrellas blogg — 21 februari 2013 @ 16:32

 21. […] Jag ställde en fråga i en av trådarna hos Christian Engström: […]

  Pingback av Piratpartiet erkänner äntligen sin juridiska inkompetens « Nej till pirater och Piratpartiet — 21 februari 2013 @ 17:56

 22. […] framför dem, skickade av en hänsynslös och mäktig lobbygrupp i syfte att kväsa obekväma men rimlgien helt lagliga röster som ifrågasatte deras politiska […]

  Pingback av Free and thinking » Demonstrera i Stockholm 23/2 till stöd för Piratpartiet - IDG.se - Störst på it-nyheter — 22 februari 2013 @ 18:15

 23. […] 2, Anna Troberg 3, Anna Troberg 4, Anna Troberg 5, Copyriot, Nikke, Anton Nordenfur, Humblebee, Christian Engström, Marit Deldén, Upphovsreträtt, Frekar, Rick Falkvinge, Mina Moderata Karameller, Free Thinking, […]

  Pingback av Sysadminbloggen — 27 februari 2013 @ 0:00


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: