Christian Engström, Pirat

19 mars 2012

Mitt tal mot Datalagringsdirektivet DLD

Filed under: datalagringen,informationspolitik — Christian Engström @ 12:47
Tags: , ,

Se mitt tal mot datalagringen (5:30 min)

I lördags var det demonstrationer mot Datalagringsdirektivet på flera platser i landet.

Jag talade på Sergels Torg i Stockholm, och Mikael Persson filmade och har lagt ut talet under rubriken ”Cecilia Malmström, förut liberal, nu bara folpartist…” (5:30 min). Även Urban Sundström filmade och la upp samma tal på Youtube.

Mitt budskap var att även om vi kommer förlora omröstningen i riksdagen nu på onsdag den 21 mars, och Datalagringsdirektivet blir infört i svensk lag, så är kampen inte över för det.

Datalagringsdirektivet har blivit underkänt av författningsdomstolarna i Tyskland, Rumänien och Slovakien, och direktivet ska revideras av EU. Den som är ansvarig för att så sker är Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, som tidigare var liberal, men numera bara är folkpartist.

Politik är alltid ett maratonlopp, och det kommer fler slag även om vi förlorar i riksdagen nu på onsdag. Att medborgare engagerar sig och visar att de bryr sig sänder en mycket starkare signal till politikerna inne i olika parlament än man kanske föreställer sig som vanlig medborgare. Det har jag kunnat se med egna ögon nu när jag har varit folkvald i drygt två och ett halvt år. Protesterna mot ACTA-avtalet är perfekt exempel.

Att protestera och uttrycka sin mening kan ibland vara hopplöst, för att man vet att man kommer förlora, men det är aldrig någonsin meningslöst. Därför kommer vi att fortsätta slåss mot både Datalagringsdirektivet och alla andra integritetskränkande bokstavskombinationer som kommer från EU.

…………

Läs mer hos Markus ”Lake” Berglund, som har en föredömlig samling med länkar om datalagringen och helgens demonstrationer.

Annonser

18 mars 2012

Piratpartiet för ett mer demokratiskt EU

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 16:17
Tags: ,

EU behöver byggas om så det blir mer öppet och demokratiskt. Men hur?

Vi håller på och tar fram ett reviderat politiskt program i Piratpartiet. För ett par veckor sedan hade partiets styrelse möte, och beslöt och beslöt att lägga följande proposition till partiets vårmöte:

Proposition: Ett mer demokratiskt EU

Till Piratpartiets vårmöte 2012

Bakgrund
Politiken på EU-nivå spelar en viktig roll för många av Piratpartiets kärnfrågor. EU är den politiska nivå där Piratpartiet idag har ett direkt och betydelsefullt inflytande, och där vi kan visa för väljarna att en röst på Piratpartiet gör tydlig skillnad. Valet till EU-parlamentet kommer att vara det första av de många val som kommer att hållas ”supervalåret” 2014.

Det är därför både politiskt och kampanjstrategiskt viktigt för Piratpartiet att ha en väl genomtänkt och väl genomdiskuterad politik i EU-frågorna, som vi tidigt kan presentera för väljarna. Därför har styrelsen valt att kickstarta arbetet med sakpolitik genom att lägga fram förslag till ett antal sakpolitiska ställningstaganden kring EU-frågor, som skulle kunna ligga till grund för sakpolitiska program om EU-politik för partiet.

Höstmötet 2011 fastställde ju en ny process för partiets arbete med sakpolitik: Konkreta ställningstaganden, gärna bara någon mening långa, antas av medlemsmöte och förs in i en sökbar logg, så att vi lätt kan hitta alla ställningstaganden. När sedan tillräckligt mycket ställningstaganden finns i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena gjort, och utformar lämpliga förklarande och motiverande texter mellan eller ovanför de konkreta ställningstagandena.

Överväganden
Sveriges medlemskap i EU medför både möjligheter och utmaningar. Ett organiserat samarbete mellan demokratiska stater skulle kunna användas för att värna rättssäkerhet och integritet, hålla upphovsrättsindustri och idémonopolister stången och säkra alla EUs invånares tillgång till billig och väl fungerande digital infrastruktur.

Men det är inte vad EU gör. Istället driver unionen på övervakningshysterin, och går upphovsrättsindustrins och andra idémonopolisters ärenden. Mycket av detta beror på att beslutsfattandet i EU inte är tillräckligt öppet och demokratiskt. Komplicerade beslutsstrukturer ger stort inflytande åt tjänstemän och lobbyister. Indirekt utsedda makthavare har för många möjligheter att gömma sitt ansvar. De direktvalda politikerna har för lite inflytande.

Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som det är näst intill omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja. Men när vi nu är med i EU, då har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt, öppet och någorlunda vettigt.

Förslag
Därför föreslår styrelsen mötet att fastställa att PP tycker att:

  • Piratpartiet konstaterar att Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar.
  • EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.
  • Större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
  • Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän.
  • Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet.
  • Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
  • Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
  • På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.
  • Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan

Det här är alltså ett förslag från styrelsen till vårmötet, som beslutar om vårt politiska program.

Kommentarer? Finns det något mer som vi borde lägga till när det gäller kritik av EU och bristen på demokrati där?

…………

Foto Christian Engström, fritt att spridas CC0

7 mars 2012

Så försöker Telia stoppa Skype

Filed under: informationspolitik,Net Neutrality — Christian Engström @ 16:36
Tags: ,

Läs debattartikeln i Expressen

Jag skriver om nätneutralitet i Expressen idag:

Telia har meddelat att de kommer att ta extra betalt av kunder som använder Skype i deras trådlösa nät. Man kan förstå att ekonomiavdelningen gnuggar händerna av förtjusning. Men vad det handlar om är att man parasiterar på andra.

Läs debattartikeln i Expressen

2 mars 2012

”Ett brott att skriva på Acta-avtalet”

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 11:05
Tags: , ,

Läs debattartikeln hos Göteborgsposten

Acta-avtalet strider på punkt efter punkt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det är bara en av flera allvarliga konsekvenser om upphovsrättsavtalet undertecknas av bland andra Sverige, skriver jag, Jacob Hallén (PP) och Grith Fjeldmose (V) i en debattartikel.

Läs mer hos Göteborgsposten

1 mars 2012

ACTA ingår i ett större mönster

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 11:48
Tags: , ,

Läs min replik om ACTA hos SvD

EU-kommissionär Karel De Gucht, som är den som driver på för att få igenom ACTA-avtalet, hade härom dagen en debattartikel hos SvD, där han skriver att ”ACTA kommer inte att censurera internet”.

Läs min replik hos SvD: ”ACTA ingår i ett större mönster

28 februari 2012

Dataroaming blir billigare, men fortfarande dyrt

Filed under: informationspolitik,Roaming — Christian Engström @ 19:35
Tags: ,

Industriutskottet i EU-parlamentet röstade om dataroaming idag

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Idag på morgonen röstade EU-parlamentets utskott för industrifrågor (ITRE) om pristak på dataroaming i Europa.

Pristaket i konsumentledet blir cirka 5000 kronor per gigabyte från den 1 juli 2012, 3000 kronor/GB från den 1 juli 2013, och 2000 kronor/GB från den 1 juli 2014.

– Det här är ett steg i rätt riktning, men det går inte så lågt som jag hade tyckt var rimligt, säger Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet. Ett pristak i konsumentledet på 200 till 300 kronor per gigabyte hade varit rimligare. Då hade priset för dataroaming hamnat i närheten av vad mobilt internet kostar inom landet.

I dag kostar det mellan 20000 och 40000 kronor per Gigabyte (GB) att använda internet med mobiluppkoppling när man är på resa i andra EU-länder. En vanlig smart telefon använder normalt 0,5 till 1 GB per månad. Mobil datoranvändning ligger på runt 5 GB per månad. Detta ger orimligt höga räkningar för både privatpersoner och småföretagare som är på resande fot.

Nästa steg efter dagens omröstningen i industriutskottet ITRE är att förslaget till prisreglering kommer att gå till förhandling mellan EU-parlamentet och ministerrådet. Därefter kommer EU-parlamentet rösta om förslaget i plenum. Det är alltså inte ett slutgiltigt beslut ännu.

– Det kan fortfarande finnas en liten chans att förbättra förslaget, och från Piratpartiets sida kommer vi kommer fortsätta göra vad vi kan för att sänka priserna ytterligare, säger Christian Engström.

– Vettiga priser på dataroaming är nödvändiga för att den inre marknaden ska fungera i EU. Jag hoppas att det fortfarande finns en möjlighet att få de andra partierna i EU-parlamentet att inse det, säger Christian Engström.

22 februari 2012

EU-kommissionen frågar EU-domstolen om ACTA

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 16:12
Tags: , ,

- ACTA har väckt många frågor hos medborgare, säger Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet

Pressmeddelande från Piratpartiet:

EU-kommissionen beslutade idag att fråga EU-domstolen om ACTA-avtalets förenlighet med unionens regler om yttrandefrihet och dataskydd. Beslutet kommer efter omfattande protester i många medlemsstater mot ratifikationsprocessen.

– En rättslig prövning är naturligtvis på sin plats. Men dagens beslut är ändå märkligt, både vad gäller tidpunkt och form. Ett domstolsutlåtande är begränsat till att beakta unionens så kallade primära lagstiftning, grundlagarna. ACTA handlar om mycket mer än så, säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Amelia Andersdotter.

– ACTA har väckt många frågor hos medborgare, hos industrin och hos de parlamentariker som precis var i färd med att sätta igång sitt granskningsarbete. De frågor som diskuteras gäller till exempel unionens framtida internationella handelsrelationer och vår industris möjligheter att utvecklas dynamiskt på internet. Dessa frågor kan bara besvaras av de politiska institutionerna. Att skjuta över avtalet till domstolen innebär att parlamentets granskningsarbete kommer att skjutas på framtiden, säger Andersdotter som är rapportör för Europaparlamentets industriutskotts utlåtande om ACTA.

– Opinionen mot avtalet, både innanför och utanför parlamentet, har varit väldigt stark och nu hoppas kommissionen förmodligen att motståndet ska lägga sig sig, medan avtalet puttrar i Luxembourg så att man sedan kan godkänna det i lugn och ro.

– Det viktigaste kommer nu att bli exakt vilka frågor kommissionen ställer till domstolen, säger Andersdotter. Kommer man att ställa relevanta frågor, om avtalets effekter på hur unionens nuvarande och framtida lagar skall tolkas med avtalet i beaktan, eller är det här bara ett sätt för kommissionen att slippa nederlag efter en politisk debatt om informationssamhällets framtid – som engagerat europeiska medborgare över alla gränser?

– ACTA-processen har präglats av hemlighetsmakeri och av en önskan av att hålla avtalet undan allmän debatt, säger Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet. Nu när den allmänna debtten ändå hunnit ikapp makthavarna väljer man åter att lyfta bort processen ur allmänhetens ljus.

– Så väl kommissionen som Sveriges EU-Kommissionär Cecilia Malmström och den svenska regeringen måste nu ta ansvar för att rätt frågor, rätt ställda sänds till EU-domstolen. Detta får inte bli ännu ett i raden av makthavarnas svek mot den unga politiskt engagerade nätgenerationen.

Länkar:
Pressmeddelande från EU-kommissionär Viviane Reding:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/quote_statement_en.pdf

Pressmeddelande från EU-kommissionär Karel De Gucht:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=778

Andra om ämnet: DN, Hax,

17 februari 2012

SVT från EU-parlamentet om demokrati och ACTA

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 19:46
Tags: , ,

Jag diskuterade demokrati och ACTA med Christofer Fjellner (M) och Anna Hedh (S)

I veckan diskuterade vi demokrati, ACTA och hemlöshet i programmet SVT Forum från EU-parlamentet i Strasbourg. De andra EU-parlamentarikerna var Christofer Fjellner (M) och Anna Hedh (S).

Avsnittet om ACTA börjar på 10:28 i veckans sändning från Europaparlamentet med SVT Forum, men även diskussionen om demokrati i början av programmet har med ACTA att göra.

Efterlysning: Film från ACTA-demon

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 17:02
Tags: , ,

Oskari Pastila, dokumentärfilmare

Hax skriver:

Oskari Pastila är en finsk dokumentärfilmare, som följer ett antal ledamöter i Europaparlamentet. En av dem är Pirate MEP Christian Engström.

Tyvärr kunde han inte vara med vid demonstrationen mot ACTA i Stockholm härom veckan. Men han undrar om någon har videofiler av bra kvalitet från demonstrationen och på Christian när han talar – som han kan få använda i filmen.

If so, sänd en rad till hax (at) bahnhof.se – så ordnar jag samband.

13 februari 2012

”Vi har god chans att stoppa ACTA”

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 17:40
Tags: , ,

Läs mer hos Europaportalen

Europaportalen har intervjuat mig om vad ACTA-avtalet:

Vilken är den allvarligaste kritiken mot Actaavtalet?

– Skadestånden för fildelning blir värre och bygger på vad det kostar att köpa grejerna till fullpris. Med en full hårdisk med en halv miljon låtar i motsvarade det fem miljoner kronor. Det är något som en familj till en tonåring kan få betala. Man kan tycka vad man vill om fildelning men är det ett rimligt skadestånd, frågar sig Engström, europaparlamentariker för Piratpartiet.

Läs mer hos Europaportalen

« Föregående sidaNästa sida »

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: