Christian Engström, Pirat

24 augusti 2009

Rättsväsendet trakasserar The Pirate Bay

Filed under: yttrandefrihet — Christian Engström @ 17:08
Sverige 2009

Sverige 2009

The Pirate Bay har återigen blivit nedstängda av ett rättsväsende som går den amerikanska film- och skivindustrins ärenden.

Dagens Nyheter rapporterar.

Den här gången har film- och skivbolagen valt att attackera nätleverantören som förser The Pirate Bay med kapacitet. Stockholms Tingsrätt har lydigt levererat ett föreläggande mot nätleverantören som förbjuder dem att sälja kapacitet till The Pirate Bay, i väntan på att rättegången The Pirate Bay ska avgöras i sista instans.

Det här är censur, påpekar Piratpartiet i ett pressmeddelande. De stora film- och skivbolagen är inte ens beredda att invänta en lagakraftvunnen dom, utan kräver att en sajt tas bort från nätet ändå. Och Stockholms Tingsrätt gör som husse kräver.

I Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna står det att var och en ska ha frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Ibland kan man dömas i efterhand för vad man har spritt, men det ska inte få förekomma att myndigheter ger sig in och hindrar spridningen i förväg.

Den här regeln (som ingår i den svenska grundlagen) har nu tingsrätten bestämt sig för att strunta i. Det är uppriktigt sagt förjävligt.

Målet mot The Pirate Bay är stort och komplicerat, och av stor principiell betydelse. Är det lagligt att länka, eller kan man hållas till ansvar för att man erbjuder länkar till material som visar sig vara upphovsrättsskyddat? Det är den centrala frågeställningen i målet.

Men har man tillräckligt goda kontakter med rättsväsendet, vilket förstås film- och skivbranschens advokater har, då visar det sig att man inte behöver vänta på någon dom. Då räcker det med att peka på en sajt och säga att man vill ha bort den, för att domstolen ska lyda.

Men internets framtid kommer inte att avgöras i någon rättssal. Det är en politisk fråga, som bara kan avgöras på den politiska arenan. Ska det vara lagligt att länka, eller ska internet tillhöra dem som har tillgång till dyra advokater, jäviga domare och mutade poliser?

Den frågan är för stor för Stockholms Tingsrätt. Den måste politikerna, och ytterst alla vi medborgare, svara på. Nästa riksdagsval är i september 2010.

…………

Andra som kommenterar: Rick Falkvinge (PP), Opassande, Dexion

Andra bloggar om: , ,

20 augusti 2009

The Pirate Bay blockeras på Irland

Filed under: yttrandefrihet — Christian Engström @ 13:53
Irland 2009

Irland 2009

Irlands största internetleverantör Eircom kommer att blockera The Pirate Bay från den 1 september, enligt en uppgörelse mellan Eircom och skivbolagsorganisationen Irma.

Men andra irländska internetleverantörer håller emot skivbolagen. Exempelvis skriver internetleverantören UPC i ett uttalande:

UPC has informed the rightsholders that there is no basis under Irish law requiring an ISP to block access to certain websites and that it will not agree to a request that goes beyond what is currently provided for under Irish law.

(…)

Should the rightsholders proceed with their threat of legal action if UPC fails to block access to Pirate Bay, UPC has every intention of vigorously defending its position in Court.

Fortsättning kommer alldeles säkert att följa.

Själv ska jag debattera ärendet live i irländsk radio med chefen för den irländska skivbolagsorganisationen om några timmar (via telefon). Jag tror inte vi kommer vara överens.

Länkar:
Eircom to block internet access to Pirate Bay as other firms refuse
Eircom, Irma, lawsuits and website blocking — the latest
Music-swapping sites to be blocked by internet providers

…………

Andra bloggar om: , ,

2 juni 2009

PP: Skydda nätintegriteten i EU-lag

Filed under: Bill of Rights,skyddat privatliv,yttrandefrihet — Christian Engström @ 7:31
.

.

På Brännpunkt i Svenska Dagbladet gör vi ett utspel idag:

Rättigheter på internet. I EU-sammanhang ligger djävulen alltid i detaljerna. Telekompaketet är ett exempel där krångliga kompromissförslag snarare än sakfrågan har dominerat debatten. Men de medborgerliga rättigheterna på internet behöver bättre skydd än så. Ge oss ett integritetsdirektiv, föreslår Piratpartiets Christian Engström.

Läs mer hos Svenska Dagbladet.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet som pågår nu. Gå och rösta idag!

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

15 april 2009

Internet är självklart en mänsklig rättighet

Filed under: Bill of Rights,delad kultur,yttrandefrihet — Christian Engström @ 20:02
DN-artikel om telekompaketet

DN-artikel om telekompaketet

– Parlamentet har föreslagit att inga begränsningar i fundamentala rättigheter får göras utan föregående beslut av en rättslig, kompetent myndighet. Ingen i rådet förstår varför det skulle vara en god idé, säger Jörgen Samuelsson, som representerar Sverige i EU-förhandlingarna om telekompaketet.

Läs vad han säger en gång till. EU:s ministerråd tycker det är okay att inskränka medborgares fundamentala rättigheter utan domstolsbeslut. De förstår inte varför det skulle vara några problem med det.

– Är telekommunikation en mänsklig rättighet? frågar den svenska EU-representanten retoriskt.

Men som retorisk fråga betraktat är den ganska misslyckad. Svaret är nämligen solklart:

Ja, telekommunikation är en mänsklig rättighet. Hur kan en högt uppsatt tjänsteman inom den svenska staten tro någonting annat?

I artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna står det:

Artikel 10 – Yttrandefrihet
1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

Europakonventionen har ställning som grundlag i Sverige genom bestämmelerna i RF 2 kap 23§. Vilken del av den här artikeln är det som Sveriges officiella representant i EU inte förstår?

Det är samma fel som vanligt. De styrande i Sverige och Europa förstår inte att internet är en del av samhället. De tror att det är en leksak.

Hade det gällt ett förslag om att det inte skulle behövas något domstolsbeslut för att förbjuda en person att använda post, telefon, radio, teve och tidningar, då skulle de ha reagerat. Då skulle de (med rätta) sagt att det var ett absurt förslag, som alldeles uppenbart stred mot de mänskliga rättigheterna.

Men när det gäller internet kan de inte förstå att det skulle vara ett problem att göra precis samma sak.

Det behövs nya politiker som förstår att internet är en viktig del av samhällets infrastruktur. Grundlagen ska gälla även på internet.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Andra som skriver: Hax, Opassande, Scaber Nestor, Bitchslap Barbie, Madeleine Sjöstedt, Farmor Gun, Med ögat mot rälsen, Zkrivarna, Patrik Öhman, Olof, Dopplereffekten, Wiccankraft, Departementet, Badlands Hyena, Nairobikoll, Per Pettersson, Anohito, I Sverige denna tid, Du blir vad du läser, Cybernormer

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

30 mars 2009

Grundlagen ska gälla även på internet

Filed under: Bill of Rights,skyddat privatliv,yttrandefrihet — Christian Engström @ 20:49
.

.

Vi har grundlagar som ger oss medborgare vissa grundläggande rättigheter. Att det är grundlagar är för att de rättigheterna är tänkta att gälla alltid, även när samhället förändras och nya fenomen uppstår. Men på internet har många politiker fått för sig att grundlagarna inte gäller, och att de kan hitta på vilka regler de vill.

Det är en samhällsfarlig inställning från de etablerade politikerna. De behandlar inte internet som en central del av samhällets infrastruktur, utan som att det vore någon sorts experimentell ungdomsverksamhet som de kan stänga ner och begränsa om inte ungdomarna sköter sig. Det är inte en okay inställning.

Internet är vår tids allra viktigaste kommunikationsmedium. Det är ingen leksak, vare sig för ungdomar eller för några andra. Det är ingenting som ”vuxna och branscherna ska få ordning på”, som Beatrice Ask tror. Det är på riktigt. Det är en del av samhället. Och självfallet måste grundlagen och de medborgerliga rättigheterna gälla fullt ut även på internet.

Censur hör inte hemma i ett öppet demokratiskt samhälle. Det här är dessbättre en självklarhet för de flesta västerländska politiker så fort man inte pratar om internet. Yttrandefrihet är inte alltid vacker, men erfarenheten visar att den är nödvändig för att ett samhälle ska vara drägligt att bo i på lite sikt.

I traditionella medier och i äldre kommunikationskanaler är det förbjudet för staten att utöva förhandsgranskande censur, i vart fall i fredstid. Vissa saker är förbjudna att sprida, som till exempel försvarshemligheter och hets mot folkgrupp, men det leder i så fall till åtal i efterhand. Varken privat kommunikation eller massmedia får censureras på förhand. Den kungliga indragningsmakten mot tidningar avskaffades 1845.

Men på internet tycker politikerna att det är okay att införa censur. Då är det plötsligt inte längre viktigt att stå upp för friheten att ”inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden”, som det står i grundlagen.

Nu senast är det den statliga Spelutredningen som föreslår att utländska spelsajter ska censureras. Andra länder vill censurera annat. Att ropa på censur har plötsligt blivit högsta mode bland de styrande politikerna. Av någon anledning tror de at det är okay att censurera just internet, även om de är medvetna om att censur rent allmänt är något dåligt och samhällsfarligt. De ser inte internet som en del av det vanliga samhället.

Avstängning av människor från internet är ett annat exempel på att politikerna inte tar internet på allvar. De ser internet som en leksak som man kan ta ifrån barnen om de har varit stygga. De har inte förstått att internet är nödvändigt för att man som medborgare ska kunna delta i samhället av idag fullt ut.

Det kanske fortfarande är möjligt att sköta sina bankärenden, hålla kontakt med myndigheter, söka jobb och byta bostad utan att ha tillgång till internet, men det blir allt svårare. För att inte tala om att hålla kontakt med sina vänner eller delta i samhällsdebatten. Fler och fler av de normala samhällsfunktionerna förutsätter i praktiken att man har en fungerande internetuppkoppling.

Då är det inte okay politikerna diskuterar att dra in rätten att använda internet för vissa personer (dessutom på mycket lösa och rättsosäkra grunder). Det visar bara att de inte har förstått att internet är på allvar.

Massövervakning är inte heller okay bara för att den nya tekniken har gjort det möjligt och billigt att utföra den i stor skala. Både den svenska grundlagen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är fullständigt entydiga på den punkten.

Alla medborgare ska vara skyddade mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Begränsningar av det här skyddet får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar, säger grundlagen.

Men återigen har våra politiker fått för sig att grundlagen inte gäller på internet. De tycker att det är okay att FRA får en kopia av huvuddelen av den svenska internettrafiken, både själva meddelandena och uppgifterna om vem som kommunicerade med vem. De tycker att det är okay att privata storföretag ska få bryta den elektroniska brev- och telehemligheten för att jaga misstänkta fildelare. De säger ja till datalagringsdirektivet som tvingar internetoperatörerna att samla in uppgifter om vad deras kunder gör, så att polisen och storföretagen kan begära ut datat när de vill.

Både FRA-lagen, Ipred och datalagringsdirektivet bryter på ett flagrant sätt mot både den svenska Regeringsformen och Europakonventionen. Men politikerna bryr sig inte utan inför lagarna ändå. De tycker inte grundlagen behöver tillämpas på internet.

Den här utvecklingen måste brytas. Grundlagen ger oss vissa rättigheter av en anledning. Det beror på att det har visat sig att de är viktiga. Om ett samhälle börjar tumma på de medborgerliga rättigheterna, då kommer det samhället förr eller senare halka väldigt snett. Kanske inte idag, och kanske inte imorgon, om man ser till ett samhälle som Sverige. Men förr eller senare, och då är det för sent att göra någonting åt det med fredliga medel. Då finns ju de fredliga medlen inte kvar längre.

Många människor har fått sätta livet till i kampen för de medborgerliga rättigheterna. Politikerna brukar (med rätta) hylla dem och hedra deras minne när de håller högtidstal. Men i det dagliga lagstiftningsarbetet finns det ingen koppling mellan de vackra orden om yttrandefrihet och integritet å ena sidan, och de lagar som politikerna klubbar igenom å andra sidan. Då är de vackra orden bara luft.

Vi behöver politiker som är beredda att bryta med den hittillsvarande utvecklingen, och som förstår att internet är en integrerad del av samhället vi lever i idag. De medborgerliga rättigheterna måste gälla fullt ut även på internet. Yttrandefrihet, informationsfrihet och rätten till ett privatliv upphör inte bara för att man sätter sig vid ett tangentbord.

Internet är en del av verkligheten. Vi behöver politiker som förstår det.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Andra som skriver: Christipher Kullenberg, SVT, Nyheter24, Poker.se, Bahnhof, Stockholms Handelskammare, Dick Erixon, Isak Engqvist, Farmor Gun, Iniskogen, Hanna Wagenius, Ett Otyg, Juristens funderingar, Jens O., Zkrivarna, Blogge, Rick Falkvinge

Bilden får användas fritt, cc-0. Fotograf Christian Engström, men det behöver ej anges.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , ,

27 mars 2009

EU-parlamentet vill bevara internet

Filed under: skyddat privatliv,yttrandefrihet — Christian Engström @ 10:34

banner_mujer– Med stor majoritet godkände Europaparlamentet idag ett initiativbetänkande om den personliga integriteten på internet, skriver Svenska Dagbladet. Det är mycket bra. Nyheten rapporteras även på Slashdot. Det antagna EU-dokumentet finns här.

Parlamentet säger

  • Nej till att stänga av människor från internet för att de fildelat, som i första hand den franska regeringen vill. Tanken på att internetoperatörerna ska stänga av människor från internet brukar omväxlande kallas för ”3 strikes and you’re out” eller ”graduated response”. EU-parlamentet har sagt nej till den tanken vid åtminstone ett par tidigare tillfällen, men lobbyisterna har fortsatt att försöka driva igenom den ändå i olika sammanhang. Nu säger alltså EU-parlamentet nej en gång till.
  • Nej till systematisk övervakning av medborgarna på internet. Aktuella exempel i Sverige är ju FRA-lagen och datalagringsdirktivet. Bägge handlar om systematisk massövervakning av människor som inte på något sätt är misstänkta för brott. Sådant vill EU-parlamentet slippa se.
  • Nej till censur och filtrering av internet. Det här är också en högaktuell fråga. Både i Sverige och resten av den demokratiska världen breder censurivrarna ut sig. Olika länder vill censurera olika saker, från att säga att norska flaggan är ful till pornografi och utländska spelsajter, men att det finns starka krafter som vill censurera är det ingen tvekan om. EU-parlamentet säger att det är fel väg att gå.

Nu ska man inte dra alltför stora växlar på det här initiativbetänkandet från EU-parlamentet. Det är mycket långt ifrån att vara någonting bindande ännu. Såvitt jag förstår är nästa steg att det ska gå till ministerrådet, där medlemsländernas regeringar är representerade. Vad som händer där vet ingen.

Till exempel den franska regeringen ser ju just censur, övervakning och hot om godtyckliga avstängningar som själva grunden för sin internetpolitik. Den svenska regeringen är ju i princip likadan – behöver jag nämna FRA, Ipred, datalagringen, polismetodutredningen…?

Det är positivt att EU-parlamentet uttalar sig som det gör, och det är positivt att samtliga de svenska EU-parlamentarikerna (såvitt jag förstår) har ställt sig bakom initiativet. Men vi måste behålla verklighetsförankringen.

En röst på socialdemokraterna är fortfarande en röst på partiet som var pådrivande för att få igenom datalagringsdirektivet under Bodströms tid. En röst på något av allianspartierna är fortfarande en röst på ett parti som satsade all sin prestige på att driva igenom FRA-lagen.

Ska vi bevara de medborgerliga rättigheter som EU-parlamentet just har uttalat sitt stöd för, då måste vi fortfarande sända en signal till de styrande politikerna i Sverige om att det här är frågor som de kommer att tappa röster på om de inte lägger om kursen omedelbart.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Andra som skriver om EU-initiativet: Farmor Gun, In your face, Fritänk, Sådd bland tistlar, Anohito, Inquietum, Patrik Öhman, Norah4you, Yastory, Opassande, Varför inte?, Republikens röst, Hund-Dolores, Mårtensson, Anaïs

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

23 mars 2009

Internet under attack i Frankrike

Filed under: yttrandefrihet — Christian Engström @ 15:03

march_of_censurersNär Frankrike nämns i samband med internet är det nuförtiden nästan alltid som ett varnande exempel. Där har etablissemanget lyckats koppla greppet på internet, och håller i rask takt på att inskränka både yttrandefrihet och rättssäkerhet för franska medborgare.

Anaïs på svenska bloggen Le domaine d’Anais har följt med i den franska debatten och ger lite exempel på hur tongångarna går. Ett smakprov:

Par le biais de ce projet de loi, l’idée maîtresse est ainsi de faire de la pédagogie, et non de la répression.

Kort sagt: meningen med lagen är inte att förtrycka, utan att uppfostra. Den är ”pedagogisk”.

Kalla mig gärna gammaldags, men jag har faktiskt ingen lust att bli ”uppfostrad” med ”pedagogiska” lagar. I synnerhet inte av en överhet som allt mer närmar sig korporativismen. Läs mer hos Anaïs.

Illustrationen till det här inlägget hittade jag hos Global Voices Online, som är en engelskspråkig sajt som är motståndare till censur. De har mycket att skriva om i dessa dagar, när till och med svenska debattörer ser Kina som ett föredöme. Vi måste se till att vända utvecklingen innan det är för sent.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

22 mars 2009

Liza Marklund hyllar kinesisk censur

Filed under: yttrandefrihet — Christian Engström @ 19:30

tiananmen3Q6/17 är den senaste kryptiska beteckningen som vi måste lära oss. Henrik Alexandersson rapporterar om ett FN-initiativ för att eliminera möjligheten att vara anonym på internet. Kina är den drivande kraften bakom initiativet.

Att Kina gillar censur är förstås ingen nyhet. Det som är oroväckande är att allt fler demokratier verkar vilja slå in på samma väg. ”Turkiet och Australien är värst, och Norge arbetar på ett mycket omfattande förslag” skriver DN. Nya Zeeland vill låta privata företag stänga av människor från internet utan domstolsprövning. Italien vill censurera bloggar.

Även i den svenska debatten framhålls Kina som ett föredöme av reaktionära debattörer:

– Det går att sätta filter på nätet, kineserna klarar det ju, skriver Liza Marklund i Expressen.

På ett sätt har Liza Marklund i huvudsak rätt. Det går att låta privata företag övervaka allt som människor skickar till varandra. Det går att tvinga dem att stänga av människor från internet utan rättslig prövning. Det går att eliminera möjligheten att vara anonym på internet. Det går att införa ett totalitärt samhälle.

Men vill vi?

Liza Marklund tror att det skulle leda till att hon själv sålde lite fler böcker, och till att framgångsrika popband skulle kunna sälja lika många cd-skivor som för tio år sedan. Därför vill hon att Sverige väljer den vägen.

Det vill inte jag.

Vad svarar man någon som på fullt allvar menar att Sverige ska se Kina som ett föredöme för hur samhället kan behandla internet? Eftersom hon tror att hon själv kan tjäna några kronor på det?

Jag skulle kunna skriva om hur hon antagligen har fel i sina ekonomiska beräkningar. Om hur förlagsbranschen har fortsatt att öka under tio år av fildelning, även om det inte blev något nytt rekord just i fjol. Om hur konserter har ökat explosionsartat när fansen inte behöver slösa bort sina pengar på cd-skivor. Om olika utredningar som visar att fildelningen gynnar ekonomin.

Men jag har faktiskt ingen lust. Uppriktigt sagt så skiter jag i hur den informationstekniska revolutionen påverkar Liza Marklunds privatekonomi. Jag vill inte se internet omformat till ett totalövervakat envägsmedium hur mycket pengar hon än tror att hon skulle tjäna på det. Och hur mycket kritik från bloggare hon än tror att hon skulle kunna slippa om internet blev tystare.

Friheten på internet är en omistlig del av friheten i det öppna samhället. Vi kan inte upphäva de medborgerliga rättigheterna på vår tids viktigaste kommunikationsmedium. Den friheten är värd att ta strid för.

Och jag tror vi kommer vinna. För även om det kan kännas mörkt ibland när man hör censur- och övervakningsivrarna breda ut sig, har medborgarna i Sverige vaknat. Och i en demokrati är det trots allt medborgarna som har sista ordet.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

13 mars 2009

Bloggcensur föreslås i Italien

Filed under: bilder,yttrandefrihet — Christian Engström @ 14:03
Christian Engström (pp)

Christian Engström (pp)

Italienska bloggare ber om internationell hjälp. Medier kontrolleras stenhårt där och den sista bastionen är just bloggarna – vilket bekämpas från statligt håll. Beppe Grillo ber om foton på människor som håller upp en lapp med “Free Blogger”. Redan har tusentals foton skickats in, skriver Opassande.

Enligt artikeln hos BoingBoing ligger det just nu ett förslag i den italienska senaten som ska tvinga alla ISP:er att blockera godtyckliga sajter, bloggar och sociala media om inrikesministern beordrar det för att sajten uttrycker ”olämpliga åsikter”. Någon domstol ska inte vara inblandad.

Ett annat lagförslag ska göra det olagligt att överhuvudtaget publicera någon form av material anonymt, enligt samma artikel.

Om du vill stödja de italienska protesterna mot censur av bloggare gör du så här:

Skicka ett mejl till freeblogger@beppegrillo.it med:
– Subject: ditt namn
– Text: adressen till din blogg
– Attached: ett foto av dig själv med en skylt som säger ”FREE BLOGGER”

Jag skickade just ett foto på mig själv. Friheten på internet är under attack i hela Europa, och vi kommer behöva hjälpas åt för att vända den nuvarande trenden mot ökad censur och övervakning.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 3 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Bilden är fri för publicering, CC0. Fotograf Karin Engström, men det behöver inte anges.

Andra som skriver om censur:  Opassande, SvD, Tommy K Johansson, Jens O, AlertSweden, Politikerförakt 2.0, Utrikesbloggen, Stefan Stenudd, Staffan Appelros, Svennegreken, Pär Ström, Karl Sigfrid

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

5 mars 2009

Storebror tar fram munkavlen

Filed under: yttrandefrihet — Christian Engström @ 15:24
Pär Ström på Den Nya Välfärden

Pär Ström på Den Nya Välfärden

”Storebror tar fram munkavlen” är namnet på en ny skrift av Pär Ström från tankesmedjan Den Nya Välfärden. Den handlar om censur på internet. I tisdags var jag och lyssnade när skriften presenterades.

Censur har länge varit ett fult ord i demokratier, och har fortfarande negativ klang i de flestas öron. Därför använder de som vill införa den ordet ”filtrering” istället. På så sätt låter det bättre. Nyspråket är under ständig utveckling.

Skriften fokuserar på västerländska demokratier, och hur tanken på ”filtrering” breder ut sig där. Att diktaturer censurerar medborgarnas tillgång till information är ju liksom ingen nyhet. Så har det varit i alla tider, och så kommer det säkert fortsätta vara.

Det som är oroande är att de demokratiska staterna i västvärlden håller på att slå in på samma väg.

Det är en både läsvärd och tänkvärd skrift, men jag ska inte försöka referera hela innehållet här. Läs den själv istället. Den finns att ladda ner direkt som pdf eller som ljudbok på http://www.dnv.se/filtrering, och den går även att beställa på papper (gratis) från bestall@dnv.se.

Det finns också en 10 minuter lång YouTube-film som hör till skriften. Rekommenderas varmt.

Om vi vill ha kvar internet så som vi lärt känna det hittills, alltså en öppen arena där alla kan komma till tals utan att behöva be myndigheterna om lov, då får vi nog vara beredda att slåss för det.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 3 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Andra som skriver om rapporten: SvD, Henrik Alexandersson, Leo Erlandsson, Datorfilosofi, Axel, Opassande, Opponent, Dick Erixon och Pär Ström

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

« Föregående sidaNästa sida »

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: