Christian Engström, Pirat

30 augusti 2009

Nu drar EU-parlamentet igång

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 22:45
På kontoret i Bryssel

På kontoret i Bryssel

Hösten nalkas och arbetet i EU-parlamentet håller på att komma igång efter sommarsemestern.

Förra veckan var en ”gruppvecka” i Bryssel som är reserverad för sammanträden inom den egna parlamentsgruppen. Jag var nere för ett möte med parlamentariker ur gröna gruppen, och för att diskutera vad vi ska göra i höst med Hax och Erik Josefsson, men det var ganska lugnt i parlamentet.

Nu i veckan kommer arbetet i EU-parlamentet igång på allvar. Det är en så kallad ”utskottsvecka”, där det alltså är sammanträden med utskotten.

Jag sitter med i två utskott: IMCO, som har hand om inre marknaden och konsumentfrågor, och JURI, som är det juridiska utskottet.

IMCO-utskottet ska ha flera möten i veckan, och får besök av svenska ministrar (med anledning av det svenska ordförandeskapet). På onsdag morgon kommer migrationsminister Nyamko Sabuni (FP) till utskottet, och på eftermiddagen är det handelsminister Ewa Björlings tur.

Det senare krockar tyvärr med att justitieminister Beatrice Ask ska framträda inför det andra utskottet jag sitter med i, JURI. Dessutom kommer infrastrukturminister Åsa Torstensson till ITRE, som är industriutskottet. Där sitter jag visserligen inte med, men eftersom telekompaketet ligger på Åsa Torstenssons bort är det ändå högintressant. Vi ska försöka bevaka både de här evenemangen.

På onsdagskvällen bjuder ministrarna de svenska parlamentarikerna på middag.

JURI-utskottet har ett ytterligare möte på torsdagen, där någon från EU-kommissionen ska tala om Stockholmsprogrammet. Det ska bli intressant att höra om han har något mer konkret att komma med än vad Beatrice Ask hittills har låtit undslippa sig.

Veckan efter, som också är i Bryssel, inleds med att Piratpartiet i samarbete med den gröna gruppen håller en konferens om telekompaketet. Jag och Eva Lichtenberger, som är grön MEP från Österrike, bjuder tillsammans in till konferensen. Alla detaljer är inte klara ännu, men Erik Josefsson håller på för fullt och råddar ihop det.

Dagen efter ordnar de gröna en konferens om Stockholmsprogrammet, som vi förstås också ska gå på.

Därefter följer en vecka i Strasbourg. Exakt hur programmet ser ut för den veckan är inte klart ännu, men det har börjat dyka upp möten och andra programpunkter.

Det blir en intensiv höst, för det är många av piratpartiets frågor som ligger högt på agendan. Telekompaketet, ACTA-förhandlingarna och Stockholmsprogrammet är kanske de tre största. Men det lär dyka upp en hel del annat också.

Hax har skrivit en lägesrapport och Rick Falkvinge (PP) har skrivit ett nyhetsbrev om vad vi har att vänta oss inför hösten. Binero har en intervju med mig om hur det har varit hittills sedan valet.

…………

Bilden är fri för publicering, cc0. Fotograf Henrik Alexandersson, men det behöver inte anges.

Andra bloggar om: , ,

29 augusti 2009

Ny kategori: informationspolitik

Filed under: delad kultur,fri kunskap,informationspolitik,skyddat privatliv,yttrandefrihet — Christian Engström @ 15:31
Informationspolitik

Informationspolitik

Jag har ändrat kategoriindelningen här på bloggen, och infört en ny:

Den är en sammanslagning av flera kategorier som jag använt hittills:

Anledningen är helt enkelt att kategorierna överlappar i hög grad. Censur och övervakning går ju hand i hand, och oftast är en av drivkrafterna bakom att någon vill försöka upprätthålla dagens upphovsrätt och jaga fildelare.

Ofta har jag har svårt att bestämma hur jag vill kategorisera mina inlägg. Då är det lika bra att erkänna att ämnena är intimt sammankopplade, och lägga dem i en gemensam kategori.

Det vore kul om fler börjar använda kategorin ”informationspolitik” för inlägg om de här ämnena. Då kan man hoppas på att någon sätter upp en planet eller liknande som samlar vad debattörer från olika politiska läger skriver om det här politikområdet.

Den informationspolitiska debatten i Sverige ligger längst fram i världen just nu, och förs till stor del på bloggarna. Då är det ju kul om det är lätt att hitta den.

…………

Andra bloggar om: , , ,

27 augusti 2009

Stockholmsprogrammet öppnar en farlig process

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 10:43

Stockholmsprogrammet är ett steg i en process mot ökad kontroll och övervakning i EU som medborgarna inte förväntas lägga sig i. Processen drivs framåt oavsett om vår regering består av borgare eller socialdemokrater. En process där politikerna har tappat greppet och saknar helhetssyn. En farlig process,

skriver jag i en debattartikel på Europaportalen idag.

Europaportalen kör en serie debattartiklar om Stockholmsprogrammet just nu. Enligt uppgift ska Henrik von Sydow (M) svara på artiklarna senare, i Beatrice Asks ställe. Det ska bli intressant att se vad han kommer skriva.

…………

Andra bloggar om: , ,

21 augusti 2009

Låt domstolen pröva datalagringsdirektivet

Filed under: datalagringen,skyddat privatliv — Christian Engström @ 12:00
SvD 27 maj 2009

SvD 27 maj 2009

Datalagringsdirektivet kommer att dyka upp som proposition i höst, rapporterar DN. EU-kommissionen har hotat att stämma Sverige för att vi har varit sena med att införa direktivet i svensk lag, och regeringen har tänkt lägga sig platt. Det behöver den inte göra om den inte vill.

I våras skrev Erik Josefsson och Camilla Lindberg en utmärkt debattartikel i SvD, där de föreslog att Sverige ska vända stämningen till någonting positivt:

Den spontana reaktionen på att kommissionen drar Sverige inför domstolen är att nu måste vi skynda på. Ett verkligt europeiskt ledarskap skulle istället ta tjuren vid hornen och se till att få frågan om datalagringsdirektivet är förenligt med Europakonventionen besvarad.

Det här är en mycket bra idé.

Riksdagsvalet 2010 ligger bara ett år framåt i tiden, och regeringspartierna har redan börjat sprida vackra ord om integritetsskydd omkring sig. Men väljare som minns allt vackert som sas i valrörelsen 2006, och hur det sedan blev, kommer inte låta nöja sig med bara ord. Den sittande regeringen kommer att bedömas på sina handlingar före valet, och ingenting annat.

Om allianspartierna bryr sig det allra minsta om den personliga integriteten måste de ta den här chansen. Låt EG-domstolen pröva om det är förenligt med våra grundläggande mänskliga rättigheter att allt vi gör på internet ska loggas och registreras i stora databaser.

desperat är inte situationen på landets gator och torg att vi till varje pris måste hasta igenom en lagstiftning som förväntas ge 0,006% förbättring av brottsbekämpningen. Låt oss för omväxlings skull göra rätt från början, så att vi slipper riva upp i efterhand.

Låt EG-domstolen pröva datalagringen innan vi överväger att införa den. Kan vi för en gångs skull få se lite ryggrad från regeringen i en EU-fråga?

…………

Andra bloggar om: , ,

2 juni 2009

PP: Skydda nätintegriteten i EU-lag

Filed under: Bill of Rights,skyddat privatliv,yttrandefrihet — Christian Engström @ 7:31
.

.

På Brännpunkt i Svenska Dagbladet gör vi ett utspel idag:

Rättigheter på internet. I EU-sammanhang ligger djävulen alltid i detaljerna. Telekompaketet är ett exempel där krångliga kompromissförslag snarare än sakfrågan har dominerat debatten. Men de medborgerliga rättigheterna på internet behöver bättre skydd än så. Ge oss ett integritetsdirektiv, föreslår Piratpartiets Christian Engström.

Läs mer hos Svenska Dagbladet.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet som pågår nu. Gå och rösta idag!

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

15 maj 2009

Datalagringslagen – bakgrundslänkar

Filed under: datalagringen,skyddat privatliv — Christian Engström @ 0:04

Datalagringslagen

Datalagringen är nästa strid som regeringen hade tänkt hinna med före sommarlovet. Det handlar om att alla kontakter du har på nätet eller via telefon ska registreras. Det ska också lagras uppgifter om var din mobiltelefon befunnit sig vid olika tidpunkter.

Efter EU-valet kommer regeringen att lägga sitt förslag till ny svensk datalagringslag. Av uppenbara skäl vill allianspartierna inte släppa propositionen före valet, men själva texten finns redan färdigskriven. Vi får se om den läcker ut före valet, trots att regeringen försöker hemlighålla den för att slippa debatt.

Det är ju så många integritetskränkande lagar och förslag nu att det är svårt att hålla dem i huvudet samtidigt, så någon kanske vill friska upp minnet. Jag har samlat ihop länkar till tidigare inlägg som jag skrivit om datalagringen.

Den här frågan är regeringens nästa stora angrepp på den personliga integriteten.

25 oktober 2007
Datalagring på gång
Inför att utredningen ska presentera sitt förslag. Oscar Swartz har beskrivit följderna för Danmark, där en motsvarande lag har trätt i kraft. Frendo har skrivit en utförlig bakgrund till direktivet, med många länkar till referensmaterial.

5 november 2007
Datalagringen bryter mot Europakonventionen
Trafikuppgiftsutredningen presenterar sitt lagförslag om datalagring.

Utredningen tillsattes av Thomas Bodström under den tid han var justitieminister. Thomas Bodström var också en av de pådrivande nere i Bryssel när EU antog direktivet som ligger till grund för det svenska lagförslaget.

Den svenska Integritetsskyddskommittén var mycket kritisk mot trafikdatalagringen. Man behöver bara läsa artikel 8 i Europakonventionen för att se att datalagringen strider mot den.

10 november 2007
Obegränsad datalagring
Oscar Swartz upptäckteen luring i utredningens förslag. Lagen anger vilka data det är som ska lagras till att börja med, men regeringen kan ändra det genom en förordning. Det betyder att regeringen när som helst kan utöka vad som ska registreras utan att ens fråga riksdagen och behöva ta en debatt.

Floodis på Free the Mind räknar upp tre olika tunga officiella instanser som har kommit fram till att det strider mot artikel 8 i Europakonventionen.

11 november 2007
Datalagringens politiska karta
Analys av var partierna står i frågan om datalagringen, och möjligheterna att få riksdagen att rösta nej till lagen.

28 december 2007
Fritt fram att jaga fildelare och oliktänkande
Regeringen vill ge polisen i princip fria händer att få ut ip-numren för alla internetanvändare, vare sig de är misstänkta för brott eller inte. Vad är det för mening med att lagra en massa data om man inte får använda dem?

Ip-nummerutredningen är intressant för att den är det första initiativ för utökad övervakning som regeringen själv har lagt, och inte bara ärvt från socialdemokraterna.

9 oktober 2008
Mp-motion om trafikdatalagring
En kritisk motion från Max Andersson (MP), som bland annat tar upp det faktum att regeringen kan utöka registreringen genom en enkel förordning.

Redan från början kräver dock lagen att det ska sparas samma data som FRA vill använda för att kartlägga hela befolkningen och rita sociogram över vilka som känner vilka. Detär ett perfekt verktyg för att utföra åsiktsregistrering och jaga politiska dissidenter.

12 december 2008
Och nu kommer datalagringen
Om konsekvenserna av datalagringen tillsammans med Ipred. De två lagarna är konstruerade för att vara de två halvorna av en tång. Ipred tvingar internetoperatörerna lämna ut trafikdata om de kan, datalagringslagen ser till att de måste spara data så att de alltid kan. Ipred och datalagriingsdirektivet arbetades fram ungefär samtidigt nere i Bryssel, så det är ingen slump.

Vi får se om det kommer ett nytt kapitel i den här följetongen snart. Om 5 dagar kan man börja rösta i EU-valet.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet som startar den 20 maj.

…………

Andra som skriver om datalagringen: Hax, Hax, Hax, Erik Josefsson, Opassande, Metro, SvD Ledarbloggen, SvD, DN

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

9 maj 2009

Centern och integriteten

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 14:58
Centern agerar på sitt öppenhetsmanifest

Centern agerar på sitt öppenhetsmanifest

Centern håller riksstämma, och det är mycket prat om personlig integritet enligt DN.

Jag hade tänkt skriva en kommentar om det, men via Webhackande blir jag påmind om att Mikael Nilsson (pp) sammanfattade allt som finns att säga om Centern och integriteten redan för flera månader sedan. Därför rekommenderar jag alla att läsa det inlägget istället.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet som startar den 20 maj.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

25 april 2009

Är INSPIRE en ny piratfråga?

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 11:41
Datainspektionens yttrande

Datainspektionens yttrande

Jag fick ett mejl från en piratpartist som har hittat ett EU-direktiv som vi kanske ska titta närmare på. Direktivet handlar egentligen om miljöpolitik, men eventuellt innehåller det bestämmelser som kan ha bäring på den personliga integriteten.

Så här skrev piraten:

Jag har hört talas om ett nytt EU-direktiv: INSPIRE.

Ett lagförslag har skickats på remiss, och Datainspektionen, varnar i sitt yttrande för att ett införande av detta INSPIRE-direktiv i svensk lag ”kan få långtgående konsekvenser för den personliga integriteten eftersom bland annat uppgifter som rör människors hälsa kan bli tillgängliga för både allmänheten och myndigheter”.

Man hittar remiss och bilagor hos Miljödepartementet http://www.regeringen.se/sb/d/11118/a/114846 , som skickade ut ärendet på remiss (som alltså skulle varit besvarad sensast 17 mars 2009). Av vad jag kan hitta har inte remissen kommit upp till riksdagen än så det finns kanske tid att få upp en diskussion?

Jag bifogar promemorian som innehåller själva lagförslagen, samt Datainspektionens yttrande 2009-03-16 (inklusive ett tidigare yttrande redan 2008) och själva EU-direktivet. Jag har betydligt mer myndighetsdokument om detta (till exempel genomförandestrategier och tidplaner) om du skulle vilja ha för att analysera djupare. Jag fick nys om detta EU-direktiv via http://mitt-i-steget.blogspot.com/2009/03/djavulen-fanns-i-bilaga-iii-denna-gang.html

EU-direktivet ser ganska oskyldigt ut: geografiska fördelningar (som ju till exempel även SCB hanterar) är kanske inte så förskräcklig. Men om datainspektionen sågar ett direktiv så totalt som de gör kanske det är värt att kolla närmare på i alla fall.

Är det här något för oss att engagera oss i? Jag har inte haft tid (och kommer knappast att få det före valet) att sätta mig in i frågan själv, så jag påstår varken det ena eller andra. Men jag skickar frågan vidare till bloggosfären.

Lite bakgrundsdokument:

EU-direktivet INSPIRE 2007/2/EG
Miljödepartementets promemoria
Datainspektionens yttrande 2009-03-16 INSPIRE
Datainspektionens remissvar 2008-04-30 Geodatastrategi

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om en månad och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

22 april 2009

Liberal EU-debatt hos Neo

Filed under: delad kultur,skyddat privatliv — Christian Engström @ 11:04
Debattkväll hos Neo

Debattkväll hos Neo

I förra veckan deltog jag i en debatt för EU-kandidater ordnad av tidskriften Neo.

Som förberedelse hade var och en av deltagarna fått skriva ett debattinlägg om varför just han eller hon borde få den liberala rösten. Mitt eget bidrag hade rubriken Piratpartiet och liberalismen.

Mattias Svensson skriver om debattkvällen hos Neo under rubriken Gemytlig grillkväll med liberala EU-kandidater. Så här skriver han om mitt öppningsanförande:

Christian Engström (pp) menade föga förvånande att den viktigaste frågan handlar om frihet på nätet och gjorde klart att denna frihet är en negativ rättighet till yttrandefrihet och handlar inte om att staten ska tillhandahålla ”gratis” bredband. Han kritiserade också EU:s Lissabonfördrag för att förstärka de korporativa drag med en icke-vald kommission i nära samarbete med näringslivets organisatoriska särintressen, och verkar med detta ha breddat piratpartiets politiska agenda inför valet.

Hela debatten finns utlagd på Bambuser (90 minuter).

Per Gudmundson kommenterar den i en ledare hos SvD med rubriken En fråga, ett parti men inget ansvar. Jag håller förstås inte med om mycket av vad han skriver i ledaren, men han sammanfattar en av mina huvudpunkter perfekt:

Problemet är att en röst på Moderaterna räknas som en röst på Moderaterna.

Detsamma gäller de övriga regeringspartierna. Om det går bra för allianspartierna i valet kommer de (med rätta) tolka det som att det inte kostade några röster att driva igenom FRA och Ipred och allting annat.

Flera av de liberala kandidaterna som var med på debatten sa alldeles utmärkta saker, och menar det alldeles säkert också. Men det spelar ingen roll. När valresultaten analyseras är det hur de gick för de olika partierna som räknas.

Regeringen kommer tolka en röst på något av de borgerliga partierna som en röst för regeringens nuvarande politik, vem man än kryssar. Då blir det mer av samma politik i framtiden.

EU-valet är ett perfekt tillfälle att sända en signal till regeringspartierna inför riksdagsvalet 2010. De måste få svart på vitt på att de kommer förlora röster om de inte lägger om kursen när det gäller FRA, Ipred, och frihets- och integritetsfrågorna i stort. Bara då finns det en chans att de vaknar upp och förstår att de måste lägga om kursen i mer liberal riktning om de vill behålla väljarnas förtroende.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om en månad och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

14 april 2009

Dags att stoppa storebror

Filed under: delad kultur,skyddat privatliv — Christian Engström @ 13:28
omslag-nyliberalen-1-2009

Nyliberalen no 1/2009

I dagarna har ett nytt nummer av tidningen Nyliberalen kommit ut. Det innehåller bland annat en debattartikel av mig om storebrorssamhället. Eftersom den inte finns tillgänglig på nätet publicerar jag den även här.

Dags att stoppa storebror

Den östtyska regimen före Berlinmurens fall förtryckte sitt folk med hjälp av papper, pennor, skrivmaskiner och kartotek. Det var en tämligen personalkrävande verksamhet, och trots att den hemliga polisen Stasi hade tiotusentals anställda kunde de inte övervaka allt folk gjorde. Men de kunde ändå uträtta tillräckligt för att lägga en våt filt av misstänksamhet och rädsla över hela samhället. Östtyskland var inget särskilt trevligt land.

Idag har den nya tekniken gjort att politikerna har tusenfalt kraftigare verktyg till sitt förfogande. I slutet av 2007 fick Försvarets Radioanstalt FRA en superdator som var den femte snabbaste i världen när den levererades. De naturliga begränsningarna som fanns när man var hänvisad till karbonpapper och kartotek är borta. Nu är det tekniskt möjligt att bygga det kontrollsamhälle som Stasi bara kunde drömma om. Men vill vi verkligen det?

Vi måste se till helheten när vi diskuterar vilken väg Sverige och Europa ska välja. De föreslagna och införda lagarna är illa nog var och en för sig. Men tillsammans är de ännu värre. Varje ny lag motiveras med syften som i och för sig kanske låter hedervärda, i vart fall i många väljares öron. Men tillsammans lägger de inte bara grunden för ett samhälle där allt som medborgarna gör blir registrerat och noterat av staten. De etablerar också principen i lagstiftningsarbetet att individens frihet alltid kommer i andra hand, så fort någon politiker kan hävda att en viss lag behövs för samhällskroppens bästa. Det är en farlig princip.

Först var det FRA-lagen. Med hänvisning till att samhället behöver skydda sig mot olika luddigt definierade ”yttre hot”, har FRA sedan den 1 januari i år rätt att ta en kopia på all telefon- och internettrafik som passerar landets gränser. När det gäller internet betyder det i praktiken nästan all trafik, även sådan som användaren själv uppfattar som rent inhemsk, eftersom mycket av trafiken passerar gränsen av rent tekniska skäl.

Den 1 oktober ska kablarna kopplas in. I ett slag har staten berett sig tillgång till en mycket stor del av medborgarnas privata kommunikation. Den som vill kommunicera förtroligt sin advokat, en journalist som man vill tipsa, en präst eller psykolog som man söker stöd hos, eller bara en helt vanlig kompis, får acceptera att staten via FRA får en kopia.

Regelverket säger att FRA ska förstöra kopian så snart de har analyserat den och kommit fram till att den inte föll under någon av definitionerna för ”yttre hot”. Men först ska de få tillgång till det förtroliga meddelandet så att de kan analysera det. Rätten till privat kommunikation och elektronisk brevhemlighet har blivit en nådegåva från staten istället för en fundamental rättighet för individen.

Sedan kom privatpolislagen Ipred. Här handlar det inte så mycket om att införa ny övervakning, utan om vem som ska få tillgång till de uppgifter om medborgarna som samlas in. Hittills har det varit strängt förbjudet för internetoperatörer att dela med sig av trafikuppgifter om kunderna till utomstående. Inte ens till polisen, om det inte rörde sig om mycket allvarliga brott som skulle leda till långa fängelsestraff. Det var en del av brev- och telehemligheten, som var till för att skydda medborgarnas frihet.

Från den 1 april, när Ipred trädde i kraft, blir det som tidigare var förbjudet istället obligatoriskt. Genom ett enkelt domstolsförfarande (där motparten inte ens är representerad i domstolen) blir internetoperatörerna tvungna att dela med sig av sina kunders trafikuppgifter till film- och skivbolagen som ber om dem. Då kan de stora underhållningsföretagen och deras intresseorganisationer själva ta över jakten på fildelare, istället för att behöva vända sig till polis och åklagare.

För politiker som utan att märka det själva har hamnat i ett korporativt tankesätt, kanske det inte är någonting märkvärdigt att privata företag plötsligt får större befogenheter än polisen att få ut uppgifter om enskilda medborgare. Men i vart fall har de en lösning på just det problemet.

Polismetodutredningen (SOU 2009:1), som regeringen presenterade i januari, föreslår mycket riktigt att även polisen ska få fri tillgång till samma trafikuppgifter som storföretagen får via Ipred. Och varför skulle de inte få det, med regeringens sätt att tänka? Har man väl en gång släppt tanken på att en privat sfär för individen har ett värde i sig, då finns det inte så många fler naturliga stoppunkter på det sluttande planet. Då kan varje nytt steg motiveras med det föregående.

Nu kommer datalagringsdirektivet, och regeringen har aviserat att de ska presentera en proposition så fort EU-valet är överstökat (och väljarna har somnat om, får man anta att de tänker). Som så mycket annat när det gäller uppbyggnaden av kontrollsamhället är det ett EU-direktiv som ligger till grund, och som nu ska införas i svensk lag.

Datalagringdirektivet innebär att telefonoperatörerna blir skyldiga att lagra uppgifter om alla som du har ringt eller messat, samt var din mobiltelefon har befunnit sig. Internetoperatörer blir skyldiga att lagra alla ip-nummer med tid, klockslag och användaruppgifter.

Det senare passar förstås som hand i handske med Ipred. Idag skulle internetoperatörer kunna skydda sina kunder från film- och skivbolagen genom att helt enkelt se till att inte lagra uppgiften om vem som hade ett visst ip-nummer vid en viss tid. Med datalagringslagen blir operatörerna skyldiga att spara uppgifterna vare sig de vill eller inte. Då kan film- och skivbolagen vara säkra på att uppgifterna finns, så att de kan kräva ut dem. Och även polisen, förstås.

Det är inte innehållet i kommunikationen mellan människor som operatörerna ska tvingas spara, utan bara trafikuppgifterna om vem som kontaktade vem vid vilken tid. Men det räcker långt. Under FRA-debatten lärde vi oss ordet ”sociogram”, alltså kartläggningar av en individ eller en grupp och alla de kommunicerar med. Har man den informationen är det ofta av mindre betydelse exakt vad de säger till varandra. I stora delar överlappar datalagringsdirektivet och FRA-lagen. I bägge fallen handlar det om att samla in den information man behöver för att kunna göra sociogram. Det är ett mycket kraftfullt verktyg i händerna på en regim som vill utnyttja det.

Man börjar med en eller ett par personer som är att betrakta som suspekta ur regimens synvinkel. Kanske för att de sprider olämpliga politiska tankar, eller bara för att de företräder en allmänt osund och depraverad livsstil, enligt de styrandes sätt att se det. Och när man väl har hittat några människor som tänker fel sorts tankar, då är det bara att nysta vidare och se vilka de umgås med.

Så här har totalitära stater arbetat i alla tider. Hitta dem som intresserar sig för fel politiska idéer, kartlägg nätverket runt dem, och slå till. Det forna Östtyskland är bara ett exempel, och långt ifrån det värsta. Staten är inte alltid god.

Just idag kanske vi känner någorlunda förtroende för den regering vi har, men Sverige är inte mer immunt än andra länder. På sjuttiotalet ägnade sig socialdemokraterna åt olaglig politisk registrering av radikala vänstersympatisörer. Det var det som var IB-affären. I strid med grundlagen sysslade Informationsbyrån IB med att identifiera personer med radikala politiska tankar, och kartlägga nätverken runt dem.

På den tiden var det en ganska ansträngande operation, som krävde mycket arbete och många personer inblandade. Men det var då det. Med de lagar och tekniska system som regeringen har infört och vill införa, kommer det gå på en eftermiddag i framtiden. Varje tillträdande ny regering kommer redan första dagen vid makten kunna vaska fram vilken politisk, religiös, sexuell eller etnisk gruppering som helst. Man behöver inte vara särskilt paranoid för att känna tveksamhet inför det scenariot.

Men vi kan stoppa det här, och göra så att Sverige väljer en annan väg in i informationssamhället. Att tekniken har gjort det möjligt att bygga ett kontrollsamhälle som överträffar våra värsta mardrömmar, betyder inte att vi är tvingade att göra det. Vi kan säga nej till storebror, och istället säga ja till alla de fantastiska möjligheter som internet och den nya informationsteknologin erbjuder för att öka friheten för individen.

Jag tror inte att de gamla partierna egentligen har några onda avsikter, men de behöver definitivt väckas ur sin slummer och inse att de är på fel spår. Piratpartiet ställer upp i EU-valet av två skäl. Dels vill vi komma ner till Bryssel för att kunna påverka besluten där de tas. Men nästan lika viktigt är att sända en signal till våra svenska riksdagspartier här hemma. De måste få svart på vitt på att de kommer att förlora väljare om de inte börjar ta övervakningsfrågorna på allvar. Den signalen går bara att sända via valurnorna.

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Det kan bli ett av de viktigaste valen i Sverige på länge.

Christian Engström
Vice ordförande Piratpartiet
Kandidat till EU-parlamentet

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

« Föregående sidaNästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: