Christian Engström, Pirat

1 oktober 2014

TTIP handlar inte om frihandel

Filed under: TTIP — Christian Engström @ 10:51

Jag hade just ett utbyte av repliker på Twitter med signaturen Frihandelsbloggen, som insinuerade att jag skulle vara emot frihandel, bara för att jag är en stark motståndare till det så kallade ”frihandelsavtalet” TTIP mellan EU och USA.

Ingenting kunde vara mer fel. Jag är en mycket stark anhängare av frihandel. Det är en av de främsta motorerna bakom det ökande välståndet i världen. Fick jag bestämma skulle både EU och alla andra länder ta bort alla tullar och importkvoter redan imorgon. Det skulle vara bra för både ekonomin, jobben och välfärden både i EU och i de länder vi handlar med. Att rika länder som EU och USA har tullmurar mot varandra är bara idiotiskt. Att vi har det mot fattiga utvecklingsländer är dessutom gravt omoraliskt (förutom att det fortfarande är idiotiskt ur vårt eget ekonomiska perspektiv). Frihandel är bra.

Men TTIP-avtalet som förhandlas mellan EU och USA (och CETA-avtalet som redan förhandlats färdigt mellan EU och Kanada) handlar inte om frihandel. De är inte några handelsavtal som reglerar tullar eller kvoter. Både TTIP och CETA är avtal där de undertecknande länderna förbinder sig att införa vissa lagar. Eftersom internationella avtal anses stå över nationella lagar, blir det här ett sätt att runda de folkvalda lagstiftarna (riksdag och parlament), och i praktiken låta särintressen diktera lagstiftningen efter överenskommelser i slutna rum.

I TTIP-förhandlingarna trycker USA på för bland annat det här:

  • Investerarskydd (ISDS), som ger storföretag rätten att stämma länder om de på demokratisk väg stiftar lagar som storföretagen anser minskar deras vinst. Om Sverige exempelvis skulle förbjuda vinster i välfärden, kan de berörda företagen stämma oss på miljardbelopp. Om EU på något sätt skulle reducera upphovsrättsmonopolet (som Piratpartiet vill), kan film- och skivbolagen stämma EU. Om EU eller något land inför tuffare miljö- eller produktsäkerhetskrav, vilket förstås kostar pengar, kan de bli stämda för företagens minskade vinster.
  • Striktare patent- och upphovsrättsmonopol, och hårdare fildelarjakt. Precis som ACTA-avtalet gjorde på sin tid, innehåller TTIP ett ”IP Chapter” om upphovsrätt och patent. Eftersom TTIP-förhandlingarna sköts bakom lyckta dörrar, och avtalsutkasten (som båda sidor har tillgång till) är hemliga för allmänheten och EU-parlamentariker, kan vi inte veta exakt vad det står i TTIP’s IP-kapitel. Men från vad som läckt vet vi att det är i princip samma önskelista som lobbyisterna hade med i ACTA. Det är skärpningar av upphovsrätten, inte de uppmjukningar vi skulle behöva. Och det är krav på ännu hårdare tag och ännu mer övervakning av nätet för att försöka stoppa fildelarna.
  • Urvattnat persondataskydd, så att amerikanska storföretag kan fortsätta betrakta våra personliga data som sin egendom som de kan göra vad de vill med, utan att behöva bry sig om de personuppgiftslagar som vi har i EU.

Det här kallar TTIP-förespråkarna för frihandel.

Men att låta storföretag stämma länder för demokratiskt stiftade lagar är inte frihandel. Det är korporativism.

Att skärpa patent- och upphovsrättsmonopolen är inte frihandel. Monopol är motsatsen till fri handel.

Och att låta amerikanska storföretag äga våra personliga data är inte frihandel. Det är ett brott mot vår rätt till privatliv.

Nu har Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström fått jobbet som ansvarig för handelspolitiska frågor i EU. Nu är det hon som har det yttersta ansvaret för TTIP-avtalet, med ISDS, upphovsrättsmonopol och persondataskydd som några av delfrågorna.

Alla i Bryssel, och speciellt alla på Cecilia Malmströms EU-departement DG TRADE, minns hur de omfattande protesterna mot ACTA-avtalet gjorde att det gick i stöpet i slutändan. De var uppriktigt skakade när det hände. De var ju vana vid att kunna göra vad lobbyisterna bad dem om bakom stängda dörrar, utan att någon vare sig tog notis eller brydde sig. Men de blev inte så skakade att de gav upp och slutade försöka. Det är därför TTIP kommer nu, med allt som var dåligt med ACTA i repris, plus ytterligare tillägg som är ännu värre.

Det kommer bli intressant att se hur Cecilia Malmström hanterar den här frågan under mandatperioden.

…………

Uppdatering: En mycket informativ debattartikel från Vänstern om TTIP och Cecilia Malmström

30 september 2014

Cecilia Malmström bekräftad som ansvarig för TTIP och ISDS

Filed under: TTIP — Christian Engström @ 13:19
Cecilia Malmström blir ny EU-kommissionär med ansvar för handelsavtal som TTIP

Cecilia Malmström blir ny EU-kommissionär med ansvar för handelsavtal som TTIP

Den socialdemokratiska gruppen vek sig i omröstningen i EU-parlamentet idag, och röstade ja till att utse svenska folkpartisten Cecilia Malmström till EU-kommissionär för handelsfrågor.

Det innebär att Cecilia Malmström kommer få ansvaret för det kontroversiella TTIP-avtalet mellan EU och USA, och alla andra avtal som används för att smussla in lagstiftning bakvägen genom att kalla det för ”handelsavtal”. Hennes företrädare på posten som handelskommissionär kämpade med näbbar och klor för att få igenom ACTA-avtalet, men det lyckades vi stoppa med politisk aktivism.

Nu får vi se om Cecilia Malmström har lärt något av sin föregångares misstag, eller om hon tänker fortsätta agera som USA’s lilla hjälpreda i olika förhandlingar om handelsavtal. Vi får också se om hon tänker fortsätta mekanismen ISDS, Investor-State Dispute Resolution, som är den allra mest kontroversiella saken som USA vill ha med i TTIP-avtalet.

Den svenska bloggen ttippen.se är finansierad av den Gröna gruppen i EU-parlamentet, och följer utvecklingen runt TTIP-avtalet. Följ gärna den via Twitter, Facebook eller på annat sätt.

Striden om ACTA-avtalet var en av de stora händelserna i EU-parlamentet förra mandatperioden. Då vann vi. Under den kommande mandatperioden kommer TTIP-avtalet förhoppningsvis få lika mycket uppmärksamhet från engagerade medborgare som ACTA fick. Då kan vi vinna även den här gången, och förpassa både TTIP och ISDS till papperskorgen, där de hör hemma. Men det kommer inte hända av sig självt. TTIP och Cecilia Malmström kan bli en av mandatperiodens stora politiska thrillers.

Gå och kolla in ttippen.se

USA’s lilla hjälpreda Cecilia Malmström har problem i EU-parlamentet

Filed under: TTIP — Christian Engström @ 9:21
EU-kommissionär Cecilia Malmström har fått problem i EU-parlamentets utfrågning

EU-kommissionär Cecilia Malmström har fått problem i EU-parlamentets utfrågning

Cecilia Malmström (FP) söker jobbet som EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor och handelsavtal. Posten som handelskommissionär är en av de tyngsta och mest prestigefyllda jobben i EU-kommissionen.

Men nu har Cecilia Malmström fått problem. Alla kommissionärer måste godkännas av EU-parlamentet. Därför håller parlamentet just nu utfrågningar med alla kommissionärskandidater. Igår blev Cecilia Malmström utfrågad av EU-parlamentets handelsutskott INTA. Men utskottet var inte nöjt med de svar som Malmström gav. Därför har utskottet bett Malmström komma in med ett skriftligt svar senast klockan 12 idag tisdag. Sedan blir det omröstning i utskottet om Malmström kan godkännas eller inte.

Under förra mandatperioden var Cecilia Malmström kommissionär med ansvar för säkerhetsfrågor i EU. Hon var EU’s polisminister, om man vill uttrycka det så.

Även i sitt förra jobb var Cecilia Malmström inblandad i flera förhandlingar mellan EU och USA. Då tenderade hon att stå på den amerikanska sidan snarare än att representera EU. Några exempel:

  • När USA ville ha igenom det så kallade Swift-avtalet (TFTP) år 2009, var det Malmström som såg till att det blev så, trots att EU-parlamentet ursprungligen hade sagt nej. Swift-avtalet innebär att information om alla EU-medborgares banktransaktioner skickas till den amerikanska säkerhetstjänsten i bulk, så att amerikanarna kan göra vad de vill med informationen.
  • När EU-parlamentet efter Snowden-avslöjandena krävde att hon skulle utreda vad USA egentligen gör med de personuppgifter som USA får tillgång till genom olika avtal med EU, då var hennes enda åtgärd att ställa en fråga till USA om de ansåg att de följde alla regler. När USA svarade ja (vad hade nån trott?) rapporterade Malmström det till EU-parlamentet, och ansåg därmed saken utagerad och gjorde ingenting mer.
  • I arbetet med att ta fram en ny EU-förordning för att stärka persondataskyddet spelade Malmströms personal under täcket med USA och gav råd om hur USA bäst kunde lobba i Bryssel för att vattna ur persondataskyddet så mycket som möjligt (vilket är vad USA vill).

Det är den här sista punkten, att Malmström gick USA’s ärenden för att försvaga EU-förordningen om persondataskydd, som det nu har blivit diskussion om. Den amerikanska nätaktivistorganisationen Access har lagt ut ett brev som de fått tillgång till genom det amerikanska handelsdepartementet. Det visar hur Cecilia Malmströms personal inom kommissionen tog kontakt med amerikanarna för att ge dem tips om hur de bäst kunde påverka lagstiftningsarbetet i EU för att det skulle bli som USA ville. Access har beskrivit det hela under rubriken Big brother’s little helper inside the European Commission.

Det här brevet har blivit uppmärksammat av EU-utskottet som håller på och frågar ut Malmström. De Gröna, Socialdemokraterna och Vänstergruppen i EU-parlamentet ställde kritiska frågor igår till Malmström. Men Malmström valde att inte svara ordentligt på de frågorna. Därför har parlamentets utskott krävt att Malmström ska inkomma med ett skriftligt svar senast klockan 12 idag tisdag.

Om Cecilia Malmström blir godkänd som handelskommissionär kommer hon att vara ansvarig för bland annat det kontroversiella TTIP-avtalet mellan EU och USA. De förhandlingarna sker bakom slutna dörrar, precis på samma sätt som det en gång var med ACTA-avtalet. USA trycker på för både striktare upphovsrätt och hårdare fildelarjakt, sämre skydd för persondata, och ett antal andra liknande frågor.

Och för det allra mest kontroversiella: att införa det som kallas för ISDS, Investor-State Dispute Settlement. Det innebär att storföretag som anser att demokratiskt stiftade lagar riskerar att minska deras vinster får rätt att stämma länder på skadestånd. Om till exempel Sverige skulle besluta sig för att förbjuda vinster i välfärden kommer företagen som berörs kunna stämma Sverige på mångmiljardbelopp.

Under förhören igår försvarade Cecilia Malmström intensivt ISDS, och vägrade lova att hon ska arbeta för att få bort det ur handelsavtal med USA och andra. Det är förstås precis vad USA vill.

Frågan som EU-parlamentet har att ta ställning till är om det verkligen är lämpligt att utse en högsta ansvarig för förhandlingar med USA som har en bevisad track record av att gå så tätt i USA’s ledband som det bara går.

I det aktuella utskottet svarar svenska EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) ja på den frågan, medan Marita Ulvskog (S) är kritisk till att utse Cecilia Malmström. Vem som kommer vinna får vi se. Men just nu pågår alltså en spännande kraftmätning i EU-parlamentets utfrågning av Cecilia Malmström.

Läs mer hos Expressen, Henrik Alexandersson, aktivistorganisationen Access och ttippen.se

22 januari 2014

EU-kommissionens ISDS-konsultation är nog mest en luring

Filed under: TTIP — Christian Engström @ 16:23

EU-kommissionen konsultation om ISDS som jag skrev om igår är nog mest en luring. Det är den bild som börjar tona fram idag.

ISDS, eller Investor-State Dispute Settlement, innebär att storföretag får rätt att stämma länder som lagstiftar på sätt som storföretagen inte gillar. Det så kallade ”handelsavtalet” TTIP mellan USA och EU, som håller på att förhandlas nu, innehåller Investor-State Dispute Settlement som en av punkterna.

Igår sa kommissionen att den skulle starta en offentlig konsultation om ISDS för att ta in synpunkter, och att förhandlingarna om ISDS i TTIP-avtalet ska läggas på is medan konsultationen pågår. Det lät ju bra, så långt.

Men mer och mer tyder på att det bara är ett spel för gallerierna från kommissionens sida.

Aktivistorganisationen FFII, som har slagits för friheten på nätet och i samhället i mer än ett decennium, påpekar att även om kommissionen lägger ISDS-delen av TTIP-avtalet på is, tänker de fortsätta driva på för att få med ISDS i andra internationella avtal som är på gång.

I och med det finns det ju knappast någon anledning att tro att kommissionen är uppriktig när den säger att den vill ha en konsultation för att utreda om ISDS är bra eller dåligt. I så fall är den rimligaste förklaringen till kommissionens plötsliga utspel om en konsultation en annan:

Konsultationen gör att alla frågor om ISDS kan skjutas till efter EU-valet i maj.

Det är alldeles säkert något som de partier som vill ha ISDS uppskattar. I det svenska EU-valet kan till exempel Moderaterna och Socialdemokraterna (som bägge är för ISDS och TTIP) enkelt slippa undan all debatt genom att bara hänvisa till den pågående konsultationen.

Och när EU-valet väl är överstökat kan de köra på som vanligt.

Jag ser det fortfarande som positivt att kommissionen har bestämt sig för att hålla en konsultation. Om inte annat visar det att de är rädda för att medborgarna ska sätta käppar i hjulet för deras planer, precis som när vi stoppade ACTA-avtalet.

När konsultationen startar kommer Piratpartiet hjälpa till se till att så många som möjligt får veta det, och förhoppningsvis skickar in svar. Det finns alltid en viss chans att goda synpunkter som kommer in faktiskt hjälper till att påverka några beslutsfattare. Just nu uppmanar vi alla som vill att svara på EU-kommissionens pågående konsultation om upphovsrätten.

Men även om vi kommer uppmuntra alla att svara på ISDS-konsultationen också, måste man ha de politiska realiteterna i minnet. Oberoende av hur många och hur bra svar som kommer in, betyder det inte automatiskt att EU-kommissionen plötsligt blir god i frågan om handelsavtal.

Bästa chansen att stoppa ISDS och TTIP kommer vara när frågan kommer upp i EU-parlamentet. Det kommer ske någon gång nästa mandatperiod, när EU-kommissionen och USA har förhandlat färdigt. Hur det till sist kommer gå beror på vilka represntanter medborgarna skickar till EU-parlamentet i Bryssel.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet den 25 maj. Vi säger klart och tydligt nej till Investor-State Dispute Settlement i internationella avtal mellan EU och andra länder.

21 januari 2014

EU-kommissionen gör taktisk tillfällig reträtt om ISDS i TTIP

Filed under: TTIP — Christian Engström @ 18:02

ISDS – Investor State Dispute Settlement är en av de sämsta och ondskefullaste idéerna som någonsin har ingått i ett internationellt handelsavtal.

Det innebär att om ett land lagstiftar på ett sätt som ett globalt storföretag anser minskar deras framtida vinster, då kan storföretaget stämma det lagstiftande landet på miljarder i skadestånd.

Exempel på lagstiftning som (eventuellt) minskar ett storföretags vinster kan vara allt från skärpta miljökrav (som ju alltid kostar pengar), skärpta krav på produktsäkerhet (som också förstås kostar pengar), eller vad som helst i den riktningen.

ISDS-mål avgör inte av domstolar utan av speciella skiljedomsnämnder som består av handplockade affärsjurister. Blir ett land dömt får det betala det skadestånd som nämnden tycker är lämpligt. Avgörandena kan inte överklagas.

Du kan läsa mer bakgrund om ISDS här.

I TTIP-avtalet som har börjat förhandlas bakom lyckta dörrar av EU-kommissionen och den amerikanska administrationen, ingår ISDS. Amerikanarna trycker på för att få med det i alla handelsavtal de kan, och EU-kommissionen gillar att göra amerikanarna glada (även om det går ut över Europas medborgare och företag).

Men kritiken mot ISDS från aktivister i Europa har varit skarp sedan det blev känt att USA och EU-kommissionen planerade att lägga in det i TTIP. Nu ser det ut som den kritiken har givit resultat, i vart fall tillfälligt.

EU-kommissionen kommer att genomföra en offentlig konsultation där alla intresserade får säga vad de tycker om ISDS.

Det meddelade EU-kommissionen i ett pressmeddelande idag. Medan konsultationen pågår läggs förhandlingarna om ISDS-delen av TTIP-avtalet tillfälligt på is.

Det här är något positivt, och en liten seger för alla oss som är kritiska till ISDS och TTIP-avtalet. Fast med betoning på ”liten”, tyvärr.

EU-kommissionen gör en smärre taktisk reträtt i hopp om att kunna tysta den allmänna opinionen. Tro inte att den ansvariga EU-kommissionären Karel de Gucht (som var den som försökte driva igenom ACTA-avtalet också) plötsligt har tänkt om på något djupare plan. Det tror i vart fall inte jag.

Det är alldeles, alldeles för tidigt att börja ropa ”hej”. Det ska rinna väldigt mycket vatten genom den här bäcken innan vi vet vad slutresulatet blir. Kommissionen hoppas säkert att debatten lägger sig, så de kan stoppa in både ISDS och andra vidrigheter i TTIP-avtalet med USA.

Men den här lilla segern är ändå en påminnelse om det vi lärde oss när vi stoppade ACTA-avtalet: det gör skillnad när vanliga människor engagerar sig politiskt och uttrycker sin mening.

Det är det som gör att vi trots allt har en chans att förändra något i politiken.

…………

Läs mer om ISDS och TTIP hos The Cato Institute: Does U.S. and EU Foreign Investment Need “Protection”?

21 november 2013

Frihandel skall vara fri handel, inte en lekplats för särintressen

Filed under: TTIP — Christian Engström @ 11:37

Moderaten Christofer Fjellner och Miljöpartiet debatterar på SvD Brännpunkt handelsavtalet TTIP, som just nu förhandlas fram mellan EU och USA.

Moderaterna menar att det är helt naturligt att särintressen tillåts ställa sig över demokratiskt fattade beslut. Det är innebörden av det som kallas Investor State Dispute Settlement, eller ISDS. Det finns redan många exempel på hur storföretag använt ISDS för att stämma länder på miljardbelopp för att länderna stiftat lagar som det stora företaget inte tyckte om.

Moderaterna menar att förhandlingarna om TTIP är öppna, trots att resultatet av den första förhandlingsrundan har hemligstämplats. Varken medborgare eller EU:s medlemsstater får veta vad som sker.

Moderaterna menar att det inte är något konstigt att särintressen får inflytande över förhandlingsprocessen medan folkets valda representanter, media och allmänhet hålls i ovisshet.

Moderaterna försöker presentera TTIP som ett frihandelsavtal, trots att det mest handlar om regleringar snarare än fri handel.

Moderaterna mörkar att förhandlingsmandatet för TTIP öppnar för ett nytt försök att inskränka internets frihet på nöjesindustrins order. Precis som i det nedröstade Acta-avtalet.

Gärna frihandel – som i fri handel. Men då skall den svenska linjen vara att sådana avtal skall tas fram under öppna former, respektera de demokratiska institutionerna och inte inskränka internets frihet.

…………

Läs mer hos Hax: TTIP: Slaget om demokratin och den fria ekonomin

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: