Christian Engström, Pirat

28 januari 2014

Företag ska inte få hänga ut privatpersoners domar

Filed under: offentlighetsprincipen,personal data protection — Christian Engström @ 8:22

Företaget Lexbase marknadsför en databas över människor som blivit dömda för brott. Databasen är sökbar på personnamn.

Företaget bryter på ett flagrant sätt mot personupgiftslagen, men menar att de har rätt att göra det eftersom de köpt ett utgivningsbevis för 2000 kronor, och därmed anser att de är en tidning och inte en databas.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke har gått på resonemanget och varnar för att inskränka offentlighetsprincipen: http://www.expressen.se/debatt/ingen-anledning-att-minska-oppenheten/

Men Datainspektionen däremot har helt rätt i sin kommentar: http://www.expressen.se/nyheter/datainspektionen-andra-grundlagen/

Som DI säger är det fullständigt orimiligt att man ska kunna köpa sig fri från varje form av ansvar för hur man hanterar personuppgifter genom att köpa ett utgivningsbevis för 2000 spänn.

Offentlighetsprincipen är inte till för att samvetslösa förtag ska kunna tjäna pengar på att behandla känsliga personuppgifter hej vilt. Och inte heller för att stödja lynchmobbar.

Även om vi normalt gillar Funcke tycker jag han har ett för snävt perspektiv, och inte tar in persondataskyddet alls. Jag håller förstås med om att offentlighetsprincipen är både viktig och hotad, men det här är inte någon legitim användning av offentlighetsprincipen.

Funcke har rätt rent allmänt att det är oroväckande att det blir svårare att få ut handlingar som gör att man kan granska makten, men här är det inte makten som blir granskad. Här handlar det om att hänga ut enskilda privatpersoner. Att information är ”offentlig” i bemärkelsen att man kan gå till tingsrätten och slå i pärmar är något helt annat än att den ligger helt öppet sökbar på nätet.

Det är sant att i den här frågan står två viktiga piratprinciper mot varandra: offentlighetsprincipen och skyddet för persondata. Det gör att det inte finns några riktigt enkla svart-vita lösningar.

Men att helt upphäva personuppgiftslagen och låta företag lägga ut vad som är den känsligaste informationen av alla, den om tidigare domar, är inte på något sätt acceptabelt.

Om samvetslösa jurister lyckats vrida den nuvarande lagstiftningen till att personuppgiftslagen aldrig kan gälla ett företag som köpt sig fritt med ett utgivningsbevis för 2000 kronor, då måste vi ändra lagstiftningen.

23 oktober 2012

EU’s nya persondatalag i Aktuellt ca 21.30 ikväll tisdag

Filed under: personal data protection — Christian Engström @ 16:30

”Rätten att bli glömd” är en av de kontroversiella delarna av EU’s förslag till ny persondatalag

EU håller på att ta fram en ny persondatalag som ska gälla i hela EU, och ersätta den svenska Personuppgiftslagen PUL.

SVT var nere i Bryssel nyligen och gjorde ett inslag om den nya persondatalagen, där bland annat jag uttalar mig. Inslaget kommer sändas ikväll tisdag i SVT2 i Aktuellt, efter vädret ca 21:30.

Det är bra att EU-kommissionen tar fram gemensamma regler för hela EU. Internet känner inga gränser, och det skulle vara till stor nytta om vi kan ha gemensamma regler i hela EU. Dels blir det lättare för företag som driver verksamhet i flera EU-länder, dels skulle en gemensam EU-förordning innebära att vi får den tyngd som behövs för att kunna diskutera frågan med USA och med amerikanska företag som Google, Facebook och andra stora tjänsteleverantörer på nätet.

Men djävulen finns i detaljerna, som alltid, och det finns flera kontroversiella delar i det nya förslaget.

En sådan fråga är ”uttryckligt samtycke”, som är huvudprincipen i den nya förordningen. Å ena sidan kan man vara orolig för att det leder till ett internet där alla tjänsteleverantörer tvingas dränka oss användare med ”Do you agree?”-rutor så fort vi använder nätet.

Å andra sidan kan det också i värsta fall leda till att innebörden av förordningen i praktiken blir ”företag får göra vad de vill med persondata så länge de har en kryssruta på sin websajt”. Vi är ju alla bekanta med de långa användaravtalen som dyker upp i alla möjliga sammanhang, där man som konsument i praktiken inte har något alternativ till att ge sitt samtycke om man överhuvudtaget vill använda produkten eller tjänsten ifråga.

”Rätten att bli glömd” är en annan kontroversiell del av kommissionens förslag. Rätten att få sina egna uppgifter strukna ur databaser har vi redan idag, både enligt det gällande Dataskyddsdirektivet från 1995. Så långt är allting bra.

Men det nya förslaget från kommissionen innehåller skrivningar som går i riktning mot att det inte ska räcka med det, utan att om någon begär att bli borttagen från exempelvis Facebook, då ska Facebook ha skyldighet att leta upp andra ställen på nätet där informationen kan ha återpublicerats, och se till att uppgifterna försvinner därifrån också.

Exakt hur det ska gå till i praktiken är oklart, och det är också oklart om det överhuvudtaget är möjligt (se Streisandeffekten). Men ännu allvarligare är att det kan lägga hinder i vägen för granskande journalistik, och i värsta fall öppna dörren för historierevisionism som får en att tänka på det forna Sovjetunionen.

Vill vi verkligen att exempelvis en medborgare som har bestämt sig för att bli politiker och ställa upp i allmänna val ska ha rätten att först tvätta bort allting ofördelaktigt som har skrivits om henom på internet? Svaret på den frågan är rimligen ”nej, det vill vi inte”. Men i vart fall en tolkning av kommissionens förslag är att det går i den riktningen.

Det här är ett stort och komplicerat stycke lagstiftning, och behandlingen pågår för fullt i EU-parlamentet. Rapportören (alltså den parlamentariker som är huvudansvarig) är Jan Philipp Albrecht, tysk ledamot i den Gröna gruppen och väldigt mycket hederspirat. Det är bra.

Men det är som sagt en väldigt stor och komplicerad fråga, så det är ingen lätt uppgift han har framför sig när det gäller att få till en bra förordning. Ännu är inte skyttegravarna grävda i EU-parlamentet, utan jag har intrycket att alla grupper just nu kämpar med att skaffa sig en ståndpunkt på ett mycket konstruktivt sätt.

Hur mycket av svårigheterna som kommer komma fram i teveinslaget ikväll vet jag inte (med den begränsade tid som står till buds), men det är väldigt välkommet att SVT uppmärksammar frågan. Förhoppningsvis kan det öppna för en konstruktiv diskussion i Sverige om den nya dataskyddsförordningen medan den ännu går att påverka.

Se inslaget hos SVT

Blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: