Christian Engström, Pirat

30 april 2014

Öppenhet och insyn behövs för att minska korruptionen i EU

Filed under: offentlighetsprincipen — Christian Engström @ 9:00

Transparency International har granskat korruptionen i EU och funnit problem. Till stor del är det samma problem som vi i Piratpartiet fått brottas med i Europaparlamentet. Det handlar om bristande öppenhet och dålig insyn.

När Acta-avtalet (som hotade internets frihet och öppenhet) arbetades fram, då sköttes förhandlingarna av icke-valda byråkrater bakom stängda dörrar. Företag, till exempel inom musik- och skivindustrin, hade därmot insyn och kunde påverka resultatet. Samtidigt hölls folkets valda representanter i ovisshet.

Som tur var fanns det läckor och kanaler för läckt information, som Wikileaks. Beväpnade med denna information kunde vi mobilisera motståndet mot Acta i tid. EU-kommissionen anklagade oss då för att spekulera och svartmåla. Men när Acta slutligen presenterades, visade det sig att precis det vi varnat för fanns i avtalstexten.

Syftet med sådant hemlighetsmakeri är uppenbart. Man vill hålla de folkvalda i Europaparlamentet och i de nationella parlamenten ovetande om vad som försigår, tills det är för sent för att ändra något.

När det gäller Acta gick folket ut på gatorna och demonstrerade. Väljarna började höra av sig direkt till de folkvalda för att protestera. Då – men först då – var de stora partigrupperna i Europaparlamentet beredda att lyssna på vår kritik. Då kunde vi fälla Acta-avtalet.

Samma hemlighetsmakeri omgärdar förhandlingarna om handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP. På samma sätt ges särintressen möjlighet att påverka, samtidigt som civilsamhället och folkets valda representanter i allt väsentligt hålls utanför.

Nu vet vi ändå att TTIP, i vissa delar, kommer att bli ett nytt försök att tvinga på oss saker som vi redan sagt nej till när vi fällde Acta-avtalet. Därför kommer vi åter att mobilisera för ett nej.

Detta är ett av de allvarligaste problemen med EU: Icke-valda tjänstemän och olika särintressen gör upp bakom stängda dörrar. När de är klara presenterar de handelsavtal som får samma effekt som lagstiftning. På så sätt kringgår de hela den demokratiska processen. Och det erbjuder gott om tillfällen för direkt eller indirekt korruption, om någon så skulle önska.

Eller ta euro-krisen. Få, om ens någon, har den totala bilden av allt som skett under åratal av krisuppgörelser, panikåtgärder och centralbanksmöten. Medborgarna har ställts inför fullbordat faktum, när politiker och byråkrater spelat med våra skattepengar. Eller ännu värre, när politiker och byråkrater konfiskerat folkets besparingar – som på Cypern.

Vi i Piratpartiet kräver större öppenhet och mer insyn i vad som sker i EU. Det är en nödvändighet för att vi skall kunna ha en rimlig, demokratisk beslutsprocess.

Vi i Piratpartiet vill exportera den svenska offentlighetsprincipen till EU. Vilket är raka motsatsen till vad alliansregeringen och socialdemokraterna nyss gjorde: De begränsade vår svenska offentlighetsprincip, med hänvisning till att EU-medlemskapet “kräver” det. Detta gjorde de trots att de, när Sverige gick med i EU, lovade att aldrig någonsin kompromissa i denna fråga.

Öppenhet och insyn är den bästa garantin mot direkt och indirekt korruption. Det är dessutom en förutsättning för en fungerande demokrati, där väljarna kan utvärdera politikernas insatser och ställa dem till svars.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet den 7-25 maj.

5 mars 2014

På vilket sätt är Centern mot datalagringsdirektivet, när de röstade för?

Filed under: datalagringen,offentlighetsprincipen — Christian Engström @ 14:37

”Centern och Piratpartiet har likartad syn på integritet”, skriver Centerns EU-parlamentariker Kent Johansson i ett replikskifte på Europaportalen.

Det i och för sig trevligt att Kent Johansson håller med om att Piratpartiet har rätt när vi är motståndare till datalagringsdirektivet. Men det är beklämmande att han så öppet och oblygt försöker slå blå dunster i ögonen på väljarna när det gäller Centerns inställning.

I riksdagen röstade Centern för att införa datalagringsdirektivet i Sverige. Ingen höll någon pistol mot riksdagsmännens huvud när de röstade. De var helt fria att i egenskap av förtroendevalda politiker trycka på nej-knappen. Men det gjorde de inte. De röstade ja.

Därför blir det fullständigt obegripligt hur Kent Johansson har mage att skriva:

Att Datalagringsdirektivet inte är förenligt med sådana grundläggande rättigheter borde numera vara tydligt för alla. Det måste – tillsammans med annan EU-lagstiftning som hotar den personliga integriteten – rivas upp.

Han har helt rätt i det han skriver. Precis så tycker Piratpartiet.

Men när Centern, som (i vart fall ännu så länge) sitter i riksdagen, hade chansen att rösta om datalagringsdirektivet, röstade de precis tvärtom.

Precis samma glapp mellan hur Centern har röstat och vad Kent Johansson (C) skriver återkommer i nästa fråga han tar upp. Johansson skriver:

Vi i Centerpartiet anser att en motsvarighet till den svenska offentlighetsprincipen ska gälla för EU. Då får vi ett viktigt och gemensamt verktyg som ökar möjligheterna för både enskilda medborgare och media att granska makten och utkräva ansvar för beslut.

Lika viktigt är det att vi i Sverige inte ska acceptera EU-sekretess som inskränker vår svenska offentlighetsprincip.

Återigen skriver han precis vad Piratpartiet tycker. Piratpartiet tycker det var fel att riksdagen nyligen röstade igenom inskränkningar i den svenska offentlighetsprincipen, för att vara EU till lags.

Men det tycker faktiskt inte Centern om man tittar på hur de röstat. Centerns partilinje i riksdagen var att rösta för inskränkningarna i offentlighetsprincipen, och den linjen blev den som vann.

Mot den bakgrunden kan jag faktiskt inte förstå hur Kent Johansson (C) kan påstå att Centern skulle vara mot exakt precis det som de röstade för.

Det är välkommet att Kent Johansson tycker att Piratpartiet har rätt när vi är motståndare till datalagringsdirektivet och de nyligen genomförda inskränkningarna i den svenska offentlighetsprincipen.

Men så länge hans eget parti är med bland dem som drivit igenom försämringarna i Sverige, är det genuint ohederligt av honom att försöka dölja det faktumet.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet i maj och riksdagsvalet i september. Precis som Kent Johansson skriver, tycker vi att datalagringsdirektivet ska rivas upp och att vi inte ska acceptera att EU-sekretess inskränker vår svenska offentlighetsprincip.

Men till skillnad från Centern kommer vi rösta enligt vår övertygelse om och när vi får chansen. Till skillnad från Centern tycker vi att det är ohederligt att gå ut och lova en sak vitt och brett, och sedan rösta precis tvärtom.

Läs Kent Johanssons vilseledande inlägg hos Europaportalen

Tidigare inlägg i debatten:

2 februari 2014

Man kan och bör skilja på journalistiska artiklar och persondatabaser

Filed under: offentlighetsprincipen — Christian Engström @ 11:18

Företaget Lexbase publicerar personuppgifter om domar på nätet, i en sökbar databas. Domarna är i och för sig offentliga uppgifter, som Lexbase har fått ut från tingsrätterna enligt offentlighetsprincipen. Betyder det att det är okay att Lexbase skapar ett privat brottsregister och gör det tillgängligt för allmänheten?

Nej, det är inte okay att skapa databaser där känsliga uppgifter om privatpersoner hängs ut och görs tillgängliga på ett okontrollerat sätt. Sedan mitten av sjuttiotalet har vi haft personuppgiftslagar i Sverige som varit fullständigt klara på den punkten.

Databasen som Lexbase har sammanställt och gjort tillgänglig på nätet är fullständigt olaglig enligt personuppgiftslagen PUL. Det är inte ens en juridisk bedömningsfråga, det bara är så.

Så långt är allting väl. Men sedan dyker problemen upp.

Lexbase har ett utgivningsbevis för tidningar, som de betalar 2000 kronor om året för. Enligt dem själva betyder det att de står över personuppgiftslagen, och får lägga ut hur kränkande uppgifter som helst på nätet.

Den här lagtolkningen tycks dessvärre ha stöd av ett antal jurister som ser hela frågan inomjuridiskt, och väljer att läsa lagen som fan läser Bibeln.

Jag ser det som helt bisarrt att man kan läsa lagen så. Varför tror juristerna att lagstiftarens önskan var att vi ska ha en detaljerat utformad Personuppgiftslag, men för 2000 kronor om året kan företag som vill köpa sig helt fria från den?

Jag har faktiskt följt med i integritetsdebatten sedan den första personuppgiftslagen kom i Sverige i mitten av 70-talet (jag gick i gymnasiet då och var intresserad av frågan). Aldrig någonsin har jag hört någon lagstiftare säga i någon politisk debatt att de avsåg att personuppgiftslagarna skulle vara frivilliga för företag som var beredda att köpa sig fria för en administrativ avgift.

Det har helt enkelt aldrig varit lagstiftarens intention.

Persondatabaser och tidningsartiklar är två helt olika företeelser.

Om vi för ett ögonblick höjer blicken från de juridiska texterna och ser oss omkring i världen utanför juristernas elfenbenstorn, vet vi alla att en tidningsartikel är en sak, och en persondatabas någonting annat.

Lagstiftarna som har skapat personuppgiftslagar de senaste 40 åren har sett det på samma sätt när de skrev lagarna.

Det är precis lika idiotiskt att påstå att ett automatiskt sökbart personregister är en tidningsartikel, som det är att påstå att en bloggpost om att en namngiven konfirmand har stukat foten är en persondatabas med medicinska uppgifter.

Persondatabaser och tidningsartiklar är olika saker. I vart fall i den verkliga världen är det så. Där är det normalt solklart för vilken vanlig betraktare som helst vilket som är vilket.

Och skulle det dyka upp gränsfall som ligger i en gråzon, då har vi domstolar som kan reda ut den saken. Domstolar hanterar gråzoner i lagstiftningen varenda dag. Det är det de är till för, så det är inget problem att ge dem uppgiften att dra en skiljelinje mellan journalistiska texter och persondatabaser.

Tryckfrihetsförordningen ska gälla journalistiska texter, Personuppgiftslagen ska reglera persondatabaser.

Om det inte är tydligt i nuvarande lagstiftning får vi ändra lagen och göra det tydligt.

Jag är inte jurist och jag har ingen önskan att bli det, så jag tänker inte ge mig in i något långt resonemang om dagens lagar på området är tillräckligt tydliga och välskrivna eller inte. Som vanlig medborgare undrar jag om det inte skulle räcka med att jurister och domstolar började tolka lagen enligt lagstiftarens intentioner och lite sunt förnuft.

Men kanske är de respektive lagarna så illa skrivna att det inte riktigt går. I så fall får vi ändra lagarna så att de uttrycker det vi vill.

Att tidningar kan skriva om enskilda brottsmål och domar är helt okay, även om det ibland inbegriper att de rapporterar människors riktiga namn. Det är en viktig del av den offentliga granskningen av den dömande makten. Om det behövs göras ändringar i Tryckfrihetsförordningen får de ändringarna inte inskränka den rätten.

Men att känsliga personuppgifter i bulk görs direkt sökbara och tillgängliga för alla nyfikna som är intresserade, det är inte okay.

Bara den som förblindat sig genom att stirra alltför mycket på juridiska paragrafer, och aldrig har höjt blicken och tittat på verkligheten omkring oss, kan hävda att det är omöjligt att skilja på de två fallen.

…………

Andra om ämnet: Hax, Gustav Nipe (PP), MinaModerataKarameller,

28 januari 2014

Företag ska inte få hänga ut privatpersoners domar

Filed under: offentlighetsprincipen,personal data protection — Christian Engström @ 8:22

Företaget Lexbase marknadsför en databas över människor som blivit dömda för brott. Databasen är sökbar på personnamn.

Företaget bryter på ett flagrant sätt mot personupgiftslagen, men menar att de har rätt att göra det eftersom de köpt ett utgivningsbevis för 2000 kronor, och därmed anser att de är en tidning och inte en databas.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke har gått på resonemanget och varnar för att inskränka offentlighetsprincipen: http://www.expressen.se/debatt/ingen-anledning-att-minska-oppenheten/

Men Datainspektionen däremot har helt rätt i sin kommentar: http://www.expressen.se/nyheter/datainspektionen-andra-grundlagen/

Som DI säger är det fullständigt orimiligt att man ska kunna köpa sig fri från varje form av ansvar för hur man hanterar personuppgifter genom att köpa ett utgivningsbevis för 2000 spänn.

Offentlighetsprincipen är inte till för att samvetslösa förtag ska kunna tjäna pengar på att behandla känsliga personuppgifter hej vilt. Och inte heller för att stödja lynchmobbar.

Även om vi normalt gillar Funcke tycker jag han har ett för snävt perspektiv, och inte tar in persondataskyddet alls. Jag håller förstås med om att offentlighetsprincipen är både viktig och hotad, men det här är inte någon legitim användning av offentlighetsprincipen.

Funcke har rätt rent allmänt att det är oroväckande att det blir svårare att få ut handlingar som gör att man kan granska makten, men här är det inte makten som blir granskad. Här handlar det om att hänga ut enskilda privatpersoner. Att information är ”offentlig” i bemärkelsen att man kan gå till tingsrätten och slå i pärmar är något helt annat än att den ligger helt öppet sökbar på nätet.

Det är sant att i den här frågan står två viktiga piratprinciper mot varandra: offentlighetsprincipen och skyddet för persondata. Det gör att det inte finns några riktigt enkla svart-vita lösningar.

Men att helt upphäva personuppgiftslagen och låta företag lägga ut vad som är den känsligaste informationen av alla, den om tidigare domar, är inte på något sätt acceptabelt.

Om samvetslösa jurister lyckats vrida den nuvarande lagstiftningen till att personuppgiftslagen aldrig kan gälla ett företag som köpt sig fritt med ett utgivningsbevis för 2000 kronor, då måste vi ändra lagstiftningen.

20 november 2013

Låt inte EU:s hemlighetsmakeri ödelägga den svenska offentlighetsprincipen

Filed under: offentlighetsprincipen — Christian Engström @ 9:20

Pressmeddelande från Piratpartiet:

– Regeringens förslag om att inskränka den svenska offentlighetsprincipen när det gäller EU-dokument är ett slag i ansiktet på oss som varje dag kämpar för att skapa ett öppnare och mer demokratiskt EU. Detta säger Christian Engström, som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Bakgrunden är att riksdagen i dag röstar om regeringens proposition om sekretess i det internationella samarbetet. I den föreslås bland annat att fler EU-dokument skall hemligstämplas

– Som representant för svenska folket ser jag det som min uppgift att verka för mer öppenhet, mer transparens och därmed också för en mer levande demokrati. Därför blir jag förfärad när riksdagens majoritet i dag tycks vara beredd att gå åt rakt motsatt håll, säger Christian Engström.

– Våra medborgerliga fri- och rättigheter monteras ner samtidigt som övervakningsstaten rullas ut och den politiska makten blir allt mer arrogant. Det visar att regeringen och socialdemokraterna ser folket som undersåtar istället för som individer och medborgare. De litar inte på det folk som valt dem. Då bör folket välja andra politiker, säger Christian Engström.

– Det är inte bara när det gäller EU som riksdagen nu är på väg att montera ner öppenheten. Det gäller till exempel även handelsavtal, som redan i dag är så omgärdade av hemlighetsmakeri att varken vi i Europaparlamentet eller riksdagens ledamöter får tillräcklig information i förväg. Istället ställs vi inför fullbordat faktum och förvänts snällt säga ja och amen. Detta är ett allvarligt problem, som riksdagen nu är på väg att göra till norm. Det är inte acceptabelt, säger Christian Engström.

– Den svenska offentlighetsprincipen är till för att medborgare och media skall kunna granska makten. Det är i sin tur en förutsättning för en levande demokrati. Därför vill vi i Piratpartiet öka öppenheten och insynen istället för att avveckla den. Vi pirater vill exportera den svenska offentlighetsprincipen till EU – till skillnad från regeringen som vill importera EU:s slutna politiska kultur till Sverige, avslutar Christian Engström, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Se även…

Journalistförbundet: Rösta ned förslaget om sekretess i internationellt samarbete
https://www.sjf.se/nyheter/201311/rosta-ned-forslaget-om-sekretess-i-internationellt-samarbete

Europaportalen: Fler EU-dokument riskerar hemligstämpling
http://www.europaportalen.se/2013/11/fler-eu-dokument-riskerar-hemligstampling

Regeringens proposition:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Sekretess-i-det-internationell_H003192/?text=true

21 november 2012

Måste politiker ljuga?

Filed under: offentlighetsprincipen — Christian Engström @ 13:25

Går det verkligen inte att vara öppen och transparent med hur man styr ett land?

Det finns många exempel på regeringar som blåljuger. Geijeraffären, Ebbe Carlsson-affären, tsunami-banden och Egyptenavvisningarna är bara några svenska exempel.

Och nu avslöjas den sittande regeringen med byxorna nere i Saudi-affären. Myndigheter mörkar för att skydda politikerna, regeringskansliet gömmer undan dokument och när allt avslöjas försöker de ansvariga låtsas som om det regnar.

Det är helt uppenbart att detta är ett demokratiskt problem.

För att medborgarna skall kunna bedöma politikernas jobb, så måste vi få veta vad de folkvalda håller på med. Annars är det inte möjligt att göra ett väl informerat val nästa gång vi går till valurnorna.

Det är ett större och allvarligare problem än de enskilda lögnerna i sig.

Tack och lov finns det grävande journalister, aktivister och whistleblowers som Wikileaks. Utan dem hade vi aldrig fått veta vad som skett.

Tänk på saken: Vårt land styrs av människor som hittar på dumheter som det är meningen att folket aldrig skall få kännedom om. Våra politiska ledare håller sig med dubbel bokföring, där de säger en sak utåt och gör en annan sak i hemlighet.

Och det gäller inte bara i Sverige. I EU är det ännu värre. Ta euro-krisen som exempel. Den är en soppa där ingen vanlig människa i dag kan hålla ordning på alla nödlösningar, krispaket och pengaströmmar. Allt Europas 500 miljoner människor förväntas göra är att betala notan över skattsedeln, tiga och lida.

Det är både orimligt och farligt.

…………

Andra om Saudiaffären: SvD, Expressen, Hax,

6 november 2012

The EU Commission Tries To Silence Data Retention Critic

Filed under: datalagringen,demokrati i eu,English,offentlighetsprincipen — Christian Engström @ 16:58

The EU Commission wants to prevent German Pirate Dr. Patrick Breyer from discussing his court case against the Commission in public

Dr. Patrick Breyer is the group leader for the Pirate Party in the regional parliament of Schleswig-Holstein. He is also a juris doctor, who wrote his thesis on the subject of data retention, and one of Germany’s leading experts on the subject.

In April this year, acting as a private citizen before he was elected, he made a complaint against the EU Commission because the Commission had refused to give access to documents in a court case about the Data Retention Directive and its implementation (Az. T-188/12).

The latest move in the still ongoing court battle between Dr. Breyer and the Commission over transparency, is that the Commission has demanded that Dr. Breyer removes from the internet both his own complaint  (pdf, cached) and the Commission’s answer to him (pdf, cached). Dr. Breyer of course refuses to do so.

I find it very remarkable that the Commission apparently is trying to silence an elected member of a parliament who is working on behalf of his constituents

For this reason, I have put the following formal written question to the Commission:

Transparency in court cases about complaints against the Commission

Dr. Patrick Breyer, who is a European citizen and a member of the regional parliament of Schleswig-Holstein, has made a complaint against the EU Commission, because the Commission had refused to give access to documents in a court case regarding the Data Retention Directive and its implementation (Az. T-188/12).

In this context, the Commission has requested that Dr. Breyer removes both his own complaint and the Commission’s answer to him from from the internet, where he has published them.

1. Does the Commission have as a general policy to refuse any access to court documents even in completed cases, such as the case Az. T-188/12 ?

2. If yes, for how long has this policy been in effect, and how many requests for documents have been denied during each year that the policy has been in effect?

3. If no, why did the Commission refuse Dr. Breyer access to those documents?

4. Why has the Commission demanded that Dr. Breyer should remove his complaint against the Commission, as well as the Commission’s answer, from the internet, where he has published them?

5. If a Member of the European Parliament were to republish those two documents, would the Commission issue a similar demand against the MEP? If yes, on what legal basis? If no, why not, considering it has already made this demand on the citizen who made the complaint against the Commission?

An answer from the Commision can be expected in about six weeks, according to the rules for written questions from members of the European Parliament.

Update:

The Commission answered:

EN
E-010091/2012
Answer given by Mr Barroso
on behalf of the Commission
(19.12.2012)

Article 15(3) TFEU is the legal basis for the Commission’s policy on disclosure of submissions to the Courts and this excludes the judicial activities of the Court of Justice of the EU from the public right of access to documents. It complies with the case law of the Court of Justice in API (joined cases C-514//07P, C-528/07P and C­532/07P), where the Court ruled that this exclusion is justified to ensure that the exchange of arguments by the parties and the deliberations of the Court take place in an atmosphere of total serenity (cf. paragraph 92 of the judgment).

In closed cases the Commission discloses its own submissions, sometimes expunged in order to protect legitimate interests. The Commission refused Dr Breyer access to submissions from the other party in case T-189/09. The Commission considers that, as a consequence of Article 15(3) TFEU and the case law in API, submissions from other parties to the Courts do not fall within the scope of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to documents. This question is sub judice in the case T-188/12 lodged by Dr Breyer.

The Commission has asked Dr Breyer to remove his application to the Court and the Commission’s defence from his website, since, according to the Court’s Rules of Procedure, parties to proceedings receive submissions of the other parties only for the purpose of pursuing their own case. It considers that publication of submissions in pending cases adversely affects the due administration of justice as interpreted by the Court in API and previously in Case T-174/95.

The Commission hopes that, when considering a possible re-publication, Members of the Parliament would base themselves on the Treaty and on the case law of the Court.

6 september 2008

Arbogamålet och offentlighetsprincipen

Filed under: offentlighetsprincipen,yttrandefrihet — Christian Engström @ 16:46

Det har väckt uppmärksamhet i media att förundersökningen i det så kallade Arbogamålet går att hitta via länkar på The Pirate Bay (för den som vet vad han ska leta efter). En del debattörer har valt att kritisera The Pirate Bay för det faktumet. Det är att skjuta på helt fel mål.

Exempelvis säger pressombudsmannen Yrsa Stenius till Ekot att ”publiceringen sätter hela det pressetiska systemet i gungning”. Stora ord. Men förvirrade. Genom att göra en slarvig analogi mellan internet och de media hon känner till, tidningar och etermedia, hamnar hon tokigt i diskussionen redan från början. Grundfelet ligger i hennes sätt att använda ordet ”publicera”.

The Pirate Bay ”publicerar” aldrig någonting. De tillhandahåller inte ens material som andra har publicerat. The Pirate Bay är en sökmotor för material som användare har på sina egna datorer, och som de, användarna, väljer att göra tillgängligt för andra. The Pirate Bay är en del av infrastrukturen på internet, varken mer eller mindre. Precis som exempelvis Google, om man så vill.

Den som har ”publicerat” förundersökningen i Arbogamålet, om man nu nödvändigtvis ska använda det ordet, är tingsrätten i Arboga Västmanlands tingsrätt. Genom tingsrättens försorg finns hela förundersökningen att ta del av för den som så önskar. Den är offentlig information som vem som helst har lagstadgad rätt att ta del av, och även rätt att sprida vidare. Den rätten följer av offentlighetsprincipen som gäller vid våra svenska domstolar.

Det som är nytt jämfört med hur världen såg ut för tjugo år sedan är att den tekniska utvecklingen har gjort det mycket lättare för vanliga människor att sprida offentlig information till andra som kan vara intresserade. Det är möjligt att vi mot den bakgrunden behöver diskutera avvägningen mellan offentlighetsprincipen som gör det möjligt för medborgarna att granska domstolarnas arbete, och principen att staten inte i onödan ska sprida känsliga personliga uppgifter om enskilda privatpersoner.

När Ekot ringde mig i förmiddags uttryckte jag det här resonemanget så här:

– Pirate Bay är ju bara en sökmotor. De är en del utav infrastrukturen på internet. Så det är inte dem man ska sparka på i så fall utan det man ska diskutera är möjligen vad som är offentlig information och inte.

Men en sådan diskussion måste i så fall föras med största möjliga eftertanke. Offentlighetsprincipen i allmänhet, och insynen i domstolarnas arbete i synnerhet, är en fullständigt central grundval för det öppna demokratiska samhället. Det faktum att vi känner en naturlig och berättigad medkänsla med brottsoffer och deras anhöriga får inte leda till att vi i panik reducerar insynen i rättsväsendet så att det inte längre går att granska på ett meningsfullt sätt.

Men under alla omständigheter måste diskussionen handla om rätt sak. Att försöka göra syndabockar av The Pirate Bay för att de låter sina användare lägga upp länkar till material som staten medvetet har offentliggjort, det är inte en meningsfull sysselsättning. Högre nivå än så borde man ha rätt att kräva av en pressombudsman som är satt att vaka över det fria ordet.

…………

Några som inte håller med mig: Göran Pettersson (m), Mittenradikalen (sd), Brynte, Sven tycker, En liten tant, En liten tant igen

Andra som skriver: TT, Expressen, DN, The Pirate Bay, Blogge, Opassande, Teflonminne, Per von Zweigbergk och många andra

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: