Christian Engström, Pirat

9 januari 2014

EU-rapport ber Sverige se över FRA-lagen

Filed under: FRA,NSA — Christian Engström @ 12:46

I eftermiddag (torsdag) 14.00 presenteras första utkastet till EU-parlamentets rapport om massövervakningen och NSA-skandalen i utskottet LIBE för mänskliga rättigheter.

Rapporten finns att läsa här.

Den innehåller många bra punkter, men ett par stycken är värda att lyfta fram särskilt.

I paragraf 20 i rapporten står det (med fetstil tillagd av mig):

20. Calls on certain EU Member States, including the UK, Germany, France, Sweden and the Netherlands, to revise where necessary their national legislation and practices governing the activities of intelligence services so as to ensure that they are in line with the standards of the European Convention on Human Rights and comply with their fundamental rights obligations as regards data protection, privacy and presumption of innocence; […]

Sverige nämns alltså uttryckligen i den här uppmaningen att göra nödvändiga ändringar i den nationella lagstiftningen (FRA-lagen) och dess tillämpning, så att den uppfyller Europakonventionens krav på persondataskydd, privatliv och principen att alla ska betraktas som oskyldiga tills dess motsatsen har bevisats.

Det här är precis vad Piratpartiet har sagt hela tiden.

Paragraf 44 och 45 handlar om Swift-avtalet, eller TFTP (Terrorist Financing Tracking Program) som är dess formella namn.

Enligt Swiftavtalet mellan EU och USA skeppas rådata i bulk till USA om europeiska företags och privatpersoners banktransaktioner.

Det här avtalet lyckades Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) pressa igenom i juli 2010. Piratpartiet kämpade emot, men vi förlorade. Sedan dess har det visat sig att USA antagligen ger blanka fasen i allt de lovade i Swiftavtalet, och använder all information de kan komma över.

Men det tycker Cecilia Malmström inte är tillräckliga skäl till att säga upp avtalet, eller ens att lägga det på is, trots att EU-parlamentet uttryckligen har bett om det i oktober 2013. Nu upprepas det kravet i paragraf 45 i rapporten:

45. Reiterates its resolution of 23 October 2013 and asks the Commission for the suspension of the TFTP Agreement;

Rapporten kommer presenteras idag i LIBE-utskottet klockan 14. Som (nästan) alla utskottsmöten i EU-parlamentet är det offentligt, och kommer webstreamas live här.

Det som presenteras idag är en så kallad ”draft opinion”, alltså en första grundversion av rapporten. Nästa steg är att ledamöterna får lägga ändringsförslag på rapporten, som LIBE-utskottet sedan kommer rösta om. Därefter kommer rapporten komma upp i plenum för att antas av hela parlamentet.

Rapporten som den presenteras idag är alltså inte den slutgiltiga versionen, men den är en viktig milstolpe.

Det ska bli spännande att se vad som händer i den fortsatta behandlingen. Kommer Folkpartiet försöka få bort eller vattna ur paragraferna om Swiftavtalet för att skydda sin partikollega Cecilia Malmström? Och hur kommer Moderaterna (och Socialdemokraterna) hantera kritiken mot den svenska FRA-lagen?

Det kommer vi att få veta i sinom tid. Det finns också en hel massa andra punkter i rapporten som det mycket väl kan bli politisk strid om. Även om rapporten bara är en resolution och inte är lagstiftande i sig, kan det här bli en mycket intressant politisk fråga under de närmaste månaderna.

EU-parlamentets utfrågningar, som på Twitter går under taggen #EPinquiry, kommer att fortsätta. Idag på morgonen var jag i LIBE-utskottet och röstade för att vi ska bjuda in visselblåsaren Edward Snowden att vittna inför utskottet (via videolänk, på ett sätt som gör att vi inte äventyrar hans säkerhet).

Dagens omröstning om att bjuda in Snowden vann vi med siffrorna 36 för, 2 mot, och 1 som avstod. Nu återstår att se hur de praktiska detaljerna runt att låta Snowden vittna kan lösas.

Tills dess är rapporten som presenteras idag mycket intressant läsning.

Läs EU-parlamentets DRAFT REPORT on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI))

…………

Pressmeddelande från Piratpartiet: Europaparlamentet presenterar rapport om massövervakningen

Andra om ämnet: Hax, Europaportalen, Greens/EFA

8 januari 2014

Dagens desinformation från FRA

Filed under: FRA — Christian Engström @ 10:58

FRA och alla andra spioner är experter på att ljuga. Det ligger ju så att säga i sakens natur. De vet att när man vill förmedla en osann bild är det bäst att säga så få direkta lögner som möjligt. Det är mycket effektivare att köra med halvsanningar och att undanhålla delar av sanningen, så att man helst inte har sagt någon formell lögn, men att man ändå givit en totalt missvisande bild.

I dagens DN visar FRA’s talesperson hur man spelar det här spelet. DN skriver:

Utländska underrättelsetjänster genomförde förra året flera dataintrång mot svenska myndigheter, företag och universitet. Det uppger FRA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för DN.

Det här är alldeles säkert sant. Det är också sant det som FRA’s talesperson säger i nästa mening:

– Det urholkar Sveriges konkurrenskraft som nation.

Till stor det handlar det om industrispionage mot företag, och det är riktigt att det skadar Sveriges konkurrenskraft som nation.

Men det som FRA inte säger är att attackerna till stor del kommer från FRA’s samarbetspartner och bästa vän, den amerikanska spionorganisationen NSA.

Genom Snowdens avslöjanden vet vi att NSA spionerar hej vilt även på myndigheter, företag och privatpersoner i vänskapligt sinnade nationer (som Sverige). Vi vet att NSA har förmågan att göra precis den typen av dataintrång som beskrivs i DN-artikeln. Och vi vet att FRA är en mycket aktiv och uppskattad partner till NSA, som hjälper till med den här verksamheten.

Gör FRA själva intrång hos svenska myndigheter? Nej, troligen inte. Det skulle nog vara ett steg för mycket till och med för FRA. Det är i alla fall min gissning.

Men däremot vet vi från Uppdag Gransknings avslöjanden att FRA är en uppskattad partner till NSA även när det gäller den aktiva signalspaningen (alltså dataintrång).

Allt som FRA säger i DN-artikeln är troligen sant om man läser det bokstavligen. Men genom att inte nämna elefanten i rummet blir summan ändå fullständigt missvisande.

Det är alldeles säkert sant som FRA’s talesperson säger, att ”det finns fall där det har varit fullbordade intrång från utländska underrättelsetjänster”.

Men det blir fullständigt missvisande när han underlåter att nämna att FRA’s partner NSA har stått för många av de intrången. Och när han (som vanligt) inte vill svara på vilken hjälp de amerikanska spionerna har fått, direkt eller indirekt, av FRA själva.

Läs artikeln hos DN

Och när du gjort det, läs gärna om Uppdrag Gransknings avslöjanden om hur FRA hjälper NSA att begå dataintrång.

6 januari 2014

Den stora storyn: NSA’s bakdörrar som underminerar säkerheten på internet

Filed under: FRA,NSA — Christian Engström @ 6:27

NSA har en katalog med färdiga verktyg för att ta sig in genom bakdörrar i nästan alla de kommersiella produkter som säkerheten på internet bygger på. Det avslöjar Der Spiegel. Katalogen finns läckt här.

Katalogen som läckt är från 2008, alltså samma år som vi i Sverige protesterade mot FRA-lagen. Sedan dess har NSA naturligtvis knäckt ytterligare system. Men redan för fem år sedan hade de färdiga sätt att ta sig in i bakdörrar i de allra flesta routrar, datorer och säkerhetssystem som finns på internet.

Det som NSA hade färdigt och i drift 2008 överträffar med god marginal vad vi som stod utanför riksdagshuset och protesterade mot FRA-lagen kunde föreställa oss som worst case.

Redan då hade NSA skaffat sig bakdörrar till i princip hela internet, och redan då samarbetade svenska FRA intimt med NSA. Vi som demonstrerade mot FRA-lagen kände till det intima samarbetet, men vi hade ingen aning om bakdörrarna. Trots att vi då blev beskyllda för att vara konspirationsteoretiker och foliehattar, visar det sig att det fel vi gjorde var att vi underskattade hur långt det redan hade gått i fel riktning.

När vi talade på demonstrationerna om våra farhågor att övervakningen skulle utvecklas till ett mardrömssystem där storebror ser allt, då fnissade säkert FRA och NSA åt oss i hemlighet när ingen såg. De visste ju att de via bakdörrarna på internet redan hade installerat de övervakningssystem som vi utmålade som framtida möjliga skräckscenarier.

Det här är den stora storyn — bakdörrarna på internet.

Man kan säga att det är två saker som vi har lärt oss genom de läckta Snowden-dokumenten som publicerats hittills.

Att NSA har förmågan att övervaka allt på internet, och att de använder den förmågan till att spionera på allt från Tysklands förbundskansler Angela Merkel till ekonomiskt spionage i Brasilien, det är den första halvan av Snowdens avslöjanden.

Den delen är lätt att åtgärda, så fort den politiska viljan finns. Om president Obama och USA’s kongress drar in de årliga miljardanslagen till NSA och lägger ner verksamheten, då upphör USA’s regim att vara ett ”avancerat uthålligt hot” mot internet. I väntan på det bör vi i Sverige omedelbart dra in anslaget för FRA och lägga ner verksamheten.

Det här är den lätta delen i att återuppbygga säkerheten på internet efter NSA-avslöjandena.

Men NSA’s bakdörrar på internet är ett betydligt allvarligare problem, som det kommer att kräva resurser för att städa upp efter.

I princip hela den fysiska infrastrukturen av routrar och datorer som utgör internet, måste betraktas som komprometterad och omöjlig att lita på, i vart fall tills tekniker har gjort en inventering av vilka bakdörrar som finns och hur man kan stänga dem. Det är ett gigantiskt jobb.

Antagligen behöver vi någon form av sanningskommission, där före detta NSA-anställda kan vittna under löfte om amnesti eller liknande. Om USA inte själva sätter upp en sådan sanningskommission bör EU’s medlemsstater garantera politisk asyl åt före detta anställda hos säkerhetstjänsterna som är beredda att komma till Europa och hjälpa oss genom att berätta vad de vet.

Det kommer bli ett fullständigt gigantiskt jobb att göra internet säkert för företag, myndigheter och privatpersoner igen efter NSA. Men det måste göras.

Vi måste återuppbygga säkerheten på internet, och förtroendet för den. Vårt samhälle har redan passerat den punkt där det inte kan fungera utan ett fungerande internet. Så länge NSA’s bakdörrar finns kvar och vi inte vet var de finns, har vi en stor samhällsfarlig svaghet inbyggd i vår infrastruktur.

Nu måste vi inleda arbetet med att ta reda på hur stor skadan är, så vi kan börja reparera den och göra internet säkert igen.

Läs mer hos Der Spiegel (på engelska)

…………

Ytterligare matnyttiga länkar:

5 januari 2014

Ingen tar ansvar för vad FRA faktiskt gör

Filed under: FRA — Christian Engström @ 13:04
reinfeldt

Reinfeldt ”utgår” från att det inte finns några problem med FRA, och hoppas debatten lägger sig

”Jag utgår från att FRA följer lagen” är det mantra som Fredrik Reinfeldt upprepar som en papegoja varje gång han tvingas kommentera FRA. Därmed anser han frågan avslutad, och att alla tjänar på att debatten lägger sig.

Men det här icke-svaret från statsministern räcker inte alls.

DN-krönikören Emanuel Karlsten tar upp den här frågan på ett mycket genomtänkt sätt. Han skriver:

Om politiker inte vet, hur ska de då kunna ställas till svars? Och om de inte kan ställas till svars, vem representerar då medborgarens intressen, vår demokrati?

Det är helt oacceptabelt att de ytterst ansvariga ministrarna, inklusive statsministern, nöjer sig med att gå runt och ”utgå” från att FRA följer lagen, när det finns allt mer som tyder på att de inte alls gör det.

Som det nu är bildas det en cirkel där ingen kan ställas till ansvar för FRA’s verksamhet. FRA själva vägrar att svara på några som helst frågor om vad de sysslar med genom att hänvisa till sekretessen.

Och regeringen, med statsministern i spetsen, duckar alla frågor genom att ”utgå” från att allt som FRA gör är bra, eftersom det står i lagen att de bara ska göra bra saker.

Men det är ett cirkelresonemang som faktiskt inte duger, i ljuset av de avslöjanden som exempelvis Uppdrag Granskning kommit med.

Reinfeldt ska inte ”utgå” från att allt står rätt till med FRA utan att ha tagit reda på fakta. Det är hans skyldighet att omedelbart skaffa sig en grundlig bild av vad FRA faktiskt sysslar med. Därefter måste han bestämma sig för om den verksamheten är någonting som han själv, i egenskap av regeringschef, ställer sig bakom eller inte.

Vi medborgare har rätt att kräva ett rakt svar av statsministern. Det duger inte att regeringen hänvisar till FRA, och FRA hänvisar till sekretessen, och att alla frågor därefter förblir politiskt obesvarade.

Läs Emanuel Karlstens krönika i DN

14 december 2013

Näringslivet måste ta strid mot massövervakningen

Filed under: FRA,NSA — Christian Engström @ 10:55

Näringslivet har varit förvånansvärt tyst hittills vad gäller massövervakningen. Det är märkligt, eftersom frågan är av stor betydelse för våra företag och deras verksamhet.

Vi vet att den amerikanska övervakningen av våra kommunikationer i dag är global. Till exempel samlar NSA in data minst fem miljarder gånger varje dag, från hundratals miljoner mobiltelefoner världen runt. Med denna volym bör alla högre chefer i alla större företag utgå från att deras teledata kartläggs.

NSA och brittiska GCHQ har byggt in bakdörrar i den kryptering som vi använder för våra dagliga kommunikationer. Det innebär inte bara att USA och Storbritannien kan avlyssna våra kommunikationer. De har också gjort dessa sårbara vad gäller intrång, bedrägerier och industrispionage som utförs av andra.

Företag som använder tjänster och produkter från till exempel Google, Microsoft och Apple måste vara medvetna om att dessa företag tvingas samarbeta med NSA, under tystnadsplikt. Det innebär att så väl molntjänster som programvara och teknisk hårdvara kan vara komprometterad. Detta drabbar så väl stora som små företag.

Data om företags, privatpersoners, organisationers och myndigheters banktransaktioner överlämnas i bulk från EU till USA i namn av kriget mot terrorismen. Amerikanska NSA har erkänt att de på egen hand kan hacka sig in i SWIFT-systemt, som är själva nervsystemet för våra finansiella transaktioner.

Frågan om massövervakningen berör det svenska näringslivet på ett direkt och dramatiskt sätt. Speciellt om man väger in att det amerikanska övervakningsmandatet även gäller kommersiellt intressant information.

I Sverige har det visat sig att den övervakning som hanteras av FRA utformas och bedrivs i nära samarbete med NSA.

EU:s datalagringsdirektiv tvingar teleoperatörerna att lagra information om alla våra telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, fax, e-postmeddelanden och internetuppkopplingar. Plus våra mobilpositioner. Denna information vill nu myndigheterna ha automatiserad tillgång till och det företag som kommit längst för att tillhandahålla detta har klara kopplingar till amerikanska NSA.

Men fungerar övervakningen? Fångar vi några terrorister? I så fall, var är rättsfallen mot dem? Svaret är enkelt: Det finns inga, eftersom man inte lyckats avslöja några terrorister.

När jag tog upp samma frågeställning med den amerikanske kongressledamoten F. James Sensenbrenner, som varit med och skrivit USA:s Patriot Act – då medgav han att inte ens den amerikanska massövervakningen lett till att någon ställts inför rätta för terrorbrott. Inte någon.

Den enkla sanningen är att massövervakningen inte handlar om terrorism. Det handlar om regelmässig övervakning av människor som inte är misstänkta för något brottsligt över huvud taget. Det handlar om snokande och informationsstölder som är till skada för oss alla. Det handlar om att de politiska makthavarna inte litar på det folk som gett dem deras mandat.

Vi i Piratpartiet tar den politiska striden mot massövervakningen. Men för att detta skall ge avtryck behöver vi stöd från fler. Till exempel från näringslivet, som verkligen borde vara oroat över vad som sker.

11 december 2013

Sverige måste förklara sig för Europa om avlyssningsskandalen

Filed under: FRA — Christian Engström @ 16:20

Pressmeddelande från Piratpartiet:

-Vi har kommit till en punkt där andra EU-länder börjar undra på vems sida Sverige och Storbritannien står, vad gäller den övervakningsskandal som nu rullas upp. Därför bör regeringen ta tillfället i akt och besöka Europaparlamentets utfrågningar om massövervakningen, för att räta ut frågetecknen. Detta säger Christian Engström, som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Så sent som i dag väcktes nya frågor, om FRA:s verksamhet och dess tillgång till amerikanska NSA:s XKeyscore-databas. Hur mycket vet regeringen? Vilket är syftet? Hur hanterar Sverige amerikanska data om EU-medborgare?

-Först blockerade den svenska och den brittiska regeringen EU:s samtal med USA om massövervakningen. Sedan framkom att FRA är en nyckelpartner till den amerikanska spionorganisationen NSA. Och nu visar det sig att FRA har tillgång till en NSA-databas som med säkerhet innehåller känslig information om europeiska företag, politiker och medborgare. Det är klart att andra EU-länder vill veta vad det är som pågår, säger Christian Engström (PP).

-Här finns ett mönster som går igen när det gäller EU:s persondataskydd. Även i den frågan driver den svenska regeringen en linje som krockar med medborgarnas rätt till privatliv och makt över sin personliga information, säger Amelia Andersdotter som också är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

-Svenska FRA har redan en gång avböjt att medverka vid Europaparlamentets utfrågningar om massövervakningen. I dag förstår vi bättre varför. Men alla frågetecken finns kvar. Därför går bollen nu över till dem som har det politiska ansvaret för den svenska övervakningen, det vill säga till regeringen. Det är dess trovärdighet som nu står på spel, avslutar Christian Engström (PP).

FRA hjälper främmande makt begå dataintrång. Korten på bordet och lägg ner!

Filed under: FRA — Christian Engström @ 10:37

FRA arbetar aktivt med att bryta sig in i datasystem och sprida skadlig kod, har det framkommit idag. Det hela sker i nära samarbete och på uppdrag av den amerikanska säkerhetstjänsten NSA.

Hur kunde det gå så snett?

Vi har alltså en svensk myndighet som borde ha som uppgift att skydda vårt samhälle mot hot, men som istället självt visar sig vara en del av hotet. På uppdrag av främmande makt.

Hade det varit en spionthriller hade jag nog tyckt att storyn var lite väl osannolik. Men nu är det verklighet som vi måste ta itu med och hantera.

Alla korten på bordet är det första kravet.

Vem har förts bakom ljuset? frågar Lena Mellin i en krönika i Aftonbladet. Det är en högst relevant fråga. Är det myndigheten FRA som har vilselett regeringen och statsministern om vad de faktiskt håller på med? Eller är det så att statsministern har känt till det hela, och ljugit för riksdagen och det svenska folket?

Den frågan måste vi få svar på. Nu räcker det inte längre med att FRA’s talesperson säger ”no comments” och hänvisar till sekretess, eller att statsministern säger att ”alla tjänar på om debatten lägger sig”.

Lägg ner FRA är nästa krav.

En verksamhet som har spårat ur så fullständigt går inte att reformera eller tygla med lagar. Det ser vi tydligt nu.

Många av FRA’s anställda är säkert mycket kompetenta personer som skulle kunna göra stor nytta om de arbetade med att skydda vår elektroniska infrastruktur istället för att attackera och underminera den. Men det får i så fall ske i andra myndigheter, som kan ta över de delar av FRA’s verksamhet som vi på demokratisk väg kommer fram till att vi vill ha kvar.

FRA som organisation utgör ett hot mot Sveriges infrastruktur. Det hotet måste vi eliminera. Det här är en politisk fråga av allra högsta vikt.

…………

Länkar:

Uppdrag Granskning: FRA hackar datorer – topphemligt projekt med NSA
SvD: Intimt samarbete mellan FRA och NSA
Aftonbladet: Vem har förts bakom ljuset?
Aftonbladet: Det tyder på fartblindhet
Ny Teknik: FRA – del i hemlig hackeroperation

Anders S Lindbäck (PP): Operation Winterlight = FRAs aktiva datainhämtning
Henrik Alexandersson (PP): FRA – ett nät av lögner
Henrik Alexandersson (PP): Regeringen, FRA och Xkeyscore

9 december 2013

Låter USA svensk trupp dö på pin kiv i Afghanistan?

Filed under: FRA — Christian Engström @ 9:41

”Svenska soldaters liv i Afghanistan har flera gånger kunnat räddas tack vare underrättelseutbytet med USA” skriver SvD. Uppgiften kommer från en anonym ”person med insyn i svensk underrättelsetjänst sedan lång tid tillbaka”.

SvD skriver:

För svensk del ska alltså information från USA ha varit livsavgörande för den militära insatsen i Afghanistan. Den svenska truppen där står under Natos kommando, men som icke-Nato-land får Sverige inte tillgång till alla underrättelser. Istället tvingas svenskarna förlita sig på ett bilateralt utbyte, land för land, med stormakter som USA och Storbritannien.

Om det här vore sant borde vi ha tagit hem all vår trupp från Afghanistan för länge sedan, dag ett när vi fick veta att USA ställde som krav att vi ska massövervaka vår egen befolkning för att de ska ge oss taktisk information på slagfältet när vi deltar i deras krig. Allt annat vore absurt. Skulle vi skicka trupp som hjälper en främmande makt som tjuvhåller på taktisk slagfältsinformation från sina allierade? No f-ing way!

Nu är det naturligtvis är det inte sant, utan bara det senaste försöket från FRA-kramarna att försöka rädda massövervakningen.

Men om det vore sant vore det en perfekt och slutgiltigt argument för att vi aldrig ska sätta in svensk trupp i  amerikanskledda operationer någonsin.

Massövervakningskramarna får bestämma sig. Om de hävdar att USA kräver massövervakning av civilbefolkningen i Europa för att hjälpa till att skydda svensk trupp som står under deras befäl, då ska vi sluta sätta svenska soldater i den omöjliga situationen.

Läs FRA-kramarnas lama argument hos SvD

5 december 2013

FRA spionerar åt USA, och USA spionerar på alla

Filed under: FRA,NSA — Christian Engström @ 13:12

Att FRA är underleverantör till USA i deras globala massövervakning av allt och alla är egentligen ingen nyhet. Det visste vi redan under striden om FRA-lagen 2008.

Men tack vare Snowdens avslöjanden får vi nu ytterligare bekräftelse och svart på vitt på att det förhåller sig så. Därför är det bra och glädjande att SVT rest till Rio de Janeiro för att prata med journalisten Glenn Greenwald och ta del av Snowden-dokument som rör just FRA’s inblandning.

Precis som vi sa 2008 är FRA och Sverige upp över öronen insyltat i USA’s massövervakning. Det förklarar varför statsminister Reinfeldt då sa att ”alla tjänar på att debatten lägger sig”. Det förklarar varför han svingade partipiskan hårdare än någonsin före eller efter för att få de borgerliga riksdagsmännen att rösta igenom FRA-lagen.

När Obama som första sittande amerikanska president besökte Sverige fick Reinfeldt sin belöning, och en chans att sola sig i lite internationell strålglans. Men nu börjar det bli dags för Reinfeldt att betala notan. Den här gången hoppas jag verkligen att debatten inte lägger sig förrän vi medborgare har fått klarhet i vad Reinfeldt och regeringen sysslar med bakom vår rygg.

Länkar:

SVT avslöjar: FRA spionerar på Ryssland åt USA
SvD och TT: FRA spionerar på Ryssland åt USA
Allan Widman (FP) om SVT’s avslöjande
Anne Ramberg (Advokatsamfundet): Vad får Sverige tillbaka från NSA?
Piratpartiet: Reinfeldt måste tala sanning om FRA eller söka nytt jobb efter valet
Anna Troberg (PP): FRA-cirkusen är som en otrevlig mardröm
Henrik Brändén (PP): Sanning och konsekvens

Samtidigt i Washington Post får vi veta mer om hur USA’s kartläggning av vanliga civila människor fungerar. Genom mobiltelefonernas positionsangivelser håller de kontinuerligt reda på var alla befinner sig. Den som har oturen att sitta för länge på samma buss som någon som USA klassat som ”bad guy” riskerar att själv bli misstänkt.

Länkar:

Washington Post: NSA tracking cellphone locations worldwide, Snowden documents show
DN: NSA spårar miljontals mobiler
Henrik Brändén (PP): NSA kartlägger hundramiljontals människor genom deras mobil

Det här är inte det samhälle vi vill ha. Massövervakning av civilbefolkningen är inte acceptabelt i en demokrati. Det ökar inte säkerheten, det ökar samhällets sårbarhet. Det är dags att säga stopp och välja en ny riktning.

Emma på Opassande skriver:

Motståndet lever – se till att det räknas

Piratpartiet ställer upp i EU-valet i maj 2014 och riksdagsvalet i september.

11 november 2013

Het utfrågning om massavlyssningen i Europaparlamentet

Filed under: FRA,NSA — Christian Engström @ 19:45
Utfrågning om massavlyssningen i EU-parlamentet idag

Utfrågning om massavlyssningen i EU-parlamentet idag

Europaparlamentets utfrågning om massavlyssningen har just avslutats för i dag. (Twittertag #EPinquiry) Det blev en intressant och stundtals rätt het tillställning. Själv gjorde jag ett par inspel.

Jag frågade den amerikanske representanthusledamoten Jim Sensenbrenner (som var med och skrev USA’s Patriot Act) om den amerikanska massövervakningen lett till att någon terrorist fällts i domstol för terroristbrott. Svaret blev nej.

Enligt NSA själva (sa Sensenbrenner) har massövervakningen lett till att de har kunnat avstyra totalt ett (1) terroristangrepp. Men det ledde inte till att någon eller några dömdes för terroristbrott (som till exempel förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse eller stämpling till mord), utan bara till någon dom för ekonomiska brott.

Om det här stämmer är det alltså inte bara den svenska massövervakningen i FRA’s regi som har resulterat i exakt noll terroristdomar för avstyrda försök till attentat. Inte ens NSA’s globala övervakning tycks ha fått fram tillräckligt med bevisning för att fälla någon alls i domstol för terrorism.

Sedan kom Peter Erikson (MP) från den svenska riksdagens konstitutionsutskott för att tala om FRA. Han var anmärkningsvärt vag och blek. Jag fick tillfälle att ställa en fråga om han vet hur stor del av FRA:s avlyssning som beställs av dess “politiska kunder” (regeringen/UD). Det kunde han inte svara på.

Mot slutet frågades Microsoft, Google och Facebook ut. Först läste de upp väl förberedda uttalanden, och sedan duckade de för så gott som alla frågor. Microsofts representant förnekade flera gånger att de skulle ha några bakdörrar i sina system.

Det gav mig anledning att ställa frågan till Microsofts representant att om det hade varit så att NSA hade tvingat eller övertalat Microsoft att lägga in bakdörrar, skulle hon i så fall ha fått berätta det för oss? Den frågan svarade hon aldrig på. Men jag är ganska övertygad om att både mina läsare här och kollegorna i utskottet kan räkna ut vad det sanna svaret är själva.

Vi skall försöka få upp utfrågningen på Youtube och Soundcloud under morgondagen, för den som vill följa skådespelet själv.

Läs även HAX, som skriver om Peter Erikssons framträdande.

Och i Sverige har FRA haft presskonferens. Uppenbarligen har man slutat hyckla om att man sänder rådata till andra länder. Läs mer hos Klamberg, NyTeknik och DI.

« Föregående sidaNästa sida »

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: