Christian Engström, Pirat

15 maj 2014

Skandal att regeringen stoppar Edward Snowden på Stockholm Internet Forum

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 17:52

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Det är en skandal att regeringen stoppar Edward Snowden från att medverka på Stockholm Internet Forum

-Det är en regelrätt skandal att regeringen stoppar NSA-whistleblowern Edward Snowden från att delta på Stockholm Internet Forum. Detta säger Christian Engström, som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

-Stockholm Internet Forum är en av världens viktigaste konferenser om internets öppehet och frihet. Därför är det mycket anmärkningsvärt att regeringen stoppar den person som avslöjat den globala massövervakningen från att delta. Det är uppenbart att regeringen fruktar hans avslöjanden om amerikanska NSA och svenska FRA, säger Christian Engström (PP).

-Det är också värt att notera att man stoppat Glenn Greenwald, vars bok om massövervakningen just nu har släppts över hela världen. Stockholm Internet Forum kommer att diskutera rätten till privatliv och datainsamling. Att då säga nej till just den person som vet mest om dessa saker är löjeväckande, säger Christian Engström (PP).

Stockholm Internet Forum arrangeras av regeringen och .SE-stiftelsen. Enligt tyska nätmedia föreslog stiftelsen bland andra Edward Snowden, Glenn Greenwald, nätaktivisten Jacob Appelbaum och The Guardians chefredaktör Alan Rusbridger som talare. Ingen av dessa finns dock kvar på listan över talare, efter att den passerat svenska Utrikesdepartementet. Som förklaring säger UD att man strävar efter en balans mellan olika bakgrunder, kulturer och åsikter.

Läs mer på Cicero.de: http://www.cicero.de/weltbuehne/conference-internet-freedom-swedish-foreign-ministry-prevents-snowdens-invitation/57582

-Edward Snowden har avslöjat att svenska FRA har ett nära samarbete med den amerikanska spionorganisationen NSA och brittiska GCHQ. Svenska och brittiska regeringen stoppade förra sommaren EU från att tala allvar med USA om massövervakningen. I Europaparlamentets utfrågningar om massövervakningen vägrade svenska FRA och brittiska GCHQ att komma och svara på de folkvaldas frågor. Man behöver inte vara raketforskare för att ana ett mönster. Och nu stoppar alltså regeringen världens ledande experter på massövervakning från att delta på en av de viktigaste konferenserna om internets öppehet och frihet. Det är helt uppenbart att regeringen har saker att dölja, säger Christian Engström (PP).

-När det gäller massövervakningen är den svenska regeringen en del av problemet. Den står på amerikanska NSA:s sida, inte folkets, avslutar Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

6 maj 2014

Oacceptabelt att USA försöker tysta europeisk debatt om Snowden

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 14:58
Läs mer hos Der Spiegel (på engelska)

Läs mer hos Der Spiegel (på engelska)

Om tyska politiker eller diplomater gräver för mycket i Edward Snowdens avslöjanden om den amerikanska massövervakningen, då kan de komma att åtalas – i USA. Det samma gäller tyska media.

Denna uppseendeväckande nyhet avslöjas av tyska Der Spiegel.

Naturligtvis gäller hotet även politiker, tjänstemän och media i andra länder. Det gäller svenska riksdagsledamöter lika väl som ledamöter av tyska Bundestag. Och det gäller oss ledamöter av Europaparlamentet. Det gäller DN, SR och Aftonbladet på samma sätt som Der Spiegel. Om vi tar del av hemliga uppgifter från Snowden och fortsätter prata kritiskt om NSA kan vi bli åtalade i USA.

Det är så att man har svårt att finna ord som räcker till. USA ägnar sig åt massövervakning i global skala. Till sin hjälp har de bland andra brittiska GCHQ och svenska FRA. Om vi – folkets valda representanter, lagstiftarna – försöker ta reda på sanningen om detta, då kan vi bli arresterade och åtalade om vi sätter fot på amerikansk mark.

Vi förväntas tiga och se mellan fingrarna vad gäller ett uppenbart övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Vi förväntas svika våra väljare och våra folk. Vi förväntas skrämmas till tystnad.

Att USA försöker tysta den europeiska politiska debatten och europeisk media är på alla sätt fullständigt oacceptabelt. Att USA försöker skrämma politiker till underkastelse är ett skott mot själva demokratin.

I EU:s stora politiska partigrupper har många redan gjort sitt val. De har valt USA framför de egna medborgarnas bästa. Detta har de visat i praktisk handling, till exempel under Europaparlamentets ufrågningar om massövervakningen.

Detta är fullständigt oacceptabelt.

Tolka nu inte detta som att jag lider av reflexmässigt USA-hat. Sådant är bara tröttsamt. Men de Förenta Staterna måste bedömas utifrån sina handlingar. Och här har de gått långt över gränsen.

USA skall vara våra vänner, inte våra herrar.

Detta är något att tänka på när vi nu skall välja ett nytt Europaparlament. Det gäller att rösta på politiker som står på folkets sida. Politiker som står upp för demokratin och för de mänskliga rättigheterna. Politiker man kan lita på.

Det finns ett svenskt parti vars själva grundidé är att ta strid mot övervakningen, kämpa för fri information och för de medborgerliga fri- och rättigheterna. Det är Piratpartiet.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet den 7 – 25 maj!

…………

Andra om ämnet: Hax

14 mars 2014

Så vad tycker Moderaterna om att ge Snowden skydd, Hanif Bali?

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 11:50
Hanif Bali (M) menar att det är fel att tolka det faktum att Moderaterna röstade mot att erbjuda Snowden skydd som att Moderaterna faktiskt skulle vara mot att ge Snowden skydd

Hanif Bali (M) menar att det är fel att tolka det faktum att Moderaterna röstade mot att erbjuda Snowden skydd, som att Moderaterna faktiskt skulle vara mot att ge Snowden skydd

Hanif Bali är Moderat riksdagsman. Han tycks inte vara aktiv på Twitter eller sin blogg, utan i första hand på Facebook.

I en tråd på Facebook kommenterar han att Moderaterna röstade nej till att uppmana EU-länderna att erbjuda Snowden skydd i EU-parlamentet igår.

I tråden skriver han flera olika saker som jag gärna vill kommentera.

1) Foliehattar
Hanif Bali skriver:

Jag har folie över i köket om er rulle tar slut.

Uppenbarligen menar Bali att Piratpartiet ägnar sig åt paranoida konspirationsteorier och borde ta på sig foliehattar. Men han svarar inte på Natalies direkta fråga i tråden:

Kan du nämna en teori som vi [i Piratpartiet] har haft som inte besannats hittills?

Vi i Piratpartiet blev kallade för foliehattar 2008 när vi sa att syftet med FRA-lagen var att FRA skulle få massövervaka oss alla för USA’s räkning, och att de redan höll på med det fast de inte hade något lagstöd.

Det vet vi nu var alldeles sant, tack vare Snowden. Det enda som var fel i det vi i Piratpartiet sa 2008 var att vi underskattade hur långt det hade gått redan då, och hur ännu mycket längre massövervakningen skulle ha gått fem år senare.

2) Asylfrågor på EU-nivå
Hanif Bali skriver:

Det är en ren lögn att vi inte vill ge honom asyl i EU. Det finns ingen ”EU-asyl”. EU har ingen bestämmanderätt över asyl och ska inte ha det heller. Vill PP ge EU rätt att diktera svenska asylregler? Om inte är det rimligt att de inte dikterar individer som vi ska ge asyl till heller.

Det är ganska oroväckande att PP blivit så populistiskt att de vill att politiker på förhand ska beställa fram ett asylbeslut.

Här har Bali helt rätt i att det inte finns någon EU-asyl. EU har en gemensam flyktingpolitik, men det är bara de olika medlemsländerna som kan bevilja någon asyl.

Det är inget som Piratpartiet vill ändra på. Vi vill inte att EU ska diktera Sveriges asylregler, så där håller vi med alla andra svenska partier.

Men det är ingenting populistiskt alls i att ställa det politiska kravet att en individ ska få asyl på politiska grunder. I synnerhet inte eftersom det i själva verket bara är på rent politiska grunder som han INTE kan få asyl i Sverige. Det beror på att den svenska regeringen har lagt sig platt för kravet från USA att Snowden på inga villkor får beredas en fristad i EU.

Regeringen har rätt att bevilja personer asyl om den vill, alldeles oberoende av den ordinarie hanteringen som sker via Migrationsverket. (Däremot har den inte rätt att lägga sig i åt andra hållet och förbjuda att någon som har asylskäl får det skydd hen har rätt till.)

Det är bara för att regeringen inte vill som den inte har erbjudit Snowden asyl i Sverige redan. Därför är det helt rimligt att på politisk väg kräva att regeringen ska skärpa sig

3) Så vad tycker Moderaterna om Snowden, då?
Hanif Bali skriver:

Nej, moderaterna röstade inte emot att Snowden skulle få skydd. Moderaterna röstade emot att EU ska yttra sig i frågan som de inte har någon bestämmanderätt över. Det är en ganska markant skillnad.

Det här håller jag inte med om att det skulle vara en sann tolkning av att Moderaterna i EU-parlamentet röstade mot punkten som uppmanade medlemsstaterna att erbjuda Snowden skydd. För det gjorde de, bevisligen.

Jag skrev en bloggpost igår där jag förklarar exakt vad det var vi röstade om, och lämnar en länk till Votewatch.eu där man kan se hur Moderaterna röstade.

Moderaterna röstade nej till att ta med följande skrivning i resolutionen:

21a) (ny) Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas av tredje parter med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna.”

Om Hanif Bali (M) vill hävda att Moderaterna röstade nej bara på grund av att EU-parlamentet var fel instans för att göra det här uttalandet, kan han i så fall som moderat riksdagsman säga om Moderaterna här i Sverige skulle stödja uttalandet om de fick chansen?

Den frågan lyssnar jag gärna på svaret på.

…………

Uppdatering: Jag upprepar frågan till Moderaterna och Hanif Bali (M) i en debattare hos Altid.se

13 mars 2014

(M), (FP) och (S) vill inte att Snowden ska få skydd i väst

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 10:40
Vår manifestation igår i EU-parlamentet till stöd för att ge Snowden skydd i väst

Vår manifestation igår i EU-parlamentet till stöd för att ge Snowden skydd i väst

Igår röstade vi i EU-parlamentet om en rapport där vi kritiserar NSA’s massövervakning. Rapporten som helhet gick igenom med en bred majoritet, vilket är bra.

Men vi röstade också om en punkt som uppmanade EU-ländernas regeringar att erbjuda visselblåsaren och hjälten Edward Snowden skydd i EU. Den punkten röstades tyvärr ner. I princip alla ledamöter från högern, och hälften av de socialdemokratiska, röstade mot att erbjuda Snowden skydd.

Hur de svenska EU-parlamentarikerna röstade kan man se här. De svenska rösterna följde samma mönster som parlamentet i dess helhet. Piratpartiet, Miljöpartiet och Vänstern stod förstås på Snowdens sida.

Men Moderaterna och Folkpartiet röstade emot att ge Snowden skydd. Och Socialdemokraterna avstod.

Jag tycker det är direkt skamligt av dem.

…………

Ändringsförslag 1
som röstades ner såg ut så här:

Ändringsförslag 1
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui Tavares
för Verts/ALE-gruppen

Punkt 21a (ny)
21a. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas av tredje parter med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna.

…………

Pressmeddelande från Europaparlamentet om rapporten som helhet

12 mars 2014

Tal i EU-parlamentet: Snowden är en hjälte. Att ge honom asyl vore en ära.

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 10:59

Igår talade jag i plenum i EU-parlamentet om Edward Snowden och massövervakningen. Det här är vad jag sa på de 60 sekunder jag hade fått i talartid:

Herr talman!

En av de saker som vi kommer att rösta om imorgon är huruvida vi ska uppmana Europas regeringar att erbjuda Edward Snowden skydd och asyl. Jag ber alla kollegor att stödja det kravet.

Edward Snowden är en hjälte. Han har avslöjat ett gigantiskt spionsystem som går bortom vad George Orwell kunde föreställa sig i sina värsta mardrömmar. Det har aldrig någonsin stoppat en enda terroristattack, men det kostar miljardbelopp och det kränker våra mänskliga rättigheter. Det är inte acceptabelt. USA ska vara vår vän, inte vår storebror.

Massövervakningen är inte något som skyddar vårt demokratiska samhälle. Det är ett direkt hot mot det. Edward Snowden är en hjälte och det är inte bara vår skyldighet att ge honom asyl och skydd. Det skulle vara en ära.

Se mitt anförande i plenum (60 sek)

12 februari 2014

EU-utskottet LIBE röstade nej till att ge Snowden skydd i EU

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 16:29

EU-parlamentets LIBE-utskott (för mänskliga rättigheter) röstade just nej till att uppmana medlemsstaterna att erbjuda visselblåsaren Edward Snowden skydd i EU.

Röstsiffrorna blev 16 ja, 33 nej, och 7 avstod.

Den enda svenska ledamot som deltog i omröstningen var Anna-Maria Corazza Bildt (M). Hon röstade nej till att ge Snowden skydd.

De andra två svenskarna som sitter i LIBE-utskottet är Anna Hedh (S) och Cecilia Wikström (FP). Ingen av dem var på utskottsmötet under omröstningen, så det var ersättare som röstade istället för dem.

Ändringsförslaget som avslogs var lagt av den Gröna gruppen (där Piratpartiet ingår). Det hade nummer 182, och löd så här:

18a. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att lägga ned eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och erbjuda honom skydd mot att åtalas, utlämnas eller överlämnas av tredje parter med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna.

Det här var alltså för mycket för Anna-Maria Corazza Bildt och de svenska Moderaterna.

Med tanke på den intima relationen mellan FRA och NSA, och det faktum att regeringen lagt sitt veto mot att EU ska göra en undersökning med anledning av Snowdens avslöjanden, är det kanske inte förvånande.

Men väldigt beklämmande.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet i maj. Vi tycker att Edward Snowden är en hjälte, och att det borde vara en självklarhet att EU’s länder ska erbjuda skydd åt visselblåsare som försvarar de mänskliga rättigheterna.

Socialdemokrater och konservativa vägrar ge Snowden skydd i EU

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 10:47
snowden

Socialdemokraternas och Moderaternas partigrupper i EU-parlamentet vill inte att Snowden ska erbjudas skydd inom EU

I eftermiddag mellan 16.00 och 18.00 kommer LIBE, EU-parlamentets utskott för mänskliga rättigheter, rösta om en rapport om massövervakningen på internet. Rapporten bygger på den serie med utfrågningar som LIBE har hållit i ämnet de senaste månaderna, med anledning av Edward Snowdens avslöjanden.

Edward Snowdens vidare öde är en av frågorna som det kommer bli strid om, och där det tyvärr ser ut som att vi kommer förlora.

Den Gröna gruppen i EU-parlamentet (där Piratpartiet ingår som oberoende medlemmar) har lagt ett förslag om att Snowden ska erbjudas skydd och/eller asyl av EU’s länder. Det förslaget har stöd av Liberala gruppen och Vänstergruppen i utskottet.

Men tyvärr har Socialdemokraterna gjort gemensam sak med den stora konservativa gruppen EPP (där Moderaterna ingår). De kommer rösta mot att EU-parlamentet uttalar att Snowden borde få skydd.

Eftersom Socialdemokraternas och Moderaternas partigrupper tillsammans har en stark majoritet i utskottet, ser det dessvärre ut som att skrivningen om Snowden inte kommer komma med i rapporten.

Det är beklämmande att sossar och konservativa bildar gemensam front på det här viset. Snowden är en hjälte som förtjänar allt skydd och all uppskattning han kan få. Piratpartiet har nominerat Snowden till Nobels Fredspris.

Men samtidigt är det inte svårt att förstå varför socialdemokrater och konservativa vill blockera att Snowden får ett erkännande och erbjudande om skydd inom EU.

I många medlemsländer, speciellt i Storbritannien och Sverige, är ju både socialdemokratiska och borgerliga regeringar djupt insyltade i NSA’s massövervakning. Genom Snowdens avslöjanden vet vi att både brittiska GCHQ och svenska FRA är mycket aktiva och uppskattade underleverantörer och samarbetspartners till NSA.

Socialdemokrater och borgerliga är ju varandras politiska motståndare i många frågor. Men när det gäller att dölja för medborgarna i vilken omfattning de bidrar till massövervakningen på nätet har de ett gemensamt intresse.

Ur deras perspektiv skulle ”alla” tjäna på om övervakningsdebatten la sig. Alla utom medborgarna, förstås.

Jag kommer vara på LIBE-mötet i eftermiddag från 16.00 för att se vad som händer.

Men grundtipset är alltså att Socialdemokraternas och Moderaternas partigrupper i EU-parlamentet kommer göra gemensam sak för att svika Snowden.

3 februari 2014

Piratpartiet nominerar Chelsea Manning och Edward Snowden till Nobels fredspris

Filed under: Edward Snowden,Wikileaks — Christian Engström @ 7:15
Hjältarna Edward Snowden och Chelsea Manning nominerade till Nobels Fredspris av Piratpartiet

Hjältarna Edward Snowden och Chelsea Manning nominerade till Nobels Fredspris av Piratpartiet

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Piratpartiets ledamöter i Europaparlamentet och i det isländska Alltinget nominerar Wikileaks-läckan Chelsea Manning och whistleblowern Edward Snowden till Nobels fredspris 2014.

De två svenska ledamöterna av Europaparlamentet för Piratpartiet, Amelia Andersdotter och Christian Engström kommenterar nomineringen.

-Manning gav oss insyn i krigets brutala verklighet och den politiska maktens dubbelspel. Och Snowden har avslöjat hur stater övervakar och kontrollerar våra informationsflöden. Sammantaget blir det en mycket stark bild. Det är därför vi nominerar de två tillsammans, säger Amelia Andersdotter.

-Striden om fri information, medborgarrätt och individens rätt till privatliv står här och nu. Med vår nominering uppmanar vi Nobelkommittén att ställa sig på folkets och det öppna samhällets sida, säger Christian Engström.

-När det gäller Chelsea Manning är det viktigt att visa att hon inte är bortglömd. Hon är dömd till 35 års fängelse för att ha avslöjat sanningen för medborgarna, ett straff som är både upprörande och skandalöst. Därför nominerar vi henne även i år, säger Amelia Andersdotter.

Edward Snowdens avslöjanden har bland annat lett till en omfattande granskning av massövervakningen från Europaparlamentets sida. Att ge honom Nobels fredspris skulle vara ytterligare en markering som visar att det demokratiska samhället ställer sig bakom hans handlande. Istället för att ge priset till makthavare bör Nobelkommittén ge det till dem som avslöjar makten, avslutar Christian Engström.

Nomineringen av Manning och Snowden stöds av:

Amelia Andersdotter, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet

Christian Engström, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet

Birgitta Jónsdóttir, Pirate Party Iceland, ledamot av Islands allting

Jón Þór Ólafsson, Pirate Party Iceland, ledamot av Islands allting

Helgi Hrafn Gunnarsson, Pirate Party Iceland, ledamot av Islands allting

Nomineringstexten i sin helhet:

        Dear Nomination Committee of the Nobel Peace Prize,

        We wish to nominate two outstanding candidates for the Nobel Peace Prize of 2014. It is our firm belief that Chelsea Manning and Edward Snowden have achieved and exceeded all the qualifications required to be worthy laureates of the Nobel Peace Prize.

        The nominees are both whistleblowers who have inspired change and encouraged public debate and policy changes that contributed to a more stable and peaceful world.

        Chelsea Elizabeth Manning (born Bradley Edward Manning, December 17, 1987) is a soldier in the United States army who was sentenced to 35 years in a military prison in 2013 for releasing hundreds of thousands of documents to the whistleblower website WikiLeaks. The leaked documents pointed to a long history of corruption, serious war crimes, and a lack of respect for the sovereignty of other democratic nations by the United States government in international dealings.

        These revelations have fueled democratic uprisings around the world, including a democratic revolution in Tunisia. According to journalistic, academic, and intellectual scrutiny her actions helped motivate the democratic Arab Spring movements, shed light on secret corporate influence on foreign and domestic policies of European nations, and, also contributed to the Obama Administration’s agreement to withdraw all U.S.troops from occupied Iraq.

        The profound information that was revealed by this courageous whistleblower helped to foster public dialogue on the legitimacy, suitability, and relevancy of the military interventions carried out by US troops both Iraq and Afghanistan. The release of these documents led directly to calls demanding the full withdrawal of the military forces from these countries, as well as investigating committees on the treatment of detainees in the Guantanamo Bay detention camp.

        The documents and information should never have been kept from public scrutiny, and the very fact that embedded journalists minimized or omitted facts in the field exacerbated the corruption of the information flow. The revelations – including video documentation of an incident in which American soldiers gunned down Reuters journalists in Iraq – have fueled a worldwide discussion about the overseas military engagements of the United States, civilian casualties of war and the rules of engagement. Citizens worldwide owe a great debt to the WikiLeaks whistleblower for shedding light on these issues.

        Edward Joseph Snowden (born June 21, 1983) is an American computer specialist, a former Central Intelligence Agency (CIA) employee, and former National Security Agency (NSA) contractor who disclosed top secret NSA documents to several media outlets, initiating the NSA leaks, which reveal operational details of a global surveillance apparatus run by the NSA and other members of the Five Eyes alliance, along with numerous corporate and international partners.

        He has, with great risk to his personal well-being and future, revealed the horrific scope of the global espionage network of the Anglo-American spy agencies. By releasing documents regarding the activities of clandestine agencies he has not only unveiled the global scale of mass surveillance which endanger a wide array of civil liberties (cornerstones of our liberties such as free speech and the right to privacy) but, he has also given the people of the world the necessary tools to counter the ever invasive path towards mass surveillance. Blatant violations to even the very basic human rights have been institutionalized by US government agencies while privacy has been classified in ALL the major international human rights charters and declarations.

        The debate on mass surveillance cannot take place without the disclosure of the basic structures and methods of the corresponding secret spy programs. Citizens, researchers and politicians need insight into these methods to be able to weigh the social consequences and the possible resulting damage to the global society. Mass surveillance erodes the fundamentals of modern democracies; making local laws to protect privacy meaningless within it’s global scope.

        Snowden has shown us that journalists can no longer protect their sources, lawyers can’t protect their clients and doctors can’t protect their patients information. The concept of privacy has been redefined to complete exposure into no privacy. His actions have shown the rest of the world and its policy makers that joint global action needs to take place in order to reinstate constitutional rights of privacy for citizens which is completely essential to healthy democracies.

        By leaking the documents to investigative journalists from independent media, Snowden has managed to carefully consider the balance between public interest and national security. By revising the source documents, he and his supporters avoided leaking highly sensitive information that might have put currently running operations and the people involved into danger.

        Some might argue that Snowden acted against the law, however, mass secret surveillance is illegitimate as it undermines the sovereignty of the people over the state apparatus. It is very well known that at times of universal deceit just telling the truth becomes a revolutionary act. When the state is acting outside the rule of law it is up to the citizens to report on such unlawfulness for the greater good of its peoples and principles for sustainability of the future.

        Snowden and Manning courageously acted and as a result we have a more stable and peaceful world and far more of a possibility to develop/enact true democratic models.

        We are nominating Manning and Snowden together because the courage of Manning inspired Snowden and both of them have inspired thousands of people all over the world to speak truth to power and demand transparency and accountability in their own societies.

Kontakt:

Christian Engström mobil: 070-663 37 80

1 oktober 2013

Edward Snowden en av tre kandidater till EU:s frihetspris

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 15:14

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Visselblåsaren Edward Snowden, som avslöjat USA:s globala massövervakning, är nu ett steg närmare att få Europaparlamentets Sakharov-pris. Priset delas varje år ut till en person eller grupp som tagit strid för frihet och mänskliga rättigheter.

-Nu är Snowden en av de tre kandidater som Europaparlamentet slutligen har att välja mellan. Detta är glädjande då han är en kandidat som skulle vara väl förtjänt av priset. Hans avslöjanden har långtgående konsekvenser vad gäller vanliga människors rätt till privatliv och fri information, säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

-För oss svenskar känns detta extra angeläget, eftersom Snowden har visat hur Sverige och FRA är en del i det globala övervakningsnätverk som USA bygger upp, säger Amela Andersdotter, även hon ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Edward Snowden nominerades av Europaparlametets gröna grupp, där Piratpartiet ingår. I ett pressmeddelande från gruppen sägs bland annat ”Edward Snowden har riskerat sin frihet, för att vi skall kunna försvara vår frihet.”

-Att Edward Snowden nu är en av kandidaterna till EU:s Sakharov-pris är en tydlig signal till Sverige och unionens övriga medlemsstater. Ge denne modige man asyl hos oss, avslutar Christian Engström ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Länk: Greens-EFA – Edward Snowden makes shortlist for EU freedom of thought prize after Green nominationhttp://www.greens-efa.eu/sakharov-prize-10628.html

3 september 2013

Pirate MEPs nominate Snowden for the EU Sakharov Prize

Filed under: Edward Snowden,English — Christian Engström @ 13:17

Together with my colleague Amelia Andersdotter here in the European Parliament, I have just sent in a nomination for whistleblower Edward Snowden for the EU’s Sakharov Prize for Freedom of Thought.

In our nomination we write:

In May 2013, whistle-blower Edward Joseph Snowden disclosed extensive classified information about USA mass surveillance programmes of private citizens, business and public sector communications worldwide. Programmes we can suspect are mirrored in most Member States. Snowden’s public revelation showed systematic and widespread violation of fundamental rights, notably freedom of expression and the right to privacy, by USA agency NSA, which triggered a ground breaking, global debate on issues of mass surveillance, government secrecy and information privacy.

For this heroic effort, Snowden is paying a heavy personal price; the US government hunts him as an outlaw, accusing him of crimes that will put him in jail for the rest of his life. Governments that dare to offer him asylum are threatened with dire consequences by the U.S. government. In a painful irony, his only sanctuary is Russia, a country with democratic problems and authoritarian tendencies.

To show that the European Parliament does not stand with surveillance of EU citizens, businesses and governments the PirateParty nominate Edward Snowden as the laureate for the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2013.

Christian Engström, MEP & Amelia Andersdotter, MEP

Later this afternoon the Green Group in the European Parliament (where Amelia and I are independent members) will be discussing whom the group should nominate for the Sakharov Prize. Our hope is of course that the Green Group will decide to stand behind this nomination.

If that does not happen, we will instead have to collect at least 40 signatures from members of the European Parliament to get the nomination through. But in either case, Edward Snowden would be a very worthy recipient of the Sakharov Prize.

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: