Christian Engström, Pirat

23 oktober 2013

Björn Ulvaeus är aningslös om ett kontantlöst samhälle

Filed under: Electronic Payments — Christian Engström @ 9:01
Läs debattartikeln hos Dagens Industri

Läs debattartikeln hos Dagens Industri

Björn Ulvaeus ogillar kontanter och propagerar för ett helt kontantlöst samhälle i en debattartikel i Dagens Industri häromdagen.

Jag håller inte alls med, och idag svarar jag i Dagens Industri.

Att avskaffa kontanterna vore en mycket olycklig utveckling, som skulle göra vårt samhälle extremt sårbart. Ett kontantlöst samhälle skulle lägga våra liv i ett fåtal kreditkortsbolags händer, skriver jag i mitt svar.

Läs min debattartikel i Dagens Industri

12 augusti 2013

Fel att stänga av kortbetalningar för sexhjälpmedel i moralens namn

Filed under: Electronic Payments — Christian Engström @ 14:44

Kreditkortsföretagen får allt större makt över vilka som får driva affärer i Sverige och Europa, i synnerhet på nätet. Den 28 juni nåddes webbshoppen Oliver & Eva, som säljer sexhjälpmedel, av beskedet att från den 1 juli skulle stänga ner deras möjlighet att betala med kort. Mindre än en vecka senare var det dags för VPN-tunnlar, en typ av anonymiseringstjänster på internet, att drabbas av samma sak.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver Tobias Lundqvist, grundare av Oliver & Eva, Per Pettersson, chefredaktör Frihetssmedjan.se och jag:

Inget enskilt land, eller för den delen företag, ska kunna bestämma vilka varor och tjänster som ska gå att köpa och sälja på en global marknad. Den principen blir allt viktigare ju längre vi går mot det helt kontantlösa samhället. Därför måste Sverige och EU sätter ner foten och göra klart att det är lagen i det land som säljaren agerar som sätter gränserna för vad som är tillåtet. Det ska inte vara möjligt att bakvägen genom betalningsförmedlare i praktiken stoppa lagliga varor från att säljas på en marknad. Idag är det sexhjälpmedel riktade mot en BDSM-publik, imorgon kan det bli andra sexuella minoriteter som drabbas av bojkott i den goda moralens namn.

Läs debattartikeln i Aftonbladet

4 juli 2013

Visa och Mastercard är internets fiender

Filed under: Electronic Payments — Christian Engström @ 7:42

Pressmeddelande från Piratpartiet:

De amerikanska kreditkortsföretagen Visa och Mastercard har beslutat att blockera alla betalningar till VPN-tjänster, alltså tjänster som gör att man kan dölja sitt IP-nummer på internet.

– Det här gör det svårare att vara anonym på nätet och lättare att övervaka vad alla gör. Visa och Mastercard är internets fiender, säger Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet.

En av de svenska tjänster som drabbas är Ipredator, som drivs av den tidigare Pirate Bay-talesmannen Peter Sunde.

– Det är fullständigt oacceptabelt att kreditkortsföretagen ensidigt bestämmer vilka företag som får bedriva verksamhet i Sverige. De bör acceptera alla lagliga verksamheter.

-Det är viktigt att slå fast att det inte är ett brott att vara anonym, avslutar Engström.

Länk till bakgrundsaterial:

https://torrentfreak.com/mastercard-and-visa-start-banning-vpn-providers-130703/

…………

Tidigare blogginlägg om hur Visa och Mastercard blockerar företag

Andra om ämnet: Techdirt

27 november 2012

Kreditkortsföretagen får inte hota närings- och yttrandefriheten

Filed under: Electronic Payments,Wikileaks — Christian Engström @ 11:00

Aftonbladet publicerar idag en debattartikel av mig om hur de stora betalningsförmedlarna som Visa, MasterCard och PayPal hotar både näringsfriheten (som när de blockerade ett par svenska småföretag som säljer skräckfilm respektive sexleksaker) och yttrandefriheten (som när de blockerade Wikileaks).

Det är helt oacceptabelt att amerikanska privata företag har den här makten över oss alla.

Läs debattartikeln hos Aftonbladet

22 november 2012

”EU: betalförmedlare ska inte få stoppa betalningar godtyckligt”

Filed under: Electronic Payments — Christian Engström @ 23:43

SVT har ett mycket bra inslag om betalningsförmedlarna Visa, MasterCard och PayPal och problematiken kring dem:

Se inslaget hos SVT

20 november 2012

Europaparlamentet: Kreditkortsföretagen skall inte få blockera småföretag godtyckligt

Filed under: Electronic Payments — Christian Engström @ 12:42

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Det är ett problem att dominerande betalningsförmedlare som Visa, MasterCard och PayPal blockerar företag och organisationer på eget bevåg. Det krävs objektiva regler för när sådant får ske.

Detta säger Europaparlamentet – på Piratpartiets initiativ – i en rapport om moderna betalsystem som antogs på tisdagen.

Frågan aktualiserades nyligen då de stora amerikanska betalningsförmedlarna enväldigt bestämde sig för att stänga av två svenska företag från möjligheten att ta betalt av kunder på nätet.

– Det är inte rimligt att Visa, MasterCard och PayPal kan besluta att svenska småföretag som säljer skräckfilmer eller sexleksaker inte ska få fortsätta sälja sina produkter på nätet bara för att betalningsförmedlarna är rädda för amerikansk nymoralism, säger Christian Engström, ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet.

– Ett annat exempel är när Visa, MasterCard och PayPal blockerade betalningar till Wikileaks. Det skedde utan lagstöd och skall ses som att de tre företagen hjälpte den amerikanska regeringen att tysta en obekväm röst. Det är inte acceptabelt att privata storföretag har den makten över det fria ordet, säger Engström.

Den aktuella delen av texten fördes in i rapporten (Card, Internet and Mobile Payments) på Piratpartiets initiativ. Tillägget lyder…

32. Europaparlamentet menar att antalet företag vars verksamhet faktiskt är beroende av att de kan ta emot kortbetalningar sannolikt kommer att öka. Parlamentet anser att det ligger i allmänhetens intresse att det fastställs objektiva regler som anger de omständigheter och förfaranden enligt vilka kortbetalningsprogram ensidigt kan vägra godkännande.

Tillägget antogs tidigare enhälligt av Europaparlamentets utskott för inre marknad och konsumentfrågor, där Christian Engström är ledamot. I dag antogs det även av parlamentet i plenum.

– Det behövs fler aktörer och mer konkurrens på betalmarknaden. Men det har vi politiker svårt att påverka. Däremot kan vi sätta upp regler för att dagens dominerande aktörer inte får inskränka vare sig näringsfriheten eller yttrandefriheten på eget bevåg, avslutar Engström.

Länkar:

Christian Engströms inlägg i debatten på måndagskvällen kan ses här (19:37):
http://www.europarl.europa.eu/sed/speeches.do?sessionDate=20121119

Bloggpost: EU måste reglera hur Visa, MasterCard och PayPal får bete sig
https://christianengstrom.wordpress.com/2012/11/13/eu-maste-reglera-hur-visa-mastercard-och-paypal-far-bete-sig/

…………

Others on the subject: Rick Falkvinge, Slashdot, CIO, The Inquirer, Wikileaks

13 november 2012

EU måste reglera hur Visa, MasterCard och PayPal får bete sig

Filed under: Electronic Payments — Christian Engström @ 17:57

MasterCard har enväldigt bestämt att det svenska småföretaget Justine & Juliette inte ska få sälja sexleksaker på nätet

Visa, MasterCard och PayPal har gjort bort sig och betett sig illa igen. Den här gången handlar det inte om att betalningsföretagen försöker tysta en sajt som avslöjar krigsförbrytelser (Wikileaks), som det var förra gången de här företagen var i media.

Den här gången är ett par mer eller mindre slumpvis utvalda småföretag som drabbats, eftersom de säljer produkter som de stora betalningsförmedlarna har bestämt sig för att de inte gillar.

Betalningsförmedlarna har på oklara grunder bestämt sig för att Skräckfilmsbutiken.se, som säljer skräckfilmer, och Justine & Juliette, som säljer sexleksaker, inte är fina nog för att få komma i åtnjutande av betalningsföretagens tjänster. Trots att de är helt legitima småföretag som säljer helt lagliga produkter.

Det måste bli slut på betalningsföretagens rätt att godtyckligt stänga av vilka företag de vill. För Wikileaks var betalningsblockaden en ekonomisk katastrof, när de enligt egna uppgifter förlorade 95% av sina donationer över en natt.

För ett småföretag som har försäljning över nätet innebär ett nej från betalningsförmedlarna i praktiken ett näringsförbud, eftersom Visa, MasterCard och PayPal tillsammans har en fullständigt förkrossande marknadsställning. Så ska det inte få vara.

Näringsfrihet, rätten för den som vill att starta ett företag, var en av de stora liberala politiska landvinningarna i slutet av 1800-talet. Sedan dess har näringsfriheten varit en av hörnstenarna i Sveriges och västvärldens marknadsekonomi. Den landvinningen ska vi inte ge upp till några maktfullkomliga amerikanska storföretag som anser sig ha rätt att bestämma vilka som ska få driva verksamhet i Sverige.

Nästa vecka ska EU-parlamentet rösta om en rapport som handlar om precis det här problemet (bland annat). Rapporten heter Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar.

Det centrala i rapporten är frågan om reglering av avgifterna som kortföretagen tar ut av banker och anslutna företag, men den innehåller också en paragraf som jag har fått med:

32. Europaparlamentet menar att antalet företag vars verksamhet faktiskt är beroende av att de kan ta emot kortbetalningar sannolikt kommer att öka. Parlamentet anser att det ligger i allmänhetens intresse att det fastställs objektiva regler som anger de omständigheter och förfaranden enligt vilka kortbetalningsprogram ensidigt kan vägra godkännande.

Jag skrev det här ändringsförslaget i juni är rapporten behandlades i utskottet för inre marknad och konsumentfrågor IMCO, där jag är ledamot. Ändringsförslaget antogs först enhälligt av IMCO, och därefter i ett senare skede av utskottet för ekonomi och valutafrågor ECON.

Rapporten kommer att röstas i plenum i Strasbourg nästa vecka (och med stor säkerhet antas).

Det är inte en lagstiftande rapport, utan bara att EU-parlamentet uttrycker en åsikt i en resolution, men den är ett första steg på vägen mot att EU-kommissionen i sinom tid ska komma med ett förslag till lagstiftning.

Det är alltså inte så att vi har löst problemet bara för att EU antar den här rapporten nästa vecka, men det är ett första steg på en lång väg.

Med tanke på att omröstningen sker nästa vecka får jag erkänna att Visa, MasterCard och PayPal onekligen tajmat sitt övergrepp mot ett par svenska småföretag ovanligt väl.

De kunde inte ha valt ett bättre tillfälle att illustrera varför vi måste lagstifta om att samhällets betalningsmedel måste vara till för alla som driver verksamhet, och inte vara en nådegåva som den här kartellen av betalningsförmedlare kan dela ut och dra tillbaka efter eget skön.

…………

Andra om ämnet: Anna Troberg (PP) i Aftonbladet, Anna Troberg (PP), Lakes Lakonismer, Rolle Hånell (Skräckfilmsbutiken), Enligt min humla, Motpol, Hax, Pornografisk film – en forskningsblogg, Forsmark, Blogge, Kulturdelen, Lars Bjurström, JohJoh, SvD Ledarbloggen, DN, Sveriges Radio,

14 juni 2012

Ska Visa och Mastercard få stänga av vilka företag de vill?

Filed under: Electronic Payments — Christian Engström @ 7:04
Tags: ,

Vilket europeiskt företag som helst kan råka ut för samma sak som Wikileaks

I december 2010, när Wikileaks var som allra hetast i media, bestämde sig Visa, Mastercard, Paypal och Western Union att strypa möjligheten att donera pengar till Wikileaks.

Vid den här tiden gick donationerna till Wikileaks via ett företag baserat på Island, och avtalen med Visa och Mastercard var tecknade där. Island ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, så det här är en fråga som direkt berör Europa.

Blockaden är inte beslutad
av någon domstol på Island eller någon annanstans i världen, utan det är ett ensidigt beslut taget av Visa och Mastercard efter politiska påtryckningar från den amerikanska administrationen. Betalningsföretagens blockad mot Wikileaks pågår fortfarande.

VISA och Mastercard är tillsammans fullständigt dominerande på marknaden för internationella kortbetalningar, så i praktiken har det blivit mycket svårt för den som vill stödja Wikileaks ekonomiskt att göra det. Wikileaks har en sida där de tipsar om hur man kan ta sig runt blockaden, men de förlorade ändå 95% av sina intäkter över en natt när blockaden trädde i kraft.

Fallet Wikileaks är speciellt, eftersom det var så högprofilerat i media, och betalningsföretagens blockad kom till efter rent politiska påtryckningar, utan ens något domstolsutslag i USA.

Men precis samma sak kan drabba vilket europeiskt företag som helst. Allt som behövs är att någon amerikansk konkurrent lyckas övertyga en amerikansk domstol att utfärda ett föreläggande som tvingar Visa och Mastercard att sluta förmedla betalningar till det europeiska företaget.

Det kan ske utan att det europeiska företaget ens får chansen att försvara sig i den amerikanska domstolen, och definitivt utan någon som helst rättslig prövning i Europa.

Det här är ett allvarligt problem
som vi måste ta tag i. Europeiska företag och organisationer borde aldrig löpa risken att bli avstängda från betalningssystemen utan åtminstone en rättslig prövning i det land i Europa där de är baserade.

Utvecklingen går mot att allt fler företag och organisationer är helt beroende av kortbetalningar och andra elektroniska betalningsmedel. Det gäller redan de flesta företag som är uppbyggda runt försäljning på nätet, men även andra företag i allt större utsträckning. Man kan diskutera om det här är en bra eller dålig utveckling, men den är icke desto mindre ett faktum.

EU-kommissionen har nu presenterat ett ”green paper” om elektroniska betalningar med titeln Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments (även på svenska). Ett grönpapper (eller vad man nu säger på svenska) är ett diskussionsunderlag med mer frågor än svar. Det är alltså tidigt i processen ännu så länge, vilket är bra. Då är möjligheten att påverka det slutliga utfallet större.

Fråga 14 i kommissionens grönpapper lyder:

14) Med tanke på den ökande användningen av betalkort, anser du att det finns företag vars verksamhet är beroende av om de kan godta betalning med kort? Ge gärna konkreta exempel på företag och/eller branscher. Om så är fallet, finns det ett behov av att fastställa objektiva regler för hur betaltjänstleverantörer och betalkortsystem ska agera gentemot beroende användare?

EU-parlamentet ska svara med en rapport där vi säger vad vi tycker om kommissionens tankar. Jag är skuggrapportör för den Gröna gruppen i utskottet för inre marknad och konsumentfrågor IMCO, och jag kommer lägga ett ändringsförslag som i princip svarar ”ja – ja” på fråga 14:

Det finns ett stort och ökande antal företag som är beroende av de kan godta betalning med kort, och det finns ett behov av att fastställa objektiva regler för hur betaltjänstleverantörer och betalkortsystem ska agera gentemot beroende användare.

Jag har träffat lobbyisterna från både Visa och Mastercard, och då tog jag tillfället i akt att göra fullständigt klart för dem hur oacceptabelt jag tycker att de har agerat i fallet Wikileaks. Jag hoppas att de rapporterar det tillbaka till sina respektive koncernledningar, allra helst i samma ordalag som jag använde. 😉

Men rent generellt skulle en europeisk lagstiftning som reglerar det här faktiskt ligga i betalkortsföretagens intresse. Finns det tydliga lagar som säger vad som gäller i Europa, då har Visa och Mastercard något att luta sig mot nästa gång de blir utsatta för politiska (eller opinionsmässiga) påtryckningar i USA.

Det är som sagt tidigt i processen, och det är många steg innan det eventuellt kan tänkas komma ett konkret lagförslag från kommissionen. Men det är bra att vara med i diskussionerna från början.

Jag ser det här som en mycket viktig fråga. Vi får inte bygga in oss i en situation där privata företag i praktiken får rollen som grindvakter som kan avgöra vem som får eller inte får driva verksamhet i Europa. Det är ett av huvudargumenten för nätneutralitet när det gäller internetleverantörer, och det är precis lika tillämpligt på betalsystemen.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: