Christian Engström, Pirat

27 april 2014

Befria läkemedlen från patent!

Filed under: fri kunskap — Christian Engström @ 9:54

Läkemedelspatent innebär att världens fattiga förvägras medicin, skriver Mårten Fjällström, kandidat för Piratpartiet i EU-valet, i en debattartikel i UNT:

Vi föreslår istället att vi i Europa går över till att direktfinansiera forskningen och sedan släppa resultaten fria. Det finns en modell som kallas de-linkage som har diskuterats av Världshälsoorganisationen WHO. Det finns färdiga förslag som har stöd av många länder tredje världen, som till och med har erbjudit sig att betala en del av utvecklingskostnaderna ifall vi byter finansieringssystem. Men det finns också ett motstånd, inte minst från USA, och det finns försök att binda upp Europa på patentvägen, framförallt genom handelsavtal som ACTA och TTIP. ACTA har vi stoppat nu, men TTIP förhandlas fortfarande.

Läs Mårten Fjällströms debattare om läkemedelspatent

Läs också bloggposten Ett alternativ till medicinpatent som förklarar mer om vad vi föreslår

12 oktober 2012

Vad vill Piratpartiet med patent, varumärken och upphovsrätt?

Filed under: informationspolitik — Christian Engström @ 12:03

I eftermiddag ska jag prata inför en grupp patentombud i Stockholm, under rubriken ”Vad vill Piratpartiet med patent, varumärken och upphovsrätt?”. Här är en sammanfattning av ungefär vad jag tänker säga, inklusive några länkar som jag antagligen kommer att nämna.

Patent bör avskaffas snarast möjligt. En växande mängd forskning, främst i USA, visar att patentsystemet som helhet har negativa effekter för samhället. Det kan vara positivt för vissa enskilda aktörer (främst läkemedelsbolagen och patenttroll), men för samhället som helhet är patentsystemet skadligt för innovation, konkurrens och ekonomisk tillväxt.

Studien The Case Against Patents (25 sidor) av Michele Boldrin och David Levine vid Washington University in St. Louis är en bra redogörelse för hur vi ser på patent (sammanfattande artikel).

När det gäller läkemedelspatent håller vi med om att det inte bara går att avskaffa patentsystemet och hoppas på att marknaden ser till att det blir tillräckligt med forskning ändå. Därför vill vi ersätta läkemedelspatenten med det system som internationellt kallas delinkage. Det innebär att läkemedelsforskningen finansieras direkt av det offentliga, och att resultaten görs tillgängliga royaltyfritt så att det blir fri konkurrens mellan tillverkare av generiska (patentbefriade) läkemedel. Det skulle spara åtminstone hälften av det offentligas kostnader för läkemedel, samtidigt som det ändå blev mer pengar avsatta till forskningen. Som en positiv bieffekt, förutom kostnadsbesparingarna, skulle det dessutom rädda hundratusentals eller miljontals liv i tredje världen.

När det gäller patent på andra områden är vi beredda att lyssna till alla som tror sig kunna visa att patentsystemet tillför någon form av samhällsnytta inom ytterligare områden, men hittills har ingen lyckats föreslå något sådant förutom läkemedelsområdet. I varje sådant fall ska bevisbördan ligga på dem som förespråkar införandet eller upprätthållandet av de statligt sanktionerade monopolen, inte på oss som förespråkar avskaffande av monopolen.

Varumärken är bra i grunden, eftersom de i första hand tjänar som konsumentskydd. Står det ”Coca-Cola” på burken vet jag som konsument att The Coca Cola Company står som garant för kvaliteten. Blir jag missnöjd med produkten vet jag vart jag kan vända mig för att klaga, men gillar jag den vet jag också vart jag kan vända mig för att köpa mer. Det gör att varumärkessystemet också får effekten att det premierar bra och hederliga företag som med tiden får värdefulla varumärken. Det är också en positiv effekt, även om det fortfarande är konsumentskyddet som är grunden och det viktigaste.

I en del länder, som till exempel Frankrike och Italien, har varumärkesrätten växt ut till att även innehålla straff för konsumenter som köper förfalskade varor (endera för att de vill eller för att de själva blir lurade). Det är en dålig utveckling som vi är emot. Det som ger varumärkesrätten dess legitimitet är att den skyddar konsumenter. Skulle den förvandlas till lagstiftning som istället drabbar konsumenter, på det sätt som patent och upphovsrätt gör, då förlorar den den legitimiteten.

Jämfört med patent och upphovsrätt har varumärkesbranschen på det hela taget hållit bättre rent mot avarter, och praxis för varumärken har inte genomgått samma osunda expansion som patenträtt och upphovsrätt. Det har förekommit en del fall av upprörande missbruk eller försök till missbruk, som när Louis Vuitton försökte censurera en dansk konstnär för ”att skydda sitt varumärke” (de har väl inte gjort något i modern tid som skadade varumärket mer 🙂 ), eller när en gitarrtillverkare som fått registrera frasen ”Rock On” som varumärke för gitarrer stämmer tillverkare av t-shirts för att förbjuda dem trycka sloganen överhuvudtaget, trots att det inte rör sig om användning som varumärke i det senare fallet.

Den här typen av avarter måste bekämpas, i första hand av branschen själv, i andra hand av domstolarna, och i tredje hand av lagstiftarna om inget annat hjälper. Men grunden för varumärkesrätten är ändå sund, att tvinga fram och belöna hederlighet gentemot konsumenter.

Upphovsrätten måste reformeras. Vi vill behålla upphovsrätten för kommersiell användning (men med kortare, mer rimliga skyddstider). Det stora problemet är att upphovsrätten de senaste 20 åren har expanderat från att vara något som bara företag behövde bry sig om, till något som kriminaliserar hela den unga generationen (och fler och fler som inte ens är så purunga längre).

Piratpartiet vill

 • Legalisera fildelning och annan icke-kommersiell kulturdelning mellan privatpersoner, både upp- och nedladdning. Som en direkt följd blir då söktjänster som The Pirate Bay eller Tankafetast också lagliga, eftersom ingen kan dömas för ”medhjälp” till en aktivitet som i sig är laglig (alltså fildelningen mellan privatpersoner).
 • Högst 20 års skyddstid från publiceringen av ett verk. Det löser bland annat problemet med herrelösa verk och ”1900-talets svarta hål”.
 • Registrering efter 5 år. Rättighetshavare som vill fortsätta utnyttja sitt kommersiella monopol efter de första 5 åren måste registrera sina verk, så att kommersiella användare som vill betala för användning vet vart de kan vända sig för att få en licens. Det här löser även det problemet med herrelösa verk.
 • Vettiga regler för citat, parodier och remixer även när det gäller ljud, film och annat, och en harmonisering inom EU av undantagen i upphovsrätten (”exceptions and limitations”).
 • Ett förbud mot DRM (digitala restriktioner), eller i vart fall att det blir uttryckligen lagligt att bryta DRM-spärrar, om det behövs för någon användning av ett verk som i sig är laglig.

Om vi reformerar upphovsrätten enligt det här förslaget skulle det lösa 99% av de allvarliga problem som dagens upphovsrätt skapar, samtidigt som 99% av de affärsmodeller inom nöjes- och kulturindustrin som fungerar idag skulle fortsätta göra det om företagen bara anpassar sig till den nya verkligheten.

Det är inte bara Piratpartiet som tycker att upphovsrätten ska reformeras så här. Sedan ett år tillbaka är det även den officiella ståndpunkten för hela den Gröna gruppen i EU-parlamentet.

Mer om den här upphovsrättsreformen finns att läsa i boken The Case for Copyright Reform, som jag och Piratpartiets grundare Rick Falkvinge har skrivit. Boken finns att ladda ner gratis som e-bok eller att beställa till självkostnadspris via print-on-demand på copyrightreform.eu

Kopiera och sprid!

…………

This blog post in English

9 mars 2011

An alternative to pharmaceutical patents

Filed under: English,fri kunskap,informationspolitik — Christian Engström @ 13:40

Yesterday we discussed pharmaceutical patents in the Green Group in the European Parliament, so I republish the Pirate Party’s proposal here. This text is also available in Swedish.

Pharmaceutical patents are harmful

Patents on drugs, or pharmaceutical patents, have many negative effects.

 • Pharmaceutical patents prevent hundreds of thousands of people in poor countries from receiving the drugs they need, even though the drugs exist and could save their lives.
 • Pharmaceutical patents distort the pharmaceutical research priorities, since it becomes more profitable to treat the symptoms of diseases that come from a high standard of living, than to cure poor people from malaria.
 • Pharmaceutical patents continue to lead to ever increasing costs for drugs in Sweden and Europe, outside any form of political control

Are pharmaceutical patents necessary?

Despite all these negative effects, there are many people who defend pharmaceutical patents, and say they are nevertheless necessary. Pharmaceutical research is very expensive, so we have to make sure it is properly funded. Otherwise we wouldn’t get any new drugs in the future, and that would be even worse.

”Because it is so easy for anybody to copy a pharmaceutical substance that has cost billions in research money to develop, we unfortunately have to let the pharmaceutical companies have monopolies on new drugs,” those who defend pharmaceutical patents say.

But that is not true.

The first part of the argument is of course valid. One way or another we have to make sure that there is serious money available for pharmaceutical research.

But the claim that pharmaceutical patents is the only conceivable system for raising that money, is simply not true.

Klicka för större bild

Click to enlarge

The government pays for the research today

Today it is already the public sector (henceforth called ”the government”) that pays for the bulk of all drugs that are used in Europe, thanks to various systems for universal medical coverage. (See for example page 37 in this report from EFPIA [cached], The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.) It is the government that pays for the pharmaceutical research today, by paying high prices to the pharmaceutical companies for patented drugs.

So there is no natural law that says that patents are the only way to get new drugs developed. If ”the government” in the different countries funded the research directly, and made the results freely available, this would be at least as reasonable as today’s model, where the government instead creates and maintains private monopolies for the pharmaceutical companies.

The relevant question is which model provides the most efficient and cost effective way of funding pharmaceutical research. Because nobody claims that pharmaceutical research is cheap. The average cost for developing a new drug is just over a billion US dollars.

But considering that ”the government” already provides most of the income for the pharmaceutical companies, a reasonable first step would be to find out how much of that income actually goes to research.

Fortunately, this is very easy to do, as all the big pharmaceutical companies have their annual reports available online. As an example, we can look at the numbers for Novartis (page 143), Pfizer or AstraZeneca.

They all spend around 15% of their revenues on research. The other 85% go to other things, according to their own figures. The numbers are typical for the industry.

So the question is: does the patent system really give us, the taxpayers, the maximum amount of pharmaceutical research for the money we are spending on drugs? Or is there room for improvement, when even the pharma companies themselves admit spending 85% of the money we give them on other things?

If the government would instead take 20% of what it currently spends on drugs, and allocate it directly to pharmaceutical research, there would be more money than today for the research. If the results are made freely available, the pharmaceutical companies would be able to produce modern drugs without spending any money on research themselves. All that would remain for the government would be to pay for the actual substances.

Patent free drugs are cheap

How would it affect the price of drugs if there were no pharmaceutical patents? To answer this question, we can look at the experience we have from patent free generic drugs. In that market segment we already have a situation where different (private) manufacturers of the drugs compete with each other, and the government buys from from cheapest and best ones.

And it works!

According to a report from the Swedish Food and Drugs Administration [cached] (pdf in Swedish), the price for drugs dropped on average 70% when they became free of patents (page 13 in the pdf).

In the case of generic drugs we are talking about drugs that are more than 20 years old. For newer drugs the pharmaceutical companies add an even greater surcharge, so the actual savings if pharmaceutical patents are abolished would almost certainly be considerably more than 70%. But let us still be conservative and use that number.

Half the cost, more money to research!

The price for a substance will then drop to 30% if we get rid of the patents. Add 20% to fund future research according to the proposal presented here, and we have reduced the government’s bill for drugs to 50% of what it is today. We would cut the cost in half, while still giving more money to pharmaceutical research.

Isn’t this an idea worth exploring?

What arguments are there for keeping the pharmaceutical patents, and rejecting the cost savings and other benefits possible if we choose a different approach?

Summary

Let us summarise the main points of the proposal:

 • In Europe it is already the government that provides most of the revenues for the pharmaceutical industry, thanks to universal medical coverage.
 • The pharmaceutical companies spend 15% of their revenues on research, according to their own numbers. The remaining 85 are spent on other things (mostly marketing and profits).
 • If the government would instead take 20% of what it currently spends on drugs, and allocate that money directly to pharmaceutical research, there would be more money for research. The pharmaceutical companies wouldn’t have do do any research themselves, so there would be no need for pharmaceutical patents, as they would have no research costs to recoup.
 • Without patents the price of the actual substances drop by at least 70% when they are manufactured on a free market with competition, instead of by a monopolist.

So: compared to today’s system the government’s cost would be 20% (for research) plus 30% (for the substances). A total of 50% of today’s costs, and still more money than today for research.

Realistic on the European level

An obvious counterargument would be that this is not something that Sweden alone could reasonably do. This is true. But on the European level it is quite doable.

If the European governments wanted to, they could easily decide to get rid of pharmaceutical patents, and instead allocate sufficient funds directly to pharmaceutical research. Whether a country recognises patents or not is entirely up to the legislative body of that country to decide. And it is already the government that pays most of the pharmaceutical bill in all European countries.

Europe is big enough and rich enough, both to fund a substantial part of the global pharmaceutical research so that nobody could accuse us of freeriding on others, and to withstand the diplomatic pressures that will no doubt be put upon us the day we choose the open road.

So, to repeat the billion dollar question:

What arguments are there to keep pharmaceutical patents, and to reject the cost savings and improvements that the open road would offer?

The Pirate Party’s position

The Pirate Party wants to abolish pharmaceutical patents as a long term goal, but realises that this requires alternative systems for funding pharmaceutical research. We believe that the introduction of a new system should be done on the European level.

We call on the Commission and other relevant bodies to study the effects of different alternative system, such as the one proposed here, and to take initiatives to put the issue on the European political agenda for discussions.

References

Financing Drug Research: What Are the Issues? [cached] by Dean Baker, Center for Economic and Policy Research

Excess in the pharmaceutical industry by Marcia Angell, Harvard Medical School

…………

Presentation slides: .odt .ppt

Tags: , , ,

8 mars 2009

EU-konsultation om piratfrågor

Filed under: delad kultur,fri kunskap — Christian Engström @ 19:11
Gå och rösta på piratfrågorna

Gå och rösta på piratfrågorna

EU-kommissionen undrar vad vi vanliga människor tycker att EU ska syssla med. I en demokrati får de styrande den feedbacken via valsedeln, men EU-kommissionen är ju inte tillsatt på det viset. Därför har de en kampanj som de kallar för Europeisk Medborgarkonsultation.

Det finns två piratförslag inlämnade till EU-konsultationen. Nu ligger de på en sajt där man kan rösta på dem. De mest populära förslagen kommer att gå vidare och diskuteras i fysiska möten med slumpvis utvalda medborgare, och resultatet av de diskussionerna ska sedan skickas vidare till kommissionen.

Förslagen som är inskickade är dels hur Piratpartiet tycker att upphovsrätten borde reformeras, dels vårt Alternativ till medicinpatent.

Gå och rösta på förslagen så kanske de kommer vidare i den här processen. För att få rösta registrerar man sig på sajten och uppger sin mejladress, men det går snabbt att göra. Sedan är det bara att rösta på förslagen Ett alternativ till medicinpatent inlämnat av Christian Engström, och Upphovsrätten inlämnat av Michael Jönsson.

Jag har dissat den här konsultationen tidigare, i ett inlägg med titeln Democracy by upplyst maktelit – nej tack! Den kritiken står jag fast vid. Konsultationer med fokusgrupper är ingen ersättning för demokrati.

Men samtidigt är varje forum där våra frågor diskuteras en chans att nå nya människor med våra tankar. Några minuter för att lägga en röst tycker jag det kan vara värt.

Adressen är http://www.europeisk-medborgarkonsultation.eu/se/propositions

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

18 september 2008

Piratpartiet på European Social Forum

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 22:51

Under fredagen är jag på väg ner till Malmö för att delta i European Social Forum 2008 för Piratpartiets räkning.

Piratpartiet är med på två seminarier på ESF2008:

Den svenska FRA-lagen. Demokrati eller säkerhet?
Lördag 20 september 9:30 – 12:00
Rosengårds folkets hus, Festsalen

Sweden has recently enacted a general wiretapping law, ”general” meaning ”everybody is always wiretapped”. This law is known as ”the FRA Act” or ”Lex Orwell”. The seminar discusses the tradeoff between security and democracy, and why the citizens’ right to privacy is an absolute requirement for democracy as a concept.

Organisations collaborating on this activity:

Immaterialrätt och medborgarrätt i den digitala tidsåldern
Söndag 21 september 9:30 – 12:00
Rosengårdsskolan

We aim to present a wholesome view of immaterial property rights and civil rights in the digital age. Through the internet, the communication patterns of civilians has been greatly changed. Our seminar will bring up different aspects of this, ranging from copyright issues, privacy of individuals on to new possibilities of democracy.

One part of the seminar will be a talk between Magnus Eriksson (Piratbyrån) and Johan Söderberg (Author to the books ”Hacking Capitalism” and ”Allt mitt är ditt”) on the subject ”Open Access – communistic gift economy or complement to the capital?” with Arwid Lund, Världsbiblioteket as a moderator.

Participants:

 • Lage Rahm, Sweden [Miljöpartiet De Gröna / Swedish Green Party]
 • Rick Falkvinge, Sweden [Piratpartiet]
 • Gajdos Erzsébet, Hungary [Hungarian Social Forum]
 • Maria Ferm, [Grön Ungdom]
 • Arwid Lund, Sweden [Världsbiblioteket]
 • Reinier Bakels, Netherlands [Pirate Parties International]
 • Amelia Andersdotter, Sweden [Ung pirat]
 • Christian Engström, Sweden [Pirate Parties International]
 • Johan Söderberg, Sweden [Author and researcher]
 • Magnus Eriksson, Sweden [Piratbyrån]

På det här seminariet ska alltså jag vara med och prata om Piratpartiets förslag till ett alternativ till medicinpatent.

Jag har bloggat om det ämnet tidigare under rubriken Patent på mediciner dödar.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

3 december 2007

Patent på mediciner dödar

Filed under: fri kunskap — Christian Engström @ 1:05

I fredags och lördags var jag på seminarium med titeln Mediciner åt alla, som bland annat handlade om patent på läkemedel och tillgången till medicin mot bland annat hiv i Afrika. Läkemedelsbolagen använder patentvapnet för att förhindra länder i tredje världen från att tillverka eller importera generiska kopior av mediciner som de skulle ha råd med, och som skulle kunna rädda liv.

Många liv. Man beräknar att 33 miljoner människor är infekterade med hiv. Av dem bor 22,5 miljoner i Afrika söder om Sahara, berättades det på seminariet.

– De flesta som är sjuka nu [i tredje världen] får man nog räkna med att vi inte kommer kunna rädda, sa Bernie Dolley från Ikhala Trust, som arbetar med aidsfrågan i Sydafrika.

Det finns naturligtvis många olika delproblem när man pratar om sjukdomar i tredje världen, och ingen enskild åtgärd kan lösa dem allihop. ”Medicin räcker inte” skriver DN i en ledare, där man försöker bagatellisera frågan om tredje världens tillgång till läkemedel. Men patenten på läkemedel är verkligen ett problem. Det skulle ha varit nyttigt för någon av DN:s ledarskribenter att vara med på seminariet i fredags.

Det må vara sant att vi inte kan lösa alla problem åt länderna i tredje världen, men vi kan åtminstone sluta upp med att förbjuda dem att försöka lösa problemen själva. ”Vi vet att ni skulle ha råd att tillverka de här medicinerna som generika, och vi vet att det skulle rädda livet på många av era invånare, men tyvärr går det inte, för då kanske våra läkemedelsbolag inte kan göra lika stora vinster.” Det är i praktiken vad den rika världen med USA i spetsen säger till länderna söder om Sahara. Det är inte moraliskt försvarbart.

Och det är heller inte ekonomiskt nödvändigt. Dagens system med patent som ger läkemedelsbolagen möjlighet att ta ut monopolpriser är fruktansvärt ineffektivt och kostsamt för skattebetalarna. I Europa är det den offentliga sektorn som betalar för huvuddelen (över 80%) av alla läkemedel. En mycket liten andel (15%) av pengarna går till forskning.

Piratpartiet har ett konstruktivt förslag till ett alternativ till medicinpatent. Sverige skulle kunna halvera sin totala nota för läkemedel, samtidigt som vi gav mer pengar till forskningen, om vi ersatte patentmonopolen med ett bättre system. Detsamma gäller resten av Europa.

Det här är vi förstås inte de enda i världen som har kommit på. Ekonomen Dean Baker vid amerikanska Center for Economic and Policy Research har gjort en genomgång av fyra olika förslag på alternativ till medicinpatenten. Piratpartiets förslag är i princip detsamma som det fjärde av dessa, som är det som passar bäst ur ett europeiskt perspektiv.

Enligt det här förslaget bekostar staten forskningen direkt, och släpper resultaten helt fria. Då kan staten sedan köpa själva preparaten som billiga generika på en konkurrensutsatt marknad. Det skulle vi skattebetalare spara väldigt mycket pengar på. Och vi skulle inte längre ha någon anledning att förvärgra tredje världen tillgång till generika de också. En verklig win-win-situation, alltså.

Men under alla omständigheter är det dags att börja diskutera den här frågan på allvar. Att förbjuda länder att själva utnyttja kunskap som finns och som skulle rädda liv, är faktiskt inte moraliskt försvarbart. Det kan vi inte fortsätta med. Vi måste hitta fram till ett bättre alternativ.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: