Christian Engström, Pirat

4 april 2021

Förslag: Basinkomst 12.000 i månaden före skatt till vuxna utan inkomst

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 11:59
Basinkomst är ett skyddsnät man alltid kan lita på

Förslag till basinkomstsystem för Sverige:

 • 12.000 i månaden före skatt (10.000 efter)

till alla

 • 19-65 år
 • som är skattskrivna i Sverige
 • och saknar andra inkomster

Tjänar man egna pengar sänks basinkomsten med 60% av vad man tjänade själv. Men resten får man behålla, så det lönar sig alltid att jobba.

Utbetalningarna av basinkomst till dem som saknar inkomster eller tjänar väldigt lite sköts automatiskt av Skatteverkets datorer. Man behöver inte ansöka, och man riskerar inte att bli utförsäkrad på godtyckliga grunder av någon handläggare. Basinkomsten är en grundtrygghet som man alltid kan lita på.

Vårdnadshavare till barn får höjd basinkomst. För varje barn som man är den ena föräldern till får man sin basinkomst höjd så att man netto efter skatt får lika mycket extra som underhållsstödet ligger på. Beroende på barnets ålder blir det mellan 2.500 och 3.300 kronor före skatt som basinkomsten höjs för var och en av de två föräldrarna. Tjänar man egna pengar trappas basinkomsten av med 60%, precis som för barnlösa. Barnbidragen och studiebidragen till gymnasister får vara kvar som idag, men flerbarnstillägget tas bort.

Basinkomsten ersätter flera av dagens bidrag helt eller delvis

Arbetsförmedlingen läggs ner, och a-kassan och alla andra bidrag som Arbetsförmedlingen har hand om tas bort. Istället ger basinkomsten en grundtrygghet för alla som blir arbetslösa. Medel- och höginkomsttagare som vill ha ett starkare skydd som ger dem mer av deras gamla lön får komplettera basinkomsten med privata försäkringar, endera via facket eller privata försäkringsbolag. Eftersom basinkomsten står för grunden i försörjningen behöver en sådan försäkring inte bli orimligt dyr. Och eftersom det bara är medel- och höginkomsttagare som behöver en sådan försäkring har de råd med den.

Studielånen från CSN görs om och integreras med basinkomsten. Jämfört med idag kommer basinkomstsystemet för studenter innebära:

 • 10.000 i månaden efter skatt att leva på, precis som idag
 • utbetalning 12 månader om året istället för 10
 • studieskulden när man går ut blir 50% av vad man haft att leva på under studietiden, istället för 70% låneandel som gäller idag
 • tryggad försörjning även om man missar tentor
 • extra basinkomst för studenter som har barn, så att det blir möjligt att plugga vidare mitt i livet

Sammantaget blir det en rejäl förbättring för högskolestudenter, men inte helt orimligt generöst.

Försörjningsstöd och etableringsersättning för nyanlända behövs inte längre. Basinkomsten ger (lite) mer pengar än försörjningsstöd och etableringsersättning gör idag för nästan alla. När vi inför basinkomsten kan vi låta socialtjänstlagens bestämmelser om försörjningsstöd finnas kvar, för att fånga upp enstaka undantagsfall. Men det kommer bara handla om rena undantagsfall, eftersom basinkomsten löser problemet för de allra flesta som har försörjningsstöd eller etableringsersättning idag.

Men resten av dagens trygghetssystem blir kvar

För övriga bidragssystem gäller principen ”Du får det som ger mest, endera basinkomst eller bidrag enligt de gamla reglerna. Men aldrig bägge samtidigt”.

Sjukersättningen för långtidssjuka är högre än basinkomsten för de allra flesta. Dels eftersom sjukersättningen är inkomstrelaterad, dels eftersom man får bostadsbidrag om man har låg sjukersättning. Därför får sjukersättningen vara kvar som idag. De som har en sjukersättning som är lägre än basinkomsten, eller som blir utförsäkrade, får basinkomsten istället. Den riskerar de aldrig att bli utförsäkrade från. Försäkringskassan fortsätter ha hand om alla med en sjukersättning som ligger över basinkomstnivån. Den fortsätter prövas av Försäkringskassan enligt dagens regler. Men om det värsta händer och man blir utförsäkrad, kommer man i alla fall få basinkomsten.

Sjukpenning vid korttidsfrånvaro och vab-ersättning ska vara kvar precis som idag. Det är ersättningar som går till människor som har jobb och bara är borta från jobbet kortare tid. De påverkas inte av basinkomsten för personer som inte har jobb. Men för den som har sjukpenning under längre tid och riskerar att bli utförsäkrad finns basinkomsten alltid i bakgrunden som ett helt tryggt skyddsnät. Blir man utföräkrad har man alltid rätt till basinkomst istället för sjukpenningen.

Föräldraförsäkringen får finnas kvar som idag. Man kan fundera på om det vore lämpligt att göra justeringar i föräldraförsäkringen när basinkomsten ger delvis förändrade förutsättningar. Men samtidigt är föräldraförsäkringen ett av de allra mest genomdiskuterade trygghetssystemen, där många parter har starka åsikter. För att inte hela basinkomstprojektet ska gå i stå över förändringar i föräldraförsäkringen är det bättre att spara den diskussionen tills basinkomsten är införd och vi har fått erfarenhet av hur systemet fungerar i praktiken. Och det är inte ens säkert att en sådan framtida diskussion kommer att leda till att man beslutar om stora förändringar. Man kan inte få föräldrapenning och basinkomst samtidigt, men i situationer där basinkomsten ger mer än föräldrapenningen får man från det system som ger mest.

LSS-stödet till funktionsnedsatta berörs inte av basinkomsten alls. Om det systemet behöver reformeras är det en separat fråga som inte har med införandet av basinkomst att göra. Merkostnadsersättning för funktionsnedsatta fortsätter också betalas ut som idag.

Resten av välfärdssamhället berörs inte heller. Vi ska även i fortsättningen ha fri skola och (nästan) fri sjukvård, inklusive högkostnadsskydd på läkemedel. Socialkontoren ska finnas kvar, men eftersom de inte längre behöver ägna sig åt att granska och avslå ansökningar om försörjningsstöd kommer de få mycket mer tid till annat. Om vi ersätter försörjningsstödet med basinkomst friläggs 4.000 socialarbetare som kan börja göra det som de är utbildade för, nämligen att hjälpa människor med mer komplicerade problem än att de bara saknar pengar för sitt uppehälle. Den förstärkningen av socialtjänsten blir en följd av basinkomsten som är mycket välkommen, och som kan bidra till att hantera de problem med utanförskap som vi ser i samhället idag.

Kommentarer på Facebook

Nästa inlägg: 12.000 före skatt (10.000 efter) är ungefär existensminimum

Innehållsförteckning: Alla inlägg i serien

2 kommentarer

 1. […] Förslag: Basinkomst 12.000 i månaden före skatt till vuxna utan inkomst […]

  Pingback av Förslag till basinkomst – Innehåll | Christian Engström, Pirat — 6 april 2021 @ 13:03

 2. […] Nästa inlägg: Förslag: Basinkomst 12.000 i månaden före skatt till vuxna utan inkomst […]

  Pingback av Basinkomst: Alla ska med — Lika för alla — Det ska löna sig att arbeta | Christian Engström, Pirat — 6 april 2021 @ 13:19


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: