Christian Engström, Pirat

10 mars 2021

Inför basinkomst från 62 års ålder som ett experiment

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 11:38

Att börja införa basinkomst för åldersgruppen från 62 år är en utmärkt bra idé. Det är ett basinkomstexperiment som skulle vara väldigt värdefullt.

Aftonbladet har en artikel om Agneta, 62, som är välmeriterad och kompetent men ändå chanslös på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna vill inte anställa någon som bara har några år kvar till pensionen. Så ser verkligheten ut för de flesta långtidsarbetslösa i den åldern. Arbetsförmedlingens olika åtgärder blir bara en förnedrande charad, eftersom alla vet att chansen att de ska leda till ett riktigt jobb är minimala.

Det här läget ger oss en perfekt chans att göra ett experiment med basinkomst.

Arbetslinjen fungerar ändå inte för den här gruppen. Då kan det i vart fall knappast bli sämre av att vi provar någonting annat.

Basinkomst är en jättestor politisk reform, så det är helt rimligt att vi börjar med experiment innan vi tar steget och inför det fullt ut.

Många rika länder har redan gjort experiment, från Finland till Alaska till USA under Nixon till olika kommuner i Nederländerna. Alla de här experimenten har varit olika. Det är bra, för det gör att vi har lärt oss olika saker.

Om Sverige väljer att göra ett basinkomstexperiment ska vi se till att vårt experiment ocskå blir olika mot det som har gjorts tidigare. På så sätt får vi mest ny information.

Ett problem med alla experiment som gjorts hittills (utom Alaska) är att de har varit tidsbegränsade. Alla deltagare har vetat att experimentet upphör om ett par år, och att allt går tillbaka till det vanliga då. Det förvrider resultaten.

Börjar vi med att införa basinkomst från 62 års ålder kan vi lova alla deltagare att när de väl fått basinkomsten, då kommer de fortsätta få den tills de går i pension. Det gör att deltagarna kan lita på basinkomstexperimentet lika mycket som om det vore ett fullt infört system. Då får vi helt tillförlitliga siffror på hur basinkomst påverkar den här åldersgruppen i ett skarpt system.

Skulle det (mot förmodan) visa sig att basinkomstexperimentet är helt ohållbart, då tar det bara tre år att avveckla det utan att bryta löftet att alla som fått basinkomst behåller den fram till pensionen.

Men visar det sig att basinkomsten fungerar bra, då har vi ett utmärkt läge att gå vidrare från. Under experimentet med åldersgrupperna över 62 kommer vi ha chansen att utforma alla datasystem och detaljregler på ett bra sätt, med bara en begränsad grupp (tre årskullar) som berörs. Det är jättebra.

Och när vi väl har systemet för de tre äldsta årgångarna på plats, då kan vi lätt utvidga systemet genom att gradvis gå ner i åldrarna. Nästa steg kanske kan bli att sänka åldern till 55. Sedan kan vi vänta ett par år, utvärdera resultatet och se att himlen inte faller ner. Gör den inte det kan vi ta ytterligare ett steg neråt i åldrarna, och så vidare.

Det allra första steget för att införa basinkomst i Sverige är att göra en utredning som tar fram ett konkret förslag på hur systemet ska se ut.

Men efter det vore ett experiment med de tre äldsta årgångarna det perfekta första praktiska steget. Går det bra har vi då en stabil grund att gå vidare från. Och skulle det mot förmodan gå dåligt, tar det bara tre år att avveckla och har bara berört ett begränsat antal människor under experimentets gång. Och hur det än går kommer vi att lära oss mycket.

TrackBack URI

Blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: