Christian Engström, Pirat

24 februari 2021

Vad kostar barn enligt reglerna för underhållsstöd?

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 12:32
Barn är söta, men de kostar pengar att försörja

Om man har skiljt sig och barnen bor hos den ena föräldern, måste den andra föräldern betala underhållsbidrag. Bidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen och betalas till föräldern som barnen bor hos. Den andra föräldern är skyldig att betala underhållsbidrag enligt lag. Om inte föräldrarna kan komma överens frivilligt om hur högt underhållsbidraget ska vara kan en domstol bestämma vad som är rimligt.

Om den andra föräldern är försvunnen eller inte kan betala underhållsbidraget, går Försäkringskassan in och betalar ut underhållsstöd. Underhållsstödet varierar med hur gammalt barnet är. Från juni 2021 är nivåerna:

 • 0-10 år: 1.673 kronor i månaden
 • 11-14 år: 1.823 kronor i månaden
 • 15-20 år: 2.223 kronor i månaden

Att man får mer betalt för äldre barn är för att de kostar mer. Tanken är att underhållsstödet ska stämma överens med barnens behov i de olika åldrarna. Underhållsstödet är obeskattat.

Nivåerna på underhållsstödet höjs då och då efter politiska beslut. Nivåerna var 100-150 kronor lägre 2019,  men jag väljer att redovisa den nivå som gäller från 2021.

Underhållsstödet är tänkt att täcka halva kostnaden för ett barn om man också tar hänsyn till barnbidraget. Barnbidraget är på 1.250 kronor i månaden (oberoende av barnets ålder). För att få fram vad lagstiftaren har ansett vara en rimlig total kostnad för ett barn kan vi alltså ta dubbla underhållsstödet plus 1.250 kronor i barnbidrag.

Räknar man så blir den totala uppskattade kostnaden för ett barn:

 • 0-10 år: 1.673 + 1.673 + 1.250 = 4.596 kronor i månaden
 • 11-14 år: 1.823 + 1.823 + 1.250 = 4.896 kronor i månaden
 • 15-20 år: 2.223 + 2.223 + 1.250 = 5.696 kronor i månaden

Vi kan rita in de här siffrorna i ett diagram, och jämföra med riksnormen för försörjningsstöd (socialbidrag) för barn:

Som synes är kostnaden för ett barn enligt underhållsstödet drygt 1.500 kronor högre än försörjningsstödet för barn i de flesta åldrarna. Skillnaden beror i första hand på att riksnormen för försörjningsstöd inte innehåller några pengar för boende, medan nivån enligt underhållsstödet också tar hänsyn till att boendekostnaderna ökar när familjen blir större.

Underhållsstödet ger oss en nivå på vad som är en rimlig minimikostnad för barn i olika åldrar. Om vi vill skapa ett basinkomstsystem som fungerar även för barnfamiljer kan vi göra det genom att basinkomsten för den som är förälder höjs, så att den ger lika mycket extra efter skatt som underhållsbidraget ger enligt dagens regler. Då täcker basinkomsten halva kostnaden för ett barn om man tar hänsyn till barnbidraget.

Med en sådan konstruktion tar vi i princip bort all barnfattigdom i Sverige i ett enda slag. Även om ingen av föräldrarna har några inkomster kommer de få tillräckligt med pengar från basinkomsten för att försörja både sig själva och sina barn. Det är bra, för så ska det naturligtvis vara.

Om man börjar tjäna egna pengar som förälder sänks basinkomsten i takt med att man börjar kunna försörja sig själv. Men nedtrappningen sker gradvis, så det lönar sig alltid att arbeta om man kan och får chansen. Gör man det får man mer pengar i plånboken än om man inte jobbar alls. Men genom att vi använder nivåerna från underhållsstödet för att sätta basinkomstnivån för föräldrar kommer alla familjer i Sverige ha råd att bekosta en bra uppväxt för sina barn.

Alla inlägg i serien:

5 kommentarer

 1. […] Vad kostar barn enligt reglerna för underhållsstöd? […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för existensminimum? | Christian Engström, Pirat — 30 mars 2021 @ 12:14

 2. […] Vad kostar barn enligt reglerna för underhållsstöd? […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för studiemedel? | Christian Engström, Pirat — 30 mars 2021 @ 12:18

 3. […] Vad kostar barn enligt reglerna för underhållsstöd? […]

  Pingback av Vad kostar barn enligt reglerna för försörjningsstöd? | Christian Engström, Pirat — 30 mars 2021 @ 12:20

 4. […] till får man sin basinkomst höjd så att man netto efter skatt får lika mycket extra som underhållsstödet ligger på. Beroende på barnets ålder blir det mellan 2.500 och 3.300 kronor före skatt som […]

  Pingback av Förslag: Basinkomst 12.000 i månaden före skatt till vuxna utan inkomst | Christian Engström, Pirat — 4 april 2021 @ 12:00

 5. […] Vad kostar barn enligt reglerna för underhållsstöd? […]

  Pingback av Förslag till basinkomst – Innehåll | Christian Engström, Pirat — 6 april 2021 @ 13:03


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: