Christian Engström, Pirat

16 december 2020

Kommentarer till Göran Lambertz’ förslag till basinkomst

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 12:43

Fd justitiekanslern Göran Lambertz har presenterat ett förslag till basinkomst

Före detta justitiekanslern Göran Lambertz har skissat på ett förslag till basinkomstsystem för Sverige. Det är kul att han intresserar sig för frågan, för basinkomst är något vi borde diskutera mer. Men själva förslaget Lambertz presenterar har ett antal rejäla brister.

Lambertz basinkomstförslag är en del av en uppsats med titeln ”Fattigdom och juridik” finns i Vänbok till Sverker Scheutz, Om rätt och att undervisa rätt, (red. H, Eklund m.fl), Uppsala 2020, s. 403 ff. Uppsatsen är värd att läsa, så gör gärna det.

Huvuddelen av Lambertz’ text är en mycket bra genomgång av dagens lapptäcke av trygghetssystem, och de problem som de skapar. Människor som behöver samhällets stöd är helt utlämnade till olika handläggares godtycke, tvingas in i bidragsfällor som gör det svårare för dem att komma igen, och hamnar ibland mellan stolar och blir utan pengar till sin försörjning. Lambertz ger en utmärkt översikt över både systemen och problemen.

Men hans konkreta förslag, som presenteras i slutet av uppsatsen (s. 420-423), har jag ett antal invändningar mot. De tre viktigaste är:

  1. Beloppet 5.912 är för lågt för att leva på. Nivån måste vara minst 9-10.000 om basinkomsten ska kunna ersätta dagens bidrag. Därför måste alla behovsprövade bostadsbidrag vara kvar, vilket innebär att det fortfarande är upp till en handläggares godtycke om man ska få pengar så man överlever eller inte. Med en basinkomstnivå som inte räcker till priset för mat och hyra uppnår man inga av fördelarna han vill ha. Det blir varken ökad trygghet eller minskad byråkrati.
  2. Han tänker sig en skarp brytpunkt för om man får basinkomst eller inte vid 5.912 kronor. Tjänar man 5.912 kronor får man behålla hela basinkomsten. Men tjänar man 5.913 kronor blir man av med hela basinkomsten rakt av. Den sista kronan man tjänar gör alltså att man förlorar 5.900 i inkomst. Det är ett helt absurt förslag, och fullständigt onödigt. Om man istället gör en gradvis avtrappning slipper man det här problemet. Istället för att ha en skarp gräns vid 5.912 kronor är det bättre att säga att basinkomsten sänks med hälften av vad man tjänar själv. Då lönar det sig alltid att jobba, och man slipper att systemet blir en bidragsfälla/kvinnofälla.
  3. Han vill bara ge basinkomsten till svenska medborgare, och inte till alla som omfattas av dagens trygghetsssytem. Det är en mycket dålig idé. Vi har runt 1 miljon människor som bor permanent i Sverige och som omfattas av trygghetssystemen idag, men som inte är svenska medborgare. Dem kan vi inte plötsligt ställa helt utan någon trygghet alls, vilket skulle bli följden om man ersätter dagens trygghetssystem med basinkomst enbart för medborgare. Lambertz (och alla andra) får gärna läsa Martin Jordös utmärkta text om basinkomst och invandring, eller vad jag har skrivit om samma ämne. De som omfattas av trygghetssystemen idag måste även ingå i ett nytt system.

Det här är bara tre invändningar mot Lambertz konkreta förslag, och vill man gå vidare kan man hitta fler. Ska ett förslag till basinkomst bli realistiskt är det ganska många detaljer som man måste fundera på och se till att de blir rätt. Där har Lambertz en bra bit kvar.

Men det är ändå positivt att han har skissat på ett konkret förslag, som i vart fall kan stimulera till ytterligare diskussioner. Och genomgången av dagens system och problem är som sagt utmärkt.

Vad vi slutändan än hamnar i för förslag till ett svenskt basinkomstsystem, borde vi alla åtminstone kunna enas om en sak. Så byråkratiskt, otryggt och destruktivt som systemen ser ut idag är inte hållbart för framtiden.

Vi kan bygga någonting som är mycket bättre, både för de direkt berörda människorna och för Sverige som helhet.


Kommentarer i basinkomstgruppen på Facebook

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: