Christian Engström, Pirat

1 mars 2016

Basinkomst kan inte ersätta sjukförsäkringen av politiska skäl — men a-kassan går att ändra

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 9:08
vinnare och förlorare

All mediarapportering om politiska förslag sker i termer av ”vinnare” och ”förlorare”

I de två föregående blogginläggen har jag först argumenterat för att basinkomsten kan ersätta a-kassan, trots att a-kassan är inkomstrelaterad. Därefter har jag sagt att det är politiskt omöjligt att sänka sjukersättningen för långtidssjukskrivna, eftersom sjukersättningen är inkomstrelaterad.

Är inte det en smula ologiskt, frågar sig ”Vän av ordning”?

Nej, för det finns en jättestor skillnad som gör det politiskt möjligt att reducera beloppen i a-kassan, även om det är politiskt omöjligt att reducera sjukkassan:

De allra flesta som är beroende av sjukersättning eller aktivitetsersättning idag, kommer med säkerhet vara det även om 5 eller 10 eller 20 år. Själva definitionen som Försäkringskassan använder är att det ska vara människor som ”troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid någonsin mer i livet”.

Men ingen av dem som har hög a-kassa idag kommer ha kvar den förmånen om 5 eller 10 eller 20 år, eftersom a-kassan är tidsbegränsad.

När man pratar om att sänka förmånerna i sjukförsäkringen finns det alltså tiotusentals eller hundratusentals personer som direkt kan se att sänkningen kommer slå direkt mot dem själva personligen, under resten av deras liv. Det kommer de (med rätta) se som ett konkret hot som de måste bekämpa. De kommer ha en lättbegriplig och känsloladdad historia att berätta, perfekt anpassad för mediaformatet som handlar om att lyfta fram offer. Ingen politiker skulle ha en chans att vinna den diskussionen.

Men så är det inte med a-kassan. För var och en av oss gäller att vare sig vi har jobb eller a-kassa idag eller inte, vet ingen av oss hur just vi själva kommer ha det om 5 eller 10 eller 20 år.

I filosofiska diskussioner om hur samhället borde se ut brukar man göra tankeexperimentet att man får designa ett framtida utopiskt samhälle hur man vill, men man får inte på förhand veta vilken samhällsklass eller livssituation man själv kommer att ingå i. Med den förutsättningen blir det lättare för alla att fokusera på hur man faktiskt uppnår så bra resultat för så många som möjligt, istället för att man (kanske omedvetet) startar en huggsexa där man försöker ge så mycket resurser som möjligt till den grupp där man själv ingår.

När det gäller a-kassan råkar vi ha nästan den perfekta filosofiska utgångspunkten alldeles automatiskt, mer eller mindre av en slump, tack vare dagens regler om utförsäkring ur a-kassan. De som idag har den högsta a-kassan får ut betydligt mer än den föreslagna basinkomsten. Men de får det bara allra högsta ersättningen i 100 dagar. Därefter börjar a-kassan trappas ner.

Själv tycker jag om att vara optimist när det gäller möjligheterna att göra politiska förändringar, och att göra dem snabbt. Men det är fullständigt uppenbart att vi inte kommer ha infört ett nationellt system för basinkomst om 100 dagar från nu.

Eftersom det även i bästa fall kommer ta många år innan en basinkomstreform kan vara genomförd i praktiken, kommer alla ha gott om tid att förbereda sig för det nya systemet.

Medel- och höginkomsttagare som vill ha ett inkomstskydd vid arbetslöshet, utöver vad basinkomsten ger, kommer ha gott om tid att skaffa sig det skyddet genom privata försäkringar. De kan endera erbjudas av privata försäkringsbolag eller av facket. Den typen av försäkringar finns redan idag, och det lär säkert öka.

Däremot finns det ju inte särskilt mycket som de med svåra kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar skulle kunna göra för att förbättra sin situation om de blev av med sin sjukersättning, inte ens om de får 5 eller 10 eller 20 års förvarning om den framtida försämringen. Eftersom de här personerna redan är sjuka, kan de inte få någon försäkring på den privata marknaden. Och att säga till dem att se till att bli friska eller skylla sig själva fungerar ju inte, vare sig på ett mänskligt plan eller på något annat sätt.

Därför ser jag det som helt orealistiskt ur ett politiskt perspektiv att ersätta bidragen till sjuka och funktionsnedsatta med basinkomst, ens på medellång sikt. Men däremot är det politiskt möjligt att göra även stora förändringar i stödet till arbetslösa, så länge det görs med någorlunda lång förvarning.

Många basinkomstförespråkare känner sig säkert tveksamma till att behålla sjukförsäkringssystemet när vi ersätter a-kassan och det kommunala försörjningsstödet med basinkomst. Vad är det då för vits, om vi ändå ska behålla en massa bidragsbyråkrati? skulle de fråga.

Men det skulle vara en stor vits att få ett robustare, begripligare och rättvisare system för att ta hand om de arbetslösa, även om vi låter sjukförsäkringen vara kvar som den är idag. Då får vi ett system som det går att argumentera för politiskt, utan att behöva ta en hopplös politisk diskussion om att försämra för de långtidssjuka.

Ekonomiskt går det att räkna hem ett basinkomstsystem utan att röra sjukförsäkringen. Besparingarna på att lägga ner Arbetsförmedlingen blir betydande (64 miljarder). Tillsammans med några andra finansieringskällor går det att få fram pengar för att införa ett basinkomstsystem som ersätter a-kassan och den kommunala försörjningsstödet.

En sådan reform blir inte lika stor och omfattande som de allra mest visionära och heltäckande förslagen till basinkomstsystem. Men i gengäld kan det bli politisk verklighet inom en någorlunda rimlig tidsgräns.

———

Det här är del 17 i en bloggserie om basinkomst. Övriga inlägg i serien.

2 kommentarer

  1. Sjukförsäkringen skulle dessutom vara billigare för staten än idag, då 8 333 :- av denna nu skulle utgöras av – yep – basinkomsten. 🙂

    Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 1 mars 2016 @ 10:39

  2. @Per “wertigon” Ekström,

    Om man vill kan man förstås se det som att sjukförsäkringen blir billigare för staten, men i så fall blir basinkomsten dyrare än vad jag har beräknat. 🙂

    Men under vilka utgiftsområden man väljar att bokföra i statens budget spelar ju inte så stor roll. Totalen blir densamma ändå.

    Kommentar av Christian Engström — 1 mars 2016 @ 16:11


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: