Christian Engström, Pirat

20 februari 2016

Alla som omfattas av trygghetssystemen idag måste omfattas av basinkomst, inte bara svenska medborgare

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 10:42
Utlandska-medborgare-i-Sveriges-kommuner-2014

Utländska medborgare i Sveriges kommuner 2014 (källa: SCB)

Basinkomsten ska omfatta alla vuxna som bor i Sverige, vare sig de är svenska medborgare eller inte, precis som dagens sociala skyddsnät gör.

Tanken bakom basinkomstsystemet är att det ska ersätta åtminstone några av de system vi har idag. Då måste basinkomsten omfatta alla som täcks av dagens system. Annars går det inte att avveckla de gamla systemen.

Därför säger jag alltid ”basinkomst” snarare än ”medborgarlön”.

De två orden betyder (oftast) samma sak i debatten, men ordet ”medborgarlön” leder lätt tanken fel.

Dels för att ”medborgarlön” innehåller ordet ”lön”, vilket normalt betyder ersättning för någon slags prestation som man utför. Men den grundläggande idén med basinkomst är att det ska vara något som alla är garanterade att få om de behöver det, utan några krav på motprestation. Då skapar det mer förvirring än klarhet att kalla det för ”lön”.

Men framför allt för att ordet ”medborgarlön” intryck av att det bara skulle vara en förmån som gäller svenska medborgare. Men det skulle inte alls fungera.

Vi har runt 740.000 människor som bor permanent i landet men som inte är svenska medborgare. Det gäller alla från (relativt) nyanlända flyktingar som just har fått permanent uppehållstillstånd, till finnar som har bott här i decennier men som har velat behålla sitt finska medborgarskap. De finska medborgarna är den största gruppen. De är 60.000 personer.

De här människorna omfattas av socialförsäkringssystemen idag. Om basinkomsten ska kunna ersätta (åtminstone vissa av) de systemen, måste basinkomsten omfatta även de människor som saknar svenskt medborgarskap. Vi vill inte att någon som bor i Sverige ska behöva svälta ihjäl på våra gator, och det gäller alla, vare sig de har svenskt medborgarskap eller inte.

Jag har svårt att tro att det egentligen finns någon som på allvar menar att vi borde utesluta de 60.000 finska medborgarna, och de 680.000 övriga, från de sociala trygghetssystemen. Och om det nu verkligen finns någon som tycker så, har han eller hon ingen anledning att vänta på en basinkomstreform för att börja driva den linjen. Driv det i så fall som en separat fråga, för den har ingenting med basinkomst att göra.

Det är inte nödvändigt för finansieringen av basinkomst att göra några inskränkningar i vilka som är berättigade till det sociala skyddsnätet. Det skulle bara försvåra möjligheten att få igenom en basinkomstreform politiskt.

Man kan diskutera om de regler vi har för att kvalificera sig till de svenska socialförsäkringssystemen är rimliga som de är eller om de borde förändras på någon punkt. Men återigen: det är i så fall en separat diskussion som vi gör bäst i att frikoppla från basinkomstdiskussionen. Det viktiga är att det redan idag finns regler, som gör att vi kan avgöra vilka som skulle omfattas av basinkomsten.

Det här innebär inte att vem som helst kan flytta till Sverige och direkt börja kvittera ut basinkomst. Det kan man inte idag, och det skulle man inte kunna med basinkomst heller. EU-medborgare har rätt att flytta hit, men bara om de kan försörja sig själva. Den som är bosatt i Sverige kan inte gå in på ett franskt socialkontor och kräva att bli försörjd, och motsvarande sak gäller EU-medborgare som kommer hit. De reglerna skulle finnas kvar även om vi inför basinkomst.

———

Det här är del 7 i en bloggserie om basinkomst. Övriga inlägg i serien.

———

Uppdatering 2020:

I slutet av 2019 var 940 580 utländska medborgare folkbokförda i Sverige. Det motsvarar cirka 9 procent av befolkningen, skriver SCB.
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utlandska-medborgare-i-sverige/

3 kommentarer

 1. Tack från en icke-medborgare.

  Kommentar av Jan Bruun Andersen — 21 februari 2016 @ 9:53

 2. Hur komplicerade är de system som idag avgör om ickemedborgare får de olika former av stöd som finns? Poängen med basinkomst är ju att förenkla systemen och ta bort slump och godtycke. Kan man avgöra om en ickemedborgare är tillräckligt fast boende i Sverige på ett entydigt och rättssäkert sätt?

  (Observera att frågan är nyfiken, inte retorisk).

  Kommentar av rasmuskaj — 22 februari 2016 @ 23:25

 3. @rasmuskaj,

  Jag tror att de exakta reglerna för vem som har rätt till förmåner från det svenska välfärdssystemt är ganska komplicerade. Dessutom är det lite grand olika regler för olika system.

  Men huvudregeln är ändå rätt enkel: man ska vara skriven i Sverige med uppehållstillstånd.

  Antagligen finns det förenklingar som man skulle kunna göra, och förenklingar är alltid bra. Men det är inte något som är absolut nödvändigt att ändra på bara för att vi inför basinkomst. Även om dagens regler är lite krångliga i alla sina detaljer, är de ändå tillräckligt bra för att vi ska kunna leva med dem. Så pass fasta och rättssäkra är reglerna.

  Jag föreslår inga förändringar i reglerna för vem som är kvalificerad. Det behövs inte för att basinkomsten ska kunna bli verklighet, och då föredrar jag att ta en eventuell sådan diskussion separat. Basinkomsten är ju även i bästa fall en mycket stor reform, så ju färre extrafrågor vi behöver ta ställning till i samband med basinkomsten, desto bättre.

  Kommentar av Christian Engström — 23 februari 2016 @ 7:38


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: