Christian Engström, Pirat

15 februari 2015

Massövervakningen stoppade inte Köpenhamnsdådet heller

Filed under: datalagringen,FRA — Christian Engström @ 12:07

Ett fruktansvärt terrorattentat har skett i Köpenhamn. Som vanligt kom det som en fullständig överraskning för de berörda säkerhetstjänsterna. Trots att de lägger miljardbelopp på massövervakning av oss alla. Eller kanske delvis just därför.

Massövervakningen har inte stoppat ett enda terroristangrepp, vare sig i Europa eller in USA
. Det är helt enkelt inte effektivt att lägga resurserna på att övervaka miljontals vanliga oskyldiga medborgare, och istället försumma riktigt polisarbete som kanske skulle ha kunnat ge resultat. Men självklart kommer maktens män och kvinnor ändå använda Köpenhamnsdådet som ursäkt för ännu mer massövervakning.

Det är vad som hände efter Parisdådet mot Charlie Hebdo. Trots att massövervakningen uppenbarligen inte lyckades stoppa det dådet heller, tog det bara några dagar för EU’s inrikesministrar att enas om att rätt åtgärd var förstärkt massövervakning och åtgärder för att begränsa yttrandefriheten.

Nu får vi se hur makthavarna väljer att använda Köpenhamnsdådet för att flytta fram positionerna för övervakningssamhället ytterligare. Exakt på vilket område de kommer fokusera sin attack på det öppna samhället är svårt att gissa så här på förhand. Men att attacken kommer komma kan vi nog tyvärr vara alldeles säkra på.

Terrorister kan aldrig avskaffa våra medborgerliga fri- och rättigheter. Det kan bara politiker göra. Och tyvärr är det vad nästan alla politiker från de etablerade partierna håller på med för fullt.

………

Läs också Hax: Vilks, jihadisterna och massövervakningen

22 kommentarer

 1. Däremot så fångades gärningsmannen på en övervakningskamera 🙂 Det kommer alltid finnas attentat som slipper igenom, men frågan är om du vill ha ett par om året eller dussin.

  Kommentar av littlepinkman — 15 februari 2015 @ 12:40

 2. Det enda som verkar ha hjälpt dem var poliserna på plats. Undrar om någon kommer föreslå en omfördelning av resurser så att polisen kan närvara på fler evenemang där det finns en hotbild.

  Kommentar av Anonym — 15 februari 2015 @ 13:15

 3. littlepinkman: Vad är det som får dig att tro att fler kameror skulle leda till färre brott? Det har ju motbevisats i England där kamerorna står tätare än någon annan stans.

  Kommentar av gurrfield — 15 februari 2015 @ 13:44

 4. Det är värre än som så. Jag lyssnade precis på polisens presskonferens från Köpenhamn, där talsmanden för PET (Politiets Efterretningstjeneste, danska SÄPO) upplyste att:

  1. Att dom nu hade klargjort gärningsmannens identitet.

  2. Att han var känd av PET, var på deras ”radar”. 

  Kommentar av Jan Andersen — 15 februari 2015 @ 13:47

 5. @littlepinkman – kameraövervakning kan möjligen avskräcka slumpmässiga ungdomar från att begå småbrott. Om dom inte är berusade och därför ignorerar risken för att bliva upptäckt – I EFTERHAND.

  Men risken för att bliva upptäckt I EFTERHAND avskräcker inte en person, en terrorist, som redan är villig till att dö för sin religion.

  Kommentar av Jan Andersen — 15 februari 2015 @ 13:58

 6. Mycket bra skrivet. Hur kan det vara så att så många människor inte förstår faran i den utvecklingen som politikerna driver?!

  Kommentar av connyt — 15 februari 2015 @ 15:47

 7. Wallström talade om förstärkta gränskontroller i EU igår, apropå att en dansk utför attentat i Danmark.

  Kommentar av Johan Tjäder — 16 februari 2015 @ 10:20

 8. Terroristfinansieringsövervakningsprogrammet kom också upp. Oklart varför.

  Det värsta med det här är att europeiska medborgare har fått sätta livet till för att politiken ständigt prioriterar dessa massövervakningsåtgärder framför riktigt polisarbete, t.ex. att bevaka en uppenbart trasig människa – dömd för grov misshandel – så att han inte inom några veckor efter att han släppts ur fängelse lyckas tillskansa sig automatvapen och bega nya våldsbrott.

  Polisen misslyckas, därför att den politiska ledningen har något annat än medborgarnas bästa för ögonen.

  Kommentar av Johan Tjäder — 16 februari 2015 @ 10:24

 9. “Terrorism is in good part an effective government propaganda; it serves to deflect attention from governmental abuse toward a mostly imagined, highly dangerous outside enemy.” – Mark Poster

  Kommentar av Freedom Lover — 16 februari 2015 @ 10:28

 10. Johan: Men framförallt så riskerar massövervakningen att skapa nya ”trasiga” människor. De mentala trakasserierna som den moderna övervakningen möjliggör är sanslöst effektiva. Skulle inte förvåna mig om de kan manipulera fram psykoser och våldshandlingar hos folk som de av någon anledning ogillar.

  Kommentar av gurrfield — 16 februari 2015 @ 12:59

 11. I Det här fallet stoppade det nog ett attentat. Han blev fångad på kamera, och därefter kunde de identifiera honom i Mjølnerparken med andra kameror. Med viss sannolikhet avvärjde de därmed ett tredje attentat. Däremot stoppar det inte ALLA attentat, precis som Littlepinkman påpekar.

  Jag är inte för övervakningssamhället, men ”vi” får nog argumentera från annan bas.

  Kommentar av Pär-Ola Zander — 17 februari 2015 @ 1:32

 12. Det är ju inte bara hur många attentat som stoppas som räknas utan även hur många nya som eventuellt skapas. Och inte det heller eftersom alla andra negativa aspekter med övervakningen borde räknas in. Mer psykisk ohälsa på grund av olika trakasserier m.m.

  Kommentar av gurrfield — 19 februari 2015 @ 8:13

 13. Att någon typ av övervakning inte stoppar ett specifikt dåd säger inte speciellt mycket, det intressanta är vilka andra dåd man har stoppat eller kunnat mildra med en viss typ av övervakning.

  Då och då sker värdetransportrån som inte kan redas ut så att man fäller de skyldiga. Detta innebär inte att man ska lägga ner alla aktiviteter för att förhindra eller försvåra liknande dåd i framtiden. Engströms logik är befängd och bakvänd. Det bara kryllar av åtgärder via polis eller på annat sätt och som inte tar fast alla brottslingar, men åtgärderna är ändå värdefulla i många fall.

  Kommentar av nejtillpirater — 20 februari 2015 @ 16:25

 14. @nejtillpirater: Om du klickar på den första länken i Christians text, ser du att massövervakningen inte är en av de värdefulla åtgärderna. Tvärtom är det en dyr åtgärd, även ekonomiskt, som skulle kunna motsvaras i effekt av andra åtgärder för en bråkdel av pengarna, och med en bråkdel av intrånget i privatlivet.

  Kommentar av antimon555 — 21 februari 2015 @ 0:43

 15. @antimon555

  Den första länken går inte till en faktamässigt uppbyggd artikel utan till en mycket hårt vinklad bild som målas upp av Engström själv.

  Man måste ha olika åtgärder parallellt, precis som exempelvis polisen alltid har arbetat. Det är olika prislappar och effektivitet på olika metoder i olika brottsfall, för olika typer av brott, omständigheter osv. Fotpoliser som knackar dörr, förhör, DNA, övervakningsfilmer, tips från allmänheten, lagar, information etc. Det ena utesluter inte det andra.

  Om det skulle vara så att datalagringen är så ineffektiv att prislappen inte kan motiveras så kommer den att tas bort på helt rationella grunder och i så fall skulle detta vara helt rätt. Jag anser inte att det finns faktamässigt fog för ett sådant beslut i dagsläget, jag delar inte Engströms av en extrem agenda kraftigt färgade bild av verkligheten. I en tid av bristande budget och besparingskrav så kommer inte en ineffektiv metod att överleva. Sen kan det vara så att det är svårt för allmänheten att bedöma metodens effektivitet eftersom det finns en hel del sekretess kopplat till metoder liksom till aktuella spaningsåtgärder. Dock har polisen sagt att de absolut inte vill bli av med datalagringen, att detta skulle försvåra deras arbete vid utredningen av mycket grov brottslighet såsom människorov, narkotikahandel, mord etc. I min bok väger vad polisen själva säger enormt mycket tyngre än vad en ultraliberal piratpartist som gjort piratkopiering till religon säger.

  Kommentar av nejtillpirater — 21 februari 2015 @ 11:05

 16. Nejtillpirater skriver:

  ”Om det skulle vara så att datalagringen är så ineffektiv att prislappen inte kan motiveras så kommer den att tas bort på helt rationella grunder och i så fall skulle detta vara helt rätt.”

  Du lever tydligen i villfarelsen att politik som genomförs skulle vara baserad på rationalitet. Det är väldigt sällan fallet. Se bara på Sveriges narkotikapolitik… Den har varit byggd på känsloargument och skamstämpling av dem som råkar illa ut hela tiden sen 60-talet.

  Danmarks säkerhetspolis kände till personen som utförde dådet och lyckades ändå inte stoppa det med riktad spaning. Hur skulle då massövervakning kunnat hjälpa?

  Sen är det i det närmaste komiskt att du anklagar Engström för att ha gjort fildelning till en religion…

  Varför heter en upphovsrättsinnehavare ”skapare” (på engelska ”creator”)? Har det kanske något med en viss religion att göra? Är det ett sammanträffande att man skaffade Bern-konvention för upphovsrätten när den organiserade kristendomen seriöst tappade sitt grepp om Europas folk på 1800-talet? Det är nog snarare du som borde fråga dig vad upphovsrätten är för något och till vilket syfte den skapades.

  Kommentar av gurrfield — 21 februari 2015 @ 14:21

 17. @gurra #16

  ”Se bara på Sveriges narkotikapolitik… Den har varit byggd på känsloargument och skamstämpling av dem som råkar illa ut hela tiden sen 60-talet.”

  Handlar inte alls om skamstämpling. I så fall skulle väl andra typer av brott också handla om skam, exempelvis stöld.

  ”Danmarks säkerhetspolis kände till personen som utförde dådet och lyckades ändå inte stoppa det med riktad spaning. Hur skulle då massövervakning kunnat hjälpa?”

  Hade det varit bättre om man inte visste något alls om personen? Man visste att han fanns i riskzonen men man gjorde (kanske) en felbedömning. Ingen kan veta exakt hur någon kommer att göra i framtiden, med facit på hand är det lättare… Man visste ju från hans fängelsetid att han blivit radikaliserad. Men med mer övervakning kanske man också hade kunna få information om vad han planerade att göra, INNAN han utförde dåden.

  ”Sen är det i det närmaste komiskt att du anklagar Engström för att ha gjort fildelning till en religion…”

  Det som är komiskt är att han gjort det. Det kanske inte var han som uppfann kopimismen men han har spridit dess ”evangelium” via diverse ”predikningar”. Mycket märkligt beteende.

  ”Det är nog snarare du som borde fråga dig vad upphovsrätten är för något och till vilket syfte den skapades.”

  Jag vet vad den är men det finns inte ETT syfte. Det finns flera syften. Piraterna försöker förenkla det hela till att det finns ett enda syfte med hänvisning till amerikansk upphovsrätt men så ser det inte ut i Europa idag. Samhället har dessutom förändrats, idag är immateriella rättigheter oerhört mycket viktigare än på den tid då man fortfarande skapade kopior via fysiska media.

  Att tiderna förändras snabbt är väl om inte annat PP:s kräftgång ett exempel på. Från att nästan ha kommit in i svensk riksdag till att i princip vara helt utrotade. Från att ha haft två svenska mandat i EU-parlamentet till att helt ha försvunnit. Pirater och PP är dagens dinosaurier.

  Kommentar av nejtillpirater — 21 februari 2015 @ 16:35

 18. Stöld drabbar någon annan negativt – eftersom någon blir av med något. Bruk av droger gör inte det. Ändå skamstämplas brukarna. Sveriges narkotikapolitik handlar om skamstämpla både brukarna Och de som fastnar i ett miss-bruk. Konsekvensen är att de ej vågar ha med myndigheterna att göra. Vart vågar de då vända sig för hjälp, nejtillpirater? Svaret är att de har ingenstans på lagliga planhalvan att vända sig och det är därför fler dör i Sverige p.g.a. drogbruk än i mer drogliberala länder exempelvis Holland och Portugal.

  Med ökad övervakning kan fler folk trakasserats mentalt vilket kan leda till att de radikaliseras… Hur kan du inte inse det… nejtillpirater? Det är övervakningen som Skapar terroristerna, nejtillpirater.

  Ja vi vet att det enda syftet med copyright inte är att tjäna pengar och stämma småbarnsföräldrar för att de fildelar disney-filmer. Det är även exempelvis censur, vilket avslöjats av både Engström och Falkvinge flera gånger. Om jag har copyright på något kan jag hindra andra att använda det för exempelvis journalistiska ändamål. Allt ifrån ”genusfotografen” till oljebolag som stämt greenpeace för upphovsrättsbrott för att sopa undan obehagliga sanningar… Så copyright är inte enbart ett ekonomiskt utan även ett politiskt verktyg.

  Kommentar av gurrfield — 21 februari 2015 @ 19:09

 19. ”You have to be realistic about terrorism. Certain groups of people… certain groups – Muslim fundamentalists, Christian fundamentalists, Jewish fundamentalists, and just plain guys from Montana – are gonna continue to make life in this country very interesting for a long, long time. That’s the reality; angry men in combat fatigues talking to God on a two-way radio and muttering incoherent slogans about freedom are eventually going to provide us with a great deal of entertainment, especially after your stupid fucking economy collapses.”

  Kommentar av Rasmus Outzen (@Geestkraker) — 22 februari 2015 @ 22:06

 20. Now that should do it. 😉

  Kommentar av gurrfield — 23 februari 2015 @ 11:01

 21. Straw man argument. Kanske att i viss mån saker förebyggs genom att ha kameror överallt. Men du kan inte i ärlighetens namn försöka argumentera att kameror skulle ha kunnat hitta eller förebygga brottet i fråga? Jag tror liksom inte det ligger i kamerors huvudområde…

  Kommentar av Anonym — 28 februari 2015 @ 1:09

 22. ”Kanske att i viss mån saker förebyggs genom att ha kameror överallt. Men du kan inte i ärlighetens namn försöka argumentera att kameror skulle ha kunnat hitta eller förebygga brottet i fråga?”

  Klassisk Nejtillpirater, helt enkelt. Han vet mycket väl att samtliga undersökningar som gjorts har presenterat massövervakningen som ett stolpskott av ohemula mått. Inte minst London’s CCTV och datalagringen.

  Att han fortsätter vurma för det är enbart och allena för att han har fått för sig att förr eller senare ger massövervakningen verksamma verktyg mot fildelare också. Från en renodlad piratsynvinkel borde vi helt enkelt låta honom hållas i den villfarelsen. Det enda som det har gett vid handen är att senaste utvecklingen av torrentklienter blivit totalt immuna mot samtliga metoder som ens står på upphovsrättskultens hetaste önskelista.

  Från en humanitär och rättssäkerhetssynvinkel är det definitivt inte lika lyckat, men även där sker utvecklingen i rasande fart – mest tackat vare fullständigt oskyldiga privatpersoner som lärt sig se myndigheter som en fiende. En Terrorist är det mindre chans att du blir berörd av i ditt liv än ett slumpmässigt blixtnedslag. En bilägare löper 40,000 ggr så stor risk att dö i en trafikolycka som att ens se ett terrordåd. Massövervakningen förnekar däremot samtliga medborgare rätten till deras eget privatliv direkt.

  Finns ingen ursäkt för att med Nejtillpirater’s utgångspunkt kasta pengar på ekvivalenten av spågummor och kristallkulor när det stjäl resurser från en poliskår som på löpande band tvingas lägga ned misshandelsfall.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 2 mars 2015 @ 16:11


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: