Christian Engström, Pirat

27 november 2014

Sverige borde lära sig av Nederländerna för att minska spicedöden

Filed under: droger — Christian Engström @ 12:06
Läs min debattare hos SVT Opinion

Läs min debattare hos SVT Opinion

Spicedöden i Sverige är en perfekt illustration till hur vår dogmatiskt restriktiva narkotikapolitik kanske i och för sig är välment, men i praktiken ökar problemen istället för att minska dem, skriver jag idag i en debattartikel hos SVT Opinion.

Läs min debattare ”Sverige borde lära sig av Nederländerna

Annonser

11 kommentarer

 1. Tänk vilka resurser som skulle sparas med pirat politik. –fri fildelning för privat bruk: sparkade immaterialrättsjurister, onödiga och kostsamma distributionskanaler för digital media, avvecklad marknadsföring mm. Optimal samhällelig distribution/konsumtion av digital media där marginalkostnaden är 0. -avkriminalisering narkotika (eget bruk): Sparkade narkotikapoliser, nedläggning av fängelser samt sparkad kriminalvårdapersonal, sparkad domstolspersonal till följd av färre rättegångar mm. Minskad medicinförbrukning där cannabis visat sig överlägsen som behandlingsmetod. Färre översdoser och därmed sparade människoliv. -Medborgarlön: nedläggning av diverse förnedringsbyråkrati: socialtjänsten, CSN , försäkringskassan, pensionssystemet samt att fackföreningar blir överflödiga.

  Kommentar av Heidegger — 27 november 2014 @ 16:26

 2. -lägg därtill alla onödiga statliga och kommunala arbeten som kunde bortrationaliseras om de sattes under vetenskaplig granskning: http://mobil.dn.se/debatt/vi-lever-i-ballongsamhallet-och-det-riskerar-spricka/

  Kommentar av Heidegger — 27 november 2014 @ 16:37

 3. Vad jag förstår så finns det olika sätt att bedöma vad som är drogrelaterade dödsfall.

  Men något som är väldigt skrämmande om man jämför Nederländerna med Sverige, enligt http://www.emcdda.europa.eu, är

  Nederländerna har dubbelt så hög användning av opiater, kokain och Ecstasy bland skolungdomar som i Sverige.
  Nederländerna har tre gånger så hög användning av cannabis bland skolungdomar som i Sverige.
  Nederländerna har c:a 5 ggr så hög andel personer som behöver behandling för sin droganvändning jämfört med Sverige.

  I den mån man ens räknar dödsfallsstatistiken på samma sätt som i Sverige så ser det ut som att vi bara ser toppen på isberget i Nederländerna. Men så hög droganvändning bland ungdomar så ser framtiden hemsk ut enligt min mening.

  Vi ska gå vidare på nolltoleranslinjen och göra mycket mer för att stoppa distributionen av droger via internet/posten. Familjeklassa droger, beslagta, öka straffen för att handla med droger och att inneha droger. Vi ska inte gå i Nederländernas riktning och förstöra flera ungdomsgenerationer.

  Kommentar av nejtillpirater — 27 november 2014 @ 17:25

 4. NTP, det är rättvisare att se hur många som dricker sprit i nederländerna än i Sverige. Det är väl den bästa indikatorn på vad som händer när man legaliserar en drog vs kulturen runt om drogen.

  Nederländerna är inte Sverige och det behöver inte bli som i Nederländerna vad gäller drogkultur.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 27 november 2014 @ 19:24

 5. @Wertigon #4

  ”Nederländerna är inte Sverige och det behöver inte bli som i Nederländerna vad gäller drogkultur.”

  Där sänkte du snabbt CE:s argument, en legalisering i Sverige behöver alltså inte innebära att narkotikadödligheten sjunker bara för att det är lägre siffror i Nederländerna. Jag håller med, jag tror snarare att det skulle bli högre narkotikadödlighet eftersom knarkandet med största sannolikhet skulle öka dramatiskt.

  Kommentar av nejtillpirater — 27 november 2014 @ 20:48

 6. @NTP
  Läs den här:
  http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/greenwald_whitepaper.pdf

  Nu kan man ju tolka siffror lite som man vill men andemeningen med rapporten är att visa vilken succé avkriminalisering av droger har varit för Portugal.
  Dödligheten har sjunkit, missbruket bland unga har sjunkit och framför allt har den grova brottsligheten sjunkit. Därmed inte sagt att vi bör gå samma väg som Portugal men den vägen vi följer just nu skadar fler än den hjälper, detsamma gäller om vi går ännu hårdare fram enligt all statistik, att välja hårdare drogpolitik är direkt skadligt för sverige men du kanske inte tycker om sverige?

  Nu är jag nog inte för att avkriminalisera alla former av droger men om valet skulle stå mellan att min dotter ska röka marijuana, tobak eller börja dricka sprit föredrar jag att hon börjar röka marijuana om jag baserar valet på rent medicinska studier av alkohol och andra substanser. Att det mer kliniskt vettiga alternativet att droga sig med är olagligt till förmån för de väldigt mycket farligare och beroendeframkallande alternativen måste du väl ändå hålla med om?

  Kommentar av pontus — 27 november 2014 @ 22:34

 7. @Heidegger,

  Precis, om vi bara tar bort en massa idiotiska regler och system kan vi spara både miljarder och människoliv, och bygga ett samhälle som både är trevligare och robustare.

  Det är precis det vi ska gå till val på 2018 😉

  Kommentar av Christian Engström — 28 november 2014 @ 12:29

 8. Ja Heidegger har rätt på många punkter. Men så länge arbetslinjens moral har folks verklighetsuppfattning i sina klor så kan även reformerna bli skadliga. Om folk i gemenes moral fortfarande är att ”man ska jobba och göra rätt för sig” så kan konsekvensen för folks hälsa bli värre om vi legaliserar och effektiviserar bort ”onödiga” eller rentav skadliga jobb. De flesta behöver ju som bekant känna sig behövda. Kanske bättre att ha kvar de arbetstillfällena men att se till att skadan som de orsakar minimeras.

  Nejtillpirater påstår dårå att ”Nederländerna har c:a 5 ggr så hög andel personer som behöver behandling för sin droganvändning jämfört med Sverige.”

  Baseras dessa siffror på vilka som formellt söker vård, eller vart kommer de ifrån? Isåfall är det verkligen inte märkligt eftersom de allra flesta antagligen tänker sig för både en och två gånger före de öppet erkänner att de brukar narkotika… Troligare att de försöker klara sig på egen hand eller tyr sig till de som tillhandahåller giftet… På så vis blir problemet ”osynligt” och vi kan låtsas om att det inte finns. Väldigt praktiskt för de som säljer skiten.

  Kommentar av gurrfield — 28 november 2014 @ 16:56

 9. @gurrfield Ett problem med arbetslinjemoralismen är att den verkar skapa och underhålla meningslösa/skadliga sysselsättningar. Att öppet erkänna(/inse) att den sysselsättning man har egentligen i slutänden är improduktiv eller till och med kontraproduktiv kan ju leda till att man hamnar utanför systemen. Om man i allmänhet öppet kunde erkänna att vi lever i ett 20/80 samhälle, där 20 procent står för den största delen av produktionen, så kanske stigmatiseringen av arbetslösa kunde minska. En ideal situation enligt min mening vore att endast de produktiva/meningsfulla sysselsättningarna blev kvar, att resten försörjda av medborgarlön kunde leverera kultur eller ja vad de vill för att öka samhällslyckan. Utilitaristiskt ser jag inga problem med en sådan samhällsmodell. Rättighetsetiska argument kan vara antingen att vi aldrig kommer kunna avveckla välfärdsstaten och att medborgarlön blir en effektiv och rättvis kompromiss, alternativt att i en ekonomi med ett kraftigt begränsat antal (produktiva) arbeten så får de med anställning ”betala hyra” (medborgarlön till arbetslösa) för att de ockuperar arbetstillfällen.

  Kommentar av Heidegger — 28 november 2014 @ 18:32

 10. @pontus #6

  Jag tycker att siffrorna i rapporten du refererar till är väldigt svårtolkade. Man ser cykler i dödstal exempelvis som inte verkar kopplade till legaliseringen utan till andra faktorer.

  I figur 13 ser man exempelvis att man redan hade en nedåtgående trend på drogrelaterade dödsfall innan man gjorde lagändringen. 2002 planade kurvan ut men 2005 ökade den igen. Det är helt enkelt svårt att se kopplingen mellan lagändring och dödstalen.

  Det finns andra cykler i kurvorna som man inte kan koppla till lagändringen, exempelvis figur 11 och nedgången från 2005 för opiater och kokain, samtidigt som man där ser en ökning av dödsfall med koppling till cannabispåverkan.

  Mina slutsatser av dessa figurer är att det tycks finnas cykler som styrs av saker som vi inte kan koppla till legaliseringen. Det kan vara olika ”trender” vad gäller droganvändning, läget vad gäller tillgänglighet/pris etc. från langarhåll. Att hävda att lagändringen i Portugal skulle ha förbättrat något anser jag är att dra för långtgående slutsatser av mätdata. Rapporten gavs ut men har i många fall bara data till 2005 eller 2006. Vad hände sedan?

  Kommentar av nejtillpirater — 28 november 2014 @ 18:33

 11. Jag tror liksom Heidegger att rädslan att hamna utanför ”systemet” är lite för stor för de flesta. Sen medför uppenbarligen sociala medier nya ”spännande” sätt att försöka rätta in folk i ledet… Den som har makt att vinkla ens fönster mot omvärlden har en rejäl makt över en (åtminstone så länge man ej själv inser det – om man inser det kan man ju analysera och istället samla in information ”åt andra hållet”).

  Kommentar av gurrfield — 2 december 2014 @ 10:24


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: