Christian Engström, Pirat

13 november 2014

SVT Debatt ikväll torsdag: Spice-döden vs. avkriminalisering av cannabis

Filed under: droger — Christian Engström @ 14:01

SVT Debatt ikväll, torsdagen den 13 november 22:00 i SVT1, ställer frågan hur vi ska stoppa drogen Spice. Jag är inbjuden som en av debattörerna, och mitt svar är: genom att avkriminalisera cannabis.

Spice är en samlingsbeteckning för ett antal syntetiska droger som är framtagna för att efterlikna effekterna hos cannabis, men rent tekniskt vara lagliga (ännu så länge) och inte synas på urinprover som testar för cannabis. Enda skälet till att Spice har kunnat etablera sig på narkotikamarknaden är att cannabisbruk är kriminaliserat. Men problemet är att Spice, till skillnad från cannabis, är livsfarligt.

Spice-döden är ett klockrent exempel på hur Sveriges ”nollvision” och ”krig mot narkotikan” leder till mer död och elände istället för mindre, som syftet förstås var. Men att syftet med den nuvarande narkotikapolitiken var gott hjälper inte när vi kan se svart på vitt att effekten blivit den motsatta.

Piratpartiet vill se en faktabaserad narkotikapolitik som bygger på avkriminalisering och skademinimering, och därmed rädda unga människors liv. Vi har mycket att lära av Nederländerna, som tillämpat en sådan politik i flera decennier, och som har en femtedel så stor narkotikarelaterad dödlighet som Sverige.

Men jag misstänker att andra debattörer ikväll kommer ha en annan åsikt. 😉

Se SVT Debatt ikväll torsdagen den 13 november 22:00 i SVT1

Annonser

59 kommentarer

 1. Hej Christian!
  Jag är en piratpartist som tycker att partiet borde tagit i denna fråga bra mycket tidigare. Då integritet även avser människans rätt till sin egen kropp (enligt mig).
  Har även skrivit tips på FB (Avkriminalisera Cannabis). Men lägger även ut en länk här på en mycket bra föreläsning av en insatt fd professor, och numera rättsaktivist. De flesta med utbildning, eller intresse för samhällsfrågor, känner till TED Talks, här är en gällande ”War on Drugs” – https://www.youtube.com/watch?v=uWfLwKH_Eko

  Kommentar av "Hannibal Mattis" — 13 november 2014 @ 17:29

 2. Bra insats ikväll.

  Märkligt att läkaren helt ville förneka att anledningen till att många tar Spice är lagligheten och att det inte syns på urinprov.
  Även märkligt att han, samtidigt som han framhöll hur många som skadades akut av Spice, ville förminska dess farlighet i jämförelse med Cannabis. Självmål av stora mått.

  Kommentar av JohJoh — 13 november 2014 @ 23:36

 3. Bra debattinsats! Det blev tydligt i debatten att intellektuellt jäviga personer (läkare poliser mfl.) har problemformuleringsprivilegiet i narkotikafrågan i detta land!

  Kommentar av Heidegger — 13 november 2014 @ 23:39

 4. Heidegger vad menar du med ”intellektuellt jäviga personer”? De som har större intelligens och genomtänkt kunskap om frågan eller?
  Det kan jag hålla med om i så fall.

  Kommentar av Bengt — 14 november 2014 @ 14:43

 5. Bengt: Jävig betyder att en person har ett särintresse. Att man själv tjänar på ngt för egen räkning. Polisen får ju mindre arbetsbörda och färre maktmedel om droger blir avkriminaliserade. Vilket kan leda till sämre anslag och färre jobb för poliser. Och läkarna skulle inte längre ha lagligt monopol att styra drogdistribution. Sen är det praktiskt för dem som säljer knark olagligt att de kan ha hållhakar på köparna så de håller sig i skinnet och inte riskerar skvallra…

  Kommentar av gurrfield — 14 november 2014 @ 14:57

 6. @ förutom gurrfields resonemang kan man nog tillägga att det finns anledning att tro bedömningarna från dessa personer är starkt påverkade utifrån sin yrkesutövning. Läkarna får ett snedvridet urval -de ser ju bara de värsta fallen, de antar ofta ett biokemiskt angreppssätt till beroendefrågan och verkar dessutom allmänt oförmögna att analysera mer komplexa samhällsproblem. Narkotikapoliser verkar fullständigt oförmögna att förstå den skada de tillfogar samhället, det blev uppenbart i SVT debatt: som den förre dette spice-missbrukaren berättade att efter det att han blivit fälld för narkotikabrott fanns ingen som helst anledning att sluta. Dessutom är det nog svårt att utföra sitt arbete som narkotikapolis om man är medveten om att man ställer till med sådan skada -trots att vi vet att de hade fel upplevde många lägervakter i de tyska koncentrationslägren att de ”räddade det tyska folket”. En annan grupp som man bör se upp med är politiker och forskare som satt sin heder på den svenska linjen (confirmation bias). Jag rekommenderar varmast att du studerar ämnet lite http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias.

  Kommentar av Heidegger — 14 november 2014 @ 15:27

 7. @Heidegger #6

  ”det finns anledning att tro bedömningarna från dessa personer är starkt påverkade utifrån sin yrkesutövning”

  Liksom att de som debatterar utifrån (miss)brukarperspektivet är starkt påverkade av sin vilja att fortsätta.

  ”som den förre dette spice-missbrukaren berättade att efter det att han blivit fälld för narkotikabrott fanns ingen som helst anledning att sluta.”

  Detta låter extremt korkat. Alla har väl anledning att sluta med drogberoende/missbruk? Helt oavsett om man åkt dit eller inte. Vanligt folk skulle nog se det som en varningsklocka om man åker dit för narkotikabrott, de som inte ser det så är nog tyvärr redan förlorade alternativt att de behöver massor av stöd för att komma ur sitt missbruk.

  Du har en väldigt konstig inställning till narkotikapolisen, har du haft problem med dessa personligen? I så fall förstår jag din ståndpunkt men för oss som inte brukar narkotika så vill vi ha bort detta från samhället så att vi slipper drogfylla på våra vägar, drogrelaterat våld etc. Bort med skiten, mer behöver göras!

  Kommentar av nejtillpirater — 14 november 2014 @ 16:49

 8. @NTP haha… -jag trodde vi var färdiga med varandra…

  1. Det verkar uppenbart att de som grips för narkotikabruk skadas mer av att lagföras än vinsten av att de får information om behandlingsmöjligheter. Konsekvenserna av att hamna i belastningsregistret är förödande för individen (lexbase). Skall man argumentera för att brukare skall lagföras så kan det bara vara för att avskräcka andra att pröva. Som jag skrivit i ett antal inlägg så verkar det inte troligt att avskräckningsvinsten motiverar de enorma personliga kostnaderna samt de enorma samhälleliga kostnaderna (rättsväsende).

  2. Vad gäller dina idéer om min vinkling av narkotikapolisen så anser jag att det är allas vår plikt att blottlägga särintressen och hyckleri samt att försvara de svagaste individerna i vårt samhälle. Att omotiverat (det ökar inte sammanlagd lycka i samhället) sparka på samhällets svagaste individer kan aldrig vara något annat än ett uttryck för sadism/fascism/katharsis.

  3. Självfallet tycker vi alla att drogmissbruk och drogrelaterade skador skall minimeras, men sätten att skademinimera måste bygga på evidensbaserad forskning och inte utsagor från moraltroll.

  -Hur går det med studierna i normativ etik?

  Kommentar av Heidegger — 14 november 2014 @ 17:11

 9. Heidegger, jag tror också att det finns anledning att tro bedömningarna från dessa personer är starkt påverkade utifrån sin yrkesutövning. De kommer i kontakt med konsekvenser av droganvändningen dagligen.
  De som verkligen ställer till med skada är de som säljer, köper, använder och romantiserar droger, det skulle vara svårt för dem om de var medveten om den skada de ställer till med.

  De som genomgår en behandling mot drogberoende blir medveten om de skador som drogerna ger, innan dess är de allmänt oförmögna att analysera mer komplexa samhällsproblem eller överhuvudtaget tänka klart. Det är synd att det även tycks finnas förmodligen drogfria personer, t.o.m. politiker som man bör se upp med i den här frågan.

  Om vi alla tycker att drogmissbruk och drogrelaterade skador skall minimeras, då bör de som hanterar droger lagföras och de drogberoende ges behandling. De enorma personliga kostnaderna samt de enorma samhälleliga kostnaderna som drogerna ger är förödande för både individen och samhället.

  Kommentar av Bengt — 14 november 2014 @ 17:50

 10. Angående att polisen m.fl. skulle vara påverkade utifrån sin yrkesutövning – ja konstigt vore det väl annars? Precis som Bengt säger så får de se allt elände som knarket skapar. En legalisering kommer inte att minska på detta elände, nej det kommer att bli en ökad/bredare användning. Det är en frivillig handling att börja med droger, den som ger sig in i leken får leken tåla. Innehav skall bestraffas men givetvis ska narkomanerna också få vård. Rent generellt behövs en tuffare hantering i alla led med hårdare straff och mer kontroller. Jättebra att man nu söker igenom med narkotikahund i skolor som exempel. Mer bemanning behövs också i tullen, varje gång knark passerar in i vårt land så kommer det att skapa en massa lidande.

  Kommentar av nejtillpirater — 14 november 2014 @ 21:33

 11. @ NTP är det inte dags att komma med lite forskningsresultat snart, vi vet ju redan att du förordar en polisstat…

  Kommentar av Heidegger — 14 november 2014 @ 22:46

 12. @NTP
  ”Det är en frivillig handling att börja med droger, den som ger sig in i leken får leken tåla”

  Ironiskt.
  Det är ju precis det de som vill legalisera säger. Det borde vara upp till var och en att använda droger och man får ta konsekvenserna av sina beslut. Men nu vill ju DU bestämma över vad andra får göra med sin egen kropp.

  ”Rent generellt behövs en tuffare hantering i alla led med hårdare straff och mer kontroller”
  Ja det låter ju bra… Konstigt att inget tänkt på det tidigare och testat det…

  Kommentar av JohJoh — 14 november 2014 @ 23:11

 13. @JohJoh #12

  Det ligger på individen att ta beslut om vad man gör med den egna kroppen men det finns också lagar. Bryter man mot dessa så får man ta konsekvenserna, det är ett eget val man gör. Narkotikalagstiftningen är inte något undantag, man får inte göra vad som helst med sin kropp i andra sammanhang heller. Som exempel får man inte använda sin kropp för att begå våld mot någon annan (”bestämma vad andra får göra med sin egen kropp”) eller begå andra typer av kriminella handlingar.

  Argumentet ”med sin egen kropp” är helt enkelt ett feltänk, man har inte rätt att göra precis vad som helst vare sig med egen kropp eller egen egendom eftersom detta kan drabba andra. I teorin skulle väl en person kunna ta eget ansvar och droga ner sig in i döden i hemmet utan att det får stora konsekvenser på andra utom möjligen för de efterlevande. Men i praktiken får hela narkotikaproblemet stora konsekvenser för samhället i form av misär, kostnader osv. Om man legaliserar så minskar kanske vissa kostnader medan andra ökar, totalt sett anser jag att legalisering ger att vi hamnar i ett sämre läge.

  Angående egen kropp eller egen egendom. Pirater brukar ju ofta hävda att piratkopiering skulle vara OK bara för att man gör det med egen dator/utrustning. Detta är samma feltänk, det är ointressant om det är egen eller andras egendom, det intressanta är vilka konsekvenser handlingen får för andra. Piratkopiering får konsekvenser för upphovsmännen i och med att det är ett utnyttjande av deras verk (fixerade framträdanden) som man inte ersätter, alltså en förlorad intäkt i många fall. Det finns många andra exempel på saker man inte får göra med motiveringen att det är egen utrustning, exempelvis mörda någon med egen kniv (egen eller lånad spelar ingen roll), trycka falska pengar med egen skrivare, eget bläck och eget papper (det är precis lika olagligt om skrivaren är lånad, hyrd etc.).

  Angående hårdare straff och mer kontroller så har den politiken inte fått full effekt eftersom EU-medlemskapet har allvarligt försämrad gränskontrollerna. Inte bara avseende knark utan även alkohol. Dessutom är trenden att man utdömer kortare och kortare narkotikastraff för samma innehav. Ovanpå detta har vi skandalen med 2/3-frigivning, vilket sänder helt fel signaler. Någon döms officiellt till 12 månader, men får per automatik 9 månader. Sjukt! Denna straffrabatt borde avskaffas snarast, eller att man åtminstone får avtjäna samma strafflängd som beslutet är i domstolen (även om man då anser sig behöva reducera straffsatserna för att kompensera). Alla ska veta att om någon döms till 1 års fängelse enligt vad man läser om i media och enligt domar, ja då ska personen också sitta minst 1 år, kanske längre om man missköter sig grovt.

  Kommentar av nejtillpirater — 15 november 2014 @ 9:42

 14. @NTP

  -Ja på medeltiden så avrättade man människor som hade försökt ta sitt liv..

  -Avseende tredjepartskostnaderna för samhället, var är forskningsresultaten som visar att den repressiva linjen är kostnadseffektiv?

  -Angående piratkopiering: Ur ett rent rättighetsteoretiskt perspektiv så är din jämförelse felaktig: vi säger inte att de isbrytare som blivit arbetslösa p.g.a kylskåpets intåg bestulits på sin rätt att sälja is. Själv tycker jag det rättighetsetiska resonemang är mindre intressanta. Bättre då att betrakta äganderätt och upphovsrätt som institutionaliserade verktyg att höja samhällsnyttan med. Upphovsätten kan i vissa fall vara ett nödvändigt ont, men bevisbördan ligger då rimligtvis på dem som förfäktar den. Den uteblivna nyttan av utebliven produktion måste då motsvara nyttan av alla avgiftsintäkter PLUS alla dödviktsförluster som uppstår (plus alla eventuella integritetskränkande åtgärder). En resonemang rörande musik finns här:

  http://ekonomistas.se/2008/11/18/john-hassler-och-per-krusell-slapp-nedladdningen-fri/

  ett mer generellt resonemang finns här:

  http://www.dn.se/debatt/fildelning-kan-vara-bra-for-samhallsekonomin/

  Kommentar av Heidegger — 15 november 2014 @ 13:23

 15. …för övrigt har föregångslandet Schweiz förklarat fildelning för privat bruk lagligt..

  Kommentar av Heidegger — 15 november 2014 @ 13:27

 16. @ NTP … och jo jag har aldrig nånsin knarkat eller fildelat -intresset är helt ideellt

  Kommentar av Heidegger — 15 november 2014 @ 14:02

 17. @ Heidegger

  Så kommer isutkörarna upp igen. Skillnaden mellan is och film/musik är enorm. Upphovsrätten kräver verkshöjd, verkshöjden på is är i princip noll eftersom den redan finns naturligt då det blir kallt.

  När det gäller Schweiz så är jag rätt säker på att de får falla till föga och skärpa upp sin lagstiftning. Vi har ju som exempel sätt att det Holländska systemet förklarats olagligt av EU-domstolen.

  http://nejtillpirater.wordpress.com/2014/04/11/eu-domstolen-forklarar-hollandska-systemet-med-nedladdning-for-privat-bruk-olagligt/

  Ska man uppfylla internationella avtal i form av Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och Bernkonventionen så måste man ersätta upphovsmännen då deras verk utnyttjas. Man kan hitta alternativa sätt, exempelvis via kassettskatt och liknande otyg. Problemet är att systemet också måste fungera i praktiken, vilket det inte gjorde i Holland och förklarades olagligt. Det kan hända något liknande i Schweiz eller varför inte i Sverige. Vi vet ju att det finns många problem med privatkopieringslagen och Sverige har inte gjort tillräckligt för att komma tillrätta med piratkoperingen och alltså uppfyller man inte de internationella avtal som man har på sig att uppfylla via en fungerande nationell lagstiftning. Gör om, gör rätt!

  Kommentar av nejtillpirater — 15 november 2014 @ 21:33

 18. @NTP

  För det första tycker jag det är fullkomligt ointressant vad EU säger…

  Jag är inte helt på det klara vad som gäller för en rättighetsetiker – intuitionerna verka strida mot varandra: dels borde man får göra vad man vill med sina maskiner så länge man inte skadar någon annan och dels att man inte kränker någon annans rättigheter -använder någon annans information (upphovsrätt). För en dygdetiker skulle man kanske kunna hävda att fildelning är omoralisk i det att man nyttjar någon annans idéer utan att denne ersätts, men det är problematiskt -jag betalar t.ex. inte upphovsrättsavgift till den som uppfann/skapade det första hjulet. För dygdetikern och i viss mån (men oklarare) för rättighetsetikern verkar idéerna om fildelning beröra frågan huruvida någon kan ”förtjäna något” d.v.s. att upphovsmannen metafysiskt ”förtjänar” en säg en viss slant för sitt verk. När man talar om ”metafysiskt förtjänande” kommer man osökt in på frågan om fri vilja. Efter ha studerat den fria viljans problem ett tag har jag kommit fram till att den typen av subjekt som krävs för ”metafysiskt-förtjänande-fri-vilja” inte i något universum är möjligt. Alla ovanstående problem slipper man dock med utilitarism: om fri fildelning skall vara tillåten eller ej avgörs av vilket alternativ som kan tänkas generera den största möjliga sammanlagda lyckan. För en utilitarist blir frågan således om den minskade lyckan av den minskade mängden producerade konstverk som produceras utan upphovsrätt uppvägs av lyckan av att de existerande och de som ändå produceras sprids till många fler. Även nationalekonomin inskärper som jag skrev i förra inlägget att ”marknadsekonomi” inte är en samhälleligt optimal finansieringslösning när marginalkostnaden är 0 . Ytterst är dock allt en sakfråga för en utilitarist.

  Kommentar av Heidegger — 15 november 2014 @ 22:45

 19. En utilitarist skulle nog i alla scenarion föredra att finansieringen skedde på ett sådant sätt att fri fildelning var möjlig dels på grund av dödviktsförlusterna (alla som vill kommer inte att konsumera varan trots att marginalkostnaden är 0) men framför allt för att kostnaderna i form av förlorad integritet och rättsliga repressalier för upprätthållandet av upphovsrätten nog får anses enorma…

  Kommentar av Heidegger — 16 november 2014 @ 0:14

 20. @NTP
  ” Som exempel får man inte använda sin kropp för att begå våld mot någon annan ”

  Självklart pratar vi om rätten att sköta sin egen kropp så länge det inte har direkt skada för någon annan. Behövde jag verkligen påpeka det?

  Enkel fråga: Tycker du att det ska vara lagligt att begå självmord? Eller ska man straffas om man försöker ta livet av sig?

  Kommentar av JohJoh — 16 november 2014 @ 10:54

 21. Bengt: Själva förbudet funkar ju som reklam för droger vad gäller ungdomar. Det som är förbjudet är ju ofta mer spännande för ungdomar. Vi har minskat skadeverkningarna av nikotin något enormt medans produkter baserade på den substansen varit laglig och beskattad. På 60-talet rökte väl nästan alla och idag inte alls många. Det motsäger att en avkriminalisering med nödvändighet skulle öka skadorna. Sen är det bara att titta på siffrorna över drogernas skadeverkningar i Sverige kontra mer liberala länder. Vi betalar de hårdare lagarna med människoliv.

  Heidegger: Ja de som försvarat den svenska linjen kommer inte frivilligt ändra ståndpunkt – det vore ju att erkänna att man haft fel – många människor har på tok för mycket stolthet i kroppen för att klara av att erkänna ngt sådant – de har blivit nyttiga idioter för betydligt mer shady verksamhet. Vi behöver troligast putta ner dem från sin höga häst eller vänta tills de pensioneras innan vi kan få till en ändring.

  Sen har nejtillpirater den mest idiotiskt inhumana kommentaren hittills. ”den som ger sig in i leken får leken tåla”. Även om du tycker att ett misstag i någons ungdom ska få förstöra dennes liv, så bryr du dig alltså inte heller om de anhöriga till någon som hamnar i missbruk då? Ska vi inte bry oss om dem? Det är som att du anser att någon som gjort ett misstag – ett dåligt besluit i livet ska bestraffas med social utefrysning som leder till döden. Fy fan vad vidrigt!

  Kommentar av gurrfield — 16 november 2014 @ 11:03

 22. Skrämmande läsning….

  http://time.com/32647/which-professions-have-the-most-psychopaths-the-fewest/

  Kommentar av Heidegger — 16 november 2014 @ 12:40

 23. @22 finns nog all ledning att begränsa samhälleligt inflytande från medlemmar ur grupp nr 2, 7 och 10….

  Kommentar av Heidegger — 16 november 2014 @ 12:52

 24. Förslag om ändrad upphovsrätt

  Skulle man inte kunna nå en kompromiss angående fildelning?

  En sådan skulle kunna vara följande:

  Film (höga produktionskostnader) 5 års upphovsrätt därefter fri fildelning för privat bruk
  Musik/program/spel/böcker 2 års upphovsrätt därefter fri fildelning för privat bruk

  Vilka skulle problemen vara med en sådan reform?

  Kommentar av Heidegger — 17 november 2014 @ 20:21

 25. Som medlem i Piratpartiet, har jag försökt att föra fram all nytta som vi kan ha av Cannabis i vårt samhälle, men av den debatten hörs inte ett ljud, utan alla pratar bara om att det är en drog. Om ni ändå visste så lite som 10 % av det jag vet om Cannabis som nyttoväxt så hade ni ramlat av stolen. Jag ska göra ett lite längre inlägg här så att ni förstår vad det handlar om i slutändan.

  Allt som jag skriver om är sant, samt att jag kan bevisa allt som jag skriver om. För med ärlighet så kommer du längst, och slipper stå med mössan i handen och be om förlåtelse för alla lögner du spridit.

  Det här med ”Droger” är ju en delikat fråga.. jag skulle vilja att det inte var kriminellt att ta en drog, för gör du det så har du ju problem, och då bör man ju inte straffas. som det görs idag.

  När jag var ung på 70-talet, då fanns det faktiskt en fungerande narkomanvård som hjälpte personerna ifråga, och inte nu som idag. ”Straffar” den sjuke”

  Innan du kanske möjligen kan få lite hjälp av samhället, så ska du idag lagföras och straffas, för att du har ju tagit en så att säga en förbjuden ”Substans”
  Då ska du lagföras och betala dryga böter, ”Varför slå på dom som redan ligger” blir det bättre då. ?

  Jag skulle vilja att det fanns hjälp att få för dom som har problem i samhället, oavsett problematik, inte blir det bättre att straffa folk.. Jag tycker inte heller om droger i nån större omfattning. men jag försöker vara realist och se saker ur ett annan perspektiv.

  Barn och ungdomar ska ju inte använda några droger överhuvudtaget, det borde väl vem som helst förstå..
  Alla droger är ju mycket skadligare för dig när du är liten, än då du är vuxen.
  Vi har ju satt upp reger på hur gammal man måste vara för att köpa alkohol samt tobak,
  Det är ju av omtanke för att skydda våra yngre medborgare från att falla in i nått missbruk.

  Jag skulle vilja säga att tack vare att Flashback finns så, så får vi fler personer som testar nya okända ”Droger” som dom inte hade en aning om fanns, och vips så beställer dom nått råttgift på internet i hopp att dom ska bli påverkade. men effekten blir då nånting okänt. för Flashback är ju ett forum där många av dom yngre förmågorna i samhället samlas för att få ny så kallad drog information, och då är det inte nått vetenskpligt prat utan .. vilka droger som gör det eller det.(flum romantik skulle jag vilja säga) och så sitter dom och peppear varandra att testa nya droger., skulle vilja säga att Flashback främjar droganvändningen i sverige.

  Ja, det här med droger, det är ett kapitel för sig.. ”när jag var 12 år gammal så började jag att röka ”Ciggaretter” pappa min dog när jag var 10 år, 1966 och jag var en osäker liten kille, som ville verka tuffare än jag var. och ni vet ju hur det är.. när man är ung så är det lättare att fastna i träsket, och ju längre man håller på ju svårare är det att sluta… så när jag kom till insikt runt 30 års åldern så var det försent.. inte kan jag sluta.. röka tobak. ”Jag sitter fast.!

  Ca 30 % av dom som börjar röka tobak.blir beroende.
  Jag önskar för min del att det inte hade funnits nån ”Tobak överhuvudtaget, om jag hade fått min vilja fram, som det är nu så sitter jag fast i ”Tobaks-Träsket”
  Som det är nu så dör det ju enormt många av tobaks och alkoholrelaterade sjukdomar runt om i världen, samt skapar så mycket lidande.

  Tänk om ni visste mer än vad det sägs om i tidningar om cannabis.
  Ny forskning från 1988 säger att vi har, ett eget system för cannabinoider i vår egen kropp. Ni vet väl om att vi, i vår egen ”kropp ” tillverkar egna signalsubstanser som hjälper kroppen att bekämpa olika sjukdomar som vi drabbas av, det kallas ju för immunförsvaret med ett annat ord. det finns en stor grupp signalsubstanser som kallas för CBD, som tydligen kan göra underverk som medicin.

  Det kallas för Endocannanabinoider som vi har i vår egen kropp.

  Marjuanaplantan innehåller närmare 500 olika kemikalier, Den kändaste är THC som är 1 signalsubstans av närmare 85 olika signalsubstanser i cannabisplantan,
  I signalsubstansen CBD så finns det inte ett spår av nån THC utan bara CBD, https://www.youtube.com/watch?v=zocTUubZqAg

  Och vid brist av signalsubstanser i vår kropp så uppstår sjukdomen lättare, men kan du fylla på med mera signalsubstanser så hjälper du kroppen att reparera sig själv. Det behöver du väl inte vara ”Raketforskare” för att förstå !

  För att du ska förstå lättare vad det handlar om så besök denna faktasida. http://norml.org/library/item/introduction-to-the-endocannabinoid-system

  Droger .. det räknar jag till ett luddigt intryck.. vad är en drog egentligen.. Om man ska hårddra det, så är väl från betraktarens synvinkel vad som är en drog , Tobak samt Alkohol räknar jag till en farligare drog än den så kallade Marijuanan.. ” Jag anser att den så kallade ”Marijuanan är en medicinalväxt som är otroligt nyttig för oss människor, men vi är så vilseförda av myndigheternas ”Propaganda” om vad som är rätt eller fel i samhället.

  Tänk om ni visste hela historien om hur det kom sig att cannabis blev förbjuden. ”I korta ordalag” det har inget med att den är farlig för oss vanliga svensson.

  Det är rent skitsnack. utan den är farlig för ”industrin”, redan på 1920-30 talets USA så konkurrerade hampan kraftigt med industrin.

  Nu är det ju så här, Kemikalie, pappers/tidnings, timmer, bommuls industrin blev av med sin värste konkurrent ”Hampan” i och med att dom stiftade en lag som bygger på en lögn från början till slut.

  Det enda skälet var att om dom inte gjort den förbjuden, så hade Kemikalie, bommuls industrin, Pappermassa fabiker Samt vissa banker”( bla, Mellon Bank)” troligtvis gått i konkurs. Och det ville dom förhinda till varje pris, då ljög dom istället och skyllde på Marijuanan som den stora faran, men det var hampan som var den stora faran,för industrin.

  Innan 1935 så tog det ca: 300 arbetstimmar att bereda 1 hektar hampa, 1935 så kom decorticator som nedbringade arbetsinsatsen till 1 timme. så 1937 blev hampan, dom skyllde på marijuanan som var den stora faran förbjuden.

  Och med marjuanan förbjuden så gick ju hampan samma väg, dom är ju så lika,(synligt) men ack så olika ändå ( Genetiskt) så försvann den gröda som hade kunnat gjort världen till en bättre plats att leva på. Så med den lagen så slog dom ihjäl 2 flugor i en smäll.

  ca: 30 % av all medicin mellan 1860-1940 innehöll cannabis som verksam beståndsdel, det har på senare tid fått en ny betydlighet, då det visar sig att flertalet av dagens nya mediciner har
  sitt ursprung från marijuanaplantan, den sägs även bota cancer.

  Dom flesta medicinbolagen forskar sedan många år tillbaka om marijuanans medicinska egenskaper, medicinbolagen säger att nästa stora genombrott på medicinforskningen kommer från Cannabisplantans signalsubstanser. saxat ett kort klipp från värdens största Medicinbolag Roche som är från 2011 ”

  ”The genomic data is expected to aid in the advancement of research on the
  therapeutic benefits of the Cannabis plant for a wide range of health
  conditions, including cancer and inflammatory diseases. “Despite compelling
  evidence of the therapeutic benefits of Cannabis, very little genomics research
  has been performed in this area,” said Kevin McKernan, founder and head of
  scientific operations of Medicinal Genomics.

  http://www.roche.com/media/media_releases/med_dia_2011-08-18b.htm

  En film från Israel som visar lite av all den den medicinska nyttan som vi kan ha med Cannabis.
  CNBC News – Treating kids and elderly with cannabis in Israel
  http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000270136#

  Denna film är också från Israel .

  http://www.leafscience.com/2014/04/16/israel-worlds-largest-medical-marijuana-program-video

  Jag skulle vilja ha en debatt om all den medicinska nyttan vi kan ha av denna medicinalväxt.

  För den som inte tror på vad jag säger, så kan bevisa allt som jag påstår mig veta, om den så kallade Marijuana/cannabis plantan

  Men ibland så är droger ett nödvändigt ont, tex. som när man är sjuk, då kan det hjälpa personen ifråga enormt mycket.

  Sen ska vi vara medveten om en sak, det är ju inte alla som tål alla droger, vi har ju olika trösklar, så att säga.

  Och droger som sprit för rekreation, det är allmänt accepterat i vårt samhälle, för vi har ju en ”Spritkultur i Sverige” sen ser man ju i stort sett varje dag flera artiklar i tidningarna om vad den lagliga drogen ställer till med, sen att folk gärna blandar olika preparat gör ju inte saken bättre, då vet dom ju inte vad som händer, det kan ju slå ordentligt slint för vissa.

  Medicinen man får på apoteket räknas ju till en drog, och tar man den enligt läkareens ordination så är det okey. men om du överdoserar så missbrukar du ju.
  piller i låga doser kan ju hjäpa dig, men i högre doser så kan den döda dig.

  När man tittar på droginformationen som vi i Sverige serveras med så står det så här:
  Förteckning I: Droger som i Sverige anses sakna medicinskt värde, till exempel heroin, cannabis och hallucinogener. Dessa är förbjudna att tillverka, importera eller sälja.

  Cannabis är en medicinalväxt, som har unika egenskaper att bota/lindra dödliga sjukdomar utan just några biverkningar.

  Om du som patient ska få största möjliga lindring från cannabis, så ska man ta oljan från plantan ifråga,
  Om du röker istället så förstäker du THC effekten 60 gånger mer än om du hade tagit den naturellt, och då tappar du dom flesta medicinska egenskaperna. så att istället för att bota så blir du påverkad, en del skulle säga. Stenad, hög..men då missbrukar du ju medicinen och gör den till en ”drog” i ordets rätta bemärkelse

  Jag har forskat i många 1000 timmar i detta enormt stora ämne, så innan man uttalar sig om sakers verkan så bör man ha torrt på fötterna.. för att tala bildligt.
  okunskap är största källan till missförstånd.

  Om ni hade sett vad som händer runt om i världen när det handlar om cannabis medicinska egenskaper så hade ni säkert ändrat uppfattning i frågan” är cannabis farligt”!
  jag har sett så många underverk när det gäller att bota sjukdomar med cannabis-olja så att jag har slutat att ifrågasätta dess existens i vårt samhälle.

  Jag vill visa er några häpnadnsväckande filmer om nyttan med cannabis.. bara för att vi ska få en mer relevant information om vad det hela handlar om, att föra en mer nyanserad debatt om cannabis, som många anser är så farligt.

  Har en film från Australien som är intressant.

  http://sixtyminutes.ninemsn.com.au/stories/8883772/green-rush-the-push-to-legalise-medical-marijuana-for-aussie-children

  Har 2 Dokumentärer av Dr. Sanjay Gupta som är Amerikansk neurokirurg och biträdande professor i neurokirurgi vid Emory University School of Medicine och biträdande chef för neurokirurgi service på Grady Memorial Hospital i Atlanta, Georgia samt En media personlighet på hälsorelaterade frågor,
  Han är mest känd som CNN: s chefsläkare/ korrespondent samt har flertalet prisbelönta Emmy filmer, varav 2 som jag vill dela med mig av till er,

  Filmerna handlar om mycket svåra, ofta dödliga sjukdomar som små barn får, bland annat Dravet syndrome och som i dagsläget inte finns nån medicin för, många dör innan 10 års åldern

  WEED – A CNN Special Report by Dr. Sanjay Gupta (Full HD 1080p – 2013 Documentary)

  WEED 2 – Cannabis Madness – Dr. Sanjay Gupta Reports (Full HD 1080p – 2014 CNN Documentary)

  Dad Gives Cannabis Oil to Toddler Battling Brain Cancer

  Marijuana Not Only WORKS BETTER Than These Narcotics IT’S SAFER

  Medical marijuana and the ‘entourage effect’

  Jag har försökt att göra inlägg i dom största dagstidningarna i Sverige flertalet gånger, men mina inlägg kommer som oftast inte in.

  Det är oftast inte politisk gångbart att ta upp den kontroversiella medicinen på dagordningen, då är det lättare att ducka och föja med strömmen.
  och säga ”Det är ju knark”.. sopa det under mattan så är problemet borta.

  Charlotte’s Web – CBD for Epilepsy

  Däremot så är det lättare att göra inlägg i utländska tidningar , då dom ofta har en mindre rigid inställning till att tala om nyttan med Marijuana/cannabis

  Jag tittar nästan aldrig på tv, den kallas väl inte för dumburken för intet.
  Det säga ju att vi lär oss så mycket att titta på tv, men i realiteten så är den en stor källa till missriktad information, om sakers verkan och skeénden.

  Tänkte på ”Kalla Fakta:s samt Vetenskapens Värld, Debatt samt flera andra tv kanaler som kallar det för världen största experiment, men då berättar dom ju inte hela sanningen.

  Utan utelämnar vetenskapliga fakta om växtens medicinska egenskaper, för ska sanningen fram så måste alla aspekter i ämnet komma fram, och inte som idag, när dom förvränger informationen till sina syften, och försöker göra sensationsjournalistik av en viktig fråga, inte visade dom nånting om all medicinsk forskning som bedrivs runt om i världen.

  I dagsläget finns det närmare 1000 olika stammar av den så kallade ”Marijuanan” och alla har en annan effekt än den andra, så möjligheterna för dom sjuka förefaller mig vara oändliga ifall dom, skulle få tillgång till denna undermedicin, som verkar kunna bota det mesta.

  1975 så hade forskarna A.E Munson, L.S Harris, M.A Friedman, W.L Dewey i USA lärt sig att THC , den aktiva kemikalien i marijuana , krympte eller förstörda hjärntumörer i test möss . Men DEA stängde snabbt ner undersökningen och förstörde dess resultat , som aldrig replikerades – förrän för några år sedan.

  http://www.ukcia.org/research/AntineoplasticActivityOfCannabinoids/

  Det här är en stor vetenskaplig avhandling hur och varför vi också människor och djur har cannabinoider snarlika dom som finns i cannabisplantan. ”Den är viktig att läsa om du vill förstå sammanhandet varför vi svarar så bra på signalsubstanserna som finns i plantan/Medicinalväxten – Cannabis.

  The Emerging Role of the Endocannabinoid System in Endocrine Regulation and Energy Balance

  http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/er.2005-0009

  Israel är ljusår längre fram än Sverige i forskningen av dom medicinska egenskaperna från Cannabis-plantan.

  Det var Raphael Mechoulam som 1964 upptäckte att det fanns THC i cannabisplantan.

  http://nocamels.com/2013/09/professor-raphael-mechoulam-the-father-of-marijuana-research-talks-to-nocamels-about-his-studies-and-breaking-the-law-in-the-name-of-science/

  Angående sista länkan från Israel, klicka på.. Researcher Publications knappen så får du veta alla, Raphael Mechoulams forskningsresultat genom åren om cannabis medicinska egenskaper.

  https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/publications/researchersPages/pages/raphaelm.aspx/

  På denna sidan så finns avhandlingar av medicinska forskningsresultat som forskarna har fått fram under deras kliniska studier av marijuanan, angående Signasubstansernas inverkan på människokroppen dom sista 15-20 åren

  http://grannystormcrowslist2014.webs.com/apps/forums/

  Denna film bör ni se, 4/20 Marijuana Documentary – Cannabis Research Studies – 2014

  Israeliska forskare studerar antitumöreffekter av CBD signalsubstanser hos cancerpatienter.

  http://norml.org/news/2014/10/16/israeli-researchers-to-study-anti-tumor-effects-of-cbd-in-cancer-patients

  Denna länk behöver ingen presentation.

  https://www.facebook.com/THeCureForCancers

  Den 29 September 2014, meddelade Insys Therapeutics att USA Food and Drug Administration har beviljat särläkemedelsstatus för en egenutvecklad cannabidiol produkt för behandling av gliom. (A gliom är en typ av tumör som börjar i hjärnan eller ryggraden.)

  http://illegallyhealed.com/fda-approves-cannabis/

  Här är en annan facebook grupp som kallar sig : Weed The People – The Movie

  https://www.facebook.com/weedthepeoplemovie

  A documentary about the medical use of cannabis in the treatment of children with cancer

  https://www.indiegogo.com/projects/weed-the-people-the-movie

  Docs Afraid to Prescribe Life-Saving Medical Pot, Even Though It Won’t Get Patients High

  http://www.cureyourowncancer.org/

  The Realm of Caring is a non-profit organization that has been formed to provide a better quality of life for residents of Colorado affected by Cancer.

  http://theroc.us/

  Jag ser att i vårt broderland Finland så finns det medicinsk marijuana vid sjukdom, frågar man läkaren så kan man få den utskriven. Nu till lite länkar som jag hittat sista tiden, länken är från hösten 2013.

  Rubriken är http://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/27/botar-cannabis-cancer

  Även denna länk är från 2013 http://nyadagbladet.se/halsa/behandlade-cancern-med-cannabisolja/

  Denna facebook sida är riktigt bra, det finns många faktalänkar om nyttan.

  https://www.facebook.com/pages/Finland-Dads-For-Marijuana/486932631319696

  Rick Simpson från Canada är en auktoritet på området ” Att bli botad med cannabisolja”

  Det var han som kom på att cannabis-oljan botar sjukdomar

  https://www.facebook.com/pages/Rick-Simpson/298774923502987

  Han har en egen domän på adress http://phoenixtears.ca/

  Ni vet väl vad industrihampa är för nått, det är hanan i cannabisfamiljen, den har höga halter med CBD, men låga THC halter, ca:0.2 % THC

  Medans marijuana = honan i cannabisfamiljen har höga THC halter, men låga CBD halter.

  Fröna från industrihampan är otroligt nyttigt, titta på denna informativa film om alla nyttigheter den innehåller.

  What are The Nutritional Benefits Hemp Seeds? https://www.youtube.com/watch?v=xKTNaDWvuVQ

  Jag har en riktigt stor artikel om Industrihampans alla fördelar, som egentligen skulle behövas fräshas upp lite. för att den ska vara komplett.

  Rubrik sättningen är fel egentligen, för det handar så gott som bara om Industrihampan.. http://endocannabinoider.bloggplatsen.se/2014/01/03/10455315-hur-vi-fick-den-miljoforstoring-som-vi-har-idag/

  För den som vill veta vem som började tillverka syntetiska cannabinoider,”Spice” så kan jag tala om att det var/är ”Medicinbolagen, sen är det andra som kommit över forskningsresutaten på olaglig väg gör ju inte saken bättre. Jag har skrivit en längre artikel på min hemsida om spice.

  http://endocannabinoider.bloggplatsen.se/2014/10/24/10903529-spice-syntetiska-signalsubstanser-kommer-ursprungligen-fran-medicinbolagens-forskningar/

  Den som vill veta hur och varför cannabis blev förbjuden kan besöka ..

  http://endocannabinoider.bloggplatsen.se/2014/04/13/10653267-miljoforstorningen-pa-var-unika-planet/

  Jag har så enormt mycket mer information som jag skulle vilja dela med mig av till er, men tänkte att jag inte ville skrämma bort er med att vara för långrandig.. ” Tänk om detta hade kommit fram i Debatt”, då hade vi satt dom på pottan.

  skriv gärna till mig om det är nått ni undrar över, jag svara gärna på era frågor. email: svartby_kungen@hotmail.com

  Vänliga hälsningar. Stefan

  Kommentar av Stefan Johansson — 18 november 2014 @ 2:34

 26. Det blev visst nått fel på 3 av dom korta filmsnuttarna,, testar igen då !
  Sanjay Gupta Marijuana Not Only WORKS BETTER Than These Narcotics IT’S SAFER https://www.youtube.com/watch?v=-ErzvWyjTf0

  4/20 Marijuana Documentary – Cannabis Research Studies – 2014 https://www.youtube.com/watch?v=XfO_MpDm5kc

  Docs Afraid to Prescribe Life-Saving Medical Pot, Even Though It Won’t Get Patients High https://www.youtube.com/watch?v=zTSplxF-Jmw&list=

  Kommentar av Stefan Johansson — 18 november 2014 @ 2:47

 27. Jag hade gjort ett riktigt stort inlägg här, men nästan allt försvann på grund av att jag la in för mycket text samt faktalänkar, så hela sidan fick ”Krupp” och 98 % av mitt inlägg försvann. Titta in på
  http://endocannabinoider.bloggplatsen.se/2014/10/24/10903529-spice-syntetiska-signalsubstanser-kommer-ursprungligen-fran-medicinbolagens-forskningar/ det finns så mycket fakta hos mig för den som vill lära sig mer

  Kommentar av Stefan Johansson — 18 november 2014 @ 8:29

 28. Hej Stefan. Det finns många som tjänar bra med pengar på Sveriges narkotikalagstiftning. De som säljer narkotikan förstås – priserna pressas ju upp av att det är olagligt och därför riskabelt att hantera, de som jobbar med att jaga brukarna, de som jagar langarna, läkemedelsföretagen tjänar pengar på om naturläkemedel är förbjudna – då finns ju inga lagliga alternativ som kan konkurrera med deras patenterade läkemedel. Om läkemedelsbolagen tjänar pengar på det så kan du räkna med att även läkarna gör det då de ju i praktiken är de enda lagliga läkemedels-”dealers”.

  Kommentar av gurrfield — 18 november 2014 @ 11:32

 29. Det är inte lätt att förklara det jag vill säga utan att mina inlägg blir stora, men jag försöker att fatta mig så kort jag kan, så att ni ska förstå vad jag menar. Men det är ett så stort ämne, så det är inte lättförklarat. Allt jag berättar är sanning till 100 % och inget annat. ljuga och hitta på får dom andra göra. för med sanningen så kommer då längst.

  Om ni inte visste det så är cannabis en medicinalväxt. som har varit i människans tjänst i över 4000 år, men inte förrän 1937 så blev den förbjuden pga rena lögner, ”I korta ordalag” det har inget med att den är farlig för oss vanliga svensson, det är rent skitsnack. utan den är farlig för ”industrin”, redan på 1920-30 talet så konkurrerade hampan kraftigt med industrin, ca: 30 % av all medicin på 1860-1940 innehöll cannabis som verksam beståndsdel, det har på senare tid fått en ny betydlighet, då det visar sig att flera av dagens nya mediciner har sitt ursprung från marijuanaplantan, den botar även all sorts cancer. ( men det säger dom inte pga, att Medicinbolagen skulle förlora sin ”Guldgruva till mediciner)

  I
  början av 1930-talet så var folk lättledda, dom trodde på vad myndigheterna sa till dom, att det var lika med döden att röka marijuana, det var innan upplysninges tid. Då fanns det ju som sagt ingen annan informationskälla än dagstidningar.

  För stod det där, så var det sant. det var det allmänna uppfattningen.

  ”(Tidningskungen William Randolph Hearst hatade Mexikanarna) mexikanarna rökte ju hellre Marijuana är att dricka sprit. så han hittade på den ena historien efter den andra om hur farligt det var att använda marijuanan.

  yellow journalism = Gula lögner. kommer från han, det var så det uttrycket myntades.

  ”Det var USA som drev igenom förbudet av ekonomiska skäl ” Att vi fick en utveckling som bygger på rovdrift, samt miljöförstöring utan dess like och som inte har några gränser för hur mycket vi skitar ner.

  Som det är nu, så hjälps vi åt att förstöra vår jord allt eftersom, men det hade kunnat vara helt annorlunda om vi inte hade blivit förda bakom ljuset av USA på 1930-talet.

  Det var på 1930-talet som Sverige gick med i UN = United Nation, nuvarande Förenta Nationerna. Och då lovade vi USA att vi skulle följa alla deras lagar som UN skapade, däribland förbudet mot cannabis.

  Vi pratar ju så mycket om fri konkurrans, det är ju lika sant som det här : ”likhet inför lagen”. det har då aldrig funnits nåt sånt, för har du pengar så kan du ändra/skapa lagar till din fördel.

  Samt lobbing fanns redan på 30-talet i USA, det är rena sattyget anser jag, moderaterna anser ju att det är bra att med lobbing, ja nu ser man ju resultatet av den politiken,

  MAN MÅSTE SE CANNABIS I ETT NYTT PERSPKTIV, med all den ny-gamla informationen.

  Nu är det ju så här, kemikalie, pappers/tidnings, timmer, bommuls industrin blev av med sin värste konkurrent ”cannabisplantan” i och med att dom stiftade en lag som bygger på en lögn från början till slut.

  Det enda skälet var att om dom inte gjort den förbjuden, så hade Kemikalie, bommuls industrin, Pappermassa fabiker Samt vissa banker”( bla, Mellon Bank)” troligtvis gått i konkurs. Och det ville dom förhinda till varje pris, då ljög dom istället och skyllde på Marijuanan som den stora faran, men det var hampan som var den stora faran,för industrin.

  Innan 1935 så tog det ca: 300 arbetstimmar att bereda 1 hektar hampa, 1935 så kom decorticator som nedbringade arbetsinsatsen till 1 timme. så 1937 blev cannabisplantan, dom skyllde på marijuanan som var den stora faran förbjuden.

  År 1916, förutspådde den amerikanska regeringen att från 1940-talet så skulle allt papper skulle komma från hampa och att inga fler träd behöver huggas ner.

  Statliga studier rapporterar att 1 hektar av hampa är lika med 4.1 hektar av träd. Planer fanns för att genomföra sådana program, Department of Agriculture

  * Kvalitet färger och lacker gjordes från hampfrö olja fram till 1937.

  58.000 ton hampafrön användes i Amerika för färgprodukter 1935, Sherman Williams Paint Co vittnesmål inför kongressen mot 1937 Marijuana Tax Act.

  * Henry Fords första Model-T byggdes för att köras på hampa bensin och bilen själv var konstruerad av hampa!
  På hans stora gods, var Ford fotograferad bland hans hampa fält. Bilen, ”vuxit ur jorden,” hade hampa plast paneler vars slagstålighet var 10 gånger starkare än stål, Popular Mechanics, 1941 http://www.youtube.com/watch?v=BFDDVt5M8W0

  http://mendonews.wordpress.com/2010/08/30/henry-ford-and-rudolf-diesels-vision-of-a-hemp-diesel-revolution/

  I magazinet Popular Mechanics kallades Hampan för ”Billion Dollar Crop.” Det var första gången en penga gröda hade en potential att överstiga en miljard dollar, Popular Mechanics, februari, 1938. http://www.hempcar.org/untoldstory/pmpage1.html

  http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/popmech1.htm

  * Maskinteknik Magazine (Feb. 1938) publicerade en artikel med rubriken ”Det mest lönsamma och önskvärda gröda som kan odlas.” Kommissionen angav att om hampa odlades med 20th århundradets teknik, skulle det vara den enskilt största jordbruksgrödor i USA och resten av världen.

  ” Så det inte inte undra på att den förbjöds, och vi fick en värld som bygger på ”Rovdrift, som i slutändan gör att världen håller på att gå under, som förgiftas, med plaster som följer med i kretsloppet, försurningar av alla dess slag, skogar, vatten, luft osv. USA hade sluppit kriga om oljan i världen om dom hade odlat hampa på ca: 6 % av sin landareal. och vi hade kunnat utrota svälten här i världen om den inte hade blivit förbjuden. som det är nu så är det kapitalet som styr här i världen, vi andra ska bara rätta oss i ledet”.
  —————————————————————————————————————
  Jag anser att ”Allt härrör från dom stora internationella multinationella företagen som har en dold agenda.

  Jag vill skapa ”en ny Världsordning” som bygger på samförstånd länderna emellan som är till gagn för oss människor. Inte den Världsordningen som USA samt Moderaterna vill skapa som bygger på rovdrift samt utanförskap.

  Vägen till en klimatsmart värld ska inte gå i industrialismens fotspår, nu står vi på avgrunden och vill inte se på alla fel som dom styrande har åsamkat oss. vi litade på att dom gjorde det för vår skull, men nu ser man utfallet på alla idiotiska beslut dom tagit. vem har det gynnat egentligen ? som jag ser det så har dom vilsefört oss alla.

  Har man tagit beslut på lögnaktiga grunder, och skapat en lag som bygger på samma lögnaktiga grund så ska den rivas upp, hur ska man annars kunna få ett hållbart samhälle.

  Jag vill verka för att vi får veta sanningen om plantans alla fördelar. för hur ska vi annars kunna få rättvisa här i världen. det är ju bättre att använda upplysning , än att komma med några falsarier, för det är ju det rent konkret, att Hampan/marijuanan skulle vara farligt.

  Vi Människor är så hjärntvättade av all Desinformation = Propaganda som skickas på oss, som gör att vi inte ser den uppenbara faran som lurar runt hörnet,

  Vad är det för framtid på Jorden som vi lämnar till våra barn som ska ta över en dag. Sanningen att säga ”Det finns nog ingen framtid”

  http://blogs.smithsonianmag.com/science/2013/10/a-new-study-calculates-the-year-climate-change-will-hit-your-city/

  I september 1937 blev hampa olagligt . Den mest användbara gröda som är känd, blev en drog och vår planet har lidit sedan dess .

  Kongressen förbjöd hampa eftersom det sades vara mest våld som plantan orsakade. Anslinger ,chef för Drug kommissionen i 31 år ,förde fram idén om att marijuana gjorde användarna agerar extremt våldsamt .

  På 1950-talet , under den kommunistiska hotet av McCarthyism , sade Anslinger nu raka motsatsen, att marijuana kommer passificera dig så mycket att soldaterna inte skulle vilja att kriga .

  Idag är vår planet i desperat problem . Jorden är lidande av att så stora områden av regnskogar försvinner . Föroreningar, gifter och kemikalier som dödar människor . Dessa stora problem kan vändas om vi industrialiserade hampa . Naturlig biomassa skulle kunna ge alla jordens energibehov som idag levereras av fossila bränslen . Vi har förbrukat 80 % vår olje-och gasreserver . Vi behöver en förnybar resurs . Hampa är lösningen till kraftigt stigande priser på naturgas och olja samt bränsle.

  Den verkliga orsaken Marijuana/Hampan har förbjudit har ingenting att göra med dess effekter på kropp och själ.

  Om man får höra en sak tillräckligt många gånger, gärna från flera olika källor så blir det sagda sant och ingen ifrågasätter om det verkligen är sant.

  En slags hjärntvätt, nu i efterhand ca 80 år senare kan man konstatera att det var bara en stor lögn för att dölja sanningen, inte värnade dom om vår omtanke när dom lyckades förbjuda Marijuana/cannabis/hampa i alla dess former.

  Det var ekonomiska skäl som låg bakom allt, en konspiration av gigantiska mått. Skulle jag vilja kalla det, som skapade en värld av lögner.

  Det var en del av en stor konspiration med DuPont , (Harry J. Anslinger, commissioner av Federal Bureau of Narkotika) och många andra inflytelserika industriledare som William Randolph Hearst och Andrew Mellon . Marijuana Tax Act , som antogs i 1937 inträffade tillfälligt precis som decoricator maskinen uppfanns . Med denna uppfinning , skulle hampa kunnat ta över konkurrerande industrier nästan omedelbart .

  Enligt Popular Mechanics 1938, ” 10.000 tunnland som ägnas åt hampa kommer att producera så mycket papper som 40.000 hektar skog.
  William Hearst ägde enorma skogs arealer , mark som var bäst lämpad för konventionell massa , så hans intresse för att förhindra tillväxten av hampa kan lätt förklaras . Konkurrensen från hampa skulle lätt ha kört Hearst pappers – tillverkande företag i konkurs och kraftigt sänka värdet på hans mark . Att popularisera termen ” marijuana ” var en strategi Hearst används för att skapa rädsla hos den amerikanska allmänheten . ” Det första steget i att skapa hysteri var att införa inslag av rädsla för det okända genom att använda ett ord som knappt ingen någonsin hade hört talas om innan ..

  Ordet marijuana kommer ursprungligen från Mexico och stavas marihuana. Man använde detta ord för att ge drogen en utlänskt och mystiskt namn som låter skrämmande. som dom förvanskade till sina egna syften.

  Dom använde propaganda och fejkade reportage samt osanna filmer, som var ett bra slagträ för den okunniga människan. Filmerna ”Narcotic (1933) Reefer Madness 1936, Marihuana assasin of Youth 1936, marijuana devil’s weed 1936 är några exempel

  DuPont Svåger var ingen mindre än Harry Anslinger … som utsågs till FBN av finansminister Andrew Mellon, som också var ordförande i Mellon Bank , som var DuPont främsta finansiär .

  Anslinger relation till Mellon var inte bara politiskt , han var också gift med Mellon systerdotter ”. Det krävs inte mycket för att dra en koppling mellan DuPont , Anslinger , och Mellon , och det är uppenbart att alla dessa grupper , inklusive Hearst , hade stark motivation för att förhindra tillväxt av hampa industrin .

  Resonemanget bakom DuPont , Anslinger , och Hearst var inte för några moraliska eller hälsorelaterade frågor . De kämpade för att förhindra tillväxt av denna nya bransch så att de inte skulle gå i konkurs .

  Mellon bank var med och skapade DEA på 1930 talet, det var precis då när spritförbudet hävdes
  då blev det Harry J Anslinger som blev 1st Commissioner of the Federal Bureau of Narcotics = DEA idag, som råkade vara gift med Bankchef Mellons dotter.

  På den byrån var Anslinger chef under 32 år. Och det förstår väl vilken idiot som helst att Harry J Anslinger/DEA var med och konspirerade med, Andrew Mellon, Randolph hearst, Dupont, Monsanto med fler så att inte dom skulle gå i konkurs.

  För hampan är en farlig konkurrent till kemikalie/olje samt bomullsindustrin än idag.

  Harry Anslinger fick mycket hjälp från William Randolf Hearst, ägare av en stor kedja av tidningar. Hearst hade massor av anledningar att hjälpa, Först hatade han mexikaner.

  För det andra, hade han investerat kraftigt inom träindustrin för att stödja sin tidningkedja och ville inte se en utveckling av hampa papper i konkurrensen.

  För det tredje, hade han förlorat ”Babicora, en 404.686 hektar stor boskaps ranch in Chihuahua, Mexico med 325.750 hektar skog till Pancho Villa, så han hatade mexikaner.

  ”(William Randolph Hearst hatade Mexikanarna) mexikanarna rökte ju hellre Marijuana är att dricka sprit. så han hittade på den ena historien efter den andra om hur farligt det var att använda marijuanan.

  yellow journalism = Gula lögner. kommer från han, det var så det uttrycket myntades.

  Marijuana var ju ett billigt berusningsmedel som mexikanarna kunde odla själva, men det inte staten kan kontrollera det förbjuder dom, dom vill ju inte förlora skatteintäkter, vanligt folk ska inte ha roligt utan att staten tjänar på det hela.

  Då var det ju lättare att hitta på en lag som förbjöd marijuana för att få folk att dricka sprit, så dom skulle få in skatt.. Den som blev rik under rusdrycksförbudet på 1920-30 talet var ju Maffian.

  Så när dom hävde sprit förbudet så tappade Maffian sin största inkomstkälla, men fick ny energi när DEA förbjöd Marijuana/hampa som växt. Så dom enda vi har gynnat genom årens förbud är ju dom kriminella nätverken.

  Genom en förändring av en lagtext som bygger på en lögn, skapas många arbeten.

  Albert Einstein sa..jag citerar

  ”Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.”

  slut citat.

  Jag vill verka för att vi alla får veta sanningen om cannabis plantans alla egenskaper, för hur ska vi annars kunna få bättre miljöhänsyn här i världen.

  Det är ju bättre att använda upplysning i detta fallet, än att komma med några falsarier, för det är ju det rent konkret, att Hampan/marijuanan skulle vara farligt.

  Sanningen är om marijuana användes för sitt stora utbud av kommersiella produkter, skulle det skapa en industriell atombomb!

  Vi skulle kunna få en levande landsbygd igen med välmående bönder om dom kunde få odla hampa utan restriktioner. det finns ju så många olika sorters industrihampa, närmare 50 olika, varav bara några är tilllåtna i sverige.

  Om bönderna bara visste vilka möjligheter det fanns att tjäna pengar,om hampan var fri som vilken gröda som helst.

  vi skulle kunna få en Textil-industri igen i sverige som bara gör fina/sköna kläder, skor från hampa, det är fler och fler som vill ha naturliga produkter, och där är hampan oslagbar.

  Kläder från hampa är nära 4 gånger slitstarkare än bomull, du kan ha dom livet ut,

  Hampafibrer är sköna att ha närmast kroppen då de är, hudvänliga, anti-bakteriella, anti-statiska, fuktledande, isolerande mot både kyla och värme, samt mjuka, samt att den filterar bort uv strålningen bättre än vanligt tyg.

  Efter att förbudslagen genomfördes så var det förbjudet att odla hampa utan ett speciell hampa-skatte märke.

  Mellan 1937-1942 var det förbjudet att odla hampa i USA, men eftersom USA importerade stora mängder hampa från manilla under den tiden, helt plötsligt så ströps inporten av hampa från manilla, tack vare kriget mot japan

  USA:s krigsindustri fick en sådan brist på bra rep så dom gjorde en speciell film som erbjud bönderna att odla hampa till krigsindustrin.

  Följande information kommer direkt från Förenta staternas Department of Agriculture 1942.
  En 14-minuters film för att uppmuntra och instruera ”patriotiska amerikanska jordbrukare att odla 350.000 tunnland hampa varje år för att kunna försörja krigsindustrin med hamparep och dyligt, filmer heter ”Hemp for vicktory” =

  Hemp For Victory [Full Official USA WAR Movie 1942]

  Det var japan som satte käppar i vägen för USA:s import av hampa från Manilla som ligger på Fillipinerna, hampan var ju förbjuden att odla i USA, men för att stödja krigsindustrin så införde dom ett tillfälligt avbrott i förbudet.

  Jag vill inte längre vara med i deras krig, det skapar ju bara elände och lidande för gemene man, det gynnar ju bara krigsindustrin!

  Diskussionen över om växten är guds gåva till människorna eller djävulens listiga bundsförvant lär fortgå.

  Trots hampans alla fördelar anses faran vara större än nyttan. ”Faran för vem.. kan man ju undra.!

  Tack vare att hampan/marijuanan förbjöds, så har vi på den sättat bundit ris på våran rygg som har skapat det här ohållbara samhället som utarmar våran jord samt den svaga människan,som har gynnat dom rika på ett otillbördigt sätt, som numer
  bygger på utanförskap och rovdrift av naturens resurser. allt tack vare, för att dom ljög för oss på 1930-talet.

  Och den lögnen är så inpräntat i folks sinnen, så det inte är sant.

  Skulle likna det med hjärntvätt av gigantiska mått. Det började ju redan i småskolan, samt att man har fått höra det i radio, på TV, sett i tidningarna, alla sa samma sak,,

  ” Att Marijuana samt hampan var en farlig drog.” en global hjärntvätt som är lika aktuell idag som på 1930-talet.

  Och jag som trodde det bara förekom hjärntvätt i Nordkorea, tänk så fel man kan ha.!

  Av hampa kan man tillverka allt från kläder till betong, och från biobränsle till tofu, samt nästan vad som helst däremellan. Varför används då hampa inte speciellt allmänt som råvara inom industrin, fastän dess nytta är så obestridligt stor?

  Hampodling har tyvärr i Sverige, som också i många andra EU-länder, blivit ett offer för drogpolitik.

  1937 så förbjöds droghampan att odlas i Förenta Staterna och därmed också odlingen av fiber- och oljehampa. Och fastän det numera är helt lagligt att odla olika sorters industrihampa, så är det ändå ytterst svårt att till exempel få odlingsstöd för det. Dessutom gör en komplicerad byråkrati det svårt, vilket försinkar det här gröna guldets utveckling som nyttoväxt. Mitt mål är att vi inom snar framtid ska kunna odla den hampa som vi behöver på närbelägna, lokala åkrar.

  Hampa-revolutionen under 1990-talet börjar med att amerikanen Jack Herer skriver sin berömda bok ”The Emperor Wears No Clothes” http://www.jackherer.com/thebook/

  Hitler med sin propagandamaskin,förledde hela tyska folket på 30-talet, Tidningskungen Randolf Hearst besökte Hitler September 1934, samt ingick avtal med Hitler. http://emperors-clothes.com/articles/randy/swas1.htm

  Mussolini fíck tag på boken ”Propaganda” skriven av Edward Bernays som han använde för sina syften för att förleda det tyska folket.

  Hearst använde propagandan i sin svartmålning av hampan. För den som vill veta mer hur det hela startade kan läsa boken som finns på denna adress. http://www.jackherer.com/thebook/

  Det påstås så mycket om det ena än det andra,man visa upp några bevis för det, det har dom som oftast inte. det sägs att forskningen säger det. men bevisa det då. Det här med forskningen, tar jag med en nypa salt.

  Allt beror på vem eller vilka som har utfört den så kallade forskningen. Och vem som har beställt den och för vilka syften dom har med det, det finns alltid 2 sidor på ett mynt.

  Mycket av den sk. forskningen är gammal skåpmat som inte är relevant i dagens samhälle. mycket bygger på gamla fördomar.

  Tack vare att hampan förbjöds 1937 så fick vi ett samhälle där girigheten står i första rum,samt att vi fick ett samhälle som håller på att gå under på grund av alla utsläppen med försurningar som följd, från alla kemikaliefabriker, pappermassa-fabriker växtgifter.m.m.som försurar med sina kemikalier marker samt vattendrag,samt luft. Se alla de fördelarna som ett bruk av hampa skulle kunna innebära.. http://www.420magazine.com/forums/hemp-facts-information/31686-hemp-will-save-earth.html

  Vi måste anklaga USA för att ha fört oss alla bakom ljuset i fråga om att plantan var farlig. det visar sig nu att det är en underbar växt som kan rädda våran Jord i slutändan.

  Med lögn och förbannad dikt, så att inte vissa producenter inte skulle förlora sina pengar,så fantiserade dom ihop en lögn som gjorde vår enda gröda som har så många användningsområden blev förbjuden, dom hade ju hampan som rival.

  och med den borta så var det fritt fram. nu ca 80 år senare så ser vi resultatet av det förbudet.

  Försurningar i skog och mark,förgiftade vattendrag,Världshaven fulla med plaster av alla dess slag,som kommer in i kretsloppet,som gör att vi människor får i oss det, övergödningen av Bottenhavet är ett exempel,skövlingen av regnskogar,luftföroreningar,förgiftad fisk, förstörda korallrev pga, uppvärmningen av världshaven,växthuseffekten är en annan, .. listan kan göras oändligt lång.

  Jag tar ett kort citat från Bibeln” som är bevingat, Paulus skriver att kärleken till pengar är roten till allt ont.

  Tänk va rätt han hade.

  Pengar skapar ju välstånd, men till vilket pris ? det kan man ju fråga sig. Den som har mycket vill ju alltid ha mer.. vi har ju själva skapat detta rovsamhälle.

  Vi borde lära oss av alla misstag som har gjorts förr i tiden, men människan har lätt för att glömma det som varit.

  Sommaren 2013 så dog det ca:27.000 äldre av värmeslag i Frankrike. men det är bara en lätt bris mot vad som komma skall dom närmsta 10 åren.

  Nu i sommar så var det ju oerhört varmt i Sverige, Ni kommer väl ihåg skogsbranden som härjade.och detta är tydligen bara en försmak av vad som ska komma.

  Kol samt Oljan har en stor påverkan på moder Jord. Av olja samt kol så får du olika plaster, dom flesta plaster bryts inte ner av naturen på naturligt sätt,och följer med i kretsloppet som kommer i våran mat i slutändan.

  http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/haven-fylls-pa-med-plast-fran-vara-hem

  Med dagens teknik så kan du från hampan skapa snören/rep/plast/ i klart bättre kvalite än dom du gör från oljan. samt att du kan göra plast som är biologiskt nedbrytbart.

  Plasten från oljan är är inte biologiskt nedbrytbar, den följer med in i kretsloppet, det kan ta hundratals år för en bit plast att helt försvinna i naturen.

  vi skulle gjort tidningar av hampa, inte av trämassa som används nu,Papppersmassa tillverkningen försurar ju miljön så mycket mer än om tidningarna skulle vara av hampa.

  Det finns Hampasorter som innehåller upp till 85% cellulosa och det gör att det inte behövs någon saltsyra eller andra så skadliga kemikalier som förstör vår miljö, som det vanligtvis sker idag.

  Hampa producerar lite mer än 4 gånger så mycket pappersmassa per kvm. än träd på samma yta, samt den har en enormt bra fotosyntes, binder koldioxid från luften, avger mycket syre, på ett år så kan 1 hektar med hampa binda ca:10 ton koldioxid.

  Tillverka olika plaster samt fiber från hampa som är 10 gånger starkare är samma som från stål,det kunde dom redan på 30-talet, se bara på ”Henry Ford” han gjorde en bil varav ca: 70% kom från hampa. han körde enligt upgift, olja kommandes från hampan. (hempcar)

  http://www.dailykos.com/story/2013/07/29/1227509/-Henry-Ford-s-Car-Made-From-Hemp-and-those-Responsible-for-the-Prohibition-of-Hemp-and-Marijuana

  hampan är koldioxidneutral. vilket inte olje samt alla kolkraftverk samt raffinaderier är, som förgiftar vår miljö.

  Hampasorter som primärt används för sina fibrers skull karaktäriseras av långa stjälkar och klent grenverk. En av dessa högväxande varianter kallas Futura. Efterfrågan på dessa fibrer har de senaste decennierna ökat, bland annat då man tagit fram nya beredningsmetoder, som även gör fibrerna lämpliga för textilindustri. Ur växtens frön kan man utvinna hampolja, vilken kan användas vid framställning av oljefärg, matolja,hampfröolja, smörjmedel, tvål, schampo.m.m

  Det finns omkring 50 olika hampasorter Vi kan göra mellan 25-50.000 olika saker av Hampan/Marijuanan.
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  Fadern till all propaganda, som är lika aktuell idag som för 80 år sedan hette Edward Bernays, som var brorsbarn till sigmund freud,

  Makteliten använde sig av Edward Louis Bernays (November 22, 1891 – Mars 9, 1995) som var en österrikisk-amerikansk.pionjär inom public relations och propaganda, enligt hans dödsruna som var ”fadern av PR” Han kombinerade idéerna,
  av Gustave Le Bon och Wilfred Trotter på folk i stort.. masspsykologi med andra ord.han använde sig av psykologi med psykoanalytiska idéer av hans farbror, Sigmund Freud.

  På grund av negativa konsekvenser som omger ordet propaganda på grund av dess användning av tyskarna i första världskriget främjade han termen ” Public Relations ”.
  Enligt BBC intervju med Bernays dotter Anne, kände Bernays att allmänhetens demokratiska dom ” , och han fruktade att ” de [ den amerikanska allmänheten ] kan mycket lätt rösta fel eller man vill fel sak,
  så att de måste styras uppifrån ”. Denna ” vägledning ” tolkades av Anne betyda att hennes far trodde på en slags ” upplyst despotism ” ideologi.

  Detta tänkande var starkt delad och påverkad av Walter Lippmann , en av de mest framstående amerikanska politiska kolumnister på tiden. Bernays och Lippmann satt tillsammans på den amerikanska kommittén för offentlig information,
  och Bernays frågade Lippmann utförligt i hans” hoplology arbete ”läran om Propaganda .hoplology innefattar studien och utvecklingen av det mänskliga beteendet.

  Bernays använde sig av idéerna av franske författaren Gustave LeBon, upphovsman folkmassan kontra psykologi, och Wilfred Trotter , som främjade liknande idéer i engelskspråkiga världen i sin bok. Instincts of the Herd in Peace and War.

  Bernays hänvisar till dessa två namn i hans skrifter. Trotter, som var ett huvud och hals kirurg vid University College Hospital, London. och det var han som introducerade Wilfred Bion , som han bott och arbetat med , till Freuds idéer.

  När Freud flydde Wien för London efter Anschluss , blev Trotter hans personliga läkare, och Wilfred Bion och Ernest Jones blev viktiga medlemmar i freudianska psykoanalys rörelsen i England,

  och skulle utveckla området gruppdynamik, till stor del förknippas med Tavistock Institute där många av Freuds anhängare arbetade. Således idéer i grupp psykologi och psykoanalys samlades i London runt andra världskriget

  Bernays PR-insatser hade bidragit till att popularisera Freuds teorier i USA. Bernays använde också PR-industrins användning av psykologi och andra samhällsvetenskaper att utforma sina offentliga övertalning kampanjer

  ”Om vi förstår mekanismen och motiv i det allmänna medvetandet ,så är det inte omöjligt att kontrollera och styra massorna enligt vår vilja utan att de vet om det ”

  Det nya bruket av propaganda har visat att det är möjligt, åtminstone upp till en viss punkt och inom vissa gränser. Han kallade denna vetenskapliga teknik med opinionsbildande som ” konstruktion av samtycke ”

  En av Bernays bästa favorit teknik, för att manipulera den allmänna opinionen var indirekt användning av ”utomstående myndigheter” för att åberopa sina kunders önskemål.”

  Om du kan påverka ledare, antingen med eller utan deras medvetna samarbete, så kan du automatiskt påverka den grupp som är osäker”, sade han.

  Böcker skrivna av Edvard Berneys: Engineering Of Consent, Propaganda, Crystallizing Public Opinion, Public Relations, The British Barbarians, Biography of an Idea: Memoirs of a Public Relations Counsel, The Broadway Anthology,of Morale First Line of Defense, Your Future In A Public Relations Career, The Later Years: Public Relations Insights,.

  http://www.goodreads.com/author/list/275170.Edward_L_Bernays

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
  Vad jag vill/försöker säga till er, är att vi har lösningen på hur vi kan behandla sjukdomar idag utan biverkningar, Den så kallade medicinen som man får på Apoteket, har ju biverkningar. det finns nästan ingen tablett som inte har en eller flera

  biverkningar, som gör att du måste ta en annan tablett för att motverka effekten av den medicinen, som gör att du kan dö av överdosering, och det behöver inte vara så många tabletter som behövs för att du ska dö på kuppen, lite åt ”Spice” hållet. för

  jättemånga tabletter innehåller ju kemiska substanser som är farlig för våran kropp.

  Om du hade fått Oljan från Marijuanan så hade du inte behövt nått annat än oljan, för den är överlägsen alla tabletter som finns på Apoteket. ,Den botar ju bland annat cancer, samt inflamatoriska sjukdomar utan biverkningar.

  Det är en mirakelmedicin, som vi människor blivit förbjudna att använda, för att läkemedelsbolagen ska kunna profitera på våran olycka. Hampan/Marijuanan är en främmande växt . Det finns fysiska bevis att cannabis inte är som alla andra växter på den här planeten . Man skulle kunna dra slutsatsen att det fördes hit till gagn för mänskligheten .

  Första filmen kommer här.. Den handlar nyaste forskningen om dom olika signalsubstanserna i marijuanan. denna film kan du se i 2160p 4k format, riktigt högupplöst så att säga.

  Hampa är den enda planta där hanarna visar ett sätt, medans honorna är väldigt annorlunda , fysiskt !

  Ingen pratar någonsin om män och kvinnor i fråga om växtriket eftersom växterna inte visar sina kön, utom för Marijuana . För att avgöra vilket kön en viss ,planta är så måste

  Du måste titta internt , på dess DNA . En manlig grässtrå (fysiskt ) ser ut precis som en kvinnlig grässtrå . Hampa/marijuana växten har en intensiv sexuallity.

  Odlare vet att döda männen/hampan innan de befruktar honorna/marijuanan. för blir marijuanan befruktad så tillverkas det mest bara frön, och då blir det dåligt med THC i slutändan.

  Anledningen till att denna fantastiska , Magical Mirakel planta, Alien växt från framtiden är olagligt har ingenting att göra med hur det fysiskt påverkar oss .. utan för att miljardärer vill ha det så !

  4/20 Marijuana Documentary – Cannabis Research Studies – 2014 https://www.youtube.com/watch?v=XfO_MpDm5kc Du kan se den i 1080 HD format. den är 1 timme 20 min lång .. Titta på filmen så förstår då. !

  DET ÄR MARIJUANANS SIGNALSUBSTANSER SOM ÄR LÖSNINGEN PÅ GÅTAN OM CANCER . SAMT MÅNGA ANDRA SJUKDOMAR.. TÄNK VAD LITE NI VET ÄNDÅ. !! JAG SKRIVER BARA OM SANNINGEN, INGET ANNAT
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  Sprit , tobak och oljebolag finansierar mer än en miljon dollar om dagen till Partnerskap för en drogfri Amerika och andra liknande organ . Vi har alla sett deras reklamfilmer . Nu är deras motto : Det är farligare än vi trodde, som är rena lögner från de mäktiga korporationerna , som började med Hearst ,som fortfarande lever och frodas än idag.

  Hjärntvätten fortsätter, reklamfilmerna säger : Om du köper marijuana, så bidrar du till mord och krig gäng . Den senaste anti – marijuana reklamfilmen säger : Om du köper Marijuana så stöder du terrorism !

  Den nya fienden ( terrorism ) har banat vägen för att hjärntvätta dig något sätt de finner lämpligt.

  Det finns bara en fiende ,de mäktiga korporationerna, krigshetsarna och naturförstörarna . Med ditt stöd ,så de dödar världen mitt framför dina ögon .

  Vänliga Hälsningar Stefan. email: Svartby_kungen@hotmail.com Ps.. jag kommer från en liten by i Norrbotten som heter Svartbyn , därav namnet Svartby_kungen 🙂

  Kommentar av Stefan Johansson — 18 november 2014 @ 22:13

 30. Det är så jävla syniskt så det inte är sant, när Medicinbolagen med myndligheternas goda minne utsätter dom sjuka, för rena ”Giftet” som är cellgifter ,Stråling

  kemoterapi, samt kniven som sista alternativ när dom har fått cancer.

  Klas Ingelsson hade levt idag om han hade fått oljan från cannabis, samma sak gäller Kim Andersson som dog för nån vecka sedan.

  Saxat från Aftonbladets intervju”

  Kampen har pågått i över ett och ett halvt år.

  Efter en tids smärtor fick Kim Anderzon, 71, beskedet under påskhelgen förra året: hon hade en tumör i ryggen. Strålning och cellgifter gav inte effekt, uppger

  hon. – Det har jag slutat med. Man mår jättedåligt av det, kroppen tar stryk. Jag vill inte ha några mer gifter, säger hon. slut saxat.

  Om hon hade fått oljan så hade hon levt idag. ”JAG GARANTERAR DET” samma sak gäller Klas Ingelsson.

  Forskarna skulle kunna ta fram verkningsfull medicin blixtsnabbt. men det är bara ett problem. Det finns inget intresse, för det finns inga pengar att tjäna.

  Multinationella Medicin bolag skulle förlora många 1000-tals miljarder garanterat, om dom tar fram en medicin som botar cancer,hjärntumörer, samt flertal andra svåra sjukdomar.

  Cancerbehandlingar idag är ju enormt dyra samt att det är dom som har ensamrätt att förskriva olika preparat vid sjukdomstillfället, upp mot en miljon per patient.

  Att odla fram en cannabis planta är ju snorbilligt, jord, lite vatten samt en lampa är ju vad som behövs, så det är inte undra på att dom försöker ljuga så, det sjunger, för dom har ju haft nästan 80 år på sig att

  förfina tekniken att förleda oss i okunskap. för vem vill få konkurrans av nånting som är bättre än det dom själva säljer, (samt att du kan odla medicinen själv hemma utan större kunskaper) för allt handlar

  egentligen om smart marknadsföring i slutändan, inte bryr dom sig om patienten i nån större omfattning, för det är ju viktigare att dom gör enormt stora vinster för sina ägare,

  All annan så kallad medicin som inte har genomgått ”Kliniska Studier” det är ju bara medicinbolagen som kan göra kliniska studier är rent humbug, och faller under kvacksalverilagen,

  http://www.haaretz.com/print-edition/news/israeli-researchers-say-more-doctors-should-recommend-marijuana-to-cancer-patients-1.409918

  Om du röker marijuana eller cannabis, så försvinner ca 80 % av dom hälsobringande egenskaperna, som gör att du får en dåligt läkande effekt,

  Det enda sättet för att bli botad är, att du gör ett koncentrat från cannabis som gör att du får ut oljan som innehåller närmare 500 olika kemiska substanser

  ink.60-85 olika signalsubstanser, det kallas för entourage effekt när du använder oljan från cannabisplantan. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

  http://www.brobible.com/life/article/body-weed-featuring-whats-call-entourage-effect/

  Att ta ut nån signalsubstans fungerar inte. !! Du behöver ”alla signalsubstanserna” för att effekten ska bli maximal, och

  inte förledas av att dom som säger att deras syntetiska cannabis extrakt är lika bra, ”Ett substitut är ju en ersättning för nått annat som är bättre, än det dom själva lurar på oss med förrödande resultat.

  Vad är det för fel att ta en cannabis medicin som är från naturen kommen .. Det skulle jag vilja veta.!

  ALLT I SAMHÄLLET IDAG KAN BRUKAS ELLER MISSBRUKAS, LIKA BRA ATT VI FÖRBJUDER ALLT ANNAT OCKSÅ, NU NÄR VI ÄNDÅ HÅLLER PÅ.!!

  mvh Stefan.

  Kommentar av Stefan Johansson — 19 november 2014 @ 10:31

 31. Stefan. Det är möjligt att du vill väl, men jag är rädd att du skrämmer bort folk med din framtoning och dina jättelånga meddelanden. Skapa nyfikenhet och ge dem lite i taget istället.

  Kommentar av intergalaktisk gurgelbrännare — 19 november 2014 @ 10:35

 32. Vad är det för jävla förmynderi, Sverige håller på med, trodde i min enfald att det var min kropp och inte statens, det går ju annars så bra att använda spriten samt tobak som skördar många människoliv

  dagligen, fast dom som har använder spriten samt tobak betalar ju höga skattesatser för att få använda dom lagliga drogerna.

  cannabis finns ej i denna sinnesvärlden, i Sverige. Nä i sverige så plockar man in folk på gatan,säger ”Du ser drogpåverkad ut, blir att följa med till stationen och har du lite THC i blodet så blir det böter, kan tappa körkortet också, samt förlora vårdnaden om barnen om du har otur, Jag anser att om du ska framföra ett fordon på allmän väg så ska du vara ren i kroppen,oavsett stimulantia medel.

  Men att plocka in nån från gatan bara för att nån ser påverkad ut.så gör man inte.. liknar rena polisstaten. bättre få hjälp i stället än straff, men THC lagras ju i fettvävnaden i levern. kan sitta kvar i 3-5

  veckor,det handlar ju om ppm som dom mäter.ppm =Miljondelar men så länge är du ju inte påverkad. det handlar ju om timmar. tar dom dig så är du torsk, oavsett hur lite som finns i blodet.

  Kända missbrukare tar dom ju ofta. Allt för att hålla upp statistiken,den sk. kallade ”Pinnjakten”

  I Sverige så har man målat in sig i ett hörn. För har du THC i blodet så ska du straffas,och är det olagligt, hur ska du då kunna få hjälp, enligt min mening med meningsfull medicinsk behandling. vi har ju Noll-Tolerans mot så kallade droger. Sverige klassificerar ju marijuana/cannabis som en farlig drog som inte har någon erkänd medicinsk användning.

  vi har ju en utopi att vi också ska ha noll dödlighet i trafiken samt drunkningsolyckor, lika bra vi förbjuder bilkörning samt badning nu när vi ändå håller på.

  Kommentar av Stefan Johansson — 19 november 2014 @ 10:36

 33. Får ursäkta för min framtoning av det som jag vill ha sagt.. jag vill ju inte skrämma bort nån.. i så fall så ber jag 1000 gånger om ursäkt, för det var då inte meningen, allt jag vill är att sanningen kommer fram

  för jag har så mycket relevant information om cannabis som nyttoväxt, och medicinalväxt, men vi är så vilseförda i Sverige av myndigheterna propaganda om cannabis farlighet. fast den har brukats på vår

  jord i mer än 10.000 år, och som medicin i ca: 4000 år. Allt beror på USA:s förbud från 1937. Trodde i min enfald att jag kunde få er att förstå, att vi har blivit förda bakom ljuset av myndigheterna i denna

  enormt stora fråga. för det handlar om så mycket mer än om cannabis. det handlar även om vår enorma miljöförstöring, skövling av naturresurser.m.m.för allt hänger ihop som jag ser det. jag har många

  bitar av pusslet hemma, det gäller bara att lägga bitarna på plats där dom hör hemma, för att pusslet ska bli mer fullständigt. jag sitter hemma sedan många år och samlar information från internet.

  Relevant information om ni vill veta, ”men jag har ingen att bolla mina tankar med.” så ni får ursäkta mig för att jag tryckte på er information, och jag som tyckte att jag var kortfattad. 🙂

  Jag har närmare 500 GB med filmer, dokumentärer , dokument, pamfletter, bilder, osv som alla, handlar om det som jag vill få andra att förstå.

  Jag bedriver källforskning, för att vara säker på att det jag skriver om är relevant i detta enormt stor ämne.

  hälsningar Stefan

  ps.

  Ni vet väl om att även Röda Korset har sålt Cannabis en gång i tiden när det begav sig. https://www.google.se/search?q=maltos+cannabis&biw=1643&bih=546&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=r29sVNPuOcXRywPbxIDoCQ&ved=0CDsQsAQ

  än en gång.. Ber 1000 gånger om ursäkt. jag ska fatta mig kortare nästa vid nästa inlägg.

  Kommentar av Stefan Johansson — 19 november 2014 @ 11:36

 34. Jag håller på att göra inlägg i vår tidning som heter VK här i Västerbotten, där en av Redaktörerna ställde frågan” Bör lätta droger legaliseras? – tänk efter innan ni svarar. å då kunde inte jag hålla mig.

  vill ni se vad som skrivs i tidningen, titta in i så fall på http://www.vk.se/1323639/nordebo-bor-latta-droger-legaliseras-tank-efter-innan-ni-svarar

  Kommentar av Stefan Johansson — 19 november 2014 @ 12:33

 35. Du har rätt i mycket Stefan, men det hjälper inte att vara arg och aggressiv, då skrämmer man mest bort folk. Jag har provat själv och det funkar sällan bra…

  Kommentar av intergalaktisk gurgelbrännare — 19 november 2014 @ 13:08

 36. Kom på när jag kommenterade på SVT opinion.. Skulle man inte kunna anmäla ansvariga svenska politiker till Haag för Brott Mot Mänskligheten med sin senfärdighet gällande sprututbyte etc..?

  Kommentar av Heidegger — 19 november 2014 @ 20:58

 37. Nu togs den kommentaren bort från SVT:s sida… Ja censuren finn onekligen här…

  Kommentar av Heidegger — 19 november 2014 @ 21:00

 38. kan man publicera bilder på censuren på SVT här på bloggen?

  Kommentar av Heidegger — 19 november 2014 @ 21:04

 39. Denna intressanta film, från fadern till all medicinsk forskning om cannabis medicinska egenskaper som berättar hur alting började 1964. bör ni se.

  Dr. Mechoulam, Professor at Hebrew University in Jerusalem
  https://archive.org/details/CannabinoidSystemInNeuroprotection-RaphaelMechoulam

  Vänliga hälsningar Stefan.

  Kommentar av Stefan Johansson — 19 november 2014 @ 23:19

 40. Film från Israel som visar den medicinska nyttan med Cannabis. patienterma på ett sjukhus i Israel får cannabis som medicin i olika former.
  http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000270136#.

  Kommentar av Stefan Johansson — 20 november 2014 @ 1:19

 41. Det finns 2 olika signalsubstanser i marijuanaplantan som heter THCA samt THCV, när dom upphettas över 180 gr så förändras dom rent monekylärt till ren THC,

  och då förstärker du effekten ca :60 gånger mer än om du hade ätit den.. ungefär som att jämföra lättöl mot starksprit , och säga att effekten blir densamma. ni har väl inte hört talas om nån som ”Äter sitt röka”

  Signalsubstansen CBD som är livsnödvändig för oss som är sjuka finns i höga koncentrationer i hampaplantan, däremot så finns det knappt ingen THC, halten i Sverige ligger på runt 0.2 % THC, även om du så rökte en hel sopsäck med hampa, så skulle du inte känna en skvatt.

  http://www.elixinol.com/what-is-cbd-hemp-oil/#.VG0I3GctCUk

  Kommentar av Stefan Johansson — 20 november 2014 @ 1:28

 42. Världens bästa droginformations sida om all världens droger

  Droger har fascinerat människan, ända från urminnes tider, det ligger i blodet så att säga.!!

  Det här välbesökta hemsidan innehåller korrekt information om alla droger du kan tänka dig, samt att det är lätt att bli medlem där, bara att registrera sig så är det klart, här finns ”Allt om ”DROGER” lita på mig.

  Dom har en Wikipedia om droger också, Så här står det på deras förstasida hemsidan

  Jag tog mig friheten att översätta deras text,

  Kära droger-Forum läsare: Vi är en liten ideell förening som har en domän, och är en av de mest lästa/välbesökta webbplatserna i världen som ger rätt läkemedelsinformation och hjälp för olika beroenden . Vi har över 3.5 miljoner besökare per månad och har kostnader som alla populära webbplatser: servrar, hosting, licenser och programvaror. För att skydda vårt oberoende, Så finns det ingen reklam. Vi tar inga statliga medel. Vi kör på donationer,

  Och om narkotika-Forum är användbar för dig, käre läsare. Så ge gärna en slant om du finner informationen som du söker. det är inget tvång att betala. allt bygger på att informationen bör vara tillgänglig för gemene man
  Donationerna som vi får är, närvarande inte tillräckliga för att betala våra räkningar och hålla webbplatsen uppe så länge till . Din hjälp är mycket välkommen. Tackar på förhand.

  Bara för upplysningens skull så är allt på Engelska Och adressen dit är https://www.drugs-forum.com/forum/index.php Det här är min personliga åsikt.: Här försöker dom faktiskt vara seriösa.!!

  Kommentar av Stefan Johansson — 20 november 2014 @ 2:07

 43. jag fick in ett stort inlägg nyss på VK, 🙂 😉 besök gärna sidan själv, och delta i debatten , det är alltid treviga med andra åsikter, för då kan det bli en givande debatt i ämnet. http://www.vk.se/1323639/nordebo-bor-latta-droger-legaliseras-tank-efter-innan-ni-svarar

  Kommentar av Stefan Johansson — 20 november 2014 @ 2:19

 44. Det här är en hemsida med enormt mycket information som vi kan använda när vi ska propagera för ett frisläppade av cannabis. http://mercycenters.org/links/Israel.html Vi ska yrka på det ska ske på medicinska grunder. för så länge vi envisas

  med att propagerande för ett frisläppande av cannabis som partydrog, så kommer dom att envist att hålla fast vid sin tes att vi ska inte va nått mer knark i Sverige. Det är ju 0-tolerans mot droger och knark. så då måste vi ha en annan infallsvinkrl på

  problemet vi får gå bakvägen, samma sak som Colorado gjorde. Vi måste ändra folk opinionen till vår fördel. om vi kunde få ut informationen som vi

  besitter Då skulle vi bli nått att räkna med i valet.Det jordnära partiet på människans vilkor ”PP” .och så visar vi dom allt som vi har i dokumentärer,vetenskapliga förskningar till 1000, m.m. så några år senare så har dom insett fördelarna och följer

  Colorados exemoel . jag ska ge er sann information. ”Sanningen har varit min ledstjärna dom sista 30 åren” ”tänk så här” det är ju inte farligt att ta godis från barn, men när du nekar dom livsnödvändig medicin så begår du nästan ”medhjälp till mord.

  det håller ju svenska forskare/läkare på med dagligen . se vad som händer i andra delar i världen, för guds skull. Dad Gives Cannabis Oil to Toddler Battling Brain Cancer – Medical Marijuana https://www.youtube.com/watch?v=r4lsvHMkWFg

  I Israel så finns det tydligen rätt medicin för oss som har fått stroke. http://nocamels.com/2013/06/research-small-quantities-of-marijuana-protect-against-brain-damage/

  Stoned Kids https://www.youtube.com/watch?v=TXKjRkkoIOU

  Jag har en kort film av Dr. Sanjay Gupta som är Amerikansk neurokirurg och biträdande professor i neurokirurgi vid Emory University School of Medicine och biträdande chef för neurokirurgi service på Grady Memorial Hospital i Atlanta, Georgia samt

  En media personlighet på hälsorelaterade frågor, han är mest känd som CNN: s chefsläkare/ korrespondent han har nått viktigt att säga till oss alla, och tänk på det han säger är lika aktuellt här i sverige som i USA eftersom vi följer den federala lagen

  i USA som säger det finns inga medicinska egenskaper i cannabis, rena förnekelsen om cannabis medicinska egenskaper https://www.youtube.com/watch?v=-ErzvWyjTf0&index=9&list

  Kommentar av Stefan Johansson — 20 november 2014 @ 3:49

 45. Jag var inne på en annan debattsida för en stund sedan som tar upp en ”ren legalisering” i frågan, ” ”ska det släppas helt fritt.” delta gärna i debatten på adress http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/11/17/is-big-marijuana-inevitable-4/marijuana-legalization-doesnt-have-to-lead-to-commercialization

  Kommentar av Stefan Johansson — 20 november 2014 @ 11:26

 46. Den här är också sevärd ni vet äl vem den där ”Ricky Lake är.. det är den där kvinnan från USA som haft många talkshower på amerikansk tv…säkert så har ni sett nån av dom i sverige, hos har nått viktigt att säga till oss https://www.indiegogo.com/projects/weed-the-people-the-movie https://www.facebook.com/weedthepeoplemovie

  Kommentar av Stefan Johansson — 20 november 2014 @ 11:47

 47. Hej Kamrater.. Börjar nästan låta lite kommunistiskt. he-he. :).. pappa var ju visserligen kommunist. men kommunismen dog med han, det var 1966, då var jag 10 år. I Sverige så har man målat in sig i ett hörn. för har du THC i blodet så ska du

  straffas,och är det olagligt, hur ska du då kunna få hjälp, enligt min mening med meningsfull behandling. vi har ju Noll-Tolerans mot så kallade droger..Sverige klassificerar marijuana/cannabis som en farlig drog som inte har någon erkänd medicinsk

  användning. Tänk om ”Sverige” som nation ”Verkligen” skulle forska på Marijuanan för att bli Värdsledande på att ta fram Mediciner för stora folksjukdomar utan biverkningar.

  Visserligen så är det lite kontroversiellt, att forska på Marijuana. men betänk, att vi har lösningen på gåtan hur vi ska kunna behandla sjukdomar , som idag leder till döden för det stora flertalet.

  Jag är för att släppa Medicinsk Cannabis/marijuana fri.

  mvh. Stefan

  Kommentar av Stefan Johansson — 20 november 2014 @ 18:03

 48. Aaah, så drar han slutligen in kommunistkortet i sista repliken. Då borde han minsann ha skrämt bort alla nu levande generationer från avkriminaliserings-förespråkandet. Well played!

  En fot eller två inne i NSA / FRA ger lätt det försprånget som behövs för monopolposition på svarta marknaden. Polisen blir således matade lite irrelevanta pinsamheter om folk som motsätter sig monopolet och de (polisen) har i praktiken inte en susning om vad de Borde fokusera på… De blir såpass berusade av sin upplevda makt över sannings-sägarna att de inte kan sköta sitt jobb.

  Kommentar av "starkglögg är din vän" - tomten — 23 november 2014 @ 14:15

 49. Jo.. nog finns censuren alltid.! den som kontrollerar nyhetsflödet i just det landet kontrollerar också människorna, ”Propagandan” berättar en alternativ sanning som styr oss människor. Joseph Göbbels förledde hela tyska folket,

  I Sverige så är TV en stor maktfaktor, dom för ju ut ett budskap varje dag hur allt ser ut i samhället och världen, fast berättar dom hela sanningen ? det finns ju oftast 2 sidor av sanningen. allt beror egentligen på viken sida om sanningen du står.

  Tänkte på Rapporteringen på TV:s alla kanaler ”Kalla Fakta, Vetenskapens Värld, Debatt, med fler, där dom kallar det för ”Världen Största Experiment” Det får ju en sån negativ klang, experiment, precis som att dom var nå labbråttor.

  Dom sa inget om alla medicinska framsteg som dom har gjort dom världen runt sista 20 åren på det medicinska området kommande från cannabis. utan det är så du styr nyhetsflödet, genom vinklad rapportering, utelämna viktiga saker i ämnet.

  Sverige brukar ju vara så snabba med att säga ”Nu finns det en ny behandling mot den sjukdomen” Men alla de framstegen om cannabis medicinska egenskaper som görs i labb samt kliniker, sjukhus runt om i världen hörs det inte ett ljud om.

  http://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/27/botar-cannabis-cancer

  Det beror nog på att vi har en 0-tolerans till droger, och cannabis ligger ju i klass 1, droger som inte har nägot medicinskt värde. och då blir det lite tabu att ta upp den infekterade frågan.

  Det är så många som vänder kappan efter vinden här i Sverige.,följer minsta motståndets lag, ifågasätter inget,”tror på allt som sägs i radio och tv. ”vara en god medborgare” som det så vackert heter

  Den som förmedlar något genom texter eller filmmaterial kan man säga att han agiterar för sin sak, sen om den är sann eller inte.. det är inte så viktigt bara han får ut sitt budskap, det är en sida av propagandan.

  Även jag använder mig av ”Propaganda, när jag nu propagerar för att vi ska få lättare cannabislagar i Sverige, och som hjälper missbrukaren, och inte straffar som idag..Varför slå på dom som redan ligger
  Samt att alla sjuka som vill. ska få hjälp med att få medicinsk marijuana i olika former.mot sina olika sjukdomar, Att ätas är den nyttigaste sättet att inta medicinen. men då tappar du snurrighets effekten, du annars hade fått om du rökt på.

  Allt jag vill är att sanningen ska komma fram, jag har enormt mycket mer sann information att tillföra till denna debatt, för frågan är enormt mycket större än så här.. den handlar egentligen om vår överlevnad

  Vi borde skapa en ”Portal” där vi för ut våra tankar och samt vetenskap om vad som händer på vår jord. Då slipper vi ju censuren och kan styra allt som vi vill ”Jag kan bidra med stor del av informationen.

  Det är ju ingen annan som är det, är ärliga i politiken. och då kan vi vara den som står för sanningen.(på det vinner vi många röster) för vi har ju inget att förlora. ju fler röster vi får, ju starkare blir vi.!

  Kommentar av superdeltapower — 25 november 2014 @ 0:26

 50. Jag vill ta upp en annan grupp signalsubstanser som finns i marijuanan, på dagordningen som heter CBD. I alla sina medicinska påståenden på sidan så finns det länkar till pubmed. What is CBD in Weed, and How Different is it From THC

  https://healthyhempoil.com/what-is-cbd-in-weed/#.VHTIAmctCUn Tänker mycket på den otroligt hälsosamma effekten man kan få från denna medicinalväxt.

  Kommentar av superdeltapower — 25 november 2014 @ 19:31

 51. Jag har en annan sak som bör tilläggas i debatten om dess nyttighet, Marijuana terpenes and their effects http://www.alchimiaweb.com/blogen/marijuana-terpenes-effects/ http://www.leafly.com/knowledge-center/cannabis-101/terpenes-the-flavors-of-cannabis-aromatherapy

  Kommentar av superdeltapower — 25 november 2014 @ 19:37

 52. Jag ser i dagens NSD tidning att dom varnar för drogen PV8 http://nsd.se/nyheter/ny-dodsdrog-skakar-norrbotten-8907652.aspx samt http://nsd.se/nyheter/lulea/fler-kommer-att-do-8907907.aspx Vi lär aldrig slippa dom här farliga nätdrogerna så länge som det är kriminellt att ta den mindre farliga drogen marijuana. Vi har nog bara sett början när det gäller så kallade ”Desigerdrugs” när ska detta elände sluta.!

  Kommentar av superdeltapower — 27 november 2014 @ 11:35

 53. Nu tänker jag på vår Miljö, samt våra bönder, Om ni visste vad man kan göra med ”Hampan” som är hanen i växtfamiljen cannbis, ca: 0-2 – 0.5 % THC innehåller hanpan. även om du så ”Rökte” en säck, så skulle du inte känna ett skvatt. Och ändå så är den förbjuden.

  Det har att göra med att den skulle konkurrera nått enormt med industrin, men med den borta så är det fritt fram , Sanningen är, om marijuana användes för dess stora utbud av kommersiella produkter, skulle det skapa en industriell atombomb!

  År 1937 publicerade Popular Science en artikel som heter ”Hampa: The New miljard dollar gröda” som listade över 25.000 potentiella användningsområden för hampan. om ni bara visste. ! såg nu senast en artikel om ”Grafen” vårt nya supraledande material… http://www.graphene-info.com/hemp-based-electrodes-outperform-graphene-ones

  Här är en film som förklarar detta bättre. http://www.ustream.tv/recorded/51293957

  THC-fri hampa kan odlas lagligt i flera länder, bland annat i Sverige, men för det krävs det tillstånd av jordbruksverket ,polisen, och skulle du ha nån prick i registret så blir det avslag.

  Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar för att få gårdsstöd.

  Du som vill odla hampa ”måste söka gårdsstöd” för din hampodling för att inte bryta mot narkotikalagstiftningen. All hampodling som du inte söker stöd för betraktas som narkotikaproduktion.

  Fast det är värdelöst om du ska få nån effekt liknande marijuana, ungefär samma sak som att säga att drycker på max 0.5 % alkohol gör så att du blir på fyllan.

  Kommentar av superdeltapower — 27 november 2014 @ 15:13

 54. glömde klistra in länken http://www.leafscience.com/2013/10/01/top-5-innovative-uses-hemp/

  Kommentar av superdeltapower — 27 november 2014 @ 15:22

 55. Obestridliga bevis som visar att Cannabis kan vara den mest näringsrika växten i världen https://www.youtube.com/watch?v=Pq0Awccfero

  Kommentar av superdeltapower — 27 november 2014 @ 17:40

 56. För att återgå till ämnet” Cannabis påstådda farlighet” så vill jag lägga in ett patent av flera från USA som visar nyttan med cannabis som finns tillgängliga
  United States Patent # 6,630,507 Cannabinoider som antioxidanter och neuroskyddande Läs och lär på http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6630507.PN.&OS=PN/6630507&RS=PN/6630507

  Kommentar av superdeltapower — 27 november 2014 @ 18:17


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: