Christian Engström, Pirat

6 november 2014

Missbruksdöden: Om Sverige lär av Nederländerna kan vi rädda människors liv

Filed under: droger — Christian Engström @ 18:31

Vi behöver inte tycka och tro så mycket som vi gör i narkotikadebatten. En hel del kan vi faktiskt veta. Olika länder i Europa har under flera decennier baserat sin politik på olika strategier för att reducera skadeverkningarna som följer av missbruk av narkotika. Därför har vi en fantastisk möjlighet att utvärdera de olika narkotikapolitiska strategierna, och se vilken som har fungerat bäst.

Sverige och Nederländerna är två länder som är speciellt intressanta att jämföra. På de allra flesta områden är Sverige och Nederländerna ganska lika. Vi är bägge lite lagom stora, lagom sekulariserade protestantiska handelsnationer på ungefär samma välståndsnivå. I de flesta frågor som diskuteras i EU-parlamentet brukar Sverige och Nederländerna ligga på ungefär samma linje.

Men det finns en stor skillnad: narkotikapolitiken. Sverige är ett av de allra mest restriktiva länderna i Europa och västvärlden, med ”nolltolerans mot narkotika” som officiell dogm och riktmärke. Alla som använder någon form av narkotika betraktas som kriminella av samhället, och behandlas därefter. Den missbrukare som ringer efter ambulans när en kamrat drabbats av en överdos, får räkna med att ambulanspersonalen har sällskap av poliser när de kommer.

Nederländerna, å andra sidan, är ett av världens mest liberala länder i sin syn på narkotika. Amsterdams coffee shops (som bara undantagsvis serverar kaffe) är kända över hela världen. I hanteringen av tyngre droger styrs den nederländska narkotikapolitiken av tankar om skademinimering. Polisen prioriterar inte att jaga brukare och missbrukare, utan samhället försöker istället möta de människor som fått problem med narkotika med olika former av hjälp och stöd. Sprutbytesprogram för att minska spridningen av aids och gulsot, och injektionsrum med tillgång till vårdpersonal, är bara två exempel. Förutom att cannabis är avkriminaliserat och säljs öppet i coffee shops, alltså.

Genom att Sverige och Nederländerna är hyfsat lika i de flesta andra avseenden, men representerar två olika ytterligheter i frågan om narkotikapolitiken, har vi ovanligt bra möjligheter att göra jämförelser. Både Sverige och Nederländerna är dessutom länder med långa traditioner av att ha god kvalitet på den officiella statistiken, vilket också är en fördel.

EU-organet EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, samlar in statistik från de europeiska länderna som gör det möjligt att jämföra utfallet av respektive lands narkotikapolitik. Här är en sådan tabell som visar antalet narkotikadöda per år per miljon vuxna invånare i landet:

(klicka för bättre bild)

(klicka för bättre bild)

 

I diagrammet kan man se att (med de definitioner som EMCDDA använder):

 • Sverige hade 267 döda, vilket motsvarar 40 narkotikadödsfall per miljon invånare, och
 • Nedeländerna hade 94 döda, vilket motsvarar 8 dödsfall per miljon invånare

I Sverige dör alltså 5 gånger så många människor av narkotika som i Nederländerna varje år.

I Uppdrag Granskning igår visades ett mycket gripande reportage, där vi fick träffa mammorna till två unga missbrukare som gått bort. Det var en påminnelse om att varje siffra i statistiken är en människa av kött och blod, och någons son eller dotter. Om Sverige hade fört en narkotikapolitik som var lika framgångsrik som Nederländernas när det gäller att minska antalet dödsfall till följd av narkotika, då är chansen stor att de två unga männen som skildrades i Uppdrag Granskning hade levt idag.

Frågan vi måste ställa oss är: vill vi fortsätta ha det så här?

Att tala om nollvisioner om ett narkotikafritt samhälle kanske låter fint när man hör det. Men siffrorna talar ett annat språk. Efter fyrtio år av ”krig mot narkotikan” är utopin om ett narkotikafritt samhälle mer avlägsen än någonsin. Den svenska narkotikapolitiken fungerar inte. Tvärtom, så kostar det unga människors liv att huvuddelen av de svenska resurserna på narkotikaområdet går till polis och rättsväsende, istället för till vård och stöd för de utsatta.

Piratpartiet vill se en narkotikapolitik som syftar till att minimera skadorna som missbruk av narkotika ställer till med. Vi vill avkriminalisera personligt innehav och bruk alla droger — från cannabis till heroin. Människor som fastnat i ett problematiskt missbruk ska få vård och hjälp av samhället, inte straff.

Vi vill se en medmänsklig narkotikapolitik som bygger på fakta och siffror, och principen om skademinimering. Sveriges narkotikapolitik kan inte fortsätta bygga på orealistiska nollvisioner och verklighetsfrämmande utopier om vad som ”borde” fungera, när vi kan se svart på vitt i statistiken att den politiken kostar ungdomar livet. Här har vi mycket att lära av Nederländerna.

35 kommentarer

 1. Tack Christian för att du vågar utmana den självgoda moralismen i det här landet!

  Kommentar av Heidegger — 6 november 2014 @ 18:55

 2. Klockrent inlägg i debatten!

  Kommentar av Niklas — 6 november 2014 @ 19:26

 3. Tyvärr är följande falskt: ”I Sverige dör alltså 5 gånger så många människor av narkotika som i Nederländerna varje år.”. 5 x 94 = 470, inte 297. Sanningen är att i Sverige så dör ≈ 2,7 ggr så många. Däremot finns en faktor 5 skillnaden mellan andelen dödsfall till följd av narkotika av befolkningsmängden i de respektive länderna.

  Kommentar av Christian Munthe (@christianmunthe) — 6 november 2014 @ 22:37

 4. Christian Munthe: Du har Fel relationen är ca 5ggr, håll pekaren över landet så ser du respektive ratio ca 40 i Sverige och 7,7 i Nederländerna…

  Kommentar av Anonym — 6 november 2014 @ 22:45

 5. Christian Munthe: Du har fel det bor fler i Holland än i Sverige-studera grafen en gång till!

  Kommentar av Heidegger — 6 november 2014 @ 22:49

 6. Sorry du har rätt Christian Munthe, även det inte förändrar något i sak

  Kommentar av Heidegger — 6 november 2014 @ 23:12

 7. Christian Munthe: Det beror på hur man tolkar påståendet. Om man tar en slumpmässigt utvald svensk är risken fem gånger så stor att den personen skulle dö av knark än om du tar en slumpmässigt utvald holländare.

  Kommentar av gurrfield — 7 november 2014 @ 5:43

 8. Då varken Nederländerna eller Sverige ligger i någon av ändarna på det spektrum vi ser så frågar man sig – vilken politik för Rumänien, Ungern och Turkiet? Vilken politik för Irland, Norge och Estland? Är antingen Sverige eller Nederländerna undantagsfall på något sätt?

  Jag säger inte att grundtesen är felaktig; jag tycker också att vårt nolltolerans-tänk är förkastligt. Men hur säker man än är på sin sak så bör man ändå lyfta på alla stenar man kan hitta för att pröva sin tes.

  Kommentar av Patrik — 7 november 2014 @ 8:30

 9. Patrik: Visst, din inställning är bra: Man bör ifrågasätta sin egen tes. Efter några korta googlingar tycks Norge ha liknande lagar som Sverige – och i många andra avseenden vara ganska likt. Turkiet som är i andra änden tycks även de ha hårda lagar – men man får nog kallt räkna med risken att repressiva regimer kan försöka tysta ner obehaglig statistik eller omdefiniera begreppen som de mäter. Det är som bekant inte ovanligt att auktoritära regimer förnekar problemen i samhället… Sen finns även möjligheten att det förekommer en sådan rättskultur att lagen formellt säger en sak men att allmänhet och polis inte ser något… Rättskultur varierar väl ganska mycket mellan olika samhällen.

  Kommentar av gurrfield — 7 november 2014 @ 8:56

 10. Patrik. Visst narkotikadödligheten förklaras nog inte enbart av hur repressiva lagar ett land har. Självklart spelar det in hur narkomanvården ser ut mm. Med det sagt är det intressant att studera utvecklingen i Portugal efter det att man avkrminaliserade allt personligt bruk (Något som både FN och WHO förövrigt rekommenderar)

  Kommentar av Heidegger — 7 november 2014 @ 10:01

 11. Heidegger – det du skriver om Portugal låter klart intressant. Det är ju även så att flera stater i USA rätt så nyligen har legaliserat Marijuana. Hittills verkar det ha gått bra, men lite väl tidigt att dra några långsiktiga slutsatser riktigt än?

  Gurrfield – visst är det så att riktigt repressiva regimer mörkar en massa. Samtidigt så tror jag också att de faktiskt kan ha lägre brottslighet. Inte för att det betyder att de är bättre samhällen (tvärt om). MEN… man undrar? Finns det t.ex. stöd för att om vi vore ÄNNU mer repressiva så skulle vi faktiskt kunna få bort knarkdöden? Naturligtvis till ett pris som inte jag skulle vilja betala, men tyvärr finns det nog andra som skulle vara beredda till det. David Beukelmann är ett namn som dyker upp… Och varför har Norge dubbelt så hög dödlighet och även Finland högre dödlighet än Sverige? Varför ska vi jämföra Sverige med Nederländerna, och inte med Norge?

  När jag tittar lite mer på diagrammet så verkar det kunna finnas andra mönster. Om man tittar i den vänstra delen av grafen ser man att staterna som har minst (rapporterade?) dödsfall av narkotika nästan alla verkar vara forna öststater och alla ligger i ungefär samma geografiska område. Faktum är att det känns som om det nästan finns ett geografiskt mönster – östeuropa har låga dödstal, syd- och mellaneuropa ligger någonstans mitt i, och nordeuropa samt Storbrittannien ligger högt upp. Det låter bisarrt med någon slags geografisk koppling, men…what gives? Kulturellt fenomen?

  Kommentar av Patrik — 7 november 2014 @ 21:01

 12. @Patrik

  En svårighet när det gäller att jämföra dödlighet mellan olika länder kan kanske till viss del förklaras av att länderna för statistik på lite olika vis. Exakt vilken narkotikapolitik som är optimal i Sverige är naturligtvis omöjlig att veta på förhand. Det vi bör göra är att studera länder som kunnat reducera missbruk och tillhörande kriminalitet, och därefter experimentera med olika lösningar som är potentiellt framgångsrika. Visar det sig att en lagstiftningsändring får oönskade effekter kan vi återgå till tidigare lagstiftning. Vad som verkar vara klart är att narkotikan alltid kommer att finnas (givet att vi inte vill att Sverige skall utvecklas till Polisstat; man kan smuggla narkotika i papper för att nämna ett exempel) och att vi bör minimera de skadliga konsekvenserna.

  En första åtgärd skulle kunna vara att avkriminalisera eget bruk (men att det fortfarande är olagligt att langa). Det är en stor fördel att betrakta missbruk som en sjukdom, eftersom man då kan söka vård utan juridiska repressalier samtidigt som man inte låser fast människor i den kriminella världen. Framgångarna i Portugal styrker att avkriminalisering (och att resurser flyttas från rättsapparaten till vårdapparaten) är rätt väg att gå. Schweiz hade tidigare stora problem med tunga narkomaner och svår kriminalitet. Sedan man erbjöd tunga narkomaner statligt framställt heroin som injicerades på kliniker så minskade både dödligheten hos narkomanerna samtidigt som den tillhörande kriminaliteten (langning inbrott prostitution) minskade samtidigt-två flugor i en smäll. Dessa två åtgärder borde vi kunna införa redan nu i Sverige. Om sedan ska vidare och legalisera Cannabisförsäljning kan det vara klokt som du tycks implicera att vi avvaktar försöken i USA. Alternativt kan ju experiment med de holländska coffe-shopsen utföras- fungerar det inte kan förbjuda dem igen.

  En stor fråga man lätt glömmer i debatten är också hur mycket pengar som hamnar i de kriminella nätverken p.g.a förbuden, om staten producerar all narkotika så kommer de kriminella nätverken utkonkurreras. Att de kriminella skulle byta bana och begå andra allvarliga brott tror jag är en överdriven farhåga: tillfället gör tjuven. I USA blev maffian (med bla. Al Capone) så rik av Alkoholförbudet pengarna räckt till idag. I Sydamerika är knarkbaronerna ibland rikare än länderna de verkar i. Förbudspolitiken är således även osolidarisk i ett internationellt perspektiv. Vi bör lägga alla ideologier åt sidan och förutsättningslöst diskutera dessa frågor. Vi kan sedan experimentera fram en bättre narkotikapolitik.

  Kommentar av Heidegger — 7 november 2014 @ 22:41

 13. * vad gäller avkriminalisering så bör vi dessutom ha i åtanke att svensk lagstiftning fungerade som den nuvarande portugisiska ända fram till 1979- så steget behöver inte vara alltför stort

  Kommentar av Heidegger — 7 november 2014 @ 23:22

 14. Heidegger – Visst, jag är med på resonemanget om varför legalisering är en vettigare väg att gå än den idiotiska nolltoleransen. Det jag egentligen är ute efter är: finns det annat som också kan göras? Finns det andra omständigheter som minskar dödlighet (och helst även brukande) av narkotika? Kan de kanske till och med vara effektivare?

  Det är i det ljuset som jag tycker att man kan titta på t.ex. Sverige och Norge som borde vara väldigt lika – men där Norge enligt diagrammet har dubbelt så hög andel narkotikadöd! Eller fundera över vad som gör att siffrorna är så mycket lägre i östeuropa?

  Kommentar av Patrik — 8 november 2014 @ 0:31

 15. Naturligtvis skall alla alternativ studeras, och det är intressant att jämföra de nordiska länderna (och särskilt Norge/Sverige)- teoretiskt kan ju också vi nordbor vara mer missbruksbenägna p.g.a vårt klimat! Jag tror som du skrev tidigare också att kultur har viss inverkan på bruket. Vi dricker ju t.ex. alkohol på ett annat sätt i Sverige än i Sydeuropa. Vad gäller missbruksdöden i forna sovjetstater tror jag att vi bör titta närmare på hur statistik förs- Estland avviker ju kraftigt från de andra exempelvis. Rent personligen (men detta ligger utanför ämnet) tror jag att en hel del sociala problem skulle kunna lösas om vi frångick det svenska ”inside-outside” systemet och införda en grundtrygghet med medborgarlön- se cornucopias högst realistiska förslag: http://cornucopia.cornubot.se/2012/11/medborgarlon-en-alternativ.html Det senare verkar ha få förlorare annat än onödiga byråkrater men det är min personliga åsikt.

  Kommentar av Heidegger — 8 november 2014 @ 0:48

 16. Förutom problemet med att statistik kan vara mycket missvisande om man inte förstår skillnaderna mellan hur den tagits fram för de olika länderna, andra skillnader i länderna osv, så kan man inte stirra sig bli på dödsfall. Det finns mer elände än dödsfall kopplat till bruket av droger, exempelvis att människor blir utslagna från arbetsmarknaden för att de fastnar i ett drogberoende. Att legalisera narkotika lär inte minska det totala missbruket, snarare tvärtom. Legalisering är helt fel väg att gå, det är bättre att slå till hårt mot hela verksamheten så att det blir mycket svårt att få tag på dessa droger och därmed kommer missbruket (och dödsfallen) också att minska. Mer behöver göras för att säkerställa att man upptäcker den narkotika som kommer in i vårt land via posten, personer som passerar genom gränskontroller osv. Redan idag görs kontroller genom att man klämmer på kuvert som kan innehålla olika substanser, man röntgar, man använder sig av narkotikahundar. Den verksamheten behöver förstärkas så att den täcker mer. Ju mer som upptäcks, ju fler som straffas osv, desto lättare kan vi få bort knarket från samhället.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 november 2014 @ 10:15

 17. NTP, missbruket är bara ett symptom på ett djupare problem hos en individ (det kan vara bipolaritet, problem med samvetet för att man sysslar med kriminalitet, prestationsångest, allmänt förbannad-på-allt osv). Botar du en form av missbruk utan att bota orsaken kommer en annan form att uppstå. Dina kommentarer visar på att du inte förstår detta grundläggande samband.

  Missbrukare är således psykiskt och/eller fysiskt sjuka. Att sätta dem i fängelse leder i bästa fall ingenstans och i värsta fall förvärrar det situationen.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 8 november 2014 @ 10:44

 18. Nejtillpirater: Lagarna mot drogerna och tillhörande skamstämpling slår ut betydligt fler ur samhället än vad drogerna själva gör. Sen påstår du att legalisering inte skulle minska missbruket. Har du nån förklaring till hur du tänker då? Det har gått bra att minska tobaksrökning i Sverige de senaste 20-30 åren, medans det både varit lagligt att röka tobak och nikotin är betydligt mer beroendeframkallande än exempelvis cannabis.

  Kommentar av gurrfield — 8 november 2014 @ 12:27

 19. NTP Bevisbördan borde rimligtvis ligga hos prohibitisterna. Att straffa människor för att de misshandlar sina kroppar kan aldrig i sig vara rätt.

  Kommentar av Heidegger — 8 november 2014 @ 13:40

 20. @gurra #18

  Man har glädjande nog kunnat minska tobaksrökandet, dock har ju ändå många istället fastnat i snusberoende. Men även om man har minskat tobaksrökningen så kan vi ju inte prata om en legalisering eftersom det ju inte har varit förbjudet att röka. Så att hävda att legalisering inte skulle öka knarkandet baserat på det som skett inom tobaksrökningen verkar inte helt logiskt. Med rätt åtgärder kan man minska användningen av något oavsett om det är lagligt eller olagligt men det förefaller mycket osannolikt att en legalisering av cannabis skulle minska det bruket.

  I USA har det ju varit så att man har legaliserat pga att bruket har varit så stort att en legalisering till slut har ansetts OK av majoriteten. Är detta bra? Jag ser det som ett misslyckande om man får ett så stort allmänt bruk av en drog i ett samhälle att man helt kapitulerar och legaliserar. Sverige är långt ifrån läget i USA, bruk av cannabis eller andra droger är inte accepterat av majoriteten – långt ifrån, därför ska vi behålla vår tidigare hållning oavsett hur man gör i omvärlden. Sverige har i många fall varit föregångsland (barnaga, rökning, föräldraledighet), vi ska göra det som vi tror är bäst för vårt samhälle. En legalisering skulle innebära ytterligare drogberoende i samhället och med detta att man drar på sig ännu mer lidande och kostnader för att ta hand om de personer som slås ut. Trycket på de få som fortfarande arbetare blir ännu större, incitamentet ännu mindre. Fler grupper att försörja i form av arbetslösa/arbetsvägrare, drogmissbrukare, soffliggare (med basinkomst), massinvandring inklusive anhöriginvandring etc. Ska vi klara samhällsbördan så måste folk fungera och vara ute i arbetslivet, då ska vi hålla drogerna borta.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 november 2014 @ 14:25

 21. citerar nejtillpirater
  ”Legalisering är helt fel väg att gå, det är bättre att slå till hårt mot hela verksamheten så att det blir mycket svårt att få tag på dessa droger och därmed kommer missbruket (och dödsfallen) också att minska. Mer behöver göras för att säkerställa att man upptäcker den narkotika som kommer in i vårt land via posten, personer som passerar genom gränskontroller osv. Redan idag görs kontroller genom att man klämmer på kuvert som kan innehålla olika substanser, man röntgar, man använder sig av narkotikahundar. Den verksamheten behöver förstärkas så att den täcker mer. Ju mer som upptäcks, ju fler som straffas osv, desto lättare kan vi få bort knarket från samhället.”

  Problemet som uppstår när (en) produkt är illegal och det finns stor efterfrågan på marknaden av denna produkt är att det alltid finns och alltid kommer att finnas någon som försöker tjäna pengar på att förse efterfrågan på marknaden. Har oftast ingen som helst betydelse vad straffskalan är eller hur många polisen kastar i fängelset, marknaden tar en liten smäll men det dyker snabbt upp nya personer och denna katt&råtta lek fortsätter och hamsterhjulet går runt och runt.
  Och nu för att jag inte ska missuppfattas, avkriminalisering för personligt bruk och istället använda resurserna som idag går till denna så kallade pinnjakt (häxjakt) polisen för mot dessa ”dödsknarkare” till att erbjuda dom hjälp/vård istället för att straffa och gör så att mer och mer folk kommer utanför i samhället.

  ”Where there is demand over a certain minimum threshold there will *always* be supply to meet it.
  It doesn’t matter if the product being demanded is legal or illegal, enterprising individuals will always act to take advantage of the income potential created by demand.”

  Om nu bara politiker och andra sengångare i detta avlånga land hade kunnat vakna upp ur den bubbla dom lever i och inse att narkotikapolitiken vi har idag inte fungerar.
  Kostnaderna för denna ej fungerande, misslyckade narkotikapolitik vi idag har är enorma för staten/skattebetalarna. Inte fortsätter man ju att tanka bilen om det är hål i bensintanken, det är ren idioti.
  Istället så tar man en sig en funderare över ändringar som bör göras och sedan skräddarsy narkotikapolitiken till ett sätt som passar det Sverige vi lever i idag och inte det Sverige vi levde i för 20 år sen, och sedan jobba utifrån det.
  Ändringar som i slutändan leder till att staten tjänar pengar genom reglering och taxering.
  Fast du kanske tycker Sverige ska fortsätta, dvs kasta skattemiljarder efter skattemiljarder i samma bottenlösa hål som tidigare?
  Det är skrämmande samhälle vi lever i idag, där många går blint och litar på all propaganda och skit som politikerna och media spottar ur sig dagligen istället för att ibland använda det lilla dom flesta har mellan öronen.

  Kommentar av Fight4change — 8 november 2014 @ 14:38

 22. Det vore intressant undersöka vidare, vilka intressen som står bakom den svenska moralkakelinjen. Frapperande är ju att många kristna orgapnisationer verkar stå bakom propagandan. Efter i år hundranden har religiösa rörelser förtryckt de avvikande och svaga. Nu när man inte längre kan förfölja homosexuella så hittar man sina offer bland narkomaner och prostituerade. Med hjälp av dessa kan man sedan på traditionellt vis uppnå katharsis.

  Kommentar av Heidegger — 8 november 2014 @ 16:35

 23. @Fight4Change #21

  ”Om nu bara politiker och andra sengångare i detta avlånga land hade kunnat vakna upp ur den bubbla dom lever i och inse att narkotikapolitiken vi har idag inte fungerar.”

  Den fungerar inte bra men man hamnar i ett ännu sämre läge om man legaliserar. Från en dåligt fungerande politik till en katastrofalt dåligt fungerande politik.

  ”Inte fortsätter man ju att tanka bilen om det är hål i bensintanken, det är ren idioti.”

  Med PP:s politik kommer kostnaderna komma utanför det som syns via det som tankas in i bensintaken. Du kanske inte längre har hål i bensintanken men det kommer inte längre att finnas så många fungerande gator att färdas på i ett alltmer utslaget och icke-funktionellt samhälle där fler och fler personer drogar ner sig regelbundet och helt lagligt. Kostnaderna måste tas av en allt mindre och fungerande/frisk arbetsmarknad. Mindre skatteintäkter, sämre välfärd i form av sämre sjukvård, sämre skola, sämre äldrevård. Allt för att försörja personer som inte längre kan fungera utan lever ett halvdant semesterliv under dagligt narkotikarus på andras bekostnad. Nej, så vill vi inte ha det!

  Kommentar av nejtillpirater — 8 november 2014 @ 16:42

 24. NTP Vad gällee problemen på arbetsmarknaden finns en hel del att säga. Problemen på arbetsmarknaden beror knappast på att människor är lata. Snarare är fackföreningar som driver upp löner och skapar inflexibiltet, socialförsäkringssystemet som skapar bidragsfällor, en massa improduktiva byråkrater (genuspiloter, socialtanter, coacher, biståndshandläggare, spärrvakter, immaterialrättsjurister, inkompetenta stadsplanerare, finansanalytitiker, hedgefondförvaltare you name it!) Problemet. Med dagens höga produktivitet (hos de som verkligen producerar) så verkar det troligt att många hamnar utanför arbetsmarknaden (se tino sanandajis resonemang om negativ marginalproduktivitet hos vissa delar av befolkningen. Cornupicas ide om medborgarlön skulle lösa många av de probvlem som beskrivits ovan. (Se länk i tidihgare inlägg).

  Kommentar av Heidegger — 8 november 2014 @ 17:27

 25. NTP, vi har redan helt lagliga droger ex. Alkohol som folk ”drogar ned sig” med. Så nej, halmgubbe.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 8 november 2014 @ 17:40

 26. @wertigon #25

  Det är svårt att rå på alkoholen eftersom den är så djupt inrotad i vår kultur, dock är det givetvis inte omöjligt att ta små steg i riktning mot ett mindre utnyttjande, detta vore bra för folkhälsan.

  Men knark är inte djupt inrotad i vår kultur så där ska vi kämpa emot så att det inte blir det, som i många delstater i USA som exempel. Sverige brukar sträva efter att vara bäst i klassen, bra, vi ska inte sänka oss till lägstanivån i världen när det gäller sådant som slår på folkhälsan.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 november 2014 @ 20:51

 27. Läste DN:s (http://www.dn.se/ledare/signerat/susanna-birgersson-ge-inte-efter-for-drogliberalerna/) högst osakliga artikel. För det första skiljer man inte mellan en primär åtgärd i form av avkriminalisering och en mer avancerad åtgärd legalisering (som kräver försök). Vidare framkastar man utan källhänvisning svepande påståenden som ”Men de negativa effekterna är oöverblickbara”. Som sagts är det alltså oklart om man avser konsekvenser av avkriminalisering eller legalisering. I fallet Portugal ledde avkriminaliseringen till MINSKAT missbruk. Vidare skriver Birgersson att dödligheten inte är det enda problemet utan också att ”Lika viktiga frågor är: Hur många fler ungdomar börjar röka på om hasch är fullt lagligt?” (här skiljer man inte förövrigt inte mellan svagare Cannabis och det mer potenta haschet). Birgersson skiljer alltså inte på oproblematiskt bruk (har prövat någon gång /röker cannabis en gång i månaden) och missbruk -USA:s nuvarande president kan ju inte rimligtvis betraktas vara en problematisk cannabiskonsument. Avslutningsvis skriver Birgersson (utan att ange vilka studier som åsyftas) ”…. är de lång­variga ­effekterna av cannabis dessutom mycket mer nyckfulla än alkoholens.” helt utan att ange vilka konsumenter (problematiska eller icke-problematiska) som avses. En översikt över forskningsläget gällande cannabisens skadeverkningar finns här: http://wiki.magiskamolekyler.org/Cannabis_och_kognitiva_nedsättningar. Det är högtid att diskussionen kring Cannabis (avkriminalisering eller legalisering) förs sakligt. Det är dags att vi står upp för samhällets svagaste individer -skäms DN!

  Kommentar av Heidegger — 8 november 2014 @ 23:43

 28. @Heidegger #27

  Jag tycker tvärtom att artikeln var mycket nyanserad och välskriven. Osaklig var den definitivt inte.

  ”här skiljer man inte förövrigt inte mellan svagare Cannabis och det mer potenta haschet”

  Du verkar dåligt påläst, hasch är en form av cannabis liksom marijuana.

  Kommentar av nejtillpirater — 9 november 2014 @ 9:23

 29. @ NTF avsåg bara att svensk lagstiftning inte gör skillnad på styrkan, vilket gör att cannabisen blir starkarare hasch snarare än weed alltså.

  Kommentar av Heidegger — 9 november 2014 @ 10:00

 30. nejtillpirater tycks inte förstå att de som säljer knark tjänar på om köparna (brukarna) ej har någon annanstans att vända sig. Dagens svenska lagstiftning ger säljarna hållhakar på köparna. De som köper är ju så rädda för polisen att de hellre riskerar livet med nya otestade droger som Spice än att riskera att få en narkotikadom inskriven i polisregistret. För en ung människa är polisen mycket farligare än marijuana. Du kan sköta ett jobb om du rökt marijuana på festival i din ungdom. Men du lär inte ha lätt att finna ett jobb om du har en narkotikadom i polisregistret.

  Kommentar av vaknaupp — 10 november 2014 @ 6:09

 31. Heidegger: mycket möjligt att det är de som säljer narkotika som hejar på den svenska förbudspolitiken. Det är ju de som tjänar grova pengar på det…

  Kommentar av vaknaupp — 10 november 2014 @ 6:18

 32. Är det meningsfullt att diskutera med ett troll som inte bryr sig om argument? Låt oss repetera:

  * USA och Sverige har i 40 år krigat mot narkotika. Vi har inte lyckats utrota den eller ens hålla emot. NTP tror att mer av samma är rätt väg att gå, men nej tack – jag vill inte bo i en polisstat som är värre än den vi redan lever i!

  * Förbudsivrare hävdar att allt kommer att gå åt h-ete med en legalisering. Var är stödet för det? Om den tesen vore sann, så skulle det ju ha gått åt h-ete i Nederländerna för länge sedan, eller hur? Då NTP inte presenterar något stöd för det här genom att beskriva på vilket sätt det är mycket hemskare att bo i Nederländerna än i Sverige, är hans oväsen inget att bry sig i.

  Och, nej – jag gillar inte knark. Jag gillar inte alkohol heller. Vad mig anbelangar så kan skiten totalförbjudas. Anledningen till att jag inte stödjer det är att jag föredrar rationella argument framför galningar som springer omkring och viftar med plakat där det står ”domedagen är nära”.

  Kommentar av Patrik — 10 november 2014 @ 9:35

 33. Det är inte meningsfullt i avseendet att försöka övertyga trollet, men kanske är det meningsfullt i avseendet att förklara för de övriga som läser…

  Kommentar av gurrfield — 12 november 2014 @ 19:01

 34. @NTP
  ”Sverige brukar sträva efter att vara bäst i klassen, bra, vi ska inte sänka oss till lägstanivån i världen när det gäller sådant som slår på folkhälsan.”

  Hade det varit ironi hade det varit lysande.
  Själva debatten startar ju med att konstatera att vi har extremt höga dödstal i Sverige, helt klart åtminstone delvis tack vara den förda politiken.
  ”bäst i klassen” … man baxnar…

  Kommentar av JohJoh — 20 november 2014 @ 17:06

 35. @NTP skriver att: ”ja men rökare går ofta över till snus”.

  Snusberoende ja, men det är ju betydligt mindre skadligt. Är ett beroende i sig nödvändigtvis dåligt om det inte i övrigt påverkar hälsan..? Nikotinet i sig är inte giftigt om du inte får får extremt höga doser i dig, det är tjäran och kolvätena i tobaksröken som skadar lungor och andra organ, inte den aktiva substansen nikotin.

  Kommentar av gurrfield — 22 november 2014 @ 14:55


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: