Christian Engström, Pirat

28 augusti 2014

Garanterad basinkomst är fullständigt realistiskt att finansiera

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 22:04

Är garanterad basinkomst en realistisk idé, som skulle gå att finansiera för staten?

”Nej”, svarar Anders S Lindbäck i ett blogginlägg med överslagsberäkningar om vad det skulle kosta. Han kommer fram till att det skulle kosta runt 1000 miljarder att införa en basinkomst på 100.000 kronor om året för alla (ca 8.300 kronor i månaden).

Beräkningen är enkel: 100.000 kronor gånger 10 miljoner människor blir 1000 miljarder.

Men den beräkningen är helt uppåt väggarna på flera punkter, dessbättre 🙂

För det första är beräkningen gjord på 10 miljoner personer, vilket är samtliga i Sverige (drygt). Här är första felet. Barn ska inte ha någon egen medborgarlön, de är försörjda av sina föräldrar. Och pensionärer har redan medborgarlön i form av pensionen, så dem kan man med fördel lämna utanför systemet.

Om man istället begränsar sig till alla mellan 20 och 64 år är det 5,6 miljoner personer. Redan här har vi kommit ner från 1000 miljarder till 560 miljarder, alltså.

Men det andra felet i beräkningen är att det förstås inte är meningen att alla ska få 100.000 kronor mer i plånboken varje år. Det går ju av uppenbara skäl inte (om vi inte invaderar Norge och snor deras oljefond, men det tycker jag inte vi ska 🙂 ).

Alla mellan 20 och 64 ska ha en garanti om att de får basinkomsten om de inte har några andra inkomster att försörja sig på. Men trots att arbetslösheten är hög har ju ändå de flesta jobb, som de både försörjer sig själva på och betalar skatt på. Det ska de fortsätta med även om vi inför en garanterad basinkomst för dem som inte har turen att ha jobb och inkomster.

Jag har skissat på ett förslag 1.0 till basinkomst där alla som tjänar 17.500 eller mer i månaden fortsätter betala exakt samma skatt som de gör idag. För dem skulle systemet inte innebära någon förändring. Däremot skulle var och en mellan 20 och 64 som står utan inkomst vara garanterad basinkomsten.

För att komma vidare med beräkningarna måste man ha statistisk över hur många som tjänar hur mycket, och om inkomsterna kommer från jobb, sjukkassa, a-kassa eller något annat. SCB har sådan statistik, men den är inte helt lätt att tolka för en oinvigd, och det är inte helt säkert att det finns publicerad statistik med exakt de gruppindelningar man skulle behöva.

Men innan man gjort en ordentlig uträkning med detaljerad statistik från SCB kan man ändå konstatera att om det skulle röra sig om exempelvis 1 miljon individer mellan 20 och 64 som ska få basinkomst på 100.000 om året, då kostar det 100 miljarder.

Det är förstås mycket pengar, men det är inte alls någon omöjlig siffra i nationalbudgeten. Arbetsförmedlingen, CSN och det kommunala försörjningsstödet kostar idag 96,6 miljarder tillsammans.

Om det är högst 1 miljon svenskar som är arbetslösa och behöver basinkomsten, då är vi redan hemma genom att låta basinkomsten ersätta de tre systemen. Och då har vi inte ens tittat på vare sig sjukkassan eller de olika stöden till föräldrar.

En garanterad basinkomst för alla som behöver den ligger alltså helt inom det möjligas ram. Stannar det vid 1 miljon bidragstagare blir det 100 miljarder, vilket är lätt att finansiera genom att lägga ner tre bidragssystem som inte längre behövs när basinkomsten ersätter dem.

Men för att komma vidare behövs en mer ordentlig uträkning med riktiga siffror från SCB. Kan vi få fram en sådan är jag övertygad om att vi kommer kunna räkna hem reformen garanterad basinkomst.

Piratpartiet ställer upp i riksdagsvalet. Vi vill införa ett system för garanterad basinkomst inom en tioårsperiod, och vi vill börja ta de första stegen nu direkt.

…………

Uppdatering: Lång och konstruktiv diskussiostråd på Facebook om det här inlägget

…………

Referens:
Åldersstatistik från SCB

2013 såg Sveriges befolkning ut så här:

0–17 år: 1 952 478
18-19 år: 237 250
20-64 år: 5 582 929
65+ år: 1 872 207
Totalt: 9 644 864

 

31 kommentarer

 1. Om basinkomsten är villkorad och försvinner när man tjänar pengar är det inte längre basinkomst utan socialbidrag.

  Riktig basinkomst är ekonomiskt realistisk genom att lägga ner AF, FSK, Soc och alla andra som hanterar bidrag. Om vi dessutom har platt skatt och tar bort alla undantag, avdrag och annat krångel så kan vi skära ner Skatteverket till en liten bråkdel av idag. Om skattereglerna är så enkla att vem som helst kan ha dem i huvudet (”X% på all inkomst oavsett typ och mängd, punkt.”) och slutar att göra skillnad på A- och F-skattsedel så att vem som helst kan tjäna pengar efter behov och förmåga när andan faller på och möjlighet uppstår så har vi löst både fattigdom och arbetslöshet.

  Kommentar av Per — 28 augusti 2014 @ 22:23

 2. Det finns faktiskt ingen anledning att inte ge den till alla Christian, vad man gör helt enkelt är att man höjer skatterna med lika mycket så blir slutresultatet desamma, dvs de med 17 500kr i inkomst får betala 8 300kr mer i skatt än de gör idag samtidigt som de får ut 8 300kr i basinkomst.

  Detta kan tyckas onödigt men det är viktigt, dels för att kunna kalla det basinkomst, men framförallt för att ta bort prövningen av en individs rätt till pengar, för med alla prövningar medföljer det ärenden och tjänstemän och med tjänstemän medföljer fel i form av den mänskliga faktorn. För att en basinkomst ska vara en trygghet får det inte finns något som får individen att oroa sig över ifall denne kommer få några pengar denna månad eller inte utan det ska vara en självklarhet,

  Kommentar av Michael — 29 augusti 2014 @ 0:18

 3. @Michael och Per,

  Läs mitt blogginlägg Basinkomst och negativ inkomstskatt är samma sak.

  Rent matematiskt kan man, om man vill, uttrycka basinkomsten som att ”alla får 100.000 om året av staten, samtidigt som de flesta får skatten höjd med 100.000”.

  Men jag ser inga pedagogiska fördelar med det. Tvärtom, man får i så fall en massa människor som säger ”basinkomst är uppenbart orimligt, titta, man måste ju höja skatten med 1000 miljarder (eller 500 miljarder för den som bara räknar på folk i arbetsför ålder)”.

  Det blir bara förvirrande, och det är helt missvisande, för det är ju inte sant att det ska delas ut nya friska pengar även till alla som har jobb. Vi ska ju som sagt inte invadera Norge och stjäla oljefonden. 🙂

  Sedan gör ni bägge felet att ni överskattar hur mycket administrationen av bidragen kostar jämfört med bidragen själva. Jag presenterade siffrorna för de tre systemen Arbetsförmedling, CSN och Försäkringskassan i mitt blogginlägg Basinkomst: Dagens kostnader för a-kassa, försäkringskassa och studiemedel.

  De tre systemen delar tillsammans ut 288 miljarder i bidrag, och har tillsammans en administrationskostnad på 17,7 miljarder. I procent räknat kostar administrationen alltså ungefär 6% av de utbetalda bidragen (17,7 delat med 288).

  Visst, 6% i kostnad för bidragsadministrationen är en hel del pengar, men det är inte sådär jätteavgörande för om beräkningen går ihop eller inte. Man kan spara pengar genom att ha enklare regler, men hur mycket byråkrati man än lyckas ta bort kan det aldrig finanasiera mer än 6% av dagens utbetalda bidrag.

  Kommentar av Christian Engström — 29 augusti 2014 @ 7:33

 4. Christian, i och med att du lägger ner a-kassan, betyder det att arbetslöshetsersättningen alltid är 8’300 i manaden? Skulle inte det innebära en mycket kraftig minskning av a-kassan för vissa? Eller är det nat jag inte förstar i sammanhanget?

  Kommentar av Kung CG — 29 augusti 2014 @ 8:10

 5. Innebörden är då att de som idag tjänar 17 500 i månaden helt enkelt kan sluta jobba och få samma ekonomi? Hur ska man kunna motivera folk att jobba under dessa premisser?

  Skulle basinkomsten vara pensionsgrundande?

  Det här är dödfött, inte ens kommunisterna (de andra…) driver förslag om basinkomst/medborgarlön längre. Om det skulle bli verklighet, vilket det givetvis aldrig kommer att bli, ja då återstår bara att vi som vill bidra till samhällets inkomster med hårt arbete, innovationer, samhällsansvar osv, ja vi får flytta till ett annat land. Jag betalar gärna skatt om det går till gamla och sjuka och de som trots stora ansträngningar inte lyckas få ett jobb på kort sikt. Men att jobba hårt även för fullt arbetsföra parasiter som självvalt kan välja soffan om man inte ”orkar” dra sig till jobbet och bidra till samhället, nej, aldrig i helvete.

  Kommentar av nejtillpirater — 29 augusti 2014 @ 8:37

 6. Säger nejtillpirater, som tycker det är viktigt att man ska få lov att sitta i soffan och ta obegränsat betalt för gratiskopior eller ”licenser” på gamla bedrifter.

  Kommentar av gurrfield — 29 augusti 2014 @ 9:23

 7. @Nejtillpirater

  ”Det här är dödfött, inte ens kommunisterna (de andra…) driver förslag om basinkomst/medborgarlön längre.”

  Inte så svårt att förstå med tanke på att GMI (Guaranteed Minimum income) är ett förslag som har kommit från högersidan, inte vänstern. Utgångspunkten är att varje medborgare äger en del av landet och därmed får sin medborgarlön som en avkastning.

  Vänstern vill inte ta i medborgarlön med tång för att det går tvärt emot principen att en centralstat äger landet och delar ut villkorade bidrag.

  ”Men att jobba hårt även för fullt arbetsföra parasiter som självvalt kan välja soffan om man inte ”orkar” dra sig till jobbet och bidra till samhället, nej, aldrig i helvete.”

  Det är å andra sidan exakt det du gör med det nuvarande systemet.

  För all del, det innebär att en mängd tjänstemän uppbär lön för att uppfinna vuxendagis som arbetslösa kan tvingas till så att det ser ut som att en åtgärd utförts. Får det verkligen dig att känna dig bättre?

  Nuvarande system gör exakt samma som en medborgarlön förutom att det försvinner 6% samt att det aktivt hindrar de medborgare i akut behov av reformering från att faktiskt söka jobb och självutveckla. Vill du här vara konsekvent med dina uttalanden får du nog gå steget vidare och proklamera den totala avvecklingen av alla former av bidrag på ett sätt inte ens USA någonsin haft sedan 1800-talet.

  Du skjöt från höften igen och träffade som vanligt din egen fot. Varför är jag inte förvånad…

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 29 augusti 2014 @ 9:26

 8. nejtillpirater: För det första har du fel. Om du skulle ha 17.5 i bruttolön skulle du få ut ca 14, men då hade du betalat av din medborgarlön och från 17.5 och uppåt får du då betydligt lägre skatt.

  Men framför allt: Upplevs det som att man inte har någon frihet så spelar ingenting annat någon roll längre. I slutändan inte ens det egna livet eller närstående. Hälsan för de som blir arbetslösa eller sjuka så de inte kan arbeta måste vara ruskigt dålig idag. Oroa sig om man fyllt i alla blanketter rätt, undrar om jag uppfyller alla krav för att få bidrag. O.s.v.. Men dem skiter väl du i, va?

  Kommentar av gurrfield — 29 augusti 2014 @ 9:38

 9. Bidrag ska vara till de som har verkliga behov och som inte kan försörja sig själva p.g.a. ålder, sjukdom, under utbildning, låg inkomst osv. Bidrag skall inte utgå till fullt arbetsföra personer som själva valt att inte bidra till samhället utan att bara parasitera på samhället. Bidrag skall ses som en räddning i en utsatt situation som inte är självvald, inte en möjlighet till livslång försörjning för de som inte har lust att gå till jobbet.

  Det finns givetvis ineffektivitet i alla bidragssystem men dagens system utgår från att ge bidrag till de som har behoven, inte för självvalda parasiter. Detta är en fundamental skillnad oavsett om det finns resultatmässiga skillnader för de som idag får bidrag med dagens system kontra det föreslagna. Den stora skillnaden blir i framtiden, där de som inte orkar, har lust, tycker att ”men andra kan väl jobba” och sitter hemma och spelar tv-spel eller annat fast de är fullt arbetsföra. Detta kommer att vara mycket skadligt för arbetsmoralen och viljan att betala skatt. Med tiden kommer ett sådant system innebära att antalet fullt arbetsföra parasiter ökar, dvs skattebördan på de som fortfarande arbetar kommer att öka, deras inkomster kommer att minska liksom lusten att försörja alla dessa parasiter.

  Det är ett dödfött system om det inte åtminstone villkoras med arbetskrav, dvs att för fullt arbetsföra personer är det endast att betrakta som en tillfällig omställningsförsäkring som inte får tas ut under en längre tid. Sen är det också ett problem med de låga ersättningsnivåerna för de som har hög inkomst och blir sjuka, de måste gardera sig med dyra privata försäkringar för att kunna behålla villan osv. Så de som arbetar hårt för att försörja sig själva och en hel massa nya fullt arbetsföra personer, måste ändå betala dyra privata försäkringar, dvs en form av dold beskattning.

  Kommentar av nejtillpirater — 29 augusti 2014 @ 9:49

 10. NTP, det kommer alltid löna sig att jobba.

  Tänk så här. Du är garanterad en basinkomst på x antal kronor, låt oss säga 8 500/månad. Du får dessa pengar oavsett vad du gör. Det är ditt minimum.

  Så fort du får någon form av inkomst, vilken som helst, så äter detta på basinkomsten. Tjänar du 4 000 i månaden så betyder det att du får 4 500 i basinkomst. Tjänar du 6 000 i månaden så får du 2 500 i basinkomst. Tjänar du 8 500 får du noll i basinkomst.

  Efter att basinkomsten är intjänad, då har du skattelättnader som gradvis stegras till full inkomstskatt. Så först kanske du betalar 10% skatt på allt mellan basinkomst och 12 500, 20% på allt mellan 12 500 till 17 500 och full skatt på resten. Du får alltså kanske 14 000 i handen vid 17 500, Varje krona du får in utöver de 8 500 kommer således löna sig oavsett.

  8 500 är ju dock inte så mycket, och jag tror nog att någon form av extra bidragssystem fortfarande behövs för ett antal familjer. Men, enligt denna modell så fungerar basinkomsten som dels en tillväxtstimulerare (folk startar fler nya företag, etc) och dels ett ”grundbeloppsbidrag”, vilket borde förenkla rätt så rejält för de allra, allra flesta…

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 29 augusti 2014 @ 9:49

 11. @gurra

  ”Hälsan för de som blir arbetslösa eller sjuka så de inte kan arbeta måste vara ruskigt dålig idag. Oroa sig om man fyllt i alla blanketter rätt, undrar om jag uppfyller alla krav för att få bidrag. O.s.v.. Men dem skiter väl du i, va?”

  Man kan förenkla bidragssystemet för sjuka och andra som verkligen har behov, utan att införa en livslång försörjningsmöjlighet för självvalda parasiter.

  Kommentar av nejtillpirater — 29 augusti 2014 @ 9:51

 12. @wertigon

  Jag tror tyvärr att det kommer att bli ganska många som nöjer sig med basinkomsten och inte har något som helst incitament för att jobba, dessa personer kommer att bli livslångt utslagna från arbetsmarknaden. De får bo billigt, kanske hemma hos föräldrarna, i kollektiv osv. Sannolikt kommer många att söka sig extrainkomster i form av svartarbete, köra spritbussar, sälja nätdroger osv. snarare än att utföra ett riktigt arbete som ger intäkter till statskassan. De som är fullt arbetsföra skall arbeta, detta är det normala och samhället ska inte stödja något annat för sådana personer. Sen kan man diskutera 6 timmars arbetsdag osv. om det finns utrymme för detta men grunden är att alla arbetsföra skall dela på bördan för samhället utgifter inklusive försörjning av dem och endast dem som INTE är arbetsföra.

  Kommentar av nejtillpirater — 29 augusti 2014 @ 9:58

 13. Ett problem med sådan skatt är att den inte är ”medelbevarande”. Folk kommer kunna säga att de jobbade för 40 tusen första månaden och sen 0 tusen andra månaden och på så vis slippa undan den höjda skatten på andra månadens jobb. (Jämfört med om de faktiskt utfört jobbet lika under båda månaderna och dragit in 20 tusen vardera månad).

  Skattefusk på detta sättet är ju visserligen utbrett redan idag. Då man som fattig student ser till att fördela sina inkomster jämt över åren så man maximerar sitt skatteavdrag exempelvis. Det brukar såvitt jag förstår arbetsgivare ej ha något emot. Så effekterna borde inte bli värre än i dagsläget… (?)

  Visserligen får man väl krasst räkna med att folk ”fuskar” oavsett hur systemet ser ut… Eller så kan man tänka sig något slags system med ”minne”, som en integral över hur pass mycket upplupen medborgarlön som man ej betalt ikapp? Ett sånt system skulle bli krångligare, men det skulle åtminstone inte gå att ”fuska” på samma sätt genom att lura medlen.

  Sen kan man tänka sig något slags moms-system som siktar på att maximera entropi för epsilon av varje överföring. Men det skulle bli opraktiskt för alla former av oelektroniska överföringar. Skulle ju inte gå att kontrollera med cash, men med cash kan ju inte övriga skatter kontrolleras så lätt heller så det är åtminstone samma problem i nuvarande systemet.

  Kommentar av gurrfield — 29 augusti 2014 @ 10:09

 14. NTP, det är ok att fullt friska och arbetsföra människor tar bidrag. Det kommer nämligen fortfarande finnas stora incentiv att tjäna mer pengar.

  Dagens bidragssystem fungerar inte. Det är totalt orimligt att man tvingas till ett vuxendagis istället för att man tillåts kompetensutbilda sig, ex. En skogshuggare som har förlorat ena benet kan ju utan problem omskola sig till administratör, visst? Och det är främst det som den här reformen vill åt. Ett slut på vuxendagiset.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 29 augusti 2014 @ 10:10

 15. nejtillpirater skriver : ”Man kan förenkla bidragssystemet för sjuka och andra som verkligen har behov, utan att införa en livslång försörjningsmöjlighet för självvalda parasiter.”

  Nej det kan man faktiskt inte. Inte utan att du ger en annan människa makt att bestämma vem som ”verkligen har behov”. I nuvarande systemet är det tydligen så att cancersjuka inte ens har ”tillräckligt stort behov”. Verkar det systemet funka bra tycker du..?

  Att en annan människa får maktmedel över så utsatta individer som svårt sjuka är rent ut sagt perverst. Skulle vara drömpositionen för nån sadistisk jävel att hamna i maktposition att få makt att neka svårt sjuka personer ersättning. Kanske du skulle söka jobb där..?

  Kommentar av gurrfield — 29 augusti 2014 @ 10:14

 16. Jag vill lyfta vad Per & Michael säger. Man tenderar att glömma arbetsgivaravgifterna och med dem inkomstbortfallsprincipen.

  I prövningen ingår inte bara administrationen – där ingår att transfereringarna ska fördelas enligt inkomstbortfallsprincipen, de ska fördelas i enlighet med hur folk gjort sig ”förtjänta” av dem, dvs enligt vad man haft för inkomster tidigare.
  Har man haft en hög lön, och har fått sig ett intyg på att man är ”sjuk på riktigt” så är man prövad och godtagen till att få ut ett högt belopp i transfereringsinkomst.

  Cornucopia räknar med att om man avskaffar denna prövning och bara automatiskt delar ut samma pott jämnt fördelat till alla, så räcker det till 6678kr/mån.
  Nu går väl inte hela/alla arbetsgivaravgifter till att betala ut transfereringar, en del går till statens utgifter, så Cornu har nog gett lite för mycket där, men några tusen i månaden blir det omedelbart som kan gå till lika medborgarlön åt alla om man avskaffar inkomstbortfallsprincipens prövning.

  Man kan klicka på mig så finner man lite mer om dylikt – (en web-sida under uppbyggnad)

  Men detta är ju en enorm politisk strid som knappt ännu fnns på kartan. (Centerpartiet t ex har visserligen en tradition att stå för grundtrygghet istället för inkmstbortfalls-/standard-trygghet. Centerstudenter har gett ut en fin antologi betitlad ”grundtrygghetssytemet”.)
  Christians modell går inte så långt, är därför politiskt realistisk men har väldigt lite svängrum att ge något extra – egentligen bara det som kan inbesparas på delar av administrationen.
  Om man utgår från att man inte kan röra vid inkomstbortfallsprincipen är väl Christians angreppssätt riktigt.

  Kommentar av subsistens — 29 augusti 2014 @ 10:28

 17. Tack till Monastery, Gurrfield och Wertigon…. 😀

  Jag tycker att NejTP kan verkställa sitt hot redan nu och flytta utomlands så kan han få fortsätta rasa och jobba hårt och göra rätt för sig, och vi andra kan få fortsätta lata oss med det vi håller på med här.

  Kommentar av subsistens — 29 augusti 2014 @ 10:37

 18. Angående soffliggare…

  För det första är inte 8500 speciellt mycket, jag tror inte en stor andel av befolkningen kommer att vilja leva på enbart detta livet genom. Jag tror inte ens att en vidare store andel vill gå och slå dank hela livet alldeles oavsett.

  För det andra blir systemet självreglerande. Basinkomstens storlek bör inte vara fix utan måste baseras på skatteintäkterna, det är ganska elementärt om systemet ska vara hållbart. Det ger dubbel effekt. Ju färre som arbetar desto mindre bli basinkomsten. Samtidigt går priserna för varor och tjänster upp eftersom utbudet minskar. Basal marknadsekonomi. Incitamenten att arbeta ökar därigenom ju färre som arbetar, och man kommer att hitta en jämviktspunkt där varje person har möjlighet att arbeta så mycket eller lite man anser sig behöva baserat på vilken materiell standard man vill uppnå.

  Angående att man tar bort a-kassan. Här anser jag att det är bäst att säga rakt ut att så blir det. Vid arbetslöshet blir inkomsten från staten basinkomst, någon inkomstbortfallsprincip finns inte längre. Den delen kan lika väl skötas av privata aktörer genom försäkringar. Många fackförbund har redan sådana försäkringar i och med att a-kassans tak ligger mycket långt under inkomsten för många yrkeskategorier. Så egentligen blir det ingen större revolution.

  För övrigt håller jag med de som poängterar att det är bättre att basinkomsten betalas ut till alla. Det blir principiellt en annan sak om storleken på basinkomst beror på arbetsinkomsten och blir dessutom besvärligt eftersom det då måste regleras varje månad för människor med varierande inkomst om basinkomsten ska fungera som det golv det är tänkt.

  Kommentar av Fredrik X — 29 augusti 2014 @ 10:47

 19. Och den grundläggande pirataspekten har ingen nämnt: med basinkomst istf behovsprövade bidrag så behöver man inte redogöra för sin situation för någon. Mer privatliv helt enkelt.

  Kommentar av Werner — 29 augusti 2014 @ 12:02

 20. @13 Gurrfield – stycke 1:

  Kommer man förbi genom att avskaffa det ändå i vilket fall som helst föråldrade begreppet månadslön och ersätta det med veckolön, daglön eller kanske t.o.m timlön dygnet runt, året runt. I dagens datoriserade samhälle är månadslönen en föråldrad konstruktion som mest upprätthålles för att skatteverkets körningar skall matcha den månadsvisa indrivningen av moms från företagare. Tänk på företag som Cisco m.fl som säger att de kan bryta räkenskapsåret när som helst, de kan plocka ut årsredovisning när som helst, behöver inte invänta månadsskiften eller årsskiften. Låt svenska företag redovisa på samma sätt så kan medborgarlönen betalas ut motsvarande; 100000/365 = 275 kronor per dygn (lätt avrundat) dagen efter till den som inte fick någon lön på sitt medborgarkonto dagen före (och kommer det in försenad uppgift senare så får man stå över medborgarlönen en dag motsvarande. Ett jämnt flöde per dag/dygn är att föredra plus att man då också kommer förbi ”problemet” med ”röda” dagar, alla 365 dagar kan vara lika mycket värda, huruvida du som privatperson anser annorlunda om t.ex annandag påsk, nationaldagen eller international pirate day blir då din egen business (förmodligen kommer det fortfarande att löna sig BRA att stå till arbetsmarknadens förfogande på just ”röda” dagar, men det är ju i så fall bara bra för systemet, bara ytterligare en poäng som styrker att det fortfarande i stor utsträckning kommer att löna sig bättre att jobba på riktigt än att välja backupsystemet basinkomst.

  Kommentar av Peter Andersson — 29 augusti 2014 @ 17:05

 21. @gurra

  ”vI nuvarande systemet är det tydligen så att cancersjuka inte ens har ”tillräckligt stort behov”. Verkar det systemet funka bra tycker du..?”

  Om redan dagens system har svårt att finansiera fullgod sjukvård till cancersjuka m.m., hur ska ett system som uppmuntrar till att inte arbeta för lata personer lösa uppgiften bättre?

  Kommentar av nejtillpirater — 29 augusti 2014 @ 18:28

 22. PP hade 0.65% i senaste riksdagsvalet. Med stöd av utspelen kring basinkomst, kopimismen och snuset så är min bedömning att ett bra val 2014 kan ge max 0.2%

  Kommentar av nejtillpirater — 29 augusti 2014 @ 19:48

 23. nejtillpirater: felaktig slutsats. Det är inget som säger att ”dagens system” har svårt att finansiera fullgod sjukvård. Det vi vet är att de som administrerar antingen frivilligt eller ofrivilligt säger åt folk att de kan arbeta även om de har läkarintyg att de är allvarligt sjuka. Det kan mycket väl vara fel i systemet som har sådana regler som säger åt personalen att göra sådana bedömningar. Eller så får de lita till sitt eget omdöme och ändå väljer att göra sådana bedömningar, vilket i så fall knappast är bättre.

  Hur kan du vidare påstå att basinkomst är ”ett system som uppmuntrar till att inte arbeta”. Skulle du vara glad och nöjd på 8-8.5 tusen i månaden? Skulle du kunna köpa allt du ville ha? Jag tror nog inte riktigt det va. Det finns alltid anledningar att arbeta. Om de så är sociala eller ekonomiska eller rent av brist på stimulans / uttråkning. Hur många av de du känner skulle nöja sig med 8 tusen i månaden? Senaste iPhone, bil, semester. Allt sånt kan du ju bara glömma om du ska klara dig på en basinkomst.

  Kommentar av gurrfield — 29 augusti 2014 @ 19:51

 24. Someone can create SocialCoin, the currency which gives 1000 units per month to every person in the world, and if enough people like the idea and start accepting it, the world now has a citizen’s dividend program, with no centralized funding required.
  http://bitcoinmagazine.com/9435/markets-institutions-currencies-new-method-social-incentivization/

  Kommentar av unohansson — 29 augusti 2014 @ 22:32

 25. Jag skulle gärna se att dagens bidrags- och transfereringssystem ersattes av någon form av grundtrygghetssystem, som ger en viss basinkomst – säg 8000-9000 eller något i den stilen, åt alla som är sjuka eller arbetslösa. Till skillnad från en ren medborgarlön, tycker jag man kan utesluta dem som väljer att inte arbeta från systemet. Sedan är var och en fri att själv lägga undan pengar eller teckna privata försäkringar för sämre tider.

  Dagens system skapar oerhört mycket administration. När det gäller ett behovsprövat bidrag som försörjingsstödet har det dessutom konsekvensen att det bestraffar folk som arbetat och levt sparsamt. (Dessa blir utan bidrag, medan de som supit eller knarkat upp alla sina tillgångar kan knalla ner till socialkontotet och hämta ut sina pengar. Det är intressant att notera att tankar om en bastrygghet eller grundtrygghet faktiskt inte är främmande från politiskt högerhåll – inte minst med tanke på marginaleffekterna i dagens system.

  Kommentar av Kenneth Nyman — 30 augusti 2014 @ 19:02

 26. @Kenneth Nyman

  Ditt förslag bygger ju fortfarande på behovsprövning. Vi måste fortfarande ha försäkringskassans läkare som bedömer om du är sjuk, eller arbetsförmedlingen som bedömer om du är tillräckligt aktiv för att kunna kalla dig arbetssökande, och inte självvalt arbetsfri. Den enda skillnaden från dagens system blir ju att bidraget inte följer inkomstbortfallsprincipen, utan är detsamma oavsett eventuell tidigare inkomst. Ett sådant system är i mitt tycke bara en ännu sämre variant av det vi har idag.

  Kommentar av Fredrik X — 30 augusti 2014 @ 23:04

 27. Håller med Fredrik X där. Uppenbarligen fungerar inte behovsprövningen om till och med cancersjuka hamnar utanför systemet och pushas till att arbeta, vilket rapporterats åtminstone några gånger i media sen förra valet. Det finns gott om incitament att lägga ner sig och jobba. Unga idag vill ha råd med lyxkonsumtion (det har ju unga alltid viljat i alla tider?!) och föräldrar vill definitivt inte att deras barn ska vara ”fattigbarn”. En grundinkomst på 8000-9000 per månad kan inte särskilt många friska och arbetsföra individer bli nöjda på. Men sjuka eller tillfälligt arbetslösa slipper åtminstone få sömnbrist pga oro att inte ha mat för dagen eller tak över huvudet.

  Kommentar av gurrfield — 1 september 2014 @ 18:10

 28. Ja, Kenneth. Vad du säger är helt i linje med vad jag pläderar för i ”Substans” som den finner som på mig klickar.

  Men ”utesluta dem som väljer att inte arbeta” tycker jag, som Fred och Gurr, var synd att du behövde ha med. Vad du säger är egentligen ”utesluta dem som väljer att inte ta betalt för vad de gör.” Kan du säga att var och en som inte har anställning och har en lön inte arbetar, så att arbeta=att begära en lön?
  Det innebär då: Man ska bara ger medborgarlön åt den som är testad och bevisad att han… avser att begära lön för vad arbete han än tänker göra.

  Kommentar av subsistens — 2 september 2014 @ 7:19

 29. Christan, du besvarade aldrig argumenet om den mänskliga faktorn. Är inte att säkerställa att alla verkligen får de pengar de behöver för att överleva genom att ta bort alla möjligheter för en tjänsteman att göra fel någonstans ett argument nog för att betala ut den till alla och höja skatterna. Vi är ju båda överens om att det ekonomiska resultatet av negativ inkomstskatt och basinkomst är densamma, men tryggheten finns bara där ifall pengarna man får är ovillkorade och inte beroende på vilka uppgifter som kommit in till staten.

  Kommentar av Michael — 2 september 2014 @ 23:16

 30. @Nejtillpirater

  ”Man kan förenkla bidragssystemet för sjuka och andra som verkligen har behov, utan att införa en livslång försörjningsmöjlighet för självvalda parasiter.”

  Du menar det man konsekvent har misslyckats med ända sedan bidragssystemet startade? Gör man reglerna enklare garanterar man ökat bidragsfusk. Då är vi där på 5% extra svinn igen. Gör man det svårare som vi har det idag så sitter vi fortfarande med 1-2% svinn på grund av fusk, cancersjuka som utförsäkras för att de inte har orken att driva sina diverse rättfärdiganden, och en 6-7% ytterligare svinn i administrativ avgift.

  Medans basinkomsten för det första som CE beskriver den gör sig av med majoriteten av allt svinn samtidigt som den blir långt säkrare då det bara är att gå efter skattelängden.

  Nejtillpirater, om du har en mirakelmetod som möjliggör att man förenklar det nuvarande systemet utan att återuppbygga socialdemokraternas ofantliga sektor från 70-talet så är jag säker på att du har en garanterad plats som minister i vilken regering som helst. Det man får konstatera är – återigen – att du inte gärna kan ange önsketänkande och fria fantasier som ett relevant argument. Taget de senaste tjugo åren får vi konstatera att bidragssystemet antingen blir uselt på ett sätt eller onödvändigt dyrt.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 5 september 2014 @ 12:02

 31. Det är klart att det går att förenkla nuvarande bidragssystem, varför skulle inte det gå?

  Med basinkomsten utan krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande om man är arbetsför så kommer ett enormt svinn uppstå i den änden istället. Sen är det ju så att det som kallas svinn i dagens system till stor del utgörs av arbetstillfällen, dvs. basinkomsten medför också arbetslöshet för många som idag jobbar med dessa system. Jag säger inte att ineffektivitet är bra, det går alltid att effektivisera, dock finns det alltid en brytpunkt mellan för mycket effektivisering och att personer istället felbehandlas eller att man får långa köer. Men att fullt arbetsföra ska kunna gå och dra på de arbetandes bekostnad är inte acceptabelt.

  Välfärden bygger på att det kommer in pengar, då måste så många som möjligt bidra och betala skatt. Det duger inte att frivilligt välja utanförskap för att man inte ids gå till arbetet och sen låta andra försörja. Det kommer aldrig gå att få brett stöd för detta, idén är dödfödd, lika dödfödd som Falkvinges idé om att legalisera barnporrinnehav. Lärde man sig inget av detta? Nu spelar det ju ingen roll då PP är kört men om man ska kunna åstadkomma något måste man ju in i ett parlament. Driver man frågan om basinkomst så är man uppenbarligen inte intresserad av att sitta i ett parlament utan driver bara dödfödd ideologi utan verklighetsförankring.

  Kommentar av nejtillpirater — 7 september 2014 @ 10:06


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: