Christian Engström, Pirat

19 juli 2014

Piratpartiets ideologi — Frihetlig humanism i informationsåldern

Filed under: political ideology — Christian Engström @ 13:43

Frihetlig humanism i informationsåldern.

Så tycker jag man kan sammanfatta piratideologin i några få ord. Jag ska förklara hur jag ser det.

Frihetlig…
Piratideologins främsta kännetecken är att den ligger lång ut åt det frihetliga hållet på skalan frihetlig-auktoritär i den politiska kompassen. Det har alla pirater jag någonsin hört prata om frihet varit helt överens om. Och pirater är väldigt förtjusta i att prata om frihet, så under de tio år som gått sedan jag själv började som nätfrihetsaktivist har det blivit många pirater som jag hört säga samma sak.

Nej till storebrorsstaten och övervakningssamhället är vårt mest fundamentala krav för att bevara det fria och öppna samhället. Just nu är alla vi medborgare under attack från våra egna västerländska regeringars spiontjänster. Vi måste vända den utvecklingen innan det är för sent.

Men vår vision av frihet går längre än att bara säga nej till det totalitära övervakningssamhället. Tack vare internet har vi kunnat se många strålande exempel på hur frihet leder till mångfald, och hur mångfald leder till kvalitet. Permissionless innovation är den princip som skapade internet, och som har låtit miljontals stora och små projekt och verksamheter blomma upp på och tack vare nätet.

Med mer frihet och färre begränsande regler kan vi släppa fram den kreativa kraften i vårt samhälle på alla områden. Den region i världen som först och bäst lyckas få kreativitet och nytänkande att blomma upp kommer bli det här århundradets vinnare.

Individen har friheten att göra vad hen vill så länge det inte inkräktar på andras frihet. Var och en har rätten att bestämma över sin egen kropp. Var och en har rätt att älska vem hen vill. All kärlek är bra kärlek. Var och en har rätt tro på vad hen vill, och bli salig på sin egen tro.

Vi pirater tror att frihet är grunden både för individens möjlighet till lycka och samhällets möjlighet att utvecklas och finna kreativa lösningar på problem.

…humanism…
Humanismen är den grundläggande ideologi som har sina rötter i upplysningstidens tankar, och som har slipats ihop till ett väl beprövat och sammanhållet ramverk för hur ett anständigt samhälle ska se ut. Vi pirater stödjer helhjärtat de principerna, och vill se dem tillämpade i praktiken i vår tid.

Alla människors lika värde och individens frihet är grunden. Alla individers mänskliga fri- och rättigheter ska respekteras både av staten och alla andra. Demokratins grundvalar — yttrandefriheten, rätten att söka information, brevhemligheten — måste värnas. Rättsstatens principer likaså.

Men humanismen betonar också hur viktigt samarbetet mellan oss människor är. För att det ska fungera måste vi till att börja med bete oss anständigt mot varandra. ”Behandla andra som du vill bli behandlad själv” är den gyllene regeln. Vi ska ta hand om varandra, och skapa ett samhälle byggt på omtänksamhet istället för misstänksamhet.

”Assume good faith” är ledordet både för Wikipedia och för allt annat svärmarbete. Vi tror på det goda i människan.

Kulturen spelar en nyckelroll inom både humanismen och piratideologin. Vi ser kulturspridning som någonting positivt både för samhället och individen. Därför vill vi undaröja så många konstgjorda hinder för kulturspridning som möjligt. The Pirate Bay är en del av mänsklighetens gemensamma bibliotek, Alexandria 2.0, som uppstått som ett mirakel genom internet. All kultur bygger på det som tidigare skapats, så genom att släppa kulturen fri kan vi låta mångfalden i hela världens gemensamma kulturarv bli tillgänglig och remixas till nya verk i en evigt levande cirkel.

Vetenskapen som givit oss den moderna världen bygger på öppenhet, och att vetenskapsmän kan både testa och bygga vidare på varandras resultat. ”Genom att stå på jättars axlar har jag kunnat se längre” sa Isaac Newton. Piratrörelsen är mot patent som är monopol på kunskap, och för ett fritt globalt idéutbyte.

Bara genom kunskapsöverföring kan det som idag är tredje världen uppnå en dräglig levnadsstandard utan att naturens begränsningar och jordens resurser överskrids.

Vi pirater tror på det tekniska framåtskridandet, och vi tror på framtiden.

…i informationsåldern
Upplysningstidens idéer må vara över 200 år gamla, men de har aldrig varit mer aktuella än just nu i vår tid.

Internet är det största som har hänt mänskligheten sedan boktryckarkonsten, så det är helt naturligt att det väcker politiska frågor som behöver besvaras. Den nya informationsteknologin har ställt de informationspolitiska frågorna på sin spets.

Vi pirater har fattat att det är här matchen står just nu. Vi ger informationspolitiken den höga prioritet den förtjänar. Det är nu vi väljer väg in i informationssamhället.

All teknologi kan användas till både gott och ont. Internet är bara i sin linda, men vi har redan sett hur det är det mest fantastiska redskap som någonsin skapats för att sprida kultur, kunskap och demokrati, och för att skapa länkar mellan människor över alla kulturella och nationella gränser.

Men samma informationsteknologi kan också användas för att skapa ett övervakningssamhälle värre än vad någon tidigare kunnat föreställa sig.

Vilken väg vi kommer välja avgörs nu.

Vi pirater vill välja den öppna vägen mot framtiden.

29 kommentarer

 1. Jag hoppas innerligen att du får mer makt att sätta agendan i Piratpartiet. Sen Anna Troberg tog partiledarrollen har partiet tyvärr graviterat mer och mer mot Fi:s, MP:s och VP:s hållning i sociala frågor. Detta är ju en allmän rörelse i svensk politik – men man hade hoppats att PP stått med nån slags principfasthet och hållit sig till sina grundfrågor; Reformerad upphovsrätt och patenträtt samt frihet från övervakning.

  Jag tror att efter valet till riksdagen 2014 – då partiet förmodligen kommer få runt 0.25% av rösterna – så måste partiet återgå till sina rötter. Det måste bejaka sin verkliga demografi – dvs unga män med tekniskt intresse. Tyvärr kommer det bli grabbigt – men vafan, grabbar är grabbar och vi har också rätten att höras. Det här betyder inte att partiet måste bli anti-feministiskt – men det betyder att partiet måste sluta fjäska för dom inbitna feministerna – deras politik är välrepresenterad redan och dom kommer nästan uteslutande att rösta på Fi,Mp eller Vp ändå.

  Pp måste även sluta vara så jäkla aktiva på Facebook och Google+, båda dessa plattformar är rent utsagt anti-piratiska. De utgör centralisering av internet och är därför något som går stick i stäv med Pp:s värdegrund; ett fritt internet. (Men Twitter är rätt okej.)

  Den som skrev det här är (var?) en trogen väljare som röstade Pp 2006, 2009, 2010 samt 2014. Förmodligen mister ni hans röst i höst dock.

  Kommentar av T L R B — 19 juli 2014 @ 16:24

 2. Ang. Facebook och centraliserade nätverk – jag är långt ifrån ett fan av dem, men hur förväntar du dig att ett parti kan prata sin politik på ställen där väljarna INTE är?

  PPs främsta uppgift är att informera om sin politik till sina väljare. Väljarna finns på FB och G+, så alltså bör man använda dessa plattformar tills väljarna slutar vara på dessa plattformar. Vill du se en förändring där skapa en decentraliserad facebookdödare helt enkelt. 🙂

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 19 juli 2014 @ 20:12

 3. Jag röstade Pp 2006 2009 2010 och 2014 och kommer definitivt fortsätta rösta Pp tills upphovsrätten och patenträtten är reformerad, om det sen blir vår förtjänst eller ngt annat parti som gör det i framtiden. Dock måste jag instämma i mycket av det som TLRB skriver. Det är trist hur Pp dragits ”vänsterut” istället för att hålla sig kvar vid sin kärna: frihet (på nätet).

  Centraliserade sociala medier på nätet har kapacitet att vara långt mer manipulativa än massmedierna och traditionell reklam någonsin var, så framtiden ser dyster ut – om vi nu inte förmår g eller fb att börja tycka om Pp-politik. Den som kan styra din syn på din bekantskapskrets har enorm makt över dig, speciellt förstås så länge du är omedveten om det. Men man kan ändå inte värja sig helt även om man blir medveten om det.

  Kommentar av gurrfield — 19 juli 2014 @ 20:13

 4. Per: Jag tror det är bättre att nå ut i verkligheten och prata med folk där ingen mellanhand kan förvanska kommunikationen. Förlitar man sig på en central budbärare med budskapet att stoppa centralisering.. it’s just not stable!

  Kommentar av gurrfield — 19 juli 2014 @ 20:16

 5. Per: Pps demografiska kärna tar avstånd från företag som Facebook och Google och de lyckas i olika stor utsträckning att minimera sin närvaro i och användandet av deras tjänster. Det är därför ni i Pp förlorar ert credd när ni vistas där i sån stor utsträckning.

  Internet är som bäst när det är en oorganiserad kaotisk mylla av Wiki:s, blogosfärer, specialforum, bildbräden, IRC-nätverk, torrent-sidor och krypterade darknets – allt kryddat med ospårbar Bitcoin finansiering. Istället för Facebook är det ett sånt Internet Pp bör främja och vistas i.

  Kommentar av T L R B — 20 juli 2014 @ 0:42

 6. Det där låter ju bra men det stora problemet är att PP har kapats av den politiskt korrekta extremvänstern (Troberg, Nipe med flera). Även Christian Engström har gjort oroande poserande vänsterutspel, exempelvis använt den radikalfeministiska termen hen samt argumenterat för medborgarlön. Ett annat stort problem är att partiledningen verkar bestå av ett gäng måttligt begåvade personer som saknar den intellektuella kapaciteten för att driva de ganska svåra frågor som är PPs kärna. Falkvinge må vara bombastisk och ha sina egna brister men han framstår som en intellektuell gigant jämfört med den nuvarande partiledningen. Lägg sen till den allvarliga missförhållanden som Amelia tagit upp på sin blogg för ett par veckor sedan.

  Efter att den nuvarande partiledningen tömt partikassan (beviljat sig själva lön) och kört partiet i botten till valet om ett par månader lär råttorna lämna skeppet. Då finns chansen till en nystart av partiet. PP behöver en stark person som ny partiledare samt ett team som gör att det finns folk för att fylla alla luckor efter den nuvarande partiledningen.

  En ny skärpt partiledare som fattar att partiet måste hålla extremvänstern borta. Oscar Swartz är mitt förslag, eller kanske Falkvinge igen. Eller HAX. (Möjligen Amelia men jag har inte sett henne debattera och vet inte riktigt om hon fattar att vänsterposerade bara är bra i TVs morgonsoffor men skrämmer bort PPs demografiska socioekonomiska segment av potentiella kärnväljare.)

  Sen behövs det ändrade stadgar där man avskaffar det vansinniga med anonymt gratis medlemsskap. Hälften av PPs ”medlemmar” är troligen troll från andra partier samt marionetter från IPR-lobbyn, vars enda syfte är att lamslå partiet och se till att odugliga personer väljs till förtroendeuppdrag. Bara en sån sak som att Troberg och hennes klick av ja-sägare beslutate att lägga ner PP-forumet för ett par år sedan. Exakt vad man kan förvänta sig av en maktfullkomlig och rädd ledning som inte vågar möta gräsrötternas kritik och vars dolda agenda är att krossa gräsrötternas engagemang. Antipiratbyrån och CopySwede kunde inte ha gjort det bättre själva.

  PS. Det är svårt att veta om Engströms vänsterutspel beror på att han verkligen tycker det eller om han gjorde dessa för att inte stöta sig med extremvänstern inom partiledningen. Bortsett från misstanken om att Engström skulle fortsätta vänsterspåret om han blev partiledare gillar jag honom.

  Kommentar av Arg Pirat — 20 juli 2014 @ 10:03

 7. Hej. Jag som hör till den skara som varit med och hållit i pennan under partiets politiska utveckling de senaste åren får bara lov att säga: Underbart att vi uppenbarligen är så eniga!

  Det Christian skriver här är precis de grundtankar som genomsyrar det principprogram som togs för ett par år sedan, och som legat som grund för de allra flesta av de ställningstaganden som tagits under breddningsprocessen.

  Om man tror att man kan ha en frihetelig humanism i informationsåldern utan att ta ställning för allas (inklusive invandrares, kvinnors, mörkhyades, homosexuellas, transpersoners och funktionshindrades) lika värde är man nämligen fullständigt ute och cyklar.

  Sedan blir jag så nyfiken på vad alla de i kommentarsfältet som pratar om att partiet vikit av åt vänster egentligen menar med ”vänster”. Var finns krav på omfattande socialiseringar? Planering av ekonomin? Höjda skatter? Kraftigt ökade offentliga utgifter? Mer makt till facket? Menar man på fullt allvar att man är vänster bara för att man då och då får in en debattartikel där man protesterar mot förföljelse och särbehandling av homosexuella?

  Kommentar av Henrik B — 20 juli 2014 @ 15:17

 8. Utmärkt inlägg av Christian. Håller med helt och det är därför jag röstat pirat hittills. Jag upplever inte att partiet svängt av till vänster, möjligen med undantag av Annas twittrande och bloggande som ibland verkar ha med fokus på genus och HBTQ-frågor än PP:s kärnfrågor.

  Kommentar av JohJoh — 20 juli 2014 @ 16:29

 9. Piratpartiet sitter nu i kommunistburen på grund av egen oförmåga (2013-08-26). Länk: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1863&blogg=61272

  Observera. Det fanns en liberal demonstration samma dag. Piratpartiet valde vänstern.

  Som aktiv spion, Agent 007 Minata SAPO, har jag fått fram protokollet: Protokoll för stormöte med Nätverket 4 september och samtidigt är Sveriges främste kremlolog på just Piratpartiet ska jag härmed lägga fram min rapport. Länk (pdf) http://www.tebordet.com/Protokoll_21_aug.pdf

  För att Piratpartiet skall få näring måste partiet få draghjälp av andra. Det kan vara oppositionen i FRA-frågan året 2008. Media i första The Pirate Bay-rättegången. Occupyrörelsen i frågan om ACTA. Men när Piratpartiet agerar ensam på gator och torg tilltalar det bara ett fåtal. Två exempel. Datalagringsdemonstrationen förra året (2012) och i nu i jun (2013) i: Bradley- Snowdendemonstrationen.

  Inför Obamas besök i Stockholm har Piratpartiet, i nuläget, valt att samarbeta med andra organisationer. Och dessa andra organisationer är, ett flertal, kommunistiska, socialistiska och trotskistiska.

  Huvudtema enlig protokollet: Nej till massövervakning, Nej till krigspolitiken, Nej till Nato-samarbete. Som övergripande huvudparoll: Nej till Big Brother Obama.

  Inte ett enda riksdagsparti var representerat på mötet. Bland riksdagspartiernas ungdomsförbund endast Ung Vänster.

  På mötet hittas kända kommunister: Eva Björklund och Dror Feiler. Sveriges Fredsråd: Olof Buckard. Representant från Kommunistiska Partiet och Socialistiska Partiet. Trotskistiska Rättvisepartiet Socialisterna.

  Och som grädde på moset. I Facebookgruppen: Kommunisternas Grand Old Man. Jan Myrdal.

  Vad säger Piratpartiets missionerande grundare, Rick Falkvinge. Vad säger tjänstemannen Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson. Och vad säger Pirate MEP Christian Engström. Det blir mitt nästa uppdrag i SAPO.

  Men Ulf Bjereld(S) är nog glad ty han hävdar att Piratpartiets politik är marxistisk!

  Kommentar av Tommy Rådberg — 20 juli 2014 @ 17:25

 10. En kamp för ett fritt internet betyder inte att piratpartiet måste vara ”frihetligt” (ett uttryck som jag har svårt för). Ett fritt internet betyder att människor som arbetar med att sälja ”internet” på den gemensamma marknaden måste underkasta sig nätneutralitetsregler och krav på att upprätthålla sina kunders personliga integritet till exempel genom att garantera en viss nivå på anonym tillgång. Det betyder även att privata säkerhetsorganisationer kommer ha alla möjligheter att fortsätta med att kartlägga människors vanor och preferenser. Enda skillnaden är att vi kräver att staten är på medborgarnas sida och inte går enskilda kapitalstarka intressen till mötes genom att använda vår gemensamma infrastruktur emot oss.

  Jag har inga problem med ”humanism” egentligen, men som utgångsläge i en modern debatt känns det hyfsat uddlöst- och ibland väldigt förvirrande, eftersom en del praktiska lagar, med stor folklig backning, inte alls verkar sätt individuell frihet och lika värde först. Möjligen för att humanism inte helt korrekt går att reducera till frågan om individens frihet och människors lika värde.

  Piratpartiet började med ett perspektiv som vilade på tre pelare: Värnande om den gemensamma kulturen, fri och tillgänglig kunskap och byggande av personlig och kulturell integritet. Det är fler pelare än de flesta partier kan skryta med. Sedan följde ett vilt experimenterande med plattformen och fler pelare las till och drogs bort. Resultatet känns främmande och inte särskilt spännande alls. Jag vill ha tillbaka det ursprungliga, klara, fräcka och häftiga Piratpartiet som jag kunde förstå. Det är inte som att din ståndpunkt är dålig på något sätt, men det känns lite tråkig och beprövad. Vilket annat parti som helst skulle kunna skriva under på ”frihetlig humanism i informationsåldern”.. Socialdemokraterna till exempel; de är ju ”humanisiskt och framtidspartiet”, men ändå är de är _inte_ Piratpartiet.

  Kommentar av Kristofer Pettersson — 20 juli 2014 @ 23:16

 11. Mycket bra formulerat. Tyvärr ser jag allt mindre av sådant här från partiets ledning numera. Det är som Troberg tappat tron på partiets grundläggande politik.

  Kommentar av Jerker Montelius — 21 juli 2014 @ 17:30

 12. Underbar kritik på flera ställen i detta kommentarsfält, jag är visst inte ensam om att tycka att PP spårat ur på många sätt, som T L R B, gurrfield och Arg Pirat skriver!

  Kommentar av Ano Nym — 21 juli 2014 @ 22:06

 13. Gurra, jag hör vad du säger – men så länge det inte finns ett realistiskt alternativ till FB, Twitter och G+ och deras centraliserade modell så är det i den sitsen vi sitter.

  Det bästa vore ett decentraliserat nätverk som standardiserade hela det sociala nätverket, uppbyggt enligt samma struktur som internet, den ursprungliga webben, xmpp och e-posten. Det är vad jag hoppas kommer ut så småningom – men just nu?

  Just nu är det FB/G+/Twitter som gäller, och tills dess att alternativen ens existerar, så måste PP finnas där folket finns – på gator, torg, gallerior, kyrkor och, ja faktiskt, FB.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 22 juli 2014 @ 14:13

 14. Hej Tommy Rådberg, det finns många olika sätt att karaktärisera pirat-ideologin. Det finns ”vänsteraspekter” liksom ”högeraspekter” om man ser rent krasst fördelnings-ekonomiskt på det hela. Personligen lockades jag definitivt mest till frihets-aspekten: Att upphovsrätt och patent är oacceptabla inskränkningar i friheten.

  Vi får laga mat hemma ( lunchlådor t.ex. ) även om resturanger förlorar pengar på det. Vi får städa hemma själva även om städbolag förlorar pengar på det. Vi får (tillochmed) nu för tiden brygga vår egen öl även om nåt proffs-bryggeri förlorar pengar på det – jämfört med om det vore olagligt. Men just vad gäller kopiering är det ett big No-No. Just där så ska specialregler gälla som skyddar etablerade branscher och företag.

  Är de så ”fina” så de minsann ska få ha specialregler när frihet och tolerans för hobby-konkurrens är det som gäller för så många andra branscher och företag?

  Dock finns även såklart ”vänster”-argument för piratpolitik, men vänstersympatisörer åt det auktoritära hållet ( ”kommunister” ) lär inte finna mycket som tilltalar dem utan snarare frihetlig / ”decentraliserad” vänster i sådana fall. Själv är jag troligen någonstans emellan ”mittenpirat” till ”högerpirat” men anser att frihetsaspekterna är långt viktigare än den ekonomiska skalan för att jag skulle rösta vänster eller höger.

  Kommentar av hobbylasagnalgebraist — 22 juli 2014 @ 19:51

 15. Per: Ja i slutändan är en rent decentraliserad struktur för fysiska lagret på internet ett krav för riktig nätfrihet. Men jag är skeptisk. ”Folk i allmänhet” är nog för lata för att värna sin frihet och sitt oberoende. 😦

  Visst vi teknikentusiaster kan bygga våra egna vägar, men om ingen åker på dem gör det ju ingen skillnad…

  Kommentar av gurrfield — 22 juli 2014 @ 19:58

 16. Till hobbylasagnalgebraist. Upphovsrätt handlar om äganderätt. Där kan Vänstern slira då man tar lätt på just äganderätten. Socialdemokraterna (tillsammans med Vänsterpartiet) fick ja från riksdagensl ledamöter att driva genom Lex The Pirate Bay. Det heter parlamentarism. Men frågan ovan gäller om Piratpartiet är höger eller vänster. Jag pekar på en händelse då Piratpartiet valde Vänstern framför Högern under Obama-besöket.

  Kommentar av Tommy Rådberg — 23 juli 2014 @ 6:51

 17. Till Tommy Rådberg:

  Upphovsrätt har inget alls med ”ägande” att göra, utan det handlar istället om ett monopol som gör inskränkningar av (företags-) friheten, äganderätten och flera andra koncept som liberaler brukar värna om.

  Jag köper en skiva med musik på. Jag får då inte göra vad jag vill med skivan – vilket jag fått göra om jag verkligen ”ägt” skivan. Köper jag en soffa så får jag göra vad jag vill med den – jag äger den. Jag äger inte bara ”rätten att sitta i soffan” – jag får exempelvis låta mina vänner sitta i den om jag vill – utan att behöva fråga tillverkaren om extra ”sittlicenser”.

  Sen försöker du med ”guilt by association”. Bara för att vänsterpartiet klagade på samma plats och tidpunkt betyder inte det att de hade samma åsikter eller mål som de pirater som var på plats.

  Kommentar av gurrfield — 23 juli 2014 @ 10:12

 18. Om en kompis sover över i soffan behöver jag inte betala licens eller skadestånd åt hotellnäringen heller.

  Om jag steker pannkakor med min stekpanna behöver jag inte betala kopieringsavgift till resturangbranschen. Även om de såklart förlorar pengar på att jag får lov att göra min egen mat. Inte ens ”kasettavgift” på stekpannan får de!

  Åker jag bil med polare ist för ta taxi så behöver jag inte betala skadestånd till taxibolagen. Även om de såklart förlorar pengar på vår frihet att välja hobbyalternativ.

  Men om jag hobbykopierar, då ska jag minsann bestraffas. Varför?

  Sett i det ljuset har upphovsrätt 0 och inget med ägande att göra utan det är ett förtryck av hobby-konkurrens-alternativ vad gäller informationsdistribution.

  Kommentar av gurrfield — 23 juli 2014 @ 10:32

 19. Om jag komponerar en låt äger jag låten. Om ett skivbolag använder låten i en skivinspelning får jag betalt och skivbolaget äger skivans innehåll. Äganderätt. Och parlamentet har stiftat lagar i detta fall Lex The Pirate Bay. Elementärt. Piratpartiet, Pajaspartiet, förökte ändra på detta 2006 – sex promille. 2010 sex promille. Målet för 2014 1 procent. Och för detta ruinerar tre personer i Piratpartiets ledning just nu partikassan och satsar på Katter i valkampanjen. Pajaseri.

  Kommentar av Tommy Rådberg — 23 juli 2014 @ 11:06

 20. Tommy, nej, du äger inte en låt. Lika lite som du kan äga en skog, äger du en låt.

  Däremot har du en ensamrätt (aka monopol) på att bl.a. framställa kopior och framföra låten. Precis som du har ensamrätt på att bruka skogen här i Sverige, men du har inte ensamrätt på att gå och plocka svamp eller lingon i skogen. Trots att kantareller kan sälja för uppemot 100 kr hektot.

  Det blir ju såklart dubbelt komplicerat av att det egentligen inte är upphovsrätten här i Sverige som reglerar skivinspelningar, utan de s.k. närstående rättigheterna. Så att PP vill ”reformera upphovsrätten” är egentligen felaktigt, då vi vill reformera hur de närstående rättigheterna fungerar. Idag fungerar de nämligen uruselt.

  För att förstå vad Piratpartiet egentligen vill med upphovsrätten, måste man förstå att PP vill se en upphovsrätt där upphovsmannen har rätt till:

  1. Erkännande som upphovsman av ett verk (e.g. Plagiatskydd)
  2. Sitt goda rykte (e.g. rätten att slippa se sina verk användas på ett sätt som kan skada upphovsmannens rykte, ex. i Nazistpropaganda)
  3. Skydd mot rovdrift

  Vad vill vi ändra på då? Jo det är ju den tredje punkten. Vi i Piratpartiet vill se att de närstående rättigheterna fungerar som så att man reglerar intäkter istället för kopior. Du som upphovsman får då ensamrätt på alla intäkter som kan spåras tillbaka till ditt verk. Det är grundprincipen.

  I fallet fildelning betyder ju dock detta att ingen ersättning kan betalas ut – fildelning sker på ickekommersiell basis, utan några intäkter över huvud taget. Men det stärker samtidigt upphovsmannens ställning rätt rejält, då hen numera har ensamrätt på alla intäkter som görs, med eller utan hens medgivande. Finns det pengar att tjäna får du rätt till dem helt enkelt – såvida man inte avtalat annat med upphovsmannen såklart.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 23 juli 2014 @ 12:53

 21. Bevis att upphovsrätt är äganderätt. Rättigheterna till låten, som jag har royaltyintänkter, kan jag sälja under livstid. Skriva ett testamente där rättigheterna till låten ingår. Allt detta finns reglerat i svensk lag. Observera att Lex The Pirate Bay röstade Centerpartiet och Miljöpartiet nej till. Sådan är Parlamentarismen. Riksdagsmajoriteten bestämmer. Apropå Vänsteridéer. Ulf Bjereld (S) ser er som ett Marxistiskt parti. Vi socialdemokrater vill inte lagstifta bort mellanledet (förlaget, skivbolaget). Om jag tolkar inlägget 12:53 rätt skall inte mellanledet ha några rättigheter alls. Som idag att stämma The Pirate Bay-killarna (Cornelis-LP:n Till Sist).

  Kommentar av Tommy Rådberg — 23 juli 2014 @ 13:40

 22. Tommy, låten tillhör folket, inte upphovsmannen. Din ”egendom” är din ensamrätt, inte låten i sig. Upphovsrätt är inte äganderätt, och olovlig kopiering är inte stöld. Så länge du inte kan förstå ens dessa två grundläggande faktum så är det inte värt att diskutera mer med dig.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 23 juli 2014 @ 14:13

 23. Tommy:

  Om upphovsrätt vore äganderätt så kunde vi skippa upphovsrättslagen eftersom skyddet i sådana fall skulle räknas under äganderätten. Eller hur?

  I själva verket är upphovsrätten ett förtryck – en inskränkning i friheten att skapa och distribuera kopior. En lagstiftad ensamrätt ( monopol ) på företagande helt enkelt.

  Staten förbjuder alla utom en elit att bedriva en viss verksamhet. I det avseendet är upphovsrätts-regimen mycket mer likt ”kommunism” än vad piratpolitik är.

  Kommentar av gurrfield — 23 juli 2014 @ 14:21

 24. @Tommy Rådberg

  Det är egentligen rätt skrämmande att se en politiker utan kunskap om det hen förespråkar. Upphovsrätten är tämligen glasklar och det den innebär är en inskränkning i tredje parts äganderätt.

  Köper jag en skiva så äger jag den lagenligt till fullo. Upphovsmannen äger ingenting av den skivan.
  Köper jag en bok så gäller sammalunda.

  Det upphovsrätten gör är att den skriver in ett undantag i äganderätten, nämligen att en rättighetsinnehavare har domvärjo över exemplarframställning. Den svenska upphovsrätten blandar här ihop kopieringsrätten (copyright) med upphovsrätt i sig.

  Lagenligt äger du inte en enda låt som finns på någon annan persons fysiska media. Du äger rätten till exemplarframställning, men det är inte äganderätt utan ett inskrivet undantag.

  Vill du debattera upphovsrätt så rekommenderar jag dig å det starkaste att åtminstonde läsa på om hur den fungerar.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 25 juli 2014 @ 8:41

 25. @Scary #24

  ”Den svenska upphovsrätten blandar här ihop kopieringsrätten (copyright) med upphovsrätt i sig.”

  Den blandar inte ihop något alls. Upphovsrätt är det svenska namnet för Copyright och Copyright omfattar mycket mer än ensamrätten att kopiera. Namnet Copyright är illa valt givet den totala innebörden och dessutom termen lata personer som inte kollar upp fakta utan gissar innebörden enbart baserat på termens namn (som du verkar ha gjort). En kort sammanfattning av innebörden av Copyright från WIPO:

  ”There are two types of rights under copyright: economic rights allow the rights owner to derive financial reward from the use of his works by others; and moral rights are the rights to claim authorship of a work, and the right to oppose changes to the work that could harm the creator’s reputation.

  Most copyright laws state that the author or rights owner has the right to authorize or prevent certain acts in relation to a work. The rights owner of a work can prohibit or authorize:

  its reproduction in various forms, such as printed publication or sound recording;
  its public performance, such as in a play or musical work;
  its recording (“fixation”), for example, in the form of compact discs or DVDs;
  its broadcasting, by radio, cable or satellite;
  its translation into other languages; and
  its adaptation, such as a novel into a film screenplay.”

  http://www.wipo.int/copyright/en/

  ”Vill du debattera upphovsrätt så rekommenderar jag dig å det starkaste att åtminstonde läsa på om hur den fungerar.”

  Först ska du nog å det starkaste ta och läsa på lite själv.

  Kommentar av nejtillpirater — 25 juli 2014 @ 19:38

 26. NTP, du har tjötat dig blå om att pirater har helt fel när vi delar upp Upphovsrätten i en ”ekonomisk” och en ”ideell” upphovsrätt. Sen går du och gör samma sak själv när det passar dina egna intressen.

  Dessutom regleras ju inte detta alls i upphovsrätten utan i de närliggande rättigheterna, något som du också tjötat dig blå om.

  Hur som helst är det helt irrelevant vilken exakt paragraf det råkar vara som får maskinen att skära ihop. Det första steget är att konstatera att lagstiftningen är trasig och i behov av massiv reparation (maskinen gnisslar å det grövsta läcker både olja och hydraulikvätska och har ett stort fett gapande granathål i sig. Och så säger EU-kommissionen ”Det e lugnt, det behövs bara några plåster å lite silvertejp…”. Dafuq?)

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 27 juli 2014 @ 10:37

 27. Ja ensamrätten över exemplarframställning är ju förtrycket som upphovsrätten utgör. De har valt ett ord som för tanken till att någon skulle ha en ”rättighet” att göra något istället för att säga som det är : att alla utom en elit skulle vara förbjudna att göra detsamma. Lagen borde heta ”copyrestrict” eller ”upphovs-privilegiet”.

  Eftersom det faktiskt är ett gammalt dammigt adelsliknande privilegium som ”upphovsrätten” handlar om.

  Kommentar av gurrfield — 28 juli 2014 @ 18:19

 28. […] den obefogat överdrivna användningen av hittepåordet ”hen”, till exempel hos Christian Engström, som annars verkar vara en av de pirater som fortfarande är vettiga, till Anna Trobergs (och […]

  Pingback av Piratpartiet går emot sina egna ideal för att vara HBTQ-konforma | Integritetsnytt — 31 juli 2014 @ 22:36

 29. ”its reproduction in various forms, such as printed publication or sound recording;
  its public performance, such as in a play or musical work;
  its recording (“fixation”), for example, in the form of compact discs or DVDs;
  its broadcasting, by radio, cable or satellite;
  its translation into other languages; and
  its adaptation, such as a novel into a film screenplay.”

  Och rätten att få stå som skaparen av verket faller inte in under en enda av de kriterier du anger. Med andrta ord levererar du själv beviset för att upphovsrätt och kopieringsrätt INTE är samma sak.

  Vilket är tämligen säkerställt även när man betraktar copyright och dess restriktioner. Copyright är dispositiv och kan säljas till tredje part. Paternity right kan inte det.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 11 augusti 2014 @ 20:02


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: