Christian Engström, Pirat

22 maj 2014

Miljöpartiets toppkandidat Isabella Lövin (MP) ljög om Gallo-rapporten och fildelningen

Filed under: Copyright Reform,val — Christian Engström @ 8:03
Se Isabella Lövin (MP) blåljuga om fildelningen från tidskod 23:10

Se Isabella Lövin (MP) blåljuga om fildelningen från tidskod 23:10

Uppdatering: Videon är borttagen från SVT Play, men det relevanta avsnittet finns att titta på här (5 min)

Isabella Lövin är Milöpartiets toppkandidat till EU-parlamentet, och igår blev hon utfrågad i SVT. Hela utfrågningen finns att se på SVT Play.

Med början på tidskod 23:10 får Isabella Lövin frågan om varför hon röstade ja till ”Gallo-rapporten”.

Det var en icke lagstiftande resolution om fildelning som parlamentet antog 2010. Gallo-rapporten krävde hårdare tag mot fildelare, och uppmanade kommissionen få igenom ACTA-avtalet (som också krävde hårdare tag mot fildelare).

Isabella Lövin försöker ljuga sig ur situationen genom att först påstå att Gallo-rapporten skulle ha sagt att fildelning för privat bruk skulle bli lagligt. Men det går inte programledarna i Toppkandidaterna på, för de har läst på.

Det hela utvecklar sig till ett mycket underhållande skolexempel på en politiker som försöker klara sig undan genom att blåljuga, men som blir fullständigt avslöjad i direktsänd teve.

Här är några länkar om du själv vill kontrollera fakta om Gallo-rapporten:

Piratpartiets pressmeddelande när rapporten antogs:
http://press.piratpartiet.se/2010/09/22/eu-parlamentet-gar-vilse-om-fildelning/

Den antagna rapporten på svenska:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0340+0+DOC+XML+V0//SV

Här är några paragrafer ur Gallo-rapporten som på olika sätt ber om hårdare fildelarjakt (med fetstil tillagd av mig på ett par nyckelparagrafer):

A.  Varje intrång i immateriella rättigheter utgör ett verkligt hot, inte bara mot konsumenternas hälsa och säkerhet, utan även mot vår ekonomi och våra samhällen.

R.  EU:s regelverk bör innehålla en möjlighet att vidta åtgärder mot dem som bryter mot upphovsrätten, eftersom de internationella fördragen inte är särskilt lämpade för att ta itu med intrång i immateriella rättigheter.

8.  Europaparlamentet är, mot bakgrund av rättighetsinnehavarnas erfarenheter i vissa av medlemsstaterna, inte lika övertygat som kommissionen om att den nuvarande civilrättsliga ramen för verkställighet i EU är tillräckligt effektiv och samordnad för att den inre marknaden ska kunna fungera väl. Kommissionen påminns om att rapporten om tillämpningen av direktiv 2004/48/EG är avgörande för att styrka de påståenden som den gjort.
9.  Europaparlamentet anser att en möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot personer som gör intrång i immateriella rättigheter bör skapas inom EU:s rättsliga ram, och påminner kommissionen om att rapporten om tillämpningen av direktiv 2004/48/EG är avgörande för att styrka de påståenden som den gjort.

12.  Europaparlamentet delar inte kommissionens uppfattning att huvuddelen av lagstiftningen om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter redan är på plats. Förhandlingarna om direktivet om straffrättsliga påföljder har inte kunna föras i hamn.

25.  Europaparlamentet understryker att den enorma ökningen av otillåten fildelning av upphovsrättsskyddade verk och inspelningar är ett växande problem för den europeiska ekonomin i termer av arbetstillfällen och intäkter för branschen och staten.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att arbetet för att främja förhandlingarna om det multilaterala handelsavtalet om kampen mot varumärkesförfalskning (Acta), som syftar till att systemet för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om immateriella rättigheter mer effektivt ska kunna bekämpa varumärkesförfalskning, fortsätter med full hänsyn till parlamentets ståndpunkt, i synnerhet såsom den uttrycks i dess resolution av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln. Kommissionen uppmanas också att informera parlamentet fullt ut om genomförandet och resultaten av förhandlingarna och att se till att Actabestämmelserna till fullo överensstämmer med gemenskapslagstiftningen om immateriella rättigheter och grundläggande rättigheter.

Se Isabella Lövin (MP) blåljuga om fildelningen

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu. Piratpartiet står för fri fildelning och skyddat privatliv på ett fritt internet. På riktigt.

16 kommentarer

 1. Du får andra politiker att se ut som amatörer!

  Kommentar av Kristofer Pettersson — 22 maj 2014 @ 8:29

 2. Pinsamt. Det går inte att lita på miljöpartister!

  Kommentar av Tobbe — 22 maj 2014 @ 8:31

 3. Wow!!!! Det är sorgligt att Isabella Lövin känner att hon måste ljuga och inte kan vara ärlig med sin egen övertygelse, som uppenbarligen är att icke-kommersiell fildelning är ett otyg som tar brödet ur munnen på kulturskapare. Smärtsamt att se henne försöka låtsas som att det inte ligger till på det viset.
  Vad skönt det måste vara att istället vara en ärlig politiker (en ärlig människa…) som följer en konsekvent linje och en ideologisk övertygelse, eller hur Christian.

  Kommentar av martinst — 22 maj 2014 @ 9:25

 4. Blåljuga? Det är mycket hårda ord.

  Ljuga enligt svensk ordbok/ne.se:

  ”Medvetet framföra osanning vanl. för att vinna ngn fördel”

  Vilka belägg har du för att hon medvetet framförde en osanning för att vinna en fördel?

  Hon kan ha fattat fel, minnas fel osv. Men blåljuga?

  Gallorapporten nämner f.ö. undantaget med privatkopieringen, det kanske var detta hon tänkte på. Eller på det alternativa förslaget från socialisterna om laglig nedladdning för privat bruk och bredbandskatt.

  På söndag kommer slutet för PP, då hjälper inte ens felaktigt/soak light ordval utan då är det godnatt.

  Kommentar av nejtillpirater — 22 maj 2014 @ 9:46

 5. nejtillpirater:

  Det är lätt att med okunskap ifrågasätta kunskap. Men en person som säger sig representera kunskap har inte alternativet att i efterhand försöka häda att jag var visst inte så kunnig som jag försökte göra gällande. Så, tyvärr dina ifrågasättande faller på en punkt. Isabella Lövin påstod sig inte vara dåligt påläst. Bättre lycka nästa gång du anser att din okunskap representerar kunskap.

  Kommentar av Kalle — 22 maj 2014 @ 10:13

 6. @nejtillpirater Nej, det var inget misstag. Isabella Lövin har en historia av motstånd mot upphovsreform. Hennes stöd till Gallo-rapporten var helt konsekvent och i linje med hennes personliga ståndpunkt och problemet uppstår när det inte är förenligt med vare sig Miljöpartiets eller Gröna gruppens linje.

  Men det illustrerar ju en annan viktig pedagogisk poäng nämligen att det händer att ledamöter avviker från partilinjen. Frågan är hur man ska veta när det i så fall inträffar.

  Kommentar av Johan Tjäder — 22 maj 2014 @ 10:46

 7. Jo, dom är duktiga på att rota, dom där. Hon lade för övrigt ner sin röst när ACTA var på gång. Och visst hade det varit bättre om du själv hade gett f:n i att rösta för snusexport mot gröna gruppen — utfrågarna lyckades ju rulla upp ett jobbigt avsnitt på grund av det. ”Så det är viktigare än klimatet?” ”Så du tycker man ska få exportera droger?” Synd med en så liten flopp i ett i övrigt konsekvent beteende. Jag håller på dej och det gör lite ont sånt där….

  Kommentar av onkel_a — 22 maj 2014 @ 11:33

 8. @Nejtillpirater

  ”På söndag kommer slutet för PP, då hjälper inte ens felaktigt/soak light ordval utan då är det godnatt.”

  Det är i stort sett garanterat att runt hundratalet piratpartister ifrån övriga Europa kommer att ta sin plats i EU-parlamentet – detta oavsett hur det går för oss i Sverige det här specifika valet. Och det kallar du godnatt?

  Nej du, NTP, Vi pirater kommer fortsatt finnas kvar, kommer fortsatt att ignorera de löjeväcande lagar som försöker skjuta hål i äganderätten, och kommer fortsatt på europeisk nivå stjälpa samtliga försök från den copyright-kult du tillber så varmt att klamra sig kvar vid makten.

  Men för all del, fortsätt gärna inbilla dig själv att det inte går så bra för piratrörelsen.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 22 maj 2014 @ 14:27

 9. Scary Devil Monastery: hundratalet?! Vad i hela friden kommer den siffran ifrån? Får vi fem så är väl det väldigt bra, som jag ser saken. Att det blir minst 1-2 verkar ju dock ganska spikat, med tanke på Tyskland och deras avskaffning av procentspärr.

  Kommentar av exscape — 22 maj 2014 @ 17:00

 10. @Scary

  ”Det är i stort sett garanterat att runt hundratalet piratpartister ifrån övriga Europa kommer att ta sin plats i EU-parlamentet – detta oavsett hur det går för oss i Sverige det här specifika valet. Och det kallar du godnatt?”

  Hundratalet, dream on.

  Visst, det kan bli så att det kommer in pirater från andra länder men då kommer de ju bara in i en annan fas i utvecklingen, när PP i sin första tappning i Sverige gått i graven. De kommer sannolikt att göra exakt samma resa och det ska bli spännande att se. Det går helt enkelt inte längre att driva en politik baserad på att det ska vara gratis att utnyttja andras verk, dvs en snyltarpolitik. Definitivt inte idag när det kommit så många nya tjänster som folket betalar för och som minskat den otidsenliga piratkopieringen av filer, stenåldersteknik i sammanhanget. Över 800 000 svenska hushåll använder Netflix, en massa andra Spotify, Itunes osv. Nej, det går inte längre att skrämma sig till röster baserat på tillslag mot piratsajter.

  Kommentar av nejtillpirater — 22 maj 2014 @ 18:33

 11. @ntp: Vilken tur, då, att fildelningen inte längre är partiets huvudsakliga fråga. Vad är förresten ditt förslag till hur man stoppar fildelning mellan privatpersoner (t ex via mail, privata FTP-servrar, filöverföring via chattklienter osv)? Eller ska man bara låta det pågå trots att det är ett brott som ibland ger fängelse?

  Kommentar av exscape — 22 maj 2014 @ 18:42

 12. @exscape

  ”Vilken tur, då, att fildelningen inte längre är partiets huvudsakliga fråga.”

  Klart den är, man försöker bara ge sken av något annat. Har du förresten missat alla valaffischer om ”Fri fildelning på ett fritt internet”?

  ”Vad är förresten ditt förslag till hur man stoppar fildelning mellan privatpersoner (t ex via mail, privata FTP-servrar, filöverföring via chattklienter osv)? Eller ska man bara låta det pågå trots att det är ett brott som ibland ger fängelse?”

  Det går inte att stoppa precis alla brott men det går ju att åtgärda en hel del. Mailserver, ftp-server och chattklienter skulle som exempel kunna ha innehållsmatchning liknande den som finns på YouTube. Man får en varning om man försöker föra över en upphovsrättsskyddad fil, detta kan räcka långt. Den kan ju vara laglig om man har ett lagligt inköpt original och använder klienten för laglig privatkopiering, då kan man ju bara se det som en onödig varning eller ett tillfälle för eftertanke, innan man trycker på OK och filen förs över. Invändningar?

  Kommentar av nejtillpirater — 23 maj 2014 @ 6:06

 13. nejtillpirater skriver:

  Självklart är fri fildelning en viktig fråga. För dagens ungdomar är fri fildelning lika självklart som att de äldre generationerna tycker det ska vara tillåtet med lunchlådor, även om nån resturang ”förlorar pengar” på det.

  Isabella Lövin säger att fildelning ”inte behövs längre” för att nu finns konkurrerande proffs-alternativ för distribution. Skulle du höra någon säga att det inte ”behövs” att jag får skjutsa mina polare i bil, för det finns ju proffsiga taxi-bolag och det ”behövs” inte att det är lagligt för dig att reparera din egen cykel för det finns ju affärer som säljer cykelreparation.

  Alla andra branscher får tåla hobbykonkurrens, men enligt nejtillpirater ska mediedistribution vara undantaget.

  Kommentar av gurrfield — 23 maj 2014 @ 7:57

 14. @ntp: Så du menar att själva *varningen* ska räcka? Hur många varningar är det på en nyinköpt Blu-Ray-skiva om att man inte får kopiera den? Hur många såna kopior görs per minut världen över?
  Jag tror därtill att en majoritet av open source-klienter (och/eller servrar) kommer vägra att implementera sådan teknik om det inte är ett krav enligt lag världen över, vilket väl ändå vore ganska sensationellt.

  Ang. fri fildelning på ett fritt internet: den sistnämnda delen är långt viktigare enligt en bra stor mängd folk, inklusive mig själv. Frågorna hänger ju dock ihop, som du säkert hört 1000 gånger redan.

  http://www.annatroberg.se/2014/05/12/jag-ar-skittrott-pa-fildelning/

  Kommentar av exscape — 23 maj 2014 @ 8:08

 15. @Nejtillpirater

  ”…när PP i sin första tappning i Sverige gått i graven. De kommer sannolikt att göra exakt samma resa och det ska bli spännande att se. Det går helt enkelt inte längre att driva en politik baserad på att det ska vara gratis att utnyttja andras verk,”

  Inte direkt, nej. Med tanke på den proportionerliga effekt det har haft att enbart ha TVÅ pirater (mesta av tiden, EN) i bryssel så kan man rätt enkelt förutspå effekten av att ha redan ett tjugotal där istället. Det vet du nog om och därför förstår jag bara alltför väl varför du slår ifrån dig så pass desperat.

  Vad sedan ”gå i graven” angår…nej, fildelningen har under alla år ökat och fortsatt öka. Det enda som skulle ske om PP inte får representation är att de 20-25% av svenska folket som fildelar idag fortsätter göra så. Det du blir av med är möjligheten att föra en dialog vilket innebär att upphovsrätten snarare än att reformeras kommer att marginaliseras tills den kollapsar helt.

  Det spelar egentligen mindre roll för min personliga del om vi har politisk representation eller ej. Upphovsrätten som du har förstått den dog i samtliga praktiska aspekter när internet uppfanns. Trots alla försök av en allt mer desperat upphovsrättindustri och krafttag från diverse regeringar så har de senaste tjugo åren inte en enda gång fildelningen hindrats eller hämmats. Det är snarare så att PP är de enda som lyfter ett finger för att förhindra att upphovsrätten knakar ihop helt.

  ”Nej, det går inte längre att skrämma sig till röster baserat på tillslag mot piratsajter.”

  Varje gång ni copyrightkultister försöker använda ett nytt vapen mot fildelning så skjuter ni er själva i foten. Det enda IPRED gav er var två pirater i EU-parlamentet. Det enda ACTA och Gallo gav er var dålig PR och ett stjälpt avtal – som i fallet även drog med sig SOPA.

  Och vad gäller ”skrämma till sig röster”…gå gärna och fortsätt tro det. Uttala dig gärna fortsatt. I slutändan är det som ger oss mest röster att en copyrightkultist öppnar munnen och talar offentligt. Ingen går på det längre, och särskilt inte den nya generationen.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 23 maj 2014 @ 10:41

 16. Här är Isabella Lövins egna ord kring utfrågningen, där hon bland annat lyfter omröstningen kring Gallo-rapporten.

  http://isabellalovin.com/2014/05/22/faktakollen-handelsavtal-och-fiske/

  Kommentar av mikaelapersson — 23 maj 2014 @ 13:50


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: