Christian Engström, Pirat

19 maj 2014

Piratpartiet är ett tydligt EU-kritiskt parti

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 16:01

De borgerliga partierna har lyckats rätt väl med att sälja in sina talking points mot Piratpartiet till media. Man försöker framställa det som att vi säger att vi är EU-kritiska, men att vi inte är det i handling.

Det beror rätt mycket på från vilket håll man betraktar frågan.

Vi piratpartister vill ha ett öppnare och mer transparent EU. Därför vill vi exportera den svenska offentlighetsprincipen till EU. Den borgerliga regeringen och sossarna, däremot – de inskränker offentlightetsprincipen i Sverige, med förklaringen att EU kräver det.

Vi pirater vill ändra EU. De borgerliga partierna och sossarna vill ändra Sverige. Vem är det som är EU-kritisk här?

Vi piratpartister slåss envist mot att regler (som får samma kraft som lagstiftning) förhandlas fram av icke-valda byråkrater, bakom stängda dörrar i olika handelsavtal. Det gällde Acta-avtalet och det gäller TTIP-avtalet.

Vi pirater vill skapa öppna, demokratiska processer. Den svenska regeringen försvarar slutenheten och hemlighetsmakeriet i EU. Vem är det som är EU-kritisk här?

Vi piratpartister har en plan för hur man skulle kunna ge EU ett nytt fördrag som är begripligt, demokratiskt, som sätter den fria rörligheten och de medborgerliga fri- och rättigheterna i främsta rummet. Vi vill låta folket rösta om saken. Och vi är de enda som har något konkret att kommma med i frågan.

Vi pirater vill ge EU ett demokratiskt fördrag. Regeringen håller benhårt fast vid det monstruösa Lissabonfördraget, som för makt från människor till politiker, från medlemsstaterna till Bryssel och från folkets valda representanter till anonyma EU-byråkrater. Vem är det som är EU-kritisk här?

Vi piratpartister vill att Sverige skall ha ett permanent undantag från euron. Vi menar att man inte skall köpa biljett till Titanic, när fartyget har börjat sjunka. Vi menar att valutasamarbetet dras med demokratiska problem, har transparensproblem och i grunden är en dålig idé. De flesta andra partier svävar på målet och (FP) vill till och med att vårt land skall ansluta sig till EU-valutan.

Vi pirater vill hålla Sverige borta från euron. Regeringen och sossarna ger inga klara besked. Vem är det som är EU-kritisk här?

Detta är i grunden piratfrågor: Öppenhet, demokrati och folkvälde. I den meningen är Piratpartiet ett tydligt EU-kritiskt parti.

Sedan stämmer det att det finns frågor där vi inte har mandat från väljarna för annat än att följa vår politiska grupp, de gröna. Det kan till exempel gälla ekonomiska frågor som EU-skatt. Där är jag personligen motståndare. Men vi kan inte börja driva politik som inte finns i vårt program. Vi måste göra som vi sagt när vi gick till val.

Piratpartiet skulle kunna vara mer EU-kritiskt. Inte mig emot. Men man kan inte komma och påstå något annat än att Piratpartiet ÄR tydligt EU-kritiskt i alla frågor som rör öppehet, demokrati och medborgarrätt.

Men märkligt nog tycks sådana frågor inte räknas i betong- och batongpartiernas värld.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

15 kommentarer

 1. Centern är ganska tydliga i frågan om euron. Men man vet ju aldrig hur jag kommer rösta.

  Kommentar av Federly typ — 19 maj 2014 @ 17:32

 2. Bra jobbat i Sveriges radio.

  När det gäller barnövergreppsbilder och teckningar så är väl det enkla svaret att så länge det begås riktiga övergrepp på riktiga barn så ska polisen inte ägna en minut åt att jaga teckningar.

  Kommentar av Johan Tjäder — 19 maj 2014 @ 21:50

 3. Mer om intervjun i SR: Europeisk arresteringsorder gäller för brott för vilka ett års fängelse eller mer finns i straffskalan. Den svenska rätten prövar inte i sak om det är sannolikt ett sådant högt straff kommer att utdömas. Finns straffet i skalan så gäller det. I fråga om redan utdömda straff är det minst fyra månaders fängelse som gäller.

  Det viktiga i sammanhanget, men som inte hann komma fram, är att sökningar i DNA-träffar ger massor med falska träffar. I Europa är det flera hundra personer som delar DNA-profil – enbart i Sverige skulle man få ca 10 falska träffar om man söker på hela populationen. Bättre än så är inte tekniken. Ju större nät man har desto större sannolikhet för falska träffar. Frågan blir då om enbart en DNA-träff ska vara skäl för att genomföra andra tvångsåtgärder som t.ex. husrannsakan eller kroppsundersökning.

  Dessutom, polisens arbete måste väl för tusan inriktas på att förhindra våldtäkter – inte från att analysera vad som hände sen. Vem blir hjälpt av det?

  De s.k. ”listbrotten” – brott som inte erfordrar dubbel straffbarhet är

  – Deltagande i en kriminell organisation.
  – Terrorism.
  – Människohandel.
  – Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.
  – Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.
  – Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.
  – Korruption.
  – Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.
  – Penningtvätt.
  – Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron.
  – IT-brottslighet.
  – Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter.
  – Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.
  – Mord, grov misshandel.
  – Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.
  – Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.
  – Rasism och främlingsfientlighet.
  – Organiserad stöld och väpnat rån.
  – Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk.
  – Svindleri.
  – Beskyddarverksamhet och utpressning.
  – Förfalskning och piratkopiering.
  – Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar.
  – Förfalskning av betalningsmedel.
  – Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser.
  – Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen.
  – Handel med stulna fordon.
  – Våldtäkt.
  – Mordbrand.
  – Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet.
  – Kapning av flygplan eller fartyg.
  – Sabotage.

  I praktiken är dock alla dessa brott förbjudna nationellt.
  Den här listan beslutas av rådet genom enhälliga beslut. Parlamentet har inget inflytande över den.

  Kommentar av Johan Tjäder — 19 maj 2014 @ 22:15

 4. I fråga om falska anklagelser så kan det vara en poäng att koppla ihop det med barnläkarfallet där Rättsmedicinalverkets felaktiga analys gav upphov till en enorm – och skulle det visa sig – obefogad häxjakt. Vi måste lära oss att myndigheter gör fel, och när de händer är de inte särskilt intresserade av att erkänna att de har fel. Ju fler falska träffar, desto större sannolikhet för att detta kommer att ske allt oftare. Hon fick sitt liv sönderslaget men fick bara ersättning för de två veckor hon var häktad. Vill vi ha fler sådana fall?

  I övrigt tycker jag det är synd att PP återigen fastnar i porrfrågor, som i riksdagsvalet 2010, när det ändå måste ses som en perifer fråga, men som blir ett stort problem med imagen, och man måste ägna mycket av den snålt tilltagna mediatiden åt sådant som måste ta flera veckor av seminarier för att tränga in i ordentligt. När SR öppnar med den dessutom så kan det ju hända att folk slutar lyssna på resten, för att PP helt enkelt verkar konstigt.

  Vi ska inte ha censur på Internet. Risken för ändamålsglidning är väsentlig, och vi har sett att redan existerande filter missbrukas. Och eftersom det är censurerat så går det inte att granska om det är olagligt material som blockeras.

  Kommentar av Johan Tjäder — 19 maj 2014 @ 22:45

 5. @Johan Tjäder #3:
  Jag vet inte riktigt vad det finns att diskutera om EAW. Christian har 100% rätt och reportern 100% fel. Det var en himla märklig intervju, den var närmast fientlig. Men jag tror att Christian vinner stort på en sådan här intervju, helt riktigt blir intrycket att intervjuaren har en egen agenda och vill undertrycka den verkliga historien. Christian balanserade skickligt mellan respekt för intervjuaren och att leverera dräpande svar. Bra jobbat.

  Kommentar av pwq — 19 maj 2014 @ 23:19

 6. Eftersom Reinfeldt är rädd för visioner, så kan vi väl ha några att skrämma honom med. Du nämner ofta att en reformering av upphovsrätten ligger på nästa mandatperiod. Tråkigt nog har jag märkt att folk inte begriper det där. Det är märkligt. Folk har suttit och glott på dokusåpor i snart 20 år nu, och fortfarande inte begripit att varje ord har en innebörd, och är en del av resan. Har jag förstått saken rätt, så finns där en chans att vi kan få en rättighetskatalog som gäller hela EU, istället för land för land. Detta torde bättra på konkurrensen, och då antingen utöka utbudet eller sänka priset. Sånt förstår folk utanför piratkretsar. Tråkigt nog är folk mer benägna att rösta på PP om de får större utbud i Netflix, än om de får en förkämpe för sin integritet

  Kommentar av Smen — 19 maj 2014 @ 23:38

 7. Utfrågarna har en poäng när det gäller poblematiken omkring barnpornografi. PP tycker att fiktiva bilder, även om de inte går att skilja från verkliga övergreppsbilder, ska vara lagliga att inneha. Det är en märklig hållning. Gränslinjen kan knappast gå vid om det ligger ett verkligt övergrepp bakom eller ej, eftersom det i många fall inte går att avgöa. Det borde räcka att det finns skäl att anta att bilden gestaltar ett verkligt övergrepp. Med den viktiga justeringen, i paritet med hälerilagstiftningen, skulle det bli lagligt att t.ex. inneha serieteckningar, men inte verklighetstrogna bilder. Med dagens inställning riskerar partiet endast verka frånstötande för väljarna.

  Kommentar av Lars B — 20 maj 2014 @ 6:28

 8. Lars B: Klart att övergreppsbilder inte kan vara olagliga att inneha. Det vore ju att illegalisera bevismaterial. Precis vad övergreppspedofilerna vill. Kan de få vittnen att hålla tyst av rädsla att åka fast för barnporr så slipper de ju undan rättvisan.

  Skulle du våga ta en bild på ett misstänkt övergrepp och gå till polisen om det fanns minsta risk att du själv kan åka fast för barnporr? Jag kan säga att jag inte skulle våga det, även om jag förstod att det vore bäst för barnet att förövaren åkte fast.

  Kommentar av gurrfield — 20 maj 2014 @ 7:18

 9. Gurrfield: Då ska du nog inte rösta på PP, som inte vill ha någon lagändring på den punkten.

  Kommentar av Lars B — 20 maj 2014 @ 7:29

 10. Lars B: Är det nåt fel på din logikkrets eller? Det finns inget annat parti som vågar driva frågan så det finns inget annat parti att rösta på i den frågan ändå.

  Kommentar av gurrfield — 20 maj 2014 @ 7:42

 11. Christer, när du skriver och får tid att formulera dig är du oöverträffad men i pressade intervjuer så har du svårt att få fram budskapet med korta och koncisa (intränade?) svar och du verkar också sakna taktik att leda över frågorna på de områden som du vill svara på vilket andra slipade politiker med lätthet gör. Jag har lyssnat på alla utfrågningar som SR gjorde och tyvärr tycker jag att du klarade uppgiften sämst. Nu är jag trogen PP-röstare i vilket fall men om jag hade varit tveksam till PP så är tyvärr SRs intervju inget som hade gjort mig mer övertygad att rösta PP. Har vi inte resurser för lite medieträning i partikassan nu inför det så viktiga EU-valet?

  Kommentar av Anders — 20 maj 2014 @ 8:26

 12. SvD skriver idag: ”De som tagit över den roll som Piratpartiets hade i förra EU-valrörelsen – som det mest omtalade uppstickarpartiet på sociala medier – är 2014 Feministiskt initiativ.

  – Piratpartiets strategi i år är diffus, de använder mängder av hashtaggar och har mycket otydliga budskap. Det är en stor skillnad gentemot Feministiskt initiativ, som har ett mycket tydligare budskap, säger Gustav Barck, analytiker på Lissly.”

  ”En opinionsmätning som Novus gjorde i april om vilka de viktigaste frågorna i EU är enligt svenskarna bekräftar bilden. Bara en procent angav avlyssning och integritet som viktigaste frågan.”

  Beklagligt att PP misslyckats med att föra fram detta:

  ”Men också integritetsfrågan – som alltså nästan försvunnit i svensk EU-debatt – är högaktuell. EU-parlamentet ska fatta beslut om en ny dataskyddsförordning som bland annat handlar om hur företag får hantera personuppgifter, och även besluta om digital upphovsrätt”

  Kommentar av Lars B — 20 maj 2014 @ 8:45

 13. ”…Vi piratpartister vill att Sverige skall ha ett permanent undantag från euron. Vi menar att man inte skall köpa biljett till Titanic, när fartyget har börjat sjunka. Vi menar att valutasamarbetet dras med demokratiska problem, har transparensproblem och i grunden är en dålig idé. …”

  Jo… – Christian – det har ju PP rätt i – för EU-eländet styrs ju som princip av ett pyramidiskt ekonomiskt tänkande och agerande = dom besuttna får mer och mer och de redan fattiga får mindre och mindre.

  Om hur att ”lätt som en plätt” ändra på detta för Sveriges vidkommande – skrev jag ett mail till finansminister Anders Borg om den 21 april i år. Det finns publicerat på min blogg här.

  I o f s så kan jag ha fel i det jag skrev till Anders Borg – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

  Kommentar av Josef Boberg — 20 maj 2014 @ 10:11

 14. […] Piratpartiet är ett tydligt EU-kritiskt parti (Christian Engström, Pirate MeP) […]

  Pingback av Free and thinking » Fredrik Reinfeldt kommer med en uppmaning: Rösta inte på oss moderater! - IDG.se - Störst på it-nyheter — 25 maj 2014 @ 8:17

 15. […] att jag vill se EU utvecklas i en positiv riktning präglad av öppenhet, transparens och välfungerande demokratiska […]

  Pingback av Free and thinking » Jag förtidsröstade - IDG.se - Störst på it-nyheter — 25 maj 2014 @ 10:00


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: