Christian Engström, Pirat

18 maj 2014

Piratpartiets planerade stordåd nästa mandatperiod i EU-parlamentet

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 15:48

När SvD intervjuade mig om vad Piratpartiet gjort och vill göra i EU-parlamentet, var en av frågona

– Vilka stordåd gör du under kommande mandatperiod?

Jag svarade med en ganska lång lista med frågor som var och en är centrala för att bevara friheten på internet och i samhället, och som vi redan idag vet kommer komma på EU-parlamentets bord kommande mandatperiod.

Av utrymmesskäl kunde jag inte ge så många detaljer på var och en av punkterna hos SvD, så jag tänkte utveckla dem lite grand här.

Om Piratpartiet blir omvalt till EU-parlamentet kommer vi att arbeta med de här frågorna:

  • Legalisera fildelningen och skapa en digital inre marknad genom att reformera upphovsrätten. Vi vet att EU-kommissionen kommer komma med ett förslag till reform, men risken är stor att förslaget går i fel riktning och innehåller ännu hårdare fildelarjakt. Allt hänger på om vi kan skapa majoritet i parlamentet för att skriva om förslaget, och släppa fildelningen fri istället. För att vi ska lyckas få parlamentet att bli för fri fildelning kommer vi behöva hjälp av aktivister och engagerade medborgare (precis som vi hade när vi vann ACTA), men får vi det ligger det helt inom det möjliga att vi kan avsluta kriget mot ungdomsgenerationen och släppa fildelningen fri.
  • Försvara nätneutraliteten i lag, eftersom ett internet utan gräddfiler är en förutsättning för konkurrensen på marknaden, och därmed på sikt ekonomin och jobben. Parlamentet har antagit bra lagstiftning preliminärt i en ”första läsning”, men vi kommer behöva försvara den segern mot ministerrådet och de stora telekomföretagens lobbyister nästa mandatperiod. Nätneutralitet är vår tids näringsfrihet, så det här är en mycket viktig fråga.
  • Skrota datalagringen omedelbart och se till att tanken på ett nytt datalagringsdirektiv förpassas till papperskorgen. EU-domstolen har konstaterat att datalagring kränker våra mänskliga rättigheter, men Moderaternas grupp i EU-parlamentet pratar redan om att ta fram ett nytt datalagringsdirektiv, och i Sverige vägrar regeringen riva upp den svenska lagen om datalagring.
  • Sluta skicka våra banktransaktioner till USA’s säkerhetstjänst, och riv upp Swift-avtalet (TFTP) som säger att vi ska göra det. Från Edward Snowdens avslöjanden vet vi att USA inte respekterar några ingångna avtal, utan anser sig ha rätt att fritt spionera både på europeiska företag och privatpersoner. Men Cecilia Malmström från Folkpartiet, som är den ansvariga EU-kommissionären, vägrar att ens lägga avtalet på is, fastän parlamentet redan har krävt det. Vi måste fortsätta sätta tryck på Cecilia Malmström tills hon ändrar sig.
  • Sluta skicka uppgifter om våra resor till USA’s säkerhetstjänst. Det sker idag enligt ett avtal som kallas PNR (Passenger Name Record). Precis som med Swiftavtalet vägrar Cecilia Malmström säga upp avtalet med USA, så det behövs mer tryck från både parlamentet och medborgare.
  • Stoppa TTIP-avtalet mellan USA och EU. Precis som med ACTA-avtalet (som vi lyckades stoppa) är det här ett ”frihandelsavtal” som inte alls handlar om frihandel, utan är ett sätt att försöka smyga igenom tvingande lagstiftning bakom ryggen på de folkvalda lagstiftarna i EU-parlament och riksdag. Precis som ACTA innehåller det ett IP-kapitel med krav på hårdare upprätthållande av upphovsrätt och patent. Men det allra värsta i TTIP är något som kallas ISDS, Investor State Dispute Settlement. Det ger storföretag rätten att stämma länder som på demokratisk väg stiftar lagar som storföretaget anser sänker deras vinst. Det är att avskaffa demokratin. Precis som ACTA förhandlas TTIP-avtalet fram bakom stängda dörrar av icke-valda tjänstemän som står nära kontakt med lobbyisterna. Vi arbetar redan på att få ett nej till TTIP när frågan kommer upp någon gång under nästa mandatperiod.
  • Stärk personuppgiftslagarna som reglerar dels vad storföretag får göra med våra personuppgifter (dataskyddsförordningen), och dels vad polis och säkerhetstjänster i EU-länderna får göra (dataskyddsdirektivet). Parlamentet har antagit de nya personuppgiftslagarna i en bra version i en ”första läsning”. Nästa mandatperiod gäller det att försvara det parlamentet har tagit fram mot regeringarna i ministerrådet. Bland annat den svenska regeringen (alltså Allianspartierna) motsätter sig regler som gör det svårare för dem att fortsätta massövervakningen.
  • Begränsa patentens skadeverkningar på både innovationsklimat och ekonomisk tillväxt i EUropa, och livsnödvändig teknologiöverföring till tredje världen inom bland annat miljö- och klimatområdet. EU antog nya (dåliga) regler för patent under förra mandatperioden, men det lagstiftningspaketet är redan anmält till EU-domstolen för att det bryter mot EU’s grundfördrag, så det finns en god chans att frågan kommer tillbaka till EU-parlamentet nästa mandatperiod. I så fall får vi en ny chans att försöka återta så mycket som möjligt av kontrollen över patentsystemet, som har växt över alla breddar och blivit till skada.

Alla de här frågorna vet vi redan nu kommer komma upp till beslut under nästa mandatperiod. Och så finns det en fråga till — the Big One:

  • Ett nytt grundfördrag för EU. Det är enda sättet att komma tillrätta med det demokratiska underskottet, där alldeles för mycket makt ligger hos icke-valda tjänstemän och lobbyister, och utövas bakom stängda dörrar långt från medborgarna. Att försöka stoppa vansinnet genom att bara rösta nej i parlamentet fungerar inte. Det visade Junilistan på sin tid. Piratpartiet vill ha ett helt nytt grundfördrag, som ska antas först i en folkomröstning i hela EU, och sedan godkännas av de länder som vill vara med. Om vi kunde komma överens om den processen skulle det garantera att det nya fördraget åtminstone blir begripligt, demokratiskt och inte flyttar mer makt än nödvändigt till Bryssel. Tack vare David Camerons löfte att Storbritannien kommer hålla en folkomröstning 2017 om de vill fortsätta vara med i EU eller inte, finns det en liten chans att det öppnar sig ett window of opportunity för den här planen för att göra EU demokratiskt. I så fall ska vi göra vad vi kan för att ta den chansen.

Piratpartiet försvarar de mänskliga rättigheterna i den digitala miljön.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

 

Blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: