Christian Engström, Pirat

13 maj 2014

Piratpartiet har varit 100% HBTQ i EU-parlamentet

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 10:31
Piratpartiet som stolta deltagare i Prideparaden

Piratpartiet som stolta deltagare i Prideparaden

RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, har granskat partierna som ställer upp i EU-valet ur HBTQ-perspektiv.

För partier som idag är representerade i EU-parlamentet (som Piratpartiet) har de tittat dels på hur vi har röstat under mandatperioden, dels hur partiets toppkandidater har svarat på en enkät som RFSL har skickat ut.

Så här skriver de om Piratpartiet i sin rapport:

Piratpartiet
100 procent överensstämmelse i utvalda omröstningar.
83,3 procent överensstämmelse i enkätsvaren.
88,2 procent överensstämmelse totalt.

Har idag två mandat i Europaparlamentet och tillhör parlamentets fjärde största partigrupp, Den gröna gruppen/Europeiska fria alliansen.

Av de 10 översta kandidaterna på Piratpartiets valsedel svarade 6 på RFSL’s enkät.

I Piratpartiets valmanifest nämns hbtq-frågor uttryckligen. Under rubriken ”Alla har rätt att vara olika” står följande: ”Vi anser att det i hela unionen ska vara förbjudet att diskriminera utifrån sexuell läggning och könsidentitet. Samkönade äktenskap och partnerskap ska tillåtas i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land.”

I de tio omröstningar som RFSL valt ut att redovisa har Piratpartiets ledamöter röstat hbtq-vänligt i samtliga, vilket är glädjande.

Av de 6 kandidater på Piratpartiets valsedel som svarat på RFSL’s enkät skiljer Amelia Andersdotter (nr 2) och Gun Svensson (nr 10) sig från de övriga genom att svara möjligen/inte tagit ställning på fyra av sex frågor respektive alla frågor.

Piratpartiet har numera integrerat fler frågor, som sådana om demokrati, mänskliga rättigheter och likabehandling, i sitt program. Tonvikten ligger dock fast på Internetfrihet och skydd mot statlig övervakning av medborgarna. Allt tyder på att Piratpartiet kommer fortsätta inta en hbtq-vänlig hållning i EU-frågor.

Jag kan bara bekräfta att vi kommer fortsätta rösta HBTQ-vänligt även nästa mandatperiod i EU-parlamentet om vi blir omvalda.

Samtyckande vuxna ska få ägna sig åt vilka sexuella aktiviteter de vill. Den åsikten borde vara en självklarhet. För Piratpartiet är den det.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

Blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: