Christian Engström, Pirat

27 april 2014

Befria läkemedlen från patent!

Filed under: fri kunskap — Christian Engström @ 9:54

Läkemedelspatent innebär att världens fattiga förvägras medicin, skriver Mårten Fjällström, kandidat för Piratpartiet i EU-valet, i en debattartikel i UNT:

Vi föreslår istället att vi i Europa går över till att direktfinansiera forskningen och sedan släppa resultaten fria. Det finns en modell som kallas de-linkage som har diskuterats av Världshälsoorganisationen WHO. Det finns färdiga förslag som har stöd av många länder tredje världen, som till och med har erbjudit sig att betala en del av utvecklingskostnaderna ifall vi byter finansieringssystem. Men det finns också ett motstånd, inte minst från USA, och det finns försök att binda upp Europa på patentvägen, framförallt genom handelsavtal som ACTA och TTIP. ACTA har vi stoppat nu, men TTIP förhandlas fortfarande.

Läs Mårten Fjällströms debattare om läkemedelspatent

Läs också bloggposten Ett alternativ till medicinpatent som förklarar mer om vad vi föreslår

11 kommentarer

 1. Direktfinansierat låter ju vettigt. Att slippa patenttyngda läkemedel skulle vara fantastiskt.

  Kommentar av Brooke — 27 april 2014 @ 13:09

 2. Läkemedel till u-länder är förvisso ett behjärtansvärt skäl, men det finns ett än mer angeläget och vetenskapligt oantastligt skäl för varför patentfinansiering är meningslös som finansieringsmetod i framtiden.

  Detta fenomen kallas resistens och kan göra läkemedel verkningslösa inom loppet av några månader. Vi har idag inga vettiga metoder för att avgöra om det sker efter tio år på marknaden eller bara ett år. Patentfinansiering bygger på att läkemedel har verkan under hela patenttiden och bakterier har den intressanta förmågan att fullständigt skita i vilka juridiska skydd vi sätter upp för läkemedelspatent. Systemet med patentfinansiering sattes upp långt innan fenomenet med resistens kom upp på dagordningen, men är alltså helt enkelt obsolet inför framtidens utmaningar för läkemedelsforskningen.

  Med patentfinansiering så får vi alltså ett system som gynnar läkemedelsforskning som handlar om kroniska sjukdomar, typ erektionsproblem eller diabetes, men betydligt mindre på högriskprojekt som smittsamma sjukdomar och sjukdomar där patienten faktiskt förväntas bli frisk och därmed sluta konsumera läkemedlet i fråga. Dessa kunder är dåliga kunder.

  Det är orimligt att förvänta sig att ens de största (eller kanske särskilt de största) läkemedelsföretagen skulle satsa på högriskprojekt som att forska fram nya läkemedel inte riskerar att betala sig. Detta är en risk som samhället måste ta om den anses angelägen. Detta skulle också få den för folkhälsan gynnsamma effekten att vi skulle sluta använda grisfarmar o.dyl. såsom odlingsplatser för resistenta bakterier, eftersom det inte skulle finnas incitament att sälja läkemedel till bönder som inte kan hålla sina djur ordentligt.

  Kommentar av Johan Tjäder — 28 april 2014 @ 8:50

 3. @Johan Tjäder

  Dagens sanning, och länge omdebatterat bland biologer och läkare.

  Det du säger understryks dessutom av att resistens mot samtliga befintliga antibiotika redan existerar i en allt mer utökad rad av opportunistiska patogener och att det beräknas ta tjugo år att utveckla ett antibiotika med en verkningsmekanism som kan undgå nuvarande existerande resistenser.

  Den forskningen har mig veterligen inte ens påbörjats. Patentfinansieringen innebär i sak att om någonting likt MRSA eller resistent Tuberkulos utvecklar kraftigare spridningsvektorer så står vi nästa gång en pandemi slår till helt utan verkansfulla läkemedel eller möjlighet att utveckla sådana.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 28 april 2014 @ 9:20

 4. För att ta lite fakta så minskar landstingens kostnader för patenterade livsmedel sedan ca 5 år tillbaka, så någon gökunge är det inte fråga om. Istället är branschen i kris och har svårt inte hålla forskningen uppe. Inte ens beviljad marknadsexklusivitet utan patent har förändrat detta.

  Det är fel att skylla på patentsystemet, när det är avsaknaden av en marknd som är villig att betala vad det kostar (inklusive utvecklingsrisker) som är problemet. Vi måste få fram ett kompletterande system och behålla marknadsekonomi så långt det går. Planekonomi i samband med utveckling har katastofalt dåligt track rekord. Projekt måste t.ex läggas ner innan enorma summor har lagts ner till ingen nytta och det klarar inte en planekonomi.

  Patensystemet är samhällsekonomiskt lönsamt inom sina ramar, vilket all forskning visat. Går man däremot utanför ramarna (betalande kund/kontrollerad risknivå) så sker inga investeringar. Samhället,som helhet måste göra en bedömning, om man vill allokera tillräckliga resurser för att hjälpa små populationer sjuka eller finansiellt svaga grupper med specifika problem.Utan incitament gör maknaden inga investeringar. Just antibiotika är ett sådant område, där riskerna att läkemedlet blir vekningslöst innan utvecklingskostnaden är betald blir för stor. Markanden kan heller aldrig spontant utveckla något som man behöver ha i beredskap längre fram. Vi måste betala extra för detta jämfört med idag med eller utan patentsystem. En övergång till en planhushållning medför att riskkapitalet lämnar branschen och samhället får ta notan, både för områden där marknadsekonomin fungerar och områden där den inte gör det.

  Det blir inga gratis läkemedel utan patent som en del tycks tror, tvärtom dyrare utan den effektiva marknadsekonomin. Vi får vad vi betalar för.

  Kommentar av Rutros — 28 april 2014 @ 11:33

 5. Rutros:

  Forskningen finansieras redan till allra största del kollektivt på skatten ( alltså ”planekonomiskt” enl. ditt tankesätt ? )

  Problemet som jag ser det är att mediciner och vård är det ingen som vill lägga pengar på före de eller någon i deras närmaste omg. blir sjuka – och det är ju de som är friska som drar in mest pengar. Underhållning däremot slänger folk ut pengar på som aldrig förr. Underhållning är ju kul!

  ”Patensystemet är samhällsekonomiskt lönsamt inom sina ramar, vilket all forskning visat.” – Va? Jämfört med vadå? Du kan inte visa att ngt är lönsammare än ngt annat om du inte nämner vad alternativen som jämförs mot är.

  ”Det blir inga gratis läkemedel utan patent som en del tycks tror, tvärtom dyrare utan den effektiva marknadsekonomin.”

  Patent är inte en del av marknadsekonomi, de är en inskränkning i marknadsekonomin. Patent hindrar ju / sätter käppar i hjulen för konkurrens. Mer administrativa omkostnader och sämre konkurrens.

  Kommentar av gurrfield — 28 april 2014 @ 12:21

 6. @Rutros
  Det allra mest effektiva är förstås att lägga ner allt vad sjukvård och läkemedel heter. På livets marknad överlever ju den bäst anpassade och det har ju fungerat innan.

  Ingen påstår att läkemedlen blir gratis, men man kan notera att vi betalar huvuddelen av kostnaden ändå via den skattefinansierade läkemedelssubventionen.
  Man kan tycka att det är viktigare med Viagra än nya antibiotika. Men folket behöver ju få veta att det är det man får om man fortsätter stödja patentfinansieringsmodellen.

  Kommentar av Johan Tjäder — 28 april 2014 @ 13:14

 7. @gurrfield
  Forskning är direktfinansierad av staten, yes ,men inte läkemedelsutvecklingen, som ju drar de ojämförligt största resursena. Vet att många piratpartister har svårt att skilja mellan forskning och utveckling.

  Samhällsekonomiskt lönsam innebär att samhället tjänar på systemet jämfört med att systemet inte fanns. Det står idag samhället fritt att utveckla läkemedel utan patent om man så vill.

  Patent är en kompletterande del av marknadsekonomin – För att främja utveckling av vetenskap och konst kan en temporär ensamrätt godtas. Visst, det är en temporär inskränkning i konkurrensen för att uppnå ett övergripande mål nämligen att tekniska högriskprojekt ska kunna förverkligas genom investeringar.

  @ Johan Tjäder
  Men problemet är ju att riskapitalförsörjning via patentsystemet inte klarar av vissa områden, inte att det är en felaktig resursanvändning. Beträffande planekonomi råder minst sagt dåligt stöd för uppfattningen att ett preparat skulle kunna täcka alla behov för en viss diagnos.

  Visst förstärker sjukförsäkringen individens köpkraft på marknaden. Vi hade sannolikt inte haft den enorma utvecklingen i livslängd och. välbefinnande som vi har sett annars. Marknaden hade varit för svag för att bära de enorma investeringarna. Folk är villiga att betala för Viagra (ingen subvention) men inte för ett eventuellt framtida behov av ny antibiotika. Det just därför som de-linkage modeller behövs som komplement. Tanken att universiteten skulle starta läkemedelsutveckling är en okunnig våt dröm som saknar verklighetsförankring.

  Kommentar av rutros — 28 april 2014 @ 14:06

 8. De-linkage
  Jag ser att mitt inlägg om de-linkage inte kom fram

  De-linkage är en pristävling, där vinnaren tar hela potten. Läkemedlet kan sedan spridas fritt. Fördelen är att företaget får betalt vare sig läkemedlet används eller inte. Samhället har ju betalt utvecklingen upfront. Om det blir billigare eller inte är osäkert eftersom priset måste höjas tlii dess någon ”nappar”. Samhället kan driva fram utveckling till angelägna områden och det är bra. Vissa läkemedelsbolag stödjer detta. Nackdelen är dock att drivkraften till vidareutveckling och ökad konkurrens försvinner. Enfald är aldrig bra i längden.

  I detta koncept finns dock ingen direkt koppling till piratpartiets ståndpunkt att läkemedelsutvecklingen skall drivas planmässigt av staten.

  Kommentar av rutros — 28 april 2014 @ 14:27

 9. @rutros
  De-linkage är inte alls en oäven idé, men jag tror inte den räcker till för att allokera forsknings- och utvecklingsresurser till det mest angelägna områdena, och det föreligger ändå riskmoment för läkemedelsföretagen vilket kan bli styrande. Och det avvärjer inte risken för att läkemedelsföretagen skulle vilja använda läkemedel för andra ändamål än att hela människor, och det kan vara en fara för folkhälsan.

  Förmodligen erfordras en flora av olika finansieringssystem för bästa resultat.

  Kommentar av Johan Tjäder — 28 april 2014 @ 19:08

 10. @Johan Tjäder

  Håller med om att alla statliga subventionssystem kommer att missbrukas om man inte ser upp. Det är därför som en marknadsekonomi är effektivast då det finns en inbyggd korrigering i konkurrensen.
  Oärliga forskare, vänskapskorrumption, prestige eller företag som skor sig är samma andas barn.

  Din sista mening begriper jag inte. Varför skulle man använda läkemedel för andra ändamål än att hela människor? Skulle FDA godkänna något sådant! Läkemedel är nog den mest reglerade sektorn i världen.

  Visst är de-linkage en bra tanke. Svårigheten kommer nog att ligga i precis som du säger att det kan bli svårt att räkna hem satsningen för investerarna med tanke på riskerna (bara ca 4% av patenten leder till läkemedel). Måste nog bli väldigt höga prissummor. Kostnaden för ett lyckat projekt kan röra sig om 10 miljarder.

  Statlig upphandling, ungefär som när man köper försvarsutrustning är en annan möjlighet?

  Vi måste hitta en lösning för nu stannar behov med för hög risk eller med för låg belöning på idestadiet .

  Kommentar av rutros — 28 april 2014 @ 19:59

 11. Har inget med detta inlägg att göra, men såg att du ska svara på frågor på hos SR idag. Min fråga är vad du tycker om att SR använder sig av facebook som enda möjlighet att ställa frågor. Antar att jag inte behöver förklara problematiken med privata amerikanska företag med tveksamma användarvillkor och svensk public service.

  Kommentar av Klas — 29 april 2014 @ 12:47


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: