Christian Engström, Pirat

25 april 2014

Mina svar på enkäten från Naturskyddsföreningen

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 13:23

Naturskyddsföreningen har publicerat en enkät om vad de olika partiernas toppkandidater i EU-valet i maj tycker i olika miljöfrågor. Så långt är allting väl.

Men de har inte tagit med Piratpartiets svar, trots att jag ser i min mejlklient att jag skickade dem den 29 mars. Istället påstår de att Piratpartiet skulle ha avböjt att svara, men jag förstår inte vad de baserar det på. Min assistent i Bryssel har varit i kontakt med Naturskyddsföreningens kontaktperson flera gånger, och jag har tackat ja till att delta i en debatt som Naturskyddsföreningen ordnar den 8 maj.

Men av någon anledning har de inte tagit med svaren som jag skickat dem bland dem som de publicerar. Jag publicerar därför mina svar på Naturskyddsföreningens frågor här:


Vad heter du?

Christian Engström

Vilket politiskt parti tillhör du?

Piratpartiet.

Vilken europeisk partigrupp kommer du att tillhöra om du blir vald?

Piratpartiet kommer tillhöra en grupp som är stabil i försvaret för de fundamentala rättigheterna, och i övrigt ligger så nära Piratpartiet som möjligt i övriga frågor. Formellt vill vi inte binda oss till någon grupp, men i praktiken har det fungerat utmärkt under den gångna mandatperioden när vi suttit i den Gröna gruppen, och jag utgår från att vi kommer vilja fortsätta göra det.


A: Öppen fråga: Vilka tre miljöfrågor vill du att EP prioriterar att driva under nästa mandatperiod?

Teknologiöverföring till tredje världen, stopp för patent på liv, och att bekämpa innovationshämmande patent inom miljö och klimat.

B: Övergripande frågor om miljöpolitik

1. Ställer du dig bakom att EU1 under mandatperioden ska besluta om ett mål för att fördubbla miljöskatternas andel av det totala skattetrycket i medlemsstaterna?
(Vet ej)
EU har idag inte beslutanderätt över skatterna i medlemsstaterna, och vi vill inte se någon ytterligare överföring av makt till Bryssel så länge det demokratiska underskottet finns kvar. Vi vill se ett helt nytt grundfördrag för EU. Det ska antas först i en folkomröstning i hela EU, sedan av vart och ett av de länder som vill vara med. Om vi kan enas om den processen, garanterar det att det nya fördraget (hur det än ser ut) måste vara begripligt och demokratiskt (för att godkännas av medborgarna), och minimalistiskt och respektera medlemsländerna (så att inte viktiga länder säger nej). Om det blir så här får de som vill att EU ska ha makt över medlemsländernas skatter argumentera för det, så får vi se vad majoriteten av medborgarna anser. Piratpartiet har idag inte tagit ställning i den frågan.

2. Ställer du dig bakom att EU ska anta ett direktiv om allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i enlighet med Århuskonventionen?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning till Århuskonventionen specifikt, men vi stödjer arbetet i den Gröna gruppen i parlamentet för att öka allmänhetens deltagande i beslutsprocesserna och tillgång till information, och kommer fortsätta göra det nästa period. De segrar som Piratpartiet har vunnit parlamentet den gångna mandatperioden (som nejet till Acta) skedde tack vare att tusentals medborgare engagerade sig i frågan och satte tryck på parlamentet. Vi ser åtgärder för att på alla sätt öka öppenheten inom beslutsfattandet som helt centrala, och en förutsättning för fungerande demokrati.

3. Ställer du dig bakom att EU:s handelsavtal med USA inte ska innehålla en särskild ”Investor-State Dispute Settlement Mechanism” (ISDM)?
(Ja)
ISDS är att slå undan fötterna för demokratin, och är fullständigt oacceptabelt. Piratpartiet arbetar redan aktivt tillsammans med den Gröna gruppen i parlamentet för att fälla TTIP-avtalet, i vart fall så länge det innehåller ISDS och krav på skärpningar av upphovsrätt och/eller patent. Vi kommer aldrig att rösta för ISDS i något sammanhang, och vi kommer fortsätta aktivt bekämpa både TTIP och alla andra eventuella avtal som innehåller ISDS.

C: Frågor om specifika delar av miljöpolitiken

1. Ställer du dig bakom att EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser inom EU med 60 procent 1990-2030?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning till någon särskild procentsats, utan överlåter det åt de andra partierna att gemensamt komma fram till. I parlamentet röstar vi med den politiska grupp vi tillhör (den Gröna) i frågor där vi inte själva tagit ställning. Men viktigare än vilken procentsats man väljer som mål är vilka åtgärder här och nu som man föreslår för att vi ska röra oss i riktning mot målet. Piratpartiet vill begränsa (eller helst avskaffa) innovationshämmande patent inom både miljö och klimat och inom andra områden. Det skulle både gynna teknologiöverföring till tredje världen och ett snabbare införande av modern miljövänlig teknik i våra egna länder.

2. Ställer du dig bakom att EU ska anta bindande krav för respektive medlemsstat som sammantaget gör att andelen förnybar energi i EU blir minst 45 procent 2030?
(Vet ej)
Se föregående svar. Det är viktigare att vi pratar om vilka förändringar vi vill göra för att uppnå målen än exakt vilka procentsatser vi ska sikta på. Förutom att Piratpartiet vill reducera patentens skadeverkningar vill vi också styra över pengar från EUs jordbruksstöd till forskning inom alla områden, inklusive förnybar energi.

3. Ställer du dig bakom att EU ska anta bindande mål för respektive medlemsstat som sammantaget minskar energianvändningen i EU med minst 40 procent 2005-2030?
(Vet ej)
Se föregående svar.

4. Ställer du dig bakom att EU måste besluta om att minska utbudet av utsläppsrätter så att priset bli minst 30 euro (ca 265 kr) per ton utsläpp av växthusgaser?
(Vet ej)
Se föregående svar.

5. Ställer du dig bakom att EU ska besluta om gemensamma hållbarhetskriterier för användning av alla slags biobränslen?
(Vet ej)
Se föregående svar.

6. Ställer du dig bakom att EU ska anta mål om att halvera matsvinnet till år 2025 och verka för att målet blir bindande för medlemsstaterna?
(Nej)
Det känns inte som en fråga där det är uppenbart varför den måste hanteras på EU-nivån. Det är nog bättre att den frågan hanteras av de enskilda länderna om de anser att det behövs.

7. Ställer du dig bakom att ideella verksamheter och småföretag ska undantas från EU:s föreslagna växtförökningslag?
(Ja)
Tillsammans med den Gröna gruppen i parlamentet är vi motståndare till Frödirektivet som helhet och vill helst att det avslås, eftersom det hotar den biologiska mångfalden och inkräktar på odlares rätt sedan urminnes tider att själva välja utsäden. Går det inte att stoppa direktivet helt är vi för så stora och många undantag som möjligt, i synnerhet för ideella verksamheter och småföretag.

8. Ställer du dig bakom att EU-kommissionens nya luftvårdspaket ska skärpas så att EU:s miljömål och WHO:s krav för luftkvalitet uppnås till senast 2030?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

9. Ställer du dig bakom att införa vetenskapliga kriterier samt begränsningar i lag för hormonstörande ämnen i sådana varor som barn kommer i kontakt med i vardagen?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

10. Ställer du dig bakom att skärpa REACH så att förordningen omfattar även varor, lågvolymämnen, nanomaterial, stärkt substitution och gruppvis prövning av ämnen?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

11. Ställer du dig bakom att förordningen om tekniska åtgärder i fiskeripolitiken ska minimera användningen av fiskeredskap som skadar havsbotten, även utanför EU?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

12. Ställer du dig bakom att införa förbud mot import av foder som innehåller illegalt fiskade fiskar samt förbud mot import av fiskar som har ätit denna typ av foder?
(Vet ej)
Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i.

Läs andra kandidaters svar hos Naturskyddsföreningen

5 kommentarer

 1. Det blev rätt så många ”vet ej”. Jag tror att det hade varit en bra idé att ta rätt på var den gröna gruppen står i några av frågorna, och referera till det. Då kunde du ha svarat ungefär på följande sätt:

  Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med den politiska grupp vi är med i. Den Gröna gruppen ställer sig (inte) bakom förslaget, så i dagsläget skulle vi också göra det.

  Kommentar av Patrik — 25 april 2014 @ 14:28

 2. 2. Ställer du dig bakom att EU ska anta bindande krav för respektive medlemsstat som sammantaget gör att andelen förnybar energi i EU blir minst 45 procent 2030?

  borde vi inte säga nej här med hänvisning till att vår energipolitik ”All elproduktion ska i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar,
  miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter. 2012-vår, B25-Y07 ”

  Kommentar av christoffer — 25 april 2014 @ 23:01

 3. Reblogga detta på Urbansundstrom’s Weblog.

  Kommentar av urbansundstrom — 26 april 2014 @ 16:08

 4. […] Mina svar på enkäten från Naturskyddsföreningen. […]

  Pingback av Mina svar på enkäten från Naturskyddsföreningen | Urbansundstrom's Weblog — 26 april 2014 @ 16:10

 5. Hmm, jag fick bläddra länge för att hitta dig i Aftonbladets kandidatlista (fast Amelia kom först)
  Besynnerligt!

  Än mer besynnerligt är att Aftonbaldets valkompass ställer frågor som om höginkomsttagare bör få betala mer skatt, när det inte alls rör Europaparlamentet.

  Kommentar av Johan Tjäder — 28 april 2014 @ 8:53


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: