Christian Engström, Pirat

20 april 2014

Nu ber vi EU-kommissionen riva upp den svenska lagen om datalagring

Filed under: datalagringen — Christian Engström @ 18:30

Pressmeddelande från Piratpartiet:

-Den svenska lagen om datalagring är olaglig. Den ogiltigförklarades genom att det EU-direktiv den bygger på föll i EU-domstolen för två veckor sedan. Eftersom den svenska regeringen och socialdemokraterna nu vägrar följa EU-domstolens dom, ber vi EU-kommissionen om hjälp för att riva upp datalagringen i Sverige. Detta säger Christian Engström, som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

-Man skall vara försiktig med att be EU styra och ställa över EU:s medlemsstater. Men när det gäller de mänskliga rättigheterna tvekar vi inte att be EU om hjälp. Kommissionen är fördragens och människorättsstadgans högsta väktare och den är skyldig att ingripa när ett medlemsland inte respekterar folkets rättigheter, säger Christian Engström (PP).

-På samma sätt som regeringen och (S) hävdade att Sverige var tvingat att göra EU:s datalagringsdirektiv till svensk lag är Sverige tvingat att upphäva denna lag när EU-direktivet nu har förklarats olagligt. Svenska politiker kan inte välja att följa EU:s påbud bara när det passar dem, säger Christian Engström (PP).

-Jag har ställt en fråga till EU-kommissionen om vad den tänker göra för att datalagringslagarna i medlemsstaterna skall upphävas, nu när direktivet har ogiltigförklarats av EU:s högsta domstol. Detta gäller så väl Sverige som övriga EU-länder, säger Christian Engström (PP).

Frågan som jag ställt till kommissionen lyder:

Nationell lagstiftning om datalagringsdirektivet

EU-domstolen har slagit fast att datalagringsdirektivet är ogiltigt, men nationell lagstiftning som bygger på direktivet blir inte automatiskt ogiltig genom detta utslag.

Eftersom nationell lagstiftning är baserad på EU-direktiv bör det också finnas ett EU-ansvar för att se till lagstiftning som är bygger på det ogiltiga datalagringsdirektivet upphävs så snart som möjligt.

Hur kommer kommissionen att agera för att nationell lagstiftning som bygger på datalagringsdirektivet snarast ogiltigförklaras?

Annonser

3 kommentarer

 1. Bra idé, men det finns ju viss risk för att de drar en rövare och svarar att det inte är Kommissionens ansvar, om man ställer frågan på det sättet.

  Dock är det Kommissionens ansvar att Dataskyddsdirektivet och Direktivet om integritet i elektronisk kommunikation upprätthålls, och det är ju svårt om man fortsätter att lagra trafikdata.

  Kommentar av Johan Tjäder — 21 april 2014 @ 22:02

 2. ”Svenska politiker kan inte välja att följa EU:s påbud bara när det passar dem, säger Christian Engström (PP).”

  Då får vi snart se huruvida vi lever i en demokrati värd namnet, eller dess motsats, demokratur, där lagar tillämpas när det passar överheten.

  Kommentar av Dennis Nilsson — 21 april 2014 @ 22:40

 3. Här i Sverige har Rikspolisstyrelsen nu anmält en operatör för brott mot Lagen om elektronisk kommunikation. Vi får hoppas att Post- och telestyrelsen står på sig i sitt tidigare besked att de inte tänker ingripa mot operatörer som slutat lagra trafikuppgifter och upprätthåller gällande EU-rätt.

  Ett problem härvidlag är att när två statliga myndigheter träter så hamnar avgörandet hos regeringen. :-/
  Sådana regeringsbeslut varigenom tvister mellan två statliga myndigheter avgörs kan rättsprövas av Högsta förvaltningsdomstolen om det begärs av den som blir drabbad. Så det gäller att vaka lite på vad som händer i den frågan.

  Kommentar av Johan Tjäder — 22 april 2014 @ 6:31


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: