Christian Engström, Pirat

10 april 2014

Nu ska vi rulla tillbaka övervakningsstaten!

Filed under: datalagringen — Christian Engström @ 7:11

EU-domstolen har nu ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv och därmed också den svenska lagen om datalagring. Men detta är bara början. Med stöd i denna dom kan vi nu börja rulla tillbaka andra lagar som kränker medborgarnas rätt till privatliv, som FRA-lagen och Ipred.

EU:s datalagringsdirektiv från 2006 var en av de integritetskränkande lagar som var grunden till att Piratpartiet bildades, i protest mot övervakningen. För två år sedan gjorde riksdagen detta direktiv till svensk lag. Sedan dess lagras data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner.

Vi har hela tiden sagt att detta är en orimlig kränkning av medborgarnas rätt till privatliv. Denna kritik har varken regeringen eller socialdemokraterna velat kännas vid. De tar helt enkelt inte folkets rättigheter på allvar. Kanske förstår de inte vad som är viktigt och varför.

Nu under våren har vi i Europaparlamentet röstat igenom en rapport som säger att det måste bli ett stopp på urskiljningslös massövervakning av vanligt, hederligt folk. Övervakning skall bara användas mot dem som är misstänkta för allvarliga brott. Men även denna markering har regeringen och socialdemokraterna valt att strunta i.

Denna vecka kom så EU-domstolens dom vad gäller datalagringsdirektivet. Direktivet ogiltigförklaras, med hänvisning till att det är en oacceptabel kränkning av de mänskliga rättigheterna. Rätten till privatliv är en rättighet och den skall respekteras. Nu kan de borgerliga partierna och socialdemokraterna inte ignorera kritiken längre. Om de envisas med att fortsätta massövervakningen, då bryter de mot lagen.

Veckans dom får konsekvenser även för andra former av övervakning. Ett förbud mot urskiljningslös massövervakning är rött ljus för FRA-lagens automatiserade skanning av innehållet i våra telekommunikationer. Och den ger rött kort till Ipred-lagen, som låter privata företag (främst musik- och filmindustrin) snoka i vad folk har för sig på internet.

Från och med nu gäller principen: Övervakning och avlyssning får bara ske om det finns en konkret misstanke om brott.

Men räkna inte med att regeringen och socialdemokraterna kommer att respektera detta. De vill fortsätta massövervakningen av folket.

Därför kommer vi piratpartister att göra allt vi kan för att se till att politikerna respekterar medborgarnas rättigheter. Vi har tagit denna strid många gånger i Europaparlamentet. Och vi tänker fortsätta ta striden – om svenska folket ger oss förnyat förtroende i EU-valet nästa månad.

Om de gamla, etablerade partierna inte står upp för människors grundläggande rättigheter – då måste någon annan göra det. Vi i Piratpartiet är beredda att ta detta ansvar.

6 kommentarer

 1. ”Från och med nu gäller principen: Övervakning och avlyssning får bara ske om det finns en konkret misstanke om brott.”

  Detta har du inte stöd för enligt domen i EU-domstolen.

  Domens säger faktiskt att själva lagringen är motiverad i brottsbekämpande syfte men för att proportionalitetsprincipen ska gälla behöver man göra flera begränsningar än vad man har nu, gäller även i hur data ska lämnas ut. Domen totalsågar alltså inte datalagringsdirektivet rent principiellt utan givet att det slår för brett i nuvarande tappning.

  Det är synd att polisen nu blir av med ett viktigt instrument för brottsutredning men jag förutsätter att man förstärker på andra håll istället, typ utökar polisen mångdubbelt när det gäller utredning av internetrelaterad brottslighet i alla dess former.

  Kommentar av nejtillpirater — 10 april 2014 @ 21:18

 2. PTS tänker inte ingripa mot operatörer som slutar datalagra

  Det blev alltså PTS generaldirektör som fick hålla i yxan. Det blev väl för pinsamt för justitieministern.

  Kommentar av Johan Tjäder — 10 april 2014 @ 22:43

 3. @nejtillpirater (#3)

  Vad har du läst för dom?

  EU-domstolen skriver (min översättning)

  51. Med avseende på behovet att lagra data så som föreskrivs i [datalagringsdirektivet], måste sägas att kampen mot allvarlig brottslighet, i synnerhet mot organiserad brottslighet och terrorism, förvisso är av yttersta vikt för att upprätthålla allmän säkerhet och dess effektivitet kan till stor utsträckning bero på användningen av moderna undersökningsmetoder. Emellertid kan ett sådant allmänt mål, hur viktigt det än är, i sig självt inte berättiga att en lagringsåtgärd som den som etableras i [datalagringsdirektivet] kan övervägas för ett sådant syfte.

  58. [Datalagringsdirektivet] påverkar på ett allomfattande sätt alla personer som använder elektroniska kommunikationstjänster, utan att de personer vars data lagras, ens indirekt, är i en situation där de riskerar att anklagas för brott. Det omfattar även personer för vilka det inte finns några bevis som kan peka på att deras gärningar har ens en indirekt eller avlägsen koppling till allvarlig brottslighet. Vidare, medger direktivet inte några undantag, och gäller således även personer vars yrkesrelaterade kommunikation enligt nationell lagstiftning ska hållas hemlig.

  59. Vidare kräver inte [Datalagringsdirektivet], trots att det påstås bidra till kampen mot allvarlig brottslighet, någon koppling mellan den lagrade informationen och hot mot den allmän säkerheten och i synnerhet begränsas inte lagringen till (i) någon särskild tidpunkt eller geografiskt område eller till den krets av personer som misstänks vara inbegripna i allvarlig brottslighet på ett eller annat sätt, eller (ii) till personer som av andra skäl genom sitt lagrade data kan bidra till att allvarliga brott kan förhindras, avslöjas eller beivras.

  Av dessa stycken framgår det tydligt att det måste finnas en klar misstanke om brott, även om det inte erfordras att det finns någon som är skäligen misstänkt. Men spaningen måste då ske på tider och platser där det finns konkreta skäl att misstänka brott.

  Kommentar av Johan Tjäder — 10 april 2014 @ 23:11

 4. @Johan Tjäder #3

  ”Av dessa stycken framgår det tydligt att det måste finnas en klar misstanke om brott, även om det inte erfordras att det finns någon som är skäligen misstänkt. Men spaningen måste då ske på tider och platser där det finns konkreta skäl att misstänka brott.”

  Hur ”klar” misstanke det finns kan alltid diskuteras. Man skulle ju kunna förbjuda att man röntgar flygpassagerares bagage också eftersom det inte finns någon konkret misstanke mot enskilda personer i normalfallet utan dessa är att betrakta som oskyldiga, samma gäller för kunder som besöker en butik för att handla, dessa personer är inte att betrakta som snattare innan de ertappas.

  Men sen kommer det till ett läge där man har en mycket omfattande nätrelaterad brottslighet som behöver kunna utredas, då uppstår en allmän misstanke mot kollektivet pss som för flygpassagerare eller kunder i butik. Man kan då som oskyldig individ se det på ungefär samma sätt, man betraktas visserligen inte som en skurk på förhand men erfarenheterna säger att det bland oss alla finns skurkar och då får man acceptera vissa åtgärder för att främja brottsbekämpningen. Och ja, rent mjöl i påsen-argumentet är relevant.

  Men som sagt, även om datalagringen inte uppstår i allmänna termer så hoppas jag på att polisens insatser mot internetrelaterad brottslighet i alla dess former (inklusive piratkopiering) förstärks kraftigt, möjligen kan avskaffandet av datalagringen bidra till detta eftersom man då tappar ett viktigt instrument i verktygslådan. Man får då ta fram andra typer av verktyg och gärna i form av mångdubbelt mer polisiära insatser, domstolsbeslut mot ISP:er angående blockering eller kanske riktad datalagring osv.

  Kommentar av nejtillpirater — 11 april 2014 @ 6:15

 5. @nejtillpirater (#4)

  Ja, det är integritetskränkande med flygplatsröntgen också – men den drabbar inte nästan hela befolkningen hela tiden. Många passerar inte en flygplatskontroll ens en gång om året. Och även här finns nog gränser för hur nära man får gå.

  Jag håller med om att det är ytterst olyckligt att polisen nu står nästan helt utan medel att utreda allvarlig nätbrottslighet och nu har vi odlat fram en miljö där det kan vara mycket svårt att spåra någon på nätet på grund av en fildelarjakt som egentligen inte hade behövt äga rum och en terroristjakt som inte fångat några terrorister. Det är mycket sorgligt och man hade ju kunnat önska att förra decenniets politiska ledare hade haft förmåga att skilja mellan stort och smått, men nu står vi här med näsan mitt i ansiktet och kan inte bättre.

  Kommentar av Johan Tjäder — 11 april 2014 @ 9:12

 6. […] också: HAX, Christian Engström, Cornucopia, Anna […]

  Pingback av Alla slåss för integriteten – när det är ofarligt | Fröjdhpunktse — 13 april 2014 @ 10:25


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: