Christian Engström, Pirat

8 april 2014

Yippieee! Nu måsta datalagringsdirektivet rivas upp

Filed under: datalagringen — Christian Engström @ 10:21

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Piratpartiet: Nu måste datalagringsdirektivet rivas upp!

EU-domstolen har just ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv.-EU-domstolen ger oss Piratpartister rätt i att teledatalagringen är ett oacceptabelt ingrepp i medborgarnas rätt till privatliv, säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

-EU-domstolen ger allianspartierna i regeringen och socialdemokraterna bakläxa. Genom att göra datalagringsdirektivet till svensk lag bröt de mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Vilket är precis vad vi varnade för och exakt den invändning som regeringen och (S) viftade bort, säger Christian Engström (PP).

-Nu står vi här med lagring av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Det är ett grundlagsvidrigt övergrepp på våra rättigheter. Därför förväntar vi oss att regeringen omedelbart gör vad som krävs för att upphäva den svenska lagen om datalagring, säger Christian Engström (PP).

-Detta kommer att hamna på Europaparlamentets bord efter EU-valet. Då krävs det att Piratpartiet blir omvalt och finns på plats för att slutligen döda datalagringsdirektivet, avslutar Christian Engström, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

EU-domstolens pressmeddelande:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf

8 kommentarer

 1. Fantastiskt!

  Kommentar av Daniel Otterholm — 8 april 2014 @ 11:36

 2. För svenska förhållanden kan man nu konstatera två saker.

  För det första, den granskning som Lagrådet genomfört måste nu värderas till noll och intet. De höga jurister som har att värna svenska medborgares rättigheter i förhållande till riksdagen misslyckades kapitalt trots att alla väsentliga argument som EU-domstolen nu framhåller fanns i diskussionen redan 2010. Lagstiftaren måste nu ge tydliga instruktioner till Lagrådet att inte ta för givet att förordningar och direktiv från EU är förenliga med vare sig EU:s rättighetsstadga eller Europakonventionen. Om Lagrådet hade varit lika tydligt som EU-domstolen nu har varit, så hade det utgjort en solid juridisk grund för regeringen att bekämpa detta direktiv redan då. Det hade kanske rent av varit politiskt omöjligt för regeringen att inte hos EU invända mot utformningen av datalagringsdirektivet. Ett massivt intrång i svenska medborgares privatliv hade därmed undvikits.

  För det andra, lagprövningsrätten som tillkommer alla myndigheter och domstolar i Sverige är inte tillräckligt. För även om nu datalagringsdirektivet förklarats ogiltigt så är ju den rättsliga grunden för datalagring i Sverige de lagar som stiftats. Dessa har inte hävts. Och det har, till skillnad från Irland och Österrike som tog fallen till EU-domstolen, inte funnits möjlighet för svenska medborgare att ifrågasätta lagstiftningens förenlighet med grundlagen och Europakonventionen, eftersom det kräver ett rättsfall. Vi kan inte bara gå till domstolen och be den häva en svensk lag. En svensk domstol kan bara åtsidosätta tillämpningen av lagen i enskilda fall. Som vi sett nu är detta otillräckligt. Domstolarna behöver förses med en ny form av konstitutionell prövning

  Kommentar av Johan Tjäder — 8 april 2014 @ 12:38

 3. Jo, en sak till. Det här ”Nu måste datalagringsdirektivet rivas upp”. Vi får väl se hur själva domen lyder men på pressmeddelandet framstår det ju som att domstolen ogiltigförklarat direktivet. Således behöver det inte rivas upp för det är inte längre gällande rätt. Däremot behöver som sagt de svenska lagändringarna rivas upp.

  Kommentar av Johan Tjäder — 8 april 2014 @ 12:45

 4. Bahnhof har redan slutat lagra och i det ligger ju att även om lagen finns så lär det ju bli svårt att lagföra en operatör för då uppstår ju genast det där rättsfallet som kan få svenska domstolar att pröva den svenska införandelagen.

  Kommentar av Johan Tjäder — 8 april 2014 @ 12:48

 5. Om ens internetleverantör fortsätter lagra data i enlighet med den svenska implementationen, kan man då själv anmäla dem för det? Och vart vänder man sig då i första hand? En vanlig polisanmälan?

  Kommentar av Lars — 8 april 2014 @ 13:28

 6. […] Idag är en glädjens dag för alla oss som kämpar för ett fritt och öppet internet, och mot massövervakningen. Som tidgare rapporterats har EU-domstolen sagt att EU’s datalagringsdirektiv kränker de mänskliga rättigheterna, och därför är olagligt. […]

  Pingback av Nu hamnar datalagringen på EU’s bord efter valet | Christian Engström, Pirate MEP — 8 april 2014 @ 13:56

 7. Fantastiskt. 🙂

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 8 april 2014 @ 14:55

 8. […] Pirater brukar hävda att det finns länder där det är tillåtet att ladda ner för privat bruk, ofta brukar man då ta upp Holland. Men nu har EU-domstolen förklarat det holländska systemet som olagligt och därmed är det per omgående olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material för privat bruk. Det ska bli intressant att se vad Piratpartiet säger om detta, efter att ha hyllat EU-domstolens do…… […]

  Pingback av EU-domstolen förklarar holländska systemet med nedladdning för privat bruk olagligt | Nej till pirater och Piratpartiet — 11 april 2014 @ 22:41


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: