Christian Engström, Pirat

8 april 2014

Nu hamnar datalagringen på EU’s bord efter valet

Filed under: datalagringen — Christian Engström @ 13:56

Idag är en glädjens dag för alla oss som kämpar för ett fritt och öppet internet, och mot massövervakningen. Som tidgare rapporterats har EU-domstolen sagt att EU’s datalagringsdirektiv kränker de mänskliga rättigheterna, och därför är olagligt.

Det visar att Piratpartiet hade rätt i vår kritik, och att Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna hade fel när de trumfade igenom lagen.

Det är kul att se företrädare för Allianspartierna vända kappan efter vinden idag.

IT-minister Anna-Karin Hatt (C) kallar det för ”en stor seger för Centerpartiet”, trots att Centern var med och röstade igenom lagen i Sverige. Men det hoppas hon att ingen kommer ihåg.

EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) pratade med journalister idag om hur glad hon var över domen, och hur mycket hon var emot datalagringsdirektivet på den tiden hon var EU-parlamentariker (förra mandatperioden). Det är i och för sig sant att hon röstade emot direktivet då. Men det är också sant att EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) var den som drev på för att bötfälla Sverige för att vi inte hade infört direktivet i tid, och på det sättet få sina kollegor i riksdagen att rösta igenom lagen i Sverige. Hon hoppas väl också att väljarna inte kommer ihåg någonting av vad hon gjort.

Men det viktiga är vad som händer nu, efter domen.

För det första bör regeringen omedelbart lägga en proposition om att upphäva datalagringslagen i Sverige. Det kan den göra direkt, innan riksdagen går på sommarlov. Det handlar ju bara om att upphäva en lag som domstolen har sagt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Någon ytterligare utredning behövs inte i och med det.

Eller tycker Allianspartierna i regeringen att det är okay att fortsätta kränka de mänskliga rättigheterna i Sverige?

Men huvudmatchen om datalagringen kommer inte stå i den svenska riksdagen, utan i EU-parlamentet. Eftersom dagens dom säger att direktivet är olagligt, kommer EU-parlamentet få ta ställning till vad vi ska göra med det. Det beslutet kommer komma under nästa mandatperiod.

Det här är ytterligare ett skäl till varför EU-valet i maj är viktigt. Piratpartiet kommer driva linjen att direktivet ska skrotas helt. Men det kommer alldeles säkert finnas krafter som kommer vilja ha kvar direktivet, och bara göra mer eller mindre kosmetiska förändringar av det.

Kommer någon ihåg FRA-lagen, och Allianspartiernas alla försök att måla läppstift på grisen? Räkna med liknande försök i det nya EU-parlament som kommer tillträda efter valet, och som kommer få besluta om hur det ska bli.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet i maj. Vi kommer göra allt vi kan i EU-parlamentet för att datalagringsdirektivet ska hamna på soptippen för alltid.

15 kommentarer

 1. Det finns bara ett parti i riksdagen som älskar Datalagringsdirektivet. Socialdemokraterna.

  Datalagringsdirektivet är inte längre ett EU-direktiv efter en dom i EU-domstolen.

  Blir Datalagrinsdirektivet en het valfråga nu? Och socialdemokraterna, som enda parti, är för i sakfrågan. Vad gör Stefan Löfven? Är det bara jobben, skolan, omsorgen som existerar i huvudet bland valstrategerna i Socialdemokratin.

  Alla vet att den Röd-Gröna regeringen under statminister Sahlin sprack på Datalagringsdirektivet den 16:e mars 2011. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vägrade att skriva på propositionen att införa Datalgringsdirektivet i svensk lag.

  Vad händer efter valet 2014 med en Miljöparti-Socialdemokrater-regering under statsminister Löfven om frågan om Datalagringsdirektivet kommer upp på riksdagens bord. Här är styrkeförhållandet klart. Alla är emot Datalagringsdirektivet utom Socialdemokraterna. Skall även regeringen Löfven spricka på samma fråga som regeringen Sahlin?

  De borgerliga partierna vill inte ha Datalagringsdirektivet. Varför de röstade JA var dels bötesbelopp och att det handlar om ett EU-direktiv. Men. Nu är inte datalagringsdirektivet ett EU-direktiv.

  Under valkampanjen 2010 mörkade de Röd-Gröna oenigheten i frågan om Datalagringsdirektivet. Och regering Sahlin kunde bara existera knappt sex månader.

  Kommentar av Tommy Rådberg — 8 april 2014 @ 14:48

 2. […] har kommit fram till att datalagringsdirektivet ska ogiltigförklaras eftersom den leder till allvarliga intrång i människors rättigheter. […]

  Pingback av drottningsylt » Blog Archive » En liten ljusglimt — 8 april 2014 @ 15:13

 3. Jag tror du har ett nytt lyxproblem. Hur får du med detta i listan på framgångar för Piratpartiet i EU?

  Kommentar av Jerker Montelius — 8 april 2014 @ 15:21

 4. @Tommy Rådberg
  Mja, alliansregeringen hade möjlighet att ta strid mot datalagringsdirektivet i EU-domstolen med exakt samma argument som nu framhålls av EU-domstolen själv. Men det gjorde man inte.

  Kommentar av Johan Tjäder — 8 april 2014 @ 16:09

 5. ”Eller tycker Allianspartierna i regeringen att det är okay att fortsätta kränka de mänskliga rättigheterna i Sverige?”

  Självklart är det inte rätt att kränka mänskliga rättigheter, om nu så är fallet.

  Det är sjävklart inte rätt att kränka upphovsmännens mänskliga rättigheter i samarbete med TPB som PP gjorde tidigare då man som politisk handling agerade ISP åt TPB och därmed agerande mellanhand för de upphovsrättsliga brotten. Det är nämligen så man får betrakta en ISP som har vetskap om överträdelser och fortsätter att leverera bandbredden för tjänsten, enligt en aktuell EU-dom.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 april 2014 @ 16:29

 6. […] Nu hamnar datalagringen på EU’s bord direkt efter valet (Christian Engström, EU-parlamentariker Pp) […]

  Pingback av Free and thinking » Nu börjar kappvändarnas huggsexa och bortförklaringarnas race - IDG.se - Störst på it-nyheter — 8 april 2014 @ 17:02

 7. nejtillpirater, de dömda i piratebayfallet dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrätten. De dömdes inte för brott mot de mänskliga rättigheterna.
  Hur du får det till att PP skulle kränka några upphovsmäns mänskliga rättigheter är så krystat att du nästan slår knut på dig själv.

  Kommentar av Alf M. — 8 april 2014 @ 17:22

 8. @Alf M.

  ”nejtillpirater, de dömda i piratebayfallet dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrätten. De dömdes inte för brott mot de mänskliga rättigheterna.
  Hur du får det till att PP skulle kränka några upphovsmäns mänskliga rättigheter är så krystat att du nästan slår knut på dig själv.”

  Det är inte ett dugg krystat eftersom upphovsmäns ideella och materiella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna enligt UDHR, Europakonventionen och svensk lagstiftning.

  Så här skrev man enligt en dom i EU-domstolen:

  ”1. Article 8(3) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society must be interpreted as meaning that a person who makes protected subject-matter available to the public on a website without the agreement of the rightholder, for the purpose of Article 3(2) of that directive, is using the services of the internet service provider of the persons accessing that subject-matter, which must be regarded as an intermediary within the meaning of Article 8(3) of Directive 2001/29.”

  Den som är ISP för en pirattjänst anses alltså vara en mellanhand för brottslingen/piraten som kränker upphovsrätten.

  Vidare:

  ”2. The fundamental rights recognised by EU law must be interpreted as not precluding a court injunction prohibiting an internet service provider from allowing its customers access to a website placing protected subject-matter online without the agreement of the rightholders when that injunction does not specify the measures which that access provider must take and when that access provider can avoid incurring coercive penalties for breach of that injunction by showing that it has taken all reasonable measures, provided that (i) the measures taken do not unnecessarily deprive internet users of the possibility of lawfully accessing the information available and (ii) that those measures have the effect of preventing unauthorised access to the protected subject-matter or, at least, of making it difficult to achieve and of seriously discouraging internet users who are using the services of the addressee of that injunction from accessing the subject-matter that has been made available to them in breach of the intellectual property right, that being a matter for the national authorities and courts to establish.”

  Nationella domstolar får besluta om blockering av illegala tjänster som TPB, om PP hade fortsatt att leverera bandbredd så hade det alltså varit helt i sin ordning att efter domstolsbeslut kräva att PP upphör med leveransen.

  Här skriver man om ”fundamental rights” och det är för att upphovsmannens rättigheter ingår i ”fundamental rights” som bl.a. omfattar UDHR, alltså allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

  Så det jag skrev var helt korrekt, inte ett dugg krystat och inte det minsta lilla risk för att jag skulle slå knut på mig själv då jag har helt torrt på fötterna i denna fråga.

  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=478162

  Kommentar av nejtillpirater — 8 april 2014 @ 18:38

 9. NTP: ”Självklart är det inte rätt att kränka mänskliga rättigheter, om nu så är fallet.”

  Bra, och EU-domstolen har slagit fast direkt att Datalagringsdirektivet (och därmed alla underliggande implementationer av det) kränker de mänskliga rättigheterna. Kan vi nu äntligen enas om att DLD och dess inkarnationer kränker de mänskliga rättigheterna?

  Såklart inte, då du är helt inkapabel att säga att du hade fel. Men för all del…

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 8 april 2014 @ 19:56

 10. @Wertigon

  Jag uppfattar pressmeddelandet från EU-domstolen så att man anser att det krävs en del förbättringar för att uppfylla proportionalitetsprincipen, man sågar det inte helt och hållet. Som exempel säger man:

  ”Domstolen konstaterar att den lagring av uppgifter som krävs enligt direktivet inte kränker det väsentliga innehållet i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter. Direktivet gör det nämligen inte möjligt att få kännedom om själva innehållet i den elektroniska kommunikationen och föreskriver att leverantörerna av tjänster och nät ska iaktta vissa principer för att garantera uppgifternas skydd och säkerhet.”

  Så den delen anses i alla fall vara OK.

  När det kommer till Sveriges implementation av lagen så får vi vänta och se vad man säger, det kan vara så att man anser att Sveriges implementation är bättre än enligt den kritik man riktar mot direktivet och därför uppfyller proportionalitetsprincipen. Eller att man istället för att riva upp lagen helt enkelt adresserar de brister som EU-domstolen pekar på och ser till att svensk lagstiftning löser dessa problem. Vi får vänta och se hur det blir. Vi har ju haft en liknande debatt kring FRA-lagen där vissa oseriöst skriker om att den ska rivas upp, när det sunda istället är att identifiera ev. brister och åtgärda dessa. Det är inte seriöst och kostnadseffektivt att föra in lagar och sedan riva upp, principen ständig förbättring är mycket bättre än att försöka se allt som svart eller vitt.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 april 2014 @ 21:21

 11. Varför vänta till efter valet? Det är väl bara att fråga Viviane Reding vad kommissionen avser göra för att upprätthålla dataskyddsdirektivet (PuL i Sverige) i skenet av att det uttryckliga undantaget att utan samtycke från den registrerade lagra personuppgifter om teletrafik nu har ogiltigförklarats av rätten.

  Kommentar av Johan Tjäder — 8 april 2014 @ 22:25

 12. Piratpartiet kan göra mycket nytta under nästa mandatperiod för att vrida tillbaks flera integritetskränkande åtgärder. Passagerarlistor och överföringen av bankdata till USA till exempel. Båda torde nu kunna ifrågasättas av samma skäl som datalagringsdirektivet.

  Kommentar av Johan Tjäder — 8 april 2014 @ 22:56

 13. ”Jag uppfattar pressmeddelandet från EU-domstolen så att man anser att det krävs en del förbättringar för att uppfylla proportionalitetsprincipen, man sågar det inte helt och hållet. Som exempel säger man:”

  Enda sättet att undvika att bryta mot proportionalitetsprincipen är att man i slutänden helt enkelt inte KAN övervaka alla. Det är så kommunikation fungerar. Och Domstolens pressmeddelande är mycket tydlig med att övervakning kräver klar och tydlig anledning.

  Alltså har man valet mellan att förklara alla medborgare misstänkta för brott – då får man med stöd från proportionalitetsprincipen övervaka dem.
  Eller så är de inte det och då måste övervakningen vara klart begränsad på ett sådant sätt att den enbart drabbar målgruppen av de som på god och skälig grund kan misstänkas för allvarlig brottslighet.

  Alltså sågas DLD totalt. Det går nämligen inte att övervaka alla bara litet grann. Jag tror vi har förklarat detta för dig förut ett antal gånger.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 9 april 2014 @ 14:11

 14. […] EU-domstolen har förklarat EU:s datalagringsdirektiv olagligt, eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna. Regeringen har nu tillsatt en utredning av […]

  Pingback av Piratpartiet om datalagringen: Beatrice Ask (M) är feg och ohederlig | Christian Engström, Pirate MEP — 30 april 2014 @ 11:40

 15. […] göra fildelningen laglig i hela EU). Vi måste försvara segern om nätneutraliteten. Vi måste sätta stopp för datalagringen som EU’s högsta domstol har förklarat strider mot de mänskliga rättigheterna, men som […]

  Pingback av Debattera direkt med Piratpartiet på nätet istället för i SVT Agenda | Christian Engström, Pirate MEP — 4 maj 2014 @ 11:24


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: