Christian Engström, Pirat

8 april 2014

M och S vill fortsätta kränka mänskliga rättigheter med massövervakning

Filed under: datalagringen — Christian Engström @ 22:43

De grundläggande mänskliga rättigheterna ska respekteras. De ska inte balanseras mot andra intressen eller åsidosättas för att det kanske är till nytta för något visst mål. Skälet till att våra rättigheter kallas grundläggande är att de aldrig får kompromissas bort.

I den dom som ogiltigförklarar EU:s datalagringsdirektiv och den svenska lagen om teledatalagring slår EU-domstolen fast just detta. De mänskliga rättigheterna är inte förhandlingsbara. Och rätten till privatliv är en av dem. Punkt. Konsekvensen av detta är att det måste bli ett stopp på urskiljningslös massövervakning av medborgarna. Övervakning och avlyssning ska bara få användas om det finns en verklig misstanke om brott – och då bara mot de människor som är misstänkta.

Men Alliansregeringen och Socialdemokaterna tycks inte förstå detta. De vill fortsätta massövervaka vanligt, hederligt folk. Så de försöker nu ducka för EU-domstolens dom.

Detta är allvarligt dels eftersom de inte tycks förstå meningen och värdet med våra medborgerliga fri- och rättigheter.

Och det är allvarligt eftersom dessa partier använder EU och EU:s makt bara när det passar dem.

De tvekar aldrig att sluta upp bakom EU när Bryssel kommer dragande med hårdare fildelarjakt eller krav på inskränkt offentlighetsprincip.

Men när EU nu sätter ner foten och kräver att de mänskliga rättigheterna skall respekteras, då är det precis tvärt om. Då tiger dessa partier och försöker låtsas som om det regnar. Utom justitieminister Beatrice Ask (M), som försöker säga att det där är inget att bry sig om.

Så inte nog med att Alliansen och Socialdemokraterna bara är för våra fri- och rättigheter när det passar dem. De använder EU på samma sätt: Bra att skylla på för att tvinga på folket saker folket inte vill ha. Inte viktigt alls när EU för ovanlighets skull står upp för folkets rättigheter.

Detta är inte seriöst. Det är inte hederligt. Det är inte trovärdigt.

Den som vill rösta på ett parti som konsekvent står upp för folkets fri- och rättigheter skall rösta på Piratpartiet!

16 kommentarer

 1. Ask: ”Den stora frågan är väl vad som händer på EU-nivå”
  Jaha? Det var väl just på EU-nivå som man precis underkände DLD?
  Ask går från oklarhet till oklarhet…

  Kommentar av JohJoh — 8 april 2014 @ 22:58

 2. This is the +1% in all memberstates to get into EU-Parliament. I wish all Pirate Candidates the best.
  Is there any chance to charge legislative of a member state for transferring an EU-Directive which is against EU-Human Rights Charta? If a memberstate did not transfer an EU-Directive the state is threatened by a charge. ^.^
  Isn’t it time to do the control before the activation? Have to have it always been the judges to do the control after the legislative lunch such laws on citizen?

  Kommentar av Idee — 8 april 2014 @ 23:36

 3. ”Så inte nog med att Alliansen och Socialdemokraterna bara är för våra fri- och rättigheter när det passar dem. De använder EU på samma sätt: Bra att skylla på för att tvinga på folket saker folket inte vill ha. Inte viktigt alls när EU för ovanlighets skull står upp för folkets rättigheter.

  Detta är inte seriöst. Det är inte hederligt. Det är inte trovärdigt”

  Det är heller inte seriöst att bra skrika ”riv upp”. Det rimliga är att i lugn och ro granska svensk lagstiftning och se hur det hanterar de problem som lyfts fram av EU-domstolen. Det kan gå att justera lagen om det handlar om mindre detaljer. Beatrice Ask har rätt, att riva upp och avskaffa lagen gör att man tappar ett viktigt instrument i brottsbekämpningen. Vad säger PP om detta? PP:s retorik kring detta är onyanserad, man ser givetvis bara till integritets/fildelarjakts-frågorna. Regeringen måste dock se även till brottsbekämpningsperspektivet.

  Sen kan jag tycka att det är lite märkligt att datalagringsdirektivet som manglats av så mycket juridisk expertis i olika länder innan det beslutades, nu underkänns av EU-domstolen. Jag upplever det lite godtyckligt i bedömningen. Det är en svår fråga men jag kan tycka att domslutet går lite väl långt i vissa avseenden. Å andra sidan ser jag inga problem med att göra några mindre justeringar så att den kritik man lyfter fram åtgärdas och man får ungefär motsvarande funktion som enligt svensk lagstiftning och med kvarstående verktyg för brottsbekämpning.

  Kommentar av nejtillpirater — 9 april 2014 @ 6:04

 4. @ntp
  Domen säger tydligt att det är fel att lagra allt om alla oavsett brottsmisstanke. Precis som PP hela tiden har sagt. Så några ”mindre justeringar” lär inte lösa detta. En av sakerna som domstolen underkänner är alltså själva grundtanken med DLD.

  Kommentar av JohJoh — 9 april 2014 @ 6:31

 5. @ntp , då alla studier som gjorts i Europa gällande lagarnas(de som baseras på DLD) (in)effektivitet så är det ganska ohederligt av dig att kalla den ”ett viktigt instrument i brottsbekämpningen”.

  En framgångsökning på 0.006% (Tyskland 2011) är knappast tillräckligt för att motivera slentrianmässig övervakning av oskyldiga eller den kostnad för samhället som lagringen innebär (DLD hjälper visserligen till att korta ned utredningstiden i ytterligare fall då det går betydligt snabbare för polisen att kartlägga misstänkta)

  Vad gäller fildelning så får den lagrade datan inte användas i det syftet enligt direktivet så den frågan är ganska oväsentlig.

  Polisen har möjlighet att övervaka och lagra trafikdata (och innehåll) för misstänkta även utan DLD, det räcker faktiskt,

  ”Sen kan jag tycka att det är lite märkligt att datalagringsdirektivet som manglats av så mycket juridisk expertis i olika länder innan det beslutades, nu underkänns av EU-domstolen. Jag upplever det lite godtyckligt i bedömningen.”

  DLD sågades av juridisk expertis i flera länder innan det antogs i EU och Tyskland och Rumäniens författningsdomstolar kastade ut de DLD baserade lagar som infördes där innan vi i sverige valde att införa våra egna lagändringar, jag ser inte hur du kan uppleva bedömningen som godtycklig. Att svenska lagrådet inte tog hänsyn till Europakonventionen i sitt yttrande var slarvigt av dem men det är lite elakt att kalla deras bedömning för godtycklig.

  Kommentar av SF — 9 april 2014 @ 8:32

 6. @nejtillpirater
  DLD gathers Data you don’t need: jails are full of criminals. With DLD you don’t need jails you have only criminals which can be blackmailed cause of this data. This is while there is an ethic thing behind and in front of laws. DLD can be turned around with ethic eyes in any scope you look. You don’t know which side you’r on until you’r told by ”government”. Just these days happen at crimea. Once you are a good girl in ukrain living at crimea government told you now:”You are bad, get out, not wellcomed anymore”. If they had DLD they can turn things around 180°.

  Merkel explains: ”cero tolerance rule for inner safty to all citizens”.
  DLD is the first step for algorithms to do the legislative, judicative and executive job. Only algorithms need this data. Take a look at the NSA. They can’t read every Data, it is too much, but algorithms can. They are ”modelling” around with this Massdata: good and bad, profit and non-profit, public and privat. And the badest person for this situation is the one who tells them how to handle it.

  Kommentar av Idee — 9 april 2014 @ 12:13

 7. @nejtillpirater (#3)
  För det första, dataskyddsdirektivet och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation gäller. Det råder ett förbud mot registrering av personuppgifter utan samtycke av den registrerade om det finns ett uttryckligt undantag. Undantaget för lagring av teledata har nu fallit. Som EU-land har Sverige en skyldighet att leva upp till de skyddsstandarder som föreskrivs i giltiga EU-direktiv och den svenska datalagringslagen är därmed oacceptabel och måste bort.

  För det andra, det är regeringens och riksdagsmajoritetens ansvar att polisen nu kan komma att stå utan effektiva brottsbekämpningsmedel. Trots alla varningar och trots ett års extra betänketid genom minoritetsbordläggning så drev man igenom ett ohållbart system som nu har fallit. Om man däremot lyssnat till de legitima invändningar som restes mot datalagringsdirektivet så hade man kunnat haft ett fungerande system. Det finns ett skäl till att dessa beslut bör fattas i bredast möjliga enighet, just för att sådant här ska undvikas.

  För det tredje, i över fem år har det i EU pågått systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna direkt orsakat av ett oansvarigt agerande från lagstiftarens sida. Hur länge tycker du att det ska få fortgå?

  Kommentar av Johan Tjäder — 9 april 2014 @ 12:33

 8. @Nejtillpirater

  Som vanligt skriver du utan att beakta verkligheten:

  ”Det är heller inte seriöst att bra skrika ”riv upp”. Det rimliga är att i lugn och ro granska svensk lagstiftning och se hur det hanterar de problem som lyfts fram av EU-domstolen. Det kan gå att justera lagen om det handlar om mindre detaljer. Beatrice Ask har rätt, att riva upp och avskaffa lagen gör att man tappar ett viktigt instrument i brottsbekämpningen.”

  EU-domstolens pressmeddelande är glasklar. Man har beaktat och tagit hänsyn till brottsbekämpningsaspekten och slutgiltigt, till fullo, förkastat det argumentet som otillräckligt.

  EU-domstolen går längre ändå. De refererar till ALL typ av slentrianmässig massövervakning som totalt oförenlig med de grundläggande mänskliga rättigheterna samt EU’s grundlag.

  Med andra ord, NTP, så sitter du på både hal och tunn is när du försöker få det till att Europas högsta och slutgiltiga auktoritet i lagtolkning skulle ha fel!

  ”Sen kan jag tycka att det är lite märkligt att datalagringsdirektivet som manglats av så mycket juridisk expertis i olika länder innan det beslutades, nu underkänns av EU-domstolen.”

  Samtliga länder vars juridiska expertis har kommit fram till exakt de frågeställningar som EU-domstolen nu agerat på. I Sverige specifikt uttryckte lagrådet det som att de visserligen ansåg att DLD bröt mot både svensk och allmän folkrätt men att de fick utgå från att EU hade ansett att det var ett försvarligt övergrepp. Den tolkningen skedde utan att EU’s juridiska experter hade uttalat sig och följden av detta kan man nu se när EU’s högsta domstol faktiskt uttalar sig och säger klart och tydligt ”NEJ”.

  Godtyckligt? Det som var godtyckligt, du din ohämmade virrpanna, är att lagrådet och övriga länders lagråd efter tunga politiska påtryckningar fick utgå ifrån att EU’s lagprövare redan hade uttalat sig. Den godtyckliga aspekten växer helt och hållet hos de debila politiker som beslöt sig införa en massövervakning som grundlagen ej hade utrymme för.

  ” PP:s retorik kring detta är onyanserad, man ser givetvis bara till integritets/fildelarjakts-frågorna. Regeringen måste dock se även till brottsbekämpningsperspektivet.”

  EU-domstolens pressmeddelande är mycket tydlig med att man har tagit brottsbekämpningen i beaktande och förkastat den. Har du nu förväxlat Piratpartiet med EU-domstolen? Eller utgår du i vanlig ordning från att EU’s tyngsta juridiska experter är piratsympatisörer?

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 9 april 2014 @ 14:04

 9. […] M och S vill fortsätta kränka mänskliga rättigheter med massövervakning (Christian Engström, EU-parlamentariker Pp) […]

  Pingback av Free and thinking » Vi måste återigen börja prata om socialdemokratins roll i den svenska versionen av Stasi… - IDG.se - Störst på it-nyheter — 9 april 2014 @ 19:36

 10. […] såväl sossekanten som den moderata diton att skruva besvärat på sig och låtsas som att ”det nog inte spelar någon roll, vi ska nog kunna fortsätta att köra på som förut […]

  Pingback av Free and thinking » Enligt PTS är det nu fritt fram för operatörerna att SLUTA datalagra - IDG.se - Störst på it-nyheter — 10 april 2014 @ 17:57

 11. Scary Devil Monastery:

  Det vi borde göra är att peka på nejtillpiraters godtycklighet. Han omfamnar auktoriteter när de beslutar som han vill och avfärdar dem när de beslutar ngt han inte håller med om. Det är inte särskilt konsekvent av honom.

  Kommentar av gurrfield — 11 april 2014 @ 12:15

 12. @Gurra #11

  ”Det vi borde göra är att peka på nejtillpiraters godtycklighet. Han omfamnar auktoriteter när de beslutar som han vill och avfärdar dem när de beslutar ngt han inte håller med om. Det är inte särskilt konsekvent av honom.”

  Jag omfamnar inga autktoriteter, jag tar ställning från fall till fall, vilket är det rimliga. Det som är konsekvent är min syn på nätrelaterad brottslighet, att den är viktig att bekämpa. Sen kan det komma domslut i rätt eller fel riktning, det är väl inte så konstigt.

  Jag förstår inte riktigt din kritik för den filosofin du åberopar tillämpas ju ofta av PP, man underkänner hanteringen av TPB-målet givet fällande dom, hade det blivit frikännande dom hade man givetvis hyllat den precis som att man nu hyllar EU-domstolens upphävande av datalagringsdirektivet.

  Kommentar av nejtillpirater — 11 april 2014 @ 21:55

 13. @Gurra #11

  Då ska det bli intressant att hur du ser på PP:s reaktion på att EU-domstolen nu förbjudit det holländska systemet med nedladdning av upphovsrättsskyddade filer för privat bruk, kommer man att hylla EU-domstolen för detta tror du? Förbjuder troligen även motsvarande i Schweiz.

  http://nejtillpirater.wordpress.com/2014/04/11/eu-domstolen-forklarar-hollandska-systemet-med-nedladdning-for-privat-bruk-olagligt/

  Kommentar av nejtillpirater — 11 april 2014 @ 22:45

 14. […] Christian Engström: ”M och S vill fortsätta kränka mänskliga rättigheter med massövervak… – självbeskrivande. Och briljant. […]

  Pingback av Piratpartiet är de enda som konsekvent försvarar mänskliga rättigheter | Calandrellas blogg — 15 april 2014 @ 21:21

 15. […] vill få det till att saken nu är ur världen och att det bara är att sluta att datalagra, med motiveringen att man annars kränker mänskliga rättigheter. Är det […]

  Pingback av Kränker datalagringsdirektivet mänskliga rättigheter? | Nej till pirater och Piratpartiet — 18 april 2014 @ 7:32

 16. ”Då ska det bli intressant att hur du ser på PP:s reaktion på att EU-domstolen nu förbjudit det holländska systemet med nedladdning av upphovsrättsskyddade filer för privat bruk…”

  Som alla pirater efter viss eftertanke förstår är det ett principiellt snedsteg men ett stort steg framåt när det gäller att avskaffa privatbeskattning av copyswede och STIM.

  För det första så kan EU-domstolen besluta sig för vad som helst. De som i privat regi låter andra privatpersoner kopiera sina mediabibliotek har aldrig brytt sig, och kommer snarare fortsätta verka för en i grunden förändrad upphovsrättslagstiftning. Det påverkar alltså inte piratpartiet neller vår agenda i någon utsträckning alls.

  Det som däremot EU-domstolens beslut har öppnat för är avskaffningen av STIM och copyswede då det som det beslutades om i domstolen ej var rätten att ladda ned utan rätten att ta betalt för privatkopiering i Holland.
  Detta påverkar på samma sätt straffskatten här i Sverige vilket förr eller senare blir nästa mål. Inte helt teoretiskt kan man med den holländska domen i färskt minne även anmäla STIM och copyswede.

  Som vanligt, NTP, så slår ditt exempel ytterligare en boll i ditt eget mål.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 22 april 2014 @ 9:40


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: