Christian Engström, Pirat

20 mars 2014

Sverige behöver ett permanent euro-undantag

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 12:31
Euro-samarbetets bristande öppenhet under de senaste årens krishantering är oacceptabel och ger Sverige ytterligare ett skäl att stänga eurodörren för gott.
Det skriver jag i ett debattinlägg på Europaportalen.
Läs mer hos Europaportalen

17 kommentarer

 1. ”Det finns också skäl att vara skeptisk till den överstatlighet och centralstyrning som en europeisk valuta kräver”

  Visst är det så. Men det är då förvånande att många piratpartister inklusive Falkvinge själv brinner så för en helt okontrollerad valuta som bitcoin, vars värde styrs av allt och inget, pendlar vilt och t.o.m. (MtGox) kan bli helt värdelös utan några former av garantier alls.

  Här ifrågasätter jag starkt om man är kapabel att göra relevanta riskbedömningar.

  Kommentar av nejtillpirater — 20 mars 2014 @ 17:04

 2. NTP, det är stor skillnad på skapandet av en P2P-driven kryptovaluta som är frivillig att använda, och skapandet av en valuta som överheten tvingar på sina medborgare, yes?

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 20 mars 2014 @ 17:43

 3. @wertigon

  Det är inte valutan som är problemet utan valutasamarbetet kopplat till länder som inte platsar i det.

  Överheten tvingar ingen, man brukar ha folkomröstning om sådant och det är folkets vilja som gjort att vi hittills inte gått med i detta valutasamarbete. Demokratin tycks ju då fungera enligt Christians önskemål och då är knappast snack om överheten relevant. Det hade dock kunnat vara så att man skött det hela bättre och Sverige hade gått med i det. Problemet tycks inte vara idén som sådan utan att man misslyckats i utförandet till stora delar. Hade man lyckats bättre och Sverige ändå valt att stå utanför så hade detta mycket väl kunnat falla ut negativt för Sverige och andra länder vars medborgare valt att stå utanför.

  Kommentar av nejtillpirater — 20 mars 2014 @ 18:38

 4. Här i Sverige hade vi folkomröstning, ja. I resten av EU… Not so much. Men det har funnits planer på att implementera Euron hela tiden…

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 21 mars 2014 @ 9:45

 5. @wertigon

  ”Men det har funnits planer på att implementera Euron hela tiden…”

  Självfallet eftersom detta är ett grundkrav för EU-medlemsskap.

  Sverige uppfyller dock inte konvergenskriterierna men det är rimligt att man till slut gör det och ansluter sig. För att detta ska fungera måste alla verka för att systemet fungerar bättre i praktiken. Är vi utanför så blir det ännu svårare att påverka, men vi får ändå ta de ekonomiska konsekvenserna av det som sker på det ekonomiska planet inom EU. Sverige blir inte immuna mot vad som händer i Grekland som exempel, bara för att vi inte deltar i valutasamarbetet.

  Kommentar av nejtillpirater — 21 mars 2014 @ 16:50

 6. nejtillpirater:

  Du snackar om ”relevanta riskbedömningar” i ljuset av finanskrisen från 2008-2009?

  Tillåt mig hånle… Problemet är inte risker, problemet är att risktagarna slipper undan ansvar när investering slår fel ut. Bankerna tillåts inte ”faila” och det är de jäkligt medvetna om och utnyttjar till fullo.

  Kommentar av gurrfield — 22 mars 2014 @ 12:12

 7. @gurra

  ”Du snackar om ”relevanta riskbedömningar” i ljuset av finanskrisen från 2008-2009?”

  Ja, en ekonomisk kris inom Euro-området slår visserligen brett men den slår även på länder som inte är med i valutasamarbetet. Vad gäller tidigare propaganda för kriminella valutan bitcoin så snackar vi en helt annan nivå av risk, vilket Falkvinge fick erfara personligen i och med att han förlorade värden på motsvarande 1 miljon, låt vara Monopolpengar men ändå värden enligt högsta kursen innan MtGox kraschade.

  Du delar uppenbarligen inte min bedömning att risken för att satsa i en kriminell valuta utan bankgaranti och med risk att bli av med hela kapitalet, är större än risken med att tillhöra EU:s valutasamarbete. Jag förstår inte hur du resonerar i så fall men du har givetvis rätt att göra din egen bedömning…

  Kommentar av nejtillpirater — 22 mars 2014 @ 13:06

 8. Euron är bara en peng, säger jag återigen. Det är inte Euron som ställt till det utan den politik som förts i Euroområdet.

  Det finns ändå anledning att något reflektera lite över de kommentarer som dykt upp här.

  Det är efterfrågan som skapar en fiat-valutas värde. Stater underbygger en valutas värde främst genom att kräva att skatt erläggs i den valutan. På så sätt skapas en konkret och stor efterfrågan av valutan och dess värde hålls därför uppe. Bitcoin har inte någon sådan central uppbackare som kan tvinga folk att betala. Detta faktum skapar en grundläggande osäkerhet om bitcoin som finansiell tillgång.

  Den bankkris som vi har sett t.ex. den drabbade enskilda Euro-länder därför att vi har fri rörlighet för kapital i EU, utan motsvarande europeiska skyddsmekanismer för en kraschande bank. Om banken bara hade nationell räckvidd då vet man att pengarna från alla förfallna krediter finns ute i ekonomin där någonstans, och man kan hämta in dem genom beskattning.

  Man kan ju omöjligen veta, men vad hade hänt om Sverige gått in i Euro-samarbetet redan för länge sedan. Våra erfarenheter kring hur man hanterar krisande banker har visat sig framgångsrikt. Kanske hade EU reagerat på mer svenskt sätt om svenska representanter fått sitta vid bordet.

  Kommentar av Johan Tjäder — 22 mars 2014 @ 22:43

 9. EU:s växelkursmekanism är en av de stora bovarna i dramat. Den föreskriver att ett land ska ha en stabil växelkurs innan man får byta till euro. Men det man bortser ifrån är att växelkursen till stor del styrs av räntan. Alltså borde det finnas ett ”konvergenskriterium” även för räntan. Det är klart att vilket land som helst kan hålla en hyfsat stabil växelkurs genom en kraftig räntepolitik, men då har man ju inte bevisat något egentligen.

  För det är ju ett lands förmåga att kunna hantera ekonomin utan att kunna styra över räntan som är avgörande för att man ska kunna dela valuta. Det rimliga vore därför att ett lands ränteläge först fick lägga sig på ECB-nivå och låta valutakursen anpassa sig efter det. Därefter måste finanspolitiken visa att den kan reglera ekonomin så att valutankursen förbli stabil på en viss nivå och det är den nivån som man sedan får som konverteringskurs.

  Detta gjordes inte när euron infördes. I stället fick länderna ”nattmanglade” konverteringskurser som inte tog hänsyn till ränteläget. Det är troligt att länder som hade högt ränteläge som Grekland också gick in med för hög konverteringskurs, och med den låga inflation som Euro-området haft sen dess så tar det mycket lång tid innan man hämtar sig efter en sådan smäll.

  Kommentar av Johan Tjäder — 22 mars 2014 @ 23:01

 10. @Johan Tjäder

  ”Men det man bortser ifrån är att växelkursen till stor del styrs av räntan. Alltså borde det finnas ett ”konvergenskriterium” även för räntan.”

  Det gör det ju också.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Konvergenskriterier

  Sen kan jag tycka att om man ligger nära gränsen på ett krav, alltså klarar det men knappt, så borde man kanske kräva att man har mycket god marginal på andra. Länder som Polen skulle kunna klara kraven knappt men det verkar ju lite skakigt om de kommer med valutasamarbetet. Men det är möjligt att det finns något marginaltänk på varje krav.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 mars 2014 @ 8:21

 11. nejtillpirater:

  Anledningen att bitcoin fluktuerar så mkt i värde är att den största andelen transaktioner hittills är spekulation och nästan ingen andel är konsumtion. Sen snackar du om ”kriminell valuta”. Den är ju inte alls olaglig. Sen har vi MtGox som är en handelsplats där man kan sälja och köpa bitcoins.

  Vad som hände MtGox är mer att likna vid att en bank blir rånad eller att pengar försvinner i insiderbrott. Det betyder ju inte att själva valutan som sådan är dålig.

  Kommentar av gurrfield — 23 mars 2014 @ 16:11

 12. @gurra

  ”Vad som hände MtGox är mer att likna vid att en bank blir rånad eller att pengar försvinner i insiderbrott. Det betyder ju inte att själva valutan som sådan är dålig.”

  Valutan är precis så bra som den upplevs mot kunden. Och i söndags blev ytterligare ett stort antal kunder snuvade på sina pengar.

  Bloggen Cornucopia formulerar det bra:

  ”Bitcoin fortsätter alltså att visa upp att det inte är som vanliga pengar, utan sämre.”

  http://cornucopia.cornubot.se/2014/03/annu-en-bitcoinbank-gar-under.html

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2014 @ 19:52

 13. @nejtillpirater (#10)

  Centralbanken styr inte den långa räntan. Det är kontrollen av den korta räntan som man ger upp, det är det konvergenskriterierna borde fokusera på.

  En euro-introduktion borde alltså föregås av att man ger upp sin egen korta ränta och följer ECB:s slaviskt, och sedan låter långa räntan och valutakursen att justera in sig. Först när det har skett kan det vara läge att byta.

  Kommentar av Johan Tjäder — 25 mars 2014 @ 10:02

 14. nejtillpirater:

  ”Valutan är precis så bra som den upplevs mot kunden. Och i söndags blev ytterligare ett stort antal kunder snuvade på sina pengar.”

  Ganska många blir ”snuvade på sina pengar” när det blir bank-kriser / finans-kriser också…

  Kommentar av gurrfield — 29 mars 2014 @ 4:39

 15. @nejtillpirater

  Din primära kritik är alltså att bitcoin är precis som alla andra valutor.

  Det enda bankgarantin gör är att den tillser att om någon utför ett bedrägeri mot enskild person, kollektivet skrider in med ersättning. På samma sätt som man i 2009 konstaterade begreppet ”too big to fail” och kastade tusentals miljarder skattedollar i sjön i ett desperat försök att undgå den katastrof som orsakats av hur en ”verklig” valuta fungerar när den beror på fiat.

  Hade dollarn – eller kronan med mera – haft en enda central punkt att slussas igenom så hade man även där sett lika stora katastrofer. Enligt alla resonliga argument är bitcoin snarare ett levande bevis på sin egen stabilitet just i och med att MtGox totala kollaps inte har sänkt värdet på valutan nämnvärt.

  Du upphör aldrig att förvåna med hur lågt under mål du så konsekvent skjuter. Och i brist på hållbara argument tror du det blir bättre av att felaktigt benämna valutan – en algoritm – som kriminell. Lär dig åtminstonde vad orden betyder.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 31 mars 2014 @ 13:01

 16. @Scary #15

  ”Det enda bankgarantin gör är att den tillser att om någon utför ett bedrägeri mot enskild person, kollektivet skrider in med ersättning.”

  Med garanti avser jag givetvis den statliga insättningsgarantin som ersätter dig som privatperson för upp till 100 000 euro om banken går i konkurs.

  https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/Om_Insattningsgarantin/

  Om MtGox varit en svensk bank så hade alltså staten betalat Falkvinge upp till 100 000 euro av värde vid en konkurs istället för att han nu blev av med rubbet.

  Personligen tycker jag att insättningsgarantin ger en suverän trygghet och jag ser även till att sprida mina tillgångar i flera banker så att jag inte överstiger 100 000 euro totalt per bank eller motsvarande. Men välj bitcoin och gå all in i skumraskföretag som MtGox du, det gick ju suveränt bra enligt Falkvinge…

  ”Och i brist på hållbara argument tror du det blir bättre av att felaktigt benämna valutan – en algoritm – som kriminell.”

  Det år användningen som i många fall är för kriminella syften såsom penningtvätt, och som gjort att man förbjudit valutan på vissa håll.

  Kommentar av nejtillpirater — 31 mars 2014 @ 19:59

 17. @nejtillpirater

  ”Personligen tycker jag att insättningsgarantin ger en suverän trygghet och jag ser även till att sprida mina tillgångar i flera banker så att jag inte överstiger 100 000 euro totalt per bank eller motsvarande. Men välj bitcoin och gå all in i skumraskföretag som MtGox du, det gick ju suveränt bra enligt Falkvinge…”

  Med samma argument skall man undvika dollar för att AIG och Lehmann Brothers primärt handlade i dessa? Din ”logik” upphör aldrig att förvåna.

  ”Det år användningen som i många fall är för kriminella syften såsom penningtvätt, och som gjort att man förbjudit valutan på vissa håll.”

  Nära nog 100% av all kriminell verksamhet omsätts i dollar och Euro. Enligt dina argument skall dessa förbjudas? Och som stöd för dina argument anger du att bitcoin HAR blivit förbjuden i länder som ryssland, thailand och kina, men inte i något västland?

  Det enda det kan tolkas som är att du verkar anse att Kinas och Rysslands lagstiftning vilar på tyngre moralisk grund än exempelvis Tysklands, Sveriges och USA’s.

  Så då återgår vi till knäckfrågan som nu då blir till att du i vanlig ordning inte har en aning om vad ordet kriminell betyder och väljer bruka det ordet i stället för ”jag ogillar”. Återigen – lär dig vad orden faktiskt betyder. Behöver du rekommendation till en bra ordbok?

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 1 april 2014 @ 18:00


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: