Christian Engström, Pirat

13 mars 2014

(M), (FP) och (S) vill inte att Snowden ska få skydd i väst

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 10:40
Vår manifestation igår i EU-parlamentet till stöd för att ge Snowden skydd i väst

Vår manifestation igår i EU-parlamentet till stöd för att ge Snowden skydd i väst

Igår röstade vi i EU-parlamentet om en rapport där vi kritiserar NSA’s massövervakning. Rapporten som helhet gick igenom med en bred majoritet, vilket är bra.

Men vi röstade också om en punkt som uppmanade EU-ländernas regeringar att erbjuda visselblåsaren och hjälten Edward Snowden skydd i EU. Den punkten röstades tyvärr ner. I princip alla ledamöter från högern, och hälften av de socialdemokratiska, röstade mot att erbjuda Snowden skydd.

Hur de svenska EU-parlamentarikerna röstade kan man se här. De svenska rösterna följde samma mönster som parlamentet i dess helhet. Piratpartiet, Miljöpartiet och Vänstern stod förstås på Snowdens sida.

Men Moderaterna och Folkpartiet röstade emot att ge Snowden skydd. Och Socialdemokraterna avstod.

Jag tycker det är direkt skamligt av dem.

…………

Ändringsförslag 1
som röstades ner såg ut så här:

Ändringsförslag 1
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui Tavares
för Verts/ALE-gruppen

Punkt 21a (ny)
21a. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas av tredje parter med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna.

…………

Pressmeddelande från Europaparlamentet om rapporten som helhet

11 kommentarer

 1. Tack jag har kopierat och lagt detta på facebook med kommentaren PP får nog min röst i EU valet någon emot?

  Kommentar av wennstrombo — 13 mars 2014 @ 11:01

 2. De har redan sina tungor så djupt upp i den amerikanska regeringens rövar, att de inte kan säga något annat.

  Kommentar av Carl Johan Rehbinder — 13 mars 2014 @ 11:20

 3. Det var illa.

  Kommentar av L E Forsgren — 13 mars 2014 @ 19:24

 4. Det vore i sanning förskräckande om EU gavs inflytande på medlemsländernas asylärenden, med tanke på hur njugga många EU-länder är. Därför är det bra att dessa tillägg röstades ner eftersom Europaparlamentet annars skulle ha blandat in överstatlighet i asylpolitiken. Och har man väl gjort det i ett fall så går det ju bra att rösta mot asyl i nästa fall. Det borde vi ha lärt oss nu att det inte är bra med kryphål, hur angeläget det än känns i det enskilda fallet.

  Vi får gärna uppmana våra egna regeringar att agera i fallet Snowden. Men låt inte EU-nivån lägga sig i asylpolitiken. Det är illa nog ändå.

  Kommentar av Johan Tjäder — 13 mars 2014 @ 20:51

 5. ”Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas av tredje parter med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna.”

  I detta fall är alltså de mänskliga rättigheterna jätteviktiga (vilka de är allmänt, det håller jag med om).
  Men varför är då inte upphovsmännens mänskliga rättigheter viktiga?

  Här saknas det logik i PP:s politik, man vill välja och vraka bland mänskliga rättigheter så att det gynnar piraternas syften. Kräva vissa mänskliga rättigheter och samtidigt neka andra sina mänskliga rättigheter.

  Kommentar av nejtillpirater — 13 mars 2014 @ 22:57

 6. @NTP: Ytterligare visdom trillar ur ditt tangentbord ser jag, att mänskliga rättigheter såsom friheten att meddela sig och rätten att inte bli undersökt av myndigheterna utan att vara brottsmisstänkt är självklart underordnade de mänskliga rättigheterna för oss kreatörer att vem som helst inte ska få se våra verk. Tänk hur skulle det se ut om en vidrig fosterlandsförrädare skulle gå och titta gratis på en Musse Pigg-film från 1930-talet? Självklart ska vi beröva folk rätten till att inte undersökas av staten utan att en brottsmisstanke finns för att försvara Walt Disney, att inte alla tänker så logiskt kan jag inte förstå, folk måste vara alldeles dumma i bollen, eller hur?

  Kommentar av pontus — 13 mars 2014 @ 23:51

 7. @ Nejtillpirater

  ”Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas av tredje parter med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna.”

  I detta fall är alltså de mänskliga rättigheterna jätteviktiga (vilka de är allmänt, det håller jag med om).
  Men varför är då inte upphovsmännens mänskliga rättigheter viktiga?

  Här saknas det logik i PP:s politik, man vill välja och vraka bland mänskliga rättigheter så att det gynnar piraternas syften. Kräva vissa mänskliga rättigheter och samtidigt neka andra sina mänskliga rättigheter.

  Det är ingen mänsklig rättighet att få åtnjuta ett statligt sanktionerat upphovsrättsmonopol som inskränker människors fri- och rättigheter!

  Du har kommit dragandes med samma halmgubbe i flera år nu. När ska du börja ta till dig basal fakta i de ämnen som diskuteras? Du har blivit upplyst om detta faktum ett otal gånger redan. Fredrika har nog vid det här laget skrivit åtskilliga sidor av text rörandes just hur upphovsrätten är uppbyggd. Detta har förklarats för dig så pass många gånger nu att det borde ha fastnat ifall intresset för objektivitet och saklighet överhuvudtaget funnits.

  Kommentar av Professor — 14 mars 2014 @ 7:37

 8. […] en tråd på Facebook kommenterar han att Moderaterna röstade nej till att uppmana EU-länderna att erbjuda Snowden skydd i EU-parlamentet […]

  Pingback av Så vad tycker Moderaterna om att ge Snowden skydd, Hanif Bali? | Christian Engström, Pirate MEP — 14 mars 2014 @ 11:50

 9. ”I detta fall är alltså de mänskliga rättigheterna jätteviktiga (vilka de är allmänt, det håller jag med om).
  Men varför är då inte upphovsmännens mänskliga rättigheter viktiga?

  Här saknas det logik i PP:s politik, man vill välja och vraka bland mänskliga rättigheter så att det gynnar piraternas syften. Kräva vissa mänskliga rättigheter och samtidigt neka andra sina mänskliga rättigheter.”

  Du missar att den enda FN-artikeln som tar upp upphovsrätt påbörjas med följande paragraf?

  ”(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.”

  Inga begränsningar, och därmed är det enda av upphovsrätten som FN’s deklarationer skyddar rätten att stå som skapare och rätten att ta del av eventuell materiell vinning.

  ”Copyright” som den brukas idag har det konstaterats vid ett flertal tillfällen, bryter mot både FN’s deklarationer och EU’s mer strikta sådana.

  Som vanligt, NTP, du ljuger ohämmat bara för att kunna kasta halmgubbar och vilda anklagelser på första bästa pirat…

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 14 mars 2014 @ 15:00

 10. @nejtillpirater:
  ”Men varför är då inte upphovsmännens mänskliga rättigheter viktiga?”

  Du slåss mot halmgubbar. Jag kan glädjande nog informera dig om att piratpartiet värnar om _allas_ mänskliga rättigheter. PP gör inte skillnad på olika grupper när det gäller mänskliga rättigheter.
  Men om du pratar rättigheter i övrigt så har piratpartiet i EU _ökat_ upphovsmännens rättigheter gentemot insamlingssällskapen. Det borde också glädja dig.

  Kommentar av Patrik E. — 15 mars 2014 @ 6:57

 11. […] (M), (FP) och (S) vill inte att Snowden ska få skydd i väst (Christian Engström, EU-parlamentariker Pp) […]

  Pingback av Free and thinking » Vilket är bäst? svar: Inget + iakttagelser ett supervalår - IDG.se - Störst på it-nyheter — 15 mars 2014 @ 8:24


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: