Christian Engström, Pirat

2 mars 2014

Upphovsrätten inskränker yttrandefriheten

Filed under: yttrandefrihet — Christian Engström @ 11:25

Sverigedemokraten Kent Ekeroth har stämt Göteborgsposten för upphovsrättsintrång, för att GP publicerat bilder ur ”järnrörsfilmen”. Det här är ytterligare ett exempel ur verkligheten på hur dagens regler för upphovsrätten inskränker yttrandefriheten.

Det här är inte något nytt. År 2007 skrev jag ett blogginlägg som är precis lika aktuellt idag, tyvärr. Jag återpublicerar det:

Upphovsrätten inskränker yttrandefriheten

Dagens upphovsrätt innebär allvarliga inskränkningar i yttrandefriheten för den som vill använda de medel som den nya tekniken erbjuder, och som det moderna samhället kräver. Själv har jag varit politisk aktivist sedan 2004, och jag konfronteras regelbundet med problemet i praktiken. De sätt att uttrycka sig som fanns för hundra år sedan är fortfarande fredade. Men upphovsrätten belägger de flesta nyare uttrycksformer med omfattande restriktioner för gemene man. Jag ska ge tre konkreta exempel.

Film som uttrycksmedel
Antag att någon som är kritisk till USA:s agerande i Irak vill sätta ihop en film där han tar ett tv-tal av George Bush, och klipper ihop det med bilderna på övergreppen i Abu Ghraib-fängelset och bilder på sårade irakiska civila.

Det får han inte göra. George Bush äger upphovsrätten till sina tal. Bilderna från Irak ägs endera av vakterna som deltog i övergreppen eller av internationella nyhetsbyråer. Att använda dem för att uttrycka sin politiska åsikt på internet är ett brott mot upphovsrätten som kan leda till fängelse.

Det är fortfarande tillåtet att kritisera president Bush i textform. Men vill man uttrycka sig på ett modernt sätt, som har chansen att fånga uppmärksamheten, är det förbjudet. Det finns ingen automatisk citaträtt för vare sig för film eller stillbilder.

Bilder på bloggar
Ett ännu vardagligare exempel drabbar dagligen alla som bloggar om politik på internet. Det går bra att i textform kritisera [förre justitieminister] Thomas Bodström för alla hans förslag om att införa övervakningsstaten, eller Beatrice Ask för att hon okritiskt håller på att genomföra dem. Men vill man illustrera sitt inlägg med en nyhetsbild på någon av dem, hotas man återigen av böter eller fängelse. Någon annan äger ju bilden.

Som medborgare får man säga sin mening. Men bara så länge man gör det på ett tråkigt sätt som leder till att färre läser vad man har skrivit. Det formspråk som tidningarna gjort till en självklarhet, där text och bild samverkar för att föra fram budskapet, är i praktiken förbehållet dem som kan betala för sig. Vanliga medborgare får inte.

Översättningar i EU
Upphovsrätten lägger också allvarliga hinder i vägen för politiska organisationer som vill skapa en gemensam debatt över nationsgränserna i Europa, eftersom det är förbjudet att publicera översättningar utan tillstånd. Jag har själv konfronterats med det här problemet som aktivist inom den paneuropeiska rörelsen FFII.org, som kämpade mot EU-direktivet om mjukvarupatent.

Utan att närmare gå in på detaljerna var det vid ett tillfälle så att den danska ministern kom hem från ett ministerrådsmöte i Bryssel, och serverade en historia i danska medier där han skyllde på sin holländska kollega. I holländska medier påstod den holländska ministern något annat, och lade skulden på den danska ministern. (I själva verket hade de två ministrarna agerat i samförstånd för att ignorera direkta order från sina respektive parlament, men det är en annan historia.)

Vi ville gärna sammanföra de två olika nationella debatterna, så att danska medier kunde ta del av vad de holländska skrev och vice versa. Vi hade tillgång till både holländska och skandinaviska aktivister som kunde översätta tidningsartiklar till engelska. Men vi var förhindrade av upphovsrätten att göra det.

Naturligtvis hade vi kunnat skriva egna artiklar där vi i indirekt form rapporterade vad som skrevs i de två länderna. Men förutom att det skulle ha varit betydligt mer jobb, hade det inte givit samma resultat. För medierna är det en helt annan sak att ”Danmarks ledande morgontidning skriver…” jämfört med ”En aktivistorganisation hävdar…”.

Följden den här gången blev i alla fall att vi inte vågade lägga ut några översättningar, och att det aldrig blev någon debatt över nationsgränserna. Upphovsrätten hade lagt alltför stora hinder i vägen.

Är det här rimligt?
Piratpartiet tycker inte att det här är rimligt. Vi menar att all icke-kommersiell användning av upphovsrättsligt skyddat material borde vara fri. Det skulle lösa problemen ovan.

Jonas Modig som skrev repliken i Expressen [2007] representerar nöjesindustrin, och har därmed ett egenintresse av en så sträng och restriktiv upphovsrätt som möjligt. De gamla aktörerna inom den branschen vill naturligtvis behålla den kontroll de hade över det kulturella utbudet under det förra seklet. De vill fortsätta håva in pengar på samma sätt som förr, helt enkelt.

Men frågan om upphovsrättens utformning är betydligt större än så. Det handlar också om villkoren för det öppna demokratiska samtalet i det framväxande informationssamhället. Och det berör oss alla.

När en sverigedemokratisk riksdagsman år 2014 använder upphovsrätten för att aktivt försöka tysta en stor svensk tidning från att rapportera nyheter, är det ytterligare en illustration till att det inte bara är bloggare som berörs av problemet med upphovsrätten.

35 kommentarer

 1. SD jämförelsen är väl kanske lite väl förenklad – men det hade inte varit möjligt utan upphovsrätten! Han hindrar ingen eftersom a) Filmen är redan publicerad. b) Det är etablerade medier med starka resurser han stämmer. De som betalat hittills är bara GP som betalade 3000 kr.

  Egentligen är det kanon att Kent Ekeroth använder sig av upphovsrätten för att få betalt för det visar med tydlighet för oinvigda vad upphovsrätten kan ställa till med!

  Missförstå mig rätt – jag menar inget stöd till Ekeroth men att det kan ändå föra med sig något gott!

  Kommentar av Pelle Boll — 3 mars 2014 @ 1:22

 2. Christian, någon kommentar kring DN:s artikel:
  ”Uttrycket ”ett nytt system med egna medel” är EU-slang för EU-skatt. Detta vet givetvis de borgerliga parlamentarikerna. Ändå valde flera av dem att uttryckligen stödja lydelsen. Marit Paulsen (FP), Olle Schmidt (FP), Cecilia Wikström (FP) och Kent Johansson (C) röstade samtliga ja till paragraf 44. Det gjorde för övrigt också Amelia Andersdotter och Christian Engström (Piratpartiet).”
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alliansens-partier-kor-dubbelspel-om-skatter_3324514.svd

  Kommentar av KM — 4 mars 2014 @ 8:26

 3. Det är inte bra om man ”missbrukar” en rättighet för att kränka en annan, i den mån man nu kan göra det så länge man håller sig till lagen. Det är i så fall lika fel att åberopa yttrandefriheten för att kränka upphovsmannens rättigheter, vilket Peter Sunde försökte med i ECHR men misslyckades i fallet TPB (i andra fall kan givetvis yttrandefriheten övertrumfa upphovsrätten, det beror på omständigheterna eftersom det måste råda en rimlig balans mellan olika parters rättigheter).

  Piratpartiets lösning är en mycket dålig lösning eftersom upphovsrätten blir viktigare och viktigare i informationssamhället och begreppet ”icke-kommersiell användning” inte håller för närmare granskning eftersom man faktiskt ”tjänar” pengar på att slippa betala för sig, betalar man inte för egen konsumtion av musik och film så måste givetvis någon annan betala. Det är rimligt att man betalar för utnyttjandet av innehållet, dvs att man betalar för att få tillgång till musik, film och programvara, enligt de licensformer som upphovsmannen väljer (kan vara helt fritt också förstås). Gillar man inte upplägget så är lösningen oerhört enkel – avstå från att ta del av innehållet. Det finns helt enkelt inget annat problem där än att piraterna inte vill betala för att ta del av innehållet.

  I fallet TPB och liknande illegala tjänster är det också uppenbart att det handlar om kommersiell användning, man bedriver massiv medhjälp till brott mot upphovsrättslagen mot grova pengar för reklam. Det förvånar mig att Piratpartiet argumenterar för att man ska få betalt för kommersiellt utnyttjande samtidigt som att man under en längre period samarbetade med TPB och levererade bandbredd till deras sökmotor av politiska skäl, något som man sedan inte vågade sig på när man insåg att det kunde få juridiska konsekvenser. Alltså ansåg man i praktiken att så länge man inte fick en stämning på halsen och riskerade efterverkningar så var det helt OK att TPB INTE betalade för kommersiellt utnyttjande av andras verk. Även PP profiterade ju på verksamheten, kanske inte i strikt ekonomiska termer (på kort sikt) men man spelade ju på samarbetet med TPB för att vinna politiska sympatier hos piraterna och därmed i förhoppning om att kunna få fortsätta att avlönas av svenska skattemedel efter nästa EU-val.

  I just det här fallet med sverigedemokraten så kan jag väl tycka att man borde kunna ändra lagstiftningen så att det blir tydligare angående hur långt citaträtten går, exempelvis (principer, detaljer kan alltid diskuteras):
  – OK att visa 5 sekunder ur ett filmklipp (en gång per film) utan tillstånd av upphovsmannen, räcker för de allra flesta behov, möjligen kan nyhetsredaktioner får visa lite mer.
  – OK att visa en bild men kanske att man måste begränsa dess visningskvalitet på något sätt så att den inte duger lika bra som ett original.
  – OK att citera si och så mycket ur en bok utan tillstånd av upphovsmannen

  Kommentar av nejtillpirater — 4 mars 2014 @ 19:42

 4. … Eller så ändrar man så att alla instanser av pengatjänande utan upphovsmannens tillåtelse blir otillåtet, men alla instanser av icke-kommersiellt användande blir tillåtet så länge upphovsmannen får erkännande. Så slipper man lägga till en hel radda undantag till. 😀

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 5 mars 2014 @ 1:07

 5. Om vi inför FN deklaration om dom mänskliga rättigheterna fullt ut (minimikraven) så slipper vi alla problemen eftersom den ursprungliga upphovsmannen kan ersättas med en engångsbetalning.

  Kommentar av piloten — 5 mars 2014 @ 2:47

 6. @wertigon

  ”Eller så ändrar man så att alla instanser av pengatjänande utan upphovsmannens tillåtelse blir otillåtet, men alla instanser av icke-kommersiellt användande blir tillåtet så länge upphovsmannen får erkännande.”

  Så TPB och liknande verksamhet som PP tidigare stött i praktisk handling anses nu alltså av PP vara otillåten eftersom de ju tjänar pengar på sin förmedling av upphovsrättsliga verk?

  Angående erkännande så får man skilja på ideella och materiella intressen, det går inte att baka ihop som du gör. Om jag lånar din bil gratis så är det OK bara jag är tydlig med att det är Din bil? De som skapat musik och film har rätt till ersättning för utnyttjandet av verken, att få ett ”erkännande” är ingen ersättning eller ett alternativ till ersättning.

  @piloten

  ”Om vi inför FN deklaration om dom mänskliga rättigheterna fullt ut (minimikraven) så slipper vi alla problemen eftersom den ursprungliga upphovsmannen kan ersättas med en engångsbetalning.”

  Detta kommer inte att ske av flera skäl, jag kan nämna ett par.
  – Minimikraven är just minimikrav. Syftet med detta är att ”skurkstater” eller mindre bemedlade nationer åtminstone ska leva upp till den nivån. Men helst vill man ha ett bättre skydd och det är upp till resp. stat att utforma nivån enligt den nationella lagstiftningen. Det är helt befängt att kräva att miniminivån inte ska få överstigas.
  – Och vem ska betala? Ni pirater anser att ni ska ha full rätt att utnyttja verken gratis för att kunna lägga era pengar på annat. Om en artist eller filmmakare skapar något som skulle kunna dra in flera miljoner, hur har du tänkt att engångsbetalningen ska ske? Vem ska betala den?

  Det är en grov orättvisa att någon annan ska betala för ert utnyttjande av verken. Hur vore det om ni istället betalar för er egen konsumtion? Precis som att man gör för alla andra varor och tjänster.

  Kommentar av nejtillpirater — 5 mars 2014 @ 7:40

 7. @ NEJ til nejtillpirater
  ”Om vi inför FN deklaration om dom mänskliga rättigheterna fullt ut (minimikraven) så slipper vi alla problemen eftersom den ursprungliga upphovsmannen kan ersättas med en engångsbetalning.”

  Detta kommer inte att ske av flera skäl, jag kan nämna ett par.
  – Minimikraven är just minimikrav. Syftet med detta är att ”skurkstater” eller mindre bemedlade nationer åtminstone ska leva upp till den nivån. Men helst vill man ha ett bättre skydd och det är upp till resp. stat att utforma nivån enligt den nationella lagstiftningen. Det är helt befängt att kräva att miniminivån inte ska få överstigas.”

  Varför det? Syftet med upphovsrättsmonopolet är att främja framtagande av ny kultur etc. Världen har kraftigt förändrats sedan Berne traktatet skrevs. Då fanns en marknadspotential på kanske 10 miljoner konsumenter. Med internet distibution mm är potentiella marknaden för ett verk idag globalt kanske 1 miljard konsumenter. Normalt skulle priset falla då marknaden ökar , men så har inte skett på grund av monopolet. Det är inte rimligt med så kraftga stimulanser, som över 11% av USAs bruttonationalprodukt. Det är dags att tänka om och återgå till syftet. Det finns inga motiv att överföra så stora medel till denna begränsade kategori av människor.

  ”- Och vem ska betala? Ni pirater anser att ni ska ha full rätt att utnyttja verken gratis för att kunna lägga era pengar på annat. Om en artist eller filmmakare skapar något som skulle kunna dra in flera miljoner, hur har du tänkt att engångsbetalningen ska ske? Vem ska betala den?

  Det är en grov orättvisa att någon annan ska betala för ert utnyttjande av verken. Hur vore det om ni istället betalar för er egen konsumtion? Precis som att man gör för alla andra varor och tjänster.”

  Så visar halmgubben sin fula nuna igen. Piratpartiet vill inte avskatta upphovsrätten, bara anpassa den till 2000 talet och anser att kommersiellt utnyttjande väl räcker för att skapa tillräckliga stimulanser för kreatörerna.

  Ps Engångsbetalningen uppstår då upphovsmannen bestämmer sig för att sälja sitt verk till en exploatör. Precis på samma sätt som sker med patent. Man kan givetvis tänka sig andra/kompletterande metoder också (t.ex statig tilläggspremie för visningar på internet).
  Alla dessa konflikter med andra mänskliga rättigheter och vidhängande övervakning skulle därigenom minimeras

  Kommentar av piloten — 5 mars 2014 @ 9:39

 8. NTP, snyggt duckande av mitt påpekande att upphovsrätten idag i princip är ”Du får inte använda ett verk utan tillåtelse utom i undantagsfallen a,b,c,d,e,f och g. Och h och i. Och j, k, l, m, n och o såklart!” – och till detta vill du lägga till ÄNNU fler undantagsfall?

  Verkar bara helknasigt om du frågar mig.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 5 mars 2014 @ 14:26

 9. @piloten

  (Och varför måste du angripa mig via din adressering med tillägg till min signatur? Har du svaga argument?)

  ”Syftet med upphovsrättsmonopolet är att främja framtagande av ny kultur etc.”

  Det finns FLERA syften med upphovsrätten, enligt juridisk expertis på området som jag skrivit om tidigare. Vidare säger FN:s organ WIPO följande Om IP-rättigheter:

  Klicka för att komma åt wipo_pub_450.pdf

  ”Why promote and protect intellectual property?

  There are several compelling reasons.

  First, the progress and well-being of humanity rest on its capacity to create and invent new works in the areas of technology and culture.

  Second, the legal protection of new creations encourages the commitment of additional resources for further innovation.

  Third, the promotion and protection of intellectual property spurs economic growth, creates new jobs and industries, and enhances the quality and enjoyment of life.”

  ”Det finns inga motiv att överföra så stora medel till denna begränsade kategori av människor.”

  Överföra medel? Vad avser du? Låter ju som om det skulle handla om allmänna medel men det är ju helt vanliga betalningar för en vara eller en tjänst.

  Det är inte någon begränsad kategori av människor, det är vi alla som någon gång skapar något typ att vi gör en egen låt, en film, ett konstverk, skriver en bok, för att inte tala om alla hundratusentals apptillverkare. Upphovsrätten omfattar dig, mig och alla andra. Falkvinge sa som exempel att en tredjedel av alla piratpartister är kreatörer, ja då omfattar ju upphovsrätten en mycket stor andel av befolkningen som i någon form och vid ett eller flera tillfällen under livet skapar något som faller under upphovsrätten.

  ”Så visar halmgubben sin fula nuna igen. Piratpartiet vill inte avskatta upphovsrätten, bara anpassa den till 2000 talet och anser att kommersiellt utnyttjande väl räcker för att skapa tillräckliga stimulanser för kreatörerna.”

  Vilken halmgubbe? Din? Jag skrev inte att PP ville avskaffa upphovsrätten, dock skrev jag att ni pirater inte vill betala för er utan att låta någon annan betala för er egen konsumtion, detta stämmer väl?

  ”Ps Engångsbetalningen uppstår då upphovsmannen bestämmer sig för att sälja sitt verk till en exploatör.”

  Så du tror att detta kommer att fungera om alla konsumenter av musik och film kan kopiera gratis lagligt? Då finns det ju ingen marknad för någon exploatör och heller inga pengar in.

  ”Precis på samma sätt som sker med patent.”

  Det finns en grundläggande skillnad mellan patent och upphovsrätt, patent skyddar idéer och upphovsrätten skyddar uttrycken, formen, dvs de färdiga skapelserna. Av detta skäl är skyddstiderna lägre för patent eftersom man annars skulle kunna undanhålla allmänheten nyttan av idéerna enligt patenten. Skyddstiderna för upphovsrättsliga verk kan vara mycket längre eftersom man inte undanhåller verken för allmänheten, man skyddar bara mot olovlig användning av verken utanför licenserna, dvs verken är i de flesta fall ändå tillgängliga för allmänheten under skyddstiden, vilket då inte behöver gälla för idéer bakom patent.

  Så vad är det för fel på att man får betalt enligt utnyttjandet av verken? För att ni pirater inte vill betala för er? Jo, det är precis detta som det kokar ner till, helt uppenbart.

  Kommentar av nejtillpirater — 5 mars 2014 @ 16:48

 10. NEJ till nejtillpirater
  Vad blir 2 negationer? Du behöver inte svara om du inte vill.

  Allt det som du tycks anse som olika skäl faller tillbaka på samma exakt samma ”Att stimulera kreativt arbete inom vetenskap och konst.” Precis som Justiedepartementet också säger. Att dela upp det i tre satser förändrar inget. Så svårt kan det väl inte vara för en bildad person.

  Monopolet överför jättelika summor från hårt arbetande människor utan att det bevisats ha någon större effekt bl.a på grund av den extremt ojämna fördelningen. Kan hänvisa till en Uppsala avhandling om upphovsrätten som incitament för kulturarbetare. ”direkta upphovsrättsinkomster till enskilda skapare motsvarar 2% av kultur och mediautgifterna i Sverige”

  Mycket märklig egen tolkning av skillnaden mellan Patent och Design patent resp upphovsrätten. Det är ju bara att betala royalty för patenten i 100 år så blir tillgängligheten densamma. Konkurrenslagstiftning sköter resten. Däremot är enskild icke kommersiell användning tillåten för samtliga patent och det skapar ändå tillräckliga incitament för att våga investera 10 miljarder under 10 år ibland.

  Incitamentet från kommersiell upphovsrätt under kortare tid är fullt tillräcklig för att stimulera utvecklingen. Det har 130 års erfarenhet av patent visat. Vi betalar dyrt för något som inte behövs och desutom begränsar andra mänskliga rättigheter.

  Kommentar av piloten — 5 mars 2014 @ 17:52

 11. @piloten

  ”Allt det som du tycks anse som olika skäl faller tillbaka på samma exakt samma ”Att stimulera kreativt arbete inom vetenskap och konst.”

  Detta är p.g.a. arvet från amerikansk upphovsrätt sedan 1700-talet. Det ligger så mycket mer bakom idag.

  ”Monopolet överför jättelika summor från hårt arbetande människor utan att det bevisats ha någon större effekt bl.a på grund av den extremt ojämna fördelningen.”

  Effekt på vad? Missade du

  ”Second, the legal protection of new creations encourages the commitment of additional resources for further innovation” – dras inga pengar in så minskar givetvis intresset för att skapa kvalitetsproduktioner. Billiga amatörprodukter lär det komma ändå men det som piraterna snor mest är ju de dyra kvalitetsprodukterna som kostat mycket tid/pengar/resurser att ta fram.”

  Och missade du

  ”Third, the promotion and protection of intellectual property spurs economic growth, creates new jobs and industries, and enhances the quality and enjoyment of life.”

  Om du plockar bort möjligheten att få betalt så kommer mängden ”kommersiella” produkter givetvis att minska medan amatörmässiga produkter ökar. Du går både en sämre stimulans för att skapa kvalitetsprodukter och du får mycket mindre ekonomisk tillväxt, jobb och kvaltet och rikedom i livet. Detta bevisas ju återigen av att det inte är amatörprodukter ni pirater är intresserad av.

  ”Mycket märklig egen tolkning av skillnaden mellan Patent och Design patent resp upphovsrätten.”

  Den är inte alls märklig, den är enligt FN:s organ för IP-rätt, WIPO. Kanske märkligt för en pirat men inte för de som är kunniga på området.

  Klicka för att komma åt wipo_pub_909.pdf

  ”Unlike protection of inventions, copyright law protects only the form of
  expression of ideas, not the ideas themselves. The creativity protected by
  copyright law is creativity in the choice and arrangement of words, musical notes,
  colors and shapes. So copyright law protects the owner of property rights against
  those who copy or otherwise take and use the form in which the original work
  was expressed by the author.

  From this basic difference between inventions and literary and artistic works,
  it follows that the legal protection provided to each also differs. Since protection
  for inventions gives a monopoly right to exploit an idea, such protection is short
  in duration- usually about 20 years. The fact that the invention is protected must
  also be made known to the public. There must be an official notification that a
  specific, fully described invention is the property of a specific owner for a fixed
  number of years; in other words, the protected invention must be disclosed
  publicly in an official register.

  Since the legal protection of literary and artistic works under copyright, by
  contrast, prevents only unauthorized use of the expressions of ideas, the duration
  of protection can be much longer than in the case of the protection of ideas
  themselves, without damage to the public interest. Also, the law can be – and in
  most countries is – simply declaratory, i.e., the law may state that the author of an
  original work has the right to prevent other persons from copying or otherwise
  using his work. So a created work is considered protected as soon as it exists,
  and a public register of copyright protected works is not necessary.”

  Hur vore det om du tar reda på fakta innan du kommer med lösningar som inte håller måttet? Era lösningar är tankekonstruktioner som aldrig kommer att fungera i verkligheten utan om de vore verklighet så skulle den gräva er egen grav. Kulturlivet skulle bli fattigare liksom ekonomin.

  Kommentar av nejtillpirater — 5 mars 2014 @ 19:16

 12. ”Second, the legal protection of new creations encourages the commitment of additional resources for further innovation”

  ”Legalt skydd för nya skapelser uppmuntrar till mer skapelser”, alltså? Hur är det inte samma sak som ”Att stimulera kreativt arbete inom vetenskap och konst.”?

  ”Third, the promotion and protection of intellectual property spurs economic growth, creates new jobs and industries, and enhances the quality and enjoyment of life.”

  ”Skyddet för imaginär egendom leder till en bättre livskvalitet och skapar mer jobb” – detta är väl snarast att se som en uppenbar bieffekt till ”Att stimulera kreativt arbete inom vetenskap och konst.”?

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 6 mars 2014 @ 11:56

 13. NEJ till nejtillpirater
  Piratpartister har också andra yrken. Jag har t.ex professionell erfarenhet av patent.

  ”Hur vore det om du tar reda på fakta”

  Ditt andra citat från WIPO var bättre än ditt första. Man anger där faktiskt en värdering som skäl till att upphovsrättstiderna kan vara längre.

  ”the duration of protection can be much longer than in the case of the protection of ideas themselves, without damage to the public interest.”

  Det är ju precis den avvägningen som piratpartiet anser och Christians i sin artikel artikel anser vara felaktigt.

  Eller som din favoritkälla på PRV sade angående utvecklingen ”Ensamrätten balanseras också mot många andra aspekter. Dels går upphovsrätten alltmer mot att vara ett skydd för ekonomiska investeringar. Samtidigt finns motstående intressen i form av t ex yttrandefrihet, informationsfrihet, skyddandet av den privata sfären, utbildning, skydd för vissa handikapp, forskningsskäl och konkurrensaspekter (samt mycket mer).”

  Jag påstår att under 1900 talet var skadorna på ekonomin av upphovsrättsmonopolet ganska begränsade. Det handlar ju då enbart om kultur.Nu på 2000 talet är läget mycket annorlunda. I informationssamhället som nu växer fram har upphovsrättsskyddade datorprogram, instruktioner och forskningsresultat samma betydelse som kugghjulen hade i industrisamhället. Entreprenörer hämmas. Även om skadorna av upphovsrättsmonopolet i det ensklida fallet är mindre så är omfattningen enorm. 11% av USAs BNP. Motsvarande siffra för patent är ca 1%.

  Varför skall vi via upphovsrätten skapa sådana enorma stimulanser när incitamentet i slutändan är så begränsat för enskilda kreatörer (”direkta upphovsrättsinkomster till enskilda skapare motsvarar 2% av kultur och mediautgifterna i Sverige”) Googla på Hollywood accounting så framgår varför. Upphovsrätten krockar dessutom så kraftigt mot andra mänskliga rättigheter i samhället.

  Det finns också en annan aspekt för att ta ett exempel. Om en film kostar 40 $ så utestängs miljarder fattiga människor människor på jorden från att ta del av den delen av kulturen en gång i veckan (medelinkomsten 10 000$) Detta beror på monopolprissättning eftersom distibutionskostnaden numera är nära 0.

  En annan aspekt är att tekniken kanske gör att upphovrätten inte behövs, då man lätt i realtid kan styra vem som får ta del av ett visst dokument etc. Kreatören kan helt styra kunden utan att behöva hjälp av några monopol och att göra sitt verk publikt. (t.ex DocTracr.com, Interaktiva spel etc. ) Utvecklingen är i full gång.

  PS
  Vet inte om jag är unik, men jag har aldrig laddat ner något illegalt, som jag har haft en tanke på att köpa så beskyll mig inte för girighet

  Kommentar av piloten — 6 mars 2014 @ 14:58

 14. @piloten

  ”Jag påstår att under 1900 talet var skadorna på ekonomin av upphovsrättsmonopolet ganska begränsade. Det handlar ju då enbart om kultur.Nu på 2000 talet är läget mycket annorlunda. I informationssamhället som nu växer fram har upphovsrättsskyddade datorprogram, instruktioner och forskningsresultat samma betydelse som kugghjulen hade i industrisamhället. Entreprenörer hämmas. Även om skadorna av upphovsrättsmonopolet i det ensklida fallet är mindre så är omfattningen enorm.”

  Det är bara illegala entreprenörer som hindras, typ TPB, alltså finns det inga skador på ekonomin pga upphovsrätten. Tvärtom, ekonomin gynnas av det precis som WIPO säger.

  ”Om en film kostar 40 $ så utestängs miljarder fattiga människor människor på jorden från att ta del av den delen av kulturen en gång i veckan (medelinkomsten 10 000$)”

  Det finns gratis (utan piratkopiering) musik och film i överflöd, vill du hjälpa fattiga så är det nog med mat eller pengar, de lider knappast brist på film och musik. Ett konstgjort icke-argument.

  ”Detta beror på monopolprissättning eftersom distibutionskostnaden numera är nära 0.”

  Det finns inget konstgjort i att ta betalt för att få tillgång till innehållet. Du kanske ska gå till Apple och kräva att få senaste iPhone-modellen till endast deras distributionskostnad och helt bortse från deras utvecklingskostnader osv? Kunden har att ta ställning till priset på en vara och en tjänst, är priset värt varan eller tjänsten – köp – annars avstå. Tjuvar och pirater tänker förstås annorlunda och ska ha varan eller tjänsten utan att betala och låta andra betala för sin egen konsumtion.

  ”En annan aspekt är att tekniken kanske gör att upphovrätten inte behövs, då man lätt i realtid kan styra vem som får ta del av ett visst dokument etc. Kreatören kan helt styra kunden utan att behöva hjälp av några monopol och att göra sitt verk publikt. (t.ex DocTracr.com, Interaktiva spel etc. ) Utvecklingen är i full gång.”

  Ja man kan precis lika lätt styra vem som ska få tillgång till en bok (via köp i bokhandeln), en CD/DVD (via köp i butik/nätbutik), en app via en App Store osv. Givetvis med stöd av upphovsrätten. Upphovsrätten gäller oavsett teknikval, uppfinnandet av kopieringsmaskinen gjorde det inte lagligt att kopiera hela böcker utan tillstånd, uppfinnandet av kassettbandspelaren gjorde det inte heller lagligt att kopiera hur som helst utan man förde in privatkopieringslagen för att hantera detta. Upphovsrätten gäller alltså helt oavsett ny teknik men ibland kan lagar behöva ändras för att anpassa sig. Men upphovsrätten behövs likafullt eftersom den fyller flera nödvändiga syften. Spel är lättare att skydda online eftersom man kan välja att bara visa den del av koden som för tillfället behövs. Det är mycket svårare med musik, film och litteratur, det går alltid att kopiera detta på ett eller annat sätt digitalt eller analogt. Även om man styr tillgången så kommer de giriga piraterna att försöka stjäla innehållet och sprida vidare.

  ”Vet inte om jag är unik, men jag har aldrig laddat ner något illegalt, som jag har haft en tanke på att köpa så beskyll mig inte för girighet”

  Så du har alltså då laddat ner saker illegalt, som du INTE har haft en tanke på att köpa?
  Så varför laddade du ner? För att du inte hade tänkt att titta på filmen eller lyssna på musiken?
  Ungefär som att smita in på bio eller på en konsert och hävda ”skulle ändå inte ha tittat på filmen eller velat se konserten”?
  Detta argument hör man ibland, det är bland det mest värdelösa av alla piratargument.

  Gick på restaurang, smet från notan. Hade ändå inte tänkt att äta på den restaurangen.
  Snattade en chokladkaka på Ica. Hade ändå inte tänkt köpa den för jag föredrar egentligen lakrits.
  Osv.

  Laddar man ner något illegalt så har man givetvis för avsikt att ta del av innehållet, alltså ska man betala för sig och inte sno innehållet och låta andra betala. Är man inte intresserad av innehållet så är det ju bara att låta bli att ladda ner, eller hur?

  Kommentar av nejtillpirater — 6 mars 2014 @ 20:59

 15. NEJ till nejtillpirat
  ”Det är bara illegala entreprenörer som hindras, typ TPB, alltså finns det inga skador på ekonomin pga upphovsrätten.
  Ganska inskränkt yttrande. Monopol hindra alla. Har tydligen aldrig hört talas om att konkurrens främjar ekonomin och samhällets fortskridande är beroende av vidareutveckling av det bestående.

  ”Det finns gratis (utan piratkopiering) musik och film i överflöd,”

  Så nu skall ”finkulturen” och FN stadgans artikel 27 ”1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.” gälla endast gälla rika människor. och inte alla. Hemsk, elitistisk människosyn, som jag inte delar.

  ”Det finns inget konstgjort i att ta betalt för att få tillgång till innehållet.”
  Nej, förutsatt att inget monopol finns

  ”Det är mycket svårare med musik, film och litteratur, det går alltid att kopiera detta på ett eller annat sätt digitalt eller analogt. ”
  Det var just det som var poängen att internet medger att det inte går.

  Så du har alltså då laddat ner saker illegalt, som du INTE har haft en tanke på att köpa?

  Hört talas om U-tube. Hur vet du att alla bilder på en nyhetssida är frisläppta. Visste du att Fransmännen ville t.om upphovskydda Eifeltornet för några år sedan.
  Du måste leva i en väldigt inskränkt värld när du med din moraliska kompass lever upp till upphovsrätten till punkt och pricka.

  Och som vanligt inte en kommentar till att endast en bråkdel av intäktsströmmarna från det inskränkande upphovsrättsmonopolet rinner ner i kreatörens plånbok och därmed stimulerar nyskapande. Hollywood artisterna blomstrar som aldrig förr trots pirtakopieringen – vad kan det bero på? Tycker du att det finns en gräns för mediaindustrins monopolvinster när marknaden har hundrafaldigats.?

  Kommentar av piloten — 7 mars 2014 @ 3:27

 16. @piloten

  ”Ganska inskränkt yttrande. Monopol hindra alla. Har tydligen aldrig hört talas om att konkurrens främjar ekonomin och samhällets fortskridande är beroende av vidareutveckling av det bestående.”

  Upphovsrätten medför inget klassiskt monopol eftersom monopolet bara omfattar de egna skapelserna, det är helt fritt att skapa och sälja andra liknande skapelser. Så om du anser att en låt av Madonna inte är prisvärd eller vill konkurrera med henne så är det bara att göra en egen låt och sälja, helt fri konkurrens alltså!

  ”Så nu skall ”finkulturen” och FN stadgans artikel 27 ”1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.” gälla endast gälla rika människor. och inte alla. Hemsk, elitistisk människosyn, som jag inte delar.”

  27.1 syftar till att inte hindra någon pga ras, religion osv. Om Metallica kör en konsert som kostar 1000 kr per biljett i entré så får alla som vill se den betala, är man fattig och inte har råd så får man avstå. Detta är dagens I-landsproblem, inte ett fattigdomsproblem. Samma gäller med sådant man kan komma åt via nätet, har man inte råd så får man avstå, detta gäller fattig som rik.

  Vad kräver ni pirater då för att bekämpa fattigdomen? Att det ska vara gratis att gå på bio (för annars kan ju inte fattiga ta del av det), att det ska vara gratis att gå på teater, opera, konsert?

  ”Hört talas om U-tube. Hur vet du att alla bilder på en nyhetssida är frisläppta.”

  Du undviker att svara på frågan, har du laddat ner saker olagligt som du inte tänkt att köpa? Via bittorrent?

  ”Du måste leva i en väldigt inskränkt värld när du med din moraliska kompass lever upp till upphovsrätten till punkt och pricka.”

  Nej man kan givetvis inte garantera att man inte tar del av något olagligt via exempelvis YouTube. Men de har i alla fall ett system för att hantera det, med anmälningar, automatiska matchningar av innehållet osv. TPB har ju inget av detta. Om du söker på TPB och hittar senaste toppfilmen eller låten så kan du ju utgå från att det är upphovsrättsskyddat, alltså avstå. Vid tveksamma fall så kollar man helt enkelt upp vad som gäller, annars avstår man. Eftersom kultur finns i överflöd så är detta inget existentiellt problem utan ett rent lyxproblem.

  ”Och som vanligt inte en kommentar till att endast en bråkdel av intäktsströmmarna från det inskränkande upphovsrättsmonopolet rinner ner i kreatörens plånbok och därmed stimulerar nyskapande. ”

  Du får i så fall ge mig en tydligare källa på detta.

  ”Tycker du att det finns en gräns för mediaindustrins monopolvinster när marknaden har hundrafaldigats.?”

  Återigen, det ÄR inte ett klassiskt monopol eftersom det är helt fritt för alla och envar, inklusive dig och dina piratvänner, att skapa egen kultur och skänka bort, sälja eller hur ni nu vill göra, Det ni inte få göra är att utan restriktioner ta del av eller sprida ANDRAS skapelser.

  Du har fortfarande undvikit att svara på frågan om vinster i företag rent allmänt ska förbjudas, typ att Apple och Microsoft måste sälja till marginalkostnaden när de nått break eaven på en produkt, eller om man möjligen i kommunistisk anda ska lagstifta om max 10% i vinst eller liknande. Svar på den frågan du, varför är du emot att företag går med vinst? Eller är det kanske så att detta bara är ett tomt piratargument för att motivera att sno innehåll utan att betala?

  Kommentar av nejtillpirater — 7 mars 2014 @ 7:48

 17. NEJ till nejtillpirater
  Om inte den normala definitionen av monopol passar så varför inte hitta på en egen? Det är därför som NTP skapar sådant lågvattenmärke i dessa forum.
  ”monopoly exists when a specific person or enterprise is the only supplier of a particular commodity.”
  Då skapar väl inte heller patent monopol i din alldeles egna värld.

  Att jämföra med prisättningen på en lokalt arrangemang, där konkurrens råder om platserna, med kulturspridning via internet visar hur dålig verklighetsanpassning dina egenhändiga tolkningar har.

  Vem säger att fritt syftar till detta? Som du själv så ofta passar på att säga så är FN deklarationen ett minimikrav. Staterna får själva bestömma hur långt man vill gå i sin omsorg att låta alla få ta del av kultur och vetenskap. En begränsning till enbart kommersiella sammanhang och kortare tider såsom med patent skulle givevis underlätta kulturspridningen bland mindre bemedlade

  Nu blandar du in TPB och om de bryter mot lagen numera har jag inte studerat.

  Tänk att du redan har glömt svaret beträffande vinster som du fick för ett par dagar sedan, men jag upprepar gärna:

  Vinster i ett statligt sanktionerat monopol har inget gemensamt med vinster i normal affärsverksamhet. Det normala är att statliga monopolvinster tillfaller medborgarna i en eller annan form.

  Kanske lika bra att upprepa

  1. EHCR omfattar bara vissa artiklar från FN deklarationen bla inte 27.1
  2.Immaterialrätt är inte äganderätt
  3 FNs deklaration om mänskliga rättigheter gäller per definition levande individer

  I fall en större minneslucka skulle ha upstått.

  Referenser:
  Hollywood Accounting Wikipedia
  Prickard et all 2003 European Comission
  Corrgan and rogers 2005 World Economic Journal 6
  akerlof et al 2002 Case Erick Elred against John d Ashcroft US court of appeal DC
  Baldvin and levine 2005 Federal Bank of Minneapolis&UCLA
  Ramello 2002 Cattaneo University
  Shavelle and Yppersele 1999 Nationa Byreau of ecconomic research
  (Kan få fram fler med samma budskap om du vill)

  Eftersom du är så mån om upphovsrätten antar jag att du glatt betalar eventuella avgifter för att få del av materialet. lol

  PS Eftersom jag tycker att piratpartiets förslag till kortare tid och enbart kommersiella sammanhang inte räcker så kanske man bör kompletter med att stärka kreatörens ställning och inkomster genom följande:

  Lagstifta om förbud mot exklusiva avtal på upphovsrättsområdet. En ny exploatör skulle få en lagstadgad rätt att förvärva en icke exklusiv licens på samma villkor eller bättre än den första exploatören och kreatören skulle därigenom få dubbelt betalt samtidigt som konkurrens uppstår i distributionsledet. EN Upphovsman som är missnöjd med försäljningen kan således välja en ny säljkanal utan hänsyn till pågående avtal.
  På patentområdet finns motsvarande mekanism vad gäller tvångslicensiering av konkurrensskäl.
  Inkräktar inte detta på avtalsfriheten – nej inte nödvändigtvis., eftersom detta skulle bli ett villkor för att få lagstadgad upphovsrätt.

  Kommentar av piloten — 7 mars 2014 @ 11:57

 18. @piloten

  ”Om inte den normala definitionen av monopol passar så varför inte hitta på en egen? Det är därför som NTP skapar sådant lågvattenmärke i dessa forum.
  ”monopoly exists when a specific person or enterprise is the only supplier of a particular commodity.”
  Då skapar väl inte heller patent monopol i din alldeles egna värld.”

  Därför att handelsvaran (particular commodity) i konkurrenssammanhang är musik, film och programvara, handelsvaran är INTE en specifik inspelning av en specifik låt med en specifik artist osv.

  Jämför med varumärkeslagen. Det råder konkurrens inom möbelbranshen och mobiltelefonibranschen (många olika tillverkare och modeller, particular commodity är då möbler resp. mobiler). Det precis lika fritt att skapa egen möbeltillverkning med egen design, egen mobiltelefon av egen design, som det är fritt att skapa en egen låt eller en egen film. Du får givetvis inte sälja bokhyllan Ikea Ivar om du inte har tillstånd från Ikea, eller sälja en iPhone-kopia. Då måste helt enkelt hitta på ett eget utförande för att konkurrera lagligt.

  Det existerar alltså inte ett klassiskt monopol enligt ditt citat inom områdena musik, film och programvara, lika lite som det gör det för möbler eller mobiltelefoner.

  ”Att jämföra med prisättningen på en lokalt arrangemang, där konkurrens råder om platserna, med kulturspridning via internet visar hur dålig verklighetsanpassning dina egenhändiga tolkningar har.”

  Det är en helt relevant jämförelse. Även för bio eller konsert har arrangören kostnader och man får intäkter för varje person. Det är ganska ofta en biograf inte är fullsatt, men grunden är givetvis att om man vill se filmen så betalar man biljett. Med ditt resonemang räcker det ju att de som ”ändå hade tänkt se filmen” betalar. Finns det då tomma platser så är det ju bara att fylla upp med mindre bemedlade som ”inte har råd” eller ”ändå inte hade tänkt se”, eller hur? Och motsvarande för konsert, teater, opera osv. Detta är ju helt i linje med ditt sjuka resonemang.

  ”Vem säger att fritt syftar till detta?”

  Därför att det är så UDHR tolkas av länderna som anslutit sig (flertalet länder i världen). ”freely” och ”for free” är helt olika saker. ”freely” är kopplat till handlingar och att man inte ska begränsa sådana, ”for free” avser gratis. Alla ska kunna ta del av kultur alltså, oavsett om man är ”europé”, ”asiat”, ”muslim”, ”Kopimist” osv. Men tar någon betalt så får man helt enkelt betala eller avstå.

  ”Det normala är att statliga monopolvinster tillfaller medborgarna i en eller annan form.”

  Återigen, upphovsrätten är inte ett klassiskt monopol.

  ”FNs deklaration om mänskliga rättigheter gäller per definition levande individer”

  Men bodelning, arv och testamente hanteras likvärdigt för materiell och immateriell egendom, vilket är tämligen självklart. Men det står även inskrivet i svensk upphovsrättslagstifning att så är fallet.

  ”Lagstifta om förbud mot exklusiva avtal på upphovsrättsområdet. En ny exploatör skulle få en lagstadgad rätt att förvärva en icke exklusiv licens på samma villkor eller bättre än den första exploatören och kreatören skulle därigenom få dubbelt betalt samtidigt som konkurrens uppstår i distributionsledet. EN Upphovsman som är missnöjd med försäljningen kan således välja en ny säljkanal utan hänsyn till pågående avtal.”

  Varför? Det är ju upp till upphovsmannen att teckna avtal eller låta bli, exklusiva sådana eller icke exklusiva. Det finns ingen som helst anledning att lagstifta om detta, speciellt inte eftersom det med nuvarande lagstiftning råder helt fri konkurrens för handelsvarorna musik, film och programvara, det är bara att skapa något eget och skänka bort, sälja, hyra ut osv. Kommer man dock inte tillrätta med piratkopieringen så drabbas alla, helt oavsett om man gör allt från ax till limpa själv eller väljer att teckna kontrakt med musikförlag, skivbolag osv.

  Kommentar av nejtillpirater — 7 mars 2014 @ 16:34

 19. NEJ till nejtillpirat

  Så upphovsrättsmonopolet och förmodligen designpatent och patent är inga monopol, fast det är klart att du t.ex inte får sprida en inspelning av en låt utan licens. Dumheter,det finns alltid någon form av substitut i ett bredarer perspektiv för alla varor och tjänster.

  Finns det någon forskning som överhuvud taget håller med dig i din begreppsförvirring. Lagtexterna om ensamrätt måste givevis ändras eftersom det inte handlar om ensamrätt till ett alster. Den som äger ett visst varumärke har ensamrätten till detta oberoende om det finns substitut på marknaden eller inte. Du tycks avsky konkurrens som ett medel att få effektivare distibution. Du tycks ha väldigt svårt att ta till dig att FNs deklaration om mänskliga rättigheter inte är samma sak som svensk lagstiftning. Döda har inga mänskliga rättigheter, vilket följer av definitionen. Lika snabbt som du drev att FN deklarationen är minimikrav lika snabbt tar du nu ifrån länderna denna rätt att utöka och definiera ”fritt” till att omfatta samtliga sina medborgare.

  Hur vore det att stanna upp,söka forskningsstöd, och sortera dina ståndpunkter.

  Kommentar av piloten — 7 mars 2014 @ 18:39

 20. PS Jag nöjer mig med wikipedias kristallklara definition av monopol

  ”Lagliga monopol kan till exempel vara immaterialrätt såsom patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Syftet med patent (monopol att tillverka en produkt) för exempelvis läkemedel är att gynna producenterna av läkemedel så att de får starka incitament att investera i nya läkemedel. Syftet med upphovsrätt (monopol att framföra och sprida en text eller musikstycke) är att gynna skaparna så de får starka incitament att skapa mer. Om den samhällsekonomiska effekten blir negativ (välfärdsförlust) eller positiv är oklart.

  Kommentar av piloten — 7 mars 2014 @ 18:55

 21. ps Wikipedias definition
  ”Lagliga monopol kan till exempel vara immaterialrätt såsom patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Syftet med patent (monopol att tillverka en produkt) för exempelvis läkemedel är att gynna producenterna av läkemedel så att de får starka incitament att investera i nya läkemedel. Syftet med upphovsrätt (monopol att framföra och sprida en text eller musikstycke) är att gynna skaparna så de får starka incitament att skapa mer. Om den samhällsekonomiska effekten blir negativ (välfärdsförlust) eller positiv är oklart.”

  Kommentar av piloten — 7 mars 2014 @ 18:58

 22. @piloten

  ”Du tycks avsky konkurrens som ett medel att få effektivare distribution.”

  Distribution är inte konkurrensutsatt, det är en lek med ord ni pirater sysslar med.

  Ikea är i behov av distribution av sina produkter som är skyddade av sina varumärken. Konkurrensen ligger då i de olika bolagen de anlitar för transport, alternativt att de bygger upp något eget för detta. Ikea konkurrerar alltså med sina produkter, möbler osv, med andra företag. Transporten upphandlar de på en konkurrurensutsatt marknad.

  Exakt samma gäller för musik och film. Konkurrensen sker mellan olika låtar och olika filmer. Om ett skivbolag eller filmbolag är i behov av distribution via lastbil, handel, nätet osv. så handlar de upp den tjänsten på en konkurrensutsatt marknad.

  Ingen har givetvis rätt att börja distribuera kopior av vare sig Ikeas produkter eller ett skivbolags produkter och kalla detta för konkurrens inom distribution. Vill de konkurrera inom distribution så kan de förstås göra det om skivbolaget har behov av sådan distribution, exempelvis via ett webbhotell eller annan typ av serverkapacitet. Men man måste skilja på distribution av ettor och nollor och distribution av innehåll. Distribution av innehåll är INTE konkurrensutsatt eftersom detta är förbehållet den som har upphovsrätten. Distribution av ettor och nollor eller gods är något helt annat än distribution av innehåll eller varumärkesskyddade produkter. Obegripligt att ni pirater har så svårt att förstå skillnaden.

  ”Döda har inga mänskliga rättigheter, vilket följer av definitionen.”

  Nej men då förs rättigheterna över till arvtagaren, precis som med materiell egendom. Och vips så finns det en ny levande människa med rättigheter.

  ”Lika snabbt som du drev att FN deklarationen är minimikrav lika snabbt tar du nu ifrån länderna denna rätt att utöka och definiera ”fritt” till att omfatta samtliga sina medborgare.”

  Jag tar inte ifrån någon några rättigheter men om någon stat skulle göra på det sättet så måste man sannolikt kompensera via något liknande kassettskatt, bredbandskatt eller annan form av skatt som kompenserar rättighetsinnehavarna i rimlig omfattning istället för att de som konsumerar media betalar för sin egen konsumtion. Det är nog svårt att få stöd för detta eftersom detta liknar kommunism och dessutom gäller en vara som redan finns i överflöd. Att ta in skattemedel för allmän sjukvård är en sak men när det kommer till vissa varor/tjänster som att få tillgång till upphovsrättsskyddad musik och film, ja där tycker nog de allra flesta att det är rimligt att de som vill utnyttja detta också ska betala.

  Vi gör olika prioriteringar. De som är fotbollstokiga kanske skulle uppskatta om skattemedel bekostade fotbollsklubbarnas verksamhet och att det skulle vara gratis att gå på fotbollsmatcher. Eller att de som kör folkrace tycker att staten ska bekosta bilar, reparationer och bränsle för deras hobby. Jag tycker att det är rimligt att de som är filmfrälsta eller musikfrälsta och vill ha senaste upphovsrättsskyddade kommersiella filmerna och musik också betalar för det. Jag betalar för min konsumtion, exempelvis via Spotify, andra får betala för sin, precis som att jag inte har lust att bekosta att andra vill gå på fotbollsmatcher eller köra folkrace.

  Kommentar av nejtillpirater — 7 mars 2014 @ 19:01

 23. Nej men då förs rättigheterna över till arvtagaren,

  … På vilket sätt gynnar det skapande att rättigheterna på gammalt arbete förs vidare till dina ickekreativa barn?

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 7 mars 2014 @ 19:06

 24. @wertigon

  ”På vilket sätt gynnar det skapande att rättigheterna på gammalt arbete förs vidare till dina ickekreativa barn?”

  På vilket sätt missgynnar det skapandet?

  Om du komponerar en hitlåt eller skriver ett manus till en film som drar in tiotals miljoner då tycker du väl att du har rätt att få de pengarna.
  Om du sen dör knall och fall så är det väl rimligt att dina barn får pengarna istället?
  Det är ju precis så det fungerar med materiell egendom. Startar du en fabrik för att tillverka leksaker och du dör knall och fall så ärver dina barn företaget och framtida inkomstmöjligheter för leksakerna.

  På vilket sätt skulle det tjäna skapandet om skaparna visste att om de dör knall och fall så får deras efterlevande inte ett öre i intäkter från det skapandet? Maken till otrygg situation får man leta efter.

  Säg då att någon gör en hitlåt som skulle kunna dra in 10 miljoner de närmaste åren efter att skaparen avlidit. På vilket sätt skulle dessa intäkter (som också genererar skatteintäkter till vård/skola/omsorg) vara negativa för skapandet? Det är ju fritt fram för vem som helst att skapa egen musik både före denna skapare avlider och efter. Musikälskaren är knappast betjänt av en kopia, man vill ju ha ny musik hela tiden.

  Allt kokar som vanligt ner till att ni inte vill betala för er egen konsumtion utan att ni tycker att andra ska betala.

  Kommentar av nejtillpirater — 7 mars 2014 @ 19:21

 25. @nejtillpirater:
  ”På vilket sätt skulle det tjäna skapandet om skaparna visste att om de dör knall och fall så får deras efterlevande inte ett öre i intäkter från det skapandet? Maken till otrygg situation får man leta efter.”

  Så tjänstemannen, fabriksarbetaren och butiksbiträde (och alla andra anställda) ska också ha rätt till lön i 75 år efter sin död – annars vore det maken till otrygg situation som man leta efter… Och hur skulle det annars påverka arbetsmoralen?

  Att uppfinna, författa böcker eller ta kort på polarna när de hotar med järnrör är en osäker inkomst och garanterar inget varken när du är i livet eller inte, garantier får man som alla andra söka på annat sätt.

  Kommentar av Pelle boll — 7 mars 2014 @ 20:25

 26. @nejtillpirater:
  ”På vilket sätt skulle det tjäna skapandet om skaparna visste att om de dör knall och fall så får deras efterlevande inte ett öre i intäkter från det skapandet? Maken till otrygg situation får man leta efter.”

  Så tjänstemannen, fabriksarbetaren och butiksbiträde (och alla andra anställda) ska också ha rätt till lön i 75 år efter sin död – annars vore det maken till otrygg situation som man leta efter… Och hur skulle det annars påverka arbetsmoralen?

  Att uppfinna, författa böcker eller ta kort på polarna när de hotar med järnrör är en osäker inkomst och garanterar inget varken när du är i livet eller inte, garantier får man som alla andra söka på annat sätt.

  Kommentar av Pelle — 7 mars 2014 @ 20:26

 27. @Pelle

  ”Så tjänstemannen, fabriksarbetaren och butiksbiträde (och alla andra anställda) ska också ha rätt till lön i 75 år efter sin död – annars vore det maken till otrygg situation som man leta efter… Och hur skulle det annars påverka arbetsmoralen?”

  Tjänstemanen, fabriksarbetaren och butiksbiträdet vet om när de tar sin anställning att de får betalt per timme och när de slutar jobba (eller dör knall och fall) så upphör lönen.

  För skapande arbete är det så att först läggs arbete på skapandet (kan vara flera år för författare), sen kan intäkter komma in under lång tid givet att det finns intresset för produkten. Givetvis är det så att betalning bara kommer in om det finns intresse för produkten men det är väl ändå rimligt att betalningarna går till den som äger rättigheterna och inte till någon annan? Även detta förhållande är känt av de som sysslar med skapande arbete.

  Både både kulturskaparen och arbetaren vet alltså innan vad som gäller, det står var och en fritt att syssla med det ena eller det andra. Men vad är det då för fel på att intäkter från ett verk skulle tillfalla arvtagaren? Eftersom immateriell egendom är en egendom med värde precis som materiell egendom så är det väl rimligt att det ärvs och inte bara ”försvinner”? Så ser nämligen lagen ut idag och det verkar helt rimligt.

  Kommentar av nejtillpirater — 7 mars 2014 @ 22:32

 28. NEJ till nejtilpirater
  Distribution är inte konkurrensmedel? Hört talas om parallell import eller att IKEA kan hålla lägre pris tack vare effektivare distribution eller Internethandel. Men då gäller det givetvis inte en monopolsitution som täcker hela distributionen som vid nuvarande upphovsrättsmonopol.

  Så här ser det ut utanför NTP egen mytomanvärld

  Wikipedia:
  ”Monopol uppkommer av olika skäl:

  Lagliga monopol kan till exempel vara immaterialrätt såsom patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Syftet med patent (monopol att tillverka en produkt) för exempelvis läkemedel är att gynna producenterna av läkemedel så att de får starka incitament att investera i nya läkemedel. Syftet med upphovsrätt (monopol att framföra och sprida en text eller musikstycke) är att gynna skaparna så de får starka incitament att skapa mer. Om den samhällsekonomiska effekten blir negativ (välfärdsförlust) eller positiv är oklart.”

  Ganska kul att i din mytiska värld får inte alla nyfödda barn egna rättigheter enlig FN traktatet- Man ärver föräldrarnas!!!! Denna minst sagt knäppa tolkning får smilbanden att gå i höjden.

  Resten av din argumentation återfaller i mönstret: a) Lagar skall man följa till punkt och pricka b) Upphovsmännen skall ha betalt exakt enligt nuvarande system (även om inkomsterna är marginella jämfört med Mafiaans). och att desutom andra mänskliga rättigheter får reduceras. Fram tonar en minst sagt rigid människa.

  Kommentar av piloten — 8 mars 2014 @ 1:24

 29. @piloten

  ”Distribution är inte konkurrensmedel? Hört talas om parallell import eller att IKEA kan hålla lägre pris tack vare effektivare distribution eller Internethandel. Men då gäller det givetvis inte en monopolsitution som täcker hela distributionen som vid nuvarande upphovsrättsmonopol.”

  Distribution av ANDRAS upphovsrättsskyddade produkter är INTE konkurrens, det är lagbrott. Distribution i sig kan förstås vara konkurrensutsatt som i Ikeas fall då de själva handlar upp tjänsten för sitt eget bruk. Men ingen får på eget bevåg sätta igång och distribuera Ikeas produkter mot deras vilja, original eller kopior.

  ”Ganska kul att i din mytiska värld får inte alla nyfödda barn egna rättigheter enlig FN traktatet- Man ärver föräldrarnas!!!! Denna minst sagt knäppa tolkning får smilbanden att gå i höjden.”

  Alla nyfödda barn får samma rättigheter, inklusive att deras skapelser inom musik och film automatiskt skyddas av upphovsrätten. Dock ärver man föräldrars tillgångar. Man gör inte skillnad på om det är ett hus, en bil, pengar, aktier, frukterna av gällande patent eller upphovsrätten på skapelser som föräldern har skapat. Varför skulle man göra skillnad på materiella och immateriella tillgångar vid arv? Falkvinges barn ärver hans bitcoin (om de nu har ett värde kvar eller ens gå att få ut som i fallet MtGox), men det är bättre att hans bitcoins försvinner ut i tomma intet? Eller att barnen till en apptillverkare som gjort en mycket populär app istället ska finna sig i att Apple tar in 100% av intäkterna istället för att en stor del går till barnen istället för till föräldern som är död?

  ”Lagar skall man följa till punkt och pricka ”

  Normalt, ja. Dock förekommer det givetvis ibland att man bryter mot lagar av misstag men givetvis är utgångspunkten att man ska följa dem. Tycker du inte det?

  ”Upphovsmännen skall ha betalt exakt enligt nuvarande system (även om inkomsterna är marginella jämfört med Mafiaans)”

  Nuvarande ”system” säger inte exakt hur betalning ska ske, detta är enligt helt frivilliga avtal och något som andra inte ska lägga sig i. Om jag odlar jordgubbar på hyrd mark så skulle det kunna vara så att markhyran tar 99% av intäkterna, kvar blir 1% för mig. Dålig affär? Ja men det är inte olagligt och behöver lagstiftas bort, jag väljer frivilligt om min procent är OK eller inte, de pengarna kanske ändå är mycket för mig. Eller kanske driver jag en nätshop som säljer billiga smycken för 10 kr stycket. Säg att frakten blir 20 kr. För kunden blir det då 30 kr och ”postmaffian” tar 2/3 av priset. Fy fan för postmaffian!

  ” och att desutom andra mänskliga rättigheter får reduceras”

  Nej men mänskliga rättigheter måste vara i balans med varandra om de står i konflikt med varandra.

  ”Fram tonar en minst sagt rigid människa.”

  Rigid när det gäller principer kanske men i tillämpning handlar det alltid om bedömningar om vad som är rimligt och var balansen ska ligga. Vi gör där helt olika bedömningar eftersom jag har utgångspunkten rättvisa, att det ska löna sig att arbeta och att man inte ska lura av andra deras rättigheter. Du har utgångspunkten att man ska slippa betala för egen konsumtion och låta någon annan betala, där kommer vi aldrig att mötas.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 mars 2014 @ 7:54

 30. ”Ganska kul att i din mytiska värld får inte alla nyfödda barn egna rättigheter enlig FN traktatet- Man ärver föräldrarnas!!!! Denna minst sagt knäppa tolkning får smilbanden att gå i höjden.”

  Försöket fortfarande slingra dig genom att påstå att FN stadgans rättigheter är precis som vilken materiell tillgång som helst,när den endast stipulerar att man kan välja engångsbelopp eller monopol för—en—- del —– av —livstiden— och då upp till adekvat standard of living. Om staterna vill gå längre och införa en annan lagstiftning så har den delen inte längre att göra med den rättighet som skyddas av FNs deklaration om mänskliga rättigheter att göra. Klart som korvspad för den normalbegåvade läsaren.

  Förstår att din rigida inställniing inte kunde ta till dig att jag just föreslog att man skulle skulle konkurrera i distibutionen av innehållet (själva låten) genom att kunna signa i flera bolag samtidigt för att skapa konkurrens.

  Ett statligt monopol har som syfte att medföra något gott för mänskligheten, som framgår av definitionen ovan. Det gör inte detta eftersom endast en liten rännil kommer kreatören till del. Av samlade mediutgifterna i Sverige kommer endast 2% av kulturarbetarnas inkomster från upphovsrätten. Forsknings rapporterna bekräftar detta (har du läst dom?) Stimulansen kommer inte till den som skall stimuleras av monopolet.

  Rent ekonomiskt har en bieffekt av upphovsrättssmonopolet blivit att vinsterna hos mediejätterna har lämnat sunt förnuft. När marknaden 100 faldigas så kan försäljnings priset sänkas till en hundra del om rörliga kostnaden är försumbar utan att det ekonomiska resultat sjunker. Så sker också i varierande grad för konkurrensutatta materiella produkter som du brukar jämställa upphovsrättsmonopolet med. Denna naturliga process förhindras av monopolet. Det finns alltså mycket pengar att ta av utan att kreatören får mindre i plånboken.

  Upphovsrättsmonopolet är ett mycket samhällsekonomiskt inneffektivt lotteri. Ett fåtal vinner och majoriteten blir utan. Som i alla lotterier är det arrangören, i detta fallet Mediaindustrin som alltid vinner och sopar hem pengarna.

  Dags att hyvla bort en del fett och tillgångsbubblor hos den globala (USA) medieindustrin. Kommersiell upphovsrätt under kortare tid som för patent är fullt tillräcklig. Någon minskning iav vinsterna i Hollywood orsakade av fildelningen kan inte spåras.

  Kommentar av piloten — 8 mars 2014 @ 11:16

 31. @piloten

  ”Försöket fortfarande slingra dig genom att påstå att FN stadgans rättigheter är precis som vilken materiell tillgång som helst,när den endast stipulerar att man kan välja engångsbelopp eller monopol för—en—- del —– av —livstiden— och då upp till adekvat standard of living. Om staterna vill gå längre och införa en annan lagstiftning så har den delen inte längre att göra med den rättighet som skyddas av FNs deklaration om mänskliga rättigheter att göra. Klart som korvspad för den normalbegåvade läsaren.”

  Jag slingrar mig inte det minsta. Ersättningen kan utformas på olika sätt, engångsbelopp eller löpande, dock är betalningen av ersättningen något som givetvis ska komma efterlevande till del om upphovsmannen dör. Även i fallet engångsbetalning så kanske den ännu inte har utfallit, dör upphovsmannen så ska den betalningen givetvis gå till efterlevande. Jag förstår inte alls hur du resonerar när du skiljer på arvsrätten för materiella till gångar resp. immateriella, det är ju samma sak.

  Och återigen, det där med adekvat levnadsstandard handlar enbart om absoluta miniminivån, självfallet kan stater tycka att ersättningen ska vara mer omfattande än så och jag ser inga som helst problem med detta. Tycker man att priset för produkten är för högt så avstår man!

  ”Förstår att din rigida inställniing inte kunde ta till dig att jag just föreslog att man skulle skulle konkurrera i distibutionen av innehållet (själva låten) genom att kunna signa i flera bolag samtidigt för att skapa konkurrens.”

  Då har du blandat ihop distribution med något annat. Innehållsdistribution kräver förstås avtal med upphovsmannen. Det finns idag inga som helst hinder för icke exklusiva avtal mot förlag eller skivbolag, jag ser inte problemet. Varför skrivs inte icke exklusiva avtal då? För att bägge parter inte anser sig gynnas av det självfallet. Exklusivitet upplevs som möjlighet att få mer i ersättning till upphovsmannen, exempelvis via förskottsbetalning som kan utgå även om man inte säljer en enda kopia eller säljer lite och går med förlust (upphovsmannen kan gå med vinst men förlaget eller skivbolaget tar den ekonomiska risken och förlusten), liksom att förlaget eller skivbolaget givetvis inte vill teckna ett avtal vars värde senare urholkas via parallella avtal. Återigen, det är fullt möjligt idag men upplevs inte som gynnsamt av de DIREKT inblandade parterna som FRIVILLIGT tecknar avtal. Nu kommer du som pirat och vill lagstifta om något som de två DIREKT berörda parterna inte vill ha men som är fullt möjligt för dem att åstadkomma med dagens lagstiftning. Och bara för att det ska passa in din önskan att någon annan ska betala för din egen konsumtion!

  ”Av samlade mediutgifterna i Sverige kommer endast 2% av kulturarbetarnas inkomster från upphovsrätten”

  Det är ett påstående som jag inte har kunna verifiera. En tydlig källhänvisning tack, inte en massa flummiga referenser typ ”finns i sjön”.

  ”Rent ekonomiskt har en bieffekt av upphovsrättssmonopolet blivit att vinsterna hos mediejätterna har lämnat sunt förnuft.”

  Faktiskt inte, för de allra flesta produktionerna går med förlust samtidigt som att man ändå gynnar nya artister och låtmakare att få finansiering. Vinsterna är inte så stora som du tror. En liten andel succéprodukter ska även finansiera ett stort antal mindre lyckade. Detta faktum bortser du helt ifrån. Om logiken utgår från att man tar på sig skygglappar kan man ju komma fram till precis vilken slutsats som helst uppenbarligen.

  ”Upphovsrättsmonopolet är ett mycket samhällsekonomiskt inneffektivt lotteri. Ett fåtal vinner och majoriteten blir utan. Som i alla lotterier är det arrangören, i detta fallet Mediaindustrin som alltid vinner och sopar hem pengarna.”

  Detta bygger på grov okunskap. Det du kallar ”mediaindustrin” eller ”maffian”, är inte en enda organism eller part. Det är ett mycket stort antal upphovsmän och företag med helt olika förutsättningar beroende på vilken genre de jobbar inom, om de är kända, om de spelar live eller inte osv. Du bygger din skeva världsbild på hat mot den falska nidbild som ni pirater hetsar varandra att måla upp, så ser verkligheten inte ut!

  Kommentar av nejtillpirater — 8 mars 2014 @ 11:58

 32. ”Detta bygger på grov okunskap. Det du kallar ”mediaindustrin” eller ”maffian”, är inte en enda organism eller part. Det är ett mycket stort antal upphovsmän och företag med helt olika förutsättningar beroende på vilken genre de jobbar inom, om de är kända, om de spelar live eller inte osv. Du bygger din skeva världsbild på hat mot den falska nidbild som ni pirater hetsar varandra att måla upp, så ser verkligheten inte ut!”

  Litet grann i samma anda som din vanföreställning att de som slentrianmässigt väljer att bryta mot kopieringsrättens privilegium är en enhetlig organisation med ledare, hjältar och frontfigurer.

  Vad skall man kalla en verklighetsuppfattning som din som enbart kan införas om man förbjuder fritt utbyte av information och ingriper rätt hårt i de grundläggande begreppen bakom ägande? En som du själv ivrigt har propagerat för ofta bör komma före både bevisbörda och proportionalitet under de år du har härjat här?

  Vi ”pirater” hatar ingen. Däremot finner vi ofta lögnhalsar och hycklare vederstyggliga och motbjudande. Särskilt när dessa försöker truga i oss historierevisionism och vad som närmast verkar vara religiös dogma gång efter annan.

  Så länge dina försök att övertyga någon förlitar sig på osanning så komer du här fortsatt bemötas av all den respekt som du har förtjänat.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 10 mars 2014 @ 11:16

 33. @Scary

  ”Litet grann i samma anda som din vanföreställning att de som slentrianmässigt väljer att bryta mot kopieringsrättens privilegium är en enhetlig organisation med ledare, hjältar och frontfigurer.”

  Det tror jag inte så därför kan det heller inte handla om en vanföreställning. Jag är medveten om att det finns många olika anledningar, att alla piratpartister inte sysslar med piratkopiering (så mycket) eller är medlemmar av religiösa skäl (kopimismen). Däremot förekommer det mycket okritiskt hyllande av det som ledarna säger, trots att det ofta är felaktigt eller kraftigt vinklat. Man blir serverad en mycket skev bild av verkligheten och därför blir det som det blir. Sen är det så att bara en mycket liten andel pirater är piratpartister, de flesta laddar helt enkelt ner för att det är enkel, man slipper betala för egen konsumtion, och att chansen för att åka dit är försumbar. Även om man åker dit så har det hittills varit löjligt låga straff.

  ”Vad skall man kalla en verklighetsuppfattning som din som enbart kan införas om man förbjuder fritt utbyte av information och ingriper rätt hårt i de grundläggande begreppen bakom ägande?

  Intressant…

  1. Fritt utbyte av information har aldrig varit 100% tillåtet och kommer heller inte att vara det. Det finns ett antal olika undantag från informationsfriheten som är internationellt accepterade och där upphovsrätten är ett sådant. Den verklighetsuppfattningen är inte något som behöver föras in, den har varit införd sedan länge även om ni pirater vägrar ta till er den. Lagstiftarna har givetvis sedan länge gjort nödvändiga anpassningar till vad man kan kräva enligt mänskliga rättigheter och andra hänsyn.

  2. Även här är det så att äganderätten inte ger dig rätt att göra vad som helst med det du äger, det går lätt att räkna upp ett antal exempel på detta. Så även här är min verklighetsuppfattning helt i linje med hur det faktiskt ser ut och bör vara.

  ”Däremot finner vi ofta lögnhalsar och hycklare vederstyggliga och motbjudande. Särskilt när dessa försöker truga i oss historierevisionism och vad som närmast verkar vara religiös dogma gång efter annan.”

  Då kan det bli trista möten internt bland piraterna med tanke på hur det ser ut i de egna leden. Jag beklagar.

  ”Så länge dina försök att övertyga någon förlitar sig på osanning”

  Vilket jag inte ägnar mig åt.

  Kommentar av nejtillpirater — 10 mars 2014 @ 17:45

 34. NTP samlade argumentation faller ner på två saker

  a) Upphovsmännen skall få betalt b) Lagstiftningen skall följas.
  Resten är rena teknikaliteter om hur lagarna skall tolkas eller självklara argument som att man att skall betala för sin konsumtion.(Som om det endast skulle finns ett sätt)
  Man kan naturligtvis tycka synd om en sådana rigid människa men han får ha vilken inställning han vill.

  När samma rigida inställning även gäller verklighetsbeskrivningen börjar det bli oroande. Den verkliga världen gäller inte föt NTP. Inte ens egna källor är trovärdiga om de går emot den egna uppfattningen.

  Jag har ägnat ett par timmar åt att granska hur verkligheten ser ut bakom NTP påståenden. Det är trots allt lärorikt att se om man har missat något och man måste vara beredd att ompröva sina åsikter.

  Mänskliga Rättigheter
  NTP brukar vifta med deklarationen om mänskliga rättigheter som ju reglerar förhållandet mellan levande individer och staten. Nu är fakta att vare sig Europakonventionen eller Sverige har ratificerat de delar som NTP brukar referera till. FN har dessutom förtydligat att staterna har skyldighet att skydda upphovsmännen behov av adekvat levnadsstandard med engångsbelopp eller monopol under delar av sin livstid. Upp till Staten att bestämma själv. NTP vägrar acceptera dessa fakta.
  Tack NTP för att du tvingade mig att läsa på. Nu inser jag att det Piratpartiet kämpar för är att försvara de mänskliga rättigheterna mot mafiaan. Påminner om David och Goliat. FN deklarationen är på piratpartiets sida.

  Lagstiftningen
  Skälet för upphovsrättsmonopolet är att stimulera nyskapandet inom konst och vetenskap för att därigenom gynna mänsklighetens framåtskridande ekonomiskt och kulturellt. Patent, designpatent och upphovsrätten har alla samma motiv enligt WIPO.
  Trots att Patent och upphovsrätt är samma andas barn har de utvecklats helt annorlunda. Patent skall skydda investeringen i ny teknik och har under de sista 130 åren ständigt modifierats i en diskussion mellan olika industrikonstellationer om vad den skall omfatta. Se mjukvarupatent som exempel, där USAs HDs fattade ett beslut om indirekta förbud härom året. Och lägg därtill EUs motstånd. Systemet reformeras hela tiden. Skyddstiderna är i stort oförändrade, ca 20år och gäller endast kommersiell verksamhet.
  På upphovsrättssidan har media jättarna med sina enorma resurser drivit på för att ständigt utöka skyddstiderna. Se exempelvis Mickey Mouse 1998 lagstiftningen (+20 år), där lobbyn kollrade bort allmän intresset.
  Vi har nu monopoltider som i stort låser in två generationers kultur. Eller som NTP´s källa PRV juristen säger:
  ”Ensamrätten balanseras också mot många andra aspekter. Dels går upphovsrätten alltmer mot att vara ett skydd för ekonomiska investeringar. Samtidigt finns motstående intressen i form av t ex yttrandefrihet, informationsfrihet, skyddandet av den privata sfären, utbildning, skydd för vissa handikapp, forskningsskäl och konkurrensaspekter (samt mycket mer).”
  Motstående intressena vägde lätt i Mickey Mouse fallet ovan
  NTP förnekar att skälet till upphovsrättslagstiftningen är giltigt, vilket han torde vara ensam om. Men igen jag har fått en mycket klarare bild om vad som sker i verkligheten.

  Ekonomi
  Här har NTP har en enorm kunskapsbrist Han påstår helt frankt att min kunskap och verklighetsbeskrivning är helt felaktig trots att den baseras på mängder balansräkningar och resultaträkningar från företagen i den upphovsrättsindustrin (Mafiaan ), som profiterar på Upphovsrätts Mopopolet. NTP förnekar dess existens. För att ta några exempel från rapporten över copyright industrin I USA 2013. http://www.iipa.com/pdf/2013_Copyright_Industries_Full_Report.PDF :
  Det handlar om ca 3400 företag med 11% av USAs BNP och årliga tillväxten är 4.73 %. Dubbelt så hög som genomsnittliga tillväxten i USAs ekonomi. Den genomsnittliga lönen är 33% högre än för genomsnittet för löntagare i USA. Här ser man effekten av Monopolet. Det finns ingen spår av piratkopiering i de tillväxtsiffrorna! De här företagen styrs inte av kreatörerna men profiterar på dom.

  Ser vi sedan på hur mycket som verkligen kommer kreatörerna till del, vilket är syftet med att ha monopolet, växer en annan bild fram. Man kanske bör nämna att monopol alltid höjer kostnaden för konsumenten. Därför bekämpar samhället monopol, för genom konkurrens främja utvecklingen. Enligt en avhandling Från Uppsala, (UPPSALA UNIVERSITET * FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN ULF PETTERSSON * KANDIDATUPPSATS * VT 2006 ”Upphovsrätten som incitament” EN INKOMSTANALYS AV KREATIVA YRKEN”)
  så fungerar inte Upphovsrätten som stimulans speciellt bra. ”Direkta upphovsrätts inkomster för enskilda skapare motsvarar 2 % av de totala kultur-och mediautgifterna i Sverige.”
  Vi känner till begreppet Hollywood Accounting som förklarar vad som sker.
  Tack NTP för att du tvingade mig att ta fram sanningen om det som sker i den verkliga världen. Dessa låga ersättningar ryms väl inom ramarna för en kommersiell upphovsrätt.

  Vi har alltså en industri (Mafiaan), som i skydd av ett statligt monopol håller kulturen inlåst i två generationer inkräktar på andra mänskliga behov och som växer så att det knakar,beroende på att marknaden exploderat genom bl.a internet. Denna industri (Mafiaan) lobbar med alla medel för att behålla och utöka sina privilegier (ACTA). I denna ojämna kamp tycks civil olydnad vara enda medlet eftersom världen är full av mer eller mindre korrupta politiker.

  Kommersiella rättigheter och maximalt 20år, som för patent, är fullt tillräckligt incitament enligt alla mått och erfarenhet. NTP har inte kommit med antydan till argument för att upphovsrätten har ett extra skyddsbehov, inte minst nu när upphovsrätt går mot att bli ett investerarskydd. För mig är det totalt obegripligt att lagstiftarna inte skulle se vad som sker och hur verkligheten ser ut.

  Kommentar av piloten — 12 mars 2014 @ 6:13

 35. @NTP

  ”Det tror jag inte så därför kan det heller inte handla om en vanföreställning. ”

  Skall vi citera det halvdussin inlägg du har gjort där dina insinuationer visavi piratrörelsens ”frontfigurer” och ”ledargestalter” haglar tätt?
  OK, du väljer att börja dina argumentet, som vanligt, med en lögn.

  ”1. Fritt utbyte av information har aldrig varit 100% tillåtet och kommer heller inte att vara det. Det finns ett antal olika undantag från informationsfriheten som är internationellt accepterade och där upphovsrätten är ett sådant. Den verklighetsuppfattningen är inte något som behöver föras in, den har varit införd sedan länge även om ni pirater vägrar ta till er den. Lagstiftarna har givetvis sedan länge gjort nödvändiga anpassningar till vad man kan kräva enligt mänskliga rättigheter och andra hänsyn.”

  Fritt utbyte av information har tvärtemot alltid varit 100% tillåtet. Det är default i ett samhälle som följer FN’s riktlinjer. Eventuella undantag från den regeln beskrivs mycket väl i FN’s stadgar – de måste rättfärdigas enligt proportionalitet och det är inte möjligt att rättfärdiga kopieringsrättens privilegium på det sättet.. Det får inte ens stöd i copyright-kultens egna vantolkning av paragraf 27.

  ”2. Även här är det så att äganderätten inte ger dig rätt att göra vad som helst med det du äger, det går lätt att räkna upp ett antal exempel på detta. Så även här är min verklighetsuppfattning helt i linje med hur det faktiskt ser ut och bör vara.”

  Fel. Och fel igen. Till att börja med finns en mycket tydlig gränsdragning av hur proportionaliteten där går. Det är förbjudet att framställa farliga substanser och vapen ja. Det är förbjudet att medvetet skapa situationer där fara för liv och hälsa framstår.
  Och det försöker du få till en jämförelse med att person A tillåter person B göra en kopia av en melodi? Tack för det, NTP, återigen framstår det med skrämmande klarhet vilken vanskapt religiös dogma du läser ur.

  ”Då kan det bli trista möten internt bland piraterna med tanke på hur det ser ut i de egna leden. Jag beklagar.”

  Hittar hittills mycket få pirater som ägnar sig åt vare sig historierevisionism, hyckleri eller lögn. Det får snarare skyllas på personer som du som under de senaste fem åren nu blivit beslagen med den ena lögnen efter den andra. Normalt sett blir man tvungen motbevisa en lögnare genom fakta. I ditt fall räcker det oftast med att vi citerar dina egna tidigare uttalanden för att det skall framstå som rätt klart att du skiter blankt i faktabaserad argumentation så länge ändamålet är att motsäga en pirat.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 12 mars 2014 @ 11:04


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: