Christian Engström, Pirat

26 februari 2014

Idiotiskt tobaksdirektiv antaget av EU

Filed under: snus — Christian Engström @ 15:40

Idag röstade EU-parlamentet igenom det nya Tobaksdirektivet. Förutom cigaretter handlar det också om snus och elektroniska cigaretter (vejps).

Snuset får finnas kvar i Sverige, men fortsätter vara förbjudet i resten av EU. Detta trots att det är tack vare snuset som Sverige har hälften så många rökare (13%) som resten av EU (28%).

Vi svenskar får på nåder behålla snuset, inklusive smakerna. Men det nya EU-direktivet gör det förbjudet att skriva utanpå dosan vilken smak det är. Fråga mig inte vad det är för bra med det.

Elektroniska cigaretter (vejps) beläggs med en massa restriktioner som kommer slå ut många av de produkter som finns på marknaden idag. Detta trots att alla är överens om att vejps är betydligt mindre skadliga än brinnande tobakscigaretter (även om det allra bästa förstås är att inte använda någonting alls), och att det finns all anledning att tro att många som röker idag skulle kunna bli rökfria (eller skära ner rejält) genom att byta till att vejpa.

Högsta tillåtna koncentration av nikotin blir 20 mg/ml, vilket är för lågt för att passa riktiga storrökare. Vaporisatörer som man själv fyller på med nikotinlösning förbjuds. Bara engångsvaporisatörer och vaporisatörer med utbytbara ampuller tillåts.

Och det blir förbjudet att göra någon som helst reklam för vaporisatörerna för att locka rökare att byta till det mindre farliga alternativet.

(Mer om vejps finns hos intresseorganisationen efvi.eu.)

Mentolcigaretter förbjuds, fast inte förrän om fyra år.

Och i övrigt är det sida upp och sida ner med detaljregler om hur cigarettpaketen ska se ut och hur stora varningstexterna ska vara.

Att varningstexterna på cigarettpaketen blir större och förses med (otäcka) bilder har jag i och för sig inget särskilt emot. Cigarettrökning är skitfarligt, som sagt. Men jag tror att det är väldigt naivt att tro att de nya varningstexterna kommer att minska cigarettrökningen mer än möjligen högst marginellt.

Inte ens EU-kommissionen som la det ursprungliga förslaget tror det. Deras bedömning var att om allt går som de hoppas, så skulle det kunna få ner andelen rökare i EU från dagens 28% till förhoppningsvis 27,5%.

Men att undersöka varför Sverige ligger på 13%, när Danmark och Finland ligger på 25-26%, det ville varken EU-kommissionen eller EU-parlamentet befatta sig med.

Under hela behandlingen av tobaksdirektivet har det varit uppenbart att det inte på något sätt handlar om vare sig faktabaserad lagstiftning eller att faktiskt försöka hitta den bästa politiken för skademinimering.

Det har hela tiden handlat om ett ideologiskt hat mot inte bara cigarettrökning (som ju är skitfarligt, så det säger jag inget om), utan även mot de alternativ som låter rökare få i sig nikotin på andra, betydligt mindre skadliga sätt. Även om motståndet mot alternativen kommer kosta liv i Europa.

Jag röstade nej till direktivet, men det påverkade förstås inte resultatet. Röstsiffrorna i EU-parlamentet var 514 för och 66 emot, och 54 nedlagda röster, så det var en förkrossande majoritet som röstade ja.

Vi svenskar får väl glädja oss åt att vi på nåder får behålla snuset i Sverige. Och de som har lyckats sluta röka tack vare vejps får trösta sig med att de inte blev helförbjudna.

Men det är deprimerande att se hur det går när lagstiftarna inte gör något som helst försök att tänka efter vilken politik som kan rädda liv, utan låter sig styras av slagord, dogmatism och vackra men orealistiska nollvisioner.

Det som EU-parlamentet röstade igenom idag är lagstiftning som redan har godkänts av ministerrådet, så det här kommer bli lag i samtliga EU-länder.

18 kommentarer

 1. Så själva cigaretterna blir orörda medans alternativ som skulle minska rökandet försvåras att ta plats eller konkurera med cigaretter. Samtidigt som att ett (förhoppningsvist) mer miljövänligt sätt att Vejpsa blir förbjudet. Skulle gärna att någon gick igenom lobbyism maskinen och sökte efter någe korrelationer eller kausalitet.

  Kommentar av Jimhead — 26 februari 2014 @ 16:31

 2. I december 2012 semestrade jag i Australien. Det var händelsevis precis efter att landets nya tobakslagar hade trätt ikraft. Genom dessa förbjuds all tobaksreklam och alla cigarettaskar anonymiseras på en neutral bakgrund, med rejält explicita obduktionsbilder i färg tillsammans med kraftfulla varningstexter på alla sidor. Cigarettaskar får inte förvaras synligt i butiker, utan måste hållas i ett skåp bakom kassan. Framförallt ändrades priset på en cigarettask medelst punktbeskattning över en natt från cirka AUD 3,50 till AUD 20. (En aussie-dollar var då värd drygt sju svenska kronor men har gått ner något. You do the math!) Jag har svårt att tro att dessa extremt drastiska förändringar inte har haft åtminstone delvis önskad effekt, nämligen att minska rökningen i Australien. Men Australien är ju så infernaliskt långt bort, så dem kan vi väl skita i hemma i förträffliga Europa!

  Utförlig information om tobakspolicy i Australien finns att läsa på till exempel http://www.tobaccoinaustralia.org.au/.

  Kommentar av Christian Andersson — 26 februari 2014 @ 16:43

 3. Det har rycktats att innehålsförteckningen på snus skulle bort, hur gick det med det?

  Kommentar av Svante Vos Savant — 26 februari 2014 @ 17:30

 4. Varför förbjuder inte EU tobaksrökning helt? När de vet att 100-tusentals dör varje år till-följd av cigaretter och snus??? Ledarmötena i EU är bara nickedockor till TOBAKSINDUSTRIN, en industri som är skyldig till över 1 miljard människors förtidiga död !!!!! Visst är nikotinet ett gift som är beroende framkallat, men det drabbar inte lungor och andra vitala delar av kroppen. Framför allt drabbar det inte andra vuxna och barn genom passiv rökning. Men pengarna hamnar inte i tobaksdirektörernas fickor, och det är det som är felet. TILLÅT E-CIGARETTER MED NIKOTIN, det skulle spara många människoliv.

  PA

  Kommentar av PAL — 26 februari 2014 @ 18:07

 5. Christian Andersson: Tror nog att när det blir så dyrt med rökning så kommer smuggelcigaretterna öka rejält. Även löstobak kommer öka då många kommer börja med rullcigaretter.

  Håller f.ö. med första kommentaren – man verkar ha gjort allt för att försvåra för tobaksalternativen som kostar mindre liv och hälsa samtidigt som man smäller tobaksföretagen lite grann på fingrarna och säger ”aja baja”…

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 26 februari 2014 @ 18:55

 6. Hmmm det verkar vettigt att lägga restriktioner på elektroniska cigaretter ifall folk som inte rökt förut skulle få för sig att de ska börja med detta istället? Det finns väl andra sätt för vanliga rökare att sluta röka, som nikotonplåster? Eller en normalstark karaktär och grundläggande intelligens.

  På SVT Rapport 19:30 sade de att anledningen till att du röstade nej var för att du anser att det svenska snuset ska få exporteras. Det låter som en grov förenkling då.

  Kommentar av Stefan — 26 februari 2014 @ 23:19

 7. […] Röstsiffrorna i EU-parlamentet var 514 för och 66 emot, och 54 nedlagda röster. I mitten av mars ska ministerrådet rösta och sedan formellt enskilda medlemsländerna som sedan har upp till två år att införa direktivet. Alla svenska parlamentariker stödde direktivet i omröstningen, utom Piratpartiets Christian Engström som röstade nej. […]

  Pingback av Tobaksdirektivet antagit i EU | Drugnews — 26 februari 2014 @ 23:46

 8. @Drugnews,

  Tack, uppdaterade bloggosten med röstsiffrorna.

  Kommentar av Christian Engström — 26 februari 2014 @ 23:51

 9. @Stefan,

  TV-nyheter måste alltid förenkla för att det ska få plats på de sekunder som står till buds, men om det var det de sa att jag sa så är det en helt korrekt förenkling (jag är i Strasbourg och har inte sett inslaget).

  Jag tycker det är omoralsiskt att EU förbjuder människor i andra länder än Sverige möjligheten att sluta röka genom att byta till snus, som visserligen inte är nyttigt i sig, men är någonstans mellan en tiondel eller en hundradel så skadligt som cigarettrökning. (Detsamma gäller vejps.)

  Som icke-rökare är det lätt att tycka att det borde räcka med nikotinplåster eller normalstark karaktär och grundläggande intelligens för att sluta röka, men tyvärr är det inte så enkelt. Hade det varit det hade inte 28% av EU’s befolkning rökt, trots att de allra flesta rökare egentligen skulle vilja sluta.

  Kommentar av Christian Engström — 27 februari 2014 @ 0:09

 10. @Svante Vos Savant,

  Ja, som jag har förstått det förbjöd parlamentet tydligen innehållsförteckningar på snus också.

  Men just det är så jäkla dumt och obegripligt så det har jag faktiskt inte ens orkat kontrollera. 🙂

  Kommentar av Christian Engström — 27 februari 2014 @ 0:17

 11. Tack Christian för den utförliga beskrivningen av idioti. Jag är ”vejpare” sen ett år tillbaka och fyller på själv med nikotin-liquid jag köpt på postorder utomlands och på senare tid också inrikes. Så nu kommer det jag köper att stoppas i tullen? Är detta meningsfullt och har de tid med det? Men menar du verkligen att ”Vaporisatörer som man själv fyller på med nikotinlösning” ska förbjudas? Det kan inte vara så idiotiskt? Det är det samma som att förbjuda VHS-spelare för att hindra människor att se motorsågsmassakern. Du menar väl att ”nikotinlösningen” på flaska ska förbjudas och inte den tekniska prylen man använder för att inta den samma? Det låter också som att det nu är upplagt för cigarett-krämare att sälja ”engångsampuller” till samma pris som de nu säljer cigarett-paket för (?)

  Kommentar av Martin Eriksson — 27 februari 2014 @ 2:11

 12. @Martin Eriksson,

  Du har rätt, jag formulerade mig slarvigt. Det är nikotinlösningen som förbjuds snarare än själva vaporisatörerna. Men i praktiken blir ju effekten densamma.

  Kommentar av Christian Engström — 27 februari 2014 @ 10:14

 13. Fel igen, nikotinlösningen förbjuds inte. Det som förbjuds är flaskor större än 10 ml och storleken på påfyllbara tanks begränsas till 2 ml. De som vejpar nikotinfritt (det finns de som gör) borde inte vara begränsade enligt den föreslagna lagstiftningen, eller?

  Kommentar av Gabriele Kalus — 27 februari 2014 @ 14:17

 14. […] förmiddags var jag med i en paneldebatt om snus, vejps och EU’s nya tobaksdirektiv. Medpanelister var Moderaternas EU-parlamentariker Christofer Fjellner, och en representant för […]

  Pingback av TV-debatt om snus, vejps och lite om demokrati i EU | Christian Engström, Pirate MEP — 28 februari 2014 @ 14:05

 15. @Per ”wertigon” Ekström: Den där varningen om ökad smuggling brukar ju komma upp så snart någon nämner höjd inhemsk prissättning på till exempel tobaksvaror och alkohol och jag ska inte spela dum och låtsas som att sambanden inte existerar. Men samtidigt tycker jag nog att det är olika frågor, som hanteras på olika sätt. Smuggling och handel med smuggelgods är ju ett problem som ska hanteras av rättsvårdande myndigheter, till exempel tull, polis och skatteverk. Om smugglingen och svarthandeln ökar får man väl i vederbörlig ordning öka resurserna till dessa myndigheter så att de förmår stävja den olagliga hanteringen. (De ökade resurserna kan man då finansiera med de höjda tobaksskatterna.) Men en kraftfullt höjd prissättning skulle sannolikt också få inte bara en och annan konsument att överväga att sluta konsumera. Det fungerar inte när man bara höjer försiktigt, med någon enstaka procent; visserligen knorras det i leden av rökare, men det stabiliseras snart kring det nya priset. Cigaretter och snus kostar väl idag minst dubbelt så mycket som för 20 år sedan, och hade man sagt det för just 20 år sedan hade väl tobaksbrukarna baxnat, men istället röks det som aldrig förr bland alla som inte har bytt till snus, utom på allmänna platser inomhus. De explicita rökförbuden på allmänna platser utomhus, till exempel på gator och torg och i busskurer är också vanligare i Australien än någonstans i Europa.

  Kommentar av Christian Andersson — 28 februari 2014 @ 14:29

 16. Är det lagligt att odla egen tobak?

  Det vore väl det bästa, billigt, skattefritt, rökbart, inga varningstexter, och man kan blanda mintolja i cigaretterna.

  Kommentar av Tobak — 2 mars 2014 @ 19:48


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: