Christian Engström, Pirat

20 februari 2014

Vi behöver ett europeiskt internet, men på rätt sätt

Filed under: NSA — Christian Engström @ 14:55

Tysklands förbundskansler Angela Merkel gjorde i dagarna ett utspel där hon säger att vi behöver ett europeiskt internet för att skydda oss mot USA’s snokande öron och ögon. Det är helt rätt — förutsatt att vi menar rätt sak när vi talar om en europeisk skyddad informationsinfrastruktur.

Vi måste vidta åtgärder, både politiska och praktiska, för att skydda våra medborgerliga fri- och rättigheter i Europa. Det har blivit uppenbart genom Edward Snowdens avslöjanden om hur USA ägnar sig åt att spionera på privatpersoner och civila företag inom EU. Vi vet nu med säkerhet att när okrypterat data lagras i eller färdas genom USA, då har NSA förmågan att snappa upp det, och gör det troligen också.

Det här måste vi göra någonting åt. Vi måste skydda både alla oss européer och de företag som verkar här mot det avancerade och ihållande hot som USA’s spionorganisationer utgör.

Men på samma gång måste vi vara väldigt tydliga med att vi inte vill förvandla internet till en samling geografiskt avgränsade öar på användarnivån. Internet är designat för att inte bry sig om landsgränser. Det var med avsikt och är en av de största fördelarna med internet. Så ska det vara i fortsättningen också.

Men att allt som finns publicerat på internet ska kunna läsas av alla, betyder inte att allt vi skickar privat ska kunna läsas av NSA.

Vi får undersöka vilka tekniska möjligheter som finns för att skydda privatlivet i Europa. Vi behöver definitivt molntjänster där allt data lagras inom Europas gränser under europeiska lagar. Vi måste få stark kryptering inbyggd som standard i alla olika sätt vi har för att kommunicera elektroniskt, och vi behöver installera system för att gömma ”metadatat” om vem som kontaktat vem.

Men vi behöver också politiska åtgärder utöver de rent tekniska.

Vi måste få den politiska makten att tydligt ta avstånd från massövervakningen. Inte minst den svenska regeringen måste ge ett ordentligt svar på vad FRA egentligen gör åt den amerikanska säkerhetstjänsten NSA, och om regeringen står bakom den verksamheten i dess helhet och vill att den ska fortsätta.

För det andra måste vi omedelbart säga upp (eller bara sluta följa) alla avtal med USA om att skicka data dit. Swiftavtalet (”TFTP”) om att skicka data om våra bankaffärer, och PNR-avtalet om att skicka data om hur vi reser och med vem, är bara två exempel.

För det tredje måste vi också sätta samman en väl genomtänkt civil strategi för att möta hotet mot Sveriges och Europas infrastruktur. Vi behöver ett allmänt höjt säkerhetsmedvetande, så att inte företag och myndigheter väljer att anlita molntjänster i USA för saker som involverar persondata, eller är det minsta känsliga ur något annat perspektiv.

Och precis som Angela Merkel föreslår, måste vi se till att det finns tekniska möjligheter att lagra det datat i Europa, och se till att det stannar där. Företag som kan garantera och bevisa att de inte hanterar datat i USA ser redan ökad efterfrågan på de tjänsterna.

Det är inte politikernas jobb att starta tjänsteföretag, men genom att sätta tydliga mål om en väl skyddad infrastruktur och vidta de politiska åtgärder som behövs, skapas grunden för att marknaden ska kunna ta hand om de tekniska problemen.

Jag tror Angela Merkel — till skillnad från den svenska regeringen — är inne på rätt spår för att skydda oss mot massövervakningen från främmande makt.

16 kommentarer

 1. ”Men att allt som finns publicerat på internet ska kunna läsas av alla, betyder inte att allt vi skickar privat ska kunna läsas av NSA.”

  Tolkningsfråga. Det finns massor av saker som är åtkomligt på internet som inte kan anses vara publicerat, alltså ligger där med tillgång som man inte borde ha. Gäller givetvis piratkopierad musik och film. Privata data ska förstås inte vara allmänt tillgängliga, gäller givetvis även upphovsrättskyddat material. Bra att vi är överens om principerna.

  Kommentar av nejtillpirater — 20 februari 2014 @ 17:15

 2. Bra där. Ansvarsfull styrning för att maximera nyttan av den gemensamma infrastrukturen, skydda medborgare från övergrepp, maximera den fria rörligheten samt stärka deras personliga integritet när de samverkar över nätet.

  @nejtillpirater Åtkomligt som inte är publicerat? Det är en oerhört ansträngd formulering, tycker du inte det? Jag kan tänka mig att vi ställer högre krav på ”privata entiteter” som ska verka på vår gemensamma marknad än de som bara vill umgås helt icke-kommersiellt och utan vinst-intresse. Skulle en privat entitet finna att privat data har hamnat tillgängligt på publika nätverk så bör denna entitet hållas till svars inför sina kunder och möjligtvis även inför samhället. Förmågan att hålla hemliga saker hemligt bör vara uppmuntrat i lag: Tappar Sony bor en miljon kontokort så bör Sony betala skadestånd för dålig säkerhet. Eller ännu bättre, om 6 månader lagrad trafik data skulle läcka så måste ansvariga betala miljarder i skadestånd. Om en icke-kommersiell privatperson, som du själv till exempel, skulle finnas din dator hackad så bör du istället åtnjuta samhällets skydd för att minimera skadan som åsamkats dig. Polisen bör till exempel kunna samla tillgängliga bevis, förfölja brottslingen och ställa honom till svars. Det kommersiella värdet av intrånget bör rimligtvis betraktas som noll eftersom vederbörande inte bedriver kommersiell verksamhet, men det kan ju finnas rätt att döma för sveda och värk. Jag känner mig övertygad att om det här blev lag skulle problemen med oönskad spridning minska betydligt. Fast det skulle å andra sidan inte vara helt gynnsamt heller, eftersom det finns undersökningar som visar att en aktiv kulturdelning gynnar försäljning och samhällsutveckling i det stora hela.

  Kommentar av Kristofer Pettersson — 20 februari 2014 @ 17:43

 3. Absolut öppenhet och samarbete är högsta bästa vägen.

  Rädsla är också Kärlek men på barbarstadiet!

  Kommentar av wennstrombo — 20 februari 2014 @ 20:38

 4. Bra, men det finns en risk att EU-politik på det här området spårar ur i ren protektionism. Viktigt att hålla fokus på vad syftet är.

  Kommentar av Mikael Ståldal — 20 februari 2014 @ 21:32

 5. Att vara säker mot USA:s snokande är inte grejen, kära Angela. Säkerhetstjänst finns i varje land, inget av dom ska få snoka i hela världens e-mail. Det sägs att Khadaffi, gjorde det. Hmm. Brottslingarna snokar lika effektivt snart, eftersom NSA:s verktyg snart alla går att köpa på internet.

  Därför återkommer jag till krypteringen. Den version av EU:s rapport om NSA är klart bättre. I förra versionen såg jag kryptering nämnas typ en gång. Nu nämns kryptering nästan för många gånger. Det som behövs nu är ett riktat förslag om allmän open-source kryptering. Så att vi kommer framåt. Vad sa Angela? Jag tror Bruce Schneier är värd att lyssna på:

  Hans slutsats är att kryptering är ”vital” men att också en juridisk lösning behövs, det hade jag inte fattat. Nu fattar jag det inte igen …… Bästa att kolla filmen igen.

  Kommentar av Kari Lantto — 20 februari 2014 @ 22:19

 6. NTP – vill man dölja sina digitala alster bakom en betalvägg skall man få göra det. Men då får man banne mig se till att ge ut materialet till alla, inklusive snubben som är på semester i Nordkorea (förutsatt att nordkorea inte spärrat innehållet explicit då).

  Nätet har varken regioner eller nationer. Alla försök till att införa detta kommer internetcommunityt tolka som skada och försöka routa runt problemet.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 20 februari 2014 @ 23:04

 7. […] Vi behöver ett europeiskt internet, men på rätt sätt […]

  Pingback av Free and thinking » Mitt i natten om den där plattan med Lou Reed, ”gratis Office” & en del annat av vikt - IDG.se - Störst på it-nyheter — 21 februari 2014 @ 3:59

 8. @wertigon

  ”Nätet har varken regioner eller nationer.”

  Den fysiska verkligheten har det och det är den som de som agerar på nätet har att förhålla sig till enligt gällande lagar i de länder man agerar mot.

  ”Alla försök till att införa detta kommer internetcommunityt tolka som skada och försöka routa runt problemet.”

  Du menar den laglösa delen av internetanvändarna? Internet är till för alla, i första hand givetvis för laglydiga medborgare och precis som i samhället i övrigt ska det göras svårt och straffbart att bryta mot lagen på internet, men lätt att hålla sig till lagen. Det är som exempel oerhört lätt att köpa något på nätet (eller avstå), medan att stjäla en kopia är lite jobbigare och kräver mer och mer feghet oc i form av döljande av identitet via VPN-tjänster osv. Likt inbrottsjuven med mask och skydd under mörkrets inbrott.

  Kommentar av nejtillpirater — 21 februari 2014 @ 8:00

 9. NTP, jag ser inte varför det på något sätt skall vara olagligt att ta del av information som existerar i ett annat land.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 21 februari 2014 @ 19:01

 10. Det Merkel sa

  http://www.reuters.com/article/2014/02/15/us-germany-france-idUSBREA1E0IG20140215

  eller finns det mer?

  Kommentar av Kari Lantto — 21 februari 2014 @ 20:38

 11. @Wertigon

  ”NTP, jag ser inte varför det på något sätt skall vara olagligt att ta del av information som existerar i ett annat land.”

  Det är det förstås om den informationen inte är allmänt tillgänglig och är skyddad av lagar. Kan gälla privat information, sekretessbelagd information, upphovsrättsskyddade verk osv. Samma med helt vanliga böcker. Kopieringsmaskinen har funnits i en massa år nu, det är fortfarande lika olagligt att kopiera alla sidor i en bok, det spelar ingen roll om du använder kopieringsmaskin och sprider via papper eller skannar/fotograferar och sprider via internet eller annan godtycklig metod. Det är handlingen som är olaglig oavsett teknikval.

  Det här har vi diskuterat till leda förut, du kommer aldrig någonsin att förstå skillnaden mellan olaglig handling och med vilken teknik/metod man utför den. Du bygger dina irrläror på okunskap.

  Kommentar av nejtillpirater — 21 februari 2014 @ 21:19

 12. NTP, allt som läggs upp på internet är allmänt tillgängligt?

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 22 februari 2014 @ 10:40

 13. @wertigon

  ”NTP, allt som läggs upp på internet är allmänt tillgängligt?”

  Det beror på vad du menar med ”läggs upp”. Att man kan nå något från sin dator betyder ju inte att det är allmänt tillgängligt, allmänt tillgängligt är det bara om rättighetsägaren själv valt att göra det allmänt tillgängligt.

  Ta som exempel alla dessa icke allmänt tillgängliga data som Gottfrid Svartholm Warg tillskansat sig och spritt via hackerangrepp enligt i laga kraft vunnen dom, anser du att dessa data är allmänt tillgängliga bara för att han lyckats komma åt dem? Anser du att de hundratusentals personuppgifter om danska medborgare som han är misstänkt för att ha skaffat sig tillgång till och spritt via dataintrång, att dessa då är ”allmänt tillgängliga” eftersom han då lyckats få tag i och sprida dem?

  Nej, allmänt tillgänglig är något bara om rättighetsägaren valt att ha det så, kan man komma åt det ändå så bygger detta oftast på brottslighet.

  Sen vet jag att du brukar vara förvirrad över begreppet publikt, publicerat osv.

  När en bok publiceras så är det enda som är allmänt tillgängligt följande:
  – Vetskapen om att boken finns att tillgå (i någon licensform)
  – Möjlighet att köpa den, hyra den, låna den på biblioteket, enligt den licensform (exempelvis upphovsrätt) som innehållsägaren valt, i enlighet med lagar osv.

  När en bok publiceras så är innehållet i boken givetvis inte allmänt tillgängligt om man inte valt att göra det så, det kan alltså krävas att man betalar för ett eget exemplar för att få tillgång till innehållet, eller lånar lagligt på bibblan.

  Samma principer gäller för musik och film.

  Att något finns att nå på internet säger INGET om huruvida det anses vara allmänt tillgängligt, lika lite som att om du hänger din jacka på en krok i ett allmänt kapprum och lämnar plånboken där så anses inte jackan och plånboken vara allmänt tillgänglig, den är fortfarande privat egendom även om i princip alla personer i hela världen (via resa) skulle kunna komma till din jacka och ta den, plånboken eller innehållet i plånboken. Med din sjuka logik anser du väl i detta exemplet att både jackan, plånboken och innehållet i den är ”publicerad” och allmänt tillgänglig?

  Kommentar av nejtillpirater — 22 februari 2014 @ 11:38

 14. @ Nejtillpirater

  ”Men att allt som finns publicerat på internet ska kunna läsas av alla, betyder inte att allt vi skickar privat ska kunna läsas av NSA.”

  Tolkningsfråga. Det finns massor av saker som är åtkomligt på internet som inte kan anses vara publicerat, alltså ligger där med tillgång som man inte borde ha. Gäller givetvis piratkopierad musik och film.

  Huruvida något är publicerat och huruvida något ligger tillgängligt som man egentligen inte skall ha rätt att komma åt är två vitt skilda saker. Din definition är direkt lögnaktig.

  Privata data ska förstås inte vara allmänt tillgängliga, gäller givetvis även upphovsrättskyddat material.

  Ifall detta material har publicerats av upphovsrättsinnehavaren så är den givetvis allmänt tillgänglig. Det är något helt annat än att NSA eller någon annan grupp av människor läser information som skickas privat och inte är menat att läsas av andra.


  Bra att vi är överens om principerna.

  Faktum är att ni inte alls är överens om principerna. Det bör du vara fullt medveten om med tanke på att du kom och saboterade kommentarsfältet även i bloggposten där Engström tydligt deklarerade att han vill legalisera fildelning i icke-kommersiellt syfte. Att du fortsätter ditt ohederliga korståg mot pirater genom att förvränga vad folk faktiskt skriver och sprida lögner kommer knappast att hjälpa dig.

  Vad Engström belyser i den citerade texten är att inte all information som skickas privat bör kunna läsas av andra. Information i den här bemärkelsen är i bred definition. Det spelar alltså ingen roll huruvida den informationen är upphovsrättskyddad eller inte. Sedan kommer du och försöker tvinga in din egen personliga uppfattning kring hur upphovsrätten bör se ut i en diskussion som faktiskt handlar om att skydda våra medborgerliga fri- och rättigheter från snokande myndigheter. Att du gör detta på ett så diffust och intetsägande sätt gör inte saken bättre.

  @wertigon

  ”Nätet har varken regioner eller nationer.”

  Den fysiska verkligheten har det och det är den som de som agerar på nätet har att förhålla sig till enligt gällande lagar i de länder man agerar mot.

  Jag tror att du missade poängen här. Det är fullkomligt irrelevant att upphovsrättsinnehavare måste anpassa sig till gällande lagstiftning i alla länder som de väljer att bedriva verksamhet i. Poängen här var att det är lönlöst att ens försöka dela upp Internet i regioner när materialet sedan skall publiceras. Internet är en global och regionsfri zon. Du kommer aldrig ifrån detta självklara faktum.

  ”Alla försök till att införa detta kommer internetcommunityt tolka som skada och försöka routa runt problemet.”

  Du menar den laglösa delen av internetanvändarna?

  Att trafiken tar andra vägar på Internet ifall det dyker upp ett hinder behöver inte nödvändigtvis innebära att lagbrott begås.

  Internet är till för alla, i första hand givetvis för laglydiga medborgare och precis som i samhället i övrigt ska det göras svårt och straffbart att bryta mot lagen på internet, men lätt att hålla sig till lagen.

  Det finns ingen lag på Internet. Det finns lagar i de enskilda länder där medborgarna befinner sig. Sedan är det fullkomligt ironiskt och smått komiskt att du påstår att det ska göras svårt att bryta mot lagen och samtidigt inte kan inse att dagens upphovsrätt gör det mycket svårt att inte bryta mot lagen!

  Det är som exempel oerhört lätt att köpa något på nätet (eller avstå), medan att stjäla en kopia är lite jobbigare och kräver mer och mer feghet oc i form av döljande av identitet via VPN-tjänster osv.

  Att använda sig av anonymiseringtjänster är inte likställt med att vara feg. Din egen personliga uppfattning kring att bruk av anonymiseringstjänster är fegt, dina påhittade uttryck som ”ärligt betalande”, och dina verklighetsfrämmande idéer om att man skulle kunna likställa stöld med kopiering är högst ointressant för diskussionen.

  För det första. När det gäller fildelning i icke-kommersiellt syfte så förekommer det absolut ingen stöld av kopior. Hela tanken är rentutav skrattretande.

  För det andra. Skillnaden i bekvämligheten mellan att välja en privat aktör eller en kommersiell aktör när man vill tillförskaffa sig en kopia av ett upphovsrättsskyddat verk är fortfarande inte så stor. Det är mest en kunskapsfråga.

  Likt inbrottsjuven med mask och skydd under mörkrets inbrott.

  Ingalunda. I fallet inbrott så bryter en person olovligen sig in i en annan persons privata egendom och snor åt sig en ändlig resurs varav ägaren till denna resurs direkt blir drabbad. I fallet fildelning i icke-kommersiellt syfte så sker informationsutbyte i fullt samförstånd mellan de inblandade parterna, varav ingen av parterna tappar något av värde.

  Hur många gånger ska du komma till den här bloggen och förlöjliga dig själv egentligen? Hur många gånger har du inte blivit upplyst kring hur oerhört ologiskt det är att försöka likställa stöld med kopiering? Vad tror du att har att vinna på att ständigt komma hit och ljuga och försöka bryta mot ren logik?

  @Wertigon

  ”NTP, jag ser inte varför det på något sätt skall vara olagligt att ta del av information som existerar i ett annat land.”

  Det är det förstås om den informationen inte är allmänt tillgänglig och är skyddad av lagar. Kan gälla privat information, sekretessbelagd information, upphovsrättsskyddade verk osv. Samma med helt vanliga böcker. Kopieringsmaskinen har funnits i en massa år nu, det är fortfarande lika olagligt att kopiera alla sidor i en bok, det spelar ingen roll om du använder kopieringsmaskin och sprider via papper eller skannar/fotograferar och sprider via internet eller annan godtycklig metod. Det är handlingen som är olaglig oavsett teknikval.

  Kan du åtminstone försöka läsa igenom den text du besvarar innan du besvarar den med något fullkomligt ovidkommande till den ursprungliga frågan?

  Frågan som ställdes var varför något skall vara olagligt, inte varför något skulle anses vara olagligt med nuvarande lagstiftning.

  Det är fullkomligt ovidkommande ifall informationen som man tar del av är skyddad i ett annat land än det man befinner sig i.

  @Wertigon
  Det här har vi diskuterat till leda förut, du kommer aldrig någonsin att förstå skillnaden mellan olaglig handling och med vilken teknik/metod man utför den.

  Hela den här meningen för fullkomligt irrelevant och ointressant av den enkla anledningen att den angriper en halmgubbe. Utöver detta så gränsar det även till personangrepp.

  @Wertigon
  Du bygger dina irrläror på okunskap.

  Wow. Det räckte alltså inte med att angripa denna person genom att bemöta egentillverkade halmgubbar och personangrepp? Nu försöker du avfärda allt denna person sagt genom att kalla det för irrläror?

  När vi ändå pratar om okunskap så kan vi prata om okunskap som faktiskt är vida känt för de som läser denna blogg.

  * Dina ständiga försök att bryta mot ren logik genom att försöka likställa kopiering med stöld.
  * Dina påståenden om att en viss politisk organisation skulle vara värre än en renodlad maffiaverksamhet.
  * Ditt förringande av våldtäktsbegreppet genom att likställa nedladdning av musik med faktisk våldtäkt.
  * Alla dina mängder av direkta lögner, logiska kullerbyttor, personangrepp (Ad-Hominem), ”Guilt by association”, förtal, cirkelargumentation, och fullständigt irrelevanta argument visar på en okunskap om att föra en direkt saklig och givande diskussion.
  * Dina påståenden om att du aldrig ljugit i något forum trots att du ständigt ertappas med att sprida lögner.
  * Alla de kunskapsluckor som du uppvisat i diskussion med Fredrika gällande upphovsrättslagstiftningen.

  Listan kan göras längre än så.

  Okunskap i sig är det inget fel på. Fast när man konsekvent och nästan av religiösa skäl klamrar sig fast vid en uppfattning om att man på något magiskt sätt skulle kunna kringgå den simplaste och renaste logik genom att försöka likställa kopiering med stöld, två fullkomligt skilda fenomen, så rör det sig inte längre om ren okunskap.

  Kommentar av Professor — 22 februari 2014 @ 13:38

 15. ”ETT FRITT INTERNET”
  ”NEJ TILL ÖVERVAKNING”

  De flesta filmer är SPÄRRATS på Dreamfilm , vad tycker du
  Cristian Engström (PP) ?

  Kommentar av Jones — 22 februari 2014 @ 13:47

 16. nejtillpirater förstår inte att ordet publicera betyder att tillgängliggöra – att göra något publikt.

  Man får välja att publicera ngt – som då blir tillgängligt för andra – eller hålla det för sig själv, det går inte både dela med sig kakan och ha den kvar själv. Det som du gjort hittills funkar som reklam för ditt framtida arbete.

  Att räknar med att få ett nytt arbete utfört åt dig när du betalar frisören, men att du ska kunna ta betalt för gratiskopior på dina gamla bedrifter.. det är inte lite arrogant det, nejtillpirater.

  Kommentar av gurrfield — 23 februari 2014 @ 8:48


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: