Christian Engström, Pirat

17 februari 2014

Bara Piratpartiet har konkreta förslag för jobben i EU

Filed under: informationspolitik — Christian Engström @ 10:23

EU-parlamentet tycker om att prata om hur bra allt ska bli med ekonomin och jobben i framtiden, och att anta resolutioner med ambitiösa och optimistiska mål.

För tio år sedan pratade alla om ”Lissabonagendan”, som gick ut på att EU skulle vara världens bästa ekonomi med mest tillväxt år 2010. Men ju närmare 2010 kom, desto tydligare blev det att EU snarare var den region i världen som fortsatte ha sämst tillväxt, och desto mindre pratades det om 2010-målet.

Nu pratar alla istället om målet för år 2020. Då ska nämligen EU återigen bli världens bästa ekonomi med mest tillväxt.

Och det ska ske genom att vi fortsätter precis samma politik som fullständigt misslyckades med att leverera 2010-målet.

Piratpartiet tror inte att det kommer fungera att göra precis samma sak som tidigare, och förvänta sig diametralt motsatt resultat den här gången.

Vill vi ha ett annorlunda utfall måste vi göra åtminstone några förändringar i politiken. Men inget av de nuvarande svenska riksdagspartierna har några konkreta förslag på saker som EU skulle kunna göra annorlunda för att det ska gå bättre med ekonomin och jobben.

De är väldigt bra på att måla upp vackra visioner om hur annorlunda allt ska bli år 2020. Men den enda politik de föreslår är ännu mer av samma.

Piratpartiet har konkreta förslag på vad vi borde göra annorlunda. Vi ser möjligheter att förbättra saker på ett antal konkreta punkter. Vi tror inte att Europa behöver fler vackra ord i högtidstal, utan en konkret vettig informationspolitik.

Här är fem konkreta åtgärder som Piratpartiet vill genomföra för att få fart på ekonomin och jobben:

 1. Skydda nätneutraliteten. Just det här är i ärlighetens namn inte en förändring, utan en fortsättning av en politik som är och har varit bra. Nätneutralitet betyder att alla företag får konkurrera på lika villkor på nätet, och att ingen kan köpa sig en gräddfil. Den här principen måste vi fortsätta försvara mot giriga telekombolag nästa mandatperiod.
 2. Ett europeiskt moln. Den amerikanska spiontjänsten NSA har full tillgång till alla data som är lagrade i USA. Det är ett teknologiskt faktum. Vi behöver europeiska molntjänster som kan garantera skyddet för både företagshemligheter och persondata. Det ska inte vara staten eller EU som driver sådana molntjänster, utan privata företag. Men EU kan skapa förutsättningarna för sådana tjänster genom att sätta upp bra regler, inklusive en förordning om starkt skydd för persondata som är gemensam för hela EU.
 3. Reformera copyright och skapa en digital inre marknad. Dagens upphovsrättslagstiftning gör inte bara en hel generation av fildelare till brottslingar i lagens ögon. Den lägger också hinder i vägen för nyskapande företag och artister som vill tjäna pengar på att erbjuda lagliga tjänster i Europa. Nästa mandatperiod kommer det komma ett stort förslag om att reformera upphovsrätten, men risken är att EU-kommissionen bara föreslår mer av samma: hårdare fildelarjakt och fortsatt olika rättigheter i de 28 länderna. Piratpartiet vill istället göra om upphovsrätten så att fildelning blir lagligt den digitala marknaden blir verklighet.
 4. Begränsa patentsystemet. Idag beviljas patent på rena bagateller, och det pågår en tyst glidande utveckling mot att patent beviljas på fler och fler områden, trots att lagen egentligen förbjuder det. Både mjukvarupatent och patent på liv är egentligen förbjudna i EU, men patentjurister tjänar pengar på att smussla igenom dem ändå. Det leder till större osäkerhet för företag, i synnerhet små och medelstora företag som i praktiken inte har råd att försvara sig i en patentprocess. Piratpartiet vill till att börja med skärpa upp hur patent beviljas och används, för att på sikt ställa frågan på vilka områden det verkligen är bevisat att patent behövs överhuvud taget.
 5. Gör EU demokratiskt och transparent. En mycket stor del av makten i Bryssel ligger hos icke-valda tjänstemän som utövar den i slutna rum bakom lyckta dörrar. Det gör att lobbyister för olika särintressen får ett oproportionerligt stort inflytande. Det leder till dåliga lagar i praktiken, eftersom de som har råd att ha lobbyister i Bryssel vanligen är de företag som blev rika och mäktiga det förra århundradet, och i praktiken har intresse av att förhindra och fördröja förändring. Därför fungerar EU idag som en gigantisk bromskloss mot innovation och utveckling. Inte för att politiker och EU-tjänstemän kanske egentligen vill det, utan för att strukturerna leder till det med automatik. Vi behöver ett nytt grundfördrag som är demokratiskt och som har medborgarnas stöd.

Det här är fem konkreta punkter för jobben och ekonomin som faktiskt ligger inom det som EU bestämmer över.

Själva den ekonomiska politiken beslutas i huvudsak i riksdagen, så den debatten har inte särskilt mycket med EU-valet att göra. Men de här fem punkterna är saker som ligger på EU-parlamentets bord, och som kommer att diskuteras där under nästa mandatperiod.

Om de andra partierna kommer diskutera skatter och bidrag och arbetslöshetsåtgärder inför EU-valet, då är det bara ett bevis på att de inte har kommit på något konkret att göra på just EU-nivån.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet i maj. Vi tror att om det ska bli annorlunda med jobben och ekonomin i EU mot hur det varit hittills, då måste vi ändra på något av det vi gör.

Annonser

10 kommentarer

 1. Bra skrivet!

  Kommentar av Daniel Otterholm — 17 februari 2014 @ 14:25

 2. Känns inte speciellt genomtänkt. Om Piratpartiets förslag på förändringar kring upphovsrätt och patent blir verklighet så skulle färre kreatörer välja att jobba med att skapa kultur liksom att färre företag skulle våga sätta in riskkapital på att ta fram nya produkter. En politik för ökad arbetslöshet och minskad innovation av kvalitetsprodukter. I bästa fall skulle det leda till att jobben flyttas till helt andra sektorer och att utbudet av kvalitetsprodukter minskar till förmån för halvdana kopior och liknande skräp.

  PP vill kanske väl men inser inte vidden av sin politik, den är kontraproduktiv för annat än huvudmålet att kunna konsumera utan att betala för sig.

  Kommentar av nejtillpirater — 17 februari 2014 @ 17:55

 3. @NTP:
  ”Känns inte speciellt genomtänkt. Om Piratpartiets förslag på förändringar kring upphovsrätt och patent blir verklighet så skulle färre kreatörer välja att jobba med att skapa kultur liksom att färre företag skulle våga sätta in riskkapital på att ta fram nya produkter.”

  Har du några konkreta belägg för det? T.ex. IT-branschen är mycket välmående i Sverige, sprängfylld av innovatörer och riskkapital och i total avsaknad av patentskydd. Några av de största svenska framgångarna bygger inte ens på upphovsrätt, ta MySQL som exempel, det står dig fritt att starta en egen firma som knoppar av ett eget träd och bygger upp en MySQL-databas baserat på alla de år (tror dom är över 500 manår) av arbete som ligger bakom källkoden för att slutligen tjäna pengar på andras innovavitet och hårda arbete. För andra exempel så kan du titta på ComArt samt Joomla som är bra exempel på produkter som skulle få chansen att leva upp. Att förändra upphovsrätten är inte så drastiskt, vill man inte publicera sin produkt så gör man det inte, det känns som ett enkelt koncept att förstå, vill man inte bli piratkopierad så får man sälja till folk som som nyttjar produkten kommersiellt,

  Och jag måste påstå att de musiker och konstnärer jag känner kommer inte att sluta producera musik eller konst, nu känner jag iofs inte så många riktigt bra musiker men jag känner ett stort antal konstnärer som lever på sin konst och är erkända i diverse finare sammanhang och ingen av de jag talat med känner sig hotade de piratpartistiska idéerna, de flesta röstar på piratpartiet får att återfå makten över sina egna produktioner..

  Kommentar av pontus — 17 februari 2014 @ 22:28

 4. Mycket bra inlägg. Klart och tydligt, lätt för mig att hänvisa vänner och arbetspartners till.

  Kommentar av johan,karlskrona — 18 februari 2014 @ 0:49

 5. @pontus #3

  ”jag känner ett stort antal konstnärer som lever på sin konst och är erkända i diverse finare sammanhang och ingen av de jag talat med känner sig hotade de piratpartistiska idéerna, de flesta röstar på piratpartiet får att återfå makten över sina egna produktioner..”

  På vilket sätt skulle kulturskaparna får MER makt än idag om Piratpartiets politik blir verklighet? Idag har vem som helst som skapar kultur full makt över sin skapelse enligt gällande lagstiftning, om man inte FRIVILLIGT väljer att avtala bort den ekonomiska delen. Det enda ofrivilliga är det som piraterna bidrar med, dvs tar del av verket men slipper undan betalning och att andra då får betala även för piraternas konsumtion. Så, hur skulle makten bli större för upphovsmännen om man försvagar upphovsrätten?

  Kommentar av nejtillpirater — 18 februari 2014 @ 7:39

 6. NTP är avslöjad. Här syns han pa Youtube…

  Kommentar av Kung CG — 18 februari 2014 @ 8:15

 7. nejtillpirater skriver:

  ”PP vill kanske väl men inser inte vidden av sin politik, den är kontraproduktiv för annat än huvudmålet att kunna konsumera utan att betala för sig.”

  Upphovsrätten funkar idag främst som en ursäkt att ta betalt för riktigt gamla bedrifter. Se på Hitlers ”Mein Kampf” t.ex. En bok som skrevs på 1920-talet vars författare dog 1945. Det är fortfarande vissa (vilka?) som får ta betalt för den boken 2014…

  Om skyddstiderna hade gällt kanske 5-15 år hade du kunnat argumentera att det ger ett rimligt skydd, men dagens skyddstider på livstid + 70 år (i EU) och + 90 år ( i US ) är bara absurda fulknep att försöka berika gamla publiceringsfirmor.

  Kommentar av gurrfield — 18 februari 2014 @ 8:24

 8. nejtillpirater frågar: ”På vilket sätt skulle kulturskaparna får MER makt än idag om Piratpartiets politik blir verklighet?”

  Piratpartiet har medverkat till ett EU-direktiv som ger kulturskaparna mer insyn i insamlingssällskapen(exempelvis Stim och Copyswede) så att de själva kan få mer insyn i hur deras pengar fördelas. Dessutom får kulturskaparna nu uttryckligen sprida sina verk på ett icke-komersiellt sätt vilket insamlingssällskapen tidigare kunde förhindra.

  Piratpartiet har alltså redan levererat mer makt till kulturskaparna.

  Vad gör de andra partierna? Det sista jag hörde var att de förlängde tiden för upphovsrätten så att kulturskaparna nu kan hindra spridning av sina verk ännu längre tid efter sin död.

  Kommentar av Patrik E. — 18 februari 2014 @ 10:01

 9. Som riskkapitalist och teknikutvecklare på hårdvarusidan har jag hela tiden varit starkt kritisk till piratpartiets förmåga att främja svenska hårdvaruinnovationer. t,ex läkemedelsutveckling eller nanoteknik för att ta några exempel. Partiprogrammet säger entydigt att patenten skall avskaffas och då är det kört med finansieringen på hårdvarusidan för långsiktiga tekniska riskprojekt hos uppstartsföretag mm. Därmed är partiet inte röstbart för oss som vill främja välstånd genom teknisk utveckling.

  Jag måste dock tilstå att Christians punkt 4 är det mest positiva jag har sett en ledande piratpartist formulerat. Jag kan faktiskt helhjärtat ställa upp på de flesta av formuleringarna för beviset finns redan. Varje dag på bl.a börsen, när vi vågar satsa miljarder på innovationer i bl.a småföretag med stora tekniska risker. Må partiprogrammet följa dettaa pragmatiska förslag- en nåd att stilla bedja om….

  Det är faktiskt så att patentsystemet ständigt måste förändras och finjusteras allt eftersom dess roll att allokera kapital till riskprojekt måste preciseras. Härom året förändrades t.ex USAs patentsystem i grunden så att patenten inte längre ägs av uppfinnaren utan av sökanden. Ansökningarna offentligjörs också så att alla kan bygga vidare. I Europa och restan av världen infördes detta år1883! – så ibland kan det gå alldeles för långsamt.

  Kommentar av rutros — 18 februari 2014 @ 11:15

 10. Ett europeiskt moln låter bra, men det finns en risk för att EU-politik på detta område leder till protektionism. Det bör man se upp med.

  Kommentar av Mikael Ståldal — 20 februari 2014 @ 21:25


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: