Christian Engström, Pirat

12 februari 2014

Socialdemokrater och konservativa vägrar ge Snowden skydd i EU

Filed under: Edward Snowden — Christian Engström @ 10:47
snowden

Socialdemokraternas och Moderaternas partigrupper i EU-parlamentet vill inte att Snowden ska erbjudas skydd inom EU

I eftermiddag mellan 16.00 och 18.00 kommer LIBE, EU-parlamentets utskott för mänskliga rättigheter, rösta om en rapport om massövervakningen på internet. Rapporten bygger på den serie med utfrågningar som LIBE har hållit i ämnet de senaste månaderna, med anledning av Edward Snowdens avslöjanden.

Edward Snowdens vidare öde är en av frågorna som det kommer bli strid om, och där det tyvärr ser ut som att vi kommer förlora.

Den Gröna gruppen i EU-parlamentet (där Piratpartiet ingår som oberoende medlemmar) har lagt ett förslag om att Snowden ska erbjudas skydd och/eller asyl av EU’s länder. Det förslaget har stöd av Liberala gruppen och Vänstergruppen i utskottet.

Men tyvärr har Socialdemokraterna gjort gemensam sak med den stora konservativa gruppen EPP (där Moderaterna ingår). De kommer rösta mot att EU-parlamentet uttalar att Snowden borde få skydd.

Eftersom Socialdemokraternas och Moderaternas partigrupper tillsammans har en stark majoritet i utskottet, ser det dessvärre ut som att skrivningen om Snowden inte kommer komma med i rapporten.

Det är beklämmande att sossar och konservativa bildar gemensam front på det här viset. Snowden är en hjälte som förtjänar allt skydd och all uppskattning han kan få. Piratpartiet har nominerat Snowden till Nobels Fredspris.

Men samtidigt är det inte svårt att förstå varför socialdemokrater och konservativa vill blockera att Snowden får ett erkännande och erbjudande om skydd inom EU.

I många medlemsländer, speciellt i Storbritannien och Sverige, är ju både socialdemokratiska och borgerliga regeringar djupt insyltade i NSA’s massövervakning. Genom Snowdens avslöjanden vet vi att både brittiska GCHQ och svenska FRA är mycket aktiva och uppskattade underleverantörer och samarbetspartners till NSA.

Socialdemokrater och borgerliga är ju varandras politiska motståndare i många frågor. Men när det gäller att dölja för medborgarna i vilken omfattning de bidrar till massövervakningen på nätet har de ett gemensamt intresse.

Ur deras perspektiv skulle ”alla” tjäna på om övervakningsdebatten la sig. Alla utom medborgarna, förstås.

Jag kommer vara på LIBE-mötet i eftermiddag från 16.00 för att se vad som händer.

Men grundtipset är alltså att Socialdemokraternas och Moderaternas partigrupper i EU-parlamentet kommer göra gemensam sak för att svika Snowden.

Annonser

3 kommentarer

 1. jag är så less på att samhället övergått till att tjäna andra länder/makter än sina egna medborgare!! sossarna och moderaterna är FÖR STORA. båda har deltagit i bilderbergermöten, tillfällig slump? USA verkar styra resten av världen förutom ryssarna etc. Sverige är inget land jag är stolt över längre ;( tyvärr verkarEU vara köpt oxå…gå genast ur EU Sverige!

  Kommentar av hugo manningson (@rmblfish2009) — 12 februari 2014 @ 12:53

 2. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Fatcaavtalet_H112383/

  Sweden gladly gives itself to USA. It’s like a female poodle lying on its back. Here USA, here are all of the Swedish citizens living in Sweden, who we suspect are great objects for US taxation and bankrupting IRS enforcement.

  Princess Madeleine is a ”US person”, by the way. Even if her US visa is expired, she needs to fill out a form to stop being a US person. I believe the form is called I-407.

  Because Chris is a US person, any Swedish bank account they hold jointly must be reported to the IRS. If not, the penalties are 50% per year, going back 6 years.

  There are 50,000 more in Sweden, and FATCA will find them.

  Kommentar av bancdelasteroideb612 — 13 februari 2014 @ 7:12

 3. This is the first media coverage of FATCA, which Sweden is implementing under the threat of 30% US economic sanctions. (discussion begins 1:27:50)

  The thumbmail for the video has been hacked by a porn site.

  I wonder what organization might have been so genius as to have hacked it?

  Kommentar av bancdelasteroideb612 — 13 februari 2014 @ 7:42


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: