Christian Engström, Pirat

4 februari 2014

EU kräver större öppenhet i Stim och hos Copyswede

Filed under: collecting societies — Christian Engström @ 13:28

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Europaparlamentet röstade i dag fram lagstiftning som medför hårdare krav på insamlingssällskap (som Stim och Copyswede) vad gäller öppenhet och redovisning.

-Nu får artister och författare större möjligheter att kontrollera hur deras pengar hanteras av insamlingssällskapen. Det är ett steg i rätt riktning, säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Det nya EU-direktivet innehåller även detaljerade regler för hur insamlingssällskapen ska redovisa sina intäkter och kostnader, inklusive löner och förmåner för styrelsemedlemmarna i insamlingssällskapet.

-Den här öppenheten behövs. Det har varit alldeles för många skandaler runt om i Europa, inklusive Sverige. Insamlingssällskapen måste inse att de är till för artisternas skull, inte för att berika sig själva, säger Christian Engström.

-Mycket hänger nu på att den svenska regeringen gör ett bra jobb med att införa direktivet i svensk lag, så att de 70.000 anslutna upphovsmännen verkligen får den insyn och den kontroll över Stim som är syftet med EU-direktivet, säger Christian Engström.

Artister och författare får nu också uttryckligen rätt att licensiera verk för icke-kommersiell spridning via till exempel Creative Commons-licenser. Därmed blir det inte längre möjligt för insamlingssällskap att förbjuda sina medlemmar att sprida sina egna verk på sätt de själva väljer.

-Att släppa verk fria för icke-kommersiell spridning har blivit ett allt viktigare sätt för artister att bli kända och nå en publik. Det är bra att insamlingssällskapen inte längre får förhindra det, säger Christian Engström, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Kontakt
Christian Engström
Europaparlamentariker
christian.engstroem@europarl.europa.eu
+46 (0)70 663 37 80

Annonser

2 kommentarer

  1. Bra jobbat!

    Kommentar av Daniel Otterholm — 4 februari 2014 @ 20:25

  2. Bra! Det är för mycket hemlighetsmakeri kring hur insamlingssällskapen fördelar upphovsmännens pengar

    Kommentar av erik — 5 februari 2014 @ 13:27


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: